Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä

Tämä kirjoitus ei ole kannanotto vaan puolueeton katsaus Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen samannimiseen tuoreeseen selvitykseen. Kirjoituksen tarkoitus on sama kuin itse tutkimuksen: tuoda esiin todellisia tilastollisia eroja eri maahanmuuttajaryhmien välillä. Nämä tilastolliset erot voivat sitten toimia faktapohjana erilaisille tulkinnoille ja näkemyksille, joita ohjaa tulkitsijan poliittinen suuntautuneisuus.

 On sopiva hetki tarkastella painavaa tilastotietoa nyt kun maahanmuuttajataustaispainotteinen nuorisoväkivalta on pinnalla. Yllättävän harva media on kuitenkaan tarttunut tässä esiteltyyn tutkimukseen, vaikka keskusteluissa on usein kaivattu todellista eriteltyä tietoa eri maahanmuuttajaryhmien rikollisuudesta suhteessa kantaväestöön.

 Tässä tutkimuksessa esimerkiksi vakioitiin sellaiset tekijät kuin ikä, sukupuoli, tulotaso ja asuinkuntatyyppi, jotta voitaisiin arvioida sitä usein nähtyä väitettä, etteivät maahanmuuttajat tekisi sen enempää rikoksia kuin kantaväestö, jos nuorten miesten (aina se kaikkein ”rikollisin” osajoukko) suhteellisesti suurempi osuus huomioitaisiin.

 Kommenteista tullaan poistamaan ne, joissa rasistisesti leimataan kokonaisia kansanryhmiä, ja yhtä lailla ne, joissa syytetään jotakuta rasismista.

 

Työllisyysaste

 ”Toimettomuus on yksi yksilön rikollisuusriskiä lisäävä tekijä, vaikkakaan yhteys syrjäytymisen ja rikosriskin välillä ei ole yksiselitteinen. Valtaosa varkaus- ja väkivaltarikoksista tuomituista henkilöistä on toimettomia, mutta toimettomista ihmisistä suurin osa ei ole rikollisia.”

 ”Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta työikäisestä väestöstä. Se ei ole työttömyysasteen peilikuva, vaan huomioi työttömien ohella myös muut työikäiset työvoiman ulkopuoliset väestöryhmät (esimerkiksi varhaiseläkeläiset, opiskelijat, perhevapaalla olevat).” (s. 22)

 Työllisyysaste äidinkielen mukaan, suluissa todennäköisin kotimaa ja puhujien lukumäärä Suomessa:

1. ruotsi 72,4 % (Suomi, 291 000 ja Ruotsi, 31 160)

2. nepali 70,4 % (Nepal, vähän*)

3. tagalog 67,7 % (Filippiinit, vähän*)

4. viro 67,4 % (Viro, 42 936)

5. hollanti 66,9 % (Alankomaat, vähän*)

6. suomi 66,1 % (Suomi, 4 870 000)

7. Suomen koko väestön keskiarvo 65,6 % (Suomi, 5 465 000)

8. amhara 64,5 % (Etiopia, vähän*)

9. saame 63,6 % (Suomi, 1 900)

10. unkari 61,9 % (Unkari, 2 527)

- -

30. venäjä 50,1 % (Venäjä, 66 379)

31. vieraskieliset yhteensä, keskiarvo 49,7 %

- -

44. arabia 29,4 % (arabimaat, 13 170)

45. persia 28,9 % (Iran, 7 281)

46. afgaani/pašto 28,2 % (Afganistan, vähän*)

47. somali 19,5 % (Somalia, 15 789)

48. burma 17,9 % (Myanmar, vähän*)

[* = alle 1 900 puhujaa]

 Tässä listattuna ovat kymmenen kärki, viiden pohja sekä venäjänkieliset (Suomen kolmanneksi suurimpana kieliryhmänä) ja vieraskielisten keskiarvo. Suomenkieliset ovat siis vasta kuudenneksi työllistynein kieliryhmä Suomessa. Virolaisten kohdalla kyse voi olla suurelta osin työn perässä muuttaneista, ja halukkaat voivat yrittää selitellä pienten kieliryhmien korkeaa tulosta tilastollisesti riittämättömällä otoksella.

 

Rikollisuus

 ”Väestöryhmien rikollisuustasot on laskettu käyttäen väkilukuna vuoden 2010 lopussa maassa vakituisesti asunutta väestöä ja epäiltyjen määränä vuosina 2010–2011 vuoden aikana rikoksesta epäiltyjen keskimäärää, josta on poistettu useampikertaiset rikosepäilyt. Toisin sanoen kukin epäilty esiintyy luvuissa vain kerran riippumatta siitä kuinka monta kertaa hän on ollut vuoden aikana samasta rikostyypistä epäiltynä. Tällä on poistettu sarjamaisten rikosten vääristävä vaikutus pienten väestöryhmien suhdelukuihin.” (s. 26)

 

Henkirikokset

 Henkirikokset ovat niin paljon harvinaisempia kuin muut rikokset, että niissä rikollisuusaste ilmaistaan tekoina sataatuhatta asukasta kohti (s. 30):

1. Kaakkois-Aasia 3,87

2. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 3,11

3. Latinalainen Amerikka 2,85

4. maahanmuuttajat yhteensä 2,80

5. Keski- ja Etelä-Aasia 2,73

6. Itä-Eurooppa 2,42

7. Afrikka 2,40

8. suomenkieliset 2,11

9. Suomessa syntyneet yhteensä 2,05

10. Itä-Aasia 1,67

11. vieraskieliset (2. polven maahanmuuttajat) 1,40

12. Länsi-Eurooppa 1,22

13. ruotsinkieliset 0,48

14. Oseania 0

15. Pohjois-Amerikka 0

 Tässä tilastossa suomenkieliset ovat korkeammalla kuin toisen polven maahanmuuttajat ja siksi korkeammalla kuin kaikki Suomessa syntyneet. Ruotsinkieliset tekevät hyvin vähän tämänlaisia rikoksia.

 ”Kaakkois-Aasiasta ja Lähi-idästä kotoisin olleilla rikollisuustaso oli sen sijaan selvästi kantaväestöä korkeampi. Huomion arvoinen oli myös ulkosuomaisten paluumuuttajien, niin inkerinsuomalaisten kuin toisen polven ruotsinsuomalaistenkin korkea rikollisuustaso, joka ylitti selvästi kantaväestön suomalaisten rikollisuustason [ei eroteltu lukuina]. Suomessa ei ole toistaiseksi havaittavissa maahanmuuttajien huomattavaa yliedusteisuutta henkirikoksiin syyllistyvien joukossa toisin kuin useissa muissa Euroopan maissa.”

 

Pahoinpitelyrikokset

 Rikollisuusaste esitetään suhteessa suomenkielisen väestön arvoon, joka on 1. Jokaisesta ryhmästä annetaan regressioanalyysin mukainen (1.) todellinen taso sekä (2.) alue-, tulotaso-, ikä- ja sukupuolivakioitu taso. Tämä siitä syystä, että usein esitetään mielipiteitä, joiden mukaan maahanmuuttajien rikollisuus ei olisi yhtään suurempi kuin kantaväestöllä, jos erot väestörakenteessa huomioitaisiin.

1. Afrikka 6,45 / 3,50

2. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 5,91 / 2,95

3. Muu Eurooppa 3,46 / 2,05

4. Suomessa syntynyt vieraskielinen 3,26 / 1,74

5. Etelä- ja Keski-Aasia 2,99 / 1,48

6. Latinalainen Amerikka 2,92 / 1,85

7. virolainen 2,71 / 2,12

8. ruotsinsuomalainen 2,70 / 2,06

9. venäläinen 1,74 / 1,51

10. Kaakkois-Aasia 1,56 / 1,34

11. Muu EU 1,03 / 0,76

12. Pohjois-Amerikka 1,03 / 0,69

13. suomenkielinen 1,00

14. Oseania 0,61 / 0,44

15. suomenruotsalainen 0,53 / 0,56

16. Itä-Aasia 0,53 / 0,38

 Itä-Aasiasta ja Oseaniasta eli Tyynenmeren saaristoista tulevilla oli suomenruotsalaisten ohella vähemmän tämän ryhmän rikollisuutta kuin suomenkielisillä suomalaisilla. Ruotsinsuomalaisilla pahoinpitelyrikoksia esiintyi kaksi kertaa enemmän, ja Lähi-idästä ja Afrikasta tulevilla peräti kolme kertaa enemmän silloinkin, kun kaikki tekijät oli vakioitu. Nuorten miesten suuri edustus tuplasi tämänlaisen rikollisuuden todellisen arvon kuusinkertaiseksi kantaväestöön nähden. Seuraavaksi korkeinta tämänlainen rikollisuus oli Suomessa syntyneillä vieraskielisillä sekä muualta Euroopasta kuin EU:n alueelta tulevilla.

 ”Nuori ja miesvaltainen ikärakenne selitti afrikkalaisten ja Lähi-idästä kotoisin olleiden maahanmuuttajien rikollisuustasoerosta syntyperäisiin suomalaisiin nähden noin 30 prosenttia, Lähi-idästä kotoisin olleiden kohdalla hieman enemmän kuin afrikkalaisilla.”

 ”Tulojen vakiointi laski rikollisuustasoa kaikissa maahanmuuttajaryhmissä. Ainoa väestöryhmä, jossa tulojen vakiointi kohotti rikollisuustasoa, olivat suomenruotsalaiset (+6 %).” Selittyisiköhän tämä sillä, jos ruotsinkielisistä suuri osa olisi parempituloisia kuin suomalaiset keskimäärin?

 

Raiskausrikokset

 Rikollisuusaste esitetään suhteessa suomenkielisen väestön arvoon, joka on 1. Jokaisesta ryhmästä annetaan regressioanalyysin mukainen (1.) todellinen taso sekä (2.) alue-, tulotaso- ja ikävakioitu taso (käytännössä kaikki raiskaajat ovat miehiä). Tämä siitä syystä, että usein esitetään mielipiteitä, joiden mukaan maahanmuuttajien rikollisuus ei olisi yhtään suurempi kuin kantaväestöllä, jos erot väestörakenteessa huomioitaisiin.

1. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 17,57 / 12,90

2. Afrikka 16,47 / 12,19

3. Muu Eurooppa 10,22 / 8,33

4. Kaakkois-Aasia 7,56/ 5,43

5. Etelä- ja Keski-Aasia 6,92 / 5,07

6. Suomessa syntynyt vieraskielinen 6,63 / 4,03

7. Latinalainen Amerikka 6,23 / 5,28

8. ruotsinsuomalainen 4,22 / 3,56

9. virolainen 3,44 / 3,10

10. Muu EU ja Schengen-alue 3,05 / 2,86

11. Pohjois-Amerikka 2,54 / 2,33

12. venäläinen 2,52 / 2,00

13. suomenkielinen 1,00

14. suomenruotsalainen 0,71 / 0,71

15. Oseania 0,61 / 0,44

16. Itä-Aasia 0,53 / 0,38

 Kolmen kärki ja kolmen pohja ovat samat kuin pahoinpitelyrikoksissakin, vain hieman eri järjestyksessä. Keskimääräinen Suomessa syntynyt vieraskielinen eli toisen polven maahanmuuttaja raiskaa neljä kertaa todennäköisemmin kuin kantaväestöön kuuluva silloinkin kun ikä ja muut tekijät on vakioitu. Ruotsinsuomalaiset paluumuuttajat ovat kuitenkin lähes samalla tasolla.

 ”Sosiodemografisten tekijöiden vakioinnin jälkeen Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten raiskausrikollisuuden taso oli edelleen kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden, lisäksi myös seitsemän muun maahanmuuttajaryhmän rikollisuustaso jäi tilastollisesti merkitsevästi syntyperäisiä suomalaisia korkeammaksi. Yhdenkään väestöryhmän rikollisuustaso ei ollut tilastollisesti merkitsevästi syntyperäisten suomalaisten rikollisuustasoa matalampi.”

 

Ryöstörikokset

 Rikollisuusaste esitetään suhteessa suomenkielisen väestön arvoon, joka on 1. Jokaisesta ryhmästä annetaan regressioanalyysin mukainen (1.) todellinen taso sekä (2.) alue-, tulotaso-, ikä- ja sukupuolivakioitu taso. Tämä siitä syystä, että usein esitetään mielipiteitä, joiden mukaan maahanmuuttajien rikollisuus ei olisi yhtään suurempi kuin kantaväestöllä, jos erot väestörakenteessa huomioitaisiin.

1. Afrikka 11,12 / 4,07

2. ruotsinsuomalainen 8,03 / 6,30

3. Latinalainen Amerikka 6,23 / 5,28

4. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 5,96 / 2,10

5. Suomessa syntynyt vieraskielinen 4 / 1,17

6. Etelä- ja Keski-Aasia 3,34 / 1,05

7. Muu Eurooppa 2,51 / 1,30

8. virolainen 2,27 / 1,59

9. venäläinen 1,44 / 1,03

10. Pohjois-Amerikka 1,08 / 0,47

11. suomenkielinen 1,00

12. Kaakkois-Aasia 0,80 / 0,56

13. Oseania 0,61 / 0,44

14. Itä-Aasia 0,53 / 0,38

15. Muu EU ja Schengen-alue 0,45 / 0,24

16. suomenruotsalainen 0,28 / 0,33

 Ryöstörikoksissa suomenkielisen kantaväestön alapuolella on viisi eri ryhmää, suomenruotsalaiset nyt lainkuuliaisimpina.

 ”Iän, sukupuolen ja tulojen vakiointi alensi afrikkalaisten maahanmuuttajien rikollisuustasoa 60 prosenttia. Vakiointien jälkeenkin ryhmän rikollisuustaso oli kuitenkin nelinkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden, Lähi-idästä muuttaneiden kaksinkertainen. Kolmas ryhmä, jonka rikollisuustason korkeutta syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna ei voinut selittää yksin sosiodemografisilla eroilla, olivat Ruotsissa syntyneet suomenkieliset. Ryhmän epäillyistä puolet oli romaneja.”

 

Varkausrikokset

 Rikollisuusaste esitetään suhteessa suomenkielisen väestön arvoon, joka on 1. Jokaisesta ryhmästä annetaan regressioanalyysin mukainen (1.) todellinen taso sekä (2.) alue-, tulotaso-, ikä- ja sukupuolivakioitu taso. Tämä siitä syystä, että usein esitetään mielipiteitä, joiden mukaan maahanmuuttajien rikollisuus ei olisi yhtään suurempi kuin kantaväestöllä, jos erot väestörakenteessa huomioitaisiin.

1. Afrikka 4,71 / 1,78

2. virolainen 4,14 / 3,30

3. ruotsinsuomalainen 3,83 / 3,05

4. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka 3,58 / 1,58

5. Suomessa syntynyt vieraskielinen 2,58 / 1,12

6. Muu Eurooppa 2,39 / 1,36

7. venäläinen 2,18 / 1,52

8. Latinalainen Amerikka 2,08 / 0,97

9. Kaakkois-Aasia 1,90 / 1,20

10. Etelä- ja Keski-Aasia 1,51 / 0,63

11. Muu EU ja Schengen-alue 1,22 / 0,79

12. suomenkielinen 1,00

13. Oseania 0,72 / 0,34

14. Itä-Aasia 0,66 / 0,30

15. suomenruotsalainen 0,45 / 0,53

16. Pohjois-Amerikka 0,26 / 0,12

 Tässä rikosryhmässä on havaittavissa suuria eroja vakiointien osalta: virolaiset ja ruotsinsuomalaiset ovat kärjessä, kun ikä, sukupuoli ja muut seikat vakioidaan. Toisin sanoen heillä varkausrikokset eivät ole samalla tavoin tietyn osajoukon toimintaa kuin muilla. Pohjoisamerikkalaiset varastelevat jopa vähemmän kuin suomenruotsalaiset, mutta muuten pohjalla ovat samat ryhmät kuin aiemmissakin rikostyypeissä.

 ”Kaikissa väestöryhmissä suomenruotsalaisia lukuun ottamatta iän, sukupuolen ja tulojen vakiointi alensi varkausrikollisuuden tasoa. Kuten pahoinpitelyrikollisuudessakin, sosiodemografiset tekijät selittivät siten korkean rikollisuuden ryhmien rikollisuustason eroa syntyperäisiin suomalaisiin nähden myös varkausrikollisuudessa ja jopa enemmän kuin pahoinpitelyrikoksissa. Sosiodemografiset tekijät eivät kuitenkaan juurikaan selittäneet maahanmuuttajaryhmien välisiä rikollisuustasoeroja, sillä iän, sukupuolen ja tulojen vakiointi alensi rikollisuustasoja suurin piirtein yhtä paljon sekä korkean että matalan rikollisuustason maahanmuuttajaryhmissä.”

 

Maahanmuuttajat rikosten uhreina

 Myös selvityksen loppuosa on karua luettavaa. Afrikkalaistaustaisilla maahanmuuttajilla on yli viisinkertainen riski joutua pahoinpidellyksi; ikä- ja sukupuolivakioitunakin lähes nelinkertainen riski. Henkirikosten uhriksi joutumiselle puolestaan vietnamilaisilla ja muilla kaakkoisaasialaisilla on yli kaksinkertainen riski kantaväestöön verrattuna.

 Raiskausrikosten uhriksi joutumisen riski on afrikkalaisnaisilla seitsenkertainen ja vietnamilaisnaisilla viisinkertainen kantaväestöön verrattuna. Toisaalta tämä heijastanee osittain sitäkin, että näiden ryhmien miehet ovat moninkertaisella todennäköisyydellä raiskaajia. Suomessakaan ei raiskaus avioliitossa ole vielä pitkään ollut rikos, ja tällainen laki voi olla vieras joistain kulttuureista tuleville.

 Ryöstörikosten uhriksi joutumisen riski oli suurin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta sekä Irakista tulleilla, yli kuusinkertainen kantaväestöön nähden mutta ikä- ja sukupuolivakioitunakin vielä 2–4 kertaa korkeampi.

 Myös rikosten kohdistuminen on mielenkiintoinen ilmiö: ”Tutkitulla ajanjaksolla kantaväestön pahoinpitelyrikoksista 91 prosenttia oli kohdistunut kantaväestöön ja seitsemän prosenttia maahanmuuttajiin. Huomioitaessa uhrien ikä- ja sukupuolijakaumat, maahanmuuttajien osuus kantaväestön uhreista vastasi väestöosuutta. Kantaväestön tekemät pahoinpitelyt eivät siten olleet kohdistuneet maahanmuuttajiin useammin kuin väestöosuuden pohjalta voitiin ennustaa. Maahanmuuttajien rikoksista 36 prosenttia oli kohdistunut toisiin maahanmuuttajiin, 61 prosenttia kantaväestöön. Maahanmuuttajien pahoinpitelyrikollisuus oli kohdistunut huomattavasti useammin toisiin maahanmuuttajiin kuin väestöosuus olisi edellyttänyt.

 ”Korkeimman uhriksi joutumisriskin siirtolaisryhmissä, Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaneilla, omaan siirtolaisryhmään kuuluneiden rikoksentekijöiden osuus oli korkein. Afrikkalaisten uhrien pahoinpitelijöistä 40 prosenttia oli itsekin afrikkalaisia ja 57 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Lähi-idästä kotoisin olleiden uhrien pahoinpitelijöistä niin ikään 57 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia, 41 prosenttia oli kotoisin samalta maantieteelliseltä alueelta kuin uhri. Kummankin ryhmän korkea väkivallan uhriksi joutumisriski ja korkea pahoinpitelyrikollisuuden taso aiheutuivat siten osin ryhmien sisäisestä rikollisuudesta.

 ”Tekijän väestöryhmästä riippumatta raiskausrikosten uhrit olivat valtaosin kantaväestöstä. Maahanmuuttajauhrien osuus oli suurin kaakkoisaasialaisten ja eurooppalaisten siirtolaisten tekemissä raiskausrikoksissa, 20–35 prosenttia. Kaikkien muiden väestöryhmien rikoksissa osuus jäi alle 20 prosentin. Korkeimman rikollisuustason omanneissa afrikkalaisten ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten ryhmissä maahanmuuttajataustaisia uhreja oli vain runsaat 10 prosenttia.

 

Lopuksi

 Suosittelen kaikkia tutustumaan kyseiseen tutkimukseen, se on silmiä avaava. Paitsi tietysti, jos joku ehdoin tahdoin (esimerkiksi ideologisista syistä) haluaa pitää silmänsä kiinni... Muistutan, että mielipiteitä voi olla hyväksymättä, mutta tilastotietoa ei voi. Vaikeistakin asioista pitää voida keskustella.

 Muistutan lopuksi samasta kuin ne muutamat harvat tästä uutisoineet mediatkin: kaikissa maahanmuuttajaryhmissä rikoksentekijät ovat vähemmistönä. Suurien kertoimien ei pidä antaa hämätä – ne ilmoittavat vain suhdeluvun kantaväestöön. Jos kantaväestöllä jonkin rikoksen esiintyvyys on esimerkiksi 1 : 1000, niin seitsenkertainen esiintyvyys tarkoittaa silti vain 7 : 1000.

 Itselleni suurin yllätys oli, että toisen polven maahanmuuttajien eli Suomessa syntyneiden vieraskielisten todennäköisyys syyllistyä rikokseen oli kantaväestöön nähden moninkertainen kaikissa muissa rikosryhmissä paitsi henkirikoksissa; niissä todennäköisyys oli jopa hieman pienempi kuin kantaväestöllä. Puolueettomasti arvioiden kotouttamispolitiikan onnistumiselle ei voitane antaa kovinkaan hyvää kokonaisarvosanaa.

 Ei myöskään voida enää ohittaa sitä, että syyt eräiden maahanmuuttajaryhmien kasvaneeseen rikollisuuteen saattavat johtua näiden omasta kulttuurista: "Yksi selitys eroihin, jotka eivät selity sosiodemografisilla tekijöillä, saattavat joissakin tapauksissa olla myös kulttuuriset tekijät. Ainakin epäsuoraa tukea niille antaa matalan rikollisuustason siirtolaisryhmien osalta se, että ilmiö on havaittavissa useimmissa Euroopan maissa samanlaisena, siirtolais- ja sosiaalipolitiikan, työmarkkinoiden ja muiden paikallisten olosuhteiden eroista riippumattomana."

 Silloin kun laajat, puolueettomat tutkimukset viittaavat tähän suuntaan, kyse ei ole rasismista yhtään enempää kuin silloin, jos pygmejä sanotaan lyhyiksi. Poliittinen korrektius menee liian pitkälle silloin, jos se estää kuvailemasta objektiivisesti ympäröivää todellisuutta.

 Pitää kuitenkin varoa mustavalkoista tulkintaa: se, että eräiden ryhmien säännönmukaisesti kohonnut rikollisuus Euroopassa johtuisikin heidän kulttuuristaan, ei silti tarkoittaisi, että kyseinen kulttuuri automaattisesti tuottaisi rikollisia; tai että kaikki kyseiseen kulttuuriin kuuluvat olisivat rikollisia; tai että ryhmän rikoksiin syyllistyvät jäsenet olisivat kykenemättömiä muuttumaan. Sellainen olisi nimittäin jo rasismia.

 Onnistunut kotouttaminen tarkoittaisi sitä, että tällaisten maahanmuuttajien kulttuuri sopeutettaisiin täkäläiseen kulttuuriin. Se vaatii vuorovaikutusta ja asioihin puuttumista - ei voida jättää maahanmuuttajia elämään keskenään ja luottaa siihen, että he jotenkin ihmeen kaupalla omaksuvat hengitysilman mukana ympäröivän valtakulttuurin hyvät puolet. Eikä todellakaan voida lähteä sille tielle, että meidän kulttuurimme sopeutettaisiin maahanmuuttajien kulttuuriin. Se ei olisi enää kotouttamista vaan vierauttamista.

 Onnistunut kotouttaminen johtaisi siihen, etteivät maahanmuuttajaryhmät eroaisi työllisyys- ja rikosprofiililtaan kantaväestöstä. Siihen meillä on vielä pitkä matka.

 

P.S. Rasistiset rikokset:

 "Afrikkalaisten riski joutua rasistisen pahoinpitelyrikoksen uhriksi oli yli neljä ja puoli -kertainen ja Lähi-idässä syntyneiden kolme ja puoli -kertainen maahanmuuttajien keskimääräiseen riskiin nähden. - - Afrikkalaisten siirtolaisten pahoinpitelijät olivat pääosin (92 %) syntyperäisiä suomalaisia, sen sijaan Lähi-idästä kotoisin olleisiin maahanmuuttajiin kohdistuneiden rasististen pahoinpitelyrikosten enemmistö (51 %) oli alueelta kotoisin olleiden kansallisuus- ja kulttuuriryhmien välisiä."

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Ei, kyllä maahanmuuttopolitiikka on epäonnnistunut kaikissa kohdissa. Puheet ja toteutuma eivät ole kohdanneet.

Ennen kaikkea. Suomeen ei synny työtä. Jotta maahanmuutto hyödyttäisi yhteiskuntaa ja muuttajia. Näin pitäisi olla.

Toki on selvää, että sotaa lähdetään pakoon. Mutta kun 20v tuudittaudutaan sosiaaliturvan varaan se alkaa tökkimään sekin.

Alexius Manfelt

Jaakko hyvä, heität mielenkiintoisia taulukoita. Tietenkin voidaan vetää se johtopäätös, että kotuttaminen on epäonnistunut. Kuitenkin suomessa syntyneet tekevät huomattavasti vähemmän kuin tänne itse tulleet. Eli vielä kolmas sukupolvi, niin ollaan ehkä kotisyntyisten tasolla.

Oma mielenkiintonsa on ruotsinsuomalaiset ja heidän kohtuullisen korkea sijoittumisensa. Myöskään suomenruotsalaisten alhainen osuus ei hämmästytä, he hoitavat asiat kauniisti ja sisäsiististi - talouden avulla.

Kuitenkin Suomi on ollut perinteisesti väkivaltatilastoissa aivan EU:n huippua ja siinä meillä on perinteitä. Ei tarvitse lukea kuin Ylikankaan Heikin kirjoja, niin asia selviää. Mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista, Jaakko hyvä!

Jaakko Häkkinen

Totta kyllä Alexius, kehitys menee oikeaan suuntaan - olettaen että 2. polven maahanmuuttajat ovat pääasiassa afrikkalaisten ja lähi-itäläisten jälkeläisiä. Mutta jos heissä on merkittävä osuus muidenkin (vähemmän rikoksia tekevien) maahanmuuttajaryhmien jälkeläisiä, silloin trendi onkin huolestuttava...

Tärkeää olisikin tietää, kuinka kauan ihmiset ovat asuneet Suomessa: korreloiko oleskelun pituus matalamman rikollisuuden kanssa?

Ruotsinkielisemme ovat kyllä hämmästyttävän lainkuuliaisia! Mielelläni kuulisin sen salaisuuden. Hyvätuloisuus ei kelpaa selitykseksi, koska tulotaso on vakioitu (paitsi henkirikoksissa).

Vain yksi kauneusvirhe löytyy: sivulta 78 näemme, että tehtyjen alkoholisidonnaisten ryöstörikoksien osuudessa ruotsinkieliset voittavat suomenkieliset. ;-) Mutta se näyttäisikin sitten olevan ainoa tahra heissä.
MUOX: Ja näköjään myös sitä ennen alkoholisidonnaisissa raiskauksissa.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Hannu Lauerma haastattelusta juttu

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013090617455850_u...

Suomalaisten pitäisi syödä enemmän ryypätessään niin rikollisluvut saataisiin alemmaksi. Suomen-Ruotsalaiset syö niitä voileipiään samalla kun ryyppäävät erään teorian mukaan.

Käyttäjän JariVuorijoki kuva
Jari Vuorijoki Vastaus kommenttiin #7

Ei pelkät voileivät auta. Kannattaa myös puhua pöytäseurueen kesken siinä samalla. Mahdollisesti myös laulaa. Ja ne snapsit kuuluu juoda pienistä laseista ei pullon suusta. Helan går...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #8

ja laulavaisimmat ottavat siitä snapsistakin vain puolet ja sitten lauletaan taas. Halvan går...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #7

Tyypin I alkoholismissa aivojen mielihyväkeskuksen dopamiinijärjestelmän toiminta näyttää alentuneen. Tyypin I alkoholismista kärsivien alkoholistien elämässä vaihtelevat kohtuuttoman alkoholinkäytön ja täysraittiuden tai vähäisen alkoholinkäytön jaksot. Tähän ryhmään, tuurijuoppoihin, näyttäisi kuuluvan noin 80 % alkoholisteista. Heillä näyttäisi olevan myös vähemmän dopamiinin sitoutumispaikkoja kuin terveillä verrokeilla.

"Tyypin II alkoholismiin, joka on useimmin nuoruusiällä alkava alkoholismin muoto, liittyy usein muun muassa impulssikontrollin häiriöitä.[9] Tyypin II alkoholisti aloittaa juomisen usein varsin nuorena ja tulee nopeasti riippuvaiseksi, toisin kuin tyypin I alkoholisti, jonka riippuvuuden kehittyminen voi tapahtua hitaasti useiden vuosien kuluessa. Tyypin II alkoholisteilla ei ole usein todettu esimerkiksi dopamiinin puutetta, vaan häiriö liittyy todennäköisesti johonkin toiseen aivojen välittäjäainesysteemiin, kuten serotonenergiseen järjestelmään.

Tyypin II alkoholismilla näyttää olevan yhteys muun muassa elämyshakuisuuteen ja asosiaaliseen persoonallisuuteen, johon liittyy usein väkivaltaista käyttäytymistä ja perheväkivaltaa (erityisesti siihen liittyy aggressiivisuus humalassa).Tyypin II alkoholismiin liittyy usein voimakas impulsiivisuus, aggressiivisuus ja antisosiaalisuus. Tämän tyypin alkoholisti ei usein myöskään koe alkoholinkäyttöä ongelmana eikä siksi itse pyri raitistumaan. Rikollisuuteen ja väkivaltaisuuteen kytkeytyvä tyypin II alkoholismi muodostaa noin 15–20 prosenttia alkoholismista. Tyypin II alkoholismissa näyttää olevan ainakin alttiuden periytyvyyttä. Tunnettu raittiusvalistuskirja "Turmiolan Tommi"[18] kuvaa miespuolista tyypin II alkoholistia, ja tämän tyypin riippuvuus onkin yleisempää miehillä. Sitä esiintyy kuitenkin enenevässä määrin myös naisilla."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Alkoholismi

"Suomen väestöstä on löytynyt aivojen toimintaan vaikuttava geenivirhe eli mutaatio, joka voi osaltaan selittää suomalaismiesten humalaväkivaltaa. Löytö tehtiin Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Yhdysvaltain National Institutes of Healthin yhteistutkimuksessa, jonka tulokset julkaistaan huomenna arvostetussa Nature-lehdessä.
Kyseistä mutaatiota löytyi tutkimuksessa vain suomalaisista. Tavallisessa väestössä suhteellisen harvinainen geenivirhe lisää tuntuvasti "toistuvan impulsiivisen väkivaltakäytöksen riskiä".

Serotoniini, jossa virhe ilmenee, on yksi hermosolujen viestinvälityksen välittäjäaineista, joka liittyy muun muassa käyttäytymisen ja mielialan säätelyyn. Sitä pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä ihmisen impulsiivisen väkivaltaisen käyttäytymisen, itsetuhoisuuden ja tuhopolttokäyttäytymisen taustalla."

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/107719-suomalaisis...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #9

Tuo suomalaisten humalaväkivaltageeni HTR2B stop codon -muoto esiintyy vain muutamalla prosentilla:
http://muinainensuomi.foorumimme.com/viewtopic.php...

Se ei siis varmaankaan voi selittää sitä, että noin 80 %:ssa henkirikoksista alkoholi liittyy kuvaan. Kyse lienee vain siitä, että alkoholi vähentää estoja ja lisää impulsiivisuutta ihan kaikilla, jos sitä juo tarpeeksi.

Suurjuomarit ovat riski, ihan geeniperimästä riippumatta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #14

Siinä on viesti hämärtynyt matkan varrella. Uuden Suomen lähde YLE kertoo, että "Tutkijan mukaan puolet väkivaltaisuudesta johtuu perimästä, puolet ympäristön vaikutuksesta."
http://yle.fi/uutiset/perimalla_suuri_vaikutus_vak...

Siinä puhutaan siis yleensä kaikesta väkivaltaisuudesta, ei pelkästään humalaväkivallasta.

"Tikkanen on tutkinut geenimuotoa, jonka kantajilla on suurempi riski väkivaltaiseen käytökseen. Yllättäväksi löydön tekee, että geenimuotoa kantaa yli puolet suomalaisista."
Yritän selvittää, mitä geeniä Roope Tikkanen on tutkinut ja miten suomalaiset eroavat muista kansoista.

MUOX: Tikkasen väitöskirjassa käsitellään MAOA-geeniä eli "soturigeeniä".
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/2...

Erityisesti MAO-A 2R-alleeli on yhdistetty väkivaltaisuuteen. "5.5% of Black men, 0.1% of Caucasian men, and 0.00067% of Asian men carry the 2R allele." http://en.wikipedia.org/wiki/Monoamine_oxidase_A

Tuota pahinta muotoa on siis vähiten aasialaisilla ja eniten mustilla. Geenistä on kuitenkin useita muotoja, joista lievempiä varmaan voikin esiintyä puolella väestöstä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #16

Hahhaha, hulvattomia juttuja tuossa tutkimuksessa, minulla on näköjään "rikollisia taipumuksia" pärstäkertoimen perusteella vuonna 1887 julkaistun tutkimuksen mukaan.

Se olisi vaan mielenkiintoista tietää, että periytyykö nuo tosiaan vain äidin kautta vai miten.

Varmaan voisi jossain vaiheessa kartoittaa noita geenejä, kun tuo kuvaus siitä, miten ajan myötä helpottaa osuu täysin kohdalleen - muiden muassa. Itsellä oli yhtä helvettiä tuo väli 20-29. Mikään ei ikinä ollut hyvin ja kokoaikaista raivotilan ja ahdistuksen vaihtelua. Lapsena ja nuorena sellaisia raivokohtauksia, etten välttämättä muistanut edes mitä tapahtui. Kännispäissään ihan älyttömiä tempauksia, joita oli vaikea käsittää omikseen.

Lapsena etsivät syitä mm. älystä ja tekivät testejä, mutta ne ei sopineet kuvaan, joten mitään syytä ei ikinä löytynyt.

Nykyään ei juuri lainkaan tai mitään. En kyllä juo viinaakaan kovin paljoa, mutta on yleisesti parempi mieli muutenkin. Ei ole kokoajan sellainen olo, että kaikki on ihan päin persettä.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #16

Jos kerran "väkivaltageeniä" on vähiten aasialaisilla, miksi sitten Kaakkois-Aasian ihmiset syyllistyvät eniten henkirikoksiin tuossa sinun tekemässäsi vertailussa? Onko tuon geenin vaikutus sitten päinvastainen?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #27

Väkivalta johtaa aika harvoin kuolemaan, joten pelkkiä henkirikoksia ei voi tuijottaa. Lisäksi kulttuurilla on vaikutusta väkivallan ilmenemiseen. Kaakkoisaasialaiset (mm. Thaimaa, Vietnam) myös eroavat selvästi itäaasialaisten (Kiina, Japani, Korea) rikostilastoista.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #30

Tämä onkin mielenkiintoinen tieto! Siis kaakkoisaasialaiset eroavat selvästi itäaasialaisten rikostilastoista? Miten tämä eroaminen siis tapahtuu? Ja tämä voidaan päätellä siitä että Suomessa on alle viisi Pohjois- ja alle 500 Etelä-Koreasta kotoisin olevaa ihmistä. Näiden ihmismäärien perusteella voidaan määrittää monisatamiljoonaisia ihmisjoukkoja rikollisemmiksi kuin toiset monisatamiljoonaiset joukot? Vai tarkoitatko että käytät lähteenäsi noiden maiden omia rikostilastoja? Vähän perusteluja, kiitos.

Nämä rotuopit käyvät yhä kummallisemmiksi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #37

Mitäs kummaa on tapahtunut kyvyllesi ymmärtää kirjoitettua suomea?
- Optulan tutkimus niputtaa itäaasialaiset yhteen ja kaakkoisaasialaiset yhteen.
- Näiden ryhmien väliset erot Suomen maahanmuuttajien rikostilastoissa ovat suuret ja toistuvat kaikissa rikosryhmissä.

Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Ei kukaan ole mitään rotuoppeja esitellyt. Pidäpä Jukka se tulkintamoposi paremmin hanskassa! Tuppaa keulimaan turhan herkästi. ;-) Jos et lue alkuperäistä Optulan tutkimusta, niin lukisit edes ajatuksella sen kirjoituksen, jota olet kommentoimassa...

Sinä annat nyt kuvan ikään kuin et suostuisi hyväksymään tätä todellisuutta, jossa yhdet maahanmuuttajat tekevät enemmän rikoksia kuin toiset. Et kai sulje silmiäsi todellisuudelta?

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #39

Sinä se toit esille korealaiset ja heidän rikollisuutensa. Mikset esitä niitä tietoja joihin viittasit? Tuossa edellisessä kommentissasi kerroit että korealaiset mielestäsi "selvästi eroavat" rikollisuudessa itä-aasialaisista. Toivon ettei tuo päätelmä perustu siihen alle 600 ihmisen joukkoon joka Suomessa asui vuosina 2010-2011 vaan sinulla on asiasta jotain perusteellisempaa tietoa.

Jos nuo "geneettiset erot" eivät ole rotuoppia niin mitäs ne sitten on?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #40

En ole puhunut lainkaan korealaisista - sen teit sinä. Ja sen lisäksi korealaisia ei lasketa kaakkoisaasialaisiin vaan itäaasialaisiin (kuten jo selitin edellä), joita pitäisi tuoda maahan enemmän, jotta suomalaisten rikollisuusaste saataisiin pienenemään. ;-)

Kiinankielisiä on jo lähes 10 000, joten eiköhän itäaasialaisten otos ole riittävä. Siihen päälle japanin- ja koreankieliset, joiden tarkkaa määrää en löydä. Kaakkoisaasialaisiakin on yli 10 000.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi#Kielet

Onko sinusta moderni genetiikka rotuoppia? Minusta ei ole. Rotuoppeina pidetään yleensä ideologisesti motivoituja kehitelmiä. Ja jos noita väkivaltageenejä katsotaan, korealaisten ja muiden itäaasialaisten matala rikosaste on hyvin sopusoinnussa sen kanssa, että heillä tuota MAOA-2R-alleelia on niin minimaalisesti.

Joka tapauksessa olen sitä mieltä, kuten jo kirjoitinkin, että kulttuuriset ja sosiaaliset syyt ovat varmasti merkittävämpi tekijä kuin geenit. Mutta jos joskus todistetaan että tietyt geenit selittävätkin enemmän tiettyjä käytösmalleja, niin sitten se on vain hyväksyttävä.

Olisiko mahdollista, että yrittäisit hieman kovemmin ymmärtää puolueettomasti, mitä olen kirjoittanut? Nyt tulkintasi menevät toistuvasti pahasti metsään, minkä epäilen johtuvan ideologisesta suodattimesta: sinä kuvittelet minut "vastapuolelle" ja siksi ymmärrät minut jatkuvasti väärin.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #48

Otit erityisesti korealaiset esiin kommentissasi 11.10.2014 23:42: "... (Kiina, Japani, Korea) rikostilastoista...". En minä sitä Koreaa esiin tuonut.

Ideologiaa minulla ei ole, mutta olen saanut tarpeekseni meihin maahanmuuttajiin Suomessa kohdistuvasta syrjinnästä ja rasismista.

Mielenkiintoista tuossa tutkimuksessa on esittämieni seikkojen lisäksi se, että meistä paluumuuttajista ainoa ryhmä jota on tutkittu ovat Ruotsissa syntyneet paluumuuttajat (jos nyt oikein ymmärsin). Miksikähän muita ei tutkittu? Olisivatko tulokset olleetkin vääränlaisia jos olisi?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #49

Minä listasin itäaasialaiset, sinä aloit puhua pelkästään korealaisista ja erehdyit pitämään heitä kaakkoisaasialaisina.

Älä näe rasismia siellä missä sitä ei ole - se on asenteellista.

Ruotsinsuomalaiset ovat isoin ryhmä, ja heissä on eniten paluumuuttajia - siksi heidät on yksilöity. Muista maista palanneet suomalaiset ovat ilmeisesti liian pieni ryhmä tilastolliseen arvioitiin.

Eiköhän kaikkien muiden paluumuuttajaryhmien rikollisuus olisi pienempi kuin ruotsinsuomalaisten. :-) Ruotsissa on jopa lentävä lause: "En finne igen!"

Ilkka Huotari

"Kuitenkin suomessa syntyneet tekevät huomattavasti vähemmän kuin tänne itse tulleet."

Ja huomattavasti enemmän kuin suomalaiset.

"Eli vielä kolmas sukupolvi, niin ollaan ehkä kotisyntyisten tasolla."

Tai sitten ei.

Turhaa uhkapeliä täällä asuvien kustannuksella. Ihmeen kepeää suhtautumista, kuten yleensäkin suhtautuminen rikollisuuteen on tietystä leiristä.

---

Mutta hyvä yhteenveto, hyvä saada tilastotietoa aiheesta.

Käyttäjän JpLehto kuva
Jp Lehto

Ruotsinkieliset ovat kuulemma kovin sosiaalisia. Löytyisikö siis paremmat turvaverkot lähipiiristä.

Jaakko Häkkinen

Olisiko sosiaalisuus eri laajuista kuin suomalaisilla? Ehkä vähemmistöys yhdistää? Ehkä sellaisiakin naapureita tervehditään, jotka eivät ole vanhastaan tuttuja? Tai ehkä suurempi osa on "laatukasvattajia" kuin suomenkielisistä?

Käyttäjän Jan-ErikAndelin kuva
Jan-Erik Andelin

Nyt menee anekdoottitodisteluksi, mutta kyllä vierailu Närpiöön, jossa asuu enemmän maahanmuuttajia kuin suomenkielisiä, avartaa.

Omat tuttavani, suomenruotsalaiset pk-luokan palveluyrittäjät C ja V asuivat valkovenäläisen pariskunnan mahtavan talon naapurina. Naapurin pihassa kimalteli pari vähän kovemman hintaluokan autoa. Tämä ei kuitenkaan ystävieni taholta johtanut minkäänlaiseen spekulointiin ja mystifiointiin, vaan käytiin puolin ja toisin toistensa luona kahvilla ja saunassa, eikä sen kummemmin tehty edes itselleen numeroa siitä, että mistä ulkomaalaisen naapurin rahat. Niin kuin ei suomalaisetkaan keskenään pohdi miksi jollakin mukavalla tyypillä on vähän parempi talo ja mersu. Omatkin ennakkoluuloni joutuivat noloon valoon.

Ehkä tällainen paikkakunnalla luontainen kyky avoimmuuteen saa pikkuhiljaa harmaampiakin polkuja kulkevia pienemmänkin rahan helposti syrjäytyviä maahanmuuttajia arvostamaan lähiympäristöään ja yhteiskuntaa ja toimimaan sen kirjoitettujen ja kirjoittamattoimien pelisääntöjen mukaan. En tiedä. Jos syrjäytyminen ja eristyminen torjutaan, ehkä taipumus rikosten tekoonkin vähenee.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #34

"Jos syrjäytyminen ja eristyminen torjutaan, ehkä taipumus rikosten tekoonkin vähenee."
-- Uskon myös näin. Pienemmässä kunnassa lienee myös vaikeampi ajautua huonoon seuraan: ehkä ne "alempimoraalisetkin" tapaukset, jotka toisissa olosuhteissa rötöstelisivät, jättävät sen tekemättä kun kunnolliset kaverit eivät anna sellaiseen rohkaisua.

Matti Motti

Sosiaalinen kontrolli, sosioekonominen asema.

Iso tekijä lienee sillä, että rakennemuutos oli vähäisempää ruotsinkielisellä alueella. Tai he saivat pysyä juurillaan, suomenkieliset muuttavat. Yhäkin.

Lipponen sai sivistyksen ruotsinkielestä, mutta tämä liittynee pikemmin siihen, että ruotsinkielellä on Suomessa elitistinen tausta. Muuten et sivistytstä ja asemaa saanut. Ehkäpä suomenkielisiin jäi...heikompi aines. Sama koskee tiettyjä rannikon sulkeutuneita yhteisöjä.

Käyttäjän ArvoPelttari kuva
Arvo Pelttari

Olipa maahanmuutosta mitä mieltä tahansa, niin tämä on hyvä ja tarpeellinen tutkimus. Pidän tiivistelmääsi ansiokkaana.

Toki tilastoista tai keskustelusta voisi jättää pois sellaiset ryhmät, joiden edustus on kovin pientä. Niissä prosentit kertovat helposti ennemmin satunnaisvaihtelusta kuin mistään muusta.

Takaahan tämä tilasto tukevan selkänojan maahanmuuttokriitikoille erityisesti sieltä rikostilastojen kärkipäästä löytyvien ryhmien osalta. Odotan, että nämä tiedot otetaan vakavasti, puhdistetaan ilmaa ja aloitetaan näiden tietojen pohjalta uudestaan. Jotain on jokatapauksessa tehtävä eri tavalla.

Jaakko Häkkinen

Erityiskiitos kaikille asiallisista kommenteista! Olen positiivisesti yllättynyt. Osasyynä tähän voi tietysti olla Uuden Suomen äskettäiset puhdistukset, joissa ilmeisesti useilta näppisvillikoilta lähtivät kirjoitus- ja kommentointioikeudet...

Palautan mieleeni kirjoitukseni vuosien takaa samasta aiheesta, jossa laskin rikollisuusraportin pohjalta, että "ulkomaalaisen" todennäköisyys syyllistyä rasistiseen rikokseen on noin kymmenen kertaa suurempi kuin kantaväestöön kuuluvalla:
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/72241-ongelm...

Maahanmuuttajat tuovat mukanaan omat ennakkoasenteensa ja kaunansa. Ehkä tätä pitäisi huomioida enemmän? Varmasti on stressaavaa ja uhkaavaa kaikille osapuolille, jos lähekkäin asuvat israelilainen ja palestiinalainen, tai tutsi ja hutu, tai kosovonalbaani ja serbi.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Kiitos pureutumisesta, näit ison vaivan. Vinkiksi, että perusnuorten kansanedustajaehdokas Jenni Lastuvuori on julkaissut tämän tekstin omissa nimissään poliitikkosivullaan jättäen sinun nimesi pois. Siis jos creditit omasta työstä kiinnostaa.

Jaakko Häkkinen

Kiitos tiedosta! Löysin. Ehkä hän ei hahmottanut, mikä tässä oli minun tuotostani ja mikä lainausta itse selvityksestä... En ole Lärväkirjassa, joten en voi kommentoida siellä.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Lueskellu tuossa tuota tutkimusta ja yksi asia pomppasi silmille tuolla työllistymis kohdassa.

"Toisen keskimääräistä paremmin työllistyneen afrikkalais-siirtolaisten ryhmän muodostivat Itä-Afrikasta kotoisin olleet suahilinkieliset miehet" työllisyysprosentti noin 54 prosenttia mikä on parempi kuin esimerkiksi Venäjänkieleisillä. Toinen on muuten Etiopia.

Mikä on onnistunut paremmin kotouttamisessa näiden ryhmien kohdalla?

Itselle aika hauskoja lukuhetkiä tälläiset kun tuntuu tulevan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Jaakko Häkkinen

Sepä se, pitäisi tietää tarkemmin esimerkiksi uskonto, kulttuuritausta ja maahantulon syy (turvapaikanhakija, pakolainen, työn perässä tms.) Kun ei äidinkieli varmaankaan selitä eroja, vaikka sen tasolla erot ilmenevätkin. :-)

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Totta.

Luulisi että yhteiskunnan olisi hyvin järkevää seurata erittäin tarkkaan rahan käyttöä tälläisissä asioissa jotta voimme kohdistaa tulevaisuudessa tukitoimet paremmin. Nythän olemme kumminkin tilanteessa jossa kaikki eurot pitäisi käyttää aina vaan tehokkaammin.

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Kiitos erinomaisesta kirjoituksesta. Juuri tälläistä kiihkotonta tutkimustietoa tarviitaan keskustelujen ja mahdollisten toimenpiteiden pohjaksi.

Käyttäjän MarkoMSalo kuva
Marko Salo

Yksi parhaista blokauksista tästä aihepiiristä ja kas kummaa molemmat ääripäät puuttuu täältä. Kummallista.

Jaakko Häkkinen

Kiitos kiitoksista!
Ehkä neutraali käsittely ei jätä ääriasenteellisille tilaa "kompata". Ja Usari kiristi sensuuriaan, ja itsekin uhkasin poistaa asiattomat viestit. Yhtään ei ole vielä tarvinnut poistaa. :-)

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Sillä, kuinka asian esittää, on todella iso merkitys. Tässä blogissa asia on esitetty kiihkottomasti ja ilman provosointia ja syyttelyä, niin viesti saattaa mennäkin perille.

Jaakko Häkkinen

Joo, tilanne on mikä on, ja lukijan ideologia sitten määrittää, miten hän sitä tulkitsee. Yksi tulkitsee niin, että kaikki paitsi työperäinen maahanmuutto pitäisi lopettaa, ja toinen tulkitsee niin, että tarvitaan lisää resursseja ja ohjausta kotouttamispolitiikkaan.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Mielenkiintoisia tietoja, ja osittain hämmästyttäviäkin. Joitain huomioita:

1) Tutkimuksen sivulla 17 mainitaan että "Poiminta toteutettiin siten, että ensin kaikki vuosien 2010–2011 viiterikosten rikosilmoitukset järjestettiin peräkkäin siten, että kukin rikoksesta epäilty muodosti oman rivinsä."

Kyse on siis EPÄILLYISTÄ eikä välttämättä rikoksien tekijöistä. Vieraaseen kulttuuriin kuuluva joutuu epäiltyjen listalle usein helpommin kuin "kantaväestöön" kuuluva.

2) Tutkimuksen sivuilta 10 - 11 selviää että "Maahanmuuttajaryhmät on määritelty pääsääntöisesti syntymämaan pohjalta." Esimerkiksi oma tyttäreni on syntynyt USA:ssa ja ollut Suomen kansalainen koko ikänsä, mutta muuttanut Suomeen joksikin aikaa. Hänetkin nähtävästi lasketaan USA:n kansalaiseksi tuossa tutkimuksessa. Mikä mahtaa olla syynä ettei todellista kansallisuutta voida käyttää tutkimuksessa?

3) Sivulla 19 sanotaan että "Virolaisten jälkeen suurimman ryhmän muodostivat suomalaiset,joilta jostain syystä puuttui kotipaikka Suomesta. Yksinkertaisuuden vuoksi koko ryhmä poistettiin vakituisen väestön rikollisuutta koskeneesta tarkastelusta."

Siis suomalaisia jotka tekivät rikoksensa Suomessa, mutta jotka eivät kertoneet asuinpaikkaansa ei laskettu lankaan mukaan.

Tuntuu vähän tarkoitushakuiselta, eikö?

Jaakko Häkkinen

Epäiltyjä näissä aina käsitellään. Mutta harvaapa rikoksesta epäillään turhan päiten - siihen pitää olla jo näyttöä. Enkä tiedä tilastoista, jotka osoittaisivat maahanmuuttajien joutuvan kantaväestöön nähden moninkertaisesti helpommin rikoksesta epäillyksi. Muistetaan, että esim. romanit lasketaan suomenkieliseen väestöön.

Tyttäresi kaltaiset tapaukset lienevät aivan marginaalisia maahanmuuttajien kokonaisuudessa, joten merkittävää vääristymää ei sekään voi aiheuttaa. Aineisto on iso eikä tuloksia voi selittää pois - etenkään kun muista maista on saatu samansuuntaisia tuloksia.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Niinpä niin... Mielestäsi siis epäily on riittävä todiste siihen että rikos on tapahtunut, ja itse oikeuskäsittely on aivan tarpeeton tässä mielessä. Täällä todellisuudessa taas moni epäilty itse asiassa oikeuskäsittelyn aikana todetaan syyttömäksi. Olen seurannut esim Auerin tapausta ja myös Bodomin murhista näyttää Suomessa olevan edelleen epäselvyyttä.

Tutkimuksia on paljonkin siitä kuinka moni "väärään" ihmisryhmään kuuluvista itse asiassa on helpommin epäilty. Näitä tutkimuksia on tehty Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, USA:ssa, Japanissa jne. Suomalaisia "tutkijoita" nämä tietenkään eivät kiinnosta, koska ihmisten ihon väri Suomessa jo riittää tuomitsemiseen.

"Marginaaleja" meistä ovat varmaan kaikki. Jostain syystä meitä amerikkalaisia vain vihataan Suomessa paljon enemmän kuin mitkään tilastot edes oikeuttaisivat. USA nyt vain tahtoo olla suomalaisten mielestä syyllinen kaikkeen maailman pahuuteen. Englannin kielen puhuminen riittää jo nykyisinkin siihen että tulee helposti pahoinpidellyksi kadulla. Mutta näitä "marginaaleja" on Suomen ulkopuolella paljon, ja olisi hyvä jos Suomessakin alettaisiin tottua myös vieraskielisiin.

Jaakko Häkkinen

"Mielestäsi siis epäily on riittävä todiste siihen että rikos on tapahtunut, ja itse oikeuskäsittely on aivan tarpeeton tässä mielessä"
-- Äläpä Jukka suotta lähde olkinukkea rakentelemaan. En ole sanonut mitään tuon suuntaistakaan, kuten voit lukea. Syy siihen, miksi noissa raporteissa käytetään rikoksesta epäiltyjä eikä tuomittuja, löytyy varmaan jos jaksaa lukea tarpeeksi monta raporttia.

"Tutkimuksia on paljonkin siitä kuinka moni "väärään" ihmisryhmään kuuluvista itse asiassa on helpommin epäilty. Näitä tutkimuksia on tehty Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, USA:ssa, Japanissa jne."
-- Anna toki linkkejä! Kyllä meillä englanti taipuu. Uskonpa, ettei edes hieman suurempi epäilyprosentti voi mitenkään selittää paikoin jopa kymmenkertaista rikollisuusastetta. Voit toki linkittää tänne tutkimuksen, jossa osoitetaan, että edes jossain EU-maassa maahanmuuttajia epäillään kymmenen kertaa useammin siihen nähden, miten heitä lopulta tuomitaan. Tuskinpa löytyy.

"'Marginaaleja' meistä ovat varmaan kaikki. Jostain syystä meitä amerikkalaisia vain vihataan Suomessa paljon enemmän kuin mitkään tilastot edes oikeuttaisivat. USA nyt vain tahtoo olla suomalaisten mielestä syyllinen kaikkeen maailman pahuuteen. Englannin kielen puhuminen riittää jo nykyisinkin siihen että tulee helposti pahoinpidellyksi kadulla."
-- Ai, sinä vain parodioitkin. Käytä hymiöitä että lukijat ymmärtäisivät huumoriasi! Tuskinpa mitään toista kansallisuutta ihaillaan täällä niin paljon kuin jenkkejä.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

En puhunut "oljista" mitään. Syyttää voi ketä tahansa, mutta tuomitseminen rikoksesta on asia erikseen. Jos todellisia rikoksia halutaan tutkia, täytyy sitten tutkia niitä, eikä oikeuden eteen tuotuja syytöksiä. Anneli Auer on hyvä esimerkki tällaisesta.

Äläpä väitä minun kirjoittaneen sellaista mitä en ole kirjoittanut. En missään ole väittänyt että "maahanmuuttajia epäillään kymmenen kertaa useammin...". YRITETÄÄN nyt ihan kiihkotta pysyä asialinjalla, jookos?

Tutkimuksissa esim. USA:ssa on todettu valtaväestöstä poikkeavien tulevan useammin pidätetyiksi ja syytetyiksi (esim. tummaihoiset). Voin kyllä etsiä linkkejäkin jos haluat.

"Marginaali" on suhteellista ja tutkijan vallassa määritellä. Marginaaliksi voidaan lukea ulkomailla syntyneet Suomen kansalaiset koska se tutkijoista on mukavampi sillä tavoin, ja vaikka saamelaiset (jotka tutkimuksesta myös jätettiin pois). Saamelaisia on Suomessa yli 50 000. Kuitenkin ryhmäksi otetaan tutkimuksessa mm. Oseania, jonka edustajia en usko Suomessa olevan yhtä paljon. Tutkimuksesta vain jätetään pois ne ihmisryhmät jotka eivät tue sovittua loppupäätelmää.

Kun tarkastelujaksoksi valitaan sopivan lyhyt aika (tutkimuksessa kaksi vuotta), on rikosten määrä joillakin tutkituista ryhmistä hyvin pieni. Joskus jopa vain yksi henkilö. Jos henkilöitä onkin kaksi, on sitten heidän prosenttiosuutensa kaksinkertainen. Ja tästä sitten voidaan päätellä.... mitä? Voisihan tarkasteluväli olla vain viikkokin, jos se haluttua tutkimustulosta paremmin palvelisi.

Esität mielenkiintoisia spekulaatioita kertoessasi että "Suomessakaan ei raiskaus avioliitossa ole vielä pitkään ollut rikos, ja tällainen laki voi olla vieras joistain kulttuureista tuleville." Tutkimuksesta en tuota väitettä löytänyt. Mitähän kulttuuria mahdat tarkoittaa?

Kun nyt sitten olet lähtenyt tuolle tielle, että kahden desimaalin tarkkuudella jaotellaan jyvät akanoista ja olet saanut Kaakkois-Aasialaiset tikunnokkaan erityisen rikollisina, voi joku ottaa asian tosissaan ja "tehdä jotain asialle". Aasialaiset voi olla myös helpompi huomata ihmisjoukosta kuin esimerkiksi Ruotsista tulleet paluumuuttajat.

Olet myös väärässä siinä että "tilastotietoa ei voi olla hyväksymättä". Kyllä voi, varsinkin kun tutkimus on tehty tarkoitushakuisesti, sopivalta ajanjaksolta, tilastollisesti epäilyttävin menetelmin ilman aikomustakaan tutkia esim. kansallisuuksien ja rikoksista tuomittujen suhdetta. On vaikea ottaa todesta tutkimusta joka on tehty tukemaan ennalta päätettyä "tutkimustulosta".

Ehdottaisin että muutat juttusi otsikon "Maahanmuuttajat rikosten uhreina ja tekijöinä", koska rikoksen tekijöistä ei viittaamassasi tutkimuksessa puhuta mitään. Kyse on rikoksista syytetyistä, jollaisiksi maahanmuuttajat kantaväestöä useammin joutuvat.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #36

Minä muistan nähneeni jossain raportissa tiedon, että epäiltyjen ja tuomittujen osalta ihmisryhmien suhdeluvut vastaavat Suomessa hyvin toisiaan. Yritän kaivaa sen esiin, niin saat rauhan sielullesi.

En ole väittänytkään sinun väittäneen, että maahanmuuttajia epäillään kymmenen kertaa useammin rikoksesta. Mutta suuruusluokan pitäisi olla tuo, jotta se selittäisi tämän tutkimuksen tulokset pois. Toisin sanoen, jos edes sinä et väitä niin, silloin et voi millään selittää pois tämän tutkimuksen tuloksia. Silloin on turha etsiä selityksiä, vaan sinun pitää tunnustaa, että monet maahanmuuttajaryhmät tekevät enemmän rikoksia kuin kantaväestö. Se on tilastofakta.

Ei saamelaisia ole Suomessa 50 000 vaan alle 3 000. Siis saamenkielisiä.
Mukana on pieniä ja suuria ryhmiä, eikä mitään ole jätetty tutkimuksesta pois. Pienetkin kansat lukeutuvat aina johonkin ryhmään.

Rikollisuusraporteista selviää, että maahanmuuttajien rikollisuus on ollut samalla tavoin koholla vuosikymmeniä - kyse ei ole yksittäisestä vuodesta. Tämä vain on ensimmäinen selvitys, jossa erotellaan tarkasti eri maahanmuuttajaryhmiä toisistaan.

Voit itse etsiä netistä tietoa, missä maissa avioliitossa raiskaaminen ei ole rikos. Kuten sanottu, ei se Suomessakaan ole vielä ollut sitä kuin hetken.

Mikset lue kirjoitusta jota kommentoit? En ole nostanut kaakkoisaasialaisia tikunnokkaan. Tutkimus nostaa tikunnokkaan Afrikasta ja Lähi-idästä muuttaneet.

Sinulla on selvästi ideologinen suodatin, joka estää sinua hyväksymästä todellisuutta. Oikeasti mikään selityksesi ei kumoa Optulan tutkimuksen tuloksia, ja kuten siinäkin sanotaan, muualta Euroopasta on saatu samanlaisia tuloksia. Ikävää, että pakotat todellisuuden vastaamaan ideologiaasi eikä päinvastoin...

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #41

"Rauhan sielulleni"? Mistäs tuo nyt tuli?

En tiennyt että näissä mielipiteissä pitäisi mennä sielunasioihin, kun alunperinkään ei ole ollut kysymys uskonnosta. Onko mielestäsi jotenkin "uskonnollista" se että en usko syytetyn olevan aina syyllinen? Onko siis aivan naurettava ajatuskin että odotetaan oikeuden päätöstä? Kuitenkin on ollut tapauksia joissa esimerkiksi raiskaussyytös kumoutuu oikeudessa, ainakin muualla jos ei Suomessa. Näin lyhyen tarkastelujakson ja pienten ihmisjoukkojen (joitain rikoksia/kansallisuus vain yksi kappale!) suhteen vähäisetkin erot syytettyjen ja tuomittujen määrissä vaikuttavat paljon lopputuloksiin joita haluat esittää kahden desimaalin tarkkuudella. Aiheuttaako tämä toteamukseni sinulle rauhattoman sielun?

En ole pyrkinyt lainkaan siihen että nämä "tulokset" pitäisi "selittää pois". Jos viitsisit lukea ja ymmärtää mitä olen kirjoittanut, en hae muuta kuin vääristelemätöntä totuutta näistä "tutkimuksista". Ehkä se, että tutkintooni sisältyy tilastotiede johtaa siihen etten lue tutkimusten sisältävän muuta kuin mitä niissä on tutkittu. Ja tämän keskustelun alaisessa tutkimuksessa on kyse syytetyistä, ei syyllisistä.

Syyllistyt kehäpäätelmään sanoessasi: "monet maahanmuuttajaryhmät tekevät enemmän rikoksia kuin kantaväestö. Se on tilastofakta." Tämä "tutkimus" ei ole rikoksentekijöistä, vaan syytetyistä. Ymmärrätkö? Vai viittaatko johonkin muuhun tutkimukseen josta tuollainen fakta löytyy?

Anteeksi tuo ylimääräinen nolla saamelaisten määrässä. Muuten lause pysyy ennallaan. Huomasin kyllä virheeni jälkeenpäin mutta en käynyt korjaamaan tekstiäni enää sen tallennettuani.

Viittaat tutkimuksen ulkopuolisiin "rikollisuusraportteihin". Jos niistä jotain selviää, ei se tähän tutkimukseen kuulu. Se joka on jo jotain mieltä varmasti löytää tukea mielipiteelleen lehtikirjoituksista ja vihasivustoilta.

Yksittäinen vuosi on mielestäni edelleen yksittäinen vuosi eikä kerro mitään muusta kuin tuosta vuodesta, sen aikana syytetyistä ihmisistä. Syytettyjen määrä vuositasolla riippuu paitsi rikollisuudesta, myös poliisin ja oikeusasteiden resursseista ja varmasti muistakin asioista. Esimerkiksi tiettyjen kielien tulkkauksen vuoksi joudutaan oikeudenkäyntejä tai kuulusteluita viivästyttämään kunnes saadaan kääntäjä paikalle. Tämä sitten johtaa siihen että jotkut jutut kasautuvat tiettyihin ajanjaksoihin. Mutta kun halutaan tietynlaisia lopputuloksia, niin niitähän sitten saadaan kun valitaan "sopiva" ajanjakso.

Sinä se nostit kaakkoisaasialaiset tikunnokkaan omassa blogissasi:

"Henkirikokset

....

1. Kaakkois-Aasia 3,87 "

Olen huolissani eteläkorealaisista ystävistäni Suomessa kun heitä tällä tavoin osoitellaan. Rangaistuspartioita puuhataan Helsingissä kaduille jo lasten pahoinpitelyjen vuoksi. Luultavasti tuo kaakkoisaasialaisista julkaistu tieto aiheuttaa vielä suuremman viha-aallon. YHDEN vuoden SYYTETTYJEN määrän perusteella 600 ihmisen päälle on nyt vedetty varjo jonka varmasti joku ottaa todesta.

Mikä on se "ideologia" jonka väität minulla olevan? Mielenkiintoista... Onko ideologiaa se että etsii totuutta, vai mistä kiikastaa? Oma amerikkalainen perheeni sai osansa Suomen maahanmuuttovastaisuudesta joten nämä ennakkoluulot eivät ole minulle lainkaan vieraita. Jos ideologiaa on se että puolustan vaimoani ja lastani, olkoon sitten niin. Eräässä vaalitilaisuudessa Helsingissä nimeltä mainitsemattoman puolueen edustaja syytti minua ja perhettäni siitä että Helsingin rikostilastot ovat kääntyneet nousuun. Eikä tuo ollut lainkaan ainoa kerta jolloin saimme kuulla olevamme Suomen kannalta vahingollisia, vaikka veroina maksoimme Suomelle puolet palkastamme.

Pidän tuollaisia heittoja: "Ikävää, että pakotat todellisuuden vastaamaan ideologiaasi eikä päinvastoin..." epäasiallisina ja henkilöön käyvinä. Itse en ole puhunut mitään SINUN ideologiastasi, mutta tuntuu että et halua hyväksyä mitään muuta kuin oman näkökulmasi, ja tulet väittämään kaikkea sanomaani ideologian värittämäksi. Kun kerran et halua pysyä asialinjalla, katson tämän keskustelun päättyneeksi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #44

Jukka, jos luet sen tutkimuksen, niin huomaat että kaikki muut tyypit kuin henkirikokset ovat massarikoksia. Niissä eivät siis pienet vaihtelut tai sattuma voi vaikuttaa kokonaiskuvaan.

Minä en nostanut kaakkoisaasialaisia tikunnokkaan sen enempää kuin ketään muitakaan - minä ainoastaan referoin Optulan tutkimusta.

"Viittaat tutkimuksen ulkopuolisiin "rikollisuusraportteihin". Jos niistä jotain selviää, ei se tähän tutkimukseen kuulu. Se joka on jo jotain mieltä varmasti löytää tukea mielipiteelleen lehtikirjoituksista ja vihasivustoilta."
-- Se, että jokaisen vuoden rikosraportissa maahanmuuttajien osuus on heidän väestöosuuttaan selvästi suurempi, osoittaa ettei kyse ole tilastopoikkeamasta. Siksi ne tukevat tämän tutkimuksen tulosten validiutta.
Sinä tässä näytät lukinneen mielipiteesi, en minä.

Kuten jo kirjoitin, niin korealaiset eivät kuulu kaakkois- vaan itäaasialaisiin. Lisäksi minä en ole leimaamassa kokonaisia kansanryhmiä - päinvastoin, korostan että kaikissa ryhmissä rikoksista epäillyt ja niitä tekevät ovat pieni vähemmistö.

Vielä lisäksi korostan, että henkirikokset ovat noihin muihin nähden paljon harvinaisempia. Jos joku haluaa vihata, niin eiköhän hän mieluummin vihaa niitä ryhmiä, jotka koreilevat useimpien ja paljon yleisempien rikostyyppien kärjessä ja joita epäillään rikoksista vielä monta kertaa useammin.

Ideologinen motiivi sinulla näyttää olevan taustalla, kun
1. esität minun löytävän tukea vihasivustoilta - tai ainakin vihjaat sellaisesta mainitessasi tuollaiset minun yhteydessäni.
2. haluat kovasti selittää pois maahanmuuttajien korkeamman rikollisuuden suostumatta uskomaan, että ilmiö on jatkunut vuosikymmeniä ja on havaittavissa muissakin Euroopan maissa.

Minä taas hyväksyn tilastofaktat, osoittivatpa ne mihin suuntaan tahansa. Ideologia ei siis hämärrä minun todellisuuskäsitystäni. Osoita toki ettei se hämärrä sinunkaan todellisuuskäsitystäsi hyväksymällä tutkimuksen tulokset! :-) Ellet tee sitä, keskustelu on sama lopettaa tähän.

Minä en ole käynyt henkilöön enkä käsitellyt sinun henkilökohtaisia ominaisuuksiasi - olen käsitellyt vain sellaista piirrettä, jonka kommenttiesi perusteella bongasin ja joka harmillisesti häiritsee keskustelumme asiallisuutta.

Jari Leino

Millaisia maahanmuuttopolitiikan muutostarpeita näistä tutkimuksista voitaisiin sitten vetää?

Ehkä esimerkiksi sellaisia, että jos nuoret, miespuoliset, huonosti koulutetut ja alhaisen tulotason omaavat maahanmuuttajat ovat aivan erityisen alttiita syrjäytymään ja syyllistymään erilaisiin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin, niin kannattaako Suomeen tuottaa erityisesti tuollaisia maahanmuuttajia? Mistään.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Mitä tarkoitat Jari tuolla lauseella "kannattaako Suomeen tuottaa erityisesti tuollaisia maahanmuuttajia"? Kuka tuottaa vai onko tämä jokin hypoteesi?

Jari Leino

Tuottaminen viittaa laajasti kaikkiin niihin lainsäädännöllisiin ja poliittisiin mekanismeihin, jotka vaikuttavat siihen, millaista maahanmuuttoa ja miltä ilmansuunnalta Suomeen suuntautuu.

Tuottaminen viittaa myös siihen, että nykyisellään ns. humanitaarinen maahanmuutto on ison rahan bisnestä siihen osallistuville tahoille. Mitä vaikeammin kotoutettavaa väkeä Suomeen tulee, sitä isommat rahat vastaanotto- ja kotouttamisbisnes tienaa.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari Vastaus kommenttiin #43

Suuri osa maahanmuutosta tapahtuu aika epäpoliittisesti. Kun itse muutin Suomeen, minut siirsi oma työnantajani ja maksoi myös muuttokuluni. Tuo "tuottaminen" oli ihan laillista ja ainakin vielä yritykset ovat saaneet päättää itse ketä he haluavat Suomeen tuoda ja ketä ei. Jos tuota mahdollisuutta ruvetaan lakiteitse estämään, epäilen että monet kansainväliset yritykset joutuvat siirtämään toimintansa muualle.

"Tuotettu" humanitaarinen maahanmuutto nähtävästi tarkoittaa niitä kiintiöpakolaisia joita Suomi saa itse valita. Nämä ihmiset on yleensä valittu pakolaisleireillä olevien naisten ja vammaisten ja muiden vähemmistöryhmien keskuudesta, seitsemisensataa vuodessa. Miten mielestäsi tätä "tuottamista" pitäisi muuttaa?

Ehkä tämä keskustelu ei nyt kovasti tähän asiaan liity, kun kyseessä oli tutkimus jossa keskityttiin rikoksesta syytettyihin. Mutta tuo "tuottaminen" herätti mielenkiintoni. Kiitos mielipiteestäsi.

Jari Leino Vastaus kommenttiin #45

Yritysten työvoimapolitiikkaan voitaisiin minun mielestäni ottaa sellainen linja, että työvoimapoliittinen tarveharkinta poistettaisiin (hyvämaineisilta ja riittävän pitkään toimineilta yrityksiltä) kaikkien sellaisten työntekijöiden osalta, joiden palkka (todistettavasti ja tarkistetusti) ylittää Suomen keskipalkan. Keskipalkan alittaviin duuneihin työvoiman tuonti olisi sallittua vain erittäin tiukan tarveharkinnan puitteissa. (Ja muistettakoon, että tarveharkinta koskee nykyisin vain EU-alueen ulkopuolelta tulevia. Muille ei ole mitään rajoituksia. Mielestäni Suomen pitäisi erota EU:sta ja ottaa käyttöön edellä esitetty menettely kaikille ulkomaalaisille tasavertaisesti.)

Kiintiöpakolaisista sinulla oli vähän väärää tietoa: tänä vuonna 1250 ja varmaan sama määrä ensi vuonnakin, koska "tilapäisillä korotuksilla" on tässä maassa taipumus jäädä pysyviksi. Ja kiintiöpakolaisten mukana tulee totta kai myös nuoria poikia, jotka kasvavat normaaliin tahtiin nuoriksi miehiksi.

Muut tuottamisen lajit sisältävät mm. ulkomaalaisille tarjotut ilmaiset opiskelupaikat, turvapaikanhakijoille tarjotut rahalliset edut ja oleskeluluvan saannin helppouden jne. houkuttimet.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Niin no, eiköhän tässä viime keskustelussa aiheesta ole juuri kyse siitä että KAIKKI maahanmuutto on pahasta, koska se lisää potentiaalisesti rikoksentekijöitä Suomessa. Onhan nyt "todistettu" että ruotsinsuomalainen syyllistyy yli kaksinkertaisesti todennäköisemmin pahoinpitelyihin ja pohjois-amerikkalainen yli kaksinkertaisesti todennäköisemmin raiskauksiin kuin kantasuomalainen. Oma kommenttini vain oli että tuo "todistus" on tehty yhden vuoden syytettyjen perusteella, eikä edes tuomion saaneiden.

Lisää rankaisuryhmiä kadulle, se lienee tässä tavoitteena. Oman kokemukseni mukaan meitä maahanmuuttajia ahdistellaan kadulla jo ihan tarpeeksi, mutta ehkäpä näin on parempi. Jos Metso, Kone, Nokia, IBM ja muut eivät enää saa tuoda maahan ulkomaisia työntekijöitään, saadaan varmasti rakennetuksi Suomea eteenpäin muullakin tavalla. Jos Helsingin yliopisto ei saa enää tehdä tutkijavaihtoja ulkomaisten yliopistojen, tuo se varmasti Suomelle onnea.

Hauskaa syksyä.

Jaakko Häkkinen

Jukka hyvä, älä laita sanoja muiden suuhun. Kuten kirjoitin, tulokset ovat tässä, mutta tulkinnat siitä, mitä asialle pitäisi tehdä, riippuvat jokaisen omasta asenteesta ja ideologiasta. Et ilmeisesti lukenut ja ymmärtänyt kun kirjoitin, ettei näiden tulosten perusteella voi leimata kokonaisia ryhmiä?

Toistoksi menee, kun et ota jakeluun:
1. Vuosikymmeniä tilanne on ollut sama: ulkomaalaisten rikollisuus on ollut aina suurempaa kuin kantaväestöllä. Ole hyvä ja tutustu raportteihin, niin joudut hyväksymään asian:
http://www.optula.om.fi/fi/index/julkaisut/rikolli...
2. Ulkomaalaisten (joita noissa aiemmissa raporteissa käsiteltiin yhtenä ryhmänä) osuus rikoksista tuomituista ei poikkea merkittävästi rikoksesta epäiltyjen osuudesta.
"Vuosina 2011–2013 poliisille ilmoitetiin noin tuhat raiskausta vuodessa. Määrä on kymmenessä vuodessa liki kaksinkertaistunut. Vuodesta 1993 raiskaajaksi epäillyt on tilastoitu etnisen taustan perusteella. Syntyperäisten suomalaisten osuus raiskausepäillyistä on ollut noin 80 prosenttia, loput ovat ulkomaalaistaustaisia (ulkomaan kansalaisia tai Suomen kansalaisia, joiden syntymämaa on jokin muu kuin Suomi).
Vuosina 2005–2010 oikeudessa annettiin tuomio yhteensä 505 raiskausrikoksesta (raiskaus, törkeä raiskaus tai sukupuoliyhteyteen pakottaminen). Tuomituista 355 (70,3 %) oli Suomen kansalaisia, 113 (22,4 %) Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia ja 37 (7,3 %) ei vakinaisesti Suomessa asuvia ulkomaalaisia."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Raiskaus#Tilastotieto...

En ymmärrä, mikset voi keskustella aiheesta neutraalisti vaan demonisoit ja näet rasismia vaikkei sitä ole täällä. Otapa järki käteen ja rauhoitu, jooko?

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Neutraali keskustelu oli toki tavoitteenani. Yritin keskustella minulle läheisestä asiasta asiallisin termein, mutta vastaani tuli blogisti, joka jo tietää kaiken, eikä hyväksy mitään kyseenalaistamista esittämistään näkökohdista.

Olen jo sen verran vanha, etten valitettavasti enää viitsi osallistua keskusteluihin joissa keskustelu on tämän tasoista. Aiheet vellovat erilaisten, ei-asiaan-kuuluvien ilmiöiden välillä. Esimerkkejä niistä asioista joista puhut mieluummin kuin itse asiasta:

- olkiukoista (väitit tämmöistä kommentissasi 12.10.2014 06:08. En asu maalla joten oljet ovat minulle vieraita esineitä. Yleensäkään en puhu maataloustermein jotka Suomessa näyttävät olevan yleisiä.)

- Väitteesi "Minä en ole käynyt henkilöön enkä käsitellyt sinun henkilökohtaisia ominaisuuksiasi - olen käsitellyt vain sellaista piirrettä..."(13.10.2014 17:35) mukaan et käy henkilööni, vaan "käsittelen vain piirrettä"... kuulostaa tekopyhältä. Itse en ole arvioinut omia vaikuttimiasi tai piirteitäsi. Olen kirjoittanut pelkästään asioista joita olet tuonut esille. Jos kerran näistä kohdista puhuminen kertoo "piirteitä" minusta, on mielestäni menty sille alueelle josta en ole kiinnostunut... en liittyen sinuun enkä itseeni, sillä yritin kirjoittaa vain itse asiasta. Sinulle tämä ei näytä sopivan.

- mopon keulimisesta (en tunne tuota sanaa eikä minulla edes ole moottoripolkupyörää. Tästä kommentoit 13.10.2014 14:03)----miten tämä edes liittyy keskusteltavaan asiaan?

- lukutaidostani (josta spekuloit 13.10.2014 14:03)

- määrittämäsi "todellisuuden" hyväksymisestä (kommentti 13.10.2014 14:03). Monenlaisia "todellisuuksia" tosiaan maailmasta löytyy... nähtävästi mielestäsi on vain yksi sellainen.

- vähättelevästä sävystä liittyen omaan tilanteeseeni ("Tyttäresi kaltaiset tapaukset lienevät aivan marginaalisia maahanmuuttajien kokonaisuudessa" kommentti 11.10.2014 23:34). Valitettavasti on niin, että oma kokemukseni ja tilanteeni muokkaa myös omaa käsitystäni siitä mitä Suomessa tapahtuu ja mitkä asiat minulle ovat tärkeitä. En pysty eriyttämään omaa kokemustani siitä mikä mielestäni Suomessa on väärin.

- "ideologia" ja "jakelu" (kommentti 13.10.2014 14:03)--- Mihin mahdat pyrkiä?

- "sielunrauhasta", josta halusit puhua 13.10.2014 14:14. Tämä liittyy minusta henkilökohtaiseen uskonnolliseen hartauden harjoittamiseen joka ei lainkaan ollut keskustelun kohteena. Ymmärrän toki että uskonnon harjoittaminen voi sinulle olla vastenmielistä, mutta maailmasta löytyy paljon ihmisiä jotka ovat uskonnosta löytäneet rauhan omaan elämäänsä. En kuitenkaan mielestäni ole etsinyt tästä keskustelusta mitään "sielun rauhoittamiseen" liittyvää. Valitsit väärän kohteen uskontoaiheisille aloitteillesi.

- "ideologisesta suodattimesta" josta väitit omien kommenttieni tulleen läpi (13.10.2014 14:14). Tästä aiheesta tietenkin löytyy paljon artikkeleita (http://www.chomsky.info/onchomsky/198901--.htm, www.chomsky.info/onchomsky/ 198901--.htm, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1084877...) En kuitenkaan mielestäni valinnut keskusteluaihetta tällaiseen filtteröintiin, enkä huomannut itse sellaiseen syyllistyneeni. Yritin vain kommentoida kirjoituksiasi.

- Kirjoitit "Voit toki linkittää tänne tutkimuksen, jossa osoitetaan, että edes jossain EU-maassa maahanmuuttajia epäillään kymmenen kertaa useammin siihen nähden, miten heitä lopulta tuomitaan." joka antaa ymmärtää että väittäisin maahanmuuttajia epäiltävän kymmenen kertaa useammin siihen nähden mitä heitä lopulta tuomitaan. Tämä ei pidä paikkaansa, enkä niin sanonut, yrität vain vihjailla perättömiä. Yrität provosoida ja itsekin sorruin ylilyöntiin tuossa vihasivustolauseessa, josta pahoitteluni. Näin siinä käy kun ei pysytä asiassa.

En vieläkään hyväksy sitä että yhden vuoden rikollissyytteiden perusteella pystyt leimaamaan meidät "Pohjois-Amerikkalaiset" 1.03 - 2.54 kertaa rikollisemmiksi kun suomalaiset. Olen itse asunut täällä USA:ssa jo parikymmentä vuotta ja koen ilmapiirin täällä PALJON vähemmän väkivaltaiseksi kuin Suomessa. En hyväksy sitä että Suomessa meitä USA:sta tulleita ahdistellaan kaduilla jo nyt, ja tulevaisuudessa todennäköisesti enemmän koska meidät on nyt niin kovin "rikollisiksi" todettu.

Kiitos mielenkiinnosta. Oma mielipiteeni on jo tullut selväksi ja en näe syytä jatkaa keskustelua pitemmälle. Hauskaa syksyn jatkoa, kuten jo totesin.

Käyttäjän tiinamalinen kuva
Tiina Malinen

Kiitos. Yleensä poistan varmistimen Browningistani, jos tekstissä mainitaan sanat "maahanmuutto" ja "rikollisuus", mutta tämä oli harvinaisen täysipäinen ja kiihkoton esitys.

Matti Motti

Ja se siitä sitten?

Uskaltaisin väittää, että maahanmuutto aikojen kuluessa on aiheuttanut rikollisuutta. Samoin jopa maassamuutto. Kansainvaelluksista puhumattakaan.
Vakaat olot luovat rauhaa ja vähentävät rikollisuutta.

Epäilenpä, että nyt ylösotetuissa asioissa raiskausrikoksetjohtuvat naisen aseman kulttuurilillisista eroista. Ehkä naisillamme on eri kokemus: osoittavathan ulkomaalaismiehet tutustumisvaheessa niin kohteliaasti huomiotaan kauniimman sukupuolemme edustajille.

Toimituksen poiminnat