Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Kaikki blogit puheenaiheesta Työehtosopimukset

Mitä paikallinen sopiminen oikein tarkoittaa?

Julkiseen keskusteluun on viime aikoina noussut voimakkaasti vaatimus paikallisesta sopimisesta. Mutta mitä paikallinen sopiminen tarkoittaa? Ja miksi työnantajapuolelta sitä kovasti vaaditaan?

Paikallinen sopiminen työnantajien tarkoittamalla tavalla tarkoittaa työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista. Toisin sanoen sitä, että työtä saa teettää millä ehdoilla tahansa.

Tarina kahden kerroksen työsuhteista

Kerron teille tarinan. Tarina sijoittuu niemeltämainitsemattomaan valtion tutkimuslaitokseen, mutta sama tarina toistuu lukemattomissa muissakin työpaikoissa ympäri Suomea.

 

Työpaikan työntekijöistä osa toimii toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa ja osa määräaikaisissa. Monet näistä määräaikaisissa työsuhteissa olevista ovat kuitenkin käytännössä vakinaisia työntekijöitä, joiden merkitys työpaikalla on verrannollinen vakinaisissa työsuhteissa työskenteleviin, mutta heidän määräaikaisia työsopimuksiaan vain ketjutetaan.

Suomen Yrittäjien taktinen virhe

Tänään julkistettu EK:n ja ammattiliittojen työehtosopimusehdotus on saanut Suomen Yrittäjät kitkerälle tuulelle. Heidän mukaansa sopimusehdotus ei vastaa hallituksen 17.2. esittämiä tavoitteita ja pitää siitä syystä hylätä. 

SSS-hallitus – TES kunniaan vai paluu pestuumarkkinoille?

Tänään saimme kuulla Rehn-Lindström-Orpo –triolta, että ensisijainen keino edetä paikallisessa sopimisessa tulisi tapahtua työehtosopimusten (TES) eikä kaavailtujen hallituksen pakkolakien kautta.

Onko tarkoitus lakkauttaa pakkolaeilla virkamiesten sopimisoikeus?

Hallitus on perääntynyt oikeastaan kaikissa vaatimuksissaan paitsi virkamiesten vuosiloma-oikeudesta, joka lisää työaikaa 8 päivällä ja leikkaa vastaavasti virkamiesten lomarahaa.

Tämä jo olemassa olevien etujen poistaminen on puuttumista omaisuuden suojaan. Se on samalla tavoin ansaittua kuin eläke. Sen riistäminen korvauksetta pakkolailla ei ole oikeusjärjestyksemme mukaista.

Kusti polkee, kulkeeko posti?

Moni on jo varmaan lukenut postin kuvioon ottaa töihin vuokratyöntekijöitä. Näin päässään taas kiertämään työehtosopimusta ja käyttämään HPL työsopimusta joka varmasta takaa pienemmät tulot työntekijöille kuin postin omilla palkkalistoilla oleville. Kuvio on itselleni tuttu ja olenkin siitä aikaisemmin jo kirjoittanutkin: http://jukkalaulajainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/186065-vuokratyon-vaikutus-tyontekijaan-ja-tes-kiertaminen

Onko paikallinen sopiminen utopiaa?

Sipilän hallitus kaavailee paikallisen sopimisen laajentamista, jotta pk-yritysten olisi helpompi työllistää enemmän ihmisiä. Ensivilkaisulla kaunis ajatus, mutta onko se realistinen?

Julkisen sektorin työntekijöiltä puuttuu henkilökohtainen sopimusvapaus

#STOP-mielenosoituksen eräänä iskuilmaisuna työntekijäpuolen edustajilla oli vapaa sopiminen. Käytännössä termi on kuitenkin työmarkkinayhteyksissä sikäli epätarkka, että sopimusvapautta on säädelty kolmiportaisesti, ideana, että työntekijä on työsuhteissa työnantajaan verrattuna heikompi osapuoli ja rajoitukset voidaan tehdä pääsääntöisesti vain työntekijän eduksi, ei vahingoksi.

Yleissitova työehtosopimus on pakottavaa lainsäädäntöä

Koska yleissitovalla työehtosopimuksella on maassa lain voima, tämä merkitsee, että eduskunta on luovuttanut osan lainsäädäntövallastaan työmarkkinaosapuolille. Kun eduskunta on kuitenkin ylin lainsäädäntöelin, se voi tarvittaessa ottaa lainsäädäntöoikeuden myös työehtokysymyksissa takaisin itselleen. Hallituksen ohjelma työelämän uusiksi reunaehdoiksi on tarkoitus saattaa voimaan vasta nykyisten lainvoimaisten työehtosopimusten päätyttyä, joten lait eivät ole ristiriidassa keskenään eikä tässä suhteessa synny perustuslaillista ongelmaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä