Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Käsitteet hukassa: positiivinen syrjintä for dummies

Positiivinen syrjintä urvoille

”Positiivinen syrjintä eli positiivinen erityiskohtelu tai käänteinen syrjintä on toimintatapa, jossa henkilöä tai ryhmää tuetaan erityistoimin, jos hän on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi kiintiöt, jotka takaavat vähemmistöille koulutuspaikkoja, ovat positiivisia erityistoimenpiteitä.”

http://fi.wikipedia.org/wiki/Positiivinen_syrjint%C3%A4

Yhdenvertaisuuslain 4 § sanoo:

”Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.”

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021

 

Tasavertaista tilannetta voidaan kuvata arvolla 0. Negatiivinen syrjintä on sitä, että jonkun mahdollisuudet painetaan miinukselle (–) verrattuna jonkun toisen nollatasoon. Onko positiivista syrjintää sitten se, että jonkun mahdollisuudet nostetaan plussalle (+) verrattuna jonkun toisen nollatasoon? Ei suinkaan, vaan sekin on negatiivista syrjintää.

Tässä vaiheessa moni lukija putosi kärryiltä – tiedän sen siitä, että monissa blogeissa ja kommenteissa positiivinen syrjintä on ymmärretty juuri tuolla tavalla. Laki on kuitenkin täysin yksiselitteinen: positiivista syrjintää on vain sellainen, jossa jonkun mahdollisuudet nostetaan miinukselta (–) nollaan (0) jonkun toisen tasalle. Vastaavasti positiivista syrjintää olisi sekin, että jonkun mahdollisuudet lasketaan plussalta (+) nollaan (0) jonkun toisen tasalle.  

Olennaista ei siis ole suunta (kaikki plussaa kohti menevä ei ole positiivista eikä kaikki miinusta kohti menevä negatiivista syrjintää), vaan olennaista on pelkästään suhde niihin toisiin: kaikki tasavertaiseen lopputilanteeseen johtava on positiivista syrjintää ja kaikki epätasavertaiseen tilanteeseen johtava on negatiivista syrjintää.

 

Positiivisen syrjinnän tyypit:

1. A (0) ja B (–) --> A (0) ja B (0)

2. A (+) ja B (0) --> A (0) ja B (0)

Negatiivisen syrjinnän tyypit:

3. A (0) ja B (0) --> A (+) ja B (0); tai A (–) ja B (0)

4. A (+) ja B (0) --> A (0) ja B (+); tai A (–) ja B (0)

 

Positiivisen syrjinnän päämääränä ei ole sellainen tilanne, jossa toinen on edullisemmassa asemassa (tämä on aina negatiivista syrjintää), vaan sellainen tilanne jossa molemmat ovat tasavertaisessa asemassa.

 

Perussuomalaisten syrjinnänvastainen julistus…

Perussuomalaisten syrjinnänvastainen julkilausuma on nostattanut ennätysmäärän virhetulkintoja. Kärjistäen voi sanoa, että kriitikkojen mielestä vammaiset ja koululaiset ovat rotuja. Näin täytynee tulkita, koska persujen sanouduttua irti etnis-, uskonnollis-, kulttuuri- ja kieliperusteisesta syrjinnästä ja suosimisesta moni on huolissaan vammaisten ja koululaisten oikeuksista. Tämä kohta julistuksessa näyttää herättäneen eniten irrationaalisia pelkotiloja:

”Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä.”

http://www.perussuomalaiset.fi/ajankohtaista/?issue=912

 

Erityisesti Perussuomalaisten taantumuksellisuuden vastavoimaksi ennen vaaleja julistautuneet Vihreät ovat puheenjohtajaehdokkaidensa välityksellä kunnostautuneet väärinymmärtämisessä.

 

Outi Alanko-Kahiluoto:

”Esimerkiksi Helsingin kaupunki myöntää Helsingin kouluille positiivisen diskriminaation rahaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sosiaalisten ongelmien kasautumista, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri alueiden kesken. Rahaa saa tällä hetkellä neljäsosa Helsingin kouluista.”

http://www.vihreat.fi/node/6913

 

Ville Niinistö:

”Esimerkiksi vammaisten tai saamelaisten yhdenvertaisten oikeuksien varmistaminen edellyttää heidän erityistarpeidensa tunnistamista. Perussuomalaisen ryhmän linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että erilaisten vähemmistöjen tarpeet unohdetaan. Tutkijoiden ja ihmisoikeusjuristien mielestä tällainen linjaus johtaa vähemmistöjen olemassaolon edellytysten heikentymiseen ja ennen pitkää sulautumiseen.”

http://www.vihreat.fi/node/6914

 

Tässä riittänee sanoa, että Perussuomalaisten julistus – joka muuten on itse überteufel Halla-ahon käsialaa (syynä varmasti pikemminkin lingvistimme vakuuttava oikeakielisyys kuin mikään pimeämpi motiivi) – ei oikein lukemalla ja ymmärtämällä anna mitään syytä pelkoon: vammaiset ja koululaiset saavat epäilemättä Perus-Suomessakin helpotusta elämän haasteisiin. Ainakin niin kauan kunnes joku keksii että nämä ryhmät ovatkin rotuja.

 

…ei näytä edes vastustavan positiivista syrjintää

Toinen tärkeä seikka on, että koko julistuksessa ei käytetä ilmausta ”positiivinen syrjintä”. Siinä puhutaan pelkästään suosimisesta ja syrjimisestä, vaikka termi ”positiivinen syrjintä” aivan taatusti on Halla-ahollekin tuttu. Tämän minä ymmärrän niin, että Perussuomalaiset tuomitsevat kaikki tilanteet joissa joku on toista paremmassa asemassa, ja vaativat että kaikissa tilanteissa jokaisella on oltava yhtä hyvä asema.

Toisin sanoen ymmärrän niin, että positiivinen syrjintä on hyväksyttyä silloin kun se johtaa tasavertaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Niinistö on kirjoittanut kirjallisessa kysymyksessään hallitukselle:

”Eri laskelmien mukaan ruotsinkieliseen opetukseen on vuonna 2011 varattu 6–8 prosenttia yliopistojen aloituspaikoista. Ruotsinkielisten 20–22-vuotiaiden osuus koko maan samanikäisistä on kuitenkin vain 5,2 prosenttia. Vaikuttaa siis siltä, että ruotsinkielisille on varattu opiskelupaikkoja yliopistoissa yli väestöosuuden.”

http://jussiniinisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/73449-kirjallinen-kysymys-yliopistojen-aloituspaikoista

 

Kirjoitukseni alussa määritellyllä tavalla positiivista syrjintää olisi pudottaa ruotsinkielisiä aloituspaikkoja väestöosuutta vastaavalle tasolle, jolloin lopputuloksensa olisi tasavertainen tilanne suomenkielisten kanssa (tyyppi 2). Nykyinen tilanne taas edustaa negatiivista syrjintää: ruotsinkielisillä on väestöosuuttaan suurempi osuus aloituspaikoista, eli suomenkielisillä on väestöosuuttaan pienempi osuus aloituspaikoista.

Jussi Niinistö siis kannattaa positiivista syrjintää, ja uskon että muutkin Perussuomalaisten kansanedustajat kannattavat sitä: hehän nimenomaan korostavat tasavertaisuutta suosimisen vastakohtana.

Jos lähtötilanne on epätasavertainen (= negatiivista syrjintää), voidaan tasavertainen tilanne saavuttaa vain positiivisen syrjinnän kautta – antamalla toiselle osapuolelle enemmän ja ottamalla toiselta osapuolelta vähemmäksi.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (22 kommenttia)

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Ruotsinkielisten aseman arvioinnissa logiikalla ei ole käyttöä, lisäksi se on tuomittavaa kansanryhmään kohdistuvaa vainoa. Ruotsinkieliset eivät ole mitenkään huonommassa asemassa sosiaalisesti, kulttuurillisesti tai muutenkaan, mutta silti heitä heitä pitää suosia. Erikoista on myös yleisradion budjetin 20% ruotsinkieliseen toimintaan ja 0% muiden vähemmistökielien toimintaan.
Ruotsinkieliselle medialle(propagandalle) myönnetään lisäksi valtion lehdistötukea pelkästään sen vuoksi että ovat ruotsinkielisiä(prsosenttiosuutta ei löydy, tod näk yli 50). Ruotsinkielisille kuvataiteilijoillekin myönnetään tukea kielen perusteella, jos se ei ole syrjintää niin mikä sitten on.

Heli Hämäläinen

Jos verrataan kansantuotetta esimerkiksi Ahvenanmaan ja Kainuun välillä, huomataan että kainuulaiset ovat huonommassa asemassa. Ryhmäpolitiikkasäännön mukaan kainuulaiset ovat ryhmä, joille pitää antaa suhteessa enemmän aloituspaikkoja yliopistoissa, jotta voidaan taata tarpeellinen määrä Kainuuseen jääviä ja paikallisen kulttuurin tuntevia akateemisia ihmisiä.

Taha Islam

"Jos verrataan kansantuotetta esimerkiksi Ahvenanmaan ja Kainuun välillä, huomataan että kainuulaiset ovat huonommassa asemassa."

Kainuulaiset voisivat muuttaa Etelä-Helsinkiin, niin heidän asemansa paranisi.

Heli Hämäläinen

Heillä on kuitenkin ainutlaatuinen kielensä ja kulttuurinsa. Lisäksi tuollainen siirtely ei kunnioita ryhmää. Toki jos heille annetaan Eirasta tilavat asunnot ja maksetaan ylöspito, osa heistä voisi kokeeksi muuttaakin.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Aika keskeiseksi nousee siis rotukäsite perussuomalaisten uudessa uljaassa maailmassa. Rotujako ei olekaan vähään aikaan ollut yhteiskunnallisen toiminnan tarkastelun instrumentti. En kyllä uskonut että tällaista saa nähdä ennen kuolemaansa.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Missä näin lukee tai mistä teit moisen tulkinnan? Rotuajattelu niin diskriminoinnissa kuin muuallakin on persukriitikoiden omien päiväunien tuotantoa. Haluatte nähdä rotuihin perustuvaa poliittista ajattelua joka paikassa tai ainakin toivoisitte näkevänne, jotta saisitte lisää kuravettä myllyihinne.

Ikävä tuottaa pettymys, mutta saatte odottaa kauan. Odotellessanne tehkää jotain järkevää.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

"""Tässä riittänee sanoa, että Perussuomalaisten julistus – joka muuten on itse überteufel Halla-ahon käsialaa (syynä varmasti pikemminkin lingvistimme vakuuttava oikeakielisyys kuin mikään pimeämpi motiivi) – ei oikein lukemalla ja ymmärtämällä anna mitään syytä pelkoon: vammaiset ja koululaiset saavat epäilemättä Perus-Suomessakin helpotusta elämän haasteisiin. Ainakin niin kauan kunnes joku keksii että nämä ryhmät ovatkin rotuja.""""
Siis jos olisivat rotuja olisi eri juttu. Rotu-määritelmää käytetään tässä yhteikunnalisen keskustelun instrumenttina!!!

Käyttäjän TaruJousia kuva
Taru Jousia

Tässä Halla-aho kiertelemättä ja kaartelematta kertoo, että lausuma tuomitsee positiivisen erityissyrjinnän

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Halla-aho+Ra...

Taha Islam

Edes persut itse eivät tiedä, mitä julkilausuma tarkoittaa: "Tekstin valmistelleen kansanedustaja Jussi Halla-ahon mukaan perussuomalaiset tuomitsi samalla vähemmistöryhmien erityiskohtelun esimerkiksi työelämässä.

"Tässä ei ole varmasti sitä tarkoitettu", sanoo kansanedustaja Maria Tolppinen (ps) positiivisen syrjinnän tuomitsemisesta.

"Ei tässä nyt tuomita ketään, mutta lähtökohtaisesti työmarkkinoilla kaikki ihmiset on tasavertaisia", muotoilee ryhmän varapuheenjohtaja Pietari Jääskeläinen.

Eduskunnan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti arvelee, että "varmaan monissa asioissa mennään vähemmistöjen ehdolla"."

Kohta loppuu poliittisen satiirin ammattilaisilta leipä pöydästä, kun nämä amatöörit tekevät kaiken itse.

Jaakko Häkkinen

Stella Varis:
”Aika keskeiseksi nousee siis rotukäsite perussuomalaisten uudessa uljaassa maailmassa. Rotujako ei olekaan vähään aikaan ollut yhteiskunnallisen toiminnan tarkastelun instrumentti. En kyllä uskonut että tällaista saa nähdä ennen kuolemaansa.”

Luetun ymmärtäminen olisi kommentoijalle aina eduksi. Positiivisena syrjintänä voin vääntää sinulle rautalangasta, jos kerrot mikä kohta tekstissä tuotti ymmärrysvaikeuksia. :-)

Stella Varis:
”Siis jos olisivat rotuja olisi eri juttu. Rotu-määritelmää käytetään tässä yhteikunnalisen keskustelun instrumenttina!!!”

Jos olisit lukenut kirjoituksen, tietäisit että tämä liittyy siihen, että Vihreät puheenjohtajaehdokkaat kuvittelevat vammaisuuden ja koululaisuuden olevan rotu. Eivät siis persut.

Taru Jousia:
”Tässä Halla-aho kiertelemättä ja kaartelematta kertoo, että lausuma tuomitsee positiivisen erityissyrjinnän”

Halla-aho on ilmeisesti ymmärtänyt itsekin väärin, mitä positiivinen syrjintä on ja mitä ei: hän luulee tuossa että jonkun plussalle nostaminen olisi positiivista syrjintää. Hän varmasti hyväksyisi kaikki tasavertaiseen tilanteeseen johtavat positiiviset syrjinnät kuten ruotsinkielisten palauttamisen samalle viivalle suomenkielisten kanssa.

P.S. Poistin Tahalta yhden trollausviestin, jossa ei ollut mitään muuta pointtia kuin väärintulkinta, olkinuken lyöminen ja demonisoiva leimaaminen. Älykäs lukija ymmärtänee, että samoin perustein tullaan poistamaan muitakin viestejä…

Taha Islam

"Poistin Tahalta yhden trollausviestin, jossa ei ollut mitään muuta pointtia kuin väärintulkinta..."

Osoitin virheen laintulkinnassasi, joten poistit sen ja leimaisit sen trollaamiseksi. Missähän olen törmännyt tähän samaan ilmiöön?

Voi toki olla niin, että po. lain säätäjät ovat tulkinneet sen väärin, mutta sinä olet tulkinnut sen oikein, mutta en oikein jaksa uskoa siihen.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam:
"Edes persut itse eivät tiedä, mitä julkilausuma tarkoittaa"

Tämä näyttää valitettavasti pitävän paikkansa. Kaikki tietävät mitä "positiivinen" tarkoittaa, joten kaikki kuvittelevat tietävänsä mitä "positiivinen syrjintä" tarkoittaa. Itsekin luulin vielä toissapäivänä väärin.

Positiivinen syrjintä on toki sitä, että huonommassa asemassa oleva saa etua, mutta VAIN tasavertaiseen tilanteeseen asti. JOS etua saa niin että tämä aiemmin huonommassa asemassa ollut hyötyy tilanteesta enemmän kuin joku toinen, ollaan siirrytty negatiiviseen syrjintään.

- Positiivisessa syrjinnässä etua antamalla saavutetaan tasavertainen lopputilanne.
- Negatiivisessa syrjinnässä etua antamalla saavutetaan epätasavertainen lopputilanne.

Taha Islam

"Positiivinen syrjintä on toki sitä, että huonommassa asemassa oleva saa etua, mutta VAIN tasavertaiseen tilanteeseen asti."

Väärin. Etua voidaan antaa myös sillä perusteella, että edun lopettaminen vaarantaa tasavertaisuuden tulevaisuudessa, kuten po. laista ja Wikipediasta voi lukea.

Sokea pisteesi taitaa olla se, että et ymmärrä yhdenvertaisuuden olevan erimitallista. Lantalainen ei voi saavuttaa saamelaisen asemaa, koska saamelaisuus on syntyperään perustuva status. Sama pätee vammaisuuteen yms.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam:
"Etua voidaan antaa myös sillä perusteella, että edun lopettaminen vaarantaa tasavertaisuuden tulevaisuudessa, kuten po. laista ja Wikipediasta voi lukea."

Väärin. Kuviteltuun pahimpaan mahdolliseen tulevaisuudenkuvaan ei voi positiivista syrjintää perustaa, se pitää perustaa vallitsevaan tietämykseen asiain nykytilasta.

Taha Islam:
"Sokea pisteesi taitaa olla se, että et ymmärrä yhdenvertaisuuden olevan erimitallista. Lantalainen ei voi saavuttaa saamelaisen asemaa, koska saamelaisuus on syntyperään perustuva status. Sama pätee vammaisuuteen yms."

Tietenkään tasavertaisuus ei vaadi katkomaan enemmistöltä raajoja vain siksi että joltakulta raaja puuttuu. Sinun sokea pisteesi on, että sekoitat samankaltaisuuden ja tasavertaisuuden.

Kiitos kun lopetit nimittelyn ja vääristelyn.

Taha Islam

"Väärin. Kuviteltuun pahimpaan mahdolliseen tulevaisuudenkuvaan ei voi positiivista syrjintää perustaa, se pitää perustaa vallitsevaan tietämykseen asiain nykytilasta."

Niin sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan virkamiehet käyttävät harkintaa ennustaessaan, että mitä keinoja syrjinnän ehkäisemiseksi tehdään. Sen laki sallii ja niin toimitaan. Sinä vain poimit yhdestä pykälästä yhden momentin ja rakennat tilanteen laittomuusväitteesi sen varaan.

Wikipedia selvittää asian: "Positiivinen syrjintä eli positiivinen erityiskohtelu[1] tai käänteinen syrjintä[2] on toimintatapa, jossa henkilöä tai ryhmää tuetaan erityistoimin, jos hän on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan."

Vaaran ehkäiseminen on kirjattu lakiin, vaikka se ei heti itse lakitekstistä aukene. Lain perustelujen, valiokuntamietintöjen, asetusten, ministeriöiden ohjeiden ja eri oikeusasteiden ennakkopäätösten perusteella on selvää, että sinä olet väärässä.

"Tietenkään tasavertaisuus ei vaadi katkomaan enemmistöltä raajoja vain siksi että joltakulta raaja puuttuu."

Eipä tietenkään vaan sitä, että jos katsotaan kaikilla ihmisillä olevan oikeus asiaan a, sen saavuttamiseksi voidaan tehdä toimet b ja c, vaikka se heikentäisi jonkin muun ryhmän oikeutta d.

Näin esim. toimitaan, kun jaetaan poroille laidunmaita. Katsotaan, että saamelaisilla on vähemmistökansoja koskevan sopimuksen nojalla oikeus porotalouden harjoittamiseen ja siksi lantalaisia syrjitään metsänkäyttöoikeuden suhteen.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam:
"Niin sitä ei kuitenkaan tehdä, vaan virkamiehet käyttävät harkintaa ennustaessaan, että mitä keinoja syrjinnän ehkäisemiseksi tehdään. Sen laki sallii ja niin toimitaan. Sinä vain poimit yhdestä pykälästä yhden momentin ja rakennat tilanteen laittomuusväitteesi sen varaan."

Minä perustan Helsingin kaupunkia koskevan väitteeni matematiikalle: sen nykyinen käytäntö on negatiivista syrjintää, koska maahanmuuttajan työllistyminen on paljon todennäköisempää kuin alkuperäissuomalaisen työllistyminen. Esitin tilalle positiivisen syrjintämallin, jossa nämä kansanryhmät saadaan tasavertaiseen asemaan.

Vastustatko todella sitä, että maahanmuuttajat ja alkuperäissuomalaiset saataisiin tasavertaiseen asemaan? Vai mitä sinä oikein vastustat?

Taha Islam:
"Vaaran ehkäiseminen on kirjattu lakiin, vaikka se ei heti itse lakitekstistä aukene. Lain perustelujen, valiokuntamietintöjen, asetusten, ministeriöiden ohjeiden ja eri oikeusasteiden ennakkopäätösten perusteella on selvää, että sinä olet väärässä."

Väitätkö todella, että tilannetta ei arvioida parhaan tietämyksen perusteella nykytilan pohjalta? Vai miksi ihmeessä väität vastaan?

Taha Islam:
"Eipä tietenkään vaan sitä, että jos katsotaan kaikilla ihmisillä olevan oikeus asiaan a, sen saavuttamiseksi voidaan tehdä toimet b ja c, vaikka se heikentäisi jonkin muun ryhmän oikeutta d."

Aivan. Tasavertaiseen tilanteeseen pääsemiseksi voidaan käyttää positiivista syrjintää. Juuri sitähän minä olen yrittänyt selittää.

Mikä pakkomielle sinulla on inttää vastaan vaikket ole edes eri mieltä?

Taha Islam

"Minä perustan Helsingin kaupunkia koskevan väitteeni matematiikalle: sen nykyinen käytäntö on negatiivista syrjintää, koska maahanmuuttajan työllistyminen on paljon todennäköisempää kuin alkuperäissuomalaisen työllistyminen. Esitin tilalle positiivisen syrjintämallin, jossa nämä kansanryhmät saadaan tasavertaiseen asemaan."

Työllistämistä käytetään integraation työkaluna ja päämäärähän on tasaveroisuus suhteessa integraation määrään, ei yhtä isot tulot. Työpaikka on tutkitusti kaikkein paras keino yhteiskuntaan sopeuttamiseen. Jopa vankeja laitetaan töihin samasta syystä.

"Vastustatko todella sitä, että maahanmuuttajat ja alkuperäissuomalaiset saataisiin tasavertaiseen asemaan? Vai mitä sinä oikein vastustat?"

En todellakaan, mutta sinä ilmeisesti vastustat tehokkaimpien keinojen käyttämistä integraatiossa, assimilaatiossa ja syrjinnän ehkäisyssä.

"Väitätkö todella, että tilannetta ei arvioida parhaan tietämyksen perusteella nykytilan pohjalta? Vai miksi ihmeessä väität vastaan?"

Virkamiehet arvioivat nimen omaan tulevaisuutta päättäessään jonkin ihmisryhmän suosimisesta, kuten laissa määrätään.

"Tasavertaiseen tilanteeseen pääsemiseksi voidaan käyttää positiivista syrjintää. Juuri sitähän minä olen yrittänyt selittää."

Sinä et nyt näytä ymmärtävän, että laki sallii jonkin väestöryhmän suosimisen yli tasaveroisuuden siksi, että pelkkä tasaveroisuus asettaa henkilön tai ryhmän vaaraan joutua syrjityksi.

Haukut tyhjää.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam:
"Työllistämistä käytetään integraation työkaluna ja päämäärähän on tasaveroisuus suhteessa integraation määrään, ei yhtä isot tulot. Työpaikka on tutkitusti kaikkein paras keino yhteiskuntaan sopeuttamiseen. Jopa vankeja laitetaan töihin samasta syystä."

Mihin tämä liittyy? Minä kritisoin sitä, että Helsingin kaupunki on siirtynyt positiivisesta syrjinnästä negatiiviseen - en kritisoinut positiivista syrjintää vaan päinvastoin kannatin sitä.

Taha Islam:
"Sinä et nyt näytä ymmärtävän, että laki sallii jonkin väestöryhmän suosimisen yli tasaveroisuuden siksi, että pelkkä tasaveroisuus asettaa henkilön tai ryhmän vaaraan joutua syrjityksi."

Yhdenvertaisuuslaki sanoo selvästi:
"Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista."

Yhdenvertaisuus on siis kaiken positiivisen syrjinnän tavoite - tavoitteena ei voi olla kenenkään suosiminen siksi että tämä pääsisi muiden yläpuolelle.

Lakkaa jankuttamasta: laki on tässä kohdin hyvin selvä - tavoitteena on yhdenvertaisuus, ei mikään muu.

Taha Islam

"Mihin tämä liittyy? Minä kritisoin sitä, että Helsingin kaupunki on siirtynyt positiivisesta syrjinnästä negatiiviseen - en kritisoinut positiivista syrjintää vaan päinvastoin kannatin sitä."

Syrjintä työhönotossa on se hinta, joka maksetaan integraation saavuttamiseksi. Se on ihan laillista.

"Yhdenvertaisuus on siis kaiken positiivisen syrjinnän tavoite - tavoitteena ei voi olla kenenkään suosiminen siksi että tämä pääsisi muiden yläpuolelle."

Unohdat sen §7:n: "Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lievittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta oikeasuhteista."

"Lakkaa jankuttamasta: laki on tässä kohdin hyvin selvä - tavoitteena on yhdenvertaisuus, ei mikään muu."

Kyllä, laki on erittäin selvä ja Wikipedia oli vielä selvempi. Lakia ei vain voi lukea niin, että ottaa osan ja jättää osan.

Jaakko Häkkinen

"Syrjintä työhönotossa on se hinta, joka maksetaan integraation saavuttamiseksi. Se on ihan laillista."

Toistan:
Minä kritisoin sitä, että Helsingin kaupunki on siirtynyt positiivisesta syrjinnästä negatiiviseen - en kritisoinut positiivista syrjintää vaan päinvastoin kannatin sitä.

Laki nimenomaan mahdollistaa positiivisen syrjinnän ja kieltää negatiivisen syrjinnän, kuten itsekin lakitekstiä lainasit.

Ole siis hyvä äläkä jankkaa enää; poistan viestisi jos jatkat pointin ohi puhumista ja vastaus olisi nähtävissä jo edellisestä minun vastauksestani, kuten tässä tapauksessa.

Aatos Rajatuli

”Positiivinen syrjintä eli positiivinen erityiskohtelu tai käänteinen syrjintä on toimintatapa, jossa henkilöä tai ryhmää tuetaan erityistoimin, jos hän on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi kiintiöt, jotka takaavat vähemmistöille koulutuspaikkoja, ovat positiivisia erityistoimenpiteitä.”

Mitä olet kielitieteilijänä mieltä tuosta ymmärryksen kannalta selvästikin monelle ongelmallisesta käsitteestä "positiivinen syrjintä" (tai muista sitaatissa esitetyistä vaihtoehtoisista ilmaisuista)? Siinä vaikuttaa olevan selkeä riski väärinymmärryksille, mikä totta kai vaikeuttaa julkista keskustelua aiheesta, elleivät kaikki tiedä mistä puhutaan. Kannattaako sitä mielestäsi ylipäätään käyttää?

Jaakko Häkkinen

Aatos Rajatuli:
"Mitä olet kielitieteilijänä mieltä tuosta ymmärryksen kannalta selvästikin monelle ongelmallisesta käsitteestä "positiivinen syrjintä" (tai muista sitaatissa esitetyistä vaihtoehtoisista ilmaisuista)? Siinä vaikuttaa olevan selkeä riski väärinymmärryksille, mikä totta kai vaikeuttaa julkista keskustelua aiheesta, elleivät kaikki tiedä mistä puhutaan. Kannattaako sitä mielestäsi ylipäätään käyttää?"

Onhan se sikäli huonosti valittu termi, että arkijärjen mukaan positiivinen liittyy nousevaan suuntaan ja negatiivinen laskevaan suuntaan - tässä asiassa arkijärki siis johtaa harhaan.

Ilmeisesti termi on kuitenkin jo vakiintunut käyttöön, joten nyt pitää vain kerätä hajonneet kananmunat ja yrittää aina kertoa mitä termillä tarkoittaa; samoin pitäisi aina puuttua tilanteeseen, jos huomaa jonkun ymmärtäneen termin väärin, koska muuten keskustelijat jankuttavat vain toistensa ohi.

Toimituksen poiminnat