Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Lappalaisetko alkuperäiskansa?

Uuslappalaisliikehdinnän piirissä ryhmän alkuperäisyydellä on suuri painoarvo, joten on aika katsoa, miten tämä ryhmä täyttää alkuperäiskansan kriteerit (YLEISSOPIMUS NRO 169: Itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansat, 1989): 

 "1. Tämä yleissopimus koskee a) niitä itsenäisissä maissa eläviä heimokansoja, jotka eroavat selvästi maan muista väestöryhmistä sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten olojensa puolesta ja joiden asema määräytyy kokonaan tai osittain niiden omien tapojen tai perinteiden tai erityislainsäädännön mukaan; b) niitä itsenäisissä maissa eläviä kansoja, joita pidetään alkuasukkaina, koska - he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu, ja - jotka oikeudellisesta asemastaan riippumatta ovat säilyttäneet kokonaan tai osittain omat sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset instituutionsa. 

 2. Määriteltäessä ryhmät, joihin tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan, on olennaisena perusteena pidettävä sitä, että kansa itse pitää itseänsä alkuperäis- tai heimokansana."

 Lappalaisilla en tarkoita statuksettomia saamelaisia vaan pelkästään jaotteluni kolmatta ryhmää:

 1. Nykyiset saamelaiset (kieli säilynyt: SA)

 2. Statuksettomat saamelaiset (kieli vaihtunut suvuissa äskettäin: SA → SU)

 3. Uuslappalaiset ja oikeastaan kaikki Lapin vanhat suvut (kieli vaihtunut suvuissa aikaisempina vuosisatoina: SA → SU)

 

1. Kansa vai heimo?

 "Alkuperäiskansa..." 

 Ensimmäinen ongelma liittyy ylipäätään kansan käsitteeseen. Jotta lappalaiset voisivat olla kansa, heillä pitäisi olla etninen identiteetti, joka olisi rinnasteinen suomalaisuudelle ja saamelaisuudelle eikä alisteinen niille. (En puhu valtion kansalaisuudesta vaan kansallisuudesta eli etnoksesta.) Tämä ehto ei täyty: osa lappalaisistahan kokee olevansa saamelaisia, ja ennen 1990-luvulla alkanutta lappalaisliikehdintää taas nämä ihmiset ja heidän vanhempansa kokivat olevansa etnisesti suomalaisia.

 Lappalaiset on kyllä historiallinen alueellinen ryhmäidentiteetti, mutta se ei ainakaan nykytilanteessa vielä ole suomalaisista ja saamelaisista erillinen etninen identiteetti. Lappalaiset eivät siis ole kansa vaan heimo eli osajoukko jostakin kansasta.

 

2. Selvä ero

 "...jotka eroavat selvästi maan muista väestöryhmistä sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten olojensa puolesta..."

 Miten lappalaiset ryhmänä eroavat selvästi suomalaisista? Eivät sukujuurtensa, kulttuurinsa (sis. elinkeinot) tai kielensä perusteella ainakaan. 

 Alueellisista erityispiirteistä johtuvat kulttuuriset ja elinkeinolliset erot eivät riitä etnisyyden kriteeriksi: rannikon kalastajat eivät ole etnisesti eri ryhmää kuin maanviljelijät tai toimistotyöntekijät. Myöskään Lapin erityispiirteinä säilyneet pää- tai sivutoimiset luontaiselinkeinot eivät ole etnisesti rajaavia. 

 

3. Polveutuminen

 "...niitä itsenäisissä maissa eläviä kansoja, joita pidetään alkuasukkaina, koska - he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu..." 

 Tämä pykälä täyttyy. Vuoteen 1673 saakka Lapinmaat olivat maataviljelevältä valtaväestöltä (suomalaisilta ja ruotsalaisilta) suljettuja alueita, joilla asui kieleltään ja etnisyydeltään saamelaista väestöä. Kun Lapinmaat eli Lapit avattiin uudisasuttajille, alkoi saamelaisten sulautumisprosessi, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä. Etelämpänä kieli vaihtui aikaisemmin ja pohjoisempana myöhemmin tai ei ollenkaan.

 Lappalaiset polveutuvat siis Lapinmaiden aikaisemmasta saamelaisväestöstä. Polveutuminen on yksin kuitenkin riittämätön etnisyyskriteeri: meillä jokaisella esivanhempien lukumäärä kaksinkertaistuu jokaisessa esipolvessa: 2 vanhempaa, 4 isovanhempaa, 8 isoisovanhempaa, 16 isoisoisovanhempaa, 32 isoisoisoisovanhempaa jne. Meillä ei voi mitenkään olla oikeutta kaikkien esivanhempiemme etnisyyksiin! Niitähän voi olla kymmenittäin.

 Vuosisatoja jatkuneen rinnakkaiselon ja "seka-avioliittojen" vuoksi Lapin suomalaisilla ja saamelaisilla on esivanhemmissaan ihan samoja sukuja: sekä suomalaisperäisiä sukuja että saamelaisperäisiä sukuja. Se, että yhden ja saman esivanhemman jälkeläiset voivat kuulua moniin eri etnoksiin (suomalainen, saamelainen, norjalainen, ruotsalainen), osoittaa ettei esivanhempaa voida mielekkäästi käyttää nykyään elävän henkilön etnisyyden määrittäjänä - kriteeri ei yksinkertaisesti toimi.

 

4. Alkuperäisyys identiteetin osana

 "...kansa itse pitää itseänsä alkuperäis- tai heimokansana."

  Lappalaisuus ryhmäidentiteettinä on uusi eikä täytä nykyisellään kansan kriteerejä (ks. kohta 1), mutta he kuitenkin pitävät itseään alueen alkuperäisten asukkaiden jälkeläisinä. 

 

Tuomio

 1. Lappalaiset eivät täytä alkuperäiskansan kriteerejä, saamelaiset täyttävät. 

 2. Lappalaiset eivät ole saamelaisia eivätkä kokonaisena ryhmänä koskaan tule hyväksytyiksi saamelaisiksi.

 Ellei tulevaisuus tuo asiaan muutosta, lappalaisuus on etniselle suomalaisuudelle alisteinen historiallinen alueellinen heimoidentiteetti, jossa korostetaan saamelaisia juuria ja alkuperäisistä asukkaista polveutumista. Se ei ole mitään enempää, muttei myöskään vähempää. 

 Lappalaisuus tulee tunnustaa heimoidentiteettinä, ja lappalaisten kannattaa tietysti pyrkiä ajamaan omaa asiaansa parhaan kykynsä mukaan esimerkiksi yhdistysten kautta. Heidän ei kuitenkaan pitäisi riitauttaa saamelaisuuden määrittelemää - sitä kamppailua he eivät voi voittaa, joten se on myös resurssien haaskaamista. Toisaalta myöskään lappalaisen identiteetin omaavia ei pidä asiasta nokitella eikä kiusata - uskon, että tämä uusi heimoidentiteetti on pysyvä ja että sillä on voimauttava vaikutus Lapin väestöön. 

 Minä en ole saamelaisten puolella lappalaisia vastaan enkä päinvastoin. Kerron ainoastaan näkemykseni siitä, miltä todellisuus argumenttien ja perustelujen valossa näyttää. Mikäli lukija ei kestä totuutta, syy ei ole viestintuojassa. 

 

P.S. Syynä nykytilanteeseen on tietysti menneiden vuosisatojen suomalaistamispolitiikka: mikäli keminsaame olisi säilynyt, lappalaiset laskettaisiin saamelaisiksi ja sitä kautta osaksi alkuperäiskansaa. Nykytilannetta ei jossittelu kuitenkaan muuta.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Hiukan omituiselta kuulostava analyysi, jossa "lappalaiset" oli erotettu omaksi ryhmäkseen suomalaisista ja saamelaisista.

Oman käsitykseni mukaan Lapissa asuvat ovat ilman muuta ainoastaan joko suomalaisia tai saamelaisia. Tietysti risteymiäkin on, mutta se on kuriositeetti.

Onko joku ollut vaatimassa "lappalaisille" (siis Lapissa asuville) alkuperäiskansan statusta? Uskoakseni kyse on vain saamelaisten vaatimuksesta.

Jaakko Häkkinen

Juha, suosittelen tutustumaan lappalaiskeskusteluun - kyseessä on todellakin uusi heimoidentiteetti, jossa vedotaan omiin vanhoihin juuriin ja nimetään iso osa saamelaisista myöhäisiksi ja epäalkuperäisiksi.

http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229522-...
http://veikkovaananen.blogspot.fi/
http://jounikitti.fi/suomi/maaoikeudet/tutkimukses...

Jaakko Häkkinen

Osa lappalaisista haluaa tunnustuksen alkuperäisyydelleen saamelaisina (kuten kansanedustaja Maijala: http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229346-kirja... ), osa ilman saamelaisuutta.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos noin on, niin olet oikeassa sanomassasi enkä usko, että kukaan tuollaisten "lappalaisten" vaatimusta pystyy vakavasti ottamaan. Yhtä hyvin voisi vaatia savolaisille alkuperäiskansan statusta.

Muokkaus: Luin vasta nyt myöhemmin Mikko Kärnän blogin ja huomasin, että olit jo maininnut savolaisista samalla tavalla vertauksenomaisesti. En siis pyrkinyt matkimaan sinua.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #4

Sepä se; eikö muitakin heimoja ole valtiovalta aina alistanut?

Olen pitkään ihmetellyt, miten joku suomalainen voi ajatella olevansa saamelainen. Käsittääkseni ilmiö johtuu siitä, että etnisyys kytketään jostain syystä sukujuuriin paljon vahvemmin kuin se oikeasti niihin liittyy: oletetaan, että koska sattuu olemaan saamelaisia esivanhempia, on itsekin viittä vaille saamelainen.

Mutta en tarkoita tuomita ihmisiä enkä heidän identiteettiään - tuomitsen vain pyrkimykset, joilla ei ole tukenaan perusteita eikä oikeudenmukaisuutta. :) Lappalaisuus identiteettinä on uskoakseni hyvä asia, mutta saamelaisuuden määritelmää on turhaa ja vahingollista lähteä haastamaan.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Olin luullut, että "lappalainen" ja "saamelainen" ovat synonyymejä, ja niin se esim. Nykysuomen sanakirjan mukaan näyttää olevankin. Meikäläiselle kielikonservatiiville ovat hankalia nämä merkitysten muutokset.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Minä opin lapsena (60 ja 70- luvuilla), että Lapissa asuu lappalaisia ja, että saamelaiset ovat heistä yksi ryhmä. Oletan, että jaottelu lappilaisiin ja lappalaisiin on jotain keinotekoista poliittista säätöä eikä alkuperäistä suomenkieltä. Joku joka tietää asiasta voisi kertoa tarkemmin.

Jyrki Karvo

Kyllä meilläpäin aina on puhuttu lappilaisista kun itseä tarkoitetaan. Tarkoitta yksinkertaisesti lapissa syntynyttä tai vakituisesti asuvaa. Lappalainen on aina tarkoittanut saamelaista. Nää siis syntyperäisen lappilaisen käsitykset.

Käyttäjän TuulaTuisku kuva
Tuula Tuisku

Saamelaiset ovat saamelaisten oma nimitys kansalleen, ennen suomeksi lappalainen. Eli lappalainen on vanhentunut nimitys, jota saamelaiset eivät tunnusta. Vanhoissa asiakirjoissa saamelaisista on käytetty nimitystä lappalainen. Lappilainen on Lapin läänin asukas. Lappilainen nimitystä ruvettiin kehittämään Lapin läänin perustamisen jälkeen 1938. Aluksi läänin nimeksi kaavailtiin Lapin ja Peräpohjolan lääniä, mikä olisi kertonut sen asukkaista selvemmin. Siellä asui lappalaisia, nykyisin siis saamelaisia, ja suomenkielisiä peräpohjolaisia. Ikävä kyllä Peräpohjolan maakuntaidentiteetti on melkein kadonnut. Nykyään Lapin läänissä, nykyisessä maakunnassa, asuu kahden kansan edustajia, saamelaisia ja suomalaisia. Nyt osa suomenkielisistä Lapin maakunnan asukkaista on ottanut uudeelleen naftaliinista tuon lappalainen nimityksen ja pitää itseään lappalaisina, siksi kun joku esivanhempi on merkitty elinkeinojen mukaan lappalaiseksi. Itse en tunne itseäni lappalaiseksi, vaikka minulla on lappalaisia esivanhempia. ETelä-Suomessa asuessani en tuntenut itseäni kyllä suomalaiseksikaan, vaan suomenkieliseksi Lapin asukkaaksi.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Nimitystä suomalainen kannattaa myös pohtia. Esim. Suomeen muuttaneet irakilaiset eivät ole etnisiä suomalaisia, vaan Suomen asukkaita. Taipuisiko suomenkieli silloin muotoon suomilaisia ?

Käyttäjän saraskari kuva
Marja Saraskari

On olemassa käsitteet kansalaisuus ja kansallisuus.
Suomeen muuttaneet irakilaiset ovat kansalaisuudeltaan suomalaisia ja kansallisuudeltaan irakilaisia.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Kansallisuuden saaneet ovat suomenmaalaisia.

Jaakko Häkkinen

Tuulalta erinomaisen valaiseva kommentti: vanhastaan lappalaisella on viitattu saamelaisiin, mutta kun siitä käytöstä luovuttiin "halventavan sävyn" vuoksi, sana jäi vapaaksi tälle uusidentiteettiryhmälle.

Suomilainen on minustakin toimiva nimitys; on selvä puute, ettei kielemme erota kansalaisuutta ja kansallisuutta.

Toimituksen poiminnat