Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Suomen kuvalehti väärintulkitsi rasistien määrän

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin Iltalehden kyselyä turvapaikanhakijoista, ja tulosten perusteella esitin noin joka kuudennen suomalaisen kuuluvan rasistiseen blokkiin. Suomen kuvalehden selvitys antaa tulokseksi, että joka seitsemäs suomalainen on rasisti.

 "Reilu viidennes suomalaisista ajattelee edelleen, että on olemassa keskenään erilaisia ihmisrotuja. Tästä viidenneksestä yli puolet on selvästi rasistisia. - - Mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun. Näin ajattelee useampi kuin joka seitsemäs suomalainen."

 Katsotaanpa, mitkä ovat tuomion perusteena olevat kysymykset tai väittämät:

 

1. "Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki Maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan" -väittämän kanssa jokseenkin (14 %) tai täysin eri mieltä (8 %) oli yhteensä 22 % eli joka viides.

 Ihmisten geneettinen läheisyys on suhteellista: jos verrataan simpanssiin, niin toki kaikki Maapallon ihmiset ovat hyvin lähellä toisiaan. Mutta jos verrataan oikeasti geneettisesti läheisiä kansoja eri puolella Maapalloa asuviin kansoihin, niin esimerkiksi väestögenetiikassa yleisesti käytetyissä genominlaajuisissa FST-arvoissa on valtava ero suuruusluokissa. Geneettisesti läheisten kansojen ero lasketaan kymmenissä (länsisuomalaisten FST on noin 30 itäsuomalaisiin, ruotsalaisiin ja venäläisiin). Sen sijaan luoteiseurooppalaisten geneettinen etäisyys eli FST-arvo kiinalaisiin on 1100 ja nigerialaisiin 1500 (kaikki luvut on kerrottu 10 000:lla hahmottamisen helpottamiseksi; osassa tutkimuksista käytetään lukuja näin).

 Verrattuna geneettisesti läheisiin väestöihin eri maanosien väliset geneettiset etäisyydet ovat siis huomattavia. Kun tähän yhdistetään se, että eri maanosien ihmiset ovat myös ulkoisesti täysin erinäköisiä, voidaan edelleen perustellusti puhua roduista. Ihmislajin sisäisten erojen tiedostaminen ei tietenkään ole vielä rasismia. 

 On mielenkiintoista, että perussuomalaisten kannattajista enemmistö pitää ihmisrotuja todellisina. Toisessa ääripäässä ovat vihreiden kannattajat, joista silmämääräisesti arvioiden peräti 90 % ei pidä rotuja todellisina. Näyttääkin olevan osin ideologinen valinta kiistää ihmisrotujen olemassaolo, koska tieteelliseltä pohjalta rotuja ei voida absoluuttisesti kiistää. Ehkä vihreissä uskotaan mustavalkoiseen porttiteoriaan ja oletetaan rotujen tunnustamisen johtavan automaattisesti rasismiin? 

 Vasemmistoliiton kannattajissa taas on eniten epätietoisia siitä, ovatko ihmisrodut todellisia. RKP:n kannattajissa on perussuomalaisten kannattajien jälkeen vähiten niitä, jotka ehdottomasti kiistävät ihmisrotujen olemassaolon. Yllättävää on se, että kristillisdemokraattien kannattajat ryhmittyvät yleensäkin kysymysten kohdalla "vihervasemmistoon", RKP:n kannattajat taas oikeistoon. Kristillisiähän on totuttu pitämään konservatiivisina ja RKP:läisiä liberaaleina, ja monet ajattelevat tämän akselin korreloivan oikeisto-vasemmisto-akselin kanssa.

 

2. "Mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun" -väittämän kanssa täysin samaa mieltä oli 5 % ja osittain samaa mieltä 10 %, yhteensä siis 15 % eli noin joka seitsemäs suomalainen on Suomen kuvalehden mielestä tästä syystä rasisti. 

 Täytyy kuitenkin muistaa se, että Tatu Vanhanen ja Richard Lynn ovat Suomessakin popularisoineet tutkimuksiaan kansojen välisistä älykkyyseroista - ja niistä on myös uutisoitu. Ihmisellä, jolla ei ole aikaa, kiinnostusta tai osaamista tutustua itse tutkimuksiin ja niiden kritiikkiin, muodostuu helposti käsitys, että asia olisi tieteellisesti todistettu. Henkilöä ei voi leimata rasistiksi sillä perusteella, että hän uskoo tieteellisiä auktoriteetteja. 

 Rotujen tai kansojen välisiä älykkyyseroja ei kuitenkaan ole tiettävästi todistettu tieteellisesti. Sekä aineistosta että menetelmistä on löytynyt kritisoitavaa. Ja vaikka kansojen väliltä löytyisikin älykkyyseroja, pitäisi vielä todistaa, että ne johtuvat geeneistä eivätkä varhaislapsuuden ravitsemus- ja terveystilanteesta tai koulutuksen tai muiden älyllisten virikkeiden puutteesta - kaikki nämä kun vaikuttavat aivojen kehitykseen. Samoin pitää huomioida epigeneettinen periytyminen: esimerkiksi isovanhemman nälkiintyneisyys vaikuttaa vielä lapsenlapsenkin terveyteen ja odotettavissa olevaan elinikään. 

 Tästä huolimatta on hyvin mahdollista, että todellisia perinnöllisiä älykkyyserojakin voisi löytyä - miksi ihmeessä rotujen väliset erot ilmenisivät yksinomaan ulkonäköön vaikuttavissa geeneissä? Vaikka geneettisiä eroja joskus löydettäisiinkin, niin silti vaihtelu on aina suurempaa kansan sisällä kuin kansojen välillä. Siis jos kansojen keskimääräisissä älykkyyksissä olisikin vaikka 5 pisteen ero, niin saman kansan sisällä älykkyyksissä voi olla yli sadan pisteen ero. 

 

Pähkinänkuoressa rasismi on yleistävää, pysyviin rodullisiin piirteisiin perustuvaa huonompana tai vähempiarvoisena pitämistä.

 Kirjoitin tähän auki tuon yleistävyyden, koska se auttanee lukijoita hahmottamaan tärkeän rajan: rasismia ei vielä ole se, että uskoo tieteellisiin auktoriteetteihin ja siksi olettaa jonkin rodun jäsenten olevan keskimäärin vähemmän älykkäitä kuin toisen rodun jäsenten. Rasismia on vasta se, jos tuon keskimääräisen älykkyyseron perusteella yleistää eli pitää kaikkia tiettyyn rotuun kuuluvia automaattisesti tyhmempinä. 

 Edellä käsitellyt Suomen kuvalehden teettämän kyselyn tulokset eivät siis pysty osoittamaan, että seitsemäsosa suomalaisista olisi rasisteja. Sitä ei todista myöskään suhtautuminen väitteeseen, että valkoisen rodun sekoittuminen pitäisi estää, ettei se kuolisi sukupuuttoon (täysin samaa mieltä 5 %, jokseenkin samaa mieltä 8 %). Tällainen suojelunhaluhan ei automaattisesti perustu käsitykseen, että muut rodut olisivat huonompia. Eiväthän muut norpatkaan ole huonompia kuin saimaannorppa niiden mielestä, jotka haluavat suojella saimaannorppaa sukupuutolta. Suojelunhalu yleensäkin liittyy kaikkeen uhanalaiseksi koettuun. 

 "Pohjoiseurooppalainen rotu" varmasti koetaankin uhanalaiseksi, kun on nähty uutisointeja esimerkiksi siitä, että blondit olisivat kuolemassa sukupuuttoonHarvinaisen rodun suojeleminen ei ole rasismia.

 Rasismista ei myöskään voi todistaa se, haluaako ihminen vastaanottaa turvapaikanhakijoita vai ei - silloinhan kyse on yleensä vain siitä, käytetäänkö valtion rahoja yksinomaan omiin kansalaisiin vai myös muiden maiden kansalaisiin.

 Myöskään rasismista ei voi suoranaisesti todistaa se, että suomalaiset haluavat yleisesti ottaen maahansa mieluummin läheisten naapurikansojen edustajia kuin kauempaa vieraista kulttuureista tulevia maahanmuuttajia. Tätä halua perustelevat sekä pelko oman kulttuurin säilymisestä että pelko etnis-kulttuurisista konflikteista - kumpikaan näistä ei ole rasismia. 

 Oikeastaan ainoa väite Suomen kuvalehden selvityksessä, joka voi todistaa rasismin, on seuraava: 

 

"Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän ihonväristään tai etnisestä taustastaan."

 Täysin eri mieltä oli 4 %, jokseenkin eri mieltä 5 % ja kantaansa ei osannut määritellä 1 %. Voidaan siis sanoa, että Suomen kuvalehden mukaan noin joka kymmenes suomalainen olisi rasisti - ei joka seitsemäs. Eniten rasisteja on perussuomalaisten kannattajissa, silmämääräisesti ympyrädiagrammista arvioiden noin 20 % eli viidesosa. Vähiten heitä on vihreiden kannattajissa.

 Suomen kuvalehti siis ylitulkitsi oman kyselynsä tuloksia ja päätyi yliarvioimaan rasistien määrän. Käsittelin äskettäin Iltalehden asennekyselyn tuloksia, ja sillä perusteella arvioin rasistien osuuden noin 17 %:ksi. Todellisuus pyörinee jossain siinä 10-20 % välillä. Vaihtelu on suurta ja riippuu paljon kysymysten tai väitteiden sanamuodoista.

 

P.S. Eniten rasisteja on siis perussuomalaisten kannattajissa, mutta tämä ei ole automaattisesti puolueen syy - jotain puoluettahan ne rasistitkin äänestävät, ja hallittua maahanmuuttoa vaativa puolue on silloin selvä ykkösvaihtoehto. Perussuomalaiset voisivat kuitenkin huolehtia siitä, että keskustelu pysyy asiallisena eikä äänestäjien rasismia lietsota. Muistetaan myös, että rasisteja löytyy silti jokaisen puolueen kannattajista!

P.P.S. Nähdäkseni rasismi pohjautuu jossain määrin mustavalkoiselle hahmotustavalle ja tietämättömyydelle: tulkitaan tuloksia liian yksioikoisesti. Esimerkiksi oletettu kansojen keskimääräisten älykkyyksien ero tulkitaan yksioikoisesti ja virheellisesti totaaliseksi ja kaikenkattavaksi eroksi, eli oletetaan että kaikki tiettyyn kansaan kuuluvat olisivat tyhmempiä kuin kaikki toiseen kansaan kuuluvat. Siksi uskon, että rasismi saadaan vähenemään valistuksella ja opastamalla ja rohkaisemalla ihmisiä vähemmän mustavalkoisiin tulkintoihin. Sen sijaan vastapropaganda tuskin auttaa, koska sekin on yleensä mustavalkoista ja kärjistävää. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (34 kommenttia)

Käyttäjän AriKananen kuva
Ari Kananen

Hieno kirjoitus, kiitoksia siitä.
Muistaakseni eräässä dokumentissa juuri selvitettiin ihmisen peruja ja kaikki osoitti Afrikkaan.
Siinä sanottiin juuri että dna:n diversiteetti vähenee mitä kauemmas Afrikasta mennään.
Että eurooppalaisen ja aasialaisen geenit on lähempänä toisiaan kuin parilla afrikkalaisella heimolla jotka asuu 50km päässä toisistaan.

Jaakko Häkkinen

Joo, Afrikassa ihmiskunnan diversiteetti on suurin, ja koko muun maailman ihmiset polveutuvat pääosin vain yhdestä Afrikasta lähteneestä asutusaallosta.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

"Ja vaikka kansojen väliltä löytyisikin älykkyyseroja, pitäisi vielä todistaa, että ne johtuvat geeneistä eivätkä varhaislapsuuden ravitsemus- ja terveystilanteesta tai koulutuksen tai muiden älyllisten virikkeiden puutteesta - kaikki nämä kun vaikuttavat aivojen kehitykseen. Samoin pitää huomioida epigeneettinen periytyminen: esimerkiksi isovanhemman nälkiintyneisyys vaikuttaa vielä lapsenlapsenkin terveyteen ja odotettavissa olevaan elinikään."

Miksi näin pitäisi todistaa? Eihän SK:n esimerkkiväitteessä otettu mitään kantaa siihen, mistä erot johtuvat, vaan vain siihen, että eroja on olemassa.

Jos yksilöillä voi olla älykkyyseroja ja kansanryhmien älykkyys on yhtä kuin sen jäsenten älykkyyksien keskiarvo, on vain kolme vaihtoehtoa:

1) kansanryhmä A on älykkäämpi kuin kansanryhmä B
2) kansanryhmä B on älykkäämpi kuin kansanryhmä A
3) kansanryhmät A ja B ovat täsmälleen yhtä älykkäitä

Ilmeisesti SK:n katsantokannassa ainoa ei-rasistinen näkemys on vaihtoehto 3. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että kansanryhmien A ja B älykkäät ihmiset siinä missä tyhmätkin ihmiset syntyvät, kasvavat aikuisiksi ja kuolevat täsmälleen yhtäaikaisesti. Jo puhtaan todennäköisyyslaskennan kannalta tämä on mieletön olettamus.

Jaakko Häkkinen

"Miksi näin pitäisi todistaa? Eihän SK:n esimerkkiväitteessä otettu mitään kantaa siihen, mistä erot johtuvat, vaan vain siihen, että eroja on olemassa."
-- No kansanmies usein olettaa, että jos löytyy eroja, ne ovat synnynnäisiä. Tarkoitus oli osoittaa, etteivät ne sitä olisi.

"Ilmeisesti SK:n katsantokannassa ainoa ei-rasistinen näkemys on vaihtoehto 3. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että kansanryhmien A ja B älykkäät ihmiset siinä missä tyhmätkin ihmiset syntyvät, kasvavat aikuisiksi ja kuolevat täsmälleen yhtäaikaisesti. Jo puhtaan todennäköisyyslaskennan kannalta tämä on mieletön olettamus."
-- Hyvin perusteltu. :D Todellakin kaukaa haettua Suomen kuvalehdeltä tulkita rasismiksi älykkyyseroihin uskominen.

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen

Brittitutkimuksessa taas muistaakseni 40% itse tunnusti vähintään lievän rasistisuuden. Siellä myös prosentit korreloi sen kanssa tuleeko maahan minkä verran maahanmuuttajia vuodessa. Alustavasti uskallan väittää että liiallinen maahanmuutto luo ongelmia mm rasismin ja äärioikeiston nousun muodossa
http://villepaavolainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Jaakko Häkkinen

Kuulostaa uskottavalta kyllä. Ihmisillä on taipumusta yleistää negatiivisista kokemuksista paljon vahvemmin kuin positiivisista.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Rasismista on tullut tämän päivän neuvostovastaisuus. Molemmissa tapauksissa todellinenkin ongelma on kyllä olemassa. Jotkut potivat ja potevat vakavaa ryssävihaa, toiset rotuvihaa. Mutta kun termistä on tehty leimakirves, jossa syytöksen esittäminen merkitsee samalla tuomion antamista, sen merkitys hämärtyy. Sen tulkintaa voidaan laajentaa absurdeihin mittoihin. Niinpä Pietarin kauniiden rakennusten ränsistyneisyyden huomaaminen merkitsi tuomittavaa neuvostovastaisuutta ja rasismia onnistutaan näkemään lakritsapapereissakin.

Ehkä isot asiat kuitenkin kannattaisi erottaa pienistä ja oikeat ongelmat kuvitelluista. Muuten on vaarana, että siksi todelliseksi ongelmaksi muodostuu McCarthyn kommunistijahdin kaltainen noitavaino.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Rasismi näyttää olevan luonnollinen asia, kuten viha, kateus, mustasukkaisuus ja muut ikävät luonteenpiirteet.

Vaikka nämä ihmisen luonteenpiirteet ovat yleisiä, eikä niitä voi ihmisistä kitkeä, ei se tarkoita että ne pitäisi hyväksyä.

Minusta on positiivista jos ihminen pystyy tunnistaman, tunnustamaan ja hyväksymäänkin omat luonteenpiirteensä, se on hyvä asia, parempi kuin että niiden olenmassaolo kiellettäisiin.

Sen jälkeen kun ongelma on tunnistettu, sitä voidaan ehkä paremmin hallita,

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Ihminen on laumaeläin. Tämä on lajin sisäänrakennettu ominaisuus. Aina on olemassa "meidän lauma" ja "muiden lauma". Erojen huomaaminen ja huomioiminen ei ole rasismia, mutta se, että "muiden laumaan" kuuluviin suhtaudutaan vihamielisesti ja vihamielisyys saa käytännön ilmauksia, on rasismia.

Marko Parkkola

Tampereella joitain vuosia sitten pidetyssä rasisminvastaisessa seminaarissa monikulttuurinen puhuja kertoi että kaikki ovat ainakin vähän rasisteja. Uskon hänen mielipiteeseensä.

--

Joskus tästä rotujen olemassaolosta käytiin pitkä keskustelu. En vain nyt muista missä. Minulle kuitenkin väitettiin, että ihmisten kohdalla ei pitäisi puhua roduista, kuten koirien kohdalla, vaan lajin alalajeista. Tämä olisi kuulemma tieteellisessä mielessä korrektimpi termi.

Kuvitelkaapa sitä persua joka sanoisi negridejä ihmisen alalajiksi. Harjattaisiin ja huolella.

--

EU on kieltänyt direktiivissään 2000/43/EY rotujen olemassaolon.

"Euroopan unioni ei hyväksy teorioita, jotka pyrkivät osoittamaan, että on olemassa toisistaan erillisiä ihmisrotuja."

Tässä on klassinen esimerkki poliittisesta puuttumisesta tieteeseen, joka kuuluu lähinnä siihen paljon parjattuun fasismiin. Luulin että jätimme tämän jo taaksemme 30 luvulle jne.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

""Euroopan unioni ei hyväksy teorioita, jotka pyrkivät osoittamaan, että on olemassa toisistaan erillisiä ihmisrotuja."

Tässä on klassinen esimerkki poliittisesta puuttumisesta tieteeseen, joka kuuluu lähinnä siihen paljon parjattuun fasismiin. Luulin että jätimme tämän jo taaksemme 30 luvulle jne."

Olet kyllä täsmälleen oikeasa, mutta jossain tapauksessa hätä ei lue lakia, eikä kysy keinoja, eli voi olla että rasistisen ajattelutavan levittämisen estäminen on voinut vaatia tällaistakin kyseenalaista kannanottoa.

Toisaalta se ettei hyväksy jotain ei ole kielto eikä sensuuri, vaan kannanotto. Voi olla että jossain vaiheessa tällainen kyseenalainen kannanotto on turha, sitä ei tarvita. Se aika ei taida olla ihan vielä.

Marko Parkkola

Eihän tuo estä rasisisen ajattelutavan leviämistä millään. Meillä lukee perustuslaissa että kaikki ovat tasa-arvoisia. Silti kaikki eivät ole tasa-arvoisia.

Tällaiset ylimääräiset lait tai direktiivit aiheuttavat pelkästään henkistä inflaatiota. Lain (tai direktiivin) tarkoitus ei ole olla pelkkä huomautus, että olisi kiva jos...

EDIT: Lisäänpä tähän erään fiksun ja mukavan oloisen ajattelijan erittäin terävän kysymyksen perään.

"Kuka voi oikeasti luulla, että sensuuri lakaisee kärjistyvät asenteet maton alle?"

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Ei olekaan olemassa ” toisistaan erillisiä” rotuja. Lausuma on välttämätön selvennys siitä, että direktiivin rotu-sanalla ei tarkoiteta tällaista:

”6 Euroopan unioni ei hyväksy teorioita, jotka pyrkivät osoittamaan, että on olemassa toisistaan erillisiä ihmisrotuja. Tässä direktiivissä käytetty sana ”rotu” ei merkitse tällaisten teorioiden hyväksymistä.”

Suomalaisilla on kyllä suuri tarve osoittaa poliittista korrektiutta ja omaa fiksuuttaan kirjoittamalla ”rotu” lainausmerkkkeihin. Kansainvälisessä keskustelussa kirjoitetaan ongelmitta esimerkiksi, että kategoriat kuten age, race, class, ability/disablity, sex, sexual orientation etc. are interdependent tms. Hölmöltä näyttää, että suomeksi juuri "rotu" pitää laittaa lainausmerkkeihin.

Jaakko Häkkinen

" 'Euroopan unioni ei hyväksy teorioita, jotka pyrkivät osoittamaan, että on olemassa toisistaan erillisiä ihmisrotuja.'
Tässä on klassinen esimerkki poliittisesta puuttumisesta tieteeseen, joka kuuluu lähinnä siihen paljon parjattuun fasismiin. Luulin että jätimme tämän jo taaksemme 30 luvulle jne."
-- Ei ole todellista! Huhhuh miten käsittämätöntä ideologista ennakkosensuuria. Ajatus, että rodut aiheuttavat automaattisesti rasismia on yhtä fiksu kuin ajatus, että ylipaino aiheuttaa automaattisesti kiusaamista. Milloinkohan EU kieltää ylipainon?

Marko Parkkola

Kiusaaminenhan on jo kiellettyä ja sehän toimii todella hyvin...

Käyttäjän PaavoVaattovaara kuva
Paavo Vaattovaara

"Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki Maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan"

Koska ja missä on päätetty(määrätty), että ihmisiä ei ole erirotuisia.

Muistan kuinka kansakoulussa puhuttiin esim. Mongoli rodusta ja neekereistä. Suomalaistenkin sanottiin pohjautuvan mongoliseen rotuun. Voimmeko siis nyt sanoa ylevästi, että emme ole mongoleja.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Taidettiin tuohon aikaan vielä jakaa suomalaisetkin erillisiin ryhmiin; hämäläisiin, karjalaisiin ja savolaisiin. Oliko edes puhetta saamelaisista?

Itse olen maahanmuuttajasukua, joku meni aikoinaan vahingossa päästämään karjalaisen mamun naimisiin hämäläisen naisen kanssa. Vitsi vitsi. Onneksi seuraavassa sukupolvessa naitiin lisää hämäläistä verta joukkoon. Vitsi taas.

Yliopistolla lasketaan jo kuusi kulttuurialuetta, Suomi, Häme, Kainuu, Karjala, Savo ja Lappi. Mene ja tiedä ketä pitäisi eniten kutsua isänmaan lapsiksi, jos joku saisi päähänsä alkaa lajittelemaan. Löytyyhän geneettistä eroavaisuutta enemmän maamme sisältä kuin vaikkapa naapurimaiden väliltä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Voimmeko siis nyt sanoa ylevästi, että emme ole mongoleja."

Emme voi, koska olemme samaa rotua.
Olemme osittain samaa rotua myös sukupuuttoon kuoleiden neandertalilaisen kanssa,
tosin kiinalaisissa ei kuulemma ole neanderilaisen ihmisen rotupiirteitä, kuten meissä on.

Myöskään alunperin afrikkalaisissa ei ole neandertalilaisten rotupiirteitä. se on meidän Eurooppaan tulleiden afrikkalaisten ominaisuus.

Kaikki ihmisethän, kiinalaisia ja inuiitteja myöten, ovat siirtyneet Afrikasta pohjoiseen varsin hiljattain. Euroopassa afrikkalainen ihminen sitten sekaantui neandertalilaiseen ja siitä syntyivät europiidit esi-isämme.

Samoja europiidejä olemme me suomalaisetkin, vaikka jonkin verran koilliseen ja luoteeseen Afrikasta aikanaan muuttaneet ovatkin sittemmin sekaantuneet keskenään.

Myös meihin suomalaisiin, kuten muihinkin eurooppalaisiin, on Attilan ja Mongolien valloitusretkien seurauksena tullut aasialaisiakin piirteitä.

Jaakko Häkkinen

"Emme voi, koska olemme samaa rotua. Olemme osittain samaa rotua myös sukupuuttoon kuoleiden neandertalilaisen kanssa, tosin kiinalaisissa ei kuulemma ole neanderilaisen ihmisen rotupiirteitä, kuten meissä on."
-- Neandertalinihminen oli nykykäsityksen mukaan Homo sapiensin alalaji; samaa lajia kun saivat lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä H. S. Sapiensin kanssa, muttei samaa rotua. Voitaisiin toki sanoa alalajia omaksi rodukseen, mutta silti nykyihmisen rodut eivät olisi sitä samaa rotua, koska eivät ole neandertalilaisia.

"Myös meihin suomalaisiin, kuten muihinkin eurooppalaisiin, on Attilan ja Mongolien valloitusretkien seurauksena tullut aasialaisiakin piirteitä."
-- Tässä ei ole mitään tieteellistä perää. Eivät nuo valloitusretket yltäneet Suomea lähellekään. Se mikä meissä on aasialaista perimää on paljon vanhempaa, kivi- tai pronssikaudella tänne ehtinyttä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #21

"-- Tässä ei ole mitään tieteellistä perää. Eivät nuo valloitusretket yltäneet Suomea lähellekään. Se mikä meissä on aasialaista perimää on paljon vanhempaa, kivi- tai pronssikaudella tänne ehtinyttä."

Hunnit asuicvat ja olivat vuosikausia Keski-Euroopassa ja sillä läheisissä tekemisissä ja yhteistyössä muiden pohjoisten heimojen kanssa, kuten goottien ja vandaalien, sellaisten väestöryhmien joiden päämääränä on voinut olla etelän ja Rooman valtakunnan lisäksi myös pohjoisen erämaat.

Aiemmin Hunnit eurooppalaisine liittolaisineen lähes tuhosivat Itä-Rooman valtakunnan. Se osti itsensä vapaaksi. Myöhemmin hunnit hyökkäilivät Rooman alueelle. Rooma oli hunneja vastaan lähes aseeton, mutta taudit taisivat tuhota hunnien armeijan juuri ennen loipullista iskua.

Mongolit verottivat pitkän aikaa mm. Venäjää joskin asustivat enemmän Ukrainassa ja krimillä. Eräs mongoleiden mukana tullut väestöryhmä on mm. tataarit, jotka muodostivat osan mongolien joukoista. Heidän jälkeläisiään on kuitenkin paitsi Krimillä, myös muualla Venäjän maalla ja sieltä osa on tullut mm. Suomeen aikojen kuluessa, viimeiset venäläisten miehitysjoukkojen mukana 1800 luvulta ja myöhemmin pakolaisina kommunistiselta Venäjältä. Heistä yksi esimerkki on mm. kokoomuspolitikko Ben Z****** jonka nimeä en osaa kirjoittaa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #24

Millä perusteella juutalainen Zyskowicz olisi tataarien jälkeläinen?

Mitään geneettisiä jälkiä mongoleista tai hunneista ei Suomesta ole löytynyt, vaikka Tshingis-kaanin isälinjaiset jälkeläiset maailmalla lasketaan miljoonissa.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen Vastaus kommenttiin #25

"Millä perusteella juutalainen Zyskowicz olisi tataarien jälkeläinen?"

Sorry, muistini petti. Ben on tosiaan Puolan juutalainen, hänen vaimonsa on tataari.

Itä-Euroopan juutalaiset ovat muuten todennäköisesti kasaarien jälkeläisiä. Kasaarit olivat turkin sukuinen kansa, joka hallitsi muinoin laajoja alueita Krimiltä luoteeseen, pohjoiseen koillisiseen, itään ja kaakkoon, siis nykyisiä Ukrainan ja Eteläisen venäjän alkueita. Tämä kansa kääntyi juutalaisuuteen hallitsijansa mahtikäskyllä 700- ja 800-lukujen vaihteessa.

Nämä kasaarit saattavat olla Itä-Euroopan juutalaisten esi-isiä yhtä hyvin kuin läntisestä Euroopasta uskonvainojen takia itään paenneet juutalaiset.

"Mitään geneettisiä jälkiä mongoleista tai hunneista ei Suomesta ole löytynyt, vaikka Tshingis-kaanin isälinjaiset jälkeläiset maailmalla lasketaan miljoonissa."

Minäkin olen jotain asiata lukenut ja mielestäni sellaista että itäisiä geenejä esiintyy koko Euroopassa hyvin tasaisesti, mutta aina enenevässä määrin mitä idemmäs mennään. Suomalaisissa on siis enemmän itäisiä geenejä kuin ruotsalaisissa, saman verran kuin balteissa, mutta vähemmän kuin venäläisissä, tällaista muistelen.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #30

"Minäkin olen jotain asiata lukenut ja mielestäni sellaista että itäisiä geenejä esiintyy koko Euroopassa hyvin tasaisesti, mutta aina enenevässä määrin mitä idemmäs mennään. Suomalaisissa on siis enemmän itäisiä geenejä kuin ruotsalaisissa, saman verran kuin balteissa, mutta vähemmän kuin venäläisissä, tällaista muistelen."
-- Pitää paikkansa. Näitä pidetään kuitenkin tuhansien vuosien takaisina. Yleiseurooppalainen itäisyys liitetään jo jääkautiseen alkuasutukseen.

Osuus riippuu siitäkin, keihin verrataan: kiinalaisten kanssa suomalaisilla yhteistä on vain pari prosenttia, mutta länsisiperialaisten kanssa jo yli kymmenen prosenttia. Todennäköisesti nämä itäisyydet liittyvätkin uralilaisiin kieliaaltoihin, tai sitäkin vanhempiin virtauksiin.

Eli eivät tutkijat geeni-itäisyyttämme mongoleihin tai hunneihin ole yhdistäneet.

Jaakko Häkkinen

"Muistan kuinka kansakoulussa puhuttiin esim. Mongoli rodusta ja neekereistä. Suomalaistenkin sanottiin pohjautuvan mongoliseen rotuun. Voimmeko siis nyt sanoa ylevästi, että emme ole mongoleja."
-- Sinä taidat olla aika vanha? :D No, ei meitä mongoleina ole pidetty enää sen jälkeen kun kallonmittaajat avasivat silmänsä. Tosin koulukirjoihin tieto saattaa ehtiä 30 vuoden viipeellä...

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

”Erittäin tai melko toivottavana piti … kiinalaisia 65 ja ukrainalaisia 52 prosenttia. – Erittäin tai melko epätoivottavana piti somalialaisia 64 ja venäläisiä 51 prosenttia.”

Tuossa on jotain mielenkiintoista, mikä kai kertookin ihan jostain muusta kuin rotuajattelusta.
1. Kiinalaiset ja afrikkalaiset ovat ihan yhtä vieraita ’rotuja’ suomalaisille, mutta ryhminä heitä kohdellaan eri lailla myös viranomaispuolelta mm. lähtökohtaisissa työllistymisodotteissa. Vaikuttanee kansan syvien rivien suhtautumiseen, oletetaanko siirtolaisen olevan maassa työperäisesti vai muuten, ihan lähtömaasta riippumatta.
2. Venäläiset ja ukrainalaiset ovat oikeastaan samaa ’rotua’ etnisesti eikä kieletkään eroa toisistaan edes sen vertaa kuin suomi ja viro toisistaan. Miksiköhän ukrainalaiset ovat jotenkin paremmassa huudossa kuin venäläiset? Voisiko johtua valtioiden politiikasta naapureitaan kohtaan, kun kukaan ei vierastane mukavia perusvenäläisiä kuten vaikkapa Svetlana Rönkköä, mutta ”putinististalinisteja ja rimmasalosia ja karjalanryöstäjiä” ei oikein haluttane nurkkiin.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Sekavaa keskustelua, perin sekavaa. Ensin Vaattovaaralle: Rotuja, siinä mielessä kuin sinulle koulussa opetettiin, ei tosiaan ole. Ja todellakin: biologia on kehittynyt dramaattisesti, asiasta tiedetään oikeasti nyt enemmän, kun dna-testejä voidaan tehdä suoraan, eikä tarvitse turvautua ulkonäköarvioihin.

Harvardin Richard Lewontin oli se biologi, joka tutkimuksiinsa perustuen sai monet järjestöt luopumaan ihmisrodun käsitteestä. Kyse on juuri tuosta, että lähellä lajin alkukotia parissa kylässä on enemmän diversiteettiä kuin muualla maapallolla yhteensä.

Parkkolalle:

"Minulle kuitenkin väitettiin, että ihmisten kohdalla ei pitäisi puhua roduista, kuten koirien kohdalla, vaan lajin alalajeista. Tämä olisi kuulemma tieteellisessä mielessä korrektimpi termi.

Kuvitelkaapa sitä persua joka sanoisi negridejä ihmisen alalajiksi. Harjattaisiin ja huolella."

Niin. Tietenkin harjattaisiin, koska nykyihmisellä ei ole eri alalajeja. Kaikki kuulumme alalajiin Homo sapiens sapiens. Joissakin kotieläimissä voidaan erottaa alalajeja, toisissa ei, mutta sanaa "rotu" käytetään ulkonäöltään erottuvista populaatioista molemmissa tapauksissa.

Kotieläimissä rotuerot eivät johdu omasta valinnasta. Eroja pitää yllä toinen laji, ihminen.

Selvintä olisi, että maltettaisiin olla puhumatta ihmisroduista. Lewontinin lanseeraamaa järkevää käytäntöä on kuitenkin 2000-luvulla kohdannut backlash, jota Jaakkokin kannattaa. Kyse ei ole mistään rasismista vaan siitä ajattelusta, että erinäköisiä populaatioita eri puolilla maailmaa on helppo kutsua nelikirjaimellisella sanalla.

Rodut tuossa mielessä eivät ole kovin pysyviä ja ovat nykyliikenteen oloissa kovasti sekoittumaan päin. 100 vuoden päästä koko ongelma on ohi.

Jaakko Häkkinen

"Harvardin Richard Lewontin oli se biologi, joka tutkimuksiinsa perustuen sai monet järjestöt luopumaan ihmisrodun käsitteestä. Kyse on juuri tuosta, että lähellä lajin alkukotia parissa kylässä on enemmän diversiteettiä kuin muualla maapallolla yhteensä."
-- Diversiteetti voi ilmetä geeneissä monella eri tasolla. Tuolla genominlaajuisella FST-tasolla, jolla geneettistä etäisyyttä ilmaistaan, afrikkalaiset ovat kyllä kaikki lähempänä toisiaan kuin eurooppalaisia. Olet antanut jonkin toisenlaisen diversiteetin hämätä. Eli kyllä rotuja voidaan perustella genetiikalla.

Eikä sekään, vaikka Afrikan sisällä todella olisi suurimmat FST-arvotkin, kiistäisi rotuja. Miksei muka voitaisi ajatella, että Afrikassa on useita rotuja? Tietenkin on. Vanhassa antropologiassakin negrideja asui vain Saharan eteläpuolella; somalit olivat ihan oma joukkonsa, samoin kai pygmit jne.

"Selvintä olisi, että maltettaisiin olla puhumatta ihmisroduista. Lewontinin lanseeraamaa järkevää käytäntöä on kuitenkin 2000-luvulla kohdannut backlash, jota Jaakkokin kannattaa. Kyse ei ole mistään rasismista vaan siitä ajattelusta, että erinäköisiä populaatioita eri puolilla maailmaa on helppo kutsua nelikirjaimellisella sanalla."
-- Selvintä nimenomaan on puhua roduista silloin kun tarkoitetaan yksittäistä kansaa laajempaa lähisukuisten kansojen joukkoa. Rotu on tarpeellinen väliporras kansan ja lajin välissä.

"Rodut tuossa mielessä eivät ole kovin pysyviä ja ovat nykyliikenteen oloissa kovasti sekoittumaan päin. 100 vuoden päästä koko ongelma on ohi."
-- Ei todellakaan riitä sata vuotta! Suomeen esimerkiksi on tullut joka suunnalta kaikkina aikoina "maahanmuuttajia", mutta silti tämä kansa on edelleen 80 %:sesti vaaleatukkainen. Se että kaikissa suomalaisissa olisi 15 sukupolven kuluttua ripaus vaikka afrikkalaista verta, ei muuttaisi "rotupiirteitämme" mihinkään suuntaan.

Afroamerikkalaisissa on keskimäärin 25 % europidista perimää, mutta eivätpä ole rodut sielläkään lähelläkään alkaa näyttää samanlaisilta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

En ole antanut minkääntasoisen diversiteetin hämätä. Kyse on nyt siitä kielellisestä seikasta, onko "rotu" tarpeellinen sana kuvaamaan kansojen ja lajin väliporrasta. Minusta ei, mutta ei siinä pelkässä sanassa mitään pelottavaakaan ole.

Jo Sokrates pohti ongelmaa, miten sama asia voi olla iso tai pieni, riippuen siitä, mihin vertaa :) Ei sen ihmeempää kommenttia tuohon, kuinka "lähellä" ollaan sitä että näytetään "samanlaisilta".

Arvelen, että 100 vuoden päästä ulkonäköön perustuvan rasismin ongelma on ohi. En tarkoita, että kaikki rupeavat näyttämään samalta. Sitkeimpiä ihmisen biologiaan liittyviä ongelmia ovat ne lääketieteen keskustelut, joissa joku vastustaa jollekin populaatiolle tyypillisen taudin tutkimista "rodullisena profilointina". Sellainen on tietenkin yleensä näin tekevän oman edun vastaista.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Kovan linjan rasisteja on varmaan melko harvassa, mutta jonkin verran rasisteja on uskoakseni valtaosa kaikista kansoista. Usein rasisminsuuntaisia asenteita ei pidetä rasistisina lainkaan, jos ne jotenkin kuuluvat oman lähipiirin ajattelutapaan ja ovat "perittyjä".

Itse kuulin tavanomaisena pidettyyn nähden ehkä odottamatonta asennevääristymäpuhetta metrossa Helsingin keskustasta Itäkeskukseen keväällä 2014. Oletan kolmen rasistisesti puhuneen pojan ja läheisen rouvan olleen Suomen kansalaisia. Noin kymmenvuotiaat pojat juttelivat keskenään suomeksi ja vanhempi ehkä 50 v nainen kuunteli ja kommentoi mummimaisesti ehkä somaliaksi. Jutut olivat ensin kivoja aiheena uudet mailat joiden ominaisuuksia vertailtiin. Sitten sävy muuttui kun tuli erimielisyyttä paremmuudesta ja puututtiin ulkonäköasioihinkin. Yksi poika ilmoitti toiselle, että tämän nenä on samanlainen kuin suomalaisilla, joilla on sian kärsä koska syövät sianlihaa. Lapsi ei ymmärtänyt puhuvansa rasistisesti, mutta mummin tai muun aikuisen pitäisi varmaankin puuttua asiaan ja kertoa onko tuollainen soveliasta. Toivottavasti kenenkään kotikulttuurissa ei opeteta pahoja vääriin tietoihin perustuvia asenteita erilaisia ihmisiä kohtaan.

Jaakko Häkkinen

"Usein rasisminsuuntaisia asenteita ei pidetä rasistisina lainkaan, jos ne jotenkin kuuluvat oman lähipiirin ajattelutapaan ja ovat 'perittyjä'."
-- Tosi on, että "normaaleina" pidettyjä mielipiteitä ei ymmärretä välttämättä rasistisiksi. Ja jos joku sanoo niiden olevan sitä, seuraa vastustusreaktio. Mutta kyllä kehityskelpoinen ihminen pystyy tarkastelemaan asiaa kuitenkin objektiivisesti ja tajuaa, mikä on rasismia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Jos jotakuta asiaan vasta nyt tutustuvaa kiinnostaa tuo Lewontinin, Edwardsin, Dawkinsin, Marksin ja muiden keskustelu "rotu"-käsitteestä, tässä on aika hyvä tiivistelmä:

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genetic_Divers...

Jaakko Häkkinen

Niin, eli modernin genetiikan perusteella voidaan puhua roduista. Parhaimmillaan genominlaajuisesta näytteestä voidaan jopa sanoa, missä sardinialaisessa kylässä henkilö on syntynyt! Eikä tämä ole vitsi:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.137...

Maanosan tarkkuudella rotuihin jakaminen onnistuu vielä helpommin. Toki se on aina sopimuskysymys, mihin rajat vedetään, ja tietenkin rotujen välillä on jatkumo: ei ole mitään puhtaita, sisäsiittoisia rotuja, jotka jyrkästi vaihtuisivat toiseksi valtioiden rajalla.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Mitä nyt tulee tuohon SK:n selvityksen ensimmäiseen väittämään "Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki Maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan", olisi siis ihan mahdollista, että joku viime aikojen artikkeleita lukenut olisi eri mieltä perustellusti :)

Useimmat vastaajat eivät kuitenkaan ole lukeneet tiedejulkaisuja. He katsovat virkkeen ensimmäisen lauseen seuraavan jälkimmäisestä, kuten lomakkeen tekijä on tarkoittanutkin. Pelkästään tuosta eri mieltä olemalla ei silti pääse rasistiksi tässäkään tutkimuksessa.

Jaakko Häkkinen

Hyvä pointti. Mutta ihminen, joka ei seuraa genetiikkaa, voi silti uskoa silmiensä todistusta ja ajatella, että täytyyhän rotuja olla, kun yhdellä mantereella on yhdennäköistä porukkaa ja toisella mantereella toisennäköistä. Eli nk. maalaisjärkikin riittää jo osoittamaan rodut riittävän todellisiksi: ulkoiset piirteet riippuvat geeneistä, ja erilaiset ulkomuodot eri mantereilla tarkoittaa myös merkittäviä geneettisiä eroja mantereiden välillä.

Toimituksen poiminnat