Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Ongelman ydin: ulkomaalaisten rikollisuus

 

Olen aiemmissa kirjoituksissani käsitellyt syitä Vihreiden vaalitappioon. Nyt on aika käsitellä syitä Perussuomalaisten vaalivoittoon. Ydinsyy siihen on helppo kiteyttää: ulkomaalaisten rikollisuus.

Syynä persujen isoon jytkyyn ei ole rasismi, ulkomaalaisviha eikä haikailu suljettuun Impivaaraan, vaikka propagandapuheissa tällaiset väitteet toistuvatkin. Syynä on yksinkertaisesti kansan oikeustajun vakava loukkaaminen, kuten tästä kirjoituksesta selviää.

 

Rikostilastot

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos julkaisee vuosittain rikollisuuskehitysraportin; näitä voi ladata osoitteesta http://www.optula.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Rikollisuustilanne. Uusimmissa raporteissa on erikseen luku ulkomaalaisten rikollisuudesta. Raportin kirjoittajat korostavat, että termi ulkomaalainen viittaa muiden maiden kuin Suomen kansalaisiin; tämä joukko on vain osittain päällekkäinen maahanmuuttajien kanssa. Ensiksikään kaikki maahanmuuttajat eivät ole ulkomaalaisia, koska osa maahanmuuttajista on nykyään jo Suomen kansalaisia. Toiseksi kaikki ulkomaalaiset eivät ole maahanmuuttajia, koska naapurimaista ja lähialueilta Suomessa käy rötöstelemässä ns. rikosturisteja, jotka eivät asu vakituisesti Suomessa.

Seuraavat luvut ovat uusimmasta, vuoden 2009 raportista; annan sivunumerot siksi että epäilijöiden olisi vaivatonta varmistaa tietojen paikkansapitävyys. Ulkomaalaisia oli Suomessa Tilastokeskuksen (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html#vaestonmuutokset) mukaan runsaat 155 000 eli 2,9 % Suomen asukkaista (5,3 miljoonasta). Tämä pieni vähemmistö sai 8,2 % rikostuomioista (s. 278), eli se oli selvästi yliedustettu väestöosuuteensa nähden. Tuomioita ei raportissa eritellä tarkemmin, joten seuraavat tiedot perustuvat rikosepäilyjen tilastointiin – eri rikostyyppien välinen lukumääräsuhde lienee sama rikosepäilyissä kuin rikostuomioissakin.

Väestöosuuttaan (2,9 %) pienempi osuus rikosepäilyistä ulkomaalaisilla oli vain henkirikoksissa ja alkoholirikoksissa, kun taas kaikissa muissa rikoslajeissa heidän osuutensa oli väestöosuutta suurempi (s. 275). Pahiten yliedustettuina ulkomaalaiset olivat ryöstöissä (11,5 %), varkauksissa (12,8 %), muissa seksuaalirikoksissa kuin raiskauksissa (13,1 %) sekä raiskauksissa (27,5 %). Luitte aivan oikein: 2,9 % suuruinen joukko tekee yli neljäsosan kaikista Suomen raiskauksista. Siinä on todellinen impivaara, eikä se ole suinkaan persujen tahto.

Suurimmat ulkomaalaisryhmämme vuonna 2009 olivat Tilastokeskuksen (ks. linkki edellä) mukaan virolaiset ja venäläiset (virolaiset ohittivat venäläiset 2010) joita molempia on lähes 30 000, ruotsalaiset (noin 8 500), somalialaiset (noin 5 500), kiinalaiset (noin 5 000) ja thaimaalaiset (noin 4 500).

Rikollisimpien ulkomaalaisryhmiemme lista näyttää kuitenkin toisenlaiselta (s. 274): kärjessä koreilevat edelleen väkiluvultaan suurimmat ryhmät eli virolaiset (rikosepäilyjä noin 10 000), venäläiset (7 000) ja ruotsalaiset (3 300), mutta seuraavina tulevatkin romanialaiset (2 300), somalialaiset (1 700), turkkilaiset (1 500), irakilaiset (1 400) ja iranilaiset (918). Kiinalaiset ja thaimaalaiset eivät ole mahtuneet rikosepäiltyjen kansojen kärkipäähän.

Kansojen välillä on kuitenkin eroja siinä, kuinka iso osa epäillyistä asui Suomessa ja kuinka iso osa oli rikosturisteja rajan takaa (s. 274, osuudet laskettu taulukon luvuista). Eniten rikosturisteja tuli odotetusti lähialueilta mutta lisäksi Romaniasta: romanialaisista rikosepäillyistä vain 4,9 % asui Suomessa, virolaisista 36 %, ruotsalaisista 52 %, venäläisistä 56 %, irakilaisista 76 %, turkkilaisista 87 %, somaleista 88 % ja iranilaisista epäillyistä 92 % asui Suomessa.

Edelleen samasta taulukosta (s. 274) löytyy rikosepäiltyjen kansakohtainen lukumäärä tuhatta henkilöä kohti (Suomessa asuvien epäiltyjen määrä kaikista Suomessa asuvista). Tämä on erittäin tärkeä tieto, koska se suhteuttaa toisiinsa rikollisten osuuden eri kokoisista kansanryhmistä. Edellä listatuilla kansoilla järjestys on seuraava: turkkilaiset 348, iranilaiset 337, somalialaiset 278, irakilaiset 271, ruotsalaiset 202, venäläiset 142, virolaiset 140, romanialaiset 98, muut 128. Vertailun vuoksi lisättäköön, että suomalaisten lukema olisi samaa luokkaa kuin ryhmällä muut tai venäläisillä ja virolaisilla.

Venäläiset, virolaiset ja muut eivät siis syyllisty rikoksiin suomalaisia enempää, ja Suomessa asuvat romanialaiset (joita on yli 1 000) ovat kaikkein lainkuuliaisimpia, eikä heitä pidäkään syyttää romanialaisten rikosturistien rikoksista. Ruotsalaisten osuus on yllättävän korkea (joka viides ruotsalainen on vuosittain rikoksesta epäiltynä) suhteutettuna kansan maineeseen. Listan kärjessä olevista turkkilaisista ja iranilaisista peräti joka kolmas on vuosittain rikoksesta epäiltynä, ja neljälle selvästi rikollisimmalle kansalle löytyy helposti myös yhteinen nimittäjä: ne tulevat Euroopan ulkopuolisista maista joissa asukkaiden pääuskonto on islam. Tämä on siis täysin objektiivinen havainto, joka perustuu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastoihin.

Muokkaus: Joka vuosi tiettyä väestöosuutta vastaava määrä rikoksia tapahtuu. Valitettavasti raportissa ei kerrota, monelleko tekijälle nuo rikokset jakautuvat, mutta epäilemättä osa tekee useamman kuin yhden rikoksen vuodessa. Kolmasosa turkkilaisista ei siis ole rikollisia, vaan keskimäärin joka kolmas turkkilainen olisi vuosittain rikoksesta epäiltynä, mikäli jokainen rikosepäilty tekisi vain yhden rikoksen. (Kiitän Aki Pullia tarkennusehdotuksesta).

Lisäksi työttömyystilastojen (http://www.intermin.fi/julkaisu/022009) kärjestä löytyvät nämä samat kansat sekä muutamia muita islamilaisten maiden kansoja: irakilaiset (61,8 %), sudanilaiset (59,3 %), afganistanilaiset (53,4 %), somalialaiset (46 %), iranilaiset (45,7 %); vain turkkilaiset työllistyvät paremmin (21,3 %) (s. 21).

 

Takaisin Perussuomalaisten vaalivoittoon

Miltä tämä tilanne sitten näyttää tavallisen kansan silmissä? Tilanne näyttää siltä, että:

  • Suomeen tulee ulkomaalaisia töihin ja asumaan, ja he elävät ihmisiksi ja Suomen lakien mukaan.
  • Lisäksi Suomi ottaa maahan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia Euroopan ulkopuolelta islamilaisista kriisimaista.
  • Suomi elättää veronmaksajien rahoilla nämä ihmiset, joiden työllistyminen on heikkoa.
  • Kiitokseksi tästä humanitaarisesta avusta nämä ihmiset ryöstävät suomalaisen ja raiskaavat hänen tyttärensä.

Tämä on luonnollisesti kärjistys, mutta toivottavasti se auttaa myös ”suvaitsevaistoa” ymmärtämään, mikä nykyisessä maahanmuuttopolitiikassa on vialla. Tietenkään kaikki islamilaisista maista tulleet eivät ole rikollisia, vaikka lähes kolmannes heistä (huomioi edelle lisätty tarkennus) onkin joka vuosi rikoksesta epäiltynä. Ja tietysti suurin osa ulkomaalaistenkin tekemistä rikoksista on lieviä: puolet niistä koostuu liikennerikoksista, ja ryöstöjen ja seksuaalirikosten osuus on yhteensäkin vain reilun prosentin; varkauksia on kuitenkin jo 19 % ja pahoinpitelyjäkin lähes 6 % kaikista ulkomaalaisten rikosepäilyistä (s. 275).

Vielä on mainittava mielenkiintoinen seikka rasistisista rikoksista: niistä oli uusimmassa tutkimuksessa 83 % suomalaisten tekemiä (s. 295). Tämä tarkoittaa sitä, että 2,9 % suuruinen ulkomaalaisväestö teki peräti 17 % Suomen rasistisista rikoksista! Rasistisia rikoksia oli 1163, josta 83 % eli 965 oli suomalaisten tekemiä ja loput eli 198 ulkomaalaisten tekemiä. Ulkomaalaisista (runsaat 150 000) 0,13 % syyllistyi rasistiseen rikokseen, suomalaisista 0,0187 %. Eli ulkomaalainen syyllistyi rasistiseen rikokseen lähes kymmenen kertaa useammin kuin suomalainen.

Mikäli noudatetaan suvaitsevaiston mantraa ”Suvaitsemattomuutta ei pidä suvaita”, on ulkomaalaisten maahantulolle pantava välitön stoppi. Toivottavasti Vihreät ja Vasemmistoliitto ottavat tämän sydämenasiakseen – emmehän toki halua tänne rasisteja pilaamaan meidän suomalaisten mainetta!

 

Ratkaisu: rikollisten karkotus

Esitettyyn ongelmaan on olemassa erittäin yksinkertainen ratkaisu, jolla saavutetaan mahdollisimman hyvä tulos mahdollisimman pienin haittavaikutuksin. Kyseessä on tietysti rikoksesta tuomittujen ulkomaalaisten karkottaminen maasta.

Ensinnäkin karkottamisella olisi pelotevaikutus, joka jo itsessään todennäköisesti vähentäisi ulkomaalaisten rikollisuutta. Toiseksi siitä eivät kärsisi syyttömät vaan ainoastaan syylliset. Kolmanneksi suomalaiset olisivat tyytyväisiä kun heidän oikeustajuaan loukkaava vierasmaalaisten rikollisten hyysääminen verorahoilla loppuisi.  

Tämä käytäntö olisi hyvä saada koko EU:n laajuiseksi, ettei yhdessä maassa tuomittu lähtisi rötöstelemään toiseen maahan. Rikostuomion pitäisi olla myös este myöhemmälle perheenyhdistämiselle Suomeen; jos rikollisen lähisukulaisia on jäänyt Suomeen, heidät voitaisiin toki valtion kustannuksella perheenyhdistää rikollisen kotimaahan.

Kaikkihan muistavat, että Vihreiden kasvu hiipui lupaavan alun jälkeen: puolueen kannatus ei ole merkittävästi noussut enää vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen. Tärkeimpänä syynä voitaneen pitää sitä, että muut puolueet alkoivat myös ottaa vihreyden huomioon (ainakin vaalipuheissa). Tässä käsitellyn ongelman kohdalla olisi mahdollisuus toimia samoin: mikäli muut puolueet uskaltaisivat nyt lähteä mukaan säätämään lakiin pykälää rikollisten karkottamisesta, Perussuomalaisten vaalivoitto ei ehkä enää toistuisi. Suurin kivi kansan kengästä olisi saatu pois. En usko että suurinta osaa suomalaisista mitenkään häiritsee ulkomaalaisten läsnäolo, kunhan nämä vain sopeutuvat maan lakeihin ja yleisiin käytöstapoihin.

En myöskään jaksa uskoa, että Suomesta löytyy yhtäkään sellaista kansanedustajaa, joka oikeasti haluaisi jatkossakin käyttää suomalaisten veronmaksajien (käytän tätä sanaa näköjään lähes yhtä usein kuin Jutta Urpilainen) rahoja ulkomaalaisten rikollisten elättämiseen. Kansalaisuuslaissakin edellytetään nuhteettomuutta ja kykyä elättää itsensä – miksei nuhteettomuuskriteeriä voitaisi edellyttää niiltäkin, jotka tulevat tänne valtion elätettäviksi?

 

Kansalaisuuslain 13 §:

Ulkomaalaiselle myönnetään hakemuksesta Suomen kansalaisuus, jos hakemusta ratkaistaessa:

1) hän on täyttänyt 18 vuotta tai sitä ennen avioitunut;

2) hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa on ja on ollut Suomessa (asumisaika);

a) viimeksi kuluneet kuusi vuotta keskeytyksettä (yhtäjaksoinen asumisaika); tai

b) kahdeksan vuotta 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen, joista viimeksi kuluneet kaksi vuotta keskeytyksettä (kerätty asumisaika);

3) hän ei ole syyllistynyt rangaistavaan tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon (nuhteettomuusedellytys);

4) hän ei ole olennaisesti laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan;

5) hän pystyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa; ja

6) hänellä on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai suullisen kielitaidon sijasta vastaavan tasoinen suomalaisen viittomakielen taito (kielitaitoedellytys).

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030359

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (61 kommenttia)

Sami Ruuskanen

Hyvin on rautalanka taipunut.

Taha Islam

Ei, kun kaikki ulkomaalaiset pois Suomesta, niin rikollisuus romahtaa.

Kuinka monta kertaa näiden tilastojen epäsuhta vallitsevaan todellisuuteen pitää osoittaa, että joku vajakki ei enää niihin tartu?

Petteri Sahlsten

No niin kerroppa nyt mikä meni väärin?

Taha Islam

"Tämä on luonnollisesti kärjistys..."

Kyllä, mutta se oli myös kiihottamista kansanryhmää vastaan: "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan..."

Harri Lahtinen

"Monikulttuurisuus on vain ja ainoastaan rikkaus" FAKTA tällä hetkellä esim. vantaan vankilassa noin puolet on muita kuin valtaväestön edustajia. Olen nyt sitten varmasti rasisti. uhkailija,panettelija, solvaaja, kiihittaja ym ym.

Taha Islam

Suurin osa on myös miehiä, joten miehet ovat geneettisesti alttiimpia rikollisuuteen, kuin naiset? Jos miehet laitettaisiin vankilaan, Suomi olisi paljon turvallisempi?

Risto Koivula

:D!!!!

Sää ainakin olet hyvin kotoutunut maan tavoille... Onnittelen!

Petteri Sahlsten

Ja missä kohtaa kiihotus tapahtui? Tilastot eivät voi olla rasistisia. Mitäpä jos te muslimit tekisitte vähemmän rikoksia, niin ette yliedustaisi niin hienosti näissä tilastoissa.

Taha Islam

"Tilastot eivät voi olla rasistisia."

Ei niin, mutta sinä voit:

"Mitäpä jos te muslimit tekisitte vähemmän rikoksia, niin ette yliedustaisi niin hienosti näissä tilastoissa."

Mainittiinko tilastoissa kuuluminen johonkin uskontokuntaan? En odota vastausta.

Enni Kulovaara

Taha.

Muslimimaista tulee muslimeja.

Taha Islam

Toki, mutta tulee sieltä myös ei-muslimeja. Kuinka erotat heidät toisistaan?

Taha Islam

No niin, mitä kysely paljasti?

Enni Kulovaara

Taha

Kysy väestörekisterikeskuksesta. Sinnehän ne on tilastoitu.

Taha Islam

Ei ole. Väestörekisteriin on merkitty se, kuka tai mikä ylläpitää henkilön rekisteritietoja. Olisikin mukava tietää, että kuinka suuri osuus Suomen islamilaisen yhdyskunnan jäsenistä löytyy po. rikostilastoista.

Kai tiesit, että henkilö, joka on valinnut mm. raiskata, on lakannut olemasta muslimi?

Mikko Mäkinen

TI: "Kai tiesit, että henkilö, joka on valinnut mm. raiskata, on lakannut olemasta muslimi?"

Islamin profeetta Muhammad antoi luvan vääräuskoisten raiskauksille. Asia on selostettu Bukharin ahadithissa (Vol 5, Book 5, hadith no. 459). Muhammad ja hänen kaverinsa eivät lakanneet olemasta muslimeja.

Taha Islam

"Islamin profeetta Muhammad antoi luvan vääräuskoisten raiskauksille."

Höpöhöpö. Etsippäs malliksi joku oppinut, joka vahvistaa tämän teorian.

Mikko Mäkinen

No tässä Taha Islamille oppia:

Tuon hadithin mukaan Muhammad antoi sotureilleen luvan raiskata vangeiksi otetut Al-Mustaliq -heimon naiset. Tuon ajan tavan mukaan raiskauksissakin koetettiin välttää raskauden aiheuttaminen keskeytetyllä yhdynnällä, koska naiset myöhemmin myytiin orjiksi tai otettiin jalkavaimoiksi. Kukapa haluaisi ostaa tai ottaa raskaana olevaa naista. Muhammad kuitenkin antoi miehilleen luvan käyttää täyttä yhdyntää, mikä on siitä alkaen ollut muslimitapa.

Terveisin sheikki Mäkinen

Taha Islam

"Terveisin sheikki Mäkinen"

Juuri näin. Hadith ei puhu raiskaamisesta mitään, vaan seksistä, eli siitä, kenen kanssa saa harrastaa seksiä ja vielä laajemmassa kontekstissa siitä, milloin avioliitto on laillinen.

Alkaa huolestuttaa, kun persujen piirissä menee seksi ja raiskaus sekaisin.

Mikko Mäkinen

Seksin harrastamista siihen vastentahtoisten naisten kanssa, joiden isät, veljet ja aviomiehet on juuri surmattu, kutsutaan raiskaukseksi.

Terveisin Sheikki Mäkinen, joka on sitoutumaton

Taha Islam

"Seksin harrastamista siihen vastentahtoisten naisten kanssa..."

Koska hadithissa ei puhuta mitään naisten vastentahtoisuudesta epäilen, että se on omaa fantasiaasi. Huolestuttavaa, että olet niin kiinnostunut raiskaamisesta, että näet sitä siellä, missä sitä ei ole.

Olennaista on kuitenkin, että et kykene löytämään tukea väitteellesi islamilaisista lähteistä. Et todennäköisesti edes itse tajua, kuinka kujalla olet. Tai ehkä tajuat, mutta asenteen muuttaminen on änkyröille yleensä ylivoimaista enkä usko, että olet poikkeus.

Enni Kulovaara

Taha.

Minua oksettaa puheesi. Joko olet vain vittuilemassa, tai sitten olet ihan tosissasi, mikä olisi erittäin ikävää. Jos joku vanha ukko nai alle kymmenvuotiasta, niin se on raiskaus. Ja sitä se sinun kusipää profeettasi teki. Ylistä nyt sinä vaan häntä, mutta minä toivon, että kaltaisiasi ei tänne Suomeen pesiydy. Sinäkin voisit ostaa menolipun jonnekin ählämimaahan ja todellakin pysyä siellä!

Enni Kulovaara

Taha.

"Ei ole. Väestörekisteriin on merkitty se, kuka tai mikä ylläpitää henkilön rekisteritietoja. Olisikin mukava tietää, että kuinka suuri osuus Suomen islamilaisen yhdyskunnan jäsenistä löytyy po. rikostilastoista.

Kai tiesit, että henkilö, joka on valinnut mm. raiskata, on lakannut olemasta muslimi?"

- Olet ihan pihalla. Niin muuten, väitteesi mukaan sinun palvomasi muhammed ei siis ollutkaan muslimi. Hänhän oli raiskaaja.

"Väestörekisteri on luettelo maan kansalaisista ja asukkaista ja heidän perustiedoistaan kuten

nimi
osoite
kansalaisuus
syntymäaika
syntymäpaikka
uskontokunta"

http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4est%C3%B6rekis...

Petteri Sahlsten

Sanoin: "Tilastot eivät voi olla rasistisia."

Sanoit: "Ei niin, mutta sinä voit:"

Sanoin:"Mitäpä jos te muslimit tekisitte vähemmän rikoksia, niin ette yliedustaisi niin hienosti näissä tilastoissa."

Sanoit: "Mainittiinko tilastoissa kuuluminen johonkin uskontokuntaan? En odota vastausta."

Ei tarvitse mainitakaan uskontoa mutta kyllä pitäisi: alkaisi mörkö löytymään...Ja mitä tulee tuohon sinun rasisti kommenttiin, niin olettekos te muslimit nykyään jo rotu?

Taha Islam

"...niin olettekos te muslimit nykyään jo rotu?"

Ja taas wanha cunnon "koska rotuja ei ole, ei ole rasistejakaan". Kyllä te Puutos-porukat olette hauskoja.

Viikissä annettiin maahanmuuttokritiikkiä: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011050713675064_u...

Jukka-Pekka Vasara

Rikolliset ulos tuomion kärsittyään. Mahdollinen annettu kansalaisuus myös pois ja alaikäisen rikollisen vanhemmat ja sisarukset mukaan ja matkaan myös.

Objektiivinen tarkastelu kansan- ja uskontoryhmistä joista on koitunut erityisen paljon riesaa ja näille ryhmille maahantulon tekeminen erityisen vaikeaksi.

Kaikki paperittomat ja / tai valehtelevat tulijat pitää pidättää ja palauttaa ilman mitään sen kummempia asian käsittelyjä.

Loisiva elämäntapa, johon ei tietenkään kuulu tilapäinen työttömyys, täytyy olla myös syy karkotukselle.

Näin kun toimittaisiin niin maassa olevilla kaiken värisillä ulkomaalaisilla olisi kivampaa, rikosmäärät ja verotkin olisivat pienempiä.

Kaikki näitä järkeviä toimia vastustavat poliitikot ovat rikollisia ja vähintäänkin suomalaisvastaisia joiden ei luulisi olevan päättämässä suomalaisten asioista.

Petteri Sahlsten

Ongelma onkin mihin näitä passinsa repineitä palautetaan? Mielestäni nämä, jotka tulevat ilman papereita ja eivät suostu kertomaan mistä tulevat, pitäisi sulkea rajatulle alueelle ja pitää siellä niin pitkään kunnes tarinaan tulee selvyys. Ja sitten potkia ulos omakustanteella ja vielä lasku ylläpidosta.

Enni Kulovaara

Rajalla pitää olla valvonta. Miksi tänne paperittomia pitäisi ottaa? En minäkään ilman passia ulkomaille pääse.

Harri Lahtinen

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se että suurimmalla osalla Virolaisista jotka tekevät rikoksia Suomessa niin heillä on Venäläinen nimi.

Taha Islam

Joo. Yksi ratkaisu olisi, että venäläislähiöt ympäröidään turva-aidalla.

Petteri Sahlsten

Sanoit: " Ja taas wanha cunnon "koska rotuja ei ole, ei ole rasistejakaan". Kyllä te Puutos-porukat olette hauskoja."

Sitä en tiedä onko rotuja. Mutta sen tiedän, että jos on, niin uskonnollinen ryhmä ei ole rotu, koskapa se on kai käsittääkseni jotain biologista tai geneettistä. Mutta vastaappa nyt islam, onko muslimit rotu? Valaise minut!

Taha Islam

"Mutta vastaappa nyt islam, onko muslimit rotu? Valaise minut!"

Ymmärryksesi puute aiheuttaa omituisen ilmiön, jossa kaivat itsellesi kuopan ja vielä itsellesi nauraen. Kuopan reunalla katselijalle tulee surrealistinen kokemus.

Onko niin, että syrjinnän olemus ja merkitys täytyy selittää oikeudessa jokaiselle persulle ja puutoslaiselle erikseen?

Petteri Sahlsten

Sanoin: ""Mutta vastaappa nyt islam, onko muslimit rotu? Valaise minut!"

Sanoit: "Ymmärryksesi puute aiheuttaa omituisen ilmiön, jossa kaivat itsellesi kuopan ja vielä itsellesi nauraen. Kuopan reunalla katselijalle tulee surrealistinen kokemus."

"Onko niin, että syrjinnän olemus ja merkitys täytyy selittää oikeudessa jokaiselle persulle ja puutoslaiselle erikseen?"

Jos oikeuteen haluat haastaa, niin siitä vaan, eipä paljon pelota. Aion seisoa sanojeni takana nyt ja aina.

Käyttäjän Enologi kuva
Aki Pulli

Sen verran voisi täsmentää, että rikosten ja rikokseen syyllistyneiden lukumäärä ei aina täysin korreloi. Huomattavasti suurempi osa näiden "ongelmamaiden" kansalaisista kuin em. tilastosta voisi päätellä, elää Suomessa nuhteettomasti. Rikokset kun tuppaavat kasautumaan tietylle väestönosalle eikä ole vallan mahdotonta, että joku rikollinulkki on syytteessä paristakymmenestä eri rikoksesta useamman nimikkeen alla. Jos haluttaisiin oikeasti luotettavia ja vertailukelpoisia tilastoja, pitäisi myös väestöjen ikä- ja sukupuolijakaumat suhteuttaa, sillä kaikkialla rikostilastoissa ovat yliedustettuna 15-35 -vuotiaat miehet. Jos esim ulkomaalaisjoukosta kyseiseen ikä- ja sukupuoliryhmään kuuluu 60%, on rikollisten suuri määrä luonnollinen ilmentymä.

Tuomalla nämä faktat esiin en puolla rikollisten hyysäämistä, vaan ennen kaikkea sitä, että tilastoja tulkitaan mahdollisimman objektiivisesti. Itse puollan myös vähänkään vakavampiin rikoksiin syyllistyneiden välitöntä karkottamista (jopa tuomion kärsimisen kustannuksella, sillä miksi istuttaa jotakuta mukavassa vankilassa pari vuotta ja sitten karkottaa kun hänet voisi heti heivata pois maasta - tuomion suorittaminen on relevantti vain jos rikollinen maasta, josta mahdollista helposti päästä takaisin eli esim. EU-maasta).

Maailmassa ei ole "turvattomia" maita, sillä myös yleisesti turvattomina pidetyt Somalia, Afganistan ja Irak ovat melko turvallisia jos objektiivisesti tilastoja lukee. Se, että Afganistanissa liikenneonnettomuudet ja pommi-iskut tappavat enemmän ihmisiä kun taas Suomessa liikenneonnettomuuksien ohella korostuvat puukotukset ja muut pienemmän mittakaavan surmat, ei tarkoita että kenelläkään olisi tilastollista suurempi riski joutua tapetuksi, vaikka kuolinsyiden todennäköisyys vaihtelisikin.

Olisi aika tutkia huomattavasti enemmän rikollisuuden jakautumia ja toisaalta uusimisprosentteja niissä tapauksissa, joissa karkotus olisi juridisesti mahdollista, mutta sitä ei toimeenpanna "humanitaarisista syistä".

Lalli Laaksonen

Mitenkäs sitten, kun suomalaiset menevät ulkomaille, Ruotsiin ja muihin maihin? Komeilemmeko me siellä raiskaajien kuninkaina?

Taha Islam

Kun eurooppalainen menee Afrikkaan tai Aasiaan, hän komeilee lasten hyväksikäytön kuninkaana.

Harri Lahtinen

Sumalaiset miehet eivät raiskaa naisia Ruotsissa ,kun eurooppalainen sairas pedofiili menee Aasiaan ja käyttää lapsia hyväkseen niin hänet pitää pistää vankilaan pitkäksi ajaksi ja sen jälkeen postaa maasta, kuin esim. somaali raiskaa suomalaisen naisen hänet pitää pistää vankilaan pitkäksi ajaksi ja sen jälkeen postaa maasta.

Taha Islam

Ja kun suomalainen raiskaa suomalaisen naisen, hänelle pitää antaa sakko...

Petteri Sahlsten

Ja muslimit kaikkialla siellä minne menevät ja missä asuvat kunnostautuvat syrjinnässä, sorrossa ja naisten alistamisessa.

Harri Lahtinen

On päivän selvää että suurin osa maahanmuuttajista elää Suomessa nuhteettomasti mutta se vaan menee niin että jostain maista tulleet tekee enemmän rikoksia, siitähän voidaan sitten aina keskustella että mistä se johtuu mutta ei se taas lohduta suomen veronmaksajia. Eurooppa on täynnä esim. Vietnamista,Thaimaasta ja Kiinasta tulleita ihmisiä ei heitä näe autoja polttamassa, rikostilastot ovat pieniä ja monissa paikoissa heidän työttömyysprosenttinsa on pienempi kuin valtaväestöllä.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Miten tuo rasististen rikosten suhde kantasuomalaisten ja ulkomaalaisten välillä menee suhteutettuna?

pitääköhän tuollainen tuijottamisarvio paikkaansa, että ulkomaalainen syyllistyy rasistiseen rikokseen noin viisi kertaa useammin kuin kantasuomalainen kun se suhteutetaan määriin?

Petteri Sahlsten

Virallinen totuus: "Suomalaiset ovat rasisteja ja ulkomaalaiset uhreja"

Reaalimaailma: "Ulkomaalaiset ovat vähintään yhtä rasistisia kuin suomalaiset ja jopa huomattavasti enemmän"

Harri Lahtinen

Kuin suomalainen raiskaa suomalaisen naisen niin pitkäsi ajaksi vankilaan mutta ei poistettaisi maasta.

Taha Islam

Kirjaan pöytäkirjaan mielipiteeksesi, että raiskaajat pitää päästää vapaaksi.

Petteri Sahlsten

Ai oletko siis raiskauksien kannalla?

Käyttäjän ReiskaRopponen kuva
reino ropponen

Kun keksii toisten suuhun itselleen sopivat vastaukset, voi aina olla oikeassa!
Helppoa kuin heinänteko.

Taha Islam

Kun Suomessa joku laitetaan vankilaan, hänet yleensä myös vapautetaan. Suomessa kannatetaan raiskaajien vapauttamista.

Petteri Sahlsten

Kysymys on ainoastaan siitä, että maahan tulee porukkaa liikaa sellaisista maista missä arvot ovat hyvin erilaiset. Viranomaisten kädet on pyritty sitomaan, jotta saisimme nauttia kulttuurien mukanaan tuomista "rikkauksista" mahdollisimman paljon.

Taha Islam

Kyllä, maahanmuuttajien pitää opetella kepuilemaan ja kännäämään.

Milloin, muuten, ne ruotsalaiset oikein integroituvat?

Jaakko Häkkinen

Taha Islam
”Kyllä, mutta se oli myös kiihottamista kansanryhmää vastaan: "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan..." ”

Minä en kylläkään ole uhannut, panetellut enkä solvannut ketään, joten diagnoosisi perustuu heikkoon luetun ymmärtämiseen. Poliisi kertoo:
”Perättömien tietojen levittäminen tai toista häpäisevien asioiden kertominen voi olla rangaistavaa, jos teot täyttävät rikoslaissa määriteltyjen herjauksen ja solvauksen tunnusmerkit.”
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/0/CECF9DE05...

Taha, vaikka muslimit eivät ole rotu, on keksitty uusrasismi, joka kattaa myös uskonnolliset ryhmät. Ei kuitenkaan ole edes uusrasismia raportoida tai uutisoida tilastoista tai tapahtumista. Todellisuutta on saatava havainnoida, ei ihmisiltä voida vaatia sokeutta.

Vasta jos aletaan syrjiä tietyn kansallisen tai kulttuurisen piirteen vuoksi, kyseessä on uusrasismi. Rikollisuus ei kuitenkaan ole kansallinen tai kulttuurinen piirre, joten rikoksen perusteella syrjiminen ei ole uusrasismia vaan järkevää maahanmuuttopolitiikkaa.

Aki Pulli:
”Sen verran voisi täsmentää, että rikosten ja rikokseen syyllistyneiden lukumäärä ei aina täysin korreloi. Huomattavasti suurempi osa näiden "ongelmamaiden" kansalaisista kuin em. tilastosta voisi päätellä, elää Suomessa nuhteettomasti. Rikokset kun tuppaavat kasautumaan tietylle väestönosalle eikä ole vallan mahdotonta, että joku rikollinulkki on syytteessä paristakymmenestä eri rikoksesta useamman nimikkeen alla.”

Täysin totta. Yritin ilmaista tämän sanalla ”vuosittain”: joka vuosi tiettyä väestöosuutta vastaava määrä rikoksia tapahtuu. Valitettavasti raportissa ei kerrota, monelleko tekijälle nuo rikokset jakautuvat. Tarkennan tuota kohtaa nyt väärinkäsitysten varalta.

Aki Pulli:
”Jos haluttaisiin oikeasti luotettavia ja vertailukelpoisia tilastoja, pitäisi myös väestöjen ikä- ja sukupuolijakaumat suhteuttaa, sillä kaikkialla rikostilastoissa ovat yliedustettuna 15-35 -vuotiaat miehet. Jos esim ulkomaalaisjoukosta kyseiseen ikä- ja sukupuoliryhmään kuuluu 60%, on rikollisten suuri määrä luonnollinen ilmentymä.”

Tilannetta voi tarkastella täällä:
http://pxweb2.stat.fi/Dialog/varval.asp?ma=030_vae...

Ainakaan somalinkielisissä ei ole mitään kasaantumista nuoriin miehiin, vaan lapsia on enemmän kuin nuoria tai aikuisia, ja sukupuolet ovat aika tasoissa. Turkkilaisissa nuoria miehiä on jonkin verran enemmän kuin naisia. Sitä paitsi kun tarkastellaan pelkästään nuoria miehiä, ulkomaalaisista rikosepäilyistä neljännes ja suomalaisista viidennes osuu tälle ryhmälle; ero johtuu väkivalta- ja omaisuusrikoksista, muissa rikosryhmissä nuoret ulkomaalaismiehet eivät eroa nuorista suomalaismiehistä (s. 279).

Pasi Kortesuo:
”Miten tuo rasististen rikosten suhde kantasuomalaisten ja ulkomaalaisten välillä menee suhteutettuna?
pitääköhän tuollainen tuijottamisarvio paikkaansa, että ulkomaalainen syyllistyy rasistiseen rikokseen noin viisi kertaa useammin kuin kantasuomalainen kun se suhteutetaan määriin?”

Hyvä pointti, lasketaan:
Rasistisia rikoksia oli siis 1163, josta 83 % eli 965 oli suomalaisten tekemiä ja loput eli 198 ulkomaalaisten tekemiä. Ulkomaalaisista (runsaat 150 000) 0,13 % syyllistyi rasistiseen rikokseen, suomalaisista 0,0187 %.
Eli ulkomaalainen syyllistyi rasistiseen rikokseen noin kymmenen kertaa useammin kuin suomalainen, mikäli ymmärsin desimaalit oikein. :-)

Petteri Sahlsten

Tilastot ovat julmia "viralliselle" totuudelle.

Taha Islam

"Taha, vaikka muslimit eivät ole rotu, on keksitty uusrasismi, joka kattaa myös uskonnolliset ryhmät. Ei kuitenkaan ole edes uusrasismia raportoida tai uutisoida tilastoista tai tapahtumista. Todellisuutta on saatava havainnoida, ei ihmisiltä voida vaatia sokeutta."

Oliko rikostilastoissa eroteltu turvapaikanhakijat muista ulkomaalaisista?
Ei ollut.
Oliko siinä eroteltu kiintiöpakolaiset turvapaikkaturisteista?
Ei ollut.
Oliko siinä eroteltu ulkomaalaiset uskonnollisen vakaumuksen perusteella?
Ei ollut.

Johtopäätöksesi siltä, että miltä tilanne näyttää, leimaa myös järkevät ja tilastoja lukemaan kykenevät yksisilmäisiksi natseiksi.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam: "Oliko rikostilastoissa eroteltu turvapaikanhakijat muista ulkomaalaisista? Ei ollut."

Ei ollut tarvettakaan: suurin osa kriisimaista tulevista kuuluu kategoriaan turvapaikanhakijat.

Taha Islam: "Oliko siinä eroteltu kiintiöpakolaiset turvapaikkaturisteista? Ei ollut."

Miksi tämä ero olisi olennainen? Kysehän oli rikollisista.

Taha Islam: "Oliko siinä eroteltu ulkomaalaiset uskonnollisen vakaumuksen perusteella? Ei ollut."

Ei ollut. Todennäköisiä päätelmiä voi kuitenkin tehdä jo siitä, että turkkilaisista 99 % on muslimeja, iranilaisista 89 % jne.

Taha Islam

Eikös ne koraanikouluissa aivopestyt muslimirobotit aja sitä islamilaista valtiota? Aika ihmeellistä, että kun kansasta 99% on muslimeja, valtio ei ole islamilainen.

Et muistaakseni kuitenkaan kertonut, että kuinka moni rikollisista oli muslimi. Etkö tiedä vai mistä kiikastaa?

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Tuijotin ilmeisesti vain yhdellä silmällä "yksisilmäisesti" ja siksi intuitiivisesti sain arvioitua kyseisen suhteen noin viisinkertaiseksi.

Pitäisi ilmeisesti opetella tuijottamaan "avarakatseisesti" kahdella silmällä tai vaivautua laskemaan niin saisi oikeita lukuja, joka nyt "avarakatseisena" onkin kymmenkertaisesti ; - D

Taha Islam

Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.

Harri Lahtinen

Jokaisessa maassa on rasismima myös Suomessa, ikävä kyllä, mutta se on loppujen lopuksi hyvin pientä täällä Suomessa jos vertaa sitä esim. muslimimaihin ja jos rasismiksi katsotaan perinteiset sukupuoleen, uskontoon ja rotuun kohdistuva syrjintä. ps. Täällä Suomessa vedetään hirveä herne nenään jos joku Suomalainen on katsonut hiukan "kummallisesti" mustaa miestä mutta esim. Intiassa (ei muslimimaa) sinua EI PÄÄSTETÄ KOULUUN jos kuulut alempaan kastiin, naissä kadessa asiassa on valtava ero.

Risto Koivula

Ulkomaalaisren rikokset ovat pissan hailee Persujen kannatuksessa, ja niiden vaikutus keskittyy muutamalle propogandistille. Lisäksi sitä olivat jakamassa Muutos ja Vapauspuolue.

Jaakko Häkkinen

Taha Islam:
”Et muistaakseni kuitenkaan kertonut, että kuinka moni rikollisista oli muslimi. Etkö tiedä vai mistä kiikastaa?”

En tiedä, koska kuten voit rikosraportista lukea, ei rikoksista epäiltyjä ole käsitelty uskontokunnittain. Se mitä tilastoista nähdään, on että rikollisimmat kansanryhmät tulevat islamilaisista kriisimaista. En ole kuitenkaan sanonut, että juuri islam tekisi heistä rikollisia, koska syynä voi olla myös kriisimaalaisuus.

Suomessa on arviolta noin 41 000 muslimia, joista 40 000 maahanmuuttajia jälkeläisineen:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Islam_Suomessa#Arvio_...

Koska suurimmatkin islamilaisten maiden kansanryhmät lasketaan vain tuhansissa, niin voidaan olla aika varmoja siitä, että suurin osa näistä maista tulleista on nimenomaan muslimeja.

Risto Koivula:
”Ulkomaalaisren rikokset ovat pissan hailee Persujen kannatuksessa, ja niiden vaikutus keskittyy muutamalle propogandistille. Lisäksi sitä olivat jakamassa Muutos ja Vapauspuolue.”

Muutos 2011 ja Vapauspuolue eivät ylittäneet gallupeissa valtakunnallista äänikynnystä, joten niitä ei äänestetty – ihmiset eivät halua äänensä menevän hukkaan. Epäilemättä Perussuomalaisten äänestäjissä oli myös muistakin syistä äänestäviä, mutta totuus nyt vain on, ettei Perussuomalaisilla ollut mitään muuta sellaista tarjottavaa, mitä ei löytyisi jonkin toisenkin puolueen ohjelmasta, kuin maahanmuuttokriittisyys. Keskustelu EU-tukipaketeista on voinut viimeisinä kuukausina lisätä persujen kannatusta, mutta kannatus oli gallupeissa korkealla jo viime vuonna.

Toimituksen poiminnat