Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Yksityiset rahalähetykset Suomesta ulkomaille

"Seitsemän yhdeksästä haastateltavasta kertoi lähettävänsä rahaa aina kun pystyi, vaikka kenelläkään haastateltavista ei ollut palkkatöitä haastatteluhetkellä. He joko opiskelivat peruskoulu- tai ammattikoulutasolla tai suorittivat parhaillaan maahanmuuttajille tarkoitettuja kieli- ja ammattiopintoja. Haastateltavista neljä oli kotona ilman senhetkistä opiskelu- tai työpaikkaa. Oletettavasti kaikkien haastateltavien toimeentulo muodostui erinäisistä toimeentulo-, kotoutumis- ja opintotuista. Kaikki haastateltavista mainitsivat työnsaannin olevan hyvin haastavaa kyseisillä paikkakunnilla, ja samaa tarinaa kertovat myös alueen viralliset työttömyysluvut (Tilastokeskus 2012e)." (Sivu 35)

 Näin kirjoittaa Anna Rundgren pro gradu -työssään (2013) Kahden maan välissä - Suomensomalialaisten transnationaalisesti jakautunut huolenpito ja rahalähetykset

 Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen valtion rahasta maksetaan maahanmuuttajille niin paljon, että sillä elättää itsensä lisäksi myös Somaliaan jääneitä perheenjäseniä. HUOM! En väitä, että maahanmuuttajille maksettaisiin enemmän kuin kantaväestölle. On kuitenkin pohdittava sitä, onko tällainen hyvinvointiyhteiskuntamme sosiaaliturvan väärinkäyttämistä?

 Toimeentuloa varten maksettava rahahan on henkilökohtaisin perustein osin tarveharkintaisesti myönnettyä. Eikö arvio tarpeellisesta rahamäärästä ole mennyt pieleen, jos rahasta riittää ylimääräistä perheenjäsenille lähetettäväksi? 

 

Kolikon kääntöpuoli: 100 % oikein kohdistuva kehitysapu

 "Sanotaan, että Somalian suurin kehitysapu tulee somalialaisilta itseltään, ja tällä tarkoitetaan nimenomaan rahalähetyksiä. (UNDP 2011.) YK:n kehitysohjelman vuonna 2011 tekemässä raportissa arvioidaan, että Somaliaan lähetetyt rahalähetykset muodostavat vuosittain jopa 1,3–2 miljardin dollarin suuruisen summan. Arvioiden mukaan yli 40 prosenttia kaupungeissa asuvista somalialaisista Somaliassa vastaanottaa rahalähetyksiä sukulaisiltaan. Suurin osa rahalähetyksistä on 50–100 dollarin suuruisia ja ne käytetään perheiden arkimenoihin, kuten talon ylläpitoon, koulutukseen ja terveyspalveluihin." (Rundgren 2013: 12)

 Kun kasvottomiin kehitysapuprojekteihin saattaa liittyä räikeitä väärinkäytöksiä, kohdistuvat rahalähetykset takuuvarmasti oikein - suoraan huono-osaisille perheille. Eikö tehokkuus ole kehitysavussakin hyvä asia?

 

Mittakaava: kuinka paljon Somaliaan lähetetään rahaa Suomesta? 

 – Suomessa asuvat siirtolaiset lähettävät yhteensä noin 18 miljoonaa euroa vuodessa kotimaihinsa.

 – Suomesta Dahabshiil välittää rahaa ulkomaille keskimäärin 600 000 euroa kuussa (7,2 miljoonaa euroa vuodessa = 40 % siirtolaisten kokonaissummasta), josta suurin osa menee Somaliaan. 

 – Somalialaisia asuu Suomessa noin 15 000, minkä lisäksi jonkin verran on Suomen kansalaisuuden jo saaneita somalialaistaustaisia. Suomen asukkaista 5,3 % eli noin 290 000 on ulkomaalaistaustaisia. Somalialaistaustaisten osuus näistä on siis arviolta 7 % suuruusluokkaa.  [Yhtä somalialaista kohti suuruusluokka olisi noin 30 euroa kuussa; tosin alaikäiset eivät lähettäne rahaa, ja toisaalta työssäkäyvät lähettänevät eniten.]

 – Somalialaisten työllisyysaste on 19,5 % (toiseksi huonoin heti myanmarilaisten jälkeen), kun Suomen koko väestön keskiarvo on 65,6 % ja vieraskielisten keskiarvo 49,7 %. 

 Nämä luvut osoittavat, että noin 7 % suuruinen somalitaustainen väestö lähettää rahaa 40 % kaikkien ulkomaalaistaustaisten rahalähetysten kokonaismäärästä – siitä huolimatta, että vain viidesosa työikäisestä väestä on palkkatyössä. Toisin sanoen somalialaistaustaisten lähettämästä rahasta iso osa on suoraa tulonsiirtoa Suomen sosiaaliturvasta Somaliaan.

 Pitäisikö sitten ulkomaalaistaustaisten rahalähetyksistä se summa, joka koostuu yhteiskunnan elätettävien rahalähetyksistä, laskea mukaan kehitysapuun valtion budjetissa? Wikipedian mukaan "vuonna 2013 Suomi maksoi kehitysapua 1081 miljoonaa euroa mikä oli 0,56 prosenttia bruttokansantulosta." Edes koko 18 miljoonaa (josta osa siis kuitenkin on Suomessa asuvien omalla työllään ansaitsemaa) on vain 1,67 % kehitysavusta. Kehitysapu puolestaan on vain runsaat 0,5 % bruttokansantuotteesta – puhumme todellakin mitättömästä pisarasta valtameressä.

 

Tuomio

 Omasta puolestani voin yhtyä Vasemmistofoorumin raporttiin Rakkaudella Suomesta Somaliaan:

 "Rahalähetykset vähentävät köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää maailmassa. (Gammeltoft 2002, 181–182, 190.) Rahalähetykset muodostavat vuosittain neljä kertaa suuremman summan kuin kaikki kehitysapu yhteensä ja YK:n mukaan rahalähetyksillä on erittäin merkittävä asema köyhyyden vähentämisessä maailmasta (United Nations 2011)."

 "Rahalähetykset voidaan ajatella suoraan kohdennettuna kehitysapuna, jossa ei ole hitaita ja byrokraattisia välikäsiä, kuten hallituksia ja järjestöjä, hidastamassa rahansiirtoa, vaan ne menevät suoraan vastaanottajille. Tästä huolimatta rahalähetyksiä ei kuitenkaan voi nähdä kehitysavun korvaajana, sillä yleisesti köyhien maiden kaikista köyhimmillä ei ole mahdollisuuksia saada keneltäkään rahalähetyksiä. (Gammeltoft 2002.)"

 "Olisi erittäin tärkeää ottaa huomioon, miten merkityksellisiä rahalähetykset ovat Somalian kehityksen ja siellä asuvien ihmisten hyvinvoinnin kannalta."

 Käsittääkseni erityisesti maahanmuuttokriittiset osaisivat arvostaa Somalian kehittymistä turvalliseksi ja toimivaksi yhteiskunnaksi; silloinhan somalialaisilla ei olisi mitään syytä olla palaamatta rakkaaseen kotimaahansa, saati sitten alunperinkään paeta sieltä. Antakaamme siis suomensomalien ja muidenkin ulkomaalaistaustaisten lähettää rahaa kotimaihinsa riippumatta siitä, onko raha peräisin sosiaalituesta vai ansaittu palkkatyössä. Se on vain pisara budjettimme valtameressä, mutta toisessa päässä hyvinkin merkittävä apu.

 Alun kysymykseen vastaten: jotkut jopa nipistävät omasta minimielämisestään voidakseen lähettää edes vähän rahaa sukulaisilleen. Suomen vähäosaisten asioita ei tuolla summalla merkittävästi korjattaisi.

 

Rahalähetysten kohtalo vaakalaudalla

 On huolestuttavaa, että nyt myös suomalaiset pankit alkavat estää rahalähetyksiä:

 "Dahabshiil avasi tilin Nordealla noin kymmenen vuotta sitten, mutta Nordea irtisanoi tilisopimuksen heinäkuun lopussa. Dahabshiil pelkää muiden pankkien seuraavan Nordean esimerkkiä, vaarantaen somalialaisille tärkeät rahalähetykset." 

 Syynä on ilmeisesti se, että pieniä summia rahalähetyksistä epäillään päätyneen terroristien tukemiseen. Laillisten yritysten rahalähetysten estämisen hintana olisi se, että somalialaisten kurjuus jatkuisi ja maan kehittyminen hidastuisi. Ja luultavasti tilalle tulisivat kuitenkin rikollisjärjestöjen hoitamat rahalähetykset, joihin voisi liittyä koronkiskontaa ja väärinkäytöksiä.

 "Muun muassa Afrikan kehityspankin johtaja, Donald Kaberuka, on varoittanut sulkemisen vahingoittavan merkittävästi Somalian kehitystä. Kaberuka kritisoi tilien sulkemista ylimitoitettuna toimenpiteenä rahanpesua vastaan, mikä pahimmassa tapauksessa voi vaarantaa miljoonien ihmisten elannon Somaliassa." (Rakkaudella Suomesta Somaliaan)

 Laillisten rahalähetysten estäminen ei ole järkevää  – pikemminkin pitäisi parantaa lähetysten valvontaa ja tilastointia. Riittäisi, että estettäisiin yksittäisten henkilöiden (esimerkiksi terroristikytköksistä epäiltyjen) rahansiirrot.

 

P.S. Käsittelin asiaa lukujen valossa, jotta jokainen voisi muodostaa asiasta oman näkemyksensä; kenenkään ei ole pakko nähdä asiaa minun tavallani. Politiikassa saa olla arvovalintoihin liittyen erilaisia mielipiteitä, vaikka julkisessa keskustelussa tämä tuntuukin välillä unohtuvan... Toivon että kommentoijatkin sisäistävät tämän ja välttävät omiin ennakkoasenteisiinsa perustuvaa demonisoivaa kielenkäyttöä ("natsi" - "punavihermädättäjä" jne.).

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (66 kommenttia)

Käyttäjän deneidez kuva
Petri Pakarinen

"Seitsemän yhdeksästä haastateltavasta kertoi lähettävänsä rahaa aina kun pystyi, vaikka kenelläkään haastateltavista ei ollut palkkatöitä haastatteluhetkellä."

Osassa tapauksista heidän on paljon edullisempaa lähettää rahat pois kuin jättää ne seuraavalle kuukaudelle. Nykyinen sosiaaliturva kun laskee kaikki säästöt. Jos niitä on, niin voi joutua odottelemaan seuraavia tukia jopa pari kuukautta ja joutua byrokraattiseen pyörteeseen. Eli paras ratkaisu on tuhlata kaikki rahat tavalla tai toisella.

"Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen valtion rahasta maksetaan maahanmuuttajille niin paljon, että sillä elättää itsensä lisäksi myös Somaliaan jääneitä perheenjäseniä. HUOM! En väitä, että maahanmuuttajille maksettaisiin enemmän kuin kantaväestölle. On kuitenkin pohdittava sitä, onko tällainen hyvinvointiyhteiskuntamme sosiaaliturvan väärinkäyttämistä?"

He ovat tottuneet tulemaan toimeen paljon vähemmällä kuin kantaväestö. Tuollaisesta säästeliäisyydestä rankaiseminen esim. tukea vähentämällä olisi typerää, mutta toki hyvin linjassa hallituksien typeryyden kanssa.

Jaakko Häkkinen

"Osassa tapauksista heidän on paljon edullisempaa lähettää rahat pois kuin jättää ne seuraavalle kuukaudelle. Nykyinen sosiaaliturva kun laskee kaikki säästöt. Jos niitä on, niin voi joutua odottelemaan seuraavia tukia jopa pari kuukautta ja joutua byrokraattiseen pyörteeseen. Eli paras ratkaisu on tuhlata kaikki rahat tavalla tai toisella."
-- Tämä taitaa olla ikävä kyllä totta. Jos ei ole ketään kelle lähettää, kannattaa juoda ja polttaa kurkusta alas rahat, että saa ensi kuussakin... Systeemissä on vika, säästäväisyys pitäisi palkita.

"He ovat tottuneet tulemaan toimeen paljon vähemmällä kuin kantaväestö. Tuollaisesta säästeliäisyydestä rankaiseminen esim. tukea vähentämällä olisi typerää, mutta toki hyvin linjassa hallituksien typeryyden kanssa."
-- Joo, säästäväisyydestä ei pidä rankaista. Mutta ymmärrän jos ihmisiä ärsyttää jos näyttää siltä, että joku saa rahaa "yli oman tarpeen".

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

"Mutta ymmärrän jos ihmisiä ärsyttää jos näyttää siltä, että joku saa rahaa "yli oman tarpeen"."

Käsittääkseni ihmisiä ärsyttää vielä enemmän jos maahanmuuttajilla on uusia vaatteita tai puhelimia. Eli, ylimääräistä rahaa ei saisi käyttää itseensä eikä sitä saisi lähettää pois. Jos sitä säästää ja hankkii itselleen myöhemmin jotain niin se vasta ärsyttääkin. Onko siis ratkaisuna, että otetaan mamuilta muutaman vuoden ajan pois kaikki mikä saattaisi ärsyttää kantaväestöä?

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kaikki rahalähetykset ovat näkyvissä rahanpesuavarten luodussa tietojärjestelmässä.

Käyttäjän jormamoll kuva
Jorma Moll Vastaus kommenttiin #10

#10

Joo...meillä oli armeijassa kaveri, joka lähetti päivärahansa kotiin( tuolloin n. 1 mk/päivä).

Somaleilla yms on _täysin_ erilainen kuva kuluttamisesta. Luultavasti eivät tunne koko sanaa tällaisessa merkityksessä,

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Niin, summa olisi keskimäärin n 500 euroa vuodessa tai vajaat 50 euroa kuukaudessa somalialaista kohden. Tuo rahan lähettely luultavimmin vielä painottuu voimakkaasti noihin työssä oleviin joten tukien varassa olevien somalien lähettämät summat ovat varsin pieniä, luultavimmin keskimäärin alle parinkympin luokkaa kuukaudessa. Eli ehkä kolmen tai neljän tupakka-askin hinta, mahdollisesti selvästi tätäkin vähemmän. En itse vielä tuon perusteella päättelisi sitä, että nuo saavat liikaa tukea.

Jaakko Häkkinen

Hyvä pointti, tuota en tajunnut laskea.

"En itse vielä tuon perusteella päättelisi sitä, että nuo saavat liikaa tukea."
-- Samaan itsekin päädyin tuossa kohdassa, missä kirjoitin että jotkut nipistävät omasta elämisestään.

Käyttäjän jorkkajaatinen kuva
Jorkka Jaatinen

Joo, Suomen kannattaa ottaa lisää lainaa, ja lisää maahanmuuttajia, niin että voi jakaa rahaa afrikkalaisten maahanmuuttajien kautta.

Oikeisiin kohteisiin Afrikkaan.

Eihän niitä oikeita kohteita Suomessa olisi.

Jaakko Häkkinen

Jorkka lähti nyt mustavalkoisen kärjistämisen tielle. :)
En ole ottanut kirjoituksessa lainkaan kantaa siihen, pitäisikö maahanmuuttajia ottaa lisää - olen ainoastaan käsitellyt maassa jo asuvia.

Minusta ainakaan ei kannata lisätä vastaanottomääriä, koska talous on nollasummapeliä: väkisinkin se on pois suomalaisilta, mikä käytetään muunmaalaisten elättämiseen. Mutta se vaatii oman kirjoituksensa.

Käyttäjän tomiketola kuva
Tomi Ketola

PayPalin kautta on nykyisin helppo lähettää rahaa ulkomaille. Silloin kun jälkikasvua opiskeli muualla niin tuli usein lähetettyä itsekin.

Jorkka on toki hyvä ja kertoo miten sillä on tekemistä maan velkaantumisen kanssa ja miten pitäisi toimia jotta sellainen olisi tehty meille hankalaksi tai kielletty.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Sen verran pitää minunkin poiketa aiheesta, että nähtävästi valtion kirstunvartijoilla olisi pieneen tiukennukseen rahanjaossa vielä varaa.

Eilisessä Iltalehdessä kerrottiin albanialaisten matkanjärjestäjien organisoineen "turistimatkoja" halukkaille, vaikka tiedossa on ollut, ettei oleskelulupaa heille myönnetä. Sen sijaan he voivat saada tukea kotiinpaluuseen, eli Albaaniaan palaavalle aikuiselle maksetaan matkalipun lisäksi 200 euroa kotouttamisrahaa. Tosin sitä myönnetään kullekin vain kerran:) Vapaaehtoisenpaluun tukea on tänä vuonna myönnetty noin 30 albanilaiselle. Se ei ole paljon, mutta kuinka paljon vastaavia turistimatkoja kustannetaan ihan aiheetta ilman tarkempia tutkimuksia turvallisista maista?

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Suomessa asuvalla somalialaisella tai somalitaustaisella on kulutustottumuksissaan yksi merkittävä ero kantaväestöön nähden, keskimäärin ottaen. Alkoholinkäyttö. Tämä yksinään riittää nähdäkseni selittämään sen miten rahaa säästyy lähetettäväksi sukulaisille.
Poikkeuksia tietysti on, eivät kaikki somalit ole raittiita, mutta eivät kaikki kantasuomalaisetkaan käytä muutamaa kymppiä kuukaudessa olusiin, viiniin tai väkeviin. Itselläni tuota menee, se muutama kymppi.

Käyttäjän LasseRyti kuva
Lasse Ryti

Aika naivia olettaa kaiken rahan menevän sukulaisille. Kyllä paikalliset asemiehet ottavat rahasiirroista ison lisäveron. Tuttua Kalasnikov-pankkikorttia on Somaliassa käytetty jo vuosikymmeniä.

Jaakko Häkkinen

Konkreettinen rahahan ei liiku niin nopeasti, vaan riittää että tuo firma (jonka tilin Nordea juuri sulki) saa Suomen päässä tiedon rahatalletuksesta, niin Somalian päässä sama summa (miinus se 5 %) päätyy oikeaan kylään oikealle perheelle. Rehellistä bisnestä, joka perustuu paikallistuntemukseen.

Käyttäjän VillePaavolainen kuva
Ville Paavolainen

Kyllä uskon vakaasti suurimman osan menevän auttamiseen ja velkojen takaisin maksuun. Eivät nuo afrikkalaiset, joilla ei paljoa mitään ole, ilmaiseksi ole tulleet. Ovat lainanneet rahat suvulta, jotta yksi perhe pääsee matkaan. Sitten maksavat velkaansa ja auttavat täältä käsin. Ne jotka lährevät ovat tuskin niitä jotka sotivat, koska muutoin olisivat jääneet

Mika Selin

Otetaan kaksi ryhmää. Kantaväestöön kuuluva toimeentulotukia asiakkaat ja vastaavat Somaliasta tulleet. Kummat pukeutuu paremmin tai kummat käyttää kirppikseltä hankittuja vaunuja ja polkupyöria ja kummat tuliteriä? Entä näkyykö somaleita Hurstin leipäjonossa? Eli eiköhän se vastaus ole se surullisen kuuluisa täydentävä toimeentulotuki jota jaetaan niin reippaasti että edellä mainitut hankinnat voidaan tehdä ja lisäksi lähettää rahaa omaisille. Osa lähetetyistä rahoista menee luultavasti laittomille maahantulijoille eli rahalla maksetaan matkoja.
Lisäksi voidaan kysyä kuinka kannustavaa on lähteä töihin kun muutenkin pärjää hyvin ja on vielä rahaa antaa poiskin.

Päivän iltasanomissa oli juttu Kirkkonummen vastaan ottokeskuksesta ja siellä kuulemma oli piha täynnä nuoria miehiä älypuhelimet kädessä. Mistä mahtoi puhelimet tulla jo tässä vaiheessa?

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-143985653662...

"Sisällä on odottava tunnelma. Todellakin, nuoret miehet odottelevat älypuhelimet kädessään pääsyä virkailijoiden luokse."

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Miten turvapaikanhakijat liittyvät nyt käsiteltävään asiaan?

Mika Selin

Liittyy siihen että ns harkinnavaraista tukea annetaan enemmän mitä monet täällä suostuvat myöntämään. Tuskin raha älypuhelimeen kuuluu jokaiselle turvapaikanhakijalle vaan se annetaan ylimääräisenä. Ja kun sitä rahaa annetaan riittävästi niin voi antaa myös poiskin. Eläminen Suomessa on niin kallista että perustoimeentulotuella ei ole mahdollista hankkia kaikkea uutta ja antaa vielä osa pois. Se on matemaattisesti mahdotonta. Lisätuki on sitten erikseen ja sillä ostetaan uutta eloktroniikkaa yms.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #14

Miltei kaikki markkinoilla olevat puhelimet ovat älypuhelimia, ja kyllä ihan kantaväestönkin toimeentulotuki korvaa puhelinkulut, ml. itse laitteen.

Ja kuten aikaisemmin keskustelussa mainittua, yksi huomattavankin suuri ero toimeentulotuella elävän kantaväestön ja somalien välillä taitaa olla alkoholinkäyttö. Siinä säästää pitkän pennin jos ei pisaraakaan juo. Yhden huippuälypuhelimenkin hinta taitaa helposti säästyä vuodessa.

Käyttäjän ArtoNakkila kuva
Arto Nakkila Vastaus kommenttiin #16

Ensinnäkin puhelimet ja niiden kulukustannukset eivät ole kantaväestölle välttämättömiä laitteita, siten niiden hankintoja sekä käyttökustannuksia ei huomioida perustoimen tuloa laskettaessa.

Maahanmuuttajilla se taas on vällttämätön laite, koska heidän pitää olla yhteydessä kotimaahansa.

Samalla periaatteella heille kustannetaan titokoneet, niihin tarvittavat lisälaitteet ja ohjelmat, Lautas antennit ja tv-vastaanottimet.

Näissä käytetään harkinnanvaraista toimeentulotukipäätöstä

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #19

Aivan, tosiaankin puhelimen käyttö näyttää olevan laskettu toimeentulotuen perusosan katettavaksi. Laitteen hankintaan saa tarvittaessa harkinnanvaraista. En kyllä ole ollenkaan vakuuttunut että kohtelu maahanmuuttajien tai pakolaisten tapauksessa olisi tuon(kaan) asian suhteen erilaista, ainakaan siinä määrin mitä annetaan huhupuheissa ymmärtää.

Toimeentulotuessa on tietysti aina suhteellisen suuri harkinnanavaraisuus ja siksi päätökset ovat välillä mielivaltaisia suuntaan jos toiseenkin.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #16

Toki me suomalaiset olemme tottuneet "holtittomampaan" rahankäyttöön ja mukavaan elämään: käymme McDonaldsissa, ostamme karkkeja, sipsejä, pullaa, kaljaa tai limua viikoittain... Kaikkea sellaista kallista ja ylimääräistä. Iltapäivälehtiä, kahden euron kahvikupillisia, tilaamme pizzan jne.

Mutta jopa monen työssäkäyvän on vaikea nipistää kerralla rahaa 300 euron älypuhelimeen. Uusia vaatteitakaan ei osteta aina edes vuosittain, kodinkoneista ja elektroniikasta puhumattakaan.

Maahanmuuttajat saavat tukea erilaisilla nimikkeillä kuin kantaväestö ("kotoutumistuki" yms.), ja kun missään ei kerrota avoimesti paljonko heille annetaan, niin seuraa katkeraa kyräilyä.

SUMMAT JULKISIKSI! Hutkitaan jos tutkimisen jälkeen on aihetta.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #25

"Maahanmuuttajat saavat tukea erilaisilla nimikkeillä kuin kantaväestö ("kotoutumistuki" yms.), ja kun missään ei kerrota avoimesti paljonko heille annetaan, niin seuraa katkeraa kyräilyä."

Ihan samalla tavalla toimeentulotuen varassa elävän kantaväestönkin saamia tukia voi vain lähinnä arvailla. Suuri osa siitä on jopa virkamiehen mielivaltaisessä päätäntävallassa.

Sinänsä olen ihan samaa mieltä, tonnin perustulo kaikille ilman muttia niin ei tarvitse maukua tälläisistä turhuuksista.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #25

Tähän vielä kommenttina että kaikki tuet ovat ihan julkisia. Esimerkiksi kotoutumistuki on samansuuruonen kuin työmarkkinatuki ja Kelan sivuilta löytyy tarkat euromäärät. Kunnat myöntävät toimeentulotukea ja määrät/petusteet löytyy tpimeentulotukiohkeista.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #14

Tietääkö Mika Selin mikä turvapaikan hakija on, oikeudellisesti ja käytännössä, mitkä ovat hänen saamansa etuudet ja mitä hän ei nimenomaisesti saa, turvapaikan hakijana?
Ja kuinka suuri osa turvapaikan hakijoista käännytetään?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #20

Turvapaikanhakijaa elätetään ainakin se 3 kk mikä menee päätöksen tekemiseen. Moni maa onkin nyt ilmeisesti siirtymässä siihen, ettei rahaa anneta vaan ainoastaan yösija ja ruoka. Ja mikä oudointa, vaikka saisi kielteisen päätöksen, silti saattaa saada jäädä Suomeen! Zyskowicz on tästä haastellut:
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/kontula%20zysk...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #26

Niin. Tuo lähtökohtasi, tutkimus mihin aluksi viittaat tekstissäsi.
Onko siinä kyse maahanmuuttajista vai onko tutkimuksessa haastateltu ja aineisto kerätty myös Suomessa turvapaikkapäätöstä odottavilta?
Tällähän on lähes ratkaiseva merkitys tuloksia tulkittaessa ja niin on myös siinä mistä tässä oikein keskustellaan.
Väittäisin että et pysy aiheessasi vaan lähdet yleisesti ja varsin epätarkasti äimistelemään joukon mukana.

Mitä tuo tutkimus käsittelee? Turvapaikanhakijoitako?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #28

Tuossa tutkimuksessa on mukana 2-9 vuotta Suomessa asuneita somalialaistaustaisia, jos muistan oikein. Eli kukaan ei enää odottane turvapaikkapäätöstä. Mutta tärkeää olisi saada selvyys siihen, kuinka paljon rahaa missäkin vaiheessa annetaan, ja onko se enemmän kuin kantaväestön vähäosaiset saavat.

Totuudenmukainen tieto tarvitaan rehellisen näkemyksen muodostamiseen. Niin kauan kuin on vain hajauutisointeja eikä konkreettisia vertailuja, ei voida oikein muuta kuin äimistellä.

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #29

Oleellista ei siis ole tempaista kaksi vuotta vanhasta gradusta saatu tieto maahanmuuttajien transnationaalisesti jakautuneesta huolenpidosta ja vetää rinnalle joidenkin turvapaikanhakijoiden puhelimet tässä päivänä muutamana.
Millä logiikalla määrittelet nämä kyseiset turvapaikanhakijat tarkastelussa vertailukelpoisiksi tutkittuun maahanmuuttajaryhmään nähden? Vai määritteletkö sinä, tutkija ammatiltasi, turvapaikanhakijat maahanmuuttajiksi?

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #14

Turvapaikanhakijat eivät edes saa toimeentulotukea. Sitkeästi iatuu tuo myytti mamujen huikeista tuista. Kun käytiin läpi Helsingin kaupungin kaikki toimeentulotukipäätökset kävi ilmi että mamut saavat jopa hiukan vähemmän. Valtio korvaa pakolaisten toimeentulotukimenot kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Siitä käy ilmi että juuri maahantulleelle pakolaiselle maksetaan keskimäärin n 2100 e/henkilö/vuosi mukaanlukien ns harkinnanvarainen tuki.

Älypuhelin ulkomailla ei maksa paljon ja tärkeä väline turvapaikanhakijalle.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #35

Luepa Bodil tuo kommenttini 27 tuolla alempana. Yli tonni kuussa perheelle on vielä äskettäin ollut sääntönä. 2100 e vuodessa on siis todella pahasti alakanttiin!

Tuosta tuli mieleen, että törmäsin todelliseen syrjintäänkin: valtio korvaa maahanmuuttajien toimeentulotukimenot kolmen vuoden ajan, mutta suomalaisten paluumuuttajien peräti viiden vuoden ajan!
"Pakolaisten kohdalla valtio korvaa kunnalle kaikki toimeentulotukikulut kolmen ja paluumuuttajien toimeen­tulotukikulut viiden ensimmäisen maassaolovuoden ajalta."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Toimeentulotuki#Toim...

Millä perustellaan sisäänmuuttajien erilainen kohtelu?

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #38

Tuo "uutinen" on kuusi vuotta vanha ja sehän osoittautui osittain ankaksi kun oli tehty niin hutiloiden. Pitää selkeästi erottaa mitä turvapaikanhakijaa saa ja sitten mitä maahanmuuttaja saa. 2012(?) tehtiin muutos ja turvapaikanhakija ei saa toimeentulotukea vaan ainoastaan vastaanottorahaa. Sen suuruus on n 300 e/kk jos vokissa ei ole ateriapalvelua, muuten n 100 e/kk. Oleskeluluvan saanut saa taas sentilleen ne samat tuet kuin kantaväestö.

Tuo valtionkorvausjärjestelmä toimii siten että kuntien ei pitäisi joutua kantamaan pakolaisten vastaanottamisen taakkaa. Ehkä on katsottu että inkkeriläismummot eivät työllisty ja sen takia valtio maksaa kulut?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #40

Jaa, missähän tuo todistetaan ankaksi?

"turvapaikanhakija ei saa toimeentulotukea vaan ainoastaan vastaanottorahaa. Sen suuruus on n 300 e/kk jos vokissa ei ole ateriapalvelua, muuten n 100 e/kk. Oleskeluluvan saanut saa taas sentilleen ne samat tuet kuin kantaväestö."
-- Kuulostaa kohtuulliselta.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #44

"Jaa, missähän tuo todistetaan ankaksi?"

No, kun nyt kysyit.

"Jos vastaanottokeskus ei tarjoa aterioita, niin vastaanottoraha on perheenpäälle 316,07 euroa, puolisolle 267,02 euroa ja jokaiselle lapselle 201,63 euroa eli yhteensä 1 187,98 euroa kuukaudessa. Jos keskus tarjoaa aterian, niin vastaanottoraha on 92,64 + 76,29 + 59,94 + 59,94+ 59,94 eli yhteensä 348,75 euroa."

Vaikka molemmat vanhemmat saisivat tuon 316,07 euroa, niin silti tuo 1277 euroa jäisi n. 40 euroa vajaaksi.

http://blogit.image.fi/uuninpankkopoikasakutimonen...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #46

Eli ei ollut kaukana totuudesta. Oletin että "ankka" tarkoittaa, ettei ole sinne päinkään.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #44

Yle itse myönsi että se oli "suuntaa antava". Ongelmana tuossa oli ettei määritelty tarkoitetaanko turvapaikanhakijaa vai juuri maahanmuuttanut perhe. Kysely lähetettiin eri maihin mutta jokainen taho sitten vastaili miten sattui kun ei ollut tiedossa minkälaista perhettä tarkoitetaan.

Turvapaikanhakijoiden tuet löytyy eri maiden maahanmuuttoministeriöiden sivuilta. Suomen tuet on linjassa muiden pohjoismaiden kanssa, Norjassa oli muistaakseni korkeimmat.

Jos taas lähdetään vertailemaan sosiaaliturvan taso vertailu on paljon vaikeampaa sen takia että tämä koostuu monista osista (lapsilisä, työmarkkinatuki jne). Suomen sosiaaliturva on pohjoismaiden alhaisin ja EU:n keskitasoa. Äskenhän Suomi sai sapiskaa liian alhaisesta toimeentulotuesta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #61

Sinulla on kyllä paljon tietoa, Bodil. :) Kiitos vastauksistasi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #35

Miksi juuri älypuhelin olisi tärkeä, kun kahdellakympillä saa tavallisen kännykän, jolla voi puhua ja lähettää tekstareita? Ei todellakaan älypuhelin (300-500 euroa) ole kenellekään välttämätön! Esimerkiksi minä en ole vielä hankkinut älypuhelinta, koska en tarvitse sellaista.

Maahanmuuttajillekin riittäisi hienosti tavallinen "vanhanaikainen" parinkympin kännykkä. Täysin järjetöntä törsäämistä, jos toimeentulotuki kustantaa perusteetonta hifistelyä! Kas kuin ei uutta pelikonsolia puolen vuoden välein, saatana...

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #39

Sinulla taitaa olla tietokone käytössä? Monille ainoa tapa päästä nettiin on puhelin ja känny maksaa aĺle satasen. Itse äĺĺistyin Mumbain slummissa kuinka moniĺla oli älypuhelin käytössä mutta sitten selkisi.

Et saa tietenkään toimeentulotukea kännyn hankintaan. Kyllä turvapaikanhakijoilla on se känny hankittu jo ennen tänne tuloa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #39

Älypuhelimia saa alle satasella. Niillä voi kommunikoida n. 3€ kuukausimaksulla sähköpostilla, skypellä ja fb:llä ym.,joten käytössä tulee halvemmaksi.

Jaakko Häkkinen

"Eli eiköhän se vastaus ole se surullisen kuuluisa täydentävä toimeentulotuki jota jaetaan niin reippaasti että edellä mainitut hankinnat voidaan tehdä ja lisäksi lähettää rahaa omaisille."
-- Tästä pitäisi tehdä avoin selvitys, koska huhut ovat voimakkaita. Salaileminen vain lietsoo epäluuloisuutta ja aiheuttaa siten negatiivista asennetta maahanmuuttajia kohtaan.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Sellainen on jo tehty. Googlaa Hiilamo köyhyyttä helsingissä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #42

Kiitos, näyttää erinomaiselta tilastoanalyysilta. Pitää katsoa, eritelläänkö siellä maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

OECD:n tutkimuksen mukaan mamut saavat Suomessa kantaväestöön verrattuna huimat 4,4 kertaa suuremmat sosialituet ja 2,4 kertaa suuremmat asumistuet. Oppimistulosten ero verrattuna kantaväestöön on puolestaan tutkimuksen suurin.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oe...

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oe...

VTV on myös kiinnittänyt huomiota oppimistuloksiin Suomen maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. VTV:n tarkastuskertomuksen mukaan erot ovat huomattavat. Rahalla pelkästään ei mitä ilmeisimmin kyetä ratkaisemaan mitään ongelmaa. Maahanmuuttajan on itse ensi sijassa otettava oma-alotteellisuus niin kielen opiskelussa kuin muussakin maahan integroitumisessa.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015081820196559_u...

Käyttäjän RobertChellapermal kuva
Robert Chellapermal

Näin käy jos tilastoja kirsikkapoimii ymmärtämättömästi.

"OECD:n tutkimuksen mukaan mamut saavat Suomessa kantaväestöön verrattuna huimat 4,4 kertaa suuremmat sosialituet ja 2,4 kertaa suuremmat asumistuet."

Ja 5 kertaa vähemmän eläkkeitä.

Muuten en tiedä yritätkö vihjata että tuet ovat jotenkin suurempia mamuille? Koska tämä on väärin, tuet ja oikeudet ovat samoja kuin kantaväestölle. Se että on oikeutettu tukiin on sitten eri asia. Haluatko että mamuille annetaan vähemmän rahaa kuin muille, näin periaatteesta?

"Oppimistulosten ero verrattuna kantaväestöön on puolestaan tutkimuksen suurin."

Ei oltu vakioitu sosioekonomisten tekijöiden mukaan, kuten vanhempien koulutustaso, tulotase jne.

Vakioinnin jälkeen huomattiinkin että huonommista taustoista tulleet maahanmuuttajalapset, saivat parempia PISA tuloksia matikassa kuin kantaväestö.

Käyttäjän jussikangasluoma kuva
Jussi Kangasluoma

Jos maahanmuuttaja tulee peruskouluiän jälkeen niin ei ole tarvinnut myöskään maksaa lapsuusajan tukia päivähoidon, terveydenhuollon, peruskoulun ja muun mahdollisen muodossa.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Lukutaito on ihan hyvä asia. Kun luet tuon tutkimuksem tajuat että maksetut tuet samansuuruiset mutta on 5 kertaa enemmän eläkkeensaajia kantisten keskuudessa, 2,4 kertaa enemmän asumistuen saajia mamujen keskuudessa jne.

Jaakko Häkkinen

"Suomi maksaa turvapaikkaa hakeneelle perheelle EU-maista suurimmat kuukausittaiset avustukset, kertoo Aamulehti sisäministeriön selvitykseen pohjautuen. Suomessa maksetut avustukset ovat jopa yli kaksinkertaiset Ruotsin maksamiin verrattuna."
"Suomesta turvapaikkaa hakeva kahden aikuisen ja kolmen 10-17-vuotiaan lapsen perhe saa kuukaudessa toimeentulotukea 1 277 euroa. Lisäksi perheen asuminen on ilmaista."
http://yle.fi/uutiset/turvapaikanhakija_saa_suomes...

Jaakko Häkkinen

Ilmankos Ruotsista tuodaan Lapin kautta järjestelmällisesti Suomeen turvapaikanhakijoita. Nyt äkkiä porsaanreiät tukkoon ja rahanjako järjelliselle eurooppalaiselle tasolle!
http://yle.fi/uutiset/ps_turvapaikan_haku_kuormitt...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Esität faktana poliisin epäilyksen.
Täsmälleen samalla logiikalla - muistat blogikirjoituksesi - eräs paljon otsikoissa viime aikoina ollut kansanedustaja on pesunkestävä uusnatsi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #36

Jos Antti luit tuon linkin, niin Lapissa rajan yli tulleilla on jo valmiina liput etelään. Se on siis organisoitua toimintaa, ei yksittäisen poliisin vainoharhaa. (MUOX: Se mainittiinkin toisen lehden uutisoinnissa, ei tuossa. Mutta nyt tiedät.)

Osaisitpa olla yhtä kriittinen myös silloin, kun persuja natsitellaan! :D

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan Vastaus kommenttiin #37

Mikä tuo tarkoittamasi toinen lehti on?
Lapin kansan uutisoinnista en tuota löydä, mutta tämmöinen siellä on:
http://www.lapinkansa.fi/lappi/turvapaikanhakijoid...

Jos sinä valikoit kriittisyytesi kohteet tarkoituksenmukaisuusperustein, niin tuleehan täältä samalla kauhalla samaa lääkettä. Ole hyvä vain :P

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #52

Kaivoin sen mieliksesi:
"Fordellin mukaan Lappiin on tänä vuonna saapunut runsaasti turvapaikanhakijoita Ruotsista. Poliisi epäilee, että kyse on organisoidusta toiminnasta, sillä tulijoilla on ollut mukanaan matkalippuja Etelä-Suomeen."
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/306316-tu...

Eikö ole jännää, että muut mediat ovat jättäneet pois noinkin olennaisen tiedon? Minä olen kyllä tasapuolisen kriittinen, kuten objektiivinen lukija voi havaita. Otan aina huomioon pätevät argumentit, edustivat ne mitä puolta tahansa.

Mutta kiitos että tunnustat oman asenteellisuutesi. Ei silti, pystyisit kyllä parempaankin, eli objektiivisempaan maailmankuvaan...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Mistä ihmeestä sinä keräilet näitä "uutisia"?
Tämähän on vuodelta 2009 kekrin aikaan. Entäpä jos tilanne on muuttunut?
Tuleeko seuraavaksi tarinaa viime vuosituhannelta? Tarkista lähteesi mies.

Jaakko Häkkinen

Juurihan Karo tuolla antoi päivitettyä tietoa, eikä eroa ollut kuin muutama kymppi.

Onko sinulla jokin asennevamma sinulle epämiellyttäviä faktoja kohtaan, Antti? Vaikutat suhtautuvan erittäin asenteellisesti maahanmuuttokeskusteluun.

Jarmo Skog

Sosiaalietuuksien tasosta on varmaan ihan yhvä keskustella aika ajoin, mutta kannattaa pitää myös mielessä faktat:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015021319186274_u...

Suomen minimiturva on samalla tasolla kuin mm. Bulgariassa, Romaniassa ja Albaniassa.

Se että saako joku liikaa rahaa tuntuu yleensä kulminoituvan aina maahanmuuttajiin. Jos maahanmuuttajaa säästää sosiaaliturvasta 50e, on johtopäätös että rahaa on tällöin liikaa. Toisaalta myös moni työtön juo kaljaa ja polttaa tupakkaa, opiskelijat matkustavat etelään jne. Onko sosiaaliturvan taso silloin oikea kun kukaan ei pysty säästämään mitään eikä mikään ylimääräinen kulutus ole mahdollista?

anita frisk

Jos somalit hyväksyvät mahdollisten rikollisjärjestöjen koronkiskonnan, silloinhan he eivät ole kunnon muslimeita koska korkojen ottaminen/maksaminen on heidän uskonnossaan kielletty. Toki perheen/heimon/klaanin hyväksi on varmaankin sallittua joustaa?

Täällä on muutamassa kommentissa taas vedetty esille se, että suomalaiset ryyppäävät ja polttavat sossurahansa taivaan tuuliin. Entäpä khatin käyttö, ei sekään voi ilmaista olla. En löytänyt kovin tuoreita tullin tilastoja, mutta esim. v. 2011 Suomessa takavarikoitiin huumeita 6484 kg, josta khatia 5749 kg. Ja kun tietää, miten pieni osa todellisesta tuonnista jää tullin haaviin, voi khat-määräksi arvioida kymmeniä tonneja. V. 2012 luku puolittui, koska sitä oli opittu tuomaan kuivattuna. Paheksun huomattavasti enemmän yhteiskunnan rahojen käyttöä laittomiin huumeisiin kuin rankasti verotettuihin sallittuihin nautintoaineisiin.

Opiskelijat matkustelevat, niin myös useat somalit lomailevat entisessä kotimaassaan saatuaan täällä oleskeluluvan ensisijaisen suojelu- tai turvapaikkatarpeen takia. Tämä mielestäni mitätöi annetun luvan. Mutta millä rahoilla nämä kaksi ryhmää reissaavat, sitä emme tiedä eikä se meille oikeastaan kuulukaan ennenkuin nämä tuet tosiaankin ovat läpinäkyviä. Mitäs hävittävää siinä kenelläkään olisi? Ehkä päästäisin vähän asiallisempaan keskusteluunkin.

Jaakko Häkkinen

Onko faktatietoa siitä, että somalit lomailevat Somaliassa? Ulkoministeriön tiedote on ainakin karua luettavaa:
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?conte...

Käyttäjän anttialfthan kuva
Antti Alfthan

Mogadishun lentokentän lähialuetta pidetään nykyisin kohtalaisen turvallisena, sikäläisen mittapuun mukaan, mutta kauemmas mennessä kaupunki ei ole mitenkään turvallinen. Tilanne on parempi kuin mitä se oli muutama vuosi sitten, mutta Al-Shabaab toimii edelleen, räjäyttelee ja terrorisoi.
Varsinaista faktatietoa minulla ei ole, mutta käsittääkseni Mogadishussa (ja toisaalta Kenian /Etiopian leireillä) vieraillaan silloin tällöin perhettä tapaamassa. Tästä ei seuraa se että vierailija olisi upporikas vaan pikemmin ilmenee se että transnationaalinen sosiaalisuus toimii käytännössä. Ja pitää muistaa sekin että eivät kaikki somalit ole rutiköyhiä.

anita frisk

Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteet ovat tietenkin tarkoitetut suomalaisille, kuten muidenkin maiden ao. ministeriön maan omille kansalaisille. Ja ulkomaanedustustojemme päätehtävähän on Suomen kansalaisten avustaminen ja suojeleminen.

Mitä tarkoitat faktatiedolla? Useat somalithan ovat julkisesti kertoneet siellä käynnistään, eivät he sitä mitenkään salaile tai pidä sitä ristiriitaisena.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #59

"Mitä tarkoitat faktatiedolla? Useat somalithan ovat julkisesti kertoneet siellä käynnistään, eivät he sitä mitenkään salaile tai pidä sitä ristiriitaisena."
-- Tarkoitan, että kaipaan mustaa valkoisella: linkkejä, tilastoja... Kuinka yleistä se on? Kuinka usein lomaillaan?

Eihän se nyt niin mene, että maa joka on yhdelle vaarallinen onkin toiselle täysin turvallinen. Kyllä tuosta yleiskäsityksen saa turvallisuustilanteesta.

anita frisk Vastaus kommenttiin #60

Pelkäänpä, ettei haluamiasi faktoja/tilastoja ole saatavilla, eihän yksittäisten henkilöiden matkusteluja tilastoida kansalaisuuden tai kohdemaan mukaan. Kun se oleskelulupa on saatu, voi esteettä matkustaa minne vaan ja palata Suomeen. Lisäksi tuhansilla somalitaustaisilla on Suomen kansalaisuus.

Ei minulla tästäkään tilastoja ole koska Somalia ei nyt ole varsin vetovoimainen muille kuin somaleille, mutta uskoisin että siellä kyllä somalien on turvallisempaa matkailla kuin ulkomaalaisten. Omat klaanit, heimot, suvut, eivätkä tietenkään erotu ulkonäöltään tai kieleltään. Paljon Afrikassa matkaillut ystäväni kertoi, että siellä valkoinen mies on kävelevä pankki. Valkoinen nainen tietenkin vielä suurempi huutomerkki varsinkin islamilaisessa Somaliassa. Joten, kyllä vaan, joku maa on turvallinen omanmaalaisille mutta melkomoinen riski muunmaalaisille.

Olisi muuten mielenkiintoista lukea, mitä naapurimaa Kenian ulkoministeriö kertoo matkustustiedotteessaan omille kansalaisilleen Somaliasta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #64

Muistutan, etteivät somalit ole yhtenäinen kansa, vaan klaanit käyvät / ovat käyneet siellä sisällissotaa:
"Diktaattori Siad Barren kukistaminen 1990-luvun alussa johti klaanipohjaiseen sisällissotaan, jossa väkivallan perusteeksi tuli klaanitausta. Uhanalaisia olivat sotaakäyvien klaanien Darood, Hawiye ja Ogadeni perheenjäsenet. Näitä suuria klaaneja kuitenkin suojasi oma klaani."
https://fi.wikipedia.org/wiki/Somalian_klaanit#Uha...

Jos sattuu törmäämään "vääriin somaleihin", voi käydä huonosti somalillekin.

Mika Selin

Iltalehden sivuilla irakilais mies kertoo kuinka hän pelkää henkensä puolesta ja on matkannut Saksan ja Ruotsin kautta Suomeen. Ketä mahtoi pelätä Saksassa ja Ruotsissa? Pahinta oli se että kertoi jättäneensä vaimonsa ja lapsensa sinne ja lähteneen karkuun. Minkälainen mies tekee näin että lähtee itse ja perhe jää sinne? Jos tämä ei ole kulttuuripohjaista ajattelua niin ei sitten mikään.

Jari Leino

Somalian pääelinkeinot ovat tällä hetkellä merirosvous ja pakolaisten tuottaminen, eli nämä elintasopakolaisten ulkomailta lähettämät rahat.

Jotta länsimaihin voitaisiin lähettää lisää turvapaikanhakijoita, somalien on pidettävä yllä edes jonkinlaista sisäistä konfliktia maassa, jotta tp-hakijat voisivat perustella hakemuksensa.

Rahan antaminen somaleille sosiaaliturvan muodossa siis ylläpitää sotatilaa Somaliassa ja kasvattaa pakolaisvirtoja.

Mikäli käteisen rahan antaminen lopetettaisiin, Somalian sotatila ja pakolaisvirrat loppuisivat.

Toimituksen poiminnat