Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Mitä jokaisen tulisi ymmärtää maahanmuuttokeskustelusta

Ensiksi tulee ymmärtää se, että käynnissä on kaksisuuntainen manipulointitaistelu, minkä seurauksena puolueettoman todellisuuden hahmottamisesta on tullut haastavaa. Toiseksi tulee ymmärtää se, ettei ole olemassa vain yhtä "hyvää" (inhimillistä) mielipidettä aiheesta.

 Uskon, että tämän kirjoituksen jälkeen lukija ymmärtää asiaa paremmin ja osaa nähdä manipulointiyritysten lävitse. Tämä kirjoitus ei ole manipulointia vaan tiedottamista: manipuloinnissa supistetaan näkökulmaa ja rajoitetaan vaihtoehtoja, tiedottamisessa laajennetaan näkökulmaa ja lisätään vaihtoehtoja. Manipuloinnin ja aivopesuyrityksen tunnistatkin siitä, että niissä yritetään saada sinut uskomaan, että vain yksi mielipide on "hyvä", kaikkien muiden mielipiteiden ollessa "pahoja". Mikäli siis arvoisa lukija ajattelee tällä hetkellä näin, minulla on huonoja uutisia: sinut on aivopesty. Toivottavasti tämä kirjoitus auttaa sinua pääsemään jälleen oman mielesi hallitsijaksi. 

 

1. "Kaikilla on oikeus muuttaa Suomeen"

 Väärin. Jokainen valtio saa itse päättää, kenelle se antaa oleskeluluvan ja kenelle ei. Kenellekään ei ole pakko antaa oleskelulupaa, ei millään perusteella. Sen sijaan kaikilla on oikeus anoa oleskelulupaa Suomeen. Laillisella tavalla tämä tapahtuu ulkomaalaislain mukaan siten, että henkilö löytää opiskelu- tai työpaikan tai puolison Suomesta ja hakee tällä perusteella oleskelulupaa.

 Laittomalla tavalla henkilö salakuljetuttaa itsensä rikollisin toimin Suomen rajojen sisäpuolelle useiden turvallisten maiden läpi, ja sen jälkeen hän anoo turvapaikkaa. Nykyään vain pieni osa turvapaikanhakijoista on oikeasti hädänalaisia ja saa turvapaikan eli pakolaisaseman; suurin osa on paremman elämän toivossa tulevia siirtolaisia, jotka eivät saa turvapaikkaa vaan käännytetään.

 Täysin riippumatta siitä, ansaitseeko henkilö turvapaikkaa vai ei, on väärin että järjestelmää väärinkäytetään. Nekin, jotka turvapaikan saavat, ovat päässeet tänne asti vain rikollisin keinoin. Heidän olisi kuulunut hakea turvapaikkaa ensimmäisessä turvallisessa maassa. Järjestelmän väärinkäyttäjät tulevat todella kalliiksi - etenkin, jos he kieltäytyvät poistumasta saatuaan kielteisen päätöksen ja jos heidän kotimaansa ei suostu ottamaan vastaan pakkopalautuksia. Tällainen yksisuuntainen järjestelmä, jossa meillä on velvollisuus ottaa vastaan mutta heillä ei ole velvollisuutta lähteä pois, ei voi jatkua. Se on törkeää hyväksikäyttöä.

 

2. "Suomi tarvitsee maahanmuuttajia"

 Osittain oikein; epätarkka väittämä. Suomi ehkä tarvitsee (jos tarvitsee) tietynlaisia maahanmuuttajia, kun taas toisenlaiset maahanmuuttajat ovat Suomelle pelkkä taakka. Tärkeä mittari on taloudellinen huoltosuhde: elättäjien eli työllisten osuus koko väestöstä. Mitä parempi on taloudellinen huoltosuhde, sitä tukevampi on hyvinvointivaltio. Kun taloudellinen huoltosuhde heikkenee, joudutaan hyvinvointivaltion rakenteita purkamaan - valtion rahat eivät enää riitä sen ylläpitämiseen, kun elätettäviä on liikaa.

 Arabimaista eli Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta (Somalia mukaan luettuna) tulleet työllistyvät vuosikymmenestä ja sukupolvesta toiseen todella heikosti (somalialaisten työllisyys on vain 20 % luokkaa). Turvapaikanhakijat saapuvat pääosin juuri näiltä alueilta. Heistä tulee siis paljon suuremmalta osin elätettäviä kuin muista maahanmuuttajista. Suomessa on työvoimapula ja silti korkea työttömyys, eivätkä arabimaista tulleet ole osaamisprofiililtaan sellaisia, että heille olisi riittävästi töitä tarjolla Suomen työmarkkinoilla. 

 Työttömyys luonnollisesti on myös yksi riskitekijä rikollisuudelle; silti sosioekonomisten tekijöiden vakioiminenkaan ei korjaa arabimaalaisten hurjaa yliedustusta esimerkiksi seksuaalirikoksissa. Syyt löytyvätkin kulttuurista, jossa käsitys raiskauksesta poikkeaa omastamme (raiskauksesta syytetyt arabimaalaiset eivät yleensä kiistä yhdyntää - he vain eivät ole tajunneet naisen vastustelevan!) ja jossa raiskaus on naisen oma syy, koska hän kulkee ilman miesseuralaista. 

 Työperäinen maahanmuutto on asia erikseen. Kantaväestöä paremmin työllistyvät esimerkiksi ruotsalaiset, virolaiset, nepalilaiset ja filippiiniläiset. Vain tällainen maahanmuutto parantaa taloudellista huoltosuhdetta. Kukaan ei tietääkseni vastusta työperäistä maahanmuuttoa - maahanmuuttokriittiset vastustavat pelkästään haitallista maahanmuuttoa.

 

3. "Suomella on varaa ottaa enemmän pakolaisia"

 Väärin. Valtion budjetti on rajallinen: pakolaisiin ja turvapaikanhakujärjestelmää väärinkäyttäviin elintasosiirtolaisiin käytetty raha on pois jostain muusta. Esimerkiksi vuonna 2015 siirtolaistulva maksoi Suomelle noin miljardi euroa. Hallituksen tekemät erilaiset leikkaukset taas ovat suuruusluokaltaan kymmeniä ja satoja miljoonia euroja. Mikäli elätettäviksi päätyvien maahanmuuttoa ei rajoiteta, hyvinvointivaltion ylläpitäminen käy mahdottomaksi. 

 Kantaako vihervasemmisto (+ RKP) vastuun taloudellisesti haitallisen maahanmuuttopolitiikan seurauksista? Rahaa ei tule tyhjästä, joten on valittava: voi tukea joko hyvinvointivaltion säilyttämistä tai löysää maahanmuuttopolitiikka, muttei molempia. 

 On suoranaista valehtelua, että vihervasemmistopuolueet väittävät kannattavansa hyvinvointivaltiota ja silti vaativat löysää maahanmuuttopolitiikka. Heidän äänestäjänsä tuskin ovat muita tyhmempiä, joten nousevaa kannatusta ei selitä mikään muu kuin voimakas ideologinen aivopesu, joka estää puolueiden jäseniä ja kannattajia ajattelemasta järkevästi.

 

4. "Suomi voi auttaa ottamalla vastaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia"

 Hyvin vähäisessä määrin. Vihervasemmistossa nojaudutaankin pääasiassa tunneargumentteihin: nostetaan esille yksittäisiä kärsimystarinoita ja vedotaan siihen, että kukaan ei saisi kärsiä. On kuitenkin ymmärrettävä, että toisessa vaakakupissa on suomalaisten kärsimys: esimerkiksi kaikki ne raiskatut ja ahdistellut naiset ja lapset (viime vuonna jo lähes puolet kaikista seksuaalisista ahdisteluista sekä kolmasosa raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä, vaikka heitä on vain runsaat 6 % Suomen asukkaista! Arabimaista tulleet raiskaavat 17 kertaa enemmän kuin kantaväestö.).

 Lisäksi ei mitenkään paranna lähtömaiden tilannetta, että hyväosaiset karkaavat niistä Eurooppaan. Tänne tulijat eivät ole niitä kaikkein hädänalaisimpia eli kotinsa ja omaisuutensa menettäneitä - ei, he odottavat edelleen kurjissa oloissa pakolaisleireillä. Keitä me sitten oikein autamme päästämällä tänne turvapaikanhakijoita? Ihmisiä, joilla on varaa maksaa jopa kymppitonni ihmissalakuljettajille ja jotka usein palaavatkin "turvattomaan" kotimaahansa, kun vastaanottokeskuksen ruoka on mautonta. 

 Me autamme muutamia kohtalaisen hyväosaisia saadaksemme hyvän omantunnon. Samalla me 

1. jätämme auttamatta lähtömaita;

2. jätämme auttamatta kaikkein hädänalaisimpia;

3. vahingoitamme Suomen turvallisuutta, taloutta ja koko hyvinvointiyhteiskuntaa. 

 Turvapaikanhakujärjestelmä on todella tehoton auttamisen muoto. Meidän pitää tietysti auttaa kaaosmaita kohti entistä parempaa turvallisuutta ja hyvinvointia, mutta oikea keino siihen ei ole siirtää ihmisiä niistä Eurooppaan ja Suomeen. Turvapaikanhakujärjestelmä ja kiintiöpakolaisten siirtely ei käytännössä millään lailla auta lähtöalueita kohti parempaa tulevaisuutta. Maailmassa on kymmeniä miljoonia pakolaisia ja satoja miljoonia huono-osaisia. Emme voi eikä meidän edes pidä siirtää niitä kaikkia Eurooppaan - muuten Euroopalta loppuisivat resurssit auttaa kaaosmaita ja Eurooppa muuttuisi itsekin kaaosalueeksi. 

 Tänne hakeutuvat ovat itsekkäitä: he haluavat itselleen hyvinvointia ja vähät välittävät kotimaidensa ja niiden oikeasti hädänalaisten tilanteesta. Itsekkyys on tietysti täysin ymmärrettävää - kukapa ei haluaisi parempaa elämää itselleen? Meidän pitää kuitenkin ajatella laajaa kuvaa ja pitkällä tähtäimellä. Kokonaiskuva  on tärkeämpi kuin yksittäisen ihmisen hyvinvointi. Ei voida keskittyä vain turvapaikanhakijoiden kärsimykseen ja ohittaa täysin massasiirtolaisuuden negatiiviset vaikutukset suomalaisiin. 

 

Inhimillisyys vs. epäinhimillisyys?

 Tässä asiassa ei ole olemassa inhimillistä ja epäinhimillistä mielipidettä (jos ääripäitä ei lasketa), vaan kumpikin osapuoli vetoaa inhimillisyyteen ja kärsimysten minimointiin. Ns. suvaitsevaisto keskittyy yksittäisten turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, kun taas maahanmuuttokriittiset keskittyvät suomalaisten hyvinvointiin. Kumpikin päämäärä on erittäin inhimillinen, ja kumpaankin liittyy valinta pitää toisen joukon kärsimyksiä vähemmän tärkeinä. Kaikkien maailman ihmisten kärsimystä ei mitenkään voida estää eikä poistaa, vaan aina on tehtävä valintoja. 

 Se, että suomalaisten hyvinvointiin keskittyminen on saatu demonisoitua pahaksi ja rasistiseksi, osoittaa suvaitsevaiston propagandakoneiston voiman: aivopesu on hyvin voimakasta ja hyvin laajamittaista. Aivopesusta on kuitenkin mahdollista vapautua ottamalla vastaan tietoa ja arvioimalla perusteluja puolueettomasti. Se vaatii tietysti tahdonvoimaa ja älyllistä rehellisyyttä, etenkin jos henkilön koko sosiaalinen piiri koostuu saman ideologian kannattajista. Hylätyksi tulemisen pelko saattaa saada ihmisen hyväksymään mielipiteitä, jotka hän itse tietää perustelemattomiksi. Uskonnolliset kultit perustuvat tämän saman pelon hyödyntämiseen.

 Ei myöskään pidä olla hyväuskoinen hölmö. Ihminen voi silmät kyynelissä sepittää tarinan siitä, miten hän on vaarassa kotimaassaan, mutta kuitenkin aivan samanlaisen taustatarinan sepittänyt on vetänyt turvapaikkahakemuksensa takaisin ja palannut kotimaahansa perheensä luokse. Totta kai osa kielteisen päätöksen saaneista saattaa joutua vaaraan, mutta kaikki eivät. Lainvoimaisia päätöksiä ei voida ryhtyä kumoamaan hyväuskoisuuden perusteella - sellainen altistaisi järjestelmän manipuloinnille. Kriteerien on oltava kaikille samat, se on ainoa oikeudenmukainen tapa. Ei poikkeuslupia. 

 Toinenkaan ääripää ei ole perusteltu. Turvapaikanhakijoita - edes perusteettomia sellaisia - ei pidä epäinhimillistää eikä vihata. Ei ole heidän syynsä, että järjestelmää on niin helppo väärinkäyttää - se on EU:n ja Suomen päättäjien syy. Suomi Ensin -liikkeen piirissä nähty itsemurhaa yrittäneelle turvapaikanhakijalle riemuitseminen ja kuittaileminen on todella alhaista ja tuomittavaa käytöstä. Kukaan tolkun maahanmuuttokriittinen ei halua tulla yhdistetyksi sellaiseen toimintaan.

 

Pyhä lehmä ja keisarin uudet vaatteet

 Turvapaikanhakujärjestelmästä on tullut ns. suvaitsevaistolle (~vihervasemmistolle) "pyhä lehmä", jota ei saa kyseenalaistaa, vaikka se on auttamisen kannalta todella tehoton järjestelmä, jota väärinkäytetään röyhkeästi ja joka hyödyttää pääasiassa vain rikollisia ihmissalakuljettajia sekä kaaosmaiden itsekkäimpiä hyväosaisia. On käsittämätöntä, että näin toimimattomaan järjestelmään yhä takerrutaan. Luultavasti syynä onkin pelkästään tarve vastustaa maahanmuuttokriittisiä ihan vain ideologisen periaatteen vuoksi. Poteroissa kökötetään syvällä. 

 Vastaavanlainen pyhä lehmähän on vihreille ollut ydinvoimavastaisuus. Nyt viimein kuitenkin puolueessa aletaan laajemmin tunnustaa, että ydinvoima on tehokas ja ehkä ainoa tapa pitää kasvihuonekaasupäästöt kurissa. Uusiutuvan energian käyttö ja tuotantomenetelmät eivät vielä ole sillä tasolla, että ne yksinään pystyisivät korvaamaan fossiiliset polttoaineet. On siis toivoa, että vihreiden piirissä ehkä tämä toinenkin pyhä lehmä lasketaan jalustaltaan; ja sitten vielä se kolmas eli pakkoruotsi. Esimerkiksi aina järkevä Osmo Soininvaara on kirjoittanut"Asiaa enempää perustelematta sanon, ettei Eurooppa voi samanaikaisesti pysyä demokratiana ja päättää ottaa maahan satoja miljoonia afrikkalaisia." Hän pitää myös pakkoruotsia heikosti perusteltuna.

 Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka uskaltaa huutaa, ettei tällä keisarilla ole oikeasti vaatteita. Valitettavasti puolueen jäsenten ja kannattajien ilmaisuun on aika ajoin sekoittunut rasismia ja/tai vihapuhetta, joka automaattisesti laukaisee vihervasemmistossa jyrkän vastustuksen. Asiaa ei auta eri mieltä olevien nimittely "suvakeiksi", "mädättäjiksi" jne. Poterot ovat syviä, eikä keskusteluyhteyttä synny helposti. Sama ilmiö näkyy myös täällä bloggaajiston keskuudessa. Vaaleista toiseen vihervasemmisto julistautuu perussuomalaisten vastavoimaksi tai päinvastoin.

 Siksi on erittäin tärkeää pysyä järkiargumenttien tasolla. Järkevä ihminen ei voi toimia niin mustavalkoisesti, että kieltäytyy hyväksymästä jonkin mielipiteen perusteluja vain siksi, että joku rasisti tai vihapuhuja on ollut samaa mieltä. Järkevä ihminen arvioi argumentteja tasapuolisesti ja on älyllisesti rehellinen. 

 Suomalaiset aivan varmasti haluavat auttaa kaaosmaiden ihmisiä. He vain eivät halua joutua maksamaan siitä omalla selkänahallaan eli hyvinvointivaltion alasajolla ja lisääntyvällä turvattomuudella. On keksittävä toimivampia auttamiskeinoja massasiirtolaisuuden tilalle. On noustava poteroista ja lakattava vastustamasta kaikkea mitä "vihollispuolue" sanoo.

 

P.S. 

- Irakissa on viime vuosina kuollut alle 20 000 ihmistä vuodessa levottomuuksissa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraqi_insurgency_(2011%E2%80%93present)#Casualty_statistics
- Yhdysvalloissa kuoli vuonna 2013 yli 33 000 ihmistä ampuma-aseisiin. https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_United_States

 Miksi antaisimme turvapaikan irakilaisille muttemme yhdysvaltalaisille? Turvapaikan saaminen edellyttää henkilökohtaista vainoa - pelkkä turvattomassa maassa asuminen ei riitä perusteeksi.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

47Suosittele

47 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (114 kommenttia)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jaakko täyttä asiaa ja perustellusti. Kiitos!
Voi toivoa että kirjoituksestasi olisi apua järkevään itsenäiseen ajatteluun tässäkin asiassa, eduista ja haitoista.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

1. Suomen julkistenmenojen leikkaukset velkojen takia ei ole pakolaisista johtuva.
Vaan velat/BKT 63% raja EU on 60%

2.Suomi on euu maana yhdessä sopinut muiden EU maiden kanssa pakolaisten vastaanoton. Eduskunnan luvalla.Jolle kansa antoi valtakirjan -15 vaaleissa.

3. Kielteisen päätöksen saavat poistetaan maasta kun hakemukset on käsitelty.Nekin jotka odottaa uutta käsittelyä.

4. Sieltä on tulossa yli 20 miljoonaa pakolaista .
Sodat,kuivuus,nälänhätä jne..

5. EU päättää miten toimitaan. Suomi EU 1.1-95

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

JK.
PM Kiviniemi teki EU Euro-Plus sopimuksen 25.3-11
Samalla myös EU-kilpailukykysopimuksen .
KL
KIKY mitä tämä hallitus nyt toteutta.
Velat ja BKT ,julkisenpuoluen velat tasapainoon.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Maahanmuuttomyönteiset tahot muistuttavat usein suomalaisten siirtolaisuudesta mm. Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. Kannanotoissa kuitenkin unohtuu se seikka, että suomalaiset muuttivat työn ja siitä saatavan elannon perässä, eivät sosiaaliturvan houkuttelemina.

Nyky-Suomi on ns. hyvinvointivaltio, joka tarjoaa elämisen eväät hyvän, ellei jopa anteliaan sosiaaliturvan kautta jokaiselle suomalaiselle siinä määrin, ettei massasiirtolaisuus ole enää varteenotettava vaihtoehto.

Hyvä sosiaaliturva toimii nykyisin päinvastoin vetovoimatekijänä ja suuntaa siirtolaisuutta tänne päin.

Kun suomalaiset aikoinaan menivät töihin Saabille, Volvolle yms. niin nyt tänne suuntaavat maahanmuuttajat jäävät usein sosiaalituen varaan, koska heille sopivia töitä ei enää ole tarjolla eikä tulijoiden työhalukkuuskaan ole aina välttämättä parasta A-luokkaa.

Suomessa ei ole liukuhihnateollisuutta, johon voisi integroitua muutaman päivän opetuksella, kuten vielä 60- ja 70-luvulla vaikkapa Ruotsin Volvolla toimittiin.

Tämän päivän Suomi elää hyvin palkatusta high-tech teollisuudesta, suunnittelusta, rakentamisesta, matkailusta ja palvelualasta.

Näistä vain jälkimmäinen tarjoaa edes jonkinlaisia työllistymismahdollisuuksia kieli- ja ammattitaidottomalle väestönosalle.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Ja surullisen kuuluisat "alanmiehet" Slussenin siltojen alla.
Ruotsin sosiaaliturvalla.

Käyttäjän MiksuVes kuva
Mikael Vestama

M-L Kalkela, tosin nekin slussenin sissit olivat työllään (veroilla) rikastuttaneet Ruotsia. Ja moni slussenin sissikin oli sellainen vain lauantaisin. Sunnuntai oli sitten krapulapäivä ja maanantaina töihin. Enintään pahimmillaan poliisia työstivät kun juopumustilastaan johtuen jouduttiin asuttamaan putkaan yön ajaksi. Joten älä vääristele asioita.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Tuohon kannattaa vielä lisätä, että suomalaiset muuttivat työntekijöiksi maihin joissa tarvittiin työntekijöitä. Muuttajan ja muuttajia tarvitsevan maan tarpeet olivat yhdensuuntaiset. Ja tällaista maahanmuuttoa en ole nähnyt täällä kenenkään vastustavan.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Ruotsalaiset värvärit kävivät mm ssa Vaasassa hakemassa väkeä Maraboulle ja muihin tuotantolaitoksiin.
Matkalippu maksettiin ja parakkimajoitukseen pääsi. Suomessa kun ei tuolloin ollut työtä tarjolla.

Risto Salonen

Ruotsalaiset yhtiöt lähettivät edustajiaan Suomeen HOUKUTTELEMAAN suomalaisia etenkin metallimiehiä töihin Ruotsiin.
Tuskin suomalaiset houkuttelevat somalialaisia töihin Suomeen.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Gallupien pohjalta voisi päätellä, että suuri enemmistö suomalaisista - yli 90 prosenttia - suhtautuu maahanmuuttoon pragmaattisesti. Persut ovat profiloitumassa tässä suhteessa ääriryhmäksi ja heidän kannoillaan on ison kuvan kannalta yhä vähemmän merkitystä.

Jaakko Häkkinen

Jouni, kansan enemmistö on maahanmuuttokriittistä.
Millä lailla persut olisivat ääriryhmä?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kansan enemmistö on pragmaattista, ei "maahanmuuttokriittistä." Aamun printti-Hesarissa on hyvä kirjoitus, josta näkyy persujen muuttuminen ääriryhmäksi. Muut puolueet tuskin tuota tartuntaa saavat. Seurauksena voi olla persujen täydellinen eristäminen suomalaisesta politiikanteosta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #14

Jouni, miten pragmaattisuus sinusta eroaa maahanmuuttokriittisyydestä? Anna kun arvaan: pragmaatikko sanoo, ettemme voi ottaa tänne kaikkia halukkaita, ja maahanmuuttokriittinen on vihapuhuva rasisti? ;)

Maahanmuuttokriittisyys on aina ollut osa perussuomalaisten linjaa. Ei se, että kaikki muut Soinin jälkeiset puheenjohtajaehdokkaat korostavat sitä, tarkoita mitään muuta kuin että Soini ei ole ajanut puolueen linjaa. Puolue on siis palaamassa omalle linjalleen, jonka Soini vesitti - juuri siksi kannatus on laskenut.

Ei Suomessa lähdetä ruotsalaisen hulluuden tielle. Kyllä perussuomalaisten kanssa jatkossakin muut tekevät yhteistyötä - jopa silloin vaikka Halla-aho johtaisi puoluetta. Perussuomalaiset ei ole verrattavissa edes ruotsidemokraatteihin, saati Itä-Euroopan populistisiin kansallismielisiin puolueisiin jyrkkyydessä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #16

lainaus:
Maahanmuuttokriittisyys on aina ollut osa perussuomalaisten linjaa.

OK. Miten se nyt on näkynyt kun -03-15 12 vuoden propakandalla vihdoin on päässyt päättämään ? Pakolaiset tippu vasta pers-kepu-kok syiin -15

Ps 39-161 muut kansanedustajat.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #18

Niin, persujen kenttä ja äänestäjät ovat hyvin tyytymättömiä siihen, miten Soini ei saanut mitään aikaan siirtolaiskriisin aikana. Osasyynä tietysti se, ettei perussuomalaiset ollut suurin eli hallitusta muodostava puolue eikä siksi saanut kaikkea haluamaansa hallitusohjelmaan, ja se, että sisäministerin paikka on kokoomuksella.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #16

Pragmaatikko ymmärtää, että Suomessa on tilaa ja mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Kaikki eivät täällä viihdy ja pärjää, mutta maahanmuutto Suomeen tulee joka tapauksessa lisääntymään.

"Maahanmuuttokritiikki" on tosiaan usein humalaista örvellystä, kuten eilenkin Stadissa nähtiin.

Soini on vielä tänään persupuolue ja persut ovat Soini. Kesän jälkeen nähdään sitten jotakin muuta.

Eero Mattila Vastaus kommenttiin #32

#32 Suomessa on aina ollut tilaa ja mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Moni teollisuuslaitos on maahanmuuttajien perustama. Tässä ei todellakaan ole mitään uutta... ei tarvitse olla edes pragmaatikko ymmärtääkseen tämän.

Mutta ei pidä olla niin naivi ettei näe eroa sosiaaliturvan perässä muuttamisella ja työperäisellä maahanmuutolla.

Suomi asettaa käsittämättömän eriarvoiseen asemaan esim. Ukrainasta tänne töihin tulevat näihin sosiaaliturvan perässä tuleviin verrattuna. Ukrainalaisille ei tarjota yhtään mitään muuta kuin byrokraattien vaatimuksia ja 30 prosentin lähdevero lähtökohtaisesti. He myös tulevat sotaa käyvästä maasta. Onko tämä mielestäsi oikein?

Ihan selvin päin kysyn vielä onko mielestäsi oikein, että Suomen sosiaaliturvaa havitteleva ulkomaalainen saa parempaa päivärahaa kuin esim. Suomen armeijassa palveleva varusmies?

Niin humalassa ei voi ollakaan, etteikö näkisi Suomen maahanmuuttopolitiikassa lukuisia kestämättömiä ongelmia. Suurin lienee se, ettei nykyisen haahuilun jatkamiseen ole budjetissa rahaa. Paljonko sinä olisit henkilökohtaisesti valmis sijoittamaan omia rahojasi nykyisen maahanmuuttopolitiikan jatkamiseen?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #38

"Paljonko sinä olisit henkilökohtaisesti valmis sijoittamaan omia rahojasi nykyisen maahanmuuttopolitiikan jatkamiseen?"

En senttiäkään. Seuraava hallitus, jossa persuja ei ole, onkin sitten jo eri asia.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #32

Pragmaatikko ymmärtää, että jokin hyödyttää tai ei hyödytä häntä tai hänen edustamiaan tai kannattamiaan asioita ja pyrkii sen ymmärryksen perusteella lisäämään sitä, mikä hyödyttää ja karsimaan sitä, mikä ei hyödytä.

Valmis toki kokeilemaan asioita ja vaihtoehtoja, mutta jos ne eivät hyödytä tai ovat haitallisia, niistä pitää päästä eroon.

Voi kun tässä maassa olisikin enemmän pragmatisteja ideologisten hörhöilijöiden ja impulssikontrollittomien apinoiden sijaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Aika yksinkertainen asia, ei mitään ydinfysiikkaa. Suomi toimii kansainvälisten lakien mukaan ja viranomaiset tekevät ratkaisut.

Turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa - viranomainen tutkii

Turvapaikanhakija saa päätöksen - Hylätty/hyväksytty

Suomessa on asiantuntevat viranomaiset, jotka tekevät nämä päätökset, huutoäänestykset, mielipidekirjoitukset ja muu älämölö ei ohjaa viranomaisia, siksi olemme oikeusvaltio.

Suomessa on vaalit joka neljäs vuosi, jolloin demokraattisesti valitaan päättäjät, jotka tekevät mm. maahamuuttopolitiikan linjauksia, ja niiden päätösten mukaan Suomi toimii.

Kaikesta voi kirjoittaa ja kaikesta saa olla eri mieltä, mutta näiden edellämainittujen toimien mukaan mennään, ja kaikki muu on sanahelinää, jolla ei ole mitään vaikutusta mihinkään.

Yksinkertaista, eikö totta.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Kaikki paitsi virkavalta on "sanahelinää?" Hyvin suomalainen ja pessimistinen näkemys.

Jaakko Häkkinen

Petteri, nimenomaan toimimattoman järjestelmän muuttamiseen pitäisi pyrkiä.
Yksinkertaista.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Juu, ja vaaleissa ne valinnat tehdään, ei muualla.

Yksinkertaista

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #20

Ennen vaaleja pitäisi käsitellä vaihtoehtoja ja esittää ratkaisuehdotuksia. Muuten ei ole oikein mitään mistä äänestää.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #20

Ei niitä valintoja oikeastaan vaaleissakaan tehdä, koska harvoin maahanmuutto -- tai mikään muukaan yksittäinen asia -- on ainoa äänestysperuste. Esimerkiksi minä voisin maahanmuuttopolitiikan perusteella äänestää perussuomalaisia, mutta joidenkin muiden seikkojen takia en missään tapauksessa haluaisi äänestää heitä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #35

Jani, ihan uteliaisuudesta kiinnostaisi kuulla, mitä ne muut seikat ovat. :) Liittyvätkö ne Soinin katolilaisiin asenteisiin kenties? Muuttaisiko puheenjohtajan vaihdos tilannetta?

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

#8
"Turvapaikanhakija saa päätöksen - Hylätty/hyväksytty

Suomessa on asiantuntevat viranomaiset, jotka tekevät nämä päätökset, huutoäänestykset, mielipidekirjoitukset ja muu älämölö ei ohjaa viranomaisia, siksi olemme oikeusvaltio."

Meillä Suomessa päin vastoin muu "älämölö" näyttää ohjaavan viranomaisia. Siitä on osoituksena Rautatietorille leiriytynyt kielteisen turvapaikan saaneiden ja suvakkien porukka joille viranomaiset eivät halua tehdä mitään. Kyllä tietenkin suojelevat heitä.

Petteri Hiienkoski

Mielestäni demokraattinen oikeusvaltio on puolustamisen arvoinen. Hyvinvointivaltiosta en ole enää niinkään varma: sen eväät alkavat olla syöty.
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

huutoäänestykset, mielipidekirjoitukset ja muu älämölö ei ohjaa viranomaisia, siksi olemme oikeusvaltio.

Kyllä muuten ohjaa. Eikös vähän aikaa sitten jonkun nuorisojengin tuomiota lievennetty, koska älämölö. Ja taisipa Axl Smithinkin tuomio lievetä koska älämölö.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#4

>....koska heille sopivia töitä ei enää ole tarjolla ....

ooo

Eikö voisi esim lyhentää työpäivää ja näin luoda työpaikkoja niin suomalaisille kuin muualta tulevillekin. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ei ole opetettu jakamisen taitoa.

Meille opetettiin ruotsin tunnilla "delad glädje är dubbelt glädje".

Enemmän puuttuu tahtoa kuin töitä.

Jaakko Häkkinen

Kukapa haluaisi pienentää omia tulojaan? Työajan lyhentäminen ei voi ratkaista paljonkaan. Kyse on työmarkkinoiden rakenteesta. Suomalaistenkaan koulutus ei vastaa tällä hetkellä työvoiman kysyntää - siksi meillä on samaan aikaan työttömyyttä ja työvoimapulaa. Humanitaarinen maahanmuutto vain huonontaa tilannetta entisestään.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
Kukapa haluaisi pienentää omia tulojaan?

1. yli 700 Meppiä? Jolle tulee poisjäänin jälkeenkin muhkea Sopeutumiraha.
2.Hallitusten ministerit+muut kokouspalkkiot esim.Veikkaus ,palkkioiden päälle?
3.Kansanedustajat? Onko talkoot näkynyt heidän palkkioissa tai ulkomaille reissaamisessa? Verovaroilla on mukava tutustua eri maihin.
Sopeutumiseläke jos tippuu pois.

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara Vastaus kommenttiin #15

"lainaus:
Kukapa haluaisi pienentää omia tulojaan?

1. yli 700 Meppiä? Jolle tulee poisjäänin jälkeenkin muhkea Sopeutumiraha"

Ei Suomesta ole 7000 meppiä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #21

Ei mutta eikös nuo kaikki päätä ensin asioista yhdessä? Ja sen jälkeen "Direktiivit" tulee tänne. Joka EU maasta on asukasluvun mukaan mepit.
Suomi taitaa olla siellä pieninpiä edustajia.
Ja mitä olen huomannut eipä siellä paljon Suomen etuja ole ajettu.

Esim. Vaadittu poistamaan EU neuvotteluissa sovitut Brittien jäsenmaksut meiltä .Ja muiden rikkaampien maiden jäsenmaksut mitkä Vanhanen sopi -05 meidän maksetavaksi. Turha on porata veloista.

JK.Luin Maastrichtin sopimuksen Lakivaliokunta-92
Suomi tulee Aina olemaan nettomaksaja.
Kun tulevaisuudessa köyhät Balttianmaat ja Itä-Saksa liittyy EU.
Että niin sitä "etua" on ajettu Nakit piplian päällä ministerivala vannottu-91

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#13
>Kukapa haluaisi pienentää omia tulojaan?

ooo

Tuskin tuota uskalletaan tarkemmin tutkiakaan

Kerskakulutuksen keskellähän me elämme. Ahneus on sana jota pelätään kuin ruttoa.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

#9:
Työpäivän lyhentäminen ei luo työpaikkoja niille, joilla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa. Jos hitsari lyhentää työpäiväänsä, ei työpaikkaa synny sille, joka ei osaa hitsata. Jos hammaslääkäri lyhentää työpaiväänsa, ei siitä synny työpaikkaa kenelle tahansa kadun tallaajalle. Ja jos vaikkapa kaupan alalla työpaikkoja luodaan osa-aikaistamalla, ammattijärjestöt nostavat protestin, kun sillä osa-ajan palkalla ei tule toimeen.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#50

Paljolti on niin niin kuin sanot, mutta eiköhän siltä saralta kuitenkin apuakin löytyisi.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Luin äsken Lähi-idän konflikteihin erikoistuneen tutkija Alan Salehzadeh kirjoituksen - Turkki kiukuttelee ja polkee jalkaa.
http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2017/03...

"Lähi-idässä on sanonta: "jos kasvattaa käärmettä taskussaan, täytyy varautua että se joskus puree". Euroopassa asuu paljon poliittisen islamin arvoja avoimesti kannattavia tahoja, joista esimerkkinä Gülenin ja Erdoganin kannattajat. Nyt Erdogan uhkaa “laittavansa maailman sekaisin” jos häntä ei päästetä kampanjoimaan Saksaan ja muualle Eurooppaan."

Kannattaa lukea koko Sahzadehin blogikirjoitus, jonka myös toivoisi saavan aikaan omaa ajattelua Euroopan tulevista (mahdollista) tapahtumista. Ei laisinkaan toivottavista.

Eero Mattila

#12 Turkki on täysin arvaamaton tapaus. Ihmissalakuljettajien etappiamaa jolle EU maksaa suojelurahaa ja samaan aikaan yrittää moralisoida hallitsijan toimia.
Tämä on täysin naivia toimintaa EUlta. Kyllä EUn täytyy pystyä puolustamaan itse omia ulkorajojaan tai sitten jokaisen jäsenmaan on varauduttava siihen itse. EUn toimiin tarvitaan kipeästi realismia. Ukrainan kriisi on malliesimerkki siitä, mitä tapahtuu kun aloitetaan jotain sellaista, jota ei pystytä viemään loppuun. EUn täytyisi laajenemisen sijaan keskittyä pitämään korttitalo kasassa tai sitten tämä utopistinen unelma hajoaa...

Orpon jäljiltä Suomessakaan ei taida olla kykyä ottaa rajanylitystä nopeasti hallintaan, mikä on jo yksistään aika huolestuttavaa. Tuurilla mennään;-(

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Hyvin vähäisessä määrin. Vihervasemmistossa nojaudutaankin pääasiassa tunneargumentteihin: nostetaan esille yksittäisiä kärsimystarinoita ja vedotaan siihen, että kukaan ei saisi kärsiä. On kuitenkin ymmärrettävä, että toisessa vaakakupissa on suomalaisten kärsimys: esimerkiksi kaikki ne raiskatut ja ahdistellut naiset ja lapset (viime vuonna jo lähes puolet kaikista seksuaalisista ahdisteluista sekä kolmasosa raiskauksista oli ulkomaalaisten tekemiä, vaikka heitä on vain runsaat 6 % Suomen asukkaista! Arabimaista tulleet raiskaavat 17 kertaa enemmän kuin kantaväestö.)."

Kuinka tasapainossa tämä vaakakuppi mielestäsi on? Kuinka monta prosenttia turvapaikanhakijoista on tuomittu Suomessa raiskauksista tai ahdisteluista? Ja kuinka moni pakolainen on kärsinyt paetessaan sotia?

"Ns. suvaitsevaisto keskittyy yksittäisten turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, kun taas maahanmuuttokriittiset keskittyvät suomalaisten hyvinvointiin."

Voitko antaa esimerkin suvaitsevaistosta, joka ei ole keskittynyt myös suomalaisten hyvinvointiin?

"Totta kai osa kielteisen päätöksen saaneista saattaa joutua vaaraan, mutta kaikki eivät."

Miten itse toimisit pakolaisena, joka saa kielteisen päätöksen mutta tietää joutuvansa hengenvaaraan palatessaan?

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Porvari vihr. 12-vas 12=Ei 24 edustajalla päätetä hallituspuolueiden eikä porvarienemmistön päätöksiin.

Etenkin kun tuo on persujen keksimä.Mitään vihervasureita ei ole.

Vihreet oli Vanhasen II porvarihallituksessa.
Vihreet oli PS vaihtehto puolueet -15 Sipilän hallitukseenkin yhdessä RKP kanssa.

Kun Soini mylvi "Piikki kiinni heti"-12 56 mrd Kereikan II-tukipaketista.
Niin -15 lähti Kreikan III-tukipaketti 86 Mrd.
Eikö se jo kerro mitä EU on sovittu niistä pidetään kiinni.Valtio Suomi teki sopimukset ,ei yksittäinen puolue.
EU-maa Valtio Suomi teki soimuksen pakolaisista Brysselissä.

Jaakko Häkkinen

Marja-Liisa, olisiko sinulla asiaa esim. kirjoituksen aiheesta? :)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #25

Oli. Näytin vain mitkä on mahdollisuudet. En minkään pidä siitä jos tänne tulee elintasopakolaisia ,enkä mistään moskeijoista. Mutta sitä tuskin minulta kysytään kun sen päättää enemmistö minkä kansa on valinnut.

Jaakko Häkkinen

"Kuinka tasapainossa tämä vaakakuppi mielestäsi on? Kuinka monta prosenttia turvapaikanhakijoista on tuomittu Suomessa raiskauksista tai ahdisteluista? Ja kuinka moni pakolainen on kärsinyt paetessaan sotia?"
-- Pointti on, että ihmisten siirtäminen tänne ei paranna lähtömaiden tilannetta, ja vaikka se auttaa niitä jotka siirretään, se ei auta muita, ja lisäksi se heikentää suomalaisten turvallisuus- ja taloustilannetta. Siinä ovat vaakakupit.

"Voitko antaa esimerkin suvaitsevaistosta, joka ei ole keskittynyt myös suomalaisten hyvinvointiin?"
-- Kuten voit kirjoituksesta lukea, niin ei voi samaan aikaan kannattaa löysempää maahanmuuttopolitiikkaa ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä. Puolueet jotka toimivat näin ajavat valheellisesti kaksilla rattailla.

"Miten itse toimisit pakolaisena, joka saa kielteisen päätöksen mutta tietää joutuvansa hengenvaaraan palatessaan?"
-- On propagandaa käyttää pakolainen-nimitystä turvapaikanhakijoista, jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa. Pakolaisia ovat vain turvapaikan saaneet sekä UNCHR:n pakolaisleireille rekisteröityneet.
Minä yrittäisin alun alkaen toimia niin, että mahdollisuuteni turvallisuuteen olisi optimaalinen. En maksaisi ihmissalakuljettajille uskoen propagandaan, jonka mukaan jossain kaukaisessa maassa kaikki halukkaat saavat ilmaisen elämisen, ilmaista rahaa ja perheenyhdistämisen.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Pointti on, että ihmisten siirtäminen tänne ei paranna lähtömaiden tilannetta, ja vaikka se auttaa niitä jotka siirretään, se ei auta muita, ja lisäksi se heikentää suomalaisten turvallisuus- ja taloustilannetta. Siinä ovat vaakakupit."

Eihän tämä ollut tuon kohdan pointti mitenkään. Sinä puhuit kärsimyksestä, raiskauksista ja tunnepitoisista argumenteista. Voitko nyt vasta itse kysymykseen? Kuinka monta prosenttia turvapaikanhakijoista on tuomittu Suomessa raiskauksista tai ahdisteluista? Ja kuinka moni pakolainen on kärsinyt paetessaan sotia?

"Kuten voit kirjoituksesta lukea, niin ei voi samaan aikaan kannattaa löysempää maahanmuuttopolitiikkaa ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämistä. Puolueet jotka toimivat näin ajavat valheellisesti kaksilla rattailla."

Sinä esität tuon kahtiajaon mutta kysymys ei missään nimessä ole noin yksioikoinen.

"En maksaisi ihmissalakuljettajille uskoen propagandaan, jonka mukaan jossain kaukaisessa maassa kaikki halukkaat saavat ilmaisen elämisen, ilmaista rahaa ja perheenyhdistämisen."

Taas itse kysymys meni ohi. Kysytään siis uudestaan vähän selkeämmin. Olet saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen Suomessa. Tiedät kuitenkin, että joudut hengenvaaraan jos palaat. Miten toimisit?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #36

Jussi, ymmärrät varmaan että kysymyksesi koostuu epäyhteensopivista yksiköistä: yhdessä puhut prosenttiosuudesta, toisessa absoluuttisesta lukumäärästä. Mikä pointti? Vastaan mielelläni kysymyksiin, joissa on jokin pointti.

"Sinä esität tuon kahtiajaon mutta kysymys ei missään nimessä ole noin yksioikoinen."
-- Perustele toki, miten käytännössä voitaisiin sekä harjoittaa löysää maahanmuuttopolitiikkaa että säilyttää hyvinvointiyhteiskunta. :)

"Kysytään siis uudestaan vähän selkeämmin. Olet saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen Suomessa. Tiedät kuitenkin, että joudut hengenvaaraan jos palaat. Miten toimisit?"
-- Jos oikeasti olisin hengenvaarassa, lähtisin muualle. Miten se liittyy mihinkään? Ei lainvoimaisia päätöksiä voida ruveta kumoamaan, kohtelun on oltava kaikille sama.

Ihmeellistä ohipuhumista sinulta. Se todistaa, että kirjoitukseni pointeista et ole eri mieltä, mutta jostain haluat silti olla eri mieltä. ;)

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #41

"Jussi, ymmärrät varmaan että kysymyksesi koostuu epäyhteensopivista yksiköistä: yhdessä puhut prosenttiosuudesta, toisessa absoluuttisesta lukumäärästä. Mikä pointti? Vastaan mielelläni kysymyksiin, joissa on jokin pointti."

Sinä sanot, että on vaakakuppi, jossa eri puolilla ovat turvapaikanhakijoiden kärsimykset sekä suomalaiset, ulkomaalaisten ahdistelemaksi ja raiskaamaksi joutuneet naiset ja lapset. Miten koet, että nämä asiat ovat vaakakupissa tasoissa lukumääränsä puolesta? Eikö tuo ole aika selkeä kysymys?

Voitko esimerkiksi hieman avata vaikka sitä, että kuinka moni parin viime vuoden sisään saapunut turvapaikanhakija on tuomittu ahdistelusta tai raiskauksesta? Sinähän selkeästi argumentoit, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kokemat kärsimykset pitää suhteuttaa suomalaisten kokemiin raiskauksiin heidän toimestaan. Luulisi tämän siis olevan tärkein tilasto. Kuinka moni turvapaikanhakija tai pakolainen on siis tuomittu raiskauksesta?(Käytät itse sanaa pakolainen kohdan 4. otsikossa)

"Jos oikeasti olisin hengenvaarassa, lähtisin muualle. Miten se liittyy mihinkään? Ei lainvoimaisia päätöksiä voida ruveta kumoamaan, kohtelun on oltava kaikille sama."

Niin, siis Suomessa et olisi hengenvaarassa, joten miksi lähtisit minnekään? Toimisit todennäköisesti juuri niin kuin moni kielteisen päätöksen saanut toimii.

"Ihmeellistä ohipuhumista sinulta. Se todistaa, että kirjoitukseni pointeista et ole eri mieltä, mutta jostain haluat silti olla eri mieltä. ;)"

Miten niin ohi? Kaikki kysymykseni koskevat suoraan sinun kirjoituksiasi. Leimaamalla minua et edistä asiallista keskustelua. Kannattaa toimia niin kuin saarnaa:

"Siksi on erittäin tärkeää pysyä järkiargumenttien tasolla."

edit: sijamuoto

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #51

"Sinä sanot, että on vaakakuppi, jossa eri puolilla ovat turvapaikanhakijoiden kärsimykset sekä suomalaiset, ulkomaalaisten ahdistelemaksi ja raiskaamaksi joutuneet naiset ja lapset. Miten koet, että nämä asiat ovat vaakakupissa tasoissa lukumääränsä puolesta? Eikö tuo ole aika selkeä kysymys?"
-- Jokainen raiskattu nainen ja ahdisteltu lapsi on liikaa. Turvapaikanhakijoiden kärsimys loppuu kun he pääsevät turvalliseen maahan - silti he eivät jää sinne vaan haluavat Suomeen, koska täältä saa ilmaista rahaa.

Eli kaikki voittavat, kun ei oteta turvallisten maiden läpi salakuljetettuja ihmisiä Suomeen asti: he ovat turvassa eikä suomalaisia naisia ja lapsia raiskata.

Suosittelen tutustumaan linkkeihin, sieltä löydät rikostilastoja. En jaksa kaivaa niitä tänne, kun en ole varma että silti suostuisit ymmärtämään.

Käytän väliotsikoissa sanaa "pakolainen", koska lainausmerkit osoittavat, että väliotsikot ovat muiden esittämiä väittämiä, joihin minä vastaan. Moni ei tiedä pakolaisen ja turvapaikanhakijan eroa.

Pointsit sijamuodon korjaamisesta. ;)

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #92

"Jokainen raiskattu nainen ja ahdisteltu lapsi on liikaa."

Kaikki kärsimys on liikaa. Olet siis edelleen sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden kärsimykset ja heidän raiskaamien suomalaisten kärsimys ovat vaakakupissa määrältään jollain tavoin tasapainossa kun mietitään onko ihmisten auttamisesta apua? Oletko varma, ettet nyt tällä tunteisiin vetoamisella ole itse hieman älyllisesti epärehellinen? Tiedän, että ymmärrät asian.

"Suosittelen tutustumaan linkkeihin, sieltä löydät rikostilastoja. En jaksa kaivaa niitä tänne, kun en ole varma että silti suostuisit ymmärtämään."

Kyllä minä ymmärrän. Miksi taas yrität mennä henkilöön vaikka peräät järkiargumentteihin pohjautuvaa keskustelua? Tiedät kuitenkin itsekin, että se määrä mikä turvapaikanhakijoista on syyllistynyt noihin mainostamiisi rikoksiin on niin lähellä nollaa, ettei sitä kautta voi millään leimata turvapaikanhakijoita ryhmänä raiskaajiksi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #93

On valehtelua sanoa, että olisi lähellä nollaa, kun kerran ulkomaalaisten tekemät ahdistelut ja raiskaukset ovat räjähtäneet huippulukemiin turvapaikanhakijatulvan mukana. Edelleen vähemmistö heistä syyllistyy rikoksiin, mutta he ovat tilastollisesti todella suuri riskiryhmä.

Ja kuten sanottu, heidän tuomisensa tänne on todella tehoton auttamisen keino. Siitä lienet samaa mieltä? Eli vähän apua, paljon haittapuolia.

En mennyt henkilöön vaan tein oletuksen tähänastisten kommenttiesi perusteella siitä, paljonko jaksan panostaa keskusteluumme vaivaa.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #97

"On valehtelua sanoa, että olisi lähellä nollaa, kun kerran ulkomaalaisten tekemät ahdistelut ja raiskaukset ovat räjähtäneet huippulukemiin turvapaikanhakijatulvan mukana. Edelleen vähemmistö heistä syyllistyy rikoksiin, mutta he ovat tilastollisesti todella suuri riskiryhmä."

Jos lasket kuinka monta prosenttia parin viime vuoden sisään saapuneista turvapaikanhakijoista on tuomittu ahdistelusta tai raiskauksesta niin prosentuaalisesti se määrä on niin lähellä nollaa, että sillä perusteella olisi mahdotonta yrittää syyllistää koko ryhmää. Tiedät tämän itsekin.

"Ja kuten sanottu, heidän tuomisensa tänne on todella tehoton auttamisen keino. Siitä lienet samaa mieltä? Eli vähän apua, paljon haittapuolia."

Kyllä kun töissä vierestä katson kuinka turvapaikanhakijoita autetaan niin ei se minusta mitenkään tehottomalta näytä. En ymmärrä mihin perustat tuon, että kun turvapaikanhakijat ovat sodalta turvassa inhimillisissä oloissa niin siitä olisi vain vähän apua? Sinä perustat oletuksesi johonkin ideaaliin tilanteeseen, jota on mahdotonta käytännössä toteuttaa.

Jos tänne ei kukaan tulisi niin tuskin auttaisimme muitakaan. Leireillä on ollut pakolaisia monta vuotta ennen kriisiä mutta ei kukaan heidän perään haikaillut.

"En mennyt henkilöön vaan tein oletuksen tähänastisten kommenttiesi perusteella siitä, paljonko jaksan panostaa keskusteluumme vaivaa."

Toisen ymmärryksen kyseenalaistaminen menee henkilöön. Sinä et tiedä ymmärryksestäni mitään. Panosta sen verran, että luet kysymykset ja vastaat niihin. Olet tähän mennessä vastannut kysymysten vierestä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #101

"Jos lasket kuinka monta prosenttia parin viime vuoden sisään saapuneista turvapaikanhakijoista on tuomittu ahdistelusta tai raiskauksesta niin prosentuaalisesti se määrä on niin lähellä nollaa, että sillä perusteella olisi mahdotonta yrittää syyllistää koko ryhmää. Tiedät tämän itsekin."
-- En ole koskaan yrittänytkään syyllistää koko ryhmää. Nollan lähestymisestä puhuminen on törkeää vääristelyä, kun kuitenkin turvapaikanhakijoiden rikollisuus on vaikuttanut todella merkittävästi Suomen rikollisuustilastoihin. Miksi haluat vääristellä ja vähätellä?

"Kyllä kun töissä vierestä katson kuinka turvapaikanhakijoita autetaan niin ei se minusta mitenkään tehottomalta näytä. En ymmärrä mihin perustat tuon, että kun turvapaikanhakijat ovat sodalta turvassa inhimillisissä oloissa niin siitä olisi vain vähän apua? Sinä perustat oletuksesi johonkin ideaaliin tilanteeseen, jota on mahdotonta käytännössä toteuttaa."
-- 1. Vain pieni osa heistä pakenee sotaa; suurin osa on elintasosiirtolaisia.
2. Jos kerran halutaan suojella ihmisiä sodilta, sitä ei paljon auta se, että jokunen tuhat hyväosaista otetaan Suomeen. Samalla rahalla auttaisi satoja kertoja useampia pakolaisleireillä.

"Jos tänne ei kukaan tulisi niin tuskin auttaisimme muitakaan. Leireillä on ollut pakolaisia monta vuotta ennen kriisiä mutta ei kukaan heidän perään haikaillut."
-- On erittäin hyvä, että kohtasimme siirtolaistulvan. Se osoitti,
1. että järjestelmä kusee ja sitä väärinkäytetään.
2. että meidän pitää auttaa jo lähtöalueilla, koska me emme voi ottaa kaaosmaiden ihmisiä Eurooppaan.

Aivan varmasti pahinkin rasisti haluaa auttaa nyt lähtöalueilla, jos sillä tehokkaasti vähennetään tänne tulevien määrää.

"Toisen ymmärryksen kyseenalaistaminen menee henkilöön. Sinä et tiedä ymmärryksestäni mitään. Panosta sen verran, että luet kysymykset ja vastaat niihin. Olet tähän mennessä vastannut kysymysten vierestä."
-- Vaikutat fiksulta ihmiseltä, mutta kokemus osoittaa, että ideologia voi tehdä älykkäästäkin ihmisestä ahdasmielisen ja paksukalloisen. Olen puhunut tältä pohjalta todennäköisyydestä, en suoranaisesti sinun henkilökohtaisista ominaisuuksistasi.

Kysymyksiin olen vastannut, mutta sinulla on herännyt niistä jatkokysymyksiä. Niihinkin vastaan.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #104

"En ole koskaan yrittänytkään syyllistää koko ryhmää. Nollan lähestymisestä puhuminen on törkeää vääristelyä, kun kuitenkin turvapaikanhakijoiden rikollisuus on vaikuttanut todella merkittävästi Suomen rikollisuustilastoihin. Miksi haluat vääristellä ja vähätellä?"

Merkittävä vaikutus on liioittelua. He ovat syyllisiä pieneen määrään rikoksista mutta kun heitä on pieni määrä nuoria miehiä niin siitä on helppo repiä raflaavia otsikoita. Siinä vääristelet ja liioittelet.

"Jos kerran halutaan suojella ihmisiä sodilta, sitä ei paljon auta se, että jokunen tuhat hyväosaista otetaan Suomeen. Samalla rahalla auttaisi satoja kertoja useampia pakolaisleireillä."

Eikö silloin auteta jokuista tuhatta ihmistä? Mikä siinä on vikana? Olisi varmaan voitu tosiaan auttaa mutta niitä rahoja taidettiin ensimmäisenä leikata. Kirjoitit varmaan silloin, että niin ei kannata tehdä?

"Aivan varmasti pahinkin rasisti haluaa auttaa nyt lähtöalueilla, jos sillä tehokkaasti vähennetään tänne tulevien määrää."

Luottamuksesi rasisteihin on aika naivia. Jos tunnet oikeita rasisteja, niitä jotka huurraavat itseään hirttävälle niin ei sieltä heru sympatiaa.

"Vaikutat fiksulta ihmiseltä, mutta kokemus osoittaa, että ideologia voi tehdä älykkäästäkin ihmisestä ahdasmielisen ja paksukalloisen."

Älä siis anna ideologian viedä mukanaan, pysy vaan asia-argumenteissa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #107

"Merkittävä vaikutus on liioittelua. He ovat syyllisiä pieneen määrään rikoksista mutta kun heitä on pieni määrä nuoria miehiä niin siitä on helppo repiä raflaavia otsikoita. Siinä vääristelet ja liioittelet."
-- Sinä tässä vääristelet. Vaikka ikärakenne ja tulotaso vakioidaan, silti arabimaalaiset raiskaavat 12 kertaa enemmän kuin kantaväestö. Ei se siis mitenkään voi johtua nuorten miesten yliedustuksesta - kannattaisi tutustua tutkimuksiin.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/1...

Ja pieni määrä rikoksista?! Miten voit rehellisesti sanoa noin, kun ulkomaalaiset tekevät PUOLET kaikista seksuaalisista ahdisteluista ja KOLMASOSAN kaikista raiskauksista, vaikka heidän väestöosuutensa on n. 6 %! Millä oikeutat tällaisen räjähdysmaisen kasvun ja yliedustuksen vähättelyn? Nyt järki käteen, mies.

"Eikö silloin auteta jokuista tuhatta ihmistä? Mikä siinä on vikana? Olisi varmaan voitu tosiaan auttaa mutta niitä rahoja taidettiin ensimmäisenä leikata. Kirjoitit varmaan silloin, että niin ei kannata tehdä?"
-- Nyt kun ollaan viisaampia eli tiedetään, että (1) munattomat päättäjämme eivät pysty rajoittamaan siirtolaistulvaa, ja (2) siirtolaistulva tulee paljon kalliimmaksi kuin paikan päällä auttaminen, niin uskon että kaikki normaaliälyiset suomalaiset osaavat laskea 1 + 1.

"Luottamuksesi rasisteihin on aika naivia. Jos tunnet oikeita rasisteja, niitä jotka huurraavat itseään hirttävälle niin ei sieltä heru sympatiaa."
-- Ei kyse olekaan sympatiasta, vaan vetoan heidän itsekkyyteensä (sitä heiltä kai sentään heruu?) ja vahinkojen minimoimiseen, ks. ed. kohta. :)

"Älä siis anna ideologian viedä mukanaan, pysy vaan asia-argumenteissa."
-- Kiitos samoin. Aloita vaikka lopettamalla rikollisuuden kasvun vähättely.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #108

"Miten voit rehellisesti sanoa noin, kun ulkomaalaiset tekevät PUOLET kaikista seksuaalisista ahdisteluista ja KOLMASOSAN kaikista raiskauksista, vaikka heidän väestöosuutensa on n. 6 %! Millä oikeutat tällaisen räjähdysmaisen kasvun ja yliedustuksen vähättelyn?"

Sinä puhut teoista mutta ilmeisesti otat lukusi ilmoitetuista epäilyistä? Vai onko sinulla lähdettä luvuille, joissa puolet ahdisteluista tuomituista ja kolmasosa raiskauksista tuomituista on ulkomaalaisia? Esim. täällä päin Ylivieskassa tehtiin ilmoitus, jossa epäiltiin kahta ulkomaalaista törkeästä raiskauksesta mutta koko homma olikin keksitty. Tämä kuulunee edelleen sinun lukuihisi.

"Nyt kun ollaan viisaampia eli tiedetään, että (1) munattomat päättäjämme eivät pysty rajoittamaan siirtolaistulvaa, ja (2) siirtolaistulva tulee paljon kalliimmaksi kuin paikan päällä auttaminen, niin uskon että kaikki normaaliälyiset suomalaiset osaavat laskea 1 + 1."

Ei ole munatonta auttaa ihmisiä. Siirtolaistulvan tukkiminen pakkokeinoin olisikin ollut aika julmaa hommaa. Sillä on helppo uhitella nyt.

"Aloita vaikka lopettamalla rikollisuuden kasvun vähättely."

Tämä pitää osata suhteuttaa rikostilastoihin, eikä pidä mennä hysteeriseksi sensaatiomaisesta uutisoinnista. Montako blogia kirjoitit kun esim. epäilyt lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä kasvoi räjähdysmäisesti koko 2000-luvun alun ajan? Nyt kun ne ovat vähenemään päin niin huoli on jostain syystä herännyt.
http://www.findikaattori.fi/fi/11
http://www.findikaattori.fi/fi/57
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/2769953/Lasten+hy...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #109

Tuomituissa etninen jakauma on aina ollut aivan samanlainen kuin epäillyissä. Raiskausrikoksissa epäilyistä vain noin 80 % johtaa tuomioon.

EU haluaa tekopyhästi että Turkki tukkii siirtolaistulvan, ettei sen itse tarvitse paljastaa maailmalle, ettei se halua niitä ihmisiä Eurooppaan. Mitä julmaa on siirtolaistulvan tukkimisessa? Miksi ihmiset pitäisi päästää Eurooppaan, jos he ovat jo turvallisessa maassa? Ilmaisen rahan perässähän tänne tullaan enimmäkseen järjestelmää väärinkäyttäen.

Politiikalla on vaikea vaikuttaa kotoperäiseen rikollisuuteen. Sillä on kuitenkin mahdollista vaikuttaa siihen, ettei rikollisuus lisäänny ulkomaalaisten toimesta. Jos jo noin pieni määrä ulkomaalaisia on TUPLANNUT seksuaalisten ahdistelujen määrän, niin kasvu tulee olemaan räjähdysmäistä, jos arabimaalaisia otetaan tänne enemmän kuin pystytään kotouttamaan (eli irrottamaan kotimaidensa naista esineellistävästä ja syyllistävästä ajattelusta). Ja kuten sanottu, tänne ei edes tarvitsisi ottaa ketään laillisten reittien ulkopuolelta.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma Vastaus kommenttiin #110

"Raiskausrikoksissa epäilyistä vain noin 80 % johtaa tuomioon."

Tämä ei kyllä pidä ollenkaan paikkaansa vaan on täysin päinvastoin. Vain 18% prosenttia johtaa tuomioon asti.
http://yle.fi/uutiset/3-8501489

"Mitä julmaa on siirtolaistulvan tukkimisessa? Miksi ihmiset pitäisi päästää Eurooppaan, jos he ovat jo turvallisessa maassa?"

Tätä pitää kysyä varmaankin niiltä ihmisiltä, jotka elävät leireillä. Jälleen kerran voit miettiä itse, että miten kokisit perheesi tulevaisuuden, jos elät vuosia pakolaisleirillä?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #111

Olet oikeassa, sekoitin toiseen suhdelukuun.

Pakolaisleirien tilalle on väläytelty pakolaiskaupunkeja. Se kuulostaa toimivalta, kunhan keskenään taistelevia ryhmiä ei sekoitettaisi. Edelleen, kaikkien tai edes osan kaaosmaissa elävistä siirtäminen Eurooppaan ei ole kestävä vaan tuhoisa ratkaisu.

Käyttäjän ilmari kuva
Ilmari Schepel

Sopii toivoa, että edes Osmo Soininvaara pystyy vaikuttamaan vihreiden naivismiin (ja Villen populismiin).

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Paras koskaan lukemistani poliitikkoarvioinneista.

Eero Mattila

Kerrassaan mainio ja kiihkoton kirjoitus asiasta, jota niin moni yrittää demonisoida suuntaan jos toiseenkin.
- tällainen teksti voi ihan oikeasti auttaa ymmärtämään jos on sen merkkiset aivot, että ne ottaa uusia ajatuksia vastaan eikä vaan kierrä kehää omien vanhojen ismien ympärillä. Ja kyllähän näitä jänköttäjiä näyttää jo ilmaantuneen..
(yksi hullu kysyy enemmän kuin 10 viisasta pystyy vastaamaan) Nyt olisi hyvä aika ilmoittautua niiden kaikkien tuhansien kantasuomalaisten, jotka lupasivat jossain facebookissa näitä siirtolaisia ottaa luokseen asumaan... ja ottaa henkilökohtaista vastuuta mielipiteistään.

- Kiitos!

Juha Hämäläinen

Irakin pääministeri kutsui omiaan kotiin, jossa on rauhallista ja paljon jälleenrakennustyötä!

Saksalainen Bild-lehti tuosta kertoi ja kohta uutinen on myös täällä: https://www.kansalainen.fi/

Jaakko Häkkinen

Jep, erittäin lupaavaa. :)
Irak alkaa vaikuttaa jo Erdoganin Turkkia turvallisemmalta maalta nyt kun Isis on nujertumassa.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #40

Tässäpä ilouutinen Asema-aukiolle leiriytyneille. Kuka kääntäisi sen arabiaksi ja kävisi kertomassa sen heille?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #83

Eiköhän tuon uutiskirjoituksen voi kääntää googlen translatella? Niin tai Bildin saksankielisen kirjoituksen suoraan arabiaksi.

http://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-4292...

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Vuonna 2050 Afrikassa on arvioitu olevan 1.3 miljardia ihmistä enemmän kuin nyt. Työvoimapula ratkaistu lopullisesti?

Ilkka Huotari

IPSOS-tutkimus: missään maassa enemmistö kansasta ei pidä maahanmuuttoa positiivisena asiana.

http://i.imgur.com/8GLo6Hc.png

Sivu 6: https://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/ipsos...

Jaakko Häkkinen

Niinpä! Silti elitistipoliitikot jatkavat käsittämättömän pyhän lehmänsä palvomista.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Suomi saa kansainvälistä mainosta maahan muuttoon liittyen tällä Helsingin rautatietorin leiritoiminnalla. ”Viidakkolennätin” toimii. Se on samalla signaali maan rajojen ulkopuolelle. Täällä saadaan tehdä melkein mitä tahansa, kuten asettautua ”taloksi” maan pääkaupungin yhdelle sen keskeisimmistä toreista. Kantaväestöä on viranomainen varoittanut menemästä torille. Siis kantaväestön on väistyttävä. Mitähän ajattelisivat tätä maata puolustaneet sankarivainajat, jos eläisivät, maan nykytilasta? Invaasion aikana sisäministerinä toiminut Orpo varoittaa samaan aikaan kansallismielisyydestä ja protektionismista. Onko Suomi-neidolle tarkoitus saada "orpo" olo?
Ei tarvita muuta kuin käyttää taikasanaa ”rasismi”, niin ”suomismi” astuu heti voimaan. Suomeen ollaan tultu 4-5 turvallisen maan läpi hakemaan turvapaikkaa. Höveli sosiaaliturva on yksi houkutin, mutta se ei selitä kaikkea. Taustalla on saattanut olla myös motiivina matkustaa lähtömaasta niin pitkälle ”kuin pippuri kasvaa”. Tulijat ovat saattaneet puuhailla yhtä sun toista lähtömaissaan sotarikoksiakaan poissulkematta. Sen vuoksi on pitänyt päästä pitemmälle kuin esimerkiksi Italiaan, Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin. Näitäkin miehiä löytyy varmasti tästä suuresta yli 32 000 ihmisen joukosta, jotka tulivat Suomeen vuonna 2015. Nuorten miesten osuus on silmiinpistävän suuri tässä joukossa.

Mitä tulee paperittomien säilöönottoon, niin Euroopan ihmisoikeussopimus ei aseta sille esteitä. Se löytyy linkkinä olevasta ihmisoikeussopimuksesta ja sen 5. artiklasta ”Oikeus turvallisuuteen ja vapauteen”.

Tätä taustaa vasten leireilyn lopettamiselle ei pitäisi olla mitään viranomaisesteitä.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Ei pitäisi olla, ei mutta kun edes ihmisoikeusopimusta ei Suomessa noudateta. Tuossa sopimuksessa kun on selväsanaisesti kirjoitettu kuinka voidaan toimia, kun ei ole laillista oikeutta olla maassa.

"EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS

(Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi) sellaisena kuin se on muutettuna yhdennellätoista pöytäkirjalla
.......
5 artikla

Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
........
f) henkilö pidätetään tai häneltä riistetään vapaus lain nojalla, jotta estettäisiin hänen laiton maahantulonsa, tai jos on ryhdytty toimiin hänen karkottamisekseen tai luovuttamisekseen.
.........."

Taitaa olla tuonkin sopimuksen noudattaminen kiinni kokoomuslaisesta ministeristä ja yleensäkin kokoomuksesta (ehkäpä myös keskustasta), sillä hänellä on avainasema toimia sopimusten ja lakien mukaan. Ei tässä pidä oppositiopuolueiden vastahankaisuus painaa mitään. Hehän muuten aina painottavat nimenomaan ihmisoikeussopimuksia.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Ulkomaalainen saa oleskella laillisesti maassa
-myös oleskelulupa- ja turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

-Turvapaikanhakijan katsotaan siis oleskelevan maassa laillisesti
-sen aikaa, kun turvapaikkahakemuksen käsittely on kesken.

Laiton oleskelu puolestaan tarkoittaa maassa oleskelua ilman siihen tarvittavaa voimassa olevaa lupaa. Turvapaikanhakijan oleskelu muuttuu laittomaksi siinä vaiheessa,
-kun turvapaikkahakemukseen tehty kielteinen päätös
- saa lainvoiman tai
- maasta poistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi.

lähde:Sisäministeriö-16

Euroopan unionin ensisijaisuusperiaatteen mukaan
- EU-oikeudelle
- tulee antaa soveltamistilanteessa etusija sen kanssa
- ristiriitaiseen kansalliseen säädökseen nähden.

Eli 1999 laki

Petteri Hiienkoski

Puolustan oikeutta osoittaa mieltä mutta onko viikkotolkulla kestävä leiritoiminta ydinkeskustassa kuitenkaan mielenosoitus vai jotain muuta? Leiriytymistä vartenhan on leirintäalueet joissa on omat sääntönsä. Jotain rajoja täytyy kai mielenosoittamisellekin olla, sillä poliisi on eilen kehottanut ulkopuolisia välttämään Rautatientoria.
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

1. Järjestelmän väärinkäyttäjät myös pahimmillaan tuhoavat koko järjestelmän, eli kaivavat maata niiden alta, joita varten järjestelmä on olemassa. Jos siis on sitä mieltä, että nykyinen turvapaikkajärjestelmä on hyvä, pitäisi paljon rohkeammin olla tuomitsemassa ja rajoittamassa nimenomaan sen varjolla tapahtuvaa siirtolaisuutta. Muussa tapauksessa vain edistää hyvänä pitämänsä järjestelmän tuhoutumista.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Jos enemmistö on sitä mieltä, että ei haluta lisää turvapaikanhakijoita, niin miksi se ei sitten näy suomessakaan puolueiden kannatuksessa?

Tuota ajatellen Vihreiden ei pitäsi olla nosteessa ainakaan.

Josku kohta tietysti räväyttää, että Halla-Aho pelastaa kaiken, no sepä sitten nähdään taas vaaleissa.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Miten luulisit Petteri kansan äänestävän, jos Sveitsin tapaan voisi ottaa kantaa vain tähän asiaan? Vähenisikö vai lisääntyisikö maahanmuutto islaminuskoisista maista kansan päätöksellä?

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Se on taas tämä jos ja jos ja jos.

Ei auta yhtään tuo jos, meinaan näillä nykyisillä säännöillä mennään tällä hetkellä.

Ahkerasti vain vaaliuurnille äänestämään niitä omalle ajatuksille oikeita vaihtoehtoja. Sillä se homma etenee, jos löytyy kannatusta, ja jollei löydy, niin sitten mennään enemmistön tahdon mukaan.

Käyttäjän niklaschristianrenner kuva
Niklas Renner Vastaus kommenttiin #70

#56 & 70
Sori Petteri, mutta tuo on kyllä moukkamaista pätemistä. Puolueiden ajamat tavoitteet tulevat "paketteina", joten puolueiden kannatuksesta ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä siitä, mikä on kansalaisten suhtautuminen esim. Nato-jäsenyyttä, ydinvoimaa, perintöveroa, maataloustukia, pakolaisuutta tai pakollista kouluruotsia kohtaan. Mikäli todella haluaa tietää, mikä on enemmistön mielipide johonkin poliittiseen linjaan, voi etsiä jonkin luotettavan tahon julkaiseman gallupin, jossa on kysytty tätä nimenomaista asiaa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #70

Petteri, nimenomaan siksi suoraa demokratiaa eli kansanäänestyksiä tarvitaan, koska ihmiset äänestävät eduskuntaan puolueita, eivät yksittäisiä mielipiteitä.

Ymmärrät kyllä asian jos hetken pohdit.

Käyttäjän MarkoMustonen kuva
Marko Mustonen

Ihan OK kirjoitus Jaakolta. Tosin haluaisin näin kommarina puuttua siihen minua alati ärsyttävään yleistykseen (ja et toki Jaakko ole ainoa siihen syyllistyvä), että tällainen sanotaan nyt vaikkapa epärealistinen suhtautuminen maahanmuuttoon sälytetään aina "vihervassareille" ja "punavihreälle kuplalle". Minun havaintojeni mukaan samanlaista ajattelua esiintyy yhtä lailla keskusta-oikeiston taholla ja toisaalta myös vasemmistossa on aiheeseen järkiperäisesti suhtautuvia. Yleistys on tietysti usein käyttökelpoinen retorinen keino ja tunnustan sinänsä sen oikeutuksen tässä tapauksessa.

Niko Sillanpää

Mustonen on täsmälleen oikeassa tässä havainnossa.

Kyse ei ole ensisijaisesti talousoikeisto vs. talousvasemmisto -kysymyksestä.

Näin voisi olla (esim. internationaaliajatus tai täysin kääntäen kotimaisen työn ja palkkatason suojeleminen vasemmistossa tai työmarkkinoiden tulvittaminen halpatyövoimalla oikeistossa), mutta ensisijainen tulokulma tähän maahanmuuttodiskurssiin on moralismi. Jatkuvastihan puhutaan heidän hädästään, sortamisestaan ja oikeuksistaan sekä meidän velvollisuuksistamme sekä oletetusta koloniaalisesta ja hyvinvointiin liittyvästä kollektiivisesta syyllisyydestämme, rasismistamme, natsismistamme, fasismistamme ja niin edelleen; Mennään puhtaasti moraalirekisterissä.

Lisäksi kannattaa ymmärtää, että tulonjako pelkän olemassaolon perusteella työ sivuuttaen tulosten tasa-arvo mittarina on vähintään yhtä radikaali vaatimus kuin kommunismi.

Petteri Hiienkoski

#59. Hyvä pointti. Edustamasi näkemys vain hukkuu julkisessa keskustelussa sen tosiasian taakse että SDP-Vasemmistoliitto liputtavat vihreiden tavoin niin vahvasti liberaalipopulismin ja arvorelativismin puolesta. Se on totta, että myös nyky-Kepu ja -kokoomus ajavat pitkälti samaa lyhytnäköistä haihatteluagendaa.

Jaakko Häkkinen

Yleistys perustuu puolueohjelmiin ja puolueiden johtohenkilöiden mediassa esittämiin mielipiteisiin. Jostain syystä nimenomaan vihervasemmisto (+ RKP) on nykyään vastahankaan osapuilleen kaikessa maahanmuuttokritiikissä. Keskustan ja kokoomuksen piiristä ei nähdä samanlaisia ulostuloja. En ainakaan muista yhtäkään.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Soininvaara-linkissä oli hauska lause:
"Eurooppalaiset yliopistot kosiskelevat Yhdysvaltain akateemista eliittiä muuttamaan sivistyksen pariin." - Niin, heitä varten meillä on MOL - arkisemmin työkkäri.
---
Muutaman vuoden kokemus huippuyliopistoista USA:ssa saa minut ajattelemaan, että kyllä se suunta edelleen on täältä sinnepäin. Miksipä minäkään sinne muuten olisin suunnannut...
Täällä on ja pysyy kuitenkin MOL. Se odotti toivorikkaasti maahamuuttajaa. :-))

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Maahanmuutto on yksi harvoista teemoista (avioliittolain ohella), jossa oikeisto ja vasemmisto voivat olla yhtä mieltä - tosin eri painotuksin ja näkökulmin. Siksi näillä teemoilla on paisutettu arvo. Kun tällainen yhdyskanava pysyy auki, voidaan neuvotella "koko paketista" (kilpailukyky, kauppasopimukset jne.)

Kaiken takana on käsitys loputtomasta kasvusta ja hyvästä, jota voidaan jakaa tavalla tai toisella (vasemmisto ja oikeisto) kaikille. Oikeiston kannalta kyseessä on viivytys tai harhautus. Pitämällä yllä esim. maahanmuutossa sopivaa tematiikkaa, vasemmisto kuihtuu vähitellen olemattomiin, ja lopulta neuvotteluyhteyttä ei tarvita, ja todellinen sanelupolitiikka voi alkaa.

Fiksuimmat oikeistossa jo ymmärtävätkin, että olemme uuden niukkuuden ajan kynnyksellä. Mutta se ei ole sopiva teema esiin nostettavaksi ennen kuin vasemmisto ja liberaalit kuihduttavat itsensä omiin harhoihinsa.

Käyttäjän MarkoMustonen kuva
Marko Mustonen

Oikeisto on onnistunut valitettavan hyvin jallittamaan vasemmiston omien projektiensa taakse. Esim. EU (vasemmisto luulee kyseessä olevan jonkinlainen ihana kansojen solidaarisuus- ja internationaaliprojekti, todellisuudessa kapitalistien ja banksterien globaali suurpääoman maailmanvalloitus) ja maahanmuutto (vasemmistolle taas ihmisoikeus- ja solidaarisuusprojekti, oikeistolle keino lisätä painetta sosiaaliturvan sekä palkkojen ja työehtojen heikentämiseen). Minun kaltaiselleni tämä aika ei oikein enää tarjoa varteenotettavia vaihtoehtoja äänestyskopissa.

Kaj Granlund

Mielestäni otsikossa luki "Mitä jokaisen tulisi ymmärtää maahanmuuttokeskustelusta" ja keskustelun perusteella siitä ei ymmärretä yhtään mitään.

Käyttäjän MarkkuSavikivi kuva
Markku Savikivi

No, pannaanpa ymmärrystä maahanmuuttokeskusteluun:

Termi suvakki ei oikeastaan tarkoita suvaitsevaista, vaan pikemminkin suvaitsematonta henkilöä.

Suvakismi ei ole suvaitseva asenne, vaan se on on ideologinen käsite. Vähemmän tunnetaan ideologioita, jotka olisivat suvaitsevia kyseisen ideologian haastavia ideologioita kohtaan.

Esimerkki:
Kommunistinen puolue Suomessa oli taannoin jakautunut useampiin ideologisiin linjoihin, joiden oli vaikea toimia yhteistyössä keskenään. Niissä riidoissa ei toisin ajattelijoita kunnioitettu ja omalle linjalle haettiin tukea joko Neuvostoliitosta tai muista puolueista.

Koska suvakismi on ideologia, niin on hiukan hölmöä odottaa, että suvakki olisi suvaitsevainen.

Ideologiasta vapaat käytännönläheiset ns. pragmaatikot voisivat toimia suvaitsevaisesti, mutta ideologian vangit ja muut nistit muodostavat haittatekijöitä käytännönläheiselle toiminnalle, joten pragmaatikon saattaa olla vaikeaa ideologia tai muuta nistiä suvaita saati sitten rakastaa.

Niko Sillanpää

Teknisestä puolesta, historia ja nykyisyys osoittavat, että:

1) Kansainväliset sopimukset ovat sitä, miten ne tulkitaan.

2) Perustuslaki on siten, miten se tulkitaan.

Riittää, kun ei tyydy Tuomas Ojasen, Juha Lavapuron ja Martin Scheininin tulkintoihin, vaan hakee tulkinnat muualta, esim. aiemmista perustuslain tulkinnoista ja kv sopimusten osalta muista maista.

Petteri Hiienkoski

#63. Asia on valitettavasti juuri niin, että laeista ja sopimuksista on tullut niin joustavia että niiden merkitys rapautuu. Pidän tätä moraalisena korruptoituneisuutena. Käsitykseni mukaan se liittyy vallalle päässeeseen arvorelativismiin ja oikeuspositivismiin, jossa on luovuttu luonnonoikeudellisesta moraalilaista. Kun tällainen perusta puuttuu, anything goes. Vaikea ennakoida kovin kestävää tulevaisuutta sellaiselle yhteiskunnalle.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Historia on osoittanut, että ollaan tosiaan osattu venyttää kansainvälisiä tulkintoja mm. ihan omalla "oleskelulupa humanitäärisin perustein" tulkinnalla. Tämä todella kalliiksi tullut ja nyttemmin poistettu oleskelulupatyyppi oli ilmeisesti pääsyy, jonka vuoksi Ruotsikaan ei kaikille kelvannut. Olisi mielenkiintoista tietää miten muuttunut käytäntö vaikuttaa vanhoihin päätöksiin erityisesti niiden osalta, jotka tulevat samalta alueelta ja edelleen ovat KELAn "töissä". Pitäisi tasapuolisuuden ja valtion kassan takia ottaa uudelleen harkintaan.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Mitäs puoluetta nyt sitten pitäisi kannattaa, jotta päästäisiin näihin blokistin ajamiin suuntiin, mitkä ovat ne vaihtoehdot ja mikä on todennäköisyys sille, että Suomen maahanmuuttopolitiikka nykyisestä kiristyy.

Eero Mattila

Lähtökohtaisesti jokaisen puolueen tulisi ottaa vastuu lupauksistaan ja selvittää mihin valtion budjetissa on varaa. Rasismi -älämölö ei todellakaan ole vastuullista poliikkaa...

- Onko jollain puolueella oikeus tehdä typeryyksiä veronmaksajien rahoilla?
- Erityisesti kaikkien ihmisoikeusintoilijoiden tulisi ottaa vastuuta ihmissalakuljettajien toimista jos heille halutaan tarjota suojasatama. Jos otetaan pakolaisia, niin kyllä ne totta vieköön täytyy itse käydä kriisialueelta hakemassa ja todentamassa keitä he ovat. Varmaan löytyy myös kokonaisia perheitä, keillä on halua integroitua... tämä on täysin päätettävissä oleva asia. Suomi voisi toimia myös aktiivisesti kuten Kanada, mutta täällä päättäjiltä puuttuu kyky tehdä omaa politiikkaa.

Toki taustalla on myös vetelä äänestäjäkunta.

P.S. Juuri alkoi kolmoselta "Väinö Tanner - demokratian puolesta". Tanner on hyvä esimerkki siitä, että myös sosiaalidemokraatti voi tehdä järkevää talouspolitiikkaa. Parhaimmillaan järkevä talouspolitiikka (osuustoiminta) on myös sosiaalipolitiikkaa;-)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Mietin itse tuota kanssa.Tulin siihen tulokseen että äänestät mitä puoluetta tahansa jokainen pysyy EU ohjeiden kannalla.
Miksikö? Jokainen puolue tiesi jo -92 mitä EU tuo tullessaan . Niin oppositioko kuin Ahon hallitus.Valiokuntien kautta.
Kun sopimuksia käsiteltiin vastustaja luki myös sopimukset.
Niin myös Ps SMP ja T.Soini puoluesihteerinä tietää sovitut asiat.

Nyt myös siksi että joka puolue on hitsannut itsensä Kreikka vipeillä kiinni EU ja IMF/EKP ja ERVV/EVM.

Enemmistön äänet päättää ,enemmistö on myös EU sopimuksissa kiinni.

Jos EU hajoaa sekin on yhteinen maiden päätös. Tulevista pakolais aaloista ei päästä pakoon ,eikä resurssit tule riittämään valvomaan sitä ketä tänne tulee.

Suomi ei enää ole eikä tule olemaan Kekkoslovakian lintukoto.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Hyvä kirjoitus, kiitos Jaakko.

Usein olen miettinyt, kuka sitä apua sitten eniten tarvitsee ? Eikö niin, että apua tarvii aina eniten se, joka ei edes pysty itse puolustautumaan ?

Näitä oikeasti avun tarpeessa olevia löytyy Pietarista heti muutama tuhat. Katulapsia, jotka oikeasti voisivat olla Suomellekin jossain vaiheessa voimavara. Intiassa tilanne on aivan käsittämätön, puhutaan sadoista tuhansista kaduilla elävistä ja kuolevista lapsista. Määrää ei tiedä kukaan.

Näiden lasten auttamisen eteen ei Suomen poliitikot ole ainakaan julkisuudessa kommenteillaan osallistuneet. Kuitenkin, järkikin sanoo, että lapsista saadaan nopeasti sitä tulevaa ja tarvittavaa työvoimaa. Onko siis niin, että näihin lapsiin ei vihervasemmiston silmä osu, eikä kokkareiden työvoimatarve ylety, nämä lapset kun ovat hiljaa, ja kuolevat kurjuuteen, eivätkä tee leikki-itsareita, eivätkä muutenkaan mediaseksikkäitä pelastettavia ja autettavia ?

Mutta joo, Suomen poliitikoille on oikean avun antamisen sijaan tärkeämpää oman kilven kiillottaminen ja mahdollinen oma kiva tili.

Tähän puljaamiseen osallistui etunenässä myös Pääministeri Sipilä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ensinnä kun nyt jauhatte näitä,niin sanokaapa mitä suomi on velkaa maille,joista ihmisiä tänne tulee/tuupataan..On eläkeläisiä,työssäkäyviä jne.jne.jotka kovasti ihmettelevät kun palvelut ja leipä loppuu pöydästä.Suomalainen tarvitsee vakuutuksen jopa perusterveydenhoitoonsa jota mainostetaan "kaikille ilmaisena oikeuksiin kuuluvana"Siitähän tietty verot maksatetaan moneen kertaan,mutta jollei ole sopimusta ulkolaisille myytyjen firmojen kanssa soronoo.
Sitten on kovasti hämmentävää se,että suomi maksaa miljarditolkulla "kehitysmaaapua"ja kuinka ollakkaan:rahat katoavat maailmanmittapuussa korruptioon ynm.julkisuuskuvan ylläpitoon.Totuushan on se,ettei rahoista päädy kuin se murto-osa kohteisiin,ja miksi "kohteisiin"kun apua tarvitaan alati hoitamaan niitä ns.kehityskohteita jne.jne.Kun lähdet,ei mikään toimi.

Unohtamatta tietenkään niitä miljoonia joita on hukattu täysin toimimattomiin "projekteihin"ja unohdettuihin kohteisiin hukattuihin rahoihin.

Se tietty siistiä ja nättiä olla niiin julkisuuskuva ihanuudessa,ettei tarvitse katsella totuutta silmiin.Arvoyhteisö maksaa pikkasen liikaa suomalaisille,kuten myös niille kolhoosin alusmaiden muillekin ns.tavallisille ihmisille.

Käyttäjän MarkoMustonen kuva
Marko Mustonen

Uskonnot siinä kuin kulttuuritkin käyvät keskenään jatkuvaa "kamppailua" tilasta ja siinä on käytössä muutkin (jopa pääasiassa muut) keinot kuin suoranaiset sotatoimet. "Nykyajan kuplasta" katsottuna tätä asiaa saattaa olla vaikea havaita ja ymmärtää, vaikka historiaa lukiessa tämä ilmiö olisikin helppo hahmottaa. Länsimaiset yhteiskunnat uskonevat individualistis-humanistisen perintönsä vahvuuteen eivätkä kenties tajua tai uskalla tunnustaa, miten heikkoja ovat autoritäärisen kollektivismin ja siihen kasvaneiden massojen suuruuden edessä, etenkin kun jossain vaiheessa kriittinen massa ylittää parlamentaariseen vaikuttamiseen tarvittavan määrän. Ja tämä pätee ihan yhtä lailla vasemmistoon kuin oikeistoonkin.

En ateistina tässä mitään uusia uskonsotia halua lietsoa mutta tulipa mieleen tällainenkin ajatus.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Olen samaa mieltä, ettei meillä oikein tajuta mihin ollaan menossa. Vielä paremmin tulevaisuus näyttäytyy meitä edellä olevissa maissa kuten Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa, Ruotsissa ...

Olen myös pessimistinen, ettei Euroopassa jatkossakaan vältytä monikulttuurisuuden mukanaan tuomalta mittelöltä.

Käyttäjän MarkoMustonen kuva
Marko Mustonen

Niin. Jotta saisimme tulijat integroitumaan ja samalla säilytettyä humaanin ja liberaalin yhteiskuntamme, meidän tulisi paradoksaalista kyllä mielestäni harjoittaa ehkä hieman vähemmän – tai minun mielestäni eri tavalla - humaania ja liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, joka hyödyttää lopulta kaikkia.

Avainsana on mielestäni maallistuminen; maahanmuuttajat pitäisi saada sekularisoitumaan yhtä lailla kuin meille kanta-asujille suurimmaksi osaksi on käynyt ja siihen en ainakaan minä ole keksinyt muuta ratkaisua kuin vähemmän tulijoita pidemmällä aikajänteellä, jos mahdollista kokonaisia perheitä kerralla. Asuntopolitiikalla pitäisi myös pyrkiä ehkäisemään segregaatiota. Maahanmuuttajanaisia tulisi kaikin keinoin kannustaa osallistumaan työelämään ja yhteiskunnan toimintaan, koska edelleen äitien rooli lasten kasvatuksessa ja esimerkin kautta lasten asenteiden muokkaamisessa on tärkeä. Tietysti olisi hyvä, jos saisimme talouden ja työllisyyden parempaan kuntoon, jotta mahdollisimman moni pääsisi töihin; työttömyys syrjäyttää ja estää monella tavalla normaalia yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta niin kantiksilla kuin tulijoillakin.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Blogisti Jaakko Häkkisen Maahanmuuttokeskustelun ABC-opas saatiin jakeluun aivan liian myöhään.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

"Kukaan ei tietääkseni vastusta työperäistä maahanmuuttoa - maahanmuuttokriittiset vastustavat pelkästään haitallista maahanmuuttoa."

Valhe ja väärä puhe. Monet suomalaiseet vastustavat KAIKKEA maahanmuuttoa, mukaanlukien tavallisten suomalaisten paluumuuttoa takaisin Suomeen. Millään muulla ei voi selittää sitä jatkuvaa mustamaalaamista, solvaamista, uhkailua ja sortoa joka kohdistuu mm. Suomessa työssä oleviin virolaisiin poliiseihin, venäläisiin farmaseutteihin, puolalaisiin rakennusmiehiin, amerikkalaisiin opettajiin, Ruotsista palaaviin eläkeläisiin... Asuin itse perheineni Suomessa muutaman vuoden enkä huomannut mitään eroa siinä miten kehenkään maahanmuuttajaan suhtaudutaan mielipidepalstoilla, tiettyjen poliitikkojen puheissa (olen kuullut että minä ja tyttäreni olivat syynä Suomen rikollistason nousuun!). Jokaista Suomeen palaavaa suomalaista tentataan hänen mahdollisista syistään palata, mahdollisten tukien määrästä jne.

Suomi on maahanmuuttokielteisyydessään maailman huippua. Onhan sekin jonkinlainen saavutus.

Käyttäjän ArsiJuhaniKristianSaarijrvi kuva
Arsi Saarijärvi

On täysin Jaakon haitalliseksi mainitseman maahanmuuton syytä, että koko maahanmuutto leimaantuu haitalliseksi. Itse olen hyvin paljon Jaakko Häkkisen kanssa samoilla linjoilla.

Oletetaan, että Suomi-niminen valtio on yksi Suomi-neito -niminen vartalo. Sen omat solut eli kantasuomalaiset ovat rakentaneet tämän niin ihanan ja arvostetun vartalon.

Maahanmuuttajat ovat joko lääke tai sairaus.

Lääkkeitä Suomi-neito on saanut työperäisestä tai muuten kontribuutioltansa hyödyttävästä maahanmuutosta. Ei haitallinen maahanmuuttokin käy, se on lumelääkettä, ei siis haitallista.

Sitten on sairaus, jota voisi sanoa Vartalon toimintaa haittaavaksi. Vartalo on tuottanut omia sairauksiaan (esim. kantasuomalaisten rikokset ja muu yhteiskunnan taloutta ja huoltosuhdetta rasittava) mutta jotenkuten selvinnyt niistä, sillä ne eivät ole päässeet hallitsemaan vartalon itseparanemisprosessien ylitse. Nämä ovat olleet ns. hyvälaatuisia sairauksia, jotka eivät johda kuolemaan. Sanottakoon vaikka flunssaksi, astmaksi ja verenpaineeksi.

Erittäin haitallinen sairaus olisi sellainen, joka muuttaisi täydellisesti yhteiskunnan pelisääntöjä eli tässä tapauksessa vartalon toimintaa. Tällaista on Jaakko Häkkisen kutsuma haitallinen maahanmuutto. Kutsutaan sitä sitten syöväksi. Syövän ei kannata antaa levitä koko ruumiiseen tai se kuolee. Syöpä alkaa toimimaan täysin eri tavalla kuin miten vartalon on ajateltu toimivan. Suomi-neito, joka oli niin ihana ja terve, alkaa muuttua sairaaksi ja heikoksi, kunnes siitä ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin muistokirjoitus muiden vartaloiden (valtioiden) arkistoissa.

Itselläni on ollut ilo tuntea paljon työperäisiä maahanmuuttajia kuin myös pakolaisena tulleita maahanmuuttajia. Olen saanut keskustella asioista kuin asioista, ongelmista, syistä ja muista. On ymmärrettävää, että jos syntyy muualla kuin Suomessa, ajatusmaailma ei ole lähtökohtaisesti suomalainen. Silloin Suomessa paheksutut asiat voivat hyvinkin olla hyväksyttäviä maahanmuuttajan lähtömaassa. Nämä maahanmuuttajat ovat sopeutuneet hyvin ja ymmärtäneet, että maassa maan tavalla. He eivät edes ole halunneet palata "menneisyyteen" eli sinne, mistä lähtivät.

Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että Suomeen tullaan elämään Suomen valtion yhteisillä pelisäännöillä. Tervetuloa suomalaiseksi suomalaiseen kulttuuriin (mikä tarkoittaa pääasiassa Suomen lakia, normistoa ja toimintatapoja)! Jos kaikki maahanmuuttajat olisivat ymmärtäneet olla kiitollisia Suomesta ja käyttäytyneet arvokkaasti sen mukaisesti, ei minkäänsortin maahanmuuttovastustusta olisi.

Eivät kaikki pakolaiset ole haitallista maahanmuuttoa. Mutta ikävä kyllä viime vuosien aikana maahanmuuton lisääntyessä haitallinen maahanmuutto on selvästi alkanut lisääntyä, muuttamaan hyvinvointiyhteiskuntaa kohti pelon yhteiskuntaa ja pahoinvointiyhteiskuntaa. Tällaisen ei luulisi olevan hyväksyttävää edes kaiken suvaitsevaiselle. Ei kannata ihmetellä maahanmuuttovastaisuutta tämän johdosta.

Suvaitsevainen on hauska termi tietystä ihmisryhmästä, joka tarkoitta sitä, että henkilö suvaitsee vain oman mielipiteensä ja näkökulmansa asioihin. Suvaitsevaisen synonyymitermi onkin mukasuvaitsevainen.

Oikeasti suvaitsevainen hyväksyisi kaikenlaisen keskustelun ja ottaisi kaikki mielipiteet ja näkökannat huomioon. Mutta ilmeisesti kaikkien älykkyys ei yllä sille helikopteri-tasolle tarkastelemaan asioita yläpuolelta, vaan vain subjektiivisesti siitä lähtökohdasta, jonka on saanut nipinnapin sisäistettyä. Ymmärrän, että kun ajaa voimakkaasti jotain asiaa, ei voi hypätä vastapuolelle.

Tällainen ihminen, joka ei edes halua ajatella monelta kannalta, sotii mielessään toista vastaan. Ihminen, joka haluaa löytää syyt ja perimmäiset vaikuttimet kummaltakin puolelta, on diplomaatti, joka haluaa rakentaa, ei hajottaa. Tässä yhteiskunnassa diplomaatit ovat harvassa.

Diplomatiakaan ei tarkoita sitä, että diplomatiahengen mukaisesti tulee hyväksyä ihan mikä käyttäytyminen tahansa kulttuurin ja uskonnon nimissä, ainakaan silloin, kun se hajottaa yhteiskuntaa ja on täysin ristiriidassa ja vastakkainen yhteiskunnan lakien, normiston ja pelisääntöjen kanssa.

Pitäisi ymmärtää myös se, että sellainen voi olla jopa syy niihin ongelmiin, joita kyseinen kulttuuri ja uskonto on luonut lähtömaassaan.

Jos se kulttuuri ja uskonto on onnelaa, miksi maahanmuuttajat eivät palaa kotimaahansa ? Ja mikä se sellainen monikulttuuri on, joka pyrkii monokulttuuriin eli tässä tapauksessa yhden tulijauskonnon mukaiseen normistoon ja hallintaan ? Eikö sen jälkeen, kun tämä valtaanpyrkivä kulttuuri ole saavuttanut tavoitteensa, ole vain monokulttuuri ? Hyvästi erilaisuus, hyvästi kaunis suomalainen kulttuuri ? Näinkö sen pitäisi "sivistyneen suvaitsevaiston" mielestä mennä ?

Touche.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Monta kiitollista suomalaista löydät Kelan tukiluukulla ilman rahaa ehkä kuukausi kun tuet on myöhässä?

256 000 kotitaloutta saa toimeentulotukea ja niissä on myös eläkeläisiä ja lapsiperheitä.

Täällä porataan jostain 35 000 pakolaisesta?

Eiks noiden köyhimpien puolesta kannatas enempi keskustella?

Niihin ei näköjään ole päättäjillä,virkamiehillä aikaa .

Nostaa iso haloo ja vaatia veronmaksajana,äänestäjänä asiat kuntoon .

Käyttäjän ArsiJuhaniKristianSaarijrvi kuva
Arsi Saarijärvi Vastaus kommenttiin #94

Ymmärtääkseni Jaakko Häkkisen kirjoituksessa on kyse maahanmuuton erilaisuudesta ja maahanmuuton periaatteista. Jollei nyt ymmärretä, että valtio kestää vain tietyn verran rasitetta, niin tuloksena voi olla valtion romahtaminen. Silloin romahtaa sivistystaso, hyvinvointi ja epäinhimillisyys astuu esiin. Emmehän toki halua hallitsematonta anarkiaa ?

Mutta totta on, omastakin takaa on ongelmia. Miksi siis lisätä kuormaa ?
Kuinka paljon kamelinselkä kestää ennenkuin se katkeaa ? Hoidetaan oma tontti kuntoon ja autetaan ihmisiä siellä lähtömaissa, missä apua tarvitaan.

Eero Mattila

#87 Älä nyt viitti iso mies ja kirjoittelet täyttä soopaa... missä ne "monet suomalaiset" ovat?

- Jos tarkoitat kankeaa virkakoneistoa se on tasapuolisen kankea kaikkia kohtaan - ihan sama asutko Suomessa oletko lähdössä vai tulossa - vaikeaa on. Eihän Suomessa mikään sellainen asia suju, jossa virkamiehellä on sormet pelissä.. älä silti solvaa Suomen kansaa - Suomen kansa on hyvä kansa!

Jaakko Häkkinen

Jukka Salakarin todellisuuskäsitys on lievästi sanoen omaperäinen, eikä hän ole tunnettu myöskään argumenttien ymmärtämisestä. Siksi koen keskustelun hänen kanssaan ajan tuhlaukseksi.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

"Jukka Salakarin todellisuuskäsitys on lievästi sanoen omaperäinen"

Ja mielestäsi tuo on argumentti joka kumoaa kokemukseni ja johtopäätökseni? Alan hiljalleen uskoa puheisiin totuudenjälkeisestä ajasta. Ajan tuhlauksesta kanssasi olen tosin aivan samaa mieltä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Totuus on tämä:silloin kun maa mytiin 1995 EI PALUUTA OLE.Se on aivan SAMA mitä täällä nyt kehräätte.Nauttikaapa nyt TULOKSISTA.Ja viimeisimmät näyttävät jotta elitistinen sosialismi on ja elää.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kirjoitus alkaa sinällään joillain karkeasti ottaen ihan hyvillä kohdilla, mutta kaikista löytyi ohareita. Loppuosa kirjoituksesta kieroutuu asiallisuuden ulkopuolelle.

Aloitetaan niistä ohareista.

 1. «Laittomalla tavalla henkilö salakuljetuttaa itsensä rikollisin toimin Suomen rajojen sisäpuolelle»
  Turvapaikanhakijoiden lähtökohtainen oletustilanne on, että heihin kohdistuu sellainen henkeen kohdistuva uhka, että jotkin pienet rikokset ovat merkityksettömiä. "Hätä ei lue lakia" ja hengenpitimiksi saa tehdä kaikenlaisia välttämättömyyksiä ilman rikosoikeudellista vastuuta Suomessakin, niistä löytyy rikoslaista pakkotilan ja hätävarjelun kohdalta. Mainitset tämän yhteydessä kuitenkin hankalamman kysymyksen, että miksi tph:t eivät jää ensimmäiseen turvalliseen maahan. Voimme toki arvata, että "paremman elämän toivossa", joka ei ole kovin asiallinen peruste. En kuitenkaan tiedä, onko tuo syy välttämättä ainoa oikea, voisin kuvitella että syitä voi olla muitakin.
 2. «Syyt löytyvätkin kulttuurista, jossa käsitys raiskauksesta poikkeaa omastamme (raiskauksesta syytetyt arabimaalaiset eivät yleensä kiistä yhdyntää - he vain eivät ole tajunneet naisen vastustelevan!)»
  En kyllä sekuntiakaan usko tuollaista selitystä. Epäilemättä tekijät voivat sellaisen selityksen itse antaa puolustuksena, kuten rikoksentekijät aina ja kaikkialla ("en tiennyt että oman kodin videokuvaaminen on laitonta"). On ongelmallista, jos jotkut haluavat sen pohjalta rakentaa myyttiä kulttuurierojen merkityksestä ja jyrkkyydestä.
 3. «Väärin. Valtion budjetti on rajallinen ... Rahaa ei tule tyhjästä, joten on valittava: voi tukea joko hyvinvointivaltion säilyttämistä tai löysää maahanmuuttopolitiikka, muttei molempia.»
  Tässä taitaa olla väärä dilemma. Valtion budjetilla ei ole tarkkoja rajoja ja taloutta voi sopeuttaa uusiin tilanteisiin monella tapaa. Sinällään raha tulee fiat-järjestelmässä tyhjästä ainakin valuutan sisällä ja nythän tämä Euroopan turvapaikkakriisi vaikuttaa koko valuutta-alueeseen. Viime vuosikymmeninä Ruotsi on ottanut reippaasti Suomea enemmän pakolaisia, mutta kuitenkin Ruotsin taloudella menee tänä päivänä paremmin, uhraamatta hyvinvointivaltiota.
 4. «Vihervasemmistossa nojaudutaankin pääasiassa tunneargumentteihin: nostetaan esille yksittäisiä kärsimystarinoita»
  Kärsimystarinat ovat tarpeellisia erilaisten maahanmuuttovastaisten tarinoiden rikkomisessa, että kyseessä olisi aina ja vain elintasopakolaisia. Tarinoita löytyykin hyvin monenlaisia, mutta pakolaisjärjestelmän olemassaololle on olemassa syy. Tuomasi vastakkainasettelu pakolaisten ja suomalaisten kärsimyksen välillä on toki mielenkiintoinen. Auttamiseen usein liittyy jonkin uhraamista. Jos liikenneonnettomuuden huomatessa joutuu pysäyttämään auton ja ehkä jättämään työasiat hoitamatta, siitä aiheutuu sinulle "kärsimystä". Voidaanko se sitten suhteuttaa hengenhätään? Monet toki katsovat, että kaikkien tulee hoitaa omat ongelmansa, missä hengenhädässä hyvänsä. Esittämäsi raiskausongelman kasvu on tietenkin yhtä lailla vetoamista tunneargumentteihin. Sinällään Suomessa tapahtuu vuosittain noin 1 000 raiskausta. Jos 30% on ulkomaalaisten tekemiä, tekee se 300. Suurin osa ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista taitaa kohdistua toisiin ulkomaalaisiin, joten saadaan luokkaa 150 kantasuomalaiseen kohdistunutta raiskausta. Suomessa asuu 200 000 ulkomaalaista eli noin joka tuhannes vuosittain raiskaa jonkun. Miten tämä sitten suhteutetaan siihen, että kymmenet tuhannet ovat jonkinlaisessa hengenhädässä. Tämä on vaika laaja problematiikka.

Sitten katsotaan sitä päätelmäosaa. Tässä alkaa syntyä enemmän ongelmia.

  «Me autamme muutamia kohtalaisen hyväosaisia»

Jep, kohtalaisen hyväosaisia. Jos auttaisimme aivan tyystin huono-osaisia, siitä sitten seuraisi lisääntyvää valitusta pakolaisten kyvyttömyydestä tehdä yhtään mitään suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävää työtä (no itsekin siis tähän kirjoituksessasi sorrut). Eli eikö ole parempi auttaa kohtalaisen hyväosaisia kuin tyystin huono-osaisia?

  «saadaksemme hyvän omantunnon»

Tässä kohtaa kirjoitus menee aika halvaksi. Eikö "hyvän omatunnon saaminen" olekaan hyvä asia? Siis pyrkimys, että toimii oikein? Eikö pyrkimys yrittää toimia oikein ole hyvä asia? Nyt ei kuulosta hyvältä.

  «Turvapaikanhakujärjestelmä on todella tehoton auttamisen muoto.»

Turvapaikkajärjestelmän ei olekaan tarkoitus auttaa kaikkia vaan hyvin valikoidusti sellaisia, joilla ei enää ole elinmahdollisuuksia omassa maassaan. Tässä toki on jonkin verran rajanveto-ongelmia ja tietenkin se vaatii resursseja.

Nykyinen turvapaikkajärjestelmähän kehitettiin 2. ms:n jälkeen ja tiedämme toki kaikki, mitä silloin tapahtui. Kun kansanryhmiä '40 lastattiin juniin, ajatteletko että heitä oltaisiin voitu auttaa jotenkin vaikka lähettämällä telttoja ja ruokaa? Turvapaikkajärjestelmä on nimenomaisesti sellaisia tilanteita varten, joissa kotimaan valtio ei takaa turvallisuutta ja peräti päinvastoin kohdistaa ryhmiin vainoa. Silloin ei ole mitään muita auttamisen muotoja.

Jaakko Häkkinen

Kiitos erittäin perusteellisesta kommentista. Katsotaanpa...

1. "Mainitset tämän yhteydessä kuitenkin hankalamman kysymyksen, että miksi tph:t eivät jää ensimmäiseen turvalliseen maahan. Voimme toki arvata, että "paremman elämän toivossa", joka ei ole kovin asiallinen peruste. En kuitenkaan tiedä, onko tuo syy välttämättä ainoa oikea, voisin kuvitella että syitä voi olla muitakin."
-- Se on parhaiten perusteltu oletus, vaikkei ehkä "poliittisesti korrekti" hyväuskoisten kuplassa. Sitä tukevat ne lukuisat kommentit vapaaehtoisesti hakemuksensa peruneilta, joissa todetaan, ettei Suomi olekaan sellainen paratiisi kuin on maalailtu eikä heti saakaan töitä ja perheenyhdistämistä. Etpä osannut minkäänlaista muuta syytä keksiä tilalle.

2. "En kyllä sekuntiakaan usko tuollaista selitystä. Epäilemättä tekijät voivat sellaisen selityksen itse antaa puolustuksena, kuten rikoksentekijät aina ja kaikkialla ("en tiennyt että oman kodin videokuvaaminen on laitonta"). On ongelmallista, jos jotkut haluavat sen pohjalta rakentaa myyttiä kulttuurierojen merkityksestä ja jyrkkyydestä."
-- Sinun kannattaisi tutustua aiheeseen. Monissa arabimaissa, joiden laki pohjaa islamilaisiin lakeihin, raiskaus on tapahtunut rikos vain jos naisella on neljä todistajaa puolellaan. Monien länsimaissa asuvien imaamien mielestä raiskaus on naisen syy, koska tämä on herättänyt miehessä himon. Tällainen ei voi olla vaikuttamatta sellaisessa kulttuurissa eläneen miehen käytökseen ja asenteeseen Suomessakin. Mikä muu kuin tällainen kulttuuri sinusta selittäisi sen, että nimenomaan arabimaalaiset raiskaavat 17 kertaa kantaväestöä enemmän? Geenitkö?

3. "Tässä taitaa olla väärä dilemma. Valtion budjetilla ei ole tarkkoja rajoja ja taloutta voi sopeuttaa uusiin tilanteisiin monella tapaa. Sinällään raha tulee fiat-järjestelmässä tyhjästä ainakin valuutan sisällä ja nythän tämä Euroopan turvapaikkakriisi vaikuttaa koko valuutta-alueeseen. Viime vuosikymmeninä Ruotsi on ottanut reippaasti Suomea enemmän pakolaisia, mutta kuitenkin Ruotsin taloudella menee tänä päivänä paremmin, uhraamatta hyvinvointivaltiota."
-- Tiedät itsekin, ettei rahaa tule tyhjästä ja että rahan suuntaaminen ulkomaalaisiin on pois suomalaisilta. Turha kiemurrella.
Ruotsilla menee hyvin huolimatta suuresta turvapaikanhakijamäärästä, ei heidän ansiostaan. Ruotsissakin he työllistyvät heikommin eli heikentävät taloudellista huoltosuhdetta. Ajattelepa, mikä menestystarina Ruotsi olisi ilman heitä!

4. "Kärsimystarinat ovat tarpeellisia erilaisten maahanmuuttovastaisten tarinoiden rikkomisessa, että kyseessä olisi aina ja vain elintasopakolaisia."
-- Se on totta. Mutta sitä ei saisi käyttää propagandana eli toiseen ääripäähän vieden; eli ei saisi yleistää yksittäistapausten perusteella. Se on tyypillistä kummallekin ääripäälle.

4b. "Suurin osa ulkomaalaisten tekemistä raiskauksista taitaa kohdistua toisiin ulkomaalaisiin, joten saadaan luokkaa 150 kantasuomalaiseen kohdistunutta raiskausta. Suomessa asuu 200 000 ulkomaalaista eli noin joka tuhannes vuosittain raiskaa jonkun. Miten tämä sitten suhteutetaan siihen, että kymmenet tuhannet ovat jonkinlaisessa hengenhädässä. Tämä on vaika laaja problematiikka."
-- Arabimaalaisten keskinäiset raiskaukset jäävät suurimmalta osin piiloon, koska ne naisetkin on aivopesty lähtökulttuuriinsa. Tuskinpa musliminainen koskaan ilmoittaa aviomiehensä raiskauksesta viranomaisille, koska hänestäkin nainen on miehensä omaisuutta ja islamin opetusten mukaan velvollinen toimimaan miehensä seksileluna. (Ks. Ulkolinja: Sharialakia Tanskassa)

Niin, kymmenet tai sadat miljoonat ihmiset ovat vaarassa kotimaassaan. Toimiva ratkaisu ei ole heidän siirtämisensä Eurooppaan, siitä lienet samaa mieltä? Vertailun vuoksi:
- Irakissa on viime vuosina kuollut alle 20 000 ihmistä vuodessa levottomuuksissa.
https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Iraqi_insurgency_(2011%E2%80%93present)#Casualty_statistics
- Yhdysvalloissa kuoli vuonna 2013 yli 33 000 ihmistä ampuma-aseisiin. https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_violence_in_the_...

Miksi antaisimme irakilaisille turvapaikan muttemme yhdysvaltalaisille? Turvapaikan saaminen edellyttää henkilökohtaista vainoa - kaaosmaassa asuminen ei riitä perusteeksi.
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/231367-turva...

Jaakko Häkkinen

Osa 2:

"Jep, kohtalaisen hyväosaisia. Jos auttaisimme aivan tyystin huono-osaisia, siitä sitten seuraisi lisääntyvää valitusta pakolaisten kyvyttömyydestä tehdä yhtään mitään suomalaista yhteiskuntaa hyödyttävää työtä (no itsekin siis tähän kirjoituksessasi sorrut). Eli eikö ole parempi auttaa kohtalaisen hyväosaisia kuin tyystin huono-osaisia?"
-- Eikö auttamista pitäisi tehdä nimenomaan sen perusteella, kuka eniten tarvitsee apua? Minun ja aika monen muun oikeustajun mukaan pitäisi. Miten voi olla oikein, että meillä on järjestelmä, jolla muka autetaan hädänalaisia, mutta oikeasti ne hädänalaisimmat eivät pääse käyttämään sitä, vaan sen sijaan rikkaat ja röyhkeät vain pystyvät salakuljetuttamaan itsensä hakemaan turvapaikkaa korkean sosiaaliturvan maista eli Pohjois-Euroopasta?

"Tässä kohtaa kirjoitus menee aika halvaksi. Eikö "hyvän omatunnon saaminen" olekaan hyvä asia? Siis pyrkimys, että toimii oikein? Eikö pyrkimys yrittää toimia oikein ole hyvä asia? Nyt ei kuulosta hyvältä."
-- Asiayhteydestä huomaat, että kritisoin sitä, että tyydytään toimimattomaan auttamiseen ja halutaan uskoa tehottomaan auttamiseen. Eli autetaan näennäisesti sen verran, että koetaan auttaneemme - riittää että tulee hyvä omatunto. Miksei ole kehitetty tehokkaampia eli auttavampia auttamisjärjestelmiä?

"Turvapaikkajärjestelmän ei olekaan tarkoitus auttaa kaikkia vaan hyvin valikoidusti sellaisia, joilla ei enää ole elinmahdollisuuksia omassa maassaan. Tässä toki on jonkin verran rajanveto-ongelmia ja tietenkin se vaatii resursseja."
-- Ne, joilla ei ole elinmahdollisuuksia omassa maassaan, ovat paenneet jalkaisin ja ovat nyt pakolaisleireillä. Turvapaikkajärjestelmää hyödyntävät taas yllättävän usein palaavat kotiinsa, missä ei pitäisi olla heille elinmahdollisuuksia. Ei mene nyt ihan oikein, ei...

Tilapäiset väestönsiirrot ovat ainoa keino silloin kun oma hallinto alkaa joukkotuhota ihmisiä. Pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että maailmanpoliisit auttaisivat oppositiota/kapinallisia nujertamaan sellaisen hallinnon mahdollisimman pian ihmisoikeuksien nimissä, minkä jälkeen tilapäisesti paenneet palaisivat kotiinsa.

Käyttäjän AnteroRaudas kuva
Antero Raudas

Jaakko Häkkinen, eihän blogitekstilläsi ole mitään tekemistä "tiedottamisen" kanssa, pelkkää ulkomaalaisvastaista propagandaa. Olet toki oikeutettu mielipiteeseesi, mutta ehkäpä ei kannattaisi nostaa omaa agendaansa ns. tiedottamiseksi, vähän kornia tuollainen.

Jaakko Häkkinen

Antero, perustelin mitä eroa on tiedottamisella ja propagandalla. Lue uudestaan.

Mikään sanomani ei ole propagandaa vaan perustuu tosiasioihin. Se että sinä olet aivopeseytynyt tiettyyn ideologiaan, jossa eri mieltä olevia nimitetään perusteettomasti ulkomaalaisvastaisiksi, kertoo vain sinusta, ei minusta.

Toimituksen poiminnat