Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Kansan enemmistö on maahanmuuttokriittistä

  • Kuva 1: Maahanmuuttoasenteet nuorisobarometrissa
    Kuva 1: Maahanmuuttoasenteet nuorisobarometrissa

Huolimatta monikulttuurisuuden ihanuutta toitottavasta propagandasta kansa muuttuu koko ajan maahanmuuttokriittisemmäksi - syynä on tietysti se, että yhä useampi näkee ja kokee itse konkreettisesti sen muutoksen, jonka maahanmuuttajien määrän kasvaminen aiheuttaa. 

 

 "56 prosenttia suomalaisista sanoo, että turvapaikanhakijoita ja pakolaisia pitäisi ottaa vähemmän. Tätä mieltä olevien määrä on kasvanut 22 prosenttiyksikköä maaliskuusta 2015." (Iltalehti  8.10.2016)

 "57 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että islamilaisista kulttuureista tulevat eivät sopeudu Suomeen. Kysyimme myös, uskovatko suomalaiset maahanmuuttajien vahvistavan suomalaista yhteiskuntaa. Vastaajista 45 prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin tai täysin eri mieltä oli 51 prosenttia." (Iltalehti 10.10.2016)

 Nuorisobarometrin 2016 perusteella nuorista jo 39 % on eri mieltä siitä, että olisi hyvä, jos Suomeen tulisi enemmän ulkomaalaisia - samaa mieltä on enää 24 %. Vielä vuonna 2014 luvut olivat: 33 % eri mieltä vs. 41 % samaa mieltä.

 Jo vuonna 2014 eli ennen siirtolaistulvaa nykyistä enemmän pakolaisia halusi vain 28 % ja ei halunnut 46 % (Kuva 1). Vuoden 2016 barometrissa tämä kysymys ei enää ole mukana - luultavimmin siksi, ettei haluttu näyttää, että nuorten enemmistö jo nykyään vastustaa pakolaisten vastaanottamista. 

 Nuoret ovat aina olleet maahanmuuttokritiikittömin ikäryhmä, mutta vihdoinkin todellisuus alkaa murtautua läpi koko lapsuusajan jauhaneen ideologisen aivopesun rakentamasta ruusun-, korjaan: vasemmistonpunaisesta kuplasta.

 

Sisäministeriön tuore mielipidekysely

 Äskettäin ilmestyi laaja kartoitus suomalaisten mielipiteistä liittyen turvapaikanhakijoihin: Kansalaismielipide: Turvapaikanhakijat ja turvapaikkapolitiikka. Esitän tässä tuloksia vain muutaman mielenkiintoisen väittämän osalta. 

1. "Suomen tulee vaikuttaa kehitysyhteistyön kautta turvapaikanhakijoiden lähtö- ja kauttakulkumaiden demokraattisten olojen, rauhanrakentamisen ja elinolojen parantamiseen siten, ettei ihmisten tarvitsisi muuttaa pois asuinalueiltaan."

 - Samaa mieltä 82 %, eri mieltä 6 %. Suomalaiset kyllä haluavat auttaa; kunpa vain löytyisi nykyistä kehitysapua tehokkaampia ja oikeasti toimivia auttamisen muotoja. 6 % elää itsekkyyskuplassa eikä halua auttaa. 

2. "Suomen tulee tarvittaessa osallistua omalla kalustollaan ja henkilöstöllään kansainvälisiin sotilaallisiin ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin turvapaikanhakijoiden muuttoliikkeen kannalta keskeisissä lähtö- ja kauttakulkumaissa."

 - Samaa mieltä 28 %, eri mieltä 36 %. Sotilaalliseen vakauttamiseen tai "rauhaanpakottamiseen" osallistumiseen olisi valmis melkein yhtä moni kuin siihen ei olisi valmis. 

3. "Suomessa voidaan tarvittaessa majoittaa turvapaikanhakijoita myös kontti- ja telttamajoitukseen."

 - Samaa mieltä 46 %, eri mieltä 30 %. Tämä liittynee siihen, että hotellien muuttaminen vastaanottokeskuksiksi on turhan kallis ratkaisu. Oikeasti hädänalaisten pitäisi olla kiitollisia jo turvallisuudesta eikä huutaa luksuksen perään.

4. "Mahdollisesta turvapaikanhakijoiden järjestelykeskuksessa (kuten Torniossa vuoden 2015 lopussa) vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä sosiaalietuuksia."

 - Samaa mieltä 63 %, eri mieltä 11 %. Oikeiden turvapaikanhakijoiden pitäisi olla kiitollisia turvasta eikä vaatia heti ilmaista rahaa naiivin sinisilmäiseltä Suomen valtiolta. 

5. "Suomessa voidaan perustaa tarvittaessa kielteisen oleskelupäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin."

 - Samaa mieltä 63 %, eri mieltä 13 %. Luvattomasti maassa olevia ei pidä enää hyysätä veronmaksajien kustannuksella, paitsi ideologisessa kuplassaan elelevän vähemmistön mielestä.

 

6. "Suomen tulee nopeuttaa oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden työllistymistä helpottamalla työllistymisoikeuksia ja työlupien saamista."

 - Samaa mieltä 62 %, eri mieltä 12 %. Ne, jotka ansaitsevat oleskeluluvan, halutaan myös ottaa mukaan yhteiskuntaan - paitsi tietyn ääripään mielestä.

7. "Turvapaikanhakijoiden maahantulo helpottaa työvoimapulaa."

 - Samaa mieltä 24 %, eri mieltä 46 %. Arabimaalaisten heikko työllistyminen Suomessa ja muuallakin Euroopassa on tilastofakta.

8. "Turvapaikanhakijoiden maahantulo johtaa sosiaalisiin konflikteihin (esimerkiksi väkivaltaisiin yhteenottoihin eri väestöryhmien välillä)."

 - Samaa mieltä 59 %, eri mieltä 14 %. Viimeksi joulun alla uutisoitiin maahanmuuttajaryhmien tappeluista Helsingin rautatieasemalla, mutta tiettyyn ideologiseen kuplaan nämä uutiset eivät kulje. 

9. "Turvapaikanhakijoiden maahantulo kasvattaa rikollisuutta."

 - Samaa mieltä 57 %, eri mieltä 18 %. Lähes viidennes suomalaisista siis elää kuplassa, jonka sisälle eivät kulje edes poliisin tilastot.

10. "Turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa tulee ensijaisesti suosia helposti länsimaiseen kulttuuriin sopeutuvia ihmisiä."

 - Samaa mieltä 49 %, eri mieltä 19 %. Käytännössä lähes kaikki turvapaikanhakijat tulevat muslimimaista, ja nimenomaan muslimit ovat kautta Euroopan olleet heikoimmin sopeutuva ryhmä: heistä moni haluaa tuoda omat arvonsa Eurooppaan sen sijaan että omaksuisi täkäläiset arvot. Pahiten vainottuja lähtöalueilla ovat kristityt, jesidit ja muut "vääräuskoiset".

 

11. "Suomen tulee ottaa vastaan ainoastaan kiintiöpakolaisia suoraan kansainvälisiltä pakolaisleireiltä."

 - Samaa mieltä 36 %, eri mieltä 24 %. Yllättävän moni haluaisi sulkea koko järjettömän, väärinkäytetyn ja vääristyneesti yksisuuntaisen turvapaikanhakujärjestelmän - yli kolmasosa vastaajista. Kansainvälisillä sopimuksilla voidaan ja pitää pyyhkiä takapuoli siinä vaiheessa, jos niistä on valtiolle ja kansalaisille pelkkää haittaa; kyse on vain rohkeudesta tehdä poliittisia valintoja. 

12. "Suomen tulee tiukentaa perheenyhdistämisen kriteerejä siten, että edellytyksenä perheenyhdistämiselle on sosiaalituista riippumaton toimeentulo."

 - Samaa mieltä 45 %, eri mieltä 26 %. Suomalaiset eivät halua tänne lisää elätettäviä, koska se tarkoittaisi jatkuvasti kovenevia leikkauksia ja hyvinvointiyhteiskunnan loppua

13. "Turvapaikanhakijoille myönnettävät oleskeluluvat tulee myöntää aina määräaikaisina."

 - Samaa mieltä 62 %, eri mieltä 15 %. Turvapaikka myönnetään yksilöllisen hengenvaaran perusteella - kun vaara on ohi, on aika palata kotimaahan. Elintasosiirtolaisuus on turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttämistä

14. "Mikäli Suomi vastaanottaa enemmän kuin vuoden 2015 kaltaisia turvapaikanhakijamääriä (n. 40 000) tai merkittävästi enemmän (esim. 100 000), voidaan lisätä valtion velkaa tilanteesta selviämiseksi."

 - Samaa mieltä 19 %, eri mieltä 58 %. Ei elätetä muita ottamalla itse velkaa! Paitsi tietyssä ideologisessa kuplassa elävien mielestä.

15. "Oleskeluluvan saaneilla turvapaikanhakijoilla tulee olla sama oikeus sosiaaliturvaan kuin suomalaisilla, vaikka he eivät ole Suomen kansalaisia."

 - Samaa mieltä 25 %, eri mieltä 51 %. Suomen valtion on ajettava suomalaisten etua - emme voi olla koko maailman sosiaalitoimisto. 

 

16. "Kirkot ja aatteelliset järjestöt voivat suojella kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita palautukselta."

 - Samaa mieltä 19 %, eri mieltä 57 %. Päätös on päätös, eikä kukaan ole lain yläpuolella. 

17. "Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneella on oikeus jäädä oleskelemaan Suomeen."

 - Samaa mieltä 7 %, eri mieltä 76 %. Vain pieni ideologinen anarsistikupla vastustaa lainmukaista päätöstä. 

18. "Suomessa on mahdollisuus vapaasti ilman leimautumisen pelkoa esittää erilaisia mielipiteitä turvapaikanhakijatilanteeseen liittyen."

 - Samaa mieltä 27 %, eri mieltä 51 %. Mustavalkoisten ääripäiden äänekäs nettiräyhääminen on johtanut siihen, että ihmiset pelkäävät aiheetonta leimautumista rasistiksi tai suvakiksi. 

19. "Ylen uutisointi turvapaikanhakijatilanteesta on ollut vuoden 2016 aikana puolueetonta ja kaikkia kohtaan tasapuolista."

 - Samaa mieltä 28 %, eri mieltä 32 %. Vaihtoehtomediat ovat onnistuneet osoittamaan, että YLE (ja Helsingin Sanomat) ovat usein pimittäneet tietoja turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta (lähinnä tekijöiden taustasta); monessa muussa valtamediassa on onneksi jo alettu uutisoida puolueettomammin ja avoimemmin. 

20. "Suomalaisen kulttuurin ei tule joustaa liikaa. Turvapaikanhakijoille tulee kertoa, että koska oleskellaan Suomessa, tulee kaikkien sopeutua suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin ja tapoihin sekä kunnioittaa niitä." (Idea 20, s. 63.)

 - Samaa mieltä 80 %, eri mieltä 16 %. Joka kuudes suomalainen on ideologisesti aivopesty ääriliikkeeseen: heidän mielestään yhteiskunnan sääntöihin ei tarvitse sopeutua! 

 

Lopputulos

 Suomalaiset ovat ihailtavan viisasta kansaa. Toivotamme tervetulleiksi sellaiset maahanmuuttajat, jotka sopeutuvat yhteiskuntaan ja työllistyvät Suomessa. Haluamme auttaa ongelmamaita rahallisesti ja mahdollisesti jopa sotilaallisesti. Emme kuitenkaan voi elättää koko maailmaa, emmekä halua houkutella elintasosiirtolaisia väärinkäyttämään turvapaikanhakujärjestelmää tarjoamalla liikaa ilmaista rahaa ja muita etuuksia.

 Suomalaisissa on kuitenkin kaksi pientä mutta äänekästä ääripäätä: 

1. "Suvakit", joita on noin 7-19 % ja joiden mielestä Suomen pitää toimia myös ulkomaalaisten sosiaalitoimistona. Heidän mielestään myöskään maahanmuuttajien ei tarvitse sopeutua suomalaisen yhteiskunnan sääntöihin eikä kielteisen päätöksen saaneiden tarvitse poistua maasta. He sulkevat silmänsä kaikilta negatiivisilta faktoilta, joita maahanmuuttajiin liittyy - esimerkiksi rikollisuustilastoilta. Nämä ihmiset ovat vakavan aivopesun uhreja, ja heidän todellisuuskäsityksensä on hämärtynyt - heillä on vain unelma.

2. "Rasistit", joita on noin 6-12 % ja jotka eivät halua auttaa hädänalaisia eivätkä ottaa turvapaikan saaneita mukaan työelämään. Nämä ihmiset ovat itsekkäitä ja maahanmuuttajavastaisia. 

Tulokset vastaavat hyvin aikaisempia tuloksia, joiden mukaan yhteensä noin kolmasosa suomalaisista kuuluu ääripäiden kupliin. Ehkä näiden osuus on jopa hieman pienempi nykyään? Kaikki me loput olemme noiden ääripäiden välissä, niitä kuuluisia tolkun ihmisiä

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

14Suosittele

14 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Sisäministeriön teettämä tutkimus suomalaisten asenteista turvapaikka-asioihin on tärkeä ja tervetullut.

Tutkimus paljastaa, että suomalaiset haluavat auttaa aidosti apua tarvitsevia, sillä edellytyksellä, että nämä ovat halukkaita sopeutumaan ja osallistumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Enemmistö tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi vaikuttaa kehitysyhteistyöllä turvapaikanhakijoiden lähtömaiden elinehtojen parantamiseen.
IL 22.3-17

Jaakko Häkkinen

Kehitysavun tilalle pitäisi keksiä jokin toimivampi ja tehokkaampi tapa; samalla rahalla saataisiin sitten paljon enemmän tuloksia.
http://yle.fi/uutiset/3-7749065

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Niinpä. Rahat häviää aseisiin ja diktaattoreille kehitysavussakin.

Ulkolinja/Velkataakka kertoili kuinka maailmanpankki lainaa rahaa kehitysmaihin .Kun ne ei pysty maksamaan takaisin otetaan laidunmaat ym.veloista.Sitten myydään kalliilla ruoka ,tuotetaan Brasiliasta asti sitä.
Myydään lainat haaskarahastoille jotka voi periä 110% korolla velkoja.
Niihinkö kehitysapurahat menee?
Aina on joku välikäsi joka pistää rahat omiin taskuihinsa.
Idioottivarmaa tapaa tuskin löytyy että köyhät maat niistä hyötyisi.
Toisen köyhyys on toisen bisnes ollut aina.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Asiaan liittyen; Irakin presidentti kutsunut maanmiehiään palaamaan ja rakentamaan kotimaataan.
Eipä ole Suomen TV haastatellut Irakin suurlähettilästä asian tiimoilta.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Köyhäkansa seisoo leipäjonossa.Odottaa Kelassa ainoota tukeaan saadakseen ruokaa ja laskut maksettua?

Mutta SOS-hallitus:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201703222200089358...

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Todella mukavaa luettavaa tämä tutkimus ja näkee että valtaosa suomalaisista ymmärtää ja näkee ongelmia maahantulossa, vaikka media on yrittänyt esittää aivan toisenlaista näkökulmaa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mä jo odotinkin tätä blogia :)

Ei taida kansa kuitenkaan kokonaisuudessa pitää tätä maahanmuuttokysymystä kovin tärkeänä, koska jos pitäisi, niin persujen kannatushan pitäisi olla siellä demareiden tasolla.

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Tässä tutkimuksessa oli myös että ei kehdata kertoa mitä mieltä ettei leimaudu suvakiksi tai maahanmuuttokriittiseksi. Joten ei välttämättä kehdata kertoa että äänestää persujakaan ja sitten vaalikopissa voi salaisuus paljastua tai sitten ei. Kuka tietää mitä tapahtuu.

Jaakko Häkkinen

Petteri, voi myös olla, että realismi jarruttaa: koska persujen ei uskota voivan saada 50 % kannatusta, ajatellaan etteivät ne kuitenkaan saa muutettua asiaa. Sama logiikka kuin miksi ihmiset eivät äänestä mikropuolueita.

Mutta ei varmasti monella maahanmuutto olekaan ykkösprioriteetti - ennen kuin he tajuavat, että löysä maahanmuuttopolitiikka nimenomaan on se syy, miksi suomalaisten hyvinvoinnista koko ajan leikataan. Sitä odotellessa... Levitähän sanaa! ;)

Pekka Pylkkönen

"löysä maahanmuuttopolitiikka nimenomaan on se syy, miksi suomalaisten hyvinvoinnista koko ajan leikataan."

Ei kai se nyt ole se THE syy. Tuottavuuden lasku ja työikäisten&kykyisten laskenut määrä ovat kuitenkin dekadia suurempi tekijä. Tottakai pakolaiset vaikuttavat asiaan mutta toistaiseksi kohtuullisen vähäisessä määrin.

Pakolaispolitiikka on tietysti funtsittava kuntoon. Mikään ei viittaa siihen että pakolaiset loppuisivat maailmasta, päin vastoin. Vaikka en pidäkään todennäköisenä että lähiaikoina Suomeen voisi saapua sellaista määrää pakolaisia että ajautuisimme oikeasti ongelmiin, senkään todennäköisyys ei ole nolla.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #16

Toki miljardeja vuodessa otetaan uutta velkaa, mutta toista miljardia ainakin menee maahanmuuttajiin vuodessa. Velkataakkamme tai hyvinvointileikkauksemme olisivat huomattavasti pienempiä ilman kuormittavaa maahanmuuttajistoa.

Käyttäjän PerttiRampanen kuva
Pertti Rampanen

??? Tulihan se sieltä: Ritalan persukortti!

Miksi kohdistat Petteri maahanmuuttokriittisyyden aivan liiaksi perussuomalaisiin?!! Ei tuolla kriittisyydellä ole välttämättä mitään tekemistä puoluepolitiikan kanssa.
Kyllä maahanmuuttoa kritikoi nykyisenlaisena kansaa joka puolueesta, niin kuin suuri prosenttilukukin osoittaa. Perussuomalaisten kannatus on noin 10 prosenttia ja maahanmuuttoa kritikoi 56-57 prosenttia kansalaisista Jaakko Häkkisen blogin mukaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mutta luulisi, että ainoa maahanmuuttokriittinen puolue jotenkin tuollaisesta hyötyisi, siltä ei vaan näytä.

Nämä on vähän sellaisia nämä tutkimukset, ettei niillä ole mitään vaikutusta ihmisten äänestyskäyttäytymiseen.

Nykyaikana tottakai pakolaisuuteen liittyy terrorismi, ihminen pelkää, ja se on ihan normaalia.

Tässäkin kyselyssä kansa oli sitä mieltä, että tulisi antaa tuke enemmän sinne kohdemaihin, mutta jos sen jälkeen kysytään oletko valmis lisäämään kehitysapua, niin vastaus on varmasti ei, eihän meillä ole rahaa. :)

Siksipä nämä ihmisten toimet ovat aian hiukan ristiriitaisia, niinkauan, kun ei omia rahoja tarvitse käyttää.

Persut on ihan hauska puolue, ei minulla ole mitään persuja vastaan, Soini on hoitanut tehtävänsä hyvin, ja koko puoluekin. Nämä suuret maahanmuuttokriitikot eivät vain ymmärrä, miten hallituksessa toimitaan, ja on suuret luulot yhden puolueen vaikutusmahdollisuuksista.

Siksipä huvittaa tuo Halla-Ahon ihannointi, ja luulo, että hänen myötään Suomen politiikkaa jotenkin muuttuisi, se on sitä päiväunta, koska emme tule näkemään Halla-Ahoa hallituksessa, tai jos nähdään, niin sittenhän häntä haukutaankin takinkääntäjäksi.

Soini on siinä oikeassa, että paras tapa vaikuttaa on hallitus, vaan ilmeisesti moni persu haluaa sinne vihreät ja demarit.

Kyselyjä tulee ja menee, mutta pitkässä juoksussa kansan valtaosa ei Halla-Aholaisuuteen taivu, mutta saahan häntä kannattaa, jos tyytyy ainaiseen 10% kannatukseen.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

On sitä tutkittukin, että kyselyissä ei miellään sanota että persuja äänestetään mutta äänestetään kuitenkin. Siksi yleensä gallupit ovat aina ja lähtökohtaisesti olleet persuissa todellista kannatusta pienemmät.

Pekka Pylkkönen

Suomen pitäisi ottaa mallia omasta historiastaan ja katsoa kuinka maa nostetaan köyhyydestä. Eli ei jaeta leipää vaan mennää ja pystytetään tehtaita. Tehdas pitää huolen työntekijöistään ja levittää vaurautta kestävästi ympärilleen.

Ja mikä parasta, suomalainen veronmaksaja voi saada auttamiseen käyttämänsä rahat korkoineen joskus takaisin.

Jonkun kepalaisen pitäisi näyttää yksi esimerkki maasta joka on noussut köyhyydestä heidän menetelmillään. Minä voin antaa sata esimerkkiä maista jotka ovat nousseet Suomen vanhalla mallilla. Eli ei anneta kalaa vaan onki.

Pekka Pylkkönen

Miten tuo liittyy asiaan? Fortum on valtionyhtiö ja valtio kerää sieltä rahaa joka tapauksessa.

En hyväksy veronkiertoa. Toisaalta Suomi voi myös katsoa peiliin. Miksi yritykset haluavat viedä tuloksensa verollepantavaksi muualle? Nyhtävätkö suomalaiset firmoista liikaa? Fortumin tapauksessa esimerkiksi kokonaisverojalanjälki on aivan huikea, yli 70%. Se kun sattuu toimimaan alalla jota verotetaan kuin viimeistä päivää.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Surullinen esimerkki "kepalaisten" menetelmien onnistumisesta on Suomen pitkäaikaisin kehitysapukohde Tansania. Käytännössä kaikilla mittareilla mitattuna Tansania on pärjännyt surkeasti. Ainoa, jossa Tansanian luvut ovat kovat, on väestönkasvu.

Ottaen huomioon jo muutaman kymmenen vuoden mittaisen seuranta-ajan, joku voisi vetää johtopäätöksen, ettei toimi.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Tansanian BKT kansalaista kohden on lähes viisinkertaistunut 90-luvun taitteesta. Absoluuttinen köyhyys on vähentynyt moninkertaisesti samassa ajassa.

Kehitysyhteistyö Tansaniassa on nimenomaan kohdistunut talousjärjestelmän uudistamiseen ja markkinoiden vapauttamiseen suurten toimijoiden kohdalta. Myös Suomen kehitysapu tansaniassa on ollut talousjohtopainoitteista.

Nyt Tansanian talous nousee sellaista 5-7% vuosivauhtia ja talousjärjestelmä alkaa olla kestävämmällä pohjalla, kun 80-luvulla alkanut sosialisoinnin ja valtio-ohjauksen talousmalli alkaa olla vapautettu.

Täähän oli ihan pöljä kommentti tolta osin. Vertailu pitää tehdä vaikka naapurimaihin, samanlaisiin maihin, joissa on ollut sosialisoitu valtiojohtoinen talous ja siihen, mitä kehitysyhteistyö on itse asiassa ollut verrattuna esim. ihan vaan hätäapuun.

Parasta kehitysyhteistyötä silti yhä edelleen on investoinnit ja vapaan markkinatalouden edistäminen.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #36

"Tansanian BKT kansalaista kohden on lähes viisinkertaistunut 90-luvun taitteesta."

Juu, nimellisesti. Mitenkäs inflaatiokorjattuna?

"Absoluuttinen köyhyys on vähentynyt moninkertaisesti samassa ajassa."

Mitenkäs vertaat viisinkertaistunutta BKT:tä ja absoluuttista köyhyyttä (tyypillisesti osuus väestöstä)? Unicefin mukaan absoluuttisessa köyhyydessä elävien määrä on laskenut 90-luvun taitteesta muutaman prosenttiyksikön.

Ja sitten tosiaan se tärkein. Mitenkäs Tansanian luvut vertautuvat olennaisiin vertailumaihin?

"Parasta kehitysyhteistyötä silti yhä edelleen on investoinnit ja vapaan markkinatalouden edistäminen."

Toisin sanoen jotain ihan muuta kuin "kepalaisten" puuhastelu.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #36

"Parasta kehitysyhteistyötä silti yhä edelleen on investoinnit ja vapaan markkinatalouden edistäminen."

Näinhän se näytön perusteella on. Moderneja arvoja ja ihmisoikeuksia on vaikea tuputtaa maahan jossa ihmisten elämä on pelkkää peruselintoiminnoista huolehtimista. Maan vaurastuminen taas synnyttää modernisaatiota. Ihmisillä on vauraassa maassa aikaa lukea, tutkia, kehittää ja köllötellä kun työn teko vie pienemmän osan ajasta.

Ihmisoikeudet ovat todellinen luksustuote johon kaikilla maailman ihmisillä ei vielä ole varaa. Kepa on kuin kaupparatsu joka käy näyttämässä persaukisille että katsokaas mitä hienouksia meillä olisi.

Meidän täällä taas pitäisi malttaa olla pitkäjänteisiä sillä globaaleja ongelmia ei ratkaista välttämättä yhdessä sukupolvessa. Ei voi ruveta öyhöttämään että ilmastonmuutos pitää perua nyt tai että iltapäivällä maailmassa ei saa enää olla köyhyyttä. Jollain aikavälillä ongelmat ratkotaan mutta minun sukupolveni maailmanparantajat eivät sitä ole välttämättä näkemässä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

"Kysyimme myös, uskovatko suomalaiset maahanmuuttajien vahvistavan suomalaista yhteiskuntaa. Vastaajista 45 prosenttia oli väittämän kanssa joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä."

Tuohan on hiukan enemmän kuin Trumpin hyväksyntä presidentin viran hoidossa amerikkalaisten keskuudessa uusimpien galluppien valossa.

Käyttäjän amgs kuva

Voi iloita siitä, että nettiaktiivit ovat taas olleet ahkeria tai heillä on ollut tarpeeksi aikaa vastata tuohon kyselyyn.
Tutkijat itse selventävät näin: "Tapahtumaa on markkinoitu laajasti esimerkiksi lehtimainoksin, sähköpostilla ja sosiaalisen median välityksellä. Ihmiset ovat saaneet ilmoittautua mukaan vapaasti ja lopullinen osallistujajoukko on valittu siten, että siitä muodostuu mahdollisimman edustava suhteessa kohdeväestöön. Tämän kaltaisen osallistujien rekrytoinnin haasteena on kuitenkin se, että sen kautta ilmoittautujajoukossa korostuu aktiivisten kansalaisten määrä. Lisäksi osallistujajoukosta tulee helposti homogeeninen”

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Toki noin. Se on sitten eri juttu, mihin suuntaan (jos olleenkaan) tuo nettiaktiivien ahkeruus on tuloksiin vaikuttanut.

Jaakko Häkkinen

Ana, tämä on täysin linjassa aiempien selvitysten kanssa. Niistä osaa sivutaan kirjoitukseni alussa, ellet huomannut.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Niin kauan kuin on leipäjonoja
Niin kauan kuin on yli 160 000 kotitaloutta Pienimmän sosiaaliturvan varassa,toimeentulotuen
Niin kauan kuin työttömillä teetetään 0 eurolla työtä ,tuota tukea vastaan
On olemassa maahanmuuttovastaisuutta.Sen tietää päättäjätkin .

Käyttäjän amgs kuva

Vain osittain niin, koska moni työtön ja köyhä ei ole maahanmuuttovastainen ja rikkaissakin on maahanmuuttovastaisia.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Tutkimuksen mukaan ääripäät hallitsevat ns. pakolaiskeskustelua. Erikoista on se, että yksi henkilö voi edustaa molempia ääripäitä:
---
1) "Petteri Orpo: ”Pakolaisten motiivien arvostelu on rasisimia” (Teemu Saintula 24.8.2015, Kansan Uutiset)
Orpo 2,5 kk myöhemmin:
2) "Sisäministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi, että kaksi kolmesta turvapaikanhakijasta tulee Suomeen elintason perässä." (Politiikka 11.11.2015, YLE)
---
Itse asiassa suomalaiset arvostelevat lähinnä omien viranomaistensa ja päättäjiensä toimia. Toki niitäkin, jotka harhauttavat viranomaisia.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Ja itse asiassa ne on kriitisempiä jotka ei ole tietoisia,ei haluakkaan tietää,käyttää vaalipropakandanaan maahanmuuttoa.

Suomi on allekirjoittanut sopimuksia niin YK kuin EU .
Suomen valtiota sitoo tehdyt sopimukset. Siis valtio Suomea.
Yksittäinen puolue ei niistä päättä.
Nuo kaikki on allekirjoitettu vaaleissa kansan antamalla valtakirjalla,eduskunnalle.
Enemmistön päätöksellä sopimukset hyväksytty.

Ei Suomella ole muita sopimuksen allekirjoitamia maita nähden erikois oikeuksia.Nyppiä vain rusinoita esim.EU sopimuksista.
Sopimukset on tehnyt 27 EU valtiota yhdessä.Niin mamuista kuin pakolaisista.
Ja toimittu EU lakien mukaan.
Lissabonin sopimus-08: EU lait ohittaa kansalliset lait.

Suomi EU jäsen 1.1-95
Maastrichtin sopimus/Rahaliitto EMU-91
Sisälsi jo maahanmuuton.
Ensimmäiset Somali pakolaiset tuli keväällä -91

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Haluamiaan tulkintoja kyselytutkimuksesta voi tietysti tehdä. Olisi tietenkin kummallista odottaa, etteivät ihmiset näkisi turvapaikanhakijoiden jollain tavalla häiritsevän suomalaisten lintukodon rauhaa.

Helpoin virhe, jota tästä blogista voi osoittaa sormella on kuvitelmasi kuulumisestasi tolkun ihmisiin. Kommentteja lukemalla kuka tahansa osaa sijoittaa sinut oikeaan r-alkuiseen viiteryhmään.

Pekka Pylkkönen

Minusta tämä oli kohtuuttoman heiveröisesti heitetty rasistikortti.

Voidaan esimerkiksi kysyä blogistilta että olisiko omillaan toimeentuleva kongolainen homoseksuaali tervetullut maahan sillä oletuksella että hänen ei tarvitse turvautua sosiaaliturvaan?

Enemmän blogisti näyttää kantavan huolta siitä että millainen vaikutus pakolaisilla on talouteen ja hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyteen. Tätä ei voi yhdistää rasismiin.

Jaakko Häkkinen

Börje hyvä, esitä väitteesi tueksi todisteeksi yksikin kohta kirjoituksistani, joka oikeuttaa rasistiksi nimittelyn! Muuten olet pelkkä säälittävä trolli, joka on antanut aivopestä itsensä ääriliikkeeseen, mistä käsin näkee perspektiiviharhastaan johtuen neutraalitkin ihmiset toiseen ääripäähän kuuluvina.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Mielenkiintoista olisi tietää mitä suomalaiset tarkoittavat maahanmuuttajan sopeutumisella suomalaiseen yhteiskuntaan. Pitäisikö heidän muuttaa koko arvomaailmansa, johon ovat kasvaneet? Eihän arvojensa radikaali muuttaminen onnistu suomalaisten enemmistöltäkään. Vai riittääkö se, että käyttäytyy suomalaisten kanssa toimiessaan meidän normiemme mukaan? Tarvitseeko sopeutujan hyväksyä joidenkin suomalaisten ala-arvoinen käytös maahanmuuttajia kohtaan?

Pekka Pylkkönen

Ihan hyvä kysymys. Ehkä itse lähtisin siitä että kykenee toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa ilman erityisiä, muusta väestöstä poikkeavia etuja tai oikeuksia. Tulkit, positiivinen syrjintä jne yms ovat ehkä merkkinä heikosta sopeutumisesta.

Ymmärrän tietysti sen että juuri maahan tullut ei kieltä voi osata. Mutta jos sitä ei puhu vielä vuodenkaan jälkeen niin tulijankin motivaatio sopeutua on aika lailla väärä.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Motivaatiota voisi lisätä nopealla käsittelyllä ja sen myötä normaaliyhteiskuntaan siirtymisellä tai maasta poistumisella.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #49
Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen Vastaus kommenttiin #50
Jaakko Häkkinen

Pitää heidän ainakin muuttaa sellaiset arvonsa, joiden mukaan esim. raiskaus on naisen syy. Näinhän on maallisen lainkin mukaan monissa islamilaisissa maissa. Heidän pitää myös oppia hyväksymään homoseksuaalit ja vääräuskoiset. Siihen ei Euroopan muslimeilla valitettavasti näytä olevan suurtakaan motivaatiota, vaan päinvastoin "shariapoliisit" esim. Englannissa "neuvovat" jopa ei-muslimeja seuraamaan sharialakia.

Tämä ei sitten ole rasismia, trolli-Börjelle tiedoksi.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Kuvitellaanko kriisien kestävän ikuisesti?
Eikö olisi ajateltavissa, että turvapaikkaa hakeva - jos on sellaiseen oikeutettu - saa määräaikaisen turvan, jonka jälkeen hän ns. savun hälvettyä palaa kotiinsa? Silloin ei tarvitsisi ryhtyä pakkosopeuttamaan tilapäisiä hädänalaisia ("asylum") uusiin, vieraisiin kulttuurioloihin.

Nythän on jo todettu, että 2/3:lla ei ole oleskeluluvan saannin edellytyksiä - siis n. 20.000:lla tänne lähinnä Ruotsin kautta vyöryneellä ns. kansainvaelluksen ihmisellä 2015-16.

Niin toimittiin, kun äitivainaa lapsineen oli toista vuotta Ruotsissa sodalta turvassa. Jatkuvasti esillä oleva ajatus "sopeuttamisesta" on visio, joka liittyy pysyvään siirtolaisuuteen - ei tilapäisen turvan takaamiseen.
Olen ymmärtänyt että laillinen muutto Suomeen muodossa "siirtolaisuus" on eri asia, myös sopeutumisen ja työn kannalta. Sama koskee opiskelua mm. EU:n vaihto-ohjelmien puitteissa.

Maahan saapumisen perusteet ovat erilaisia, joten niitä olisi hyvä käsitellä sen mukaisesti. Suvereenilla valtiolla tulee aina olla oikeus ratkaista, ketkä sen alueelle voivat tulla jäädäkseen.

Toimituksen poiminnat