Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Pakkoruotsi on kieltenopetuksen tulppa

Opettaja-lehdessä 18/2015 (OAJ:n jäsenlehti) käsiteltiin kieltenopetuksen tulevaisuutta. OAJ:n piirissä ollaan syystäkin huolissaan suomalaisten kielitaidon yksipuolisuudesta ja ohenemisesta. OAJ vaatii, että kielten opetusta laajennetaan ja aikaistetaan. Tässä kirjoituksessa käsittelen mahdollisia keinoja kielitaitomme monipuolistamiseksi. 

 Suomenkielisten kielivalikoiman pohjana on kielipari englanti + ruotsi, koska käytännössä kaikki haluavat opiskella englantia (A1-kielenä 90 %, A2-kielenä 8 %; ks. Opetushallituksen katsaus) ja koska ruotsi on kaikille pakollinen (A1-kielenä 1 %, A2-kielenä 7 %, B1-kielenä 92 %). Tästä lähtökohdasta kieltenopetuksen monipuolistamiseen ei ole kovinkaan monta keinoa. Toistaiseksi olen keksinyt vain seuraavat vaihtoehdot:

 1. Nykyisten kahden pakollisen vieraan kielen sijasta määrätään kaikille kolme pakollista vierasta kieltä. Näin kaikki opiskelisivat useampaa vierasta kieltä kuin vain kahta kuten nykymallissa. Tämän vaihtoehdon huono puoli on se, että osalle oppilaista kielten opettelu on hyvin hankalaa, ja kolme vierasta kieltä peruskoulun aikana rasittaisi heitä kohtuuttomasti ja näkyisi epäilemättä arvosanoissa. Sanaston ja kieliopin pänttäämisen vuoksi kielten oppiminen on muutenkin paljon työläämpää kuin sellaisten oppiaineiden oppiminen, joissa luetaan ja painetaan mieleen suorasanaista äidinkielistä tekstiä.

 2. Ihmisiä kielletään ottamasta englantia ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi, jolloin saadaan moniin eri kieliin pitkän oppimäärän opiskelijoita. Sen lisäksi, että kielen kieltäminen itsessään jo vaikuttaa järjettömältä, olisi maailman tämänhetkisen yleiskielen englannin kieltäminen vielä monin verroin järjettömämpää.

 3. Ruotsista tehdään vapaavalintainen kieli, tasavertainen muiden vieraiden kielten kanssa. Näin oppilaat voisivat valita englannin jälkeen toiseksi kielekseen jonkin maailmanlaajuisesti tärkeämmän kielen kuin ruotsi. Kielitaitomme monipuolistuisi, kun kaikki eivät enää edustaisi samaa englanti + ruotsi -kielipohjaa, mutta siltikään kieltenopiskelun kokonaisrasitus ei kasvaisi nykyisestä. Huonoja puolia tästä mallista ei löydy – ei vaikka mietittäisiin seurauksia (ks. jäljempänä).

 

 "Kaikille yhteisestä ruotsin opiskelusta OAJ ei ole suin päin valmis luopumaan muun muassa siksi, että se liittyy perustuslaillisiin oikeuksiin. Alueelliset vaikutukset oppilaiden työ- ja opiskelumahdollisuuksiin on arvioitava tarkkaan, ennen kuin kokeiluihin ryhdytään." 

 Tässä kappaleessa toistellaan tyhjän päällä lepääviä väitteitä. Ensinnäkään ruotsin opiskelun pakollisuus ei liity mitenkään perustuslaillisiin oikeuksiin. Niin olisi asia vain, mikäli ruotsinkielisille taattaisiin perustuslaissa oikeus pakottaa suomenkieliset oppimaan ruotsia. Perustuslaissa mainitaan kuitenkin vain ruotsin kielen asema toisena kansalliskielenä ja oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia.

 Ruotsin kielen pakollisuus on pelkästään opetuslakeihin liittyvä taso, joka on täysin riippumaton perustuslaista, kielilaista tai kielitaitolaista. Perustuslaissa säädettiin ruotsinkielisille ihan samat oikeudet jo kauan ennen kuin ruotsin pakollisuus sementoitiin opetuslakeihin.

 – Ruotsin kieli voi olla toinen kansalliskieli (perustuslaki) sekä virallinen kieli niissä kunnissa, missä ruotsinkielisten osuus on riittävän suuri (kielilaki), kuten tähänkin asti. 

 – Korkeakoulutetuilta viranomaisilta voidaan edelleen edellyttää ruotsin kielen taitoa (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta) kuten tähänkin asti.

 Kyselyjen mukaan noin kolmannes suomenkielisistä opiskelisi ruotsia, vaikka se olisi vapaaehtoistakin. Lisäksi virkamiesten nykyinenkin kielitaito on totta vain paperilla – todellisuudessa suomenkielisten ruotsintaito on käytännössä surkea, huolimatta 40 vuotta jatkuneesta pakkoruotsista. Käytännössä siis tilanne ei muuttuisi nykyistä huonommaksi vaikka ruotsin pakollisuudesta luovuttaisiinkin. Ainoa käytännön seuraus olisi suomenkielisten kielitaidon monipuolistuminen. 

 Mitä tulee alueellisiin vaikutuksiin, niin käsitellyn kirjoituksen alussa esiteltiin, kuinka kieltenopetuksen tilanne on jo nykyään alueellisesti eriytynyt. Lisäksi suuret koulut ovat kieltenopetuksen suhteen paremmassa asemassa kuin pienet koulut. Tasa-arvoisuuden kannalta olennaista on vain sen selvittäminen, miten ruotsin pakollisuudesta luopuminen muuttaisi nykytilannetta, joka siis sekään ei ole tasa-arvoinen.

 

"Jaakko Salo muistuttaa, että kuntien ja valtion henkilöstöltä edellytetään yhä molempien kansalliskielten hallintaa. Itäsuomalaiset opiskelijat, jotka myöhemmin haluaisivat hakeutua näihin töihin, joutuisivat eriarvoiseen asemaan muualta tulleiden kanssa."

 Aivan kuten peruskoulun päästötodistukseen ruotsista "säälivitosen" saanut on eriarvoisessa asemassa kuin kympin saanut. Jos huonommalla ruotsin taidolla koulunsa päättänyt haluaa isona valtion tai kaksikielisen kunnan korkeakoulutetuksi virkamieheksi (vain näitä koskee kielitaitovaatimus), hän joutuu joka tapauksessa opettelemaan ruotsin uudestaan.

 Sama koskisi mahdollisia itäsuomalaisia pakkoruotsittamattomia: heidän pitäisi sitten peruskoulun jälkeen opetella ruotsi hyväksyttävälle tasolle. Itä- ja Pohjois-Suomessa ei kuitenkaan ole sellaisia kuntia, joissa ruotsi olisi toinen virallinen kieli, joten tällaisia viranomaistyöpaikkojakin olisi huomattavasti vähemmän.

 Aikuistumisen lähestyessä opiskelijalla alkaa olla selvempi käsitys siitä, millaiselle uralle hän haluaa. Opettaja-lehden kirjoituksessakin mainitaan, että "uuden tuntijaon myötä lukiossa voi nyt aloittaa ruotsin opiskelun." Eikö tämä riittäisi myös niille mahdollisille itäsuomalaisille, jotka lukion aloittaessaan havahtuisivat haluavansa isona ruotsin taitoa vaativiin viranomaistehtäviin?

 Muutenkin lukio on ensisijainen reitti korkeakoulutettuihin viranomaistehtäviin. Niinpä ruotsin pakollisuus peruskoulussa ja ammatillisella keskiasteella voitaisiin lopettaa, vaikka se lukiossa vielä säilyisikin. Mainituilla kouluasteilla "sivullisia uhreja" eli turhaan pakkoruotsitettuja (niitä jotka eivät päädy korkeakoulutetuiksi viranomaisiksi) on valtavasti, ja se on kaikki pois muilta vierailta kieliltä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (111 kommenttia)

Keijo Räävi

Ilman ruotsin kielen hallintaa vaikea lähteä työnhakuun länsinaapuriin tai Pohjoismaihin ylipäätänsä.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Joidenkin mielestä suomalaiset pitää kouluttaa Ruotsia varten, joidenkin toisten mielestä Suomea varten tai opiskelijaa itseään varten. Meitä on moneen junaan ja asemillekin.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Keijo, "Ilman ruotsin kielen hallintaa vaikea lähteä työnhakuun länsinaapuriin tai Pohjoismaihin ylipäätänsä."

Missä näitä ihmisiä oikein sikiää, joille maailma loppuu Pohjoismaihin? - Tai ovat jo sitä todella vanhaa ikäluokkaa, joka ei koskaan matkustanut Tukholmaa pitemmälle.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Näin tämä homma etenee, että meillä on pakkoruotsin siivellä velvoitteena myös pakkopohjoismaalaisuus. Itse asiassa pohjoismaalaisuus tulkitaan muutamien valopäätulkkien mukaan niin, että ei ole olemassakaan pohjoismaalaisuutta suomen kielellä, siitäkään huolimatta, että kaunis, ainutlaatuinen ja harvinainen suomen kielemme sattuu kylläkin olemaan yksi Pohjoismaitten suurimmista kielistä.

Euroopan unionissa meidän suomen kielemme saa sille kuuluvat oikeudet, arvon ja arvostuksen, ei Pohjoismaissa.

Ei elämä täällä meidän Fenno-Skandiassamme aina niin helppoa ole. Koskahan kieltävät tuon ruman "Fenno"-sanan? Sehän kuulostaa korvaan pakkopohjoismaalaisittain hirveältä eikö?

Jaakko Häkkinen

Keijolle tiedoksi:
- Ruotsalaiset puhuvat englantia, koska heillä on pakkoenglanti
- Englannilla pärjää siis Ruotsissa + koko maailmassa; ruotsilla pärjää Ruotsissa.

Miksi haluat rajoittaa suomalaisten suuntautumisen pieneen naapurimaahan? Toisella puolella olisi isompi naapuri, jossa ei pärjää ruotsilla... Muuallakaan maailmassa ei pärjää ruotsilla.

Käyttäjän MarkkuVasara kuva
Markku Vasara

Ilman saksankielen hallintaa vaikea lähteä työnhakuun Saksaan, ilman ranskankielen hallintaa vaikea lähteä työnhakuun Ranskaan, ilman kiinankielen hallintaa vaikea tehdä kauppaa Kiinassa, ilman .............

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Ei kun ilman saksaa on vaikea lähteä työnhakuun Saksaan tai Eurooppaan ylipäätänsä. Euroopassa kun puhutaan saksaa siinä missä Pohjoismaissa puhutaan ruotsia. Olen todistanut, kuinka jopa Espanjan aurinkorannalla ihmiset puhuivat keskenään saksaa. Varmasti sillä pärjäisi Afrikassakin tai ainakin oppisi sen avulla helposti minkä tahansa muun kielen.

Tero Virtainen

Miksi me meuhkaamme jostain ruotsinkielestä? Ensinnäkään se ei ole keneltäkään pois ja sitäpaitsi meidän on opittava maailman kieliä. Meille tulee hätää kärsiviä pakolaisia vuosittain tuhansia maahan. He tulevat tänne pakoon sortoa, mutta toisaalta myös tekemään töitä. Me emme pärjää heidän kanssaan vain suomella tai ruotsilla. Meidän on opeteltava heidän kieltään, jotta heillä ei olisi nykyisen kaltaista altavastaajan asemaa työmarkkinoilla! Meidän on osattava palvella somalia somalinkielellä ja syyrialaista arabiankielellä.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Oliko tuo vitsi? Siltä se ainakin vaikutti.
Mutta toistetaan taas kerran se moneen kertaan toistettu yksinkertainen asia. Koulussa on käytettävissä rajallinen määrä oppitunteja. Niitä tarvitaan matematiikan, luonnontieteiden, historian ja muiden aineiden opetukseen. Varsinkin matematiikan ja luonnontieteiden tuntimäärä on jo nykyisellään riittämätön. Kaikkia tunteja ei voida käyttää kielten opetukseen. Yhden kielen tyydyttävään tai edes välttävään oppimiseen tarvitaan kohtalaisen suuri määrä oppitunteja. Siksipä joudutaan tekemään valintoja. Yhden kielen valinta ON muilta pois. Meidän kannaltamme tärkeitä kieliä ovat taloueslämässä laajalti käytettävät kielet. Näitä ovat meille tärkeän Ruotsin ohella Englanti, Saksa, Espanja, Ranska, Venäjä ja Kiina. Ruotsin kieli on meille tärkeä, mutta sen ylikorostunut asema ei ole perusteltu.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Tähän voisi todeta yhden kieltenopettajan(ranska) toteamuksen että mitään kieltä ei opi kuudessa vuosiviikkotunnissa mitä perusopetuksessa annetaan.

Jos todella mietitään mikä on parasta kansakunnan kannalta, kun kielistä puhutaan, niin silloin on olemassa pääkieleksi kaksi vaihtoehto ruotsi tai englanti, suomella kun ei tee yhtään mitään missään muualla kuin suomessa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #17

"Jos todella mietitään mikä on parasta kansakunnan kannalta, kun kielistä puhutaan, niin silloin on olemassa pääkieleksi kaksi vaihtoehto ruotsi tai englanti, suomella kun ei tee yhtään mitään missään muualla kuin suomessa."
-- Ja ruotsillako tekee paljon enemmän kuin suomella? Sillä pärjää Ruotsissa, Norjan rajakunnissa ja parissa rannikkokunnassa Suomessa.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #19

Kommentissasi on vastaus omaan kysymykseesi, joten siihen ei minun tarvitse mitään vastata. Itseasiasta, niin olenko mielestäsi väärässä?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #24

Ai sinusta kahdeksan miljoonan puhuma kieli on paljonkin isompi ja tärkeämpi kuin viiden miljoonan puhuma kieli? Ei se maailman tasolla ole... https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_kielist%C3%...

Suomi ja ruotsi ovat käytöltään mitättömiä pienten maiden kieliä.

Mikäs se sinun itse asiasi sitten on? Minusta äidinkieli on tärkein, ja vieraat kielet saa itse valita tarjonnasta. Tarjontahan muodostuu siitä, mitä kieliä siinä maassa pidetään tärkeinä: meillä yleisimmin tarjolla on englantia, saksaa, venäjää, ranskaa ja espanjaa. Ja ruotsia historiallisista syistä, jotka eivät riitä perustelemaan kielipakotusta.

Jaakko Häkkinen

Tero, juuri nyt meuhkaamme pakkoruotsista, koska se yksipuolistaa suomalaisten kielitaitoa. Lisäksi pakolle ei ole milloinkaan esitetty pätevää perustelua. Keksitkö sinä sellaisen?

Tietenkin ruotsi on pois muilta kieliltä; siinä tulee vastaan sekä tuntimäärä että oppilaiden rajallinen kapasiteetti lukea monia vieraita kieliä.

Cenita Sajaniemi

... niin että viranomainen osaa/hallitsee ruotsin kielen.....

Nythän tiedämme, että jokainen koulua käyvä ruotsiksi elämänsä aloittanut löytää itsensä lukemasta suomea jo ensimmäisellä luokalla ja juttu jatkuu läpi koko kouluajan...... ja koska jokaisen Suomessa asuvan (ainakin melkein) on osattava suomea voidakseen saada työpaikan ja pystyäkseen toimimaan arjessa.... en siis ymmärrä sitä, että valtakieliä pitäisi olla kaksi tai enemmän.
Ruotsinkieliset, muutkin kuin virkamiehet osaavat maan pääkielen, suomen. Miksi sitten Suomen valtavan virkakoneiston suomalaisten pitäisi osata ruotsia, koska asiointi onnistuu suomeksi. JA, simultaanitulkkaus onnistuu nyt jo puhelimitse (uusi suomalainen keksintö, jossa simultaanitulkkaus 60 kielelle). .... ja onhan toivottavasti myös suomalaisilla varaa ostaa itsellensä - puhelin;)

Cenita Sajaniemi

Hih-hih .... sarkasmi on vaikea laji, varsinkin jos ei edes itsellä leikkaa....

Tarkoitin tietenkin tässä pakkoruotsin poistokeskustelussa sitä, että kyllähän varmaan ruotsinkielisilläkin on varaa ostaa puhelin, jossa tulkkaus, niin pärjäävät niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Tuo keksintö, simultaanitulkkaus puhelimessa on LOISTAVA!

http://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/ict/suomal...

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Koulussa aikanaan meillä oli pakollisena suomen ja ruotsin lisäksi myös englanti ja saksa.

Niiltä osin asia oli siis kunnossa. Ei ne toisiltaan pois olleet.

Jaakko Häkkinen

Tomi, oletko käynyt laitonta koulua?
- Pakollisia vieraita kieliä on kaksi
- Vain ruotsi on lain mukaan kaikille suomenkielisille pakollinen

Ei kaikilla riitä kapasiteetti opiskella samaan aikaan kolmea vierasta kieltä - juuri siksi vain kaksi on pakollisia. Ruotsi vie tuon toisen paikan ja yksipuolistaa kielitaitoamme. Ymmärräthän sinä tämän?

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

Kyllä noitten mainitsemisen aineiden oppitunneille oli pakko osallistua.

Turun Klassikossa ja Klassikon lukiossa oli noihin aikoihin pakollisena liäksi kahdeksan vuoden pakkolatina.

Eipä tullut kenellekään mieleen sellaisen asiantilan laillisuuden kyseenalaistamista.

Omien muksujen kouluaikoja muistellessa tuli mieleen että toisella oli pakollisena saksan asemasta espanja. Tietysti englanti myös.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #25

No se varmaan oli tiedossa etukäteen, kun vanhempasi sinut tuollaiseen erikoiskouluun laittoivat? Eihän kukaan pakkomusiikistakaan valita, jos on musiikkiluokalle halunnut...

Milläs lailla lapsillasi oli "pakollisina" nuo kielet? Erikoiskoulu, vai niin pieni koulu ettei kaikkien kielten opetusryhmiä saatu kokoon? Se on eri asia kuin todellinen pakollisuus.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Sinä puhut nyt sujuvasti vanhan oppikoulun eli niin sanotun rinnakkaiskoulujärjestelmän ajoista. Ei silloin pakkoruotsista edes puhuttukaan tietystikään, koska sitä ei ollut. Vanhan oppikoulun ruotsin kielen opetus ei tietystikään koskenut koko ikäluokkaa, vaan harvoja ja valittuja. Koulujärjestelmän uusiuduttua kaikki muuttui.

Peruskoulusysteemi ajettiin Suomessa läpi vuosina 1972-1977 ja se alkoi Lapista valuen vuosi vuodelta etelään, jolloin Helsinki saavutettiin 1977. Pakkoruotsi tuli voimaan sen siivellä ja alusta alkaen sitä on myös vääryytenä vastustettu.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Tyhjät iskulauseet, kuten kielitaito on rikkaus - mikä taito ei olisi rikkaus", kirjoittaa Kanavassa Turun yliopiston kieli-ja käännöstieteiden laitoksen tutkijatohtori. "Joidenkin mielestä Suomi on ajamassa itseään rappioon, kun kielitaito kapenee. Toisten mielestä on vain hyvä, että keskitytään muihinkin asioihin"

Tuntuu, että ainakin täällä pakkoruotsin puoltajien asenne ei ole yhtään pehmentynyt ajattelemaan, että mikähän järki tässäkin koko Suomen pakkoruotsittamisessa oikein on?

"Tärkein syy kielten opiskelun vähenemiseen on englannin aseman muuttuminen. Moni kokee, että muiden kielten taitoa ei juuri tarvita. Englannin osaaminen on jo lähinnä kansalaistaito siinä kuin vaikkapa taito käyttää tietokonetta.

"Jo nyt ruotsin kurssien suuri kysyntä kuormittaa esimerkiksi yliopistojen kielikeskuksia, koska lukiosta tulevilla on keskimäärin yhä heikompi ruotsin kielen taito. Kun niin sanottu virkamiesruotsin vaatimukset ovat pysyneet pääosin ennallaan, kielikeskuksilla on suuri työ saada opiskelijoiden ruotsin taito sille tasolle, että läpäisevät kielitaitokokeen ja voivat saada tutkintonsa valmiiksi. Tästä seuraa , että kielikeskuksilla on vähemmän resursseja muiden kielten kurssien järjestämiseen.

Tehoton ruotsin opiskelu onkin siis itse asiassa osa kielivalikoiman suppenemiskehitystä" kirjoittaa Lotta Lehti.

Suurin osa suomalaisista näkee pakkoruotsin olevan esteenä monikielisyydelle, mutta politiikkojen mielestä asiasta ei kannata edes käydä kunnon keskustelua. Miksi? Miksi halutaan tehdä koko Suomelle vahinkoa jäykillä asenteilla, kun meillä on 40-vuotta sitten koettu toisenlainenkin aika.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Monet kielten opiskelun puolestapuhujat tekisivät asialleen palveluksen, jos he myöntäisivät, että yhä suurempi osa suomenkielisistä ei välttämättä konkreettisesti tarvitse työelämässään tai vapaa-ajalla muun kuin englannin kielen taitoa, äidinkielen lisäksi", kirjoittaa Lehti."

Professori Janne Saarikivi kuvaa taas kirjoituksessaan Image-lehdessä (212/214) ruotsin pakollisuuteen liittyen:

"Yksi sanoo, että ruotsi on elintärkeää, koska pohjoismaisen kirjastotätien kokouksessa on mukava jutella ruotsia. Toinen taas on sitä mieltä, että ruotsin opiskelu on täysin turhaa, koska hän on vain kerran elämässään yrittänyt puhua ruotsia Tukholmassa ja silloinkin hänelle vastattiin englanniksi. Kun keskustelu on tällä tasolla, ei rakentavia avauksia voi syntyä."

Näinhän tuo näyttää yleisemminkin aina menevän. Hyvä on joka tapauksessa, että asiasta myös keskustellaan fiksuimmissakin lehdissä ja vieläpä arvostettujen kansalaisten toimesta, jotka kaikki eivät taida edes olla persuja:)

Onkin tunnustettava, että nämä Jaakko Häkkisen kaikki blogit ovat todella hyvää ja järkevää tasoa ja toivoisikin, että mahdollisimman moni niitä myös ajatuksella lukisi. Me suomalaiset olemme sen ansainneet, että meilläkin olisi parempi keskustelukulttuuri, joka johtaisi myös parempiin muutoksiin kielipolitiikassa koko Suomen hyväksi.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Pakkoruotsittajat haluavat sulkea Suomen kansan edelleen Impivaaraan, koska he jostain kummallisesta syystä olettavat hyötyvänsä Impivaarasta.

Osmo Soininvaara julkaisi puheen, jota hän ei ehtinyt pitää eduskunnassa sen äänestäessä pakkoruotsista.
Soinivaara lausuu muun muassa näin: "Vaikka esitys ruotsin kielen (ja suomen kielen) pakollisen opiskelun poistamisesta kaatuukin huomenna äänestyksessä, on minusta selvää, että on vain ajan kysymys, milloin pakkoruotsi Suomesta poistuu. Niin kielteisiä ovat nousevan nuorison asenteet sitä kohtaan. Uusi poliitikkosukupolvi tulee jossain vaiheessa pakkoruotsin poistamaan."

Soininvaara kysyy myös:
"Miksi muuten kukaan ei ole tehnyt kyselytutkimusta siitä, kuinka paljon ruotsia peruskoulussa opiskelleet ovat katsoneet tästä kielitaidostaan hyötyneensä ja kuinka usein he ruotsia puhuvat, lukevat ja kuuntelevat? Tulisi jotain kättä pidempää tähänkin väittelyyn.

On aika arveluttava asia ryhtyä perustelemaan jonkin aineen opiskelua muilla argumenteilla kuin sillä, että opiskelusta on hyötyä oppilaalle itselleen."

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Pakkoruotsi edustaa meille arktista apartheidia.

Verrattomalla Jaakko Häkkisellä on aiheesta laajat ja laveat tiedot ja hän jaksaa ja jaksaa aina vaan puurtaa ja avata sokeitten silmiä yhä ja yhä läkähdyttävällä tarmolla ja kielivapauden evankeliumilla.

Hän ei pahastune, jos arktiseen pakkoruotsiapartheidiin viitaten nimitän hänet meidän kaikkien puolesta kielivapaustaistelijoiden Nelson Mandelaksi.

Jaakko Häkkinen

Hehe! :D No meitä kielivapaustaistelijoita on monia, ja jokainen korostaa sitä lähestymiskulmaa, jonka kokee tärkeimmäksi tai suurelle yleisölle helpoimmaksi ymmärtää.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Kohtaan kolmen toteamukseen etteikö huonoja puolia löydy, että kyllä niitä löytyy.
Yksi on se että kun oppilas muuttaa paikakunnalta toisella on täysin mahdolista että hänen edellisessä paikassa aloittama kieli on sellainen jota ei nykyisesä opeteta jolloin ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa.

Jos vasta lukiossa aloitetaan ruotsin opiskelu niin se tarkoittaa sitä että nykyisten 5 pakollisen kurssin määrä pitää tulevaisuudessa tuplata, jolloin ruotsin kursseja olisi enemmän kuin oman äidinkielen, jos haluttaan päästä samaan oppimäärään kuin nyt. Ammattikoulussa asia on toisin.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Joten lienee parasta, että ruotsi ja suomi ovat vain yksi vapaaehtoinen kieli muiden kielten rinnalla. Mitä tulee koulujen vaihtamiseen, niin ongelmia on jo nyt niillä, jotka opiskelevat harvinaisempia kieliä, mutta he todennnäköisesti hoitavat homman jossain muussa lähikoulussa, jossa samaista kieltä opetetaa. Näinhän tämä toimii jo täällä pääkaupunkiseudullakin. Ei voi olettaa, että kaikkia kieliä voidaan opettaa joka koulussa. Joustavuutta tarvitaan .

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Isoilla paikkakunnilla on enemmän kouluja ja oppilaita jolloin on myös enemmän vaihtoehtoja. Kunnassa jossa on vain yksi yläkoulu asiat ovatkin toisin.
Jotta voidaan toimia kuten viimeisessä lauseessa sanot pitää perusopetuslakia muuttaa ja ehkä paria muutakin lakia siinä samalla.

Jaakko Häkkinen

Juha, miten tilanne huonontuisi nykyisestä? Kunnat ja koulut ovat eri kokoisia ja eri resursseilla. Ei nytkään muuttaessaan saa välttämättä jatkaa samaa kieltä.

Pitää verrata nykytilanteeseen eikä ideaaliin!

"Jos vasta lukiossa aloitetaan ruotsin opiskelu niin se tarkoittaa sitä että nykyisten 5 pakollisen kurssin määrä pitää tulevaisuudessa tuplata, jolloin ruotsin kursseja olisi enemmän kuin oman äidinkielen, jos haluttaan päästä samaan oppimäärään kuin nyt."
-- Ei niitä tarvitse tuplata. Eihän nykyinenkään pitkä putki peruskoulusta yliopistoon ole tehnyt suomenkielisistä oikeasti ruotsintaitoisia. Kielitaitovaatimukset eivät ole todellisia, ne elävät vain paperilla. Tämä voi valaista sinua:
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/182303-kieli...

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

"Juha, miten tilanne huonontuisi nykyisestä? Kunnat ja koulut ovat eri kokoisia ja eri resursseilla. Ei nytkään muuttaessaan saa välttämättä jatkaa samaa kieltä."

Mainitsemasi ongelma koskee vain valinnaista kieltä ei pakkollista kieltä, joten ongelma on eri vaikka onkin ikävä.

"-- Ei niitä tarvitse tuplata. Eihän nykyinenkään pitkä putki peruskoulusta yliopistoon ole tehnyt suomenkielisistä oikeasti ruotsintaitoisia. Kielitaitovaatimukset eivät ole todellisia, ne elävät vain paperilla."

Nykyinen "pitkä" putki on minimissään vain 11 kurssia mikä ei tee vuotta kohden kuin vajaa 2 vuosiviikkotuntia (lukio+peruskoulu).
Uteliaana haluaisin tietää minkä kielen oppii tuossa samassa ajassa siten että voi puhua todellisesta kielitaidosta?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #28

Nythän RKP haluaa lisätä alueellista eriarvoisuutta esim. Raaseporissa pakottamalla ruotsin jo ekaluokkalaisille. Mites sitten käy, jos nämä koululaiset muuttavat muualle maahan, missä A1-ruotsia ei voikaan jatkaa? Ongelma koskee siis myös pakkokieltä.

Sitä paitsi ruotsin pakollisuudesta luopuminen tarkoittaisi sitä, että suuria eurooppalaisia kieliä voisi opiskella nykyistä useammassa koulussa, koska opetusryhmät saataisiin helpommin kasaan.

"Uteliaana haluaisin tietää minkä kielen oppii tuossa samassa ajassa siten että voi puhua todellisesta kielitaidosta?"
-- Ei mitään kieltä opikaan tuollaisilla tuntimäärillä. Koulun kieltenopetuksen tarkoitus on tarjota pohja kieliin, joita oppilas ajattelee ehkä tarvitsevansa tulevaisuudessa. Silloin hänen on helppo kerrata kieltä ja opetella sitä käyttötasolle, kun pohja on jo valmiina.

Englanti on yleensä ainoa kieli, joka opitaan käyttötasolle, koska TV, musiikki ja netti ovat pääosaltaan englanninkielisiä. Siksi tuntialtistus jo vuorokaudessa on ihan eri luokkaa kuin muiden kielten kohdalla.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

En ota kantaa, miten asioiden pitäisi olla, vaan esitän ainoastaan ennustuksen, että jossain lähitulevaisuudessa kieltenopetus tulee perustumaan ensisijaisesti käytettävissä oleviin opetusresursseihin eikä aiemmin säädettyihin asetuksiin. Tämä voisi käytännössä tarkoittaa sitä, että ruotsi menettää asemansa pakollisena A/B -kielenä Suomussalmella mutta säilyttää sen Valkeakoskella, näin esimerkkeinä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Norjassa valitetaan nyt, että suomalaiset eivät osaa ruotsia, vaikka sitä opetetaan pakollisena peruskouluissamme. Näin suomalaiset jäävät ilman työpaikkaa, joissa ei englannin kielellä selviä. Työpaikkoja olisi nyt Norjassa tarjolla työttömyydestä kärsiville ruotsia osaaville suomalaisille.

Pakkoruotsin tuntimäärää on ehdottomasti lisättävä, että sitä opiskelevat kielen myös oppivat.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Pakkoruotsin tuntimäärää on ehdottomasti lisättävä, että sitä opiskelevat kielen myös oppivat"

...siis me koulutamme työvoimaa norjalaisille? Älä nyt hulluja kirjoita. Jos suurin osa suomalaisista katsoo ruotsin tarpeettomaksi pakolliseksi kieleksi, niin mikä ihme into teillä pakottajilla oikein on vaatia Suomeen kahden marginaalikielen pakko-opetusta? Ja vielä ihan kaikille. Ei mikään tuntimäärä riitä siihen, jos motivaatio ja tarve on nollassa. Kysykää opettajilta, jotka antavat jatkuvasti oppilailleen ruotsista armovitosia.

Nykynuoriso on enenevässä määrin jo menossa jatko- opintoihin Euroopan eri yliopistoihin ja meillä pieni joukko ihmisiä vain edelleen jankkaa ruotsin tärkeydestä koko kansalle. Mitä aikaa te hyvät ihmiset oikein elätte?

Ei tarvitse kuin kuunnella ahvenanmaalaisia, jotka katsoivat pakkosuomen rajoittavan liikaa monikielisyyttä ja siinä he olivat ihan oikeassa. Nykymaailmassa kahden pikkuisen, vähän puhutun marginaalikielen pitäisi ehdottomasti olla vapaavalintainen kieli, lähinnä niille, joiden maailma ja työllisyys supistuu vain Pohjoismaihin.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

Nåh. Jos koulutetaan vain sisämarkkinoille ei tarvita englantiakaan, vaan nienomaan ainoastaan suomea ja ruotsia, jotka ovat kansalliskieliä ja ovat valtakielet ainakin jossain päin suomea... Totuus on kyllä se ettei pohjoismaisella työmarkkinoilla ei pärjää ainostaan englanilla. Täytyy kyllä osata ruotsiakin, vaikkakin joku Jaakko, Cenita tai Kaija muuta väittääkin. (Ahvenanamaalaiset osavat kyllä suomea ihan kiitettävästi ko esim turistiteollisuus on heille tärkeää).

Muista että meidän suurimista yrityksistä monet ovat yhteispohjoimaalaisia tänään päivänä. Vaikkakin vitaminer kieliä voisin olla englanilla, niin socialistakieli on usein miten ruotsia. (esim. Nordea, Wrätsilä, StoraEnso, Handelsbanken, Outokumpu (sandvik) jne...)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #35

Tony, edelleen sorrut siihen virheeseen, että vertaat ruotsia kielitaidottomuuteen. Jos olet älyllisesti rehellinen, sinun pitäisi verrata sitä muihin vieraisiin kieliin.

Eli jos perustelet kielen pakollisuutta sillä, kuinka isoille työmarkkinoille se avaa oven, niin kumpikohan on silloin tärkeämpi, ruotsi vai englanti? Näin se pitää miettiä. Sinun argumenttisi tukee siis pakkoenglantia, ei pakkoruotsia.

Et voi unohtaa koko muuta maailmaa ja perustella pakkoruotsia Pohjoismaisessa umpiossa!

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #42

Jos katsovat mihin Suomalaiset mieluitten haluaa muutta (ja ovat muuttaneet), niin edelleen ruotsia. Ja yhteispohjoismaiset yritykset ovat kyllä läsnä ihan Suomessakin... Itse olen sitä mieltä että molemmat tarvitaan jo sisämarkkinoilla, toisen kuin Kaija.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #46

Sekoitat munan ja kanan. Jos suomalaisilla olisi pakkosaksa, eiköhän Saksaan muuttajia olisi paljon enemmän.

Miksi sisämarkkinoilla tarvitaan ruotsia? Useimmat ruotsinkieliset osaavat suomea sujuvasti.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #35

Tony, "Muista että meidän suurimista yrityksistä monet ovat yhteispohjoimaalaisia tänään päivänä."

..juu muistan ja kaikissa noissa yhteisyrityksissä on sisäisenä kielenä englanti.

Minä en haluaisi lapsia kouluttaa mihinkään sisämarkkinoille, vaan suoraan Euroopan metropoleihin. Sinnehän kaikki nykynuoret haluavat niin opiskelemaan, kuin töihinkin keräämään "pisteitä" Suomen kireille työmarkkinoille. Sitä linjaa luulisi politiikkojenkin suosivan, mutta heille näyttää riittävän vain englanti ja vähän ruotsia:)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #45

En minä vaan uskaltaisi sanoa, minne kaikki nuoret haluavat. Minä olen tavannut vain nuoria, joilla hyvin toisistaan poikkeavia tulevaisuudensuunnitelmia.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #45

Kuten krjoittin, socialinen kieli on kuitenkin ruotsi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #50

Paksu väite, joka vaatisi tilastoja tuekseen. Jos suomalainen yritys laajentaa muihin Pohjoismaihin, miksi sen piirissä yhtäkkiä alettaisiin käyttää ruotsia?

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #52

Noh onhan osa näitten yrityksien johtajista sanonut näin. (Olethan itse kirjoittanut Blogin siitä ettei tietyt toimitusjohtajien mielipiteet näistä asioista omista yrityksistä eivät pidä paikkaansa. Näköjään tiedät paremmin kuin he? (Onhan minulla ihan lähinnä usla Monta joka ovat/tai olet töissä sellaisessa yrityksissä).

Mutta aivan samaa se on minulle, enemmän työmahdollisuuksia meille ruotsia osaville, jos monet ei sitä halua oppia.

Skicken dejlig verd. Hav et roligt.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #56

Niin, linkkejä ja lähteitä kaipailen. :)

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #63

Sori. En pysty nyt linkittämään mun (huonosta) padista. Mutta eikös esim. viimeiksi oli Novartiksen tj., joka oli tätä mieltä...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #69

Niin, jatkojutusta kävi ilmi etteivät muut tuon Novartiksen tyypin sanomisiin yhtyneet:
http://www.hs.fi/ura/a1437357127068

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #71

Niin, nuo vastaukset lienee lähinnä yleislinjauksia yrityksissä, mikä mitään tj ei ole sanonut. Kuten kirjoitin, kyse oli epävirallisesta,socialisesta kielestä. Mutta, Ethän sinä tarvitse uskoa että jos työskentelee yhteispohjoimaalaisissa yrityksessä on valttia osata ruotsia...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #77

Yhtä lailla valttia on osata suomea. Sosiaalisesti siis.
Vai eikö suomen kieli sinusta ole tärkeä? Se on kuitenkin toiseksi suurin Pohjoismaiden kielistä.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #79

Minun mielestä, pitäisi olla. Mutta valitettavasti (?) pärjää pohjoismaisella työmarkkinoilla ilman suomea, muttei ilman ruotsia (tai lähisukukielellä). (Paitsi osassa suomessa).

Isäni joka teki uraa isossa laivayhtiössä ruotsissa, palkkasi mielluitten ihmisiä joka osasi sekä suomea että ruotsia. (Näitä voidaan laskea sadoissa ellei tuhansiin, hänen aikana siinä yhtiössä). Elikkä paljon ruotsinsuomalaisia (ruotsissa asuvia suomenkielisiä) sai töitä hänen kautta ko osasi suomea. Elikkä tietyille aloilla on valttia osata suomea myös ruotsista.

Missä muuten opiskelisit norjaa Tuusulassa (+lähiympäristössä)kuten tekisi jos muutaisit Norjaan?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #81

En ymmärrä, miksi käsittelet Suomea irrallisena etkä osana Pohjoismaisia työmarkkinoita. Ei ole mitään Suomesta irrallista Pohjoismaista työmarkkinaa.

Fakta on, että jos oikeasti haluaa pärjätä "sosiaalisesti" täytyy osata maan ja työntekijöiden pääkieltä. Suomessa se on suomi, Ruotsissa ruotsi, Tanskassa tanska jne. Jos ei osaa maan pääkieltä, kannattaa osata englantia, jota osataan jo useimmissa maissa.

Firman pomo voi toki päättää, että palkkaa Suomeen töihin vain ihmisiä, jotka osaavat ruotsia ja arabiaa ja khoita. Ihan vapaasti. Eihän sillä ole mitään tekemistä minkään kanssa.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #83

Senkun usko että se toimi näin. Ruotsi on kuitenkin yhteiskieli ja yleiskieli pohjoismaissa. Suomi on siinä kyllä kielellisesti vähän outo lintu, valitettavasti.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #86

Pakkoruotsi on tekosyy joka oikeuttaa skandinaaviskan ylivallan.
Jos pakkoruotsista luovutaan, viimeistään silloin pohjoismaalaisten yhteiskieleksi tulee englanti ja pääsemme tasavertaisiksi pohjoismaalaisiksi syrjitystä asemastamme.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #96

Ei kuin, silloin suomesta tulee osaa balttia.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #97

Herätys jo.
Suomi voi olla osa monia asioita samanaikaisesti. Pohjoismaalaisuus ei ole kielestä kiinni! Yhä useampi pohjoismainen yhteisö käyttää jo englantia yhteisenä kielenään, mikä on tasa-arvoisin vaihtoehto.

Etkös sinä väittänyt, ettei sinulla ole mitään herrakieli-ideologiaa? Kummasti vain näyttää, etteivät kielet ole sinulle tasa-arvoisia.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #103

Sen verran olen ollut mukana pohjoismaalaisissa tilaisuudessa että voin totea että kyllä pärjätään näennäisesti englanniksi, mutta jos haluaa syvempää yhteistöitä tarvitaan ruotsia. Samaa pätee työmarkkinoilla, mikä myös Yle tänään on uutisoinnit.
Työpäivä huomenna. Hyvää yötä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #110

Sinulla on oikeus omaan identiteettiisi: sinulle pohjoismaisen identiteetin olennainen osa on ruotsin kieli. Mutta sinun täytyy ymmärtää, että se on vain SINUN identiteettisi. Meidän suomenkielisten pohjoismaiseen identiteettiin ei yleisesti kuulu ruotsin kieli. Meille pohjoismaalaisuus on kulttuurin ja arvomaailman samuutta, täysin irrallaan kielistä.

Ymmärrätkö ollenkaan, että sinä haluat nyt pakottaa oman identiteettikäsityksesi kaikille muille? SINÄ. HALUAT. PAKOTTAA. Mieti sitä, oikeasti.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #114

En tietänkään haluaa. En edes ole kannattanut pakollista ruotsia missään ketjussa. Mutta väite ettei tarvita ruotsia pohjimmaisella työmarkkinoilla on kyllä harhaanjohtava.

Jaakko Häkkinen

Norjaa oppii Norjassa helposti, jos haluaa. Siellähän altistuu norjan kielelle tuntikausia päivässä! Yleensäkin kannattaa opetella mieluummin se kieli, jonka alueelle työskentelee, kuin sen sukukieli.

Ei ole mitään järkeä opiskella ruotsia Norjaa varten!

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

Vaikea oppia, jos ei saa sitä työpaikkaa alkuunkaan puuttelisin ruotsin takia...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #37

No kuulehan, jos minä ajattelisin hakea töitä norjasta, niin opiskelisin kyllä ihan norjaa intensiivisesti ennen työhaastattelua. Uskon että kahden tasavertaisen hakijan joukosta norjaa osaava saa paikan todennäköisemmin kuin ruotsia osaava. Vai oletko eri mieltä?

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #39

Itse asiassa olen. Niin hyvin Tunnen Norjalaista kultturia että he näkevät sinua parempana, monipuolisempana työnhakijana jos osaa yhteispohjoimaalaista kieltä, elikkä ruotsia.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #48

Tuo väite on niin uskomaton, että vaatii todisteita taakseen!
- Ettäkö ruotsin taito olisi Norjassa tärkeämpi kuin norjan taito? Tuota et usko kyllä itsekään. :D
- Ruotsi ei ole yhteispohjoismainen kieli. Islantilaiset ja tanskalaiset ovat valittaneet tästä virheoletuksesta. On tunnustettu, että skandinaaviskaa käytetään tietyissä piireissä ideologisista syistä, VAIKKA sujuvampaa olisi kaikkien käyttää englantia, joka on paras yhteinen kieli.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #54

Sano se Norjalaisille. Ovat näköjään kansassi erimieltä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #57

Eivät suinkaan ole. He edellyttävät skandinaavisen kielen taitoa. Ei se todellakaan tarkoita, että he arvostaisivat ruotsin taidon norjan taidon edelle! Miten edes pystyt tulkitsemaan sen niin väärin?
http://yle.fi/uutiset/norjalaiset_haluavat_suomala...

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #64

Koska olen ollut pitkään ja monesti Norjassa. Heille yhteisskandi kieli on kyllä ruotsi...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #72

Yhteisskandinaavi eli skandinaaviska tarkoittaa sitä, että kaikki puhuvat omaa skandinaavista kieltään - ei se tarkoita että norjalaiset yleensä puhuisivat ruotsia. Eivät norjalaiset puhu ruotsia vaan norjaa, ja sen kautta he ymmärtävät kun ruotsalaiset puhuvat ruotsia, ainakin pohjoisessa. Skoonea norjalaiset tuskin ymmärtävät.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #74

Kyllä ymmärtävät. Esim. Skavlan ja Ylvis puhuu "melkein" ruotsia ko haluavat että heidän shownsa katsotaan myös muissa pohjoismaissa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #76

Sinulla on nyt vaikeuksia seurata, mitä kirjoitan.
Tietenkin ymmärtävät, sitähän minä olen sanonut. Skandinaaviskalla tarkoitetaan sitä, että kaikki puhuvat omaa kieltään ja ymmärtävät (jossain määrin) toistensa kieltä.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #78

Kirjoitit ettei Norjalaiset ymmärtävät skoonetta. Kyllä ymmärtävät.

Yhteiskieli on kuitenkin ruotsi, siksi esim Skavlan ja Ylvis puhuu melkein ruotsia. (Vaikkakin ovat norjalaisia)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #85

Mitähän se tarkoittaa käytännössä? Onko se vain oma tulkintasi?`
Ellei ole vain omaa kuvitelmaasi, niin jää kaksi vaihtoehtoa:
- He osaavat ruotsia ja ääntävät sitä norjalaisittain
- He eivät osaa ruotsia mutta ovat sellaiselta alueelta Norjasta, että murre on ruotsinpuhujalle tutumpaa

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #87

He osavat ruotsia ja lausuvat sitä Norjalaisittain (kuten ne melkein aina tekevät mediassa, kuuntelee esim kuin ovat haastatteluss hiihtokisoissa).

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #91

Hyvä että selvisi. :)
Ei se kyllä kirjoituksen aiheeseen enää liity...

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Mutta huomaa, norjalaiset edellyttävät, että hallussa on oltava yksi skandikieli niin töihin pääsee. Eli "elintasosurffariksi" ei pääse.

Kumpi on siis kannattavampaa? Opiskella kouluajalla ruotsia vai hakeutua yliopistoon norjan kursseille?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #38

Ai heille riittää yksi skandikieli? Silloin kannattaa tietysti opiskella käyttötaitoon asti se kieli, jossa on jonkinlainen pohja itsellä. Tässä tilanteessa se on tietysti useimmilla suomenkielisillä ruotsi.

Pakkoruotsia ei tietenkään voi perustella Norjan työmahdollisuuksilla, senhän onneksi jokainen ymmärtää.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #40

Sano se työttömille joka ei saa töitä suomessa, mutta Norjassa löytyisi. (Samalla logiska ei tarvita mitään kieliopiskeluihin lainkaan)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #43

Millä perusteella sellainen, joka ei työllisty Suomessa, saisi muka automaattisesti töitä Norjasta?

Norjaan esimerkiksi sairaanhoitajia menee siksi, että palkkataso on parempi kuin Suomessa. "Parhaat" hakevat sinne, joten ei sinne helpolla todellakaan pääse sellainen, joka ei saa töitä edes Suomesta. Kilpailu on kovaa, koska palkka on parempi.

Mitä tarkoitat suluissa olevalla lauseellasi?

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #55

Kts. Siv 161 textitv;ttä. En pystyssä nyt linkittämään..

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #59

Viitannet tähän YLEn uutisointiin?
http://yle.fi/uutiset/norjalaiset_haluavat_suomala...

Mikään tuolla ei ole ristiriidassa sanomani kanssa.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #66

Hyvä. Sittenhän olemme samaa mieltä siitä ettei ainoastaan englanilla pärjää. Pitää osata myös ruotsia (tai norjaa mikä on melkein samaa kieltä.)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #70

En ole sanonutkaan, että pelkällä englannilla pärjäisi. Kielitaito on etu. Puhumme tässä kuitenkin pakkoruotsista - sille ei ole perusteluja. Mikseivät koululaiset saisi itse valita, mitä kieliä opiskelevat? Kaksi vierasta kieltä on pakko ottaa, ja käytännössä kaikilla toinen niistä on vapaaehtoisesti englanti.

Miksi kaikkien pitäisi ottaa toiseksi vieraaksi kielekseen ruotsi?

Jaakko Häkkinen

"Pakkoruotsin tuntimäärää on ehdottomasti lisättävä, että sitä opiskelevat kielen myös oppivat."
-- Osaisiko Pekka Toivonen kertoa yhdenkin perustelun sille, miksi kaikkien suomenkielisten pitäisi opiskella ruotsia? Eiköhän nykytilanteessa pakkonorjakin olisi perustellumpi kuin pakkoruotsi! :D

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

Järjenjättiläinen.Onkohan sinulla tietoa siitä että Norjassa pärjää mainiosti ruotsiksi..

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #41

Norjalla pärjää vielä paremmin, vai oletko eri mieltä?
Ei Norjan työmahdollisuus perustele mitenkään pakkoruotsia. Muutenhan Venäjän paljon suuremmat työmahdollisuudet perustelisivat pakkovenäjää.

Sinun pitää olla älyllisesti rehellinen ja verrata ruotsia muihin vieraisiin kieliin, ei kielitaidottomuuteen eikä pohjoismaisessa umpiossa.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #44

Kuten krjoittin aikaisemminkin. Olet kyllä heidän silmissään monipuolisempi jos osaa yhteispohjoimaalaista kieltä, elikkä ruotsia.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #53

Mitä mieltä muuten Tony olet tästä kopsaamastani Kanavan viimeisestä jutusta, jossa tutkijatohtori Turun yliopistosta Lotta Lehti kirjoittaa näin:

"Jo nyt ruotsin kurssien suuri kysyntä kuormittaa esimerkiksi yliopistojen kielikeskuksia, koska lukiosta tulevilla on keskimäärin yhä heikompi ruotsin kielen taito. Kun niin sanottu virkamiesruotsin vaatimukset ovat pysyneet pääosin ennallaan, kielikeskuksilla on suuri työ saada opiskelijoiden ruotsin taito sille tasolle, että läpäisevät kielitaitokokeen ja voivat saada tutkintonsa valmiiksi. Tästä seuraa , että kielikeskuksilla on vähemmän resursseja muiden kielten kurssien järjestämiseen.

Tehoton ruotsin opiskelu onkin siis itse asiassa osa kielivalikoiman suppenemiskehitystä" kirjoittaa Lotta Lehti."

Eikö monikielisyys ole kuitenkin ihan jokaisen maan ykköskysymys kielipolitiikassa. Miksi ei se ole sitä meillä? Kielitaidolla on suuri merkitys viennissä ja markkinoinnissa, ja kuitenkin viennin tuloilla tämä suuri ja kallis julkishallintokin elätetään.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #53

Lue kommentti 64.
Olet vain ymmärtänyt väärin. Kielimuuri?

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #67

Kuten vastasin siihenkin. Norjalaisillekin ruotsi on yhteisskandikieli..

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #44

"... verrata ruotsia muihin vieraisiin kieliin, ei kielitaidottomuuteen eikä pohjoismaisessa umpiossa."

...mutta kun ei enää keksitä muuta, niin pitää sortua älyttömyyksiin. Anteeksi jo valmiiksi:)

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #41

...Just, ainakin kalanperkaajille riittää ihan vaan pelkkä ruotsi:)

Cenita Sajaniemi Vastaus kommenttiin #47

Juu, ja onhan se muistettava, että Ruotsista pääsi Norjaan banaaneja kuorimaan - ihan ilman norjan kielen taitoa.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #60

En tiennytkään että banaaniteollisuus on yleinen Norjassa

Cenita Sajaniemi Vastaus kommenttiin #65

Tästä tulikin mieleeni kuinka helppoa Suomen ruotsinkielisten on siirtyä muihin pohjoismaihin.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #80

Niin on, tai muuhun anglosaxikielisiin maihin. Ottaako päähän kuin olet jumissa tällä?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #82

Mitä ihmettä sinä Tony sekoilet? Englannintaitoinen voi mennä melkein kaikkialle maailmaan.

Ainoa anglosaksinen nykykieli on muuten englanti. Jos tarkoitit germaanisia kieliä, niin eivät englannin tai saksan puhujat ymmärrä ruotsia.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #88

Tuo on muuten iso harhaluulo. Kyllä voit mennä turisteilemaan, muttei juuri muuta. Valitettavasti monella (cenita ikäset suomenkieliset) on niin tönkkö englantia ettei sillä juuri pärjää.. (Jos huomasit, niin hän rivienvälissä toivoi minut muuttamaan pois suomesta. Siihen vastasin)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #90

Ei kannata kurkkia rivien väliin.
Pakkoruotsitettujen suomenkielisten ruotsintaito on vielä paljon huonompi kuin englannintaito.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #94

Noh, ainakin lukiokirjoituksien valossa ruotsinkieliset pärjävet englanissa paremmin. Mutta se siitä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #98

Onkohan noin?
Oli tai ei, ei liity aiheeseen taas mitenkään. Tykkäät vain vääntää vaikket osaisi perustella mielipidettäsi. :)

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #105

Itse kirjoitit ns. "pakkorutsistajien" huonosta englannin taidosta...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #111

Tony hei, sinun pitäisi lukea huolellisemmin keskustelupuheenvuorot. Minä kirjoitin:
"Pakkoruotsitettujen suomenkielisten ruotsintaito on vielä paljon huonompi kuin englannintaito."

Älä vääristele minun sanomisiani omien virhetulkintojesi vuoksi.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #116
Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Meillä tuo pakkoruotsi on ja pysyy, joten siihen uhratut tuntimäärät eivät saa olla turhia. Siksi tuntimääriä on huomattavasti lisättävä.

P.S. En kannata blogistin ehdottamaa pakkonorjaa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #61

Pekka, on vain ajan kysymys milloin pakkoruotsista luovutaan. Syyt:
- Sille ei ole esitetty päteviä perusteluja.
- Kansasta 74 % ja kansanedustajista noin puolet kannattaa kielivapautta.
- Trendi on yksisuuntainen: kielipakotuksen kannatus vähenee jatkuvasti. Miksi? Koska sille ei ole perusteita ja koska ruotsi vie paikan joltain tärkeämmältä kieleltä.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

Sitten on tietysti pieni, mutta aika olennainen osa. Et pärjää edes joka puolea suomea ilman edes vähän ruotsinkielentaitoa...

Jaakko Häkkinen

Nyt kun viimeisetkin ruotsinkieliset kunnat on lahjottu kaksikielisiksi, suomella pärjää kaikkialla. Noiden kuntien viranomaisten on siis opeteltava suomea elleivät sitä osaa. Kaupassa taas pärjää ilman kielitaitoakin, koska numerot ovat sentään samat.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk

JassåJasså ? Menepäs yrittämään asumaan esim. närpiössä

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #99

Jos minä muuttaisin Närpiöön, käyttäisin tietysti tilaisuuden hyväkseni parantaakseni ruotsin taitoani siellä. Minusta kielitaito on aina hyödyllinen.

Laki velvoittaa närpiöläiset viranomaiset palvelemaan jatkossa suomeksikin. Sitä on kuntien lahjominen leikkikaksikielisiksi.

Käyttäjän TonyBjrk kuva
Tony Björk Vastaus kommenttiin #104

Noh hyvä. Sinähän pystyisit siihen koska sinulla on jo pohja kouluajoilta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #107

Se ei riipu taustaosaamisesta. Minä opettelisin aina alueen kielen, jos muuttaisin sinne, olisipa se alue Suomessa tai ulkomailla.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

On erittäin häpeällistä, että 120 000 jäsenen Opetusalan ammattijärjestö OAJ sortuu ja alentuu 2 000 jäsenenään olevan ruotsinlehtorin pillin tahdissa tanssien lapsille ja nuorille härskiysesimerkkiä näyttäen umpiröyhkeän, törkeän valehtelun ja harhaanjohtamisen tielle. Eikö järjestön puheenjohtaja Olli Luukkaiselle mikään hälyytyskello ole soittanut, missä ja millä rumalla tiellä nyt edetään? Kyseessä ei nyt ole suomalaisen isänmaan ja Suomen lasten etu, jonka luulisi olevan tietyssä määrin yhteinen myös OAJ:n edun kanssa.

Olli Luukkaisen olisi nyt kiireesti syytä pistäytyä Savonlinnassa OAJ:n arvostetun entisen järjestöaktiivin ja Opettajainlehden päätoimittajan, opetusneuvos Asseri Joutsimäen pakeilla kuulemassa, mistä pakkoruotsituksessa alun alkaenkin oli ja yhä on kysymyksessä.

OAJ:han väittää näköjään tökerösti pakkoruotsin perustuvan Suomen perustuslakiin, jota se ei viimeksikään tee.

OAJ:lle muistin virkistämiseksi pätkä Osmo Soininvaaran tekstiä:
"On sanottu, että pakkoruotsi on perustuslakikysymys. Ei se sitä voi olla, koska ennen peruskoulu-uudistusta ei jokainen oppilas lukenut ruotsia. Vain oppikoulussa opiskeltiin sitä. Määrältään oppikoulun kävijöitä oli vähemmän kuin lukion kävijöitä nyt. Ja silloin yksikielisiä ruotsinkielisiä sentään oli paljon enemmän kuin nyt."

Häpeän syvästi OAJ:n kannanottoja asiassa. Suomi selviytyi kahdesta kovasta viime sodastaankin täysin ilman pakkoruotsia.

Toimituksen poiminnat