Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Turvapaikanhakijoiden rikollisuus

Nyt meillä on jo hieman tietoa turvapaikanhakijoiden rikollisuudesta:

[1] Maahanmuutto & turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle (2016)

[2] Rikoksentorjuntakatsaus 2016: Rikoksentorjunnan tärkeys maahanmuuttotilanteen tuomien haasteiden ratkaisussa (2016)

Vanhempi lähde:

[3] Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä (2014)

 

"Turvapaikanhakijoiden rikollisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota. Poliisin tammikuussa 2016 julkistamien tilastojen mukaan 926 turvapaikanhakijaa oli epäiltynä rikoksesta vuonna 2015. Yleisimmät rikosnimikkeet olivat pahoinpitely (278 epäiltyä), näpistys (177), lievä pahoinpitely (83), laiton uhkaus (64), varkaus (45). Turvapaikanhakijoita epäiltiin myös seksuaalirikoksista. Yleisimmät rikosnimikkeet olivat seksuaalinen ahdistelu (22 epäiltyä), raiskaus (13), törkeä raiskaus (12) ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (11) (Laitinen et al. 2016 lähteenään PolStat)." [2]

 

"• Kun tarkastellaan koko vuoden 2015 rikosepäilyjä (494 poliisin tietoon tullutta tapausta ja 386 epäiltyä henkilöä vuonna 2015), turvapaikanhakijoita seksuaalisesta ahdistelusta epäillyissä syntyperältään ulkomaalaisissa oli 44% (22 henkilöä); kaikista epäillyistä henkilöistä turvapaikanhakijoita oli 6%. (Ks. taulukko 24.)

• Turvapaikanhakija oli epäiltynä seksuaalirikoksesta vuonna 2015 yhteensä 75 kertaa (sama henkilö voi olla syyllistynyt useampaan eri rikokseen). Yleisimmät rikosnimikkeet olivat seksuaalinen ahdistelu (22 epäilyä), raiskaus (13 epäilyä) ja törkeä raiskaus (12 epäilyä). Alaikäisen raiskaus katsotaan aina törkeäksi. Rikosnimikkeenä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä oli kyse 11 tapauksessa ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 5 tapauksessa." [1]

 

"Poliisin tilastojen mukaan seksuaalirikosepäilyjen määrä kasvoi vuonna 2015, 2,7 % (80 tapausta enemmän kuin vuonna 2014).

• Raiskausrikoksesta epäilyjen määrä kasvoi 3,7 % (38 tapausta enemmän kuin vuonna 2014).

• Muista seksuaalirikoksista epäilyjen määrä kasvoi huomattavasti, 38,5%.

• Seksuaalisen ahdistelun lisääntyminen vuoden 2015 lopussa näkyy rikostilastoissa. Seksuaalisesta ahdistelusta epäilyjä oli noin kaksinkertainen määrä (kasvu 96%), yhteensä 147 poliisin tietoon tullutta tapausta syys-joulukuussa 2015 (75 tapausta syys-joulukuussa vuonna 2014)." [1]

 

"Ulkomaan kansalaisten suhteellinen osuus rikoksista epäillyissä kasvoi seksuaalisten rikosten osalta vuonna 2015. Seksuaalisen ahdistelun uhreista myös hieman useampi oli ulkomaan kansalainen.

• Ulkomaan kansalaisten osuus seksuaalisen ahdistelun epäilyissä kasvoi vuoden [2014?] 14%:sta 45%:iin vuonna 2015 (tarkasteltaessa syys-joulukuun ajanjaksoa).

• Ulkomaan kansalaisten suhteellinen osuus jatkoi kasvuaan hieman myös raiskausrikoksissa (raiskausrikoksista epäillyistä 23% vuonna 2013, 24% vuonna 2014 ja 27% vuonna 2015 oli ulkomaan kansalaisia). Kaiken kaikkiaan Suomessa asuvien ulkomaan kansalaisten epäilyt raiskausrikoksista kasvoivat 21% (180 tapausta vuonna 2014, 217 tapausta vuonna 2015).

• Ulkomaalaisten osuus raiskausrikoksista epäillyistä vuonna 2015 oli 27%. Helsingissä ulkomaalaisten osuus raiskausrikoksista epäillyistä oli 40%." [1]

 

"Sekä ensimmäisen että toisen polven maahanmuuttajat ovat olleet jo aiemminkin (vuosina 2010-2011) yliedustettuina raiskausrikoksista epäillyissä; maahanmuuttajien väestömäärään suhteutettu rikollisuustaso oli raiskausrikoksissa lähes 8-kertainen kantaväestöön verrattuna.

• Korkein rikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden; taso on korkea vielä sosio-demografisten tekijöiden (sukupuoli, ikä, tulotaso, kotikuntatyyppi) vakioinninkin jälkeen 10-kertainen. Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä –taustaisten miesten uhrit eivät yleensä ole samalta suuralueelta: vain 3%:ssa poliisin tietoon tulleista rikostapauksista. Pahoinpitelyrikoksissa sen sijaan uhri on ollut lähes yhtä usein suomalaistaustainen (38%:ssa rikostapauksista) kuin syntyperältään samalta suuralueelta (41%:ssa rikostapauksista).

• Itä-Euroopassa syntyneiden (pois lukien Venäjällä syntyneiden) miesten rikollisuustaso oli noin 10-kertainen.

• Myös toinen maahanmuuttajasukupolvi syyllistyy raiskausrikoksiin. Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten miesten väestömäärään suhteutettu rikollisuustaso oli yli 6-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden." [1]

 

Turvapaikanhakijoiden seksuaalirikollisuus

 Yhteensä seksuaalirikoksesta epäiltynä oli turvapaikanhakija 75 kertaa vuonna 2015. Turvapaikanhakijat tekivät 6 % kaikista seksuaalisista ahdisteluista ja lähes puolet eli 44 % kaikkien ulkomaalaisten seksuaalisista ahdisteluista. Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 476 turvapaikanhakijaa, joten heidän väestöosuutensa kaikista ulkomaalaisista (maassa jo asuvat 272 184 + 32 476 = 304 660) on 10,66 % (silti 44 % kaikista ulkomaalaisten tekemistä seksuaalisista ahdisteluista). Väestöosuus kaikista Suomessa asuvista ja oleilevista (5 503 347 + 32 476 = 5 535 823) on vain 0,59 % (silti 6 % kaikista seksuaalisista ahdisteluista).

 Ulkomaalaiset olivat epäiltyinä 27 %:ssa eli runsaassa neljäsosassa kaikista raiskausrikoksista, vaikka heidän väestöosuutensa on vain 1/17 eli 5,6 %. Helsingissä heidän osuutensa oli peräti 40 %, väestöosuuden ollessa vain kymmenesosa eli 10 %. Lisäksi Helsingin poliisilaitoksen alueella on ilmennyt uusi ilmiö, jossa miesryhmät ahdistelevat aggressiivisesti nuoria tyttöjä ja naisia[1] (arabimaailman ilmiö nimeltään taharrush gamae).

 Meillä on siis tällainen tilanne:

 1. Turvapaikanhakijat, jotka tulevat enimmäkseen arabimaailmasta eli Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta (Somalia kuuluu mukaan), syyllistyvät seksuaalirikoksiin väkimäärään suhteutettuna vielä paljon useammin kuin maassa jo asuvat eli oleskeluluvan saaneet ulkomaalaiset.

 2. Ulkomaalaiset eli jo oleskeluluvan (mutteivät vielä kansalaisuutta) saaneet maahanmuuttajat syyllistyvät raiskausrikoksiin väkimäärään suhteutettuna 8 kertaa useammin kuin kantaväestö; arabimaailmasta tulleet peräti 17 kertaa useammin.

 3. Vielä toisen polven maahanmuuttajatkin syyllistyvät raiskausrikoksiin väkimäärään suhteutettuna 6 kertaa useammin kuin kantaväestö.

 

Kuinka monta raiskattua tai ahdisteltua lasta ja naista on riittävä hinta siitä, että päättäjämme saavat kokea yhteiseurooppalaista auttamisen riemua? Mitä ihmeen järkeä on turvapaikanhakujärjestelmässä,

1. josta on hyötyä vain ulkomaalaisille ja haittaa vain kantaväestölle? Tai jopa: vain hyötyä ulkomaalaisille ja vain haittaa kantaväestölle!

2. jota käytetään härskisti hyväksi, kun oikeasti vain pieni osa tulijoista on turvapaikan tarpeessa, ja loppujen kuuluisi hakea oleskelulupaa normaalia reittiä eli saatuaan Suomesta työ- tai opiskelupaikan?

3. jota voivat käyttää vain rikkaat ja röyhkeät, joilla on varaa maksaa ihmissalakuljettajille (ja joille me maksamme paluulipun kielteisen päätöksen jälkeen ja joita me siihen saakka elätämme), samalla kun ne oikeasti kaiken menettäneet ihmiset odottavat kiltisti pakolaisleireillä?

 Sekin tiedetään, että arabimaailmasta tulevien työllistyminen on täällä erittäin heikkoa vuosikymmenestä toiseen[3], joten he päätyvät suurimmalta osalta veronmaksajien elätettäviksi eli heikentävät selvästi Suomen taloudellista huoltosuhdetta: entistä vähemmän verotuloja, joilla on elätettävä entistä useampi ei-työllinen. Se tarkoittaa koko ajan uusia leikkauksia (täysin riippumatta siitä, miten vasemmistolainen hallitus äänestetään valtaan) ja jatkuvaa hyvinvointivaltion alasajoa.

 Onko meillä todella varaa ja halua jatkaa tähän suuntaan? Katsommeko typerinä ja avuttomina vierestä, kun maamme turvallisuustilanne ja talous romahdutetaan, vai pitäisikö asialle tehdä jotain kun vielä voidaan?

 

 P.S. Kansainväliset sopimukset nostaa joku kuitenkin esille. Ei niistä kukaan muukaan pidä kiinni kriisiaikoina, joten olisi naiivia Suomen olla se mallioppilas, joka näyttää muille, miten hyvinvointiyhteiskunta ajetaan alas hirttäytymällä haitallisiin sopimuksiin. Eihän mitään sanktioita tullut Unkarillekaan, joka aidoitti umpeen omia rajojaan ja välttyi siirtolaistulvalta. Viro suostuu ottamaan kahden vuoden aikana 500 aitoa sotapakolaista, jotka palautetaan sodan loputtua takaisin; turvapaikkaturisteja sinne ei haluta. Suomi voisi ottaa mallia näistä sukukansoistaan.

 Kansainvälisiä sopimuksia pitäisi muutenkin muuttaa siihen suuntaan, että auttaminen hoidettaisiin kohdealueilla - nykyjärjestelmä on täysin järjetön ja epätaloudellinen, ja lisäksi se suosii rikkaita ja röyhkeitä järjestelmän väärinkäyttäjiä. Mitä enemmän tänne rahdataan elätettäviä, sitä vähemmän valtiolla riittää rahaa kriisialueiden auttamiseen.

 P.P.S. Halla-ahonkin joku nostanee esiin. On hyvinkin mahdollista, että perussuomalaisten romahdus johtuu osaltaan siitä, ettei Timo Soini saanut riittävästi aikaiseksi siirtolaiskriisin aikana - tällöin puolueen olisivatkin hylänneet juuri maahanmuuttokriittisimmät kannattajat. Siirtolaiskriisin aikana nähtiin, että iso osa kansasta olisi halunnut rajat kiinni turvapaikanhakijatulvalta. MTV:n kyselyn lähes 30 000:sta vastaajasta peräti 88 % oli tätä mieltä.

 Nykyiselle hallitukselle voidaankin esittää ponsi: tehkää te tähän asiaan todellinen muutos, tai muuten Halla-ahon ensimmäinen ja toinen hallitus tekevät! ;-) Ja muutos kannattaisi tehdä ENNEN kuin Turkki ja Venäjä taas sallivat siirtolaisvirtojen kauttakulun alueidensa läpi, koska siinä vaiheessa on myöhäistä tehdä enää mitään.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (18 kommenttia)

Kaj Granlund

On hienoa, että suomalainen sananvapaus edelleen sallii tällaisten tilastojen julkaisemisen. Ruotsissa ei saa julkaista tilastoja rikollisuudesta etnisen syntyperän mukaan. Ei kestä kauan ennen kuin Suomessa katsotaan, että tällainen kirjoittelu on rasistista ja rikoksen tekijöitä loukkaavaa.

Kiitos jutusta!

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll
Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Tuohon jo päivitystä kaipaavaan paperiin todellakin eri maat suhtautuvat eri tavoin. Vaikka henkilö x ei itse eikä maansa lappua noudata on meidän oman tulkintamme nojalla hänet sen puitteisiin laittaa samoin kuin omien lakiemme nojalla vaikka itse Aatu heräisi henkiin hän olisi oikeutettu suomalaiseen sosiaaliturvaav vaikka koko muu planeetta siirtyisi Suomeen hekin olisivat ...Eduskunta säätää lait mutta vielä oleellisempaa on niiden tulkinta joka on mennyt monin muinkin tavoin aivan järjettömyyksiin.

Jaakko Häkkinen

Jorma, ymmärrät varmasti eron idealismin ja realismin välillä? Ei Suomi pysty vastaanottamaan eikä elättämään muuta maailmaa, eikä pidä, emmekä me sitä haluakaan. Et sinäkään.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

#12

Hyvä ystävä, puhe oli vaan miettimisestä. mutta sitähän tässä tuli tehtyä jo.

Käyttäjän PiviHTyni kuva
Päivi Tyni

Kiinnostava juttu siitä, kuinka paljon maahanmuuttajia on rikoksista EPÄILTYINÄ. Vielä kiinnostavampaa olisi nähdä tilastoja tuomituista. Tiettyyn ryhmään kohdistuvien rikosepäilyjen määrä kun voi selittyä myös sillä, että todellisten rikosten lisääntymisen lisäksi tai jopa niiden sijaan, ovatkin lisääntyneet juuri epäilyt ja ilmoitukset. Vasta tuomioiden määrä kertoo totuuden.

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Selitys on sentään jo onneksi valmiina. Syyllisiä ovat työttömyys ja yhteiskuntaan kuulumattomuus joista päästään eroon tietysti kotouttamalla kahta kovemmin. Suomalaisiin työttömiin ja syrjäytyneisiin sama selitys ja ratkaisu ei taida toimia, mutta unohdetaan se.

(STT:n juttu eilen tai tänään eri lehtien sivuilla)

http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Yksil%C3%B6llis...

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Arvoisa Päivi Tyni

Tuo on vain yksi tapa valkopestä ikävää tosiasiaa.

Melkoinen määrä epäillyistä rikoksista ei koskaan päädy tuomiolle esim. riittämättömän näytön johdosta. Tällöin rikos on tapahtunut, mutta asianomistajalla ei ole esittää konkreettisia todisteita siitä.

Hyvänä esimerkkinä vaikkapa perheväkivalta, joka tapahtuu seinien sisällä ja jolle ei ole todistajia eikä fyysisiä vammoja.

Sama tilanne on esim. seksuaalisen ahdistelun osalta. Ketään ei tuomita pelkän väittämän perusteella. Kokeilepa vaikka Päivi.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Tilastojan pohjana käytetään yleensä tietoja rikosepäilyistä, koska ne tiedot ovat tuoreempia ja saadaan nopeammin. Lopullisiin tuomioihin, mahdolliset valituskierrokset mukaanlukien, kuluu aikaa. Epäilyjen suhde tuomioihin on kuitenkin pysynyt jatkuvasti varsin vakaana, joten epäilyjen käyttäminen tilastoinnin pohjana antaa yhtä oikean mutta tuoreemman kuvan tilanteesta.

Jaakko Häkkinen

Päivi, tuomittujen osalta suhdeluvut eivät muutu yhtään mairittelevimmiksi. Optulan tai rikosseuraamusviraston raporteista löytyy siitäkin maininta. Raiskausrikoksista epäilyistä noin 80 % johtaa tuomioon, mutta eroa ei synny etnisen taustan perusteella - siis sellaista eroa, että poliisi epäilisi tiettyä ryhmää hatarammin perustein kuin muita.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Hyvä ja informatiivinen kirjoitus, karuselliin noston arvoinen. Lisää näitä!

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Samaan aikaan muualla, ihan esimerkin omaisesti.

http://www.expressen.se/kvallsposten/18-aring-skot...

Näitä yksittäisiä tappoja on tänä vuonna tehty Malmössä jo 13. Tekijöinä pääosin maahanmuuttajista koostuvat Gangstat ja yhteiskunnan ulkopuolelle haluavat. " Haluavat " siksi, että Ruotsi sentään oikeasti tarjoaa hienon vaihtoehdon : Laadukkaan kotoutumisen, koulutuksen, majoituksen ja sosiaaliturvan tulijoille. Nämä pikkurikolliset eivät vaan palvelua halua, eivätkä muuten integroidu. ( osin jo toisen polven asukkaita ) Vastaavaa tuhotyötä ts. Terroria tehdään läpi Ruotsin isompien kaupunkien lähiöissä.

Joten kysymys EI siis Ruotsissa ole yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien vähäisyydestä, vaan jostain ihan muusta.

Päättäjien sokeus ja kuurous tähän ongelmaan poistuu vasta sitten, kun napsahtaa omaan leukaan. Mites nopeasti Kempeleen VOK sulljettiin raiskaustapauksen jälkeen ? Tais mennä kaksi päivää tjsp.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Onhan se juu oikein hyvä uutinen, että melkein jokainen yli kolmestakymmenestätuhannesta Suomeen tulleesta turvapaikanhakijasta on ihan rauhallista porukkaa, joka ei ole tullut tänne riehumaan tai tekemään rikoksia. Varsin hyvä tilanne, ottaen huomionn, että tulijoissa on varmasti hyvinkin stressaantunutta ja traumatisoitunuttakin väkeä ja epävarma elämäntilanne yhdistettynä laitosasumiseen vieraan maan hevonpersiissä koettelee varmasti hermoa entisestäänkin. Silti jokainen pillastuva kusipää on liikaa, oli tausta mikä tahansa.

Toivottavasti tämä tilastojen tosiasia menee perille kämypiireillekin.

Jaakko Häkkinen

Niin Esa, kukaan ei väitä, että kokonaiset kansat olisivat rikollisia.
Prosenttiluvut ovat kuitenkin karua luettavaa, eivätkä kyselyjen mukaan suomalaiset halua tänne tätä ainesta, jonka kulttuurissa naista saa kohdella käytännössä miten haluaa, kunhan pitää huolen, ettei tempulla ole miespuolisia todistajia (siis naisen puolella).

He kotoutuvat tilastollisesti heikosti maan lakeihin ja tapoihin, eivätkä he työllistykään täällä. Ei meillä voi olla mitään velvollisuutta vastaanottaa tilastollisesti näin haitallisia ihmisiä tänne. Ideologisen sokeuden tuottamat kansainväliset sopimukset pitää ohittaa silloin kun se on maan ja kansan parhaaksi.

Käyttäjän majuripasi kuva
pasi majuri

Vuoden 2015 tilastoista kannattaa huomata että valtaosa 32000 maahantulijasta tuli Suomeen muutaman viimeisen kuukauden aikana. Kun maahantulijoista osa oli naisia ja alaikäisiä lapsia, rikosepäilytilastot ovat vieläkin rajumpia tietyissä viiteryhmissä.

Rikosepäilyt ovat eri asia kuin lainvoimaiset tuomiot mutta epäilytilastoja pitääkin verrata toisiin epäilytilastoihin.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll

No niin.... jos tässä pelottelemaan halutaan alkaa, niin miten suhtautua niihin arviolta useisiin kymmeniin henkirikoksen tehneisiin suomalsisiin, joita ei ole saatu kiinni, mutta jotka liikkuvat vapaina joukossamme (Jaa....yksi taidettiin eilen saada kiinni Joensuussa), samoin kuin sadat, jotka ovat tehneet henkirikoksen ja kärsineet rangaistuksen ja ovat vapaina tänään.

Jaakko Häkkinen

Suomalaisia rikollisia emme voi karkottaa minnekään. Meillä on kuitenkin mahdollisuus valita, haluammeko tänne väkeä, jolla ylisukupolvisesti rikollisuus on MERKITTÄVÄSTI kantaväestöä suurempaa.

Ruotsissa jo 80-luvun lopulla raiskausten enemmistö oli maahanmuuttajien tekemiä, vaikka silloin heitä oli siellä satojatuhansia vähemmän kuin nykyään. Meillä heidän osuutensa raiskausrikoksista on vielä toistaiseksi vain runsas neljäosa! Voimme vielä estää Ruotsin suuntaan kehittymisen meillä, jos vain järki ja oikeudenmukaisuus voittavat.

Jaakko Häkkinen

Lisää poliisin tilastoja, vertailujaksona tammi-syyskuu 2015 vs. tammi-syyskuu 2016:
- Raiskausrikokset: ulkomaalaisten epäiltyjen määrä 142 --> 226, kasvua 59,15 %. Ulkomaan kansalaisten osuus rikoksista: 33,3 %!
- Seksuaaliset ahdistelut: ulkomaalaisten epäiltyjen määrä 19 --> 118, kasvua 521,05 %! Ulkomaan kansalaisten osuus rikoksista: 47,2 %!!!
Siis aivan uskomatonta: ulkomaalaiset tekevät jo puolet kaikista Suomen seksuaalisista ahdisteluista ja kolmasosan kaikista Suomen raiskausrikoksista! HERÄTKÄÄ!
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_j...

Toimituksen poiminnat