Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Milloin suomalaiset jäävät vähemmistöksi Suomessa?

  • Kuva 1: Ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa vuosittain
    Kuva 1: Ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa vuosittain
  • Kuva 2: Vieraskielisten lukumäärä ja osuus ikäluokittain
    Kuva 2: Vieraskielisten lukumäärä ja osuus ikäluokittain
  • Kuva 3: Eräiden ulkomaalaisryhmien kokonaishedelmällisyys
    Kuva 3: Eräiden ulkomaalaisryhmien kokonaishedelmällisyys

Keskusteluja seurattuani olen huomannut, että maahanmuuttovastaisuuden (Huom! eri asia kuin maahanmuuttokriittisyys) takana on pelko. Joillakuilla pelko on "vain" vierauden pelkoa tai muutoksen pelkoa, toisilla taas pelkoa siitä, että hyvinvointiyhteiskunta ei kestä maahanmuuton aiheuttamia taloudellisia rasituksia. Pohjalla näyttää kuitenkin monella olevan pelko siitä, että suomalaiset kansana jäävät omassa maassaan vähemmistöksi. 

 Ulkomaalaistaustaisten lukumäärä Suomessa kasvaa maltillisen eksponentiaalisesti, kuten tilastokeskuksen tietoihin perustuva kuva 1 osoittaa. Ulkomaalaistaustaisten lukumäärä ylitti 100 000 vuonna 1998, 200 000 vuonna 2008 ja 300 000 vuonna 2013. Jokaisen uuden sadantuhannen rajan saavuttamiseen menee aiempaa lyhyempi aika vuosina: 10 vuotta, 7 vuotta, 4-5 vuotta jne. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaalaistaustaisten lukumäärä lähestyy kiihtyvällä tahdilla suomalaistaustaisten lukumäärää.

 Ulkomaalaistaustaisia oli tilastokeskuksen mukaan Suomessa 301 524 vuoden 2013 lopussa. Vieraskielisiä (mukana eivät ole suomen-, ruotsin- eivätkä saamenkieliset) puolestaan oli samaan aikaan 289 068. Ero selittyy luultavasti paluumuuttajilla: Ruotsista muuttaneet Ruotsin kansalaiset, joiden ensimmäinen kieli olisi suomi, ja Venäjältä muuttaneet inkerinsuomalaiset, joiden ensimmäinen kieli olisi suomi, eivät lisäisi vieraskielisten lukumäärää vaikka lisäisivät ulkomaalaistaustaisten lukumäärää.

 Ikäryhmien mukaan on tilastoitu pelkästään vieraskielisiä. Kuvasta 2 nähdään, että vieraskielisten osuus eri ikäryhmissä vuoden 2014 lopussa oli suurimmillaan 11 %, kun heidän osuutensa koko väestöstä oli 5,7 %. Maahanmuuttajataustaisten (~ vieraskielisten) painottuminen nuorempiin ikäluokkiin merkitsee sitä, että lisääntymisikäisen väestön koko on heillä suurempi kuin heidän väestöosuutensa - kantaväestössähän painottuvat lisääntymisiän ohittaneet ikäluokat.

 Syntyvyys on myös merkittävä tekijä arvioitaessa tulevaisuuden väestökehitystä. Vuosittain syntyvistä noin 60 000:sta lapsesta vieraskielisiä oli 3 700 eli noin 6,2 %. Kuten odottaa saattaa, osuus on hieman suurempi kuin vieraskielisten väestöosuus - mutta vain hieman. Vuosittain kuolleiden määrä on enää runsaat 5 000 henkilöä pienempi kuin syntyneiden määrä, eli kantaväestön osalta väestönkasvua ei juurikaan tapahdu. Pienen osan väestönkasvusta tuottaa vieraskielisten syntyvyys, mutta selvästi suuremman osan maahanmuutto.

 Vuosittaisesta väestönkasvusta (23 019 henkeä vuonna 2014) nettomaahanmuuton osuus oli 17 535 henkilöä (76,2 %) ja syntyneiden osuus 5 484 (23,8 %). Kun huomioidaan että yli 75-vuotiaiden ikäluokasta vain 0,71 % oli vieraskielisiä, on kuolleisuus lähes täysin kantaväestöön kohdistuvaa, eli väestönkasvu syntyneiden osalta menee suurimmaksi osaksi vieraskielisten piikkiin. Ilman jatkuvaa maahanmuuttoa ja maahanmuuttajataustaisten lisääntymistä Suomen väkiluku ei juurikaan kasvaisi. 

 Kuvassa 3 on eräistä maista saapuneiden maahanmuuttajien kokonaishedelmällisyys (lapsiluku). Humanitaarisen maahanmuuton (kiintiöpakolaiset + turvapaikanhakijat) maista tulevilla lapsiluku on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestöllä tai eurooppalaisilla maahanmuuttajilla.

 

Lopputulos

 En ryhdy tässä arvioimaan, kuinka nopeasti vieraskielisten lukumäärä saavuttaa ja ohittaa kantaväestön lukumäärän, koska yksiselitteistä vastausta eivät ole osanneet esittää edes oikeat tilastoanalyytikot. On kuitenkin huomattava seuraavat seikat:

 1. Väestönkasvu on jo tällä hetkellä käytännössä yksinomaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten varassa. Kantaväestön kuolleisuus on lähes yhtä suuri kuin syntyvyys, ja suurten ikäluokkien vääjäämättä ikääntyessä se ilmeisesti ohittaa syntyvyyden.

 2. Maahanmuuttajataustaisilla on hieman korkeampi kokonaishedelmällisyys kuin kantaväestöllä, ja mitä enemmän humanitaarisia maahanmuuttajia (kiintiöpakolaiset + turvapaikanhakijat) maahamme tulee, sitä korkeammaksi kehittyy myös maahanmuuttajataustaisten kokonaishedelmällisyys (~ lapsiluku).

 3. Maahanmuuttajataustaisten osuus nuoremmissa ikäluokissa eli lisääntymisikäisessä väestössä on suurempi (6,7 - 11,1 %) kuin heidän osuutensa koko väestöstä (5,7 %).

 4. Jo nykyisellä maahanmuuttovauhdilla maahanmuuttajataustaisten lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti; vielä nopeammin se kasvaa, mikäli vuosittainen maahanmuutto kasvaa nykyisestä.

 Voidaan siis sanoa, että trendi on kiistaton: kantaväestön lukumäärä ei käytännössä lisäänny, kun taas maahanmuuttajataustaisten lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti, mikäli maahanmuutto jatkuu viime vuosien tasolla saati kasvaa entisestään.

 Ehkä jo meidän elinaikanamme etniset suomalaiset jäävät vähemmistöksi (alle 50 %) omassa maassaan. Tämän kehityksen pelkääminen ei ole rasismia. Halu muuttaa nykyistä kehitystä ei myöskään ole rasismia. Ei ole millään lailla tuomittavaa haluta pitää oma maa oman kansan hallinnassa.

 Maahanmuuttokeskustelu on keskittynyt viime aikoina hädänalaisten auttamiseen ja siihen, kuinka paljon Suomella on varaa ja resursseja ottaa turvapaikanhakijoita. On kuitenkin erittäin tärkeää ajatella asiaa pidemmälläkin tähtäimellä - halutaanko Suomeen valtava määrä maahanmuuttajia, vai halutaanko kantaväestö pitää maassa enemmistönä? Lähivuosikymmenten poliittisia linjauksia on vaikea muuttaa enää jälkeenpäin.

 

P.S. Jos joku tilastomatematiikan tuntija osaa kertoa perustellen, milloin maahanmuuttajataustaisten lukumäärä nykyisellä kehityksellä saavuttaa kantaväestön lukumäärän, olisin tiedosta kiitollinen. Sellainen arvio olisi tärkeä lähtökohta maahanmuuttokeskustelussa. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen

Ehkä tässä oleellista on juuri se millä tahdilla muutos tapahtuu. Jos aikaa kuluisi 150 vuotta niin tuskin olisi ongelma, koska oletan, että ensin tulleet olisivat tahdin ollessa maltillinen hyvinkin suomalaistuneet. Kysymys ei ainakaan minulle ole väristä, uskosta tai lähtömaasta vaan kultturista. Olen kaikesta huolimatta lopulta ylpeä suomalaisesta kultturista, viimeistään kurkistaessa minkälaisia muita vaihtoehtoja on

Jaakko Häkkinen

Etnisyydessä on viime kädessä kysymys ryhmähyväksynnästä: jos on liikaa erottavia piirteitä, ei kuulu "meihin". Mikään yksittäinen piirre ei kuitenkaan ole kriteeri (ihonväri, uskonto tms.), ainakaan useimpien mielestä. Suomessa syntynyt ja suomalaisuuteen kasvanut tapaluterilainen suomenkielinen koetaan suomalaiseksi geenitaustasta riippumatta.

Paljon riippuu siitäkin, millaista maahanmuuttopolitiikkaa harjoitetaan: multikulturalistista, kotouttavaa vai peräti sulauttavaa. Kukin suuntaus integroi eri määrän maahanmuuttajia tietyssä ajassa. Mitä parempi integraatio, sitä vähemmän vastakkainasettelua.

Jussi Jäntti

"Etnisellä ryhmällä tarkoitetaan ihmisjoukkoa, jonka katsotaan muodostavan erillisen ryhmän, joka perustuu sen jäsenten yhteiseen kulttuuriperintöön, uskontoon, kieleen, alkuperämaahan tai ulkonäköön. Etnisyyden käsite viittaa niihin kulttuurisiin piirteisiin, joita käytetään tämän ryhmittelyn pohjana." -Wikipedia

Kun etniset ryhmät ovat kautta aikojen sulautuneet, niin näin käy varmasti jatkossakin. Kuinka monta sukupolvea tällöin pitää olla, jotta kuuluu "etniseen kantaväestöön"? Ja mitä on etninen suomalaisuus 50-vuoden kuluttua verrattuna nykytilanteeseen?

Kuten useimmilla suomalaisilla, itsellänikin on "etnisiä" taustoja todistetusti ainakin viimeisen 500-vuoden ajalta - tämä tiedostaen, olenko vai enkö ole etninen suomalainen?

Jaakko Häkkinen

Varmasti etniset ryhmät muuttuvat kontaktien seurauksena. Ihmisillä on silti oikeus olla huolissaan nykyisenlaisesta etnisestä suomalaisuudesta ja sen jäämisestä vähemmistöön tai jopa katoamisesta.

Muutama vieras esivanhempi ei kenenkään suomalaisuutta vähennä. Kyse on kuitenkin viime kädessä ryhmähyväksynnästä: jos olet liian monessa asiassa liian erilainen, etniset suomalaiset eivät pidä sinua joukkoonsa kuuluvana. Mikään yksittäinen tekijä ei vielä tee kenestäkään epäsuomalaista, vaan kokonaisuus ratkaisee.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Käsittääkseni tuosta lapsiluvusta on hankala vetää mitään johtopäätöksiä, koska suurin syntyvyyttä säätelevä tekijä on vakaat olot ja alueen hyvä taloudellinen tilanne.

Tämä lienee se suurin syy länsimaissa olevaan matalaan syntyvyyteen. Myös maahanmuuttajien syntyvyyden voidaan olettaa ihan hyvin laskevan tulevien sukupolvien kohdalla. Tausta ja esimerkiksi uskonto muodostavat tähän poikkeuksia vain hyvin spesifien ryhmittymien sisällä.

Voi olla, että tämä on ihan täyttä huttua, mutta näin puhuu esimerkiksi Hans Rosling http://www.newsecuritybeat.org/2012/08/hans-roslin...

Meidän täytyy huomioida, että todellisuus ei aina ole niin kapea kuin yksi mittaristo, uutislähetys tai suosikkinettisivut antavat ymmärtää.

Eipä silti, samoja ihmisiä tässä kaikki pallolla ollaan. Uskonnoista kun päästäisiin muutenkin eroon niin voitaisiin alkaa luopumaan muutenkin rajoista vähitellen.

pekka numminen

"Uskonnoista kun päästäisiin muutenkin eroon niin voitaisiin alkaa luopumaan muutenkin rajoista vähitellen."

Uskontojen katoaminen... kaunis haave.

Voi olla että jonkinlainen Euroopan Yhdysvallat voisi toteutua (ilman uskontoja), ja myöhemmin paljon laajemmat yhdistyneet alueet... tosin en usko sen uskonnon katoavan minnekään.

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen

Yleensä oletetaan syntyvyyden laskevan elintason nousun myötä ja varmana ostittain (jopa suurelta osin) näin tapahtuu. Toisaalta eroa esim suomalaisten ja somalien (tai nyt oletettavien tulijoiden) on todella iso eikä puolittuminenkaan vielä poistaisi etnisyyden muutosta kokonaisväestössä.

Ohessa brittitilasto, siellähän on kokemusta pitkältä ajalta. Sivu 5 TFR total fertility rate
http://iussp2009.princeton.edu/papers/93139

Pistää silmään esim pakistani/bangladeshi eli ryhmät, jotka selvästi muslimitaustaisia etnisiä ryhmiä. Ryhmiinhän on toki tullut uusia jäseniää koko ajan, mutta toisaalta osa ollut jo yli puolivuosisataa Briteissä

Toisaalta mustien kohdalla ei laskua ole tapahtunut, päin vastoin lievää nousua.

Ja tuollaisen TFR:n kyseessä ollessa matematiikka tekee aika rajua työtä taustalla, joten kotouttamisen tulisi olla kunnossa. Ehkä juuri tuon takia brittien suhtautuminen maahanmuuttajiin ja erityisesti muslimeihin on kiristynyt niin huomattavasti; yllä mainitut ryhmät kun ovat segregoituneet pahasti

Jaakko Häkkinen

Nyt kun suurin osa maahanmuuttajista on eurooppalaisia, maahanmuuttajien kokonaishedelmällisyys on vain vähän isompi kuin kantaväestöllä. Mitä enemmän tulee ihmisiä korkean lapsiluvun maista, sitä enemmän maahanmuuttajien lapsiluku kohoaa kantaväestön yläpuolelle. Somalien lapsiluku on vielä 4, vaikka heitä on asunut täällä jo vuosikymmeniä.

Käyttäjän 1203pl kuva
Pekka Lukkala

Saksaan tulivat ensimmäiset "Gastarbeiterit" jo yli 60 vuotta sitten. Nyt Saksassa on 12,8 miljoonaa maahanmuuttotaustaista ihmistä, eikä saksalainen yhteiskunta ilman heitä pyörisi. Vasta julkistetun tilaston mukaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten koulutustaso Saksassa on korkeampi kuin kantasaksalaisilla.
http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201973-maah...

Jaakko Häkkinen

Suomessahan tilanne on täysin toisenlainen: maahanmuuttajataustaisten työllisyys on selvästi heikompi kuin kantaväestöllä. Samoin taitaa olla koulutuksen laita.

Jaakko Häkkinen

Jalosen kuplasta kuuluu haukottelua, joka pitänee tulkita erimielisyydeksi. Voisit edes sen verran kertoa, että mistä kiikastaa?
1. En tunnusta ideologiaa
2. Et halua hyväksyä tilastokehitystä
3. Haluatkin että suomalaiset jäävät vähemmistöksi Suomessa

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

1. "Maahanmuuttajataustaiset" eivät ole mikään monoliittinen ryhmä, ja "maahanmuuttajataustaisten korkeammasta kokonaishedelmällisyydestä" puhuminen on täysin hupsua. Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä ovat venäläiset, hyvänä kakkosena virolaiset. Molemmat ovat matalan syntyvyyden maita, itse asiassa matalamman kuin Suomi.

2. Tietystikään et viitsinyt edes ajatella sellaista asiaa kuin seka-avioliitot, jotka ovat tuiki tavallinen ilmiö noiden kahden yllämainitun ylivoimaisesti suurimman maahanmuuttajaryhmän ja valtaväestön välillä. Puhumattakaan nyt siitä, että melkoinen osa maahanmuuttajista saapuu tänne jo alun alkaenkin suomalaisen kanssa solmitun avioliiton seurauksena.

3. Et edes kunnolla määrittele sitä, mitä "maahanmuuttajataustainen" tarkoittaa. Henkilöä, jonka molemmat vanhemmat ovat maahanmuuttajia? Henkilöä, jonka vanhemmista toinen on maahanmuuttaja? Henkilöä, jonka yhdet isovanhemmat ovat maahanmuuttajia? Jotain muuta?

4. "Maahanmuuttajataustaisten lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti"? Sana "eksponentiaalinen" ei nyt oikein taida olla tässä kohdallaan.

5. "Ehkä jo meidän elinaikanamme etniset suomalaiset jäävät vähemmistöksi (alle 50 %) omassa maassaan." Eivät jää, ja mistäköhän kumman syystä olet halunnut vetää jonkinlaisen absurdin rajan kenen tahansa "maahanmuuttajataustaisen" ja "etnisen suomalaisen" välille? Vai pidätkö itseäsi lähtökohtaisesti enemmän suomalaisena kuin Nooralotta Neziri tai Jutta Zilliacus?

6. Olettamus, että maahan muuttava ulkomaalainen ja hänen lapsensa vielä seuraavassa sukupolvessakin saattaisivat olla epälojaaleja kansalaisia on kyllä aika muukalaisvihamielinen ajatus. "Ei ole millään lailla tuomittavaa haluta pitää oma maa oman kansan hallinnassa" on aika pimahtanut tokaisu, jos määrittelet "oman kansan" siten, että siihen _ei_ kuulu ketään "maahanmuuttajataustaista". Se ei ole enää mikään demokratia, vaan etnokratia.

7. Ei näitä juttuja vain jaksaisi enää vuonna 2015. Olet alkanut heitellä sellaista kamaa, joka oli muodissa pimahtaneimmissa maahanmuuttovastaisissa piireissä joskus vuonna 2008, ja jopa niissä nämä jutut on nyttemmin haluttu mieluummin suosiolla unohtaa, koska asianosaiset itsekin tajuavat niiden olevan tolkuttoman typeriä ja perustuvan virhearvioille ja vainoharhoille.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #13

1. Tiedän erittäin hyvin. Maahanmuuttajataustaisten kokonaishedelmällisyys on yksittäisten ryhmien yhteistulos.

2. Tietenkin tiedän ja ajattelin. Ei liity mitenkään ihmisten pelkoon, jota käsittelin.

3. Jutusta käynee ilmi, että sana on suunnilleen synonyymi vieraskieliselle - käytän nimittäin ~ -merkkiä.

4. Minä kyllä selvitin mitä on eksponentiaalinen - se on lineaarista jyrkempää kasvua. Wordin kaavioon sai lisätä vertauksena erilaisia käyriä, ja tuo ykköskuvan eksponentiaalinen käyrä vastasi parhaiten todellisuutta! Näet itsekin, että lukumäärä kasvaa lineaarista jyrkemmin.

5. Etnisyys ei ole mikään kuvitelma vaan todellinen ilmiö. Kyse on viime kädessä ryhmähyväksymisestä. Kokonaisuus ratkaisee, ei mikään yksittäinen piirre. Suomen somalit esimerkiksi eivät itse koe olevansa etnisiä suomalaisia vaan somaleja, eivätkä etniset suomalaiset koe heidän olevan etnisiä suomalaisia. Ilmeisesti sinun ideologiassasi etnisyys on jotenkin tabu?

6. Mistä keksit tuon epälojaalisen kansalaisen? Ei minun kirjoitukseni käsittele sellaista lainkaan. Luit selvästi vääristävien linssien läpi...

7. Luit todellakin vääristävien linssien läpi! Kyse ei ole minun mielipiteistäni vaan ihmisten peloista, jotka perustuvat siihen tilastofaktaan, että etnisten suomalaisten lukumäärä ei käytännössä kasva, mutta maahanmuuttajataustaisten (~vieraskielisten) lukumäärä kasvaa. Siitä seuraa väkisinkin, että tulevaisuudessa lukumäärät kohtaavat, ellei jokin muutu radikaalisti. Vai oletko eri mieltä?

Tarkoitat varmaankin kirjoitustani "Isänmaallinen suomalainen haluaa lisää maahanmuuttajia"? Nyt vähän tolkkua, Jussi - sinä demonisoit täysin todellisuuden vastaisesti minun kirjoituksiani. Miksi olet niin syvällä poterossasi, että kuvittelet minun edustavan "vastapuolta"?

Valitettavasti Jussi Jalonen edustaa tyypillistä maahanmuuttokritiikitöntä diskurssia: hän sortuu ylitulkintoihin, perustelemattomaan dissaamiseen ja mitätöintiin, demonisointiin... Miksi sinun ja "puolulaistesi" on niin mahdotonta keskustella asiasta asiallisesti? Miksi koette kaikki vähänkin eri mieltä olevat uhkina ja vihollisina?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #13

" 'Ei ole millään lailla tuomittavaa haluta pitää oma maa oman kansan hallinnassa' on aika pimahtanut tokaisu, jos määrittelet 'oman kansan' siten, että siihen _ei_ kuulu ketään 'maahanmuuttajataustaista'. Se ei ole enää mikään demokratia, vaan etnokratia."

-- Tämä vaatii vielä erillisen vastauksen...
1. Kansa-sanaa käytän merkityksessä etnos. Kansakunta = valtion kansalaiset. Kansa viittaa siis etnisiin suomalaisiin, joten muita etnoksia siihen ryhmään ei määritelmällisesti voi sisältyä.
2. Eli ei kuulosta enää pimahtaneelta? Kannattaa kysyä sen sijaan että valitset demonisimman keksimäsi tulkinnan, rakennat siitä olkinuken ja ryhdyt solvaamaan sitä. :)

Toimituksen poiminnat