Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Yhteiskunta, päihteet ja kannabis

Yhteiskunta on yksilön ulkoistettu järki.

- Yksilö on itsekäs, yhteiskunta ajattelee kokonaisuuden etua.

- Yksilö on lyhytnäköinen, yhteiskunta ajattelee pitkällä tähtäimellä.

- Yksilö on viettilähtöinen, yhteiskunta on järkilähtöinen.

 Ilman minkäänlaista yhteiskuntarakennetta ihmisyksilöiden joukko typistyy pelkäksi eläinlaumaksi, jota ohjaavat hetkelliset tarpeet ja vietit. Ideaalinen yhteiskunta on sellainen, joka toteuttaa optimaalisesti tehtäväänsä yksilön ulkoisena ja yksilöiden kollektiivisena järkenä. Tästä näkökulmasta ideaalisella yhteiskunnalla on kaksi vastakohtaa kolmion alakärjissä:

 1. Yhteiskunnattomuus (mahdollisesti "äärianarkismi")

 2. Diktatuuri (kollektiivisen yhteiskunnan sijalla on koko yhteisön päälle levitettynä yhden yksilön oikut ja tarpeet)

 

Yhteiskunta ja päihteet

 Kannabiksen laillistamisen kannattajat ajattelevat yksilön oikkujen ja mielitekojen tasolla: he haluavat, heillä on tarve. Yhteiskunnan pitää kuitenkin ajatella päätöksiä paljon laajemmalta kannalta ja paljon pidemmällä tähtäimellä. Olennaisin kysymys yhteiskunnan kannalta on:

 "Kannattaako laillisten päihteiden määrää lisätä?"

 

1. Terveysvaikutukset

 Yritän tässä keskittyä kohtuukäyttöön, koska mikä tahansa päihde on tiettävästi haitallista suurkuluttajan mittakaavassa. Alkoholi on kiistatta "vahvempi" kuin kannabis siinä mielessä, että se voi johtaa kuolemaan, jos sitä ottaa yliannostuksen. Normaalille järjissään olevalle kansalaiselle tällainen mahdollisuus on kuitenkin täysin hypoteettinen.

 Lisäksi alkoholi on niitä harvoja päihteitä, joilla on pitkäaikaisellakin kohtuukäytöllä (suomalaisittain lähes suurkulutuksella) todettu terveysvaikutus: alkoholia juovat elävät pidempään kuin absolutistit eli ehdottomat kieltäytyjät. Tämä saattaa liittyä alkoholin verisuonia "puhdistavaan" vaikutukseen. Toki alkoholin runsas käyttö on haitallista monille elimille, ja äidin runsas alkoholin käyttö on haitallista sikiölle.

 Kannabiksella, vaikka sen puolustajat jatkuvasti korostavatkin sen "mietoutta", on runsaasti haitallisia vaikutuksia muistihäiriöistä ja mielenterveysongelmista syöpiin. Aineen mietous voi johtaa kuvitelmaan aineen vaarattomuudesta, mikä on kuitenkin virhepäätelmä. Lisäksi aineen mietous voi johtaa sen jatkuvaan ja päivittäiseen käyttöön, mikä lisää pysyviä vaikutuksia.

 

2. Rikosvaikutukset

 Mikä perustelu se muka on, että laillistamalla huumekauppa se saataisiin pois rikollisilta? Ensinnäkään rikollisten huumekauppa ei loppuisi, vaan rikolliset voisivat myydä entistäkin vapaammin huumeita, kun toiminta olisi laillista. Ei se, että tietty päihde/huume laillistettaisiin, suinkaan tarkoita, että rikolliset lopettaisivat sen seurauksena kiltisti kaiken muun rikollisen toiminnan. On naiivia kuvitella tällaista.

 Rikolliset huumekauppiaat voisivat myydä ainetta laillisia tahoja halvemmalla, koska: (1) myytävä huume on varastettu, (2) myytävä huume on salakuljetettu, tai (3) myytävä huume on "pimeää" eli verottamatonta (olettaen että valtio verottaisi huumekauppaa kuten muutakin kauppaa). Kysyntä ja edullisuus johtaisivat siihen, että rikollisilta ostettaisiin edelleen.

 Toiseksi, pitäisikö valtion rikkoa rikollisten monopoli myös maksetuissa pahoinpitelyissä ja palkkamurhissa? Etenkin palkkamurhissa liikkuvat isot rahat, joista valtio ei nyt pääse lainkaan osalliseksi. Silmänisku Mihin raja vedetään ja millä perusteella?

 

3. Taloudelliset vaikutukset

 Kannabiksen laillistamista on perusteltu sillä, että valtio saisi sitä kautta verotuloja. Kuten edellä kohdassa 2 esitin, kuvitelma on liian ruusuinen: jotta valtio voisi myydä tuotetta kilpailukykyiseen hintaan, sen pitäisi käytännössä luopua verotuloista – rikolliset kun osaavat kiertää veroja. Lisäksi valtio saa nykyäänkin tuloja sakoista, joita kannabiksesta annetaan – tämäkin (epäilemättä melko vähäinen) tulonlähde loppuisi, jos kannabis laillistettaisiin kokonaan.

 Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluu myös kansanterveysmenojen kasvu. Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää madaltaa kynnystä yhä uusien terveydelle haitallisten aineiden käyttöön. Ja laillistaminen jos mikä olisi kynnyksen madaltamista - seuraukset olisivat vielä paljon dramaattisemmat kuin alkoholiveron alentaminen konsanaan.

 

4. Yksilönvapaus ja vastuu

 Yksilö on lähtökohtaisesti ajattelematon ja lyhytnäköinen: hetken nautinto nousee monesti tärkeämmäksi kuin seurausten ja pitkäaikaisvaikutusten miettiminen. Kukaan tuskin kiistää sitä, että rajoituksia absoluuttiseen yksilönvapauteen tarvitaan siltä osin kuin teot kohdistuvat muihin. Sen sijaan joidenkuiden mielestä rajoituksia yksilönvapauteen ei tarvita silloin, kun teot ja seuraukset kohdistuvat pelkästään henkilöön itseensä.

 Harva asia kuitenkin vaikuttaa vain henkilöön itseensä, jos hänellä on perhe tai muita lähimmäisiä. Lisäksi tästä näkökulmasta suun kautta nautittu kannabis olisi sallitumpaa kuin poltettu, koska savu vaikuttaa myös niihin, jotka eivät halua joutua kannabiksen vaikutukselle alttiiksi. Kannabiksen julkista polttamista ei missään nimessä tule vapauttaa, koska se altistaisi sivulliset. Jos kannabiksen polttaminen joskus vapautetaan, sen pitää olla yhtä rajoitettua kuin tupakointikin tulevaisuudessa on. Kadulla ovien edessä ei saa polttaa, vaan ainoastaan polttamiseen tarkoitetuissa kopeissa.

 Yksilönvapauteen kuuluu oikeus olla hengittämättä sellaista ainetta, jota ei halua hengittää.

 Yksilöllä on myös vastuu teoistaan. Alkoholi on yhteiskunnassamme laillinen päihde, kannabis ei ole. On yksilön oma tietoinen valinta ryhtyä käyttämään laittomaksi tiedettyä ainetta. On turha itkeä siitä, jos joutuu rikosoikeudellisiin seurauksiin, kun on ensin tehnyt tietoisen valinnan rikkoa lakia. Pitäisi olla sen verran selkärankaa, että vastaa seurauksista, joista on ollut tietoinen valinnan tehdessään.

 

Lopuksi

 Kannabiksen laillistamisen kannattajat eivät yleensä ole miettineet asiaa laaja-alaisesti; useimmat haluavat laillistaa kyseisen päihteen/huumeen siksi, koska he itse haluavat käyttää sitä ilman pelkoa juridisista seurauksista. Jotkut naamioivat pyrkimyksen liberaaliksi yksilönvapauksien lisäämiseksi.

 Yhteiskunnallisia päätöksiä ei kuitenkaan voida tehdä vain yksilön itsekkäistä tarkoitusperistä lähtien: on pohdittava päätöksen yhteiskunnallisia seurauksia monella tasolla. Kaunistellun ja yksisilmäisen propagandan esittäminen (kuten että rikolliset lakkaisivat hyötymästä tai että kannabis on vaaratonta) ei edistä asiallista keskustelua aiheesta.

 Alkoholi on ollut niin pitkään laillinen, ettei sen kieltäminen välttämättä johtaisi yhteiskunnan kannalta positiiviseen lopputulokseen. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että automaattisesti pitäisi laillistaa kaikki alkoholia "miedommat" päihteet/huumeet. Olennaista ei ole se, mikä on mieto ja mikä vahva aine, vaan se, mikä on lopputulos yhteensä.

 Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää lisätä laillisten päihteiden määrää nykyisestä.

 

P.S. Janne Suuronen onkin tänään listannut kannabiksen haittoja.

P.P.S. Jiri Kerosella on tuore, hyvä kirjoitus kieltolain negatiivisista vaikutuksista. Korostan kuitenkin, että esittämääni yhteiskunnan näkökulmaa se ei kumoa. Yhteiskunnan tehtävä kansalaisten ulkoisena järkenä on ohjata heitä terveellisiin ja järkeviin valintoihin. Roskaruokaa ja makeisia halutaan verottaa enemmän kuin vihanneksia, ja olisi täysin tämän terveysohjaavan linjan vastaista laillistaa uusia päihteitä vanhojen rinnalle. Kannabiksen käytöllä on haitallisia vaikutuksia, ja kokonaiskäytön lisääntyessä myös kokonaishaitat lisääntyvät. Laillistaminen taas lisäisi monen nykyisen käyttäjän käyttöä ja madaltaisi uusien käyttäjien kynnystä aloittaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (111 kommenttia)

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Vastukset lihavoituihin selvästi arvolatautuneisiin kohtiin:

"Kannattaako laillisten päihteiden määrää lisätä?"

-Niin meillä on nykyisin kymmeniä laillisia päihteitä. Sillä onko tuote laillinen tai ei, ei juurikaan ole merkitystä käytön määrään. Esimerkiksi ilokaasua, tai päihdyttäviä sieniä käytetään selvästi vähemmän kuin kannabista, vaikka niiden käytöstä ei rangaista.

"Yksilönvapauteen kuuluu oikeus olla hengittämättä sellaista ainetta, jota ei halua hengittää."

-Tässä olen täysin samaa mieltä. Kananbista voi onneksi käyttää myös syömällä, juomalla ja vapostoimalla.

"Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää lisätä laillisten päihteiden määrää nykyisestä."

-Päinvastoin. Kokemusten ja tilastojen perusteella se on järkevää. Kriminalisioivan päihdepolitiikan jatkaminen on tuhoisaa ja kallista.

Jaakko Häkkinen

Ilokaasun käyttöhän on vasta alkanut levitä; katsotaan tilannetta kymmenen vuoden kuluttua.
Sienien annostelu voi olla hankalaa, ja munuaisvaurio uhkaa.

Perusteletko, miten nykypolitiikka olisi tuhoisaa ja kallista? Olisi kiva ruotia näitä sokeasti toisteltuja fraaseja vähän tarkemmin. :-)

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Esimerkkinä tuhoisuuudesta voisi mainita Hollannin ja Suomen väliset erot päihteiden aiheuttamissa haitoissa, räikeimpänä päihteiden aiheuttaman kuolemat (yliannostukset). Yksilötasolla pitänee myös mainita mielivaltaisten lakien aiheuttama yleinen lainkuuliaisuuden rappeutuminen.

Vankiloiden, poliisien ja oikeuslaitosten pyörittäminen tuskin on ihan ilmaista?

Hyvä kirjoitus Osmolta, jossa myös viitataan Suomen ja Hollannin välisiin eroihin.
http://www.soininvaara.fi/2010/07/26/kannattaako-h...

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho Vastaus kommenttiin #3

Artikkeli brittitutkimuksesta:
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/laaja...

"Tutkijat vertailivat kansallisia liikennekuolematilastoja vuosien 1990-2009 aikana. Mukana vertailussa oli kolmetoista osavaltiota, jotka ovat laillistaneet marijuanan käytön lääketieteellisistä syistä. Tulokset osoittivat, että näissä osavaltioissa 20-29-vuotiaiden alkoholinkäyttö väheni viidellä prosentilla ja liikennekuolemien määrä yhdeksällä prosentilla.

"Tämä viittaa vahvasti siihen, että marijuana on korvannut alkoholinkäyttöä", sanoo tutkimusta johtanut professori Daniel Rees Coloradon yliopistosta."
(http://www.hs.fi/ulkomaat/Tutkimus+Marijuanan+lail...)

"Kofi Annan laillistaisi huumeet
Liuta korkean profiilin kansainvälisiä vaikuttajia laillistaisi huumeet. Muun muassa YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan kuuluu komiteaan, jonka tuore raportti tuomitsee huumesodan flopiksi ja kannustaa kokeilemaan ainakin marihuanan laillistamista."

"Useat komitean eurooppalaisjäsenet tukivat Portugalin, Saksan ja Sveitsin malleja, joissa huumepolitiikka on painottunut rangaistuksien sijaan hoitoon ja tukemiseen. Näissä maissa huumekuolemat ovat vähentyneet ja huumeiden käytön kasvu on joko pysähtynyt tai kääntynyt laskuun"
(http://yle.fi/uutiset/kofi_annan_laillistaisi_huum...)

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho Vastaus kommenttiin #5

"Portugali on useimmissa huumeidenkäytön yleisyyteen liittyvissä tilastoissa Euroopan keskiarvon alapuolella. Vuonna 2009 esimerkiksi Suomessa oli 175 huumeisiin liittynyttä kuolemaa, runsaan 10 miljoonan asukkaan Portugalissa 54.

Syy-seuraussuhdetta on vaikea osoittaa näin monimutkaisessa ongelmassa. Mutta varmasti voidaan sanoa, että rangaistusten poistaminen ei lisännyt huumeidenkäyttöä merkittävästi."

(http://www.hs.fi/ulkomaat/Portugali+sel%C3%A4tti+h...)

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #7

Portugalin malli on kieltämättä erittäin luova! Käytöstä ei rangaista, mutta aineet takavarikoidaan (minkä lain nojalla?) ja käyttäjää puhutetaan ja ohjataan sopivaan hoitoon.

Myynti ja salakuljetus ovat kuitenkin edelleen rangaistavia, eikä valtio myy huumeita. Eli mikä tässä nyt on paremmin, muu kuin koukkuun jääneistä huolehtiminen? Onhan sekin tietysti jo jotain. Huumeaddiktiolla on perinteisesti paljon suurempi stigma kuin peli- tai seksiaddiktiolla.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #3

Erittelepä kannabiksen osuus tilastoista ennen ja jälkeen laillistamisen, eiväthän ne muuten mitään todista.
Vankilat eivät ole ilmaisia, työskennelkööt täyashoitonsa eteen. Pitäisikö rankaisemisesta luopua vain siksi, että oikeuslaitos maksaa? Joo, murhat laillisiksi saman tien, vai? Vähän tolkkua nyt.

Viisi prosenttia vain väheni alkoholinkäyttö, vaikka varmasti kannabiksen käyttö kasvoi enemmän? Kokonaisuutena siis enemmän päihteitä kuin ennen.

Osmo:
- Osmon mukaan Suomessa tilastoidaan eri lailla kuin Hollannissa; ovatko siis tilastot edes vertailukelpoisia?
- "Jos maailma olisi kuin Suomi, nollatoleranssi voisi toimiakin."

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho Vastaus kommenttiin #12

"Erittelepä kannabiksen osuus tilastoista ennen ja jälkeen laillistamisen, eiväthän ne muuten mitään todista."

Jospa välillä itse toisit tilastoja tai muita todisteita hypoteeseillesi.

"Pitäisikö rankaisemisesta luopua vain siksi, että oikeuslaitos maksaa? Joo, murhat laillisiksi saman tien, vai? Vähän tolkkua nyt."

Ei vaan siksi, että se rankaiseminen on turhaa (ja kallista).
Vertaat murhia ns. uhrittomaan rikokseen! Vähän tolkkua nyt.

"Viisi prosenttia vain väheni alkoholinkäyttö, vaikka varmasti kannabiksen käyttö kasvoi enemmän? Kokonaisuutena siis enemmän päihteitä kuin ennen. "

Jos kannabiksen käyttö lisääntyi, oli se kuitenkin pois muiden päihteidenkäytöstä ja esimerkiksi liikenneonnettomuudet vähenivät, joten todennäköisesti kansanterveydellisesti päästiin plussalle.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Viranomaiset ei pysy perässä laittomien huumeiden listauksessa kun niitä jatkuvasti tehtaillaan uusia.

Jaakko Häkkinen

Viranomaisprosessia kannattaisi siis tehdä nopeammaksi ja joustavammaksi, eikö?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Yhteiskunta muodostuu ihmisten välisistä suhteista.
Ei ole mitään kollektiivisia aivoja jolla yhteiskunta voisi ajatella.

Jaakko Häkkinen

Ei kukaan ole kollektiivisista aivoista puhunutkaan, ei edes parviälystä. Tarkkuutta, kiitos.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Parviälyä toteuttaa ehkä some? Ajattelu on toimintaa joka tapahtuu aivoissa. Yhteiskunnan ajattelu tapahtuu vaan ihmisyksilöiden välityksellä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #17

Itse asiassa en puhunut edes ajattelusta vaan järjestä, eli tasosta, joka hetkellisten viettien ja halujen sijasta pystyy toimimaan pitkäjänteisesti ja ennakoimaan seurauksia. Järjen ulkoistaminen on heikkojärkisen (ei vähäjärkisen, vaan järki jää helposti halujen taakse) lajin nerokkain keksintö. :-) Yhteiskunta on yksilöjoukon USB-järki.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #19

No, juu näin voi sanoa. Mutta ihminen on jo alunperinkin yhteiskunnallinen eläin, ei pelkkä laumaeläin.
Kuitenkaan ei tulisi mielenkään ulkoistaa omaa järkeni.
Oman toiminnan seurausten ennakoiminen on ihmiselle yleisesti ominaista.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #24

Tarkoitan, että yhteiskunta antaa lisäkapasiteettia, se ei siirrä mitään pois yksilön päästä. Jos yksilön päässä on 100 gigatavua järkeä, joka helposti jää 200 gigatavun himojen ja viettien alle, niin ulkoinen 200 gigatavun kovalevy auttaa järjen alakynnestä.

Ennakoida kyllä osataan (ainakin normaaliälyiset aikuiset), mutta kun seurauksista ei aina piitata: "pakko saada kaikki tänne mulle heti!" Siinä ulkoinen järkiasema auttaa.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #29

"pakko saada kaikki tänne mulle heti!" Sehän just on se periaate jonka mukaan tämä yhteiskunta toimii. Hyppii silmille joka puolelta kun menet asutuskeskukseen, avaat lehden tai läppärin. Siinä tarvitaan oma järki sulkemaan markkina-ansat pois.
Ihmisen aivot ei toimi digiperiaatteella, joten järkeä sen enempää kuin himojakaan ei voi mitata gigatavuilla. Ei tartte huomauttaa, ettet niin kirjaimellisesti tarkoittanut; olet oikeassa joskus himot voittavat niin ulkoisen kuin sisäistetynkin järjen.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #24

Heimoeläin. Yhteiskunta on erittäin keinotekoinen viritys, johon ihminen ei tahdo luonnostaan sopeutua. Suurin osa olemassaolevista ongelmista on seurausta siitä ristiriidasta.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #49

Mikä ero mielestäsi on heimoyhteisöllä ja yhteiskunnalla?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #50

Totta muuten, eipä oikeastaan mikään kun tarkemmin ajattelee.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

Pohdintaa kohtiin 2 ja 3:

Huumeiden hintaa ei tarvitse laskea kovinkaan paljon, että rikollisuus vähenee. Tämä johtuu siitä, että laittomien tuotteiden katteet pienenevät, ja ihmiset eivät halua ottaa huumerikollisuudesta aiheutuvia riskejä, mikäli katteet eivät ole tähtitieteelliset. Valtio ja yrittäjät saisivat paljon tuloja, mikäli kannabiksen kate olisi esimerkiksi "vain" 1000%, sillä kannabiksen tuotantokustannukset ovat niin pienet. Laillisten yrittäjien ei tarvitsisi huolehtia monimutkaisesta salakuljetuksesta ja jakelusta. Yksityishenkilöt taas eivät vaivaudu ostamaan tuotetta rikollisilta, jos se on halpaa, sillä rikollisten tuotteet eivät ole yhtä laadukkaita ja turvallisia, ja ihmiset ovat valmiita maksamaan vähän ekstraa laillisuudesta.

Alla mielenkiintoinen teksti kokaiinin halventumisen vähentävästä vaikutuksesta huumeväkivaltaan.

http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/...

Jaakko Häkkinen

Valtio haluaa tuloja, muutenhan koko laillistamiselta menisi tärkeä peruste. Miten taataan, että "suomalaisena käsityönä" tuotettu ja valtion verottama kannabis olisi halvempaa kuin salakuljetettu, kaukomaiden "lapsiorjavoimin" kasvatettu? Eihän se päde vaatteissa ja muissakaan, miten sitten huumeissa?

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

Edellisessä kommentissani on kolme syytä, miksi käyttäjät ostaisivat laillisia tuotteita, kolme syytä miksi yrittäjät olisivat hyvässä asemassa ja kaksi syytä miten rikollisten kannusteet pienenevät. Mikseivät ne riitä? Käyttäjien, yrittäjien ja valtion asema paranee näiden seikkojen takia, ja rikollisten huononee. Minkään uudistuksen vaikutuksia ei voi "taata" siinä mielessä, että vaikutukset olisivat tarkasti tiedossa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #25

- Miten rikollisuus vähenisi siitä, että laittomien huumeiden käyttö vähenisi?
- Edelleen: suomalaisella palkkatasolla laajamittainen hampunviljely tuskin voi kilpailla hinnassa salakuljetetun "lapsiorjahampun" kanssa.
- Ihmiset todellakin ottavat "riskin", kun aamuyöllä täytyy saada lisää ruohoa eikä hamppualko ole auki.
- Utopistista olettaa, että ihmiset maksaisivat ekstraa laillisuudesta; samat tyypithän ovat tottuneet hakemaan kamansa tutulta laittomalta tuottajalta. Joissain piireissä voi jopa olla viileää sanoa: "Tää on muuten salakuljetettua eikä mitään pliisua alkokamaa."
- Jos valtio ei kasvatakaan "terveyssyistä" hamppua, jossa on suurimmat mahdolliset pitoisuudet, niin jotkut haluavatkin sellaista, ja sitä pitää edelleen ostaa pimeiltä markkinoilta.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #32

Sinulla on nyt perusasiat aika hukassa, joten suosittelen tutustumaan aiheeseen enemmän omatoimisesti. Vastailen nyt vielä näihin.

"Miten rikollisuus vähenisi siitä, että laittomien huumeiden käyttö vähenisi?"

Tämä on sinänsä hämmentävä kysymys, koska laittomien huumeiden käyttö on rikollisuutta. Lisäksi huumeteollisuus on niin valtava bisnes ja siihen liittyvä väkivalta niin laajasti esillä oleva ilmiö, joten olisi outoa, josset ole kuullut huumeiden olevan erittäin merkittävä väkivallan ja muun rikollisuuden lähde. Jos et ymmärrä mitä rikollisuuden muotoja huumeisiin liittyy, suosittelisin esimerkiksi huumekaupasta kertovaa englanninkielistä Wikipedia-artikkelia. Saattaa olla, että asetit kysymyksesi oudosti, ja tarkoitit jotain täysin muuta.

"suomalaisella palkkatasolla laajamittainen hampunviljely tuskin voi kilpailla hinnassa salakuljetetun "lapsiorjahampun" kanssa."

Perusasia, jonka sanoin jo ensimmäisessä kommentissani: huumeiden katteet ovat älyttömät. Gramman kasvattamishinnat olisivat Suomessa 10 sentin luokkaa (4c USAssa). Gramman kuluttajahinta taas on tällä hetkellä yli 15 euroa. Kunhan hintaa ei säädellä ihan taivaisiin, on selvää, että laillinen viljely on paljon kannattavampaa, kuin salakuljetus lapsiorjamaasta.

"Ihmiset todellakin ottavat "riskin", kun aamuyöllä täytyy saada lisää ruohoa eikä hamppualko ole auki."

Kyllähän jotain laitonta toimintaa jää varmasti pystyyn, mutta tämä ajetaan laillisuudella marginaaliin. Suurin osa tämmöisistä aamuyön pössyttelijöistä toimivat samoin kuin alkoholin ja tupakan kanssa: pummivat kaverilta.

"Utopistista olettaa, että ihmiset maksaisivat ekstraa laillisuudesta; samat tyypithän ovat tottuneet hakemaan kamansa tutulta laittomalta tuottajalta. Joissain piireissä voi jopa olla viileää sanoa: "Tää on muuten salakuljetettua eikä mitään pliisua alkokamaa.""

Ei tämä ole mitään utopiaa vaan näin on käynyt historiassa useaan otteeseen. Lailliset palvelut näivettivät esimerkiksi laittoman viinakaupan ja piratismin. Joissain piireissä mikä tahansa on coolia. Laillisuudella laiton tarjonta ajetaan marginaaliin. Kyllähän esimerkiksi Pohjanmaan isännät myyvät kylällä itse tekemäänsä sahtia pimeästi, mutta asialle ei kannata tehdä mitään, sillä se on niin marginaalista.

"Jos valtio ei kasvatakaan "terveyssyistä" hamppua, jossa on suurimmat mahdolliset pitoisuudet, niin jotkut haluavatkin sellaista, ja sitä pitää edelleen ostaa pimeiltä markkinoilta."

Vaikuttava aine eli THC ei ole myrkky (LD50 suurempi kuin hedelmäsokerilla), joten tällaisia terveyssyitä ei ole. Toki hallitus voi epäonnistuessaan vesittää uudistusta ehdottamalla tällaista hulluutta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #61

Juhani, näihin "perusasioihin" olen vastannut jo monessa kommentissa.

- Ei se muuta rikollisuutta vähentäisi, vaikka myynti laillistettaisiin. Eikä tekisi myyvistä rikollisista lainkuuliaisia - hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa! Eli taloudellisesti pieni siivu heidän myymästään kamasta muuttuisi lailliseksi. Kokonaiskuva ei muuttuisi.
- Ja jos ostaja olisi köyhä, hän rahoittaisi laillisen kamankin oston omaisuusrikoksilla kuten tähänkin asti. Ruohonjuuritason rikollisuuskaan ei siis vähentyisi.
- Kasvattajahintana puhut ilmeisesti "vaatekaappikasvatuksesta"? Entäs suurviljelmien investoinnit: lamput, kastelu, lämmitys jne? Ja kun jo pienkasvatus on Yhdysvalloissa yli tuplasti halvempaa, miten kuvittelet hintasuhteen muuttuvan suurkasvatuksessa? Vai ajattelitko valtion ostavan kamansa kansainvälisiltä huumeliigoilta eli tukevan järjestäytynyttä rikollisuutta?
- Sahti ja pontikka eivät ole maultaan erityisen kilpailukykyisiä, kun taas kannabiskaupassa (1) tuote on pimeillä markkinoilla yhtä laadukasta; (2) ihmisillä on jo valmis suhde "diileriin"; (3) heiltä saa tavaraa kellonajoista riippumatta.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #65

"Ei se muuta rikollisuutta vähentäisi, vaikka myynti laillistettaisiin. Eikä tekisi myyvistä rikollisista lainkuuliaisia - hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa! Eli taloudellisesti pieni siivu heidän myymästään kamasta muuttuisi lailliseksi. Kokonaiskuva ei muuttuisi."

Tottakai laillinen tarjonta vähentää merkittävästi kaikkea rikollista toimintaa. Sanoin jo ensimmäisessä kommentissa, että kannusteet laittomaan huumekauppaan vähenevät kun: 1. Katteet pienenevät ja 2. kysyntä pienenee radikaalisti. Diilereiden toimintamalli vähentää houkuttelevuutta, eli osa diilereistä lopettaa. Tämä on ihan perus kansantantaloudellista pohdintaa. Lisäksi muu normaaliin huumeteollisuuteen liittyvää rikollisuus, eli salakuljetus, väkivalta yms. vähenevät laillisuuden myötä. Osa rikollisuuden muodoista vähenee, kun uhrit uskaltavat hakea apua.

Kuinka suuren osan myynnistä ajattelit siirtyvän lailliseen toimintaan? Ehkäpä erot tässä mielikuvassa selittää erimielisyyttä.

"Ja jos ostaja olisi köyhä, hän rahoittaisi laillisen kamankin oston omaisuusrikoksilla kuten tähänkin asti. Ruohonjuuritason rikollisuuskaan ei siis vähentyisi."

Tämä on ongelma enemmän voimakkaiden huumeiden kohdalla. Yksi ratkaisu on tehdä niistä ilmaisia Ranskan malliin, tai tehostaa hoitoon pääsyä ja sinne hakeutumista lisäresurssein ja dekriminalisaatiolla. Myös köyhyyden poisto auttaa.

Mainitsemani hinta on nimenomaan arvioimani teollinen hinta Suomessa. Kaappikasvatus ei pysty millään kilpailemaan teollisuuden kanssa. Miksi valtion pitäisi ostaa hamppunsa rikollisilta, kun kate on 1500% nykyhinnoilla? Rikolliset joutuvat huolehtimaan vaikeista salakuljetus ja jakelutehtävistä, lisäksi heillä on merkittävä laitteiston, huumeiden ja rahan tavakarikointiriski. Laillisella yrittäjällä ei ole mitään näistä riskeistä.

Käytännössähän tämä ensimmäinen vaihe, eli dekriminalisaatio, sallii omaan käyttöön kasvatuksen. Seuraava vaihe, eli laillistaminen, vasta vie merkittävästi rahaa rikollisilta ja vähentää merkittävästi rikollisuutta. Kun kannabis on laillistettu, osa kasvattelee sitä edelleen harrastuksekseen kotona, kuten nyt valmistetaan sahtia ja oluita. Osa tästä itse tehdystä tavarasta päätyy myyntiin, mutta siitä ei ole ongelmaksi asti. Suurin osa ostaa hamppunsa alkosta, pieni osa ostaa kaverilta (rikollisesti) ja pienin osa kasvattaa sitä itselleen.

"(1) tuote on pimeillä markkinoilla yhtä laadukasta;"

Nimenomaan ei näin. Onko rikollisilla tarvetta laadunvalvontaan? Onko rikollisilla vastuu huonosta tavarasta? Onko jo nykyään tilanne, jossa aineisiin lisätään täyteaineita laatua huonontamaan ja voittoa maksimoimaan? Tuskin. Ei. On.

"(2) ihmisillä on jo valmis suhde "diileriin";"

Kyllä joku voi kaverilta ostaa edelleen. Mutta kaverin kannusteet valmistaa kannabista vähenevät, ja oma halu ostaa kaverilta vähenee laillisen vaihtoehdon myötä. Mieti suuria linjoja.

"(3) heiltä saa tavaraa kellonajoista riippumatta."

Tämä sentään pitää paikkansa.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #94

Juhani, sinä nyt oletat, että laitonta kannabista myisi vain joku kolumbialainen huumemafiahuijari, joka jatkaa tavaraa rikkaruohoilla.

Minä tarkoitan "luotettavia" suomalaisia "pienviljelijöitä", jotka myyvät ihan samantasoista kamaa kuin valtion hamppualkokin. Jos tällaiset eivät saa myyntilupaa, luuletko että he sitten jättävät myymättä laittomasti tuttavapiirilleen?

Ja jos liikkeellä on sekä laitonta että laillista kannabista (kasvia, ei hasista), niin mistä erottaa nämä? Miten voitaisiin valvoa, että Valtterin kukka on nimenomaan laillisesti ostettua eikä laittomasti ostettua?

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #110

Ne "luotettavat" suomalaiset jannut laittavat ihan samalla lailla mömmöjä tuotteeseensa. Huumeiden lisäaineet on ihan yleisesti hyväksytty merkittävä huumeiden haitta, joten tähän ei nyt kannata jäädä lyömään päätään seinään. Ei ole mitään mekanismia, jolla edes "rehellisen" kotikasvattajan hamppu voisi kilpailla laadussa valvotuissa oloissa tuotetun kanssa. Kyse on yksinkertaisesti siitä, onko kontrolloitu vai kontrolloimaton laadukkaampaa.

Olen jo moneen otteeseen sanonut, että kannusteet ostaa ja myydä laitonta kannabista pienenevät merkittävästi, ja mistä tämä johtuu. Se ei haittaa ratkaisevasti kokonaiskuvaa, jos joku myy kaverilleen omassa kaapissa kasvattamaansa kukkaa.

Laittoman kannabiksen erottaa siitä, ettei sitä ole ostettu hamppualkosta. Käyttäjällä olevasta kannabiksesta ei rangaista.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #113

Niin, MITEN sen laittomasti ostetun erottaa siitä laillisesti ostetusta jos se ei ole enää myyntipakkauksessa? Jokainen tietysti sanoo ostaneensa laillista. Pitääkö säästää kuitit vuosia siltä varalta, että poliisi ratsaa?

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #114

Toistoa pukkaa: käyttäjällä olevasta kannabiksesta ei tule rangaista.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #118

Ei, vaikka se olisi "laitonta"? Kuinka kummassa sitten myyntiä voitaisiin valvoa? Poliisin pitäisi osua oikeaan paikkaan juuri sen puoliminuuttisen aikana kun kama vaihtaa omistajaa voidakseen tarkistaa myyntiluvan? Absurdia.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #122

Dekriminalisaation pointti on, että käyttö ei ole rangaistavaa.

Absurdius johtuu nyt jostain muusta, kuin ehdotetuista laillistamisskenaarioista. Valvonta tapahtuu samalla lailla, kuin alkon monopolin valvonta. Ei siinä ole mitään absurdia. Ei viinaakaan myydään kadunkulmassa lupakirjojen kanssa, vaan alkossa. Pienten tekijöiden kyttäys tuhlaa resursseja, eikä siitä ole merkittävää hyötyä. Jos joku myy massoittain kannabista kellaristaan, voisi tämä olla poliisille jonkinlainen prioriteetti. Merkittävästä toiminnasta ihminen jää kiinni myös verottajan ansiosta. Aina pieni osa myy pimeää kamaa, mutta se on paljon parempi asia, kuin se, että KAIKKI myyvät pimeää kamaa.

Sinulta jäi aiemmin vastaamatta erittäin olennainen kysymys: "Kuinka suuren osan myynnistä ajattelit siirtyvän lailliseen toimintaan? Ehkäpä erot tässä mielikuvassa selittää erimielisyyttä."

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #124

"Aina pieni osa myy pimeää kamaa, mutta se on paljon parempi asia, kuin se, että KAIKKI myyvät pimeää kamaa."
-- Onko, jos ei ole mahdollista erottaa laillista ja laitonta kamaa? Silloinhan laillisesti myyvillä on paljon enemmän lakisääteisiä kuluja, eli he ovat heikommassa asemassa. Tilanne suosisi laittoman tavaran myyjiä.

"Sinulta jäi aiemmin vastaamatta erittäin olennainen kysymys: "Kuinka suuren osan myynnistä ajattelit siirtyvän lailliseen toimintaan? Ehkäpä erot tässä mielikuvassa selittää erimielisyyttä." "
-- Sehän riippuu siitä, miten paljon kuluja laillisesti myyville tulee. Jos niitä tulee paljon, useampi varmaan myy mieluummin laittomasti/pimeästi. Etenkin jos siitä voi jäädä kiinni vain sen puolen minuutin aikana kun kama ja raha vaihtavat omistajaa. Poliiseja ei riitä joka kadunkulmaan.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #126

Hamppuhan tulisi myyntiin hamppualkoon. Käyttäjä erottaa laittoman ja laillisen tavaran triviaalisti ostopaikan perusteella. Laittomien myyjien tulee hoitaa jakelu ja valmistus pimeästi, mikä on erittäin vaikeaa. Hamppualkon jakelu on moninkertaisesti tehokkaampaa, kuin kadunkulman pikkudiilerin. Lisäksi laillisessa tuotannossa on aikaisemmin mainitsemani massateollisuuden tuomat massiiviset edut tuotantohinnoissa, eikä mitään riskejä rahan, välineiden tai päihteiden takavarikosta. Sanoisin laillisen yrittäjän aseman olevan tähtitieteellisesti parempi (ties monettako kertaa).

Hamppualkojen hinnat olisivat visioissani kilpailukykyiset, esim. 10-15e gramma. Kuluja määrätään siten, että yrittäjä saa elannon ja hinta pysyy sopivana. Hinta on täysin valtion kontrollissa, toisin kuin nykytilanteessa. Mitä vastaat kysymykseen, jos kulut asetetaan mainitsemallani tavalla?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #129

Siinä tapauksessa, että hypoteettisesti saavutettaisiin optimaalinen kulu- ja tulorakenne, varmaankin kaupasta selvästi suurin osa päätyisi lailliseen myyntiin.

Sitten on vielä se yhteiskunnan näkökulma, josta jauhetaan tuolla loppupään viesteissä.

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Ben & Teller bullshit! War of drugs
http://www.youtube.com/watch?v=mkYTK0s7ZUw

Tiukkaa settiä ja hyvä sarja muutenkin.

Samuli Mikkola

"Kannabiksen laillistamisen kannattajat eivät yleensä ole miettineet asiaa laaja-alaisesti; useimmat haluavat laillistaa kyseisen päihteen/huumeen siksi, koska he itse haluavat käyttää sitä ilman pelkoa juridisista seurauksista. Jotkut naamioivat pyrkimyksen liberaaliksi yksilönvapauksien lisäämiseksi.
"

Varmasti tällaisiakin on, mutta esimerkiksi kannabista koskeneen kansalaisaloitteen videon kun katsoin niin epäilen, että siinä esiintynyt lääkäri tai Jaakko Hämeen-anttila todella mitään kannabista polttaisivat. Yleisestikin kannabiksen käyttäjiä on kuitenkin niin vähän populaatiossa, että ilman laajaa tukea ei-käyttäjiltä, ei sitä olisi laillistettu missään.

" Mikä perustelu se muka on, että laillistamalla huumekauppa se saataisiin pois rikollisilta? Ensinnäkään rikollisten huumekauppa ei loppuisi, vaan rikolliset voisivat myydä entistäkin vapaammin huumeita, kun toiminta olisi laillista"

Eivät tietenkään RIKOLLISET, jotka tekevät esim. omaisuusrikoksia lopettaisi niitä sen takia, että heidän myös mahdollisesti käyttämänsä kannabis olisi laillista. Suurin osa kannabiksen käyttäjistä vain ei ole mitään rikollisia muuten. Tuossa rikosvaikutusjutussasi ei muutenkaan ole päätä eikä häntää. Tietysti vaikutukset rikollisuuteen olisivat täysin samat kuin silloin kun alkoholi laillistettiin eli siihen liittyvät laiton salakauppa loppuu.

No, Suomessa tuskin tullaan kannabista piakkoin laillistamaan vaan se tapahtuu sitten ihan viimeisten joukossa. Trendi maailmalla näyttäisi kuitenkin olevan siihen suuntaan varsinkin kun nyt USAssa on päästy laillistamiseen, koska nimenomaan USA on aiempina vuosikymmeninä vahtinut haukan lailla muiden maiden politiikkaa. Koko kannabiksen laittomuusstatus on btw nimenomaan USAsta lähtöisin, joka voimallaan pakotti kaikki muut hyväksymään YK:n huumausaine sopimuksen, jossa kannabis täysin järjettömällä tavalla rinnastettiin kokaiiniin ja heroiiniin ja sitten on vuosikymmeniä jatkettu virheellisiin faktoihin perustuvaa politiikkaa.

" Yksilöllä on myös vastuu teoistaan. Alkoholi on yhteiskunnassamme laillinen päihde, kannabis ei ole. On yksilön oma tietoinen valinta ryhtyä käyttämään laittomaksi tiedettyä ainetta. On turha itkeä siitä, jos joutuu rikosoikeudellisiin seurauksiin, kun on ensin tehnyt tietoisen valinnan rikkoa lakia. Pitäisi olla sen verran selkärankaa, että vastaa seurauksista, joista on ollut tietoinen valinnan tehdessään."

Jos tädillä olisi munat niin se olisi setä? Eikö niin?

Jaakko Häkkinen

Rikollisuuden osalta pointtini lukee mielestäni selvästi: salakuljetus, verottomuus, mahdollisesti varastettu alkuperä, "lapsiorjatyö" jne. Miten suomalainen kallis valtion kannabis voisi kilpailla hinnassa, kun ei se onnistu muidenkaan tuotteiden kohdalla?

Salakauppa ei lopu, jos tuote on turvallista (eikä mitään pakkasnestettä) ja halpaa. Jos nurkilla pyörii "diileri" aamuyöllä, siltä on helpompi hakea kuin odottaa, että "hamppualko" aukeaa aamulla. Edes vähän korkeampi hinta ei menoa hidastaisi.

En katsoisi täti-setä-asiaa noin mustavalkoisesti. Sekundaarimunien kohdalla puhuttaisiin "korjatusta tädistä/sedästä" tai "trans-tädistä/sedästä". :-)
Ilmeisesti olet samaa mieltä siitä, että jokaisen oma valintahan se on, mihin tapaan ja aineeseen jää koukkuun/totuttautuu.

Siitä olen samaa mieltä, että vääristelyn soisi loppuvan - se käy lopuksi vain vääristelijäin omiin nilkkoihin. Kannabista ei pidä verrata vaarallisempiin huumeisiin eikä niputtaa niiden kanssa vain, koska keinotekoinen kattoluokka "huume" yhdistää ne.

Samuli Mikkola

"Rikollisuuden osalta pointtini lukee mielestäni selvästi: salakuljetus, verottomuus, mahdollisesti varastettu alkuperä, "lapsiorjatyö" jne. Miten suomalainen kallis valtion kannabis voisi kilpailla hinnassa, kun ei se onnistu muidenkaan tuotteiden kohdalla?
"

Jos tällä hetkellä Suomessa alkaa olla suosituinta ihmisten omissa kodeissaan tai kasvattamoissa salaa kasvattama kannabis ja se on todella voimakas uusi trendi poliisin mukaan niin miksi muka valtio ei pysty kilpailemaan vaatekomerojen kanssa?

Miksi valtion kannabis olisi kallista? Kannabis on laittomanakin alkoholiin verrattuna erittäin halpa päihde. Laillisenakin se olisi sitä.

"Salakauppa ei lopu, jos tuote on turvallista (eikä mitään pakkasnestettä) ja halpaa. Jos nurkilla pyörii "diileri" aamuyöllä, siltä on helpompi hakea kuin odottaa, että "hamppualko" aukeaa aamulla. Edes vähän korkeampi hinta ei menoa hidastaisi."

No, ei se varmaan täysin lopukaan kuten ei ole täysin loppunut viinankaan kanssa, mutta viimeistään keskioluen vapauttaminen kyllä Suomesta laittoman viinan kaupan vei aivan marginaaliin. Tämän todistaa sekin, että siellä missä hamppu on laillista niin ihmiset pääsääntöisesti ostavat sen laillisesti. Tietenkin jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että jokin marginaali pyörii aina pimeästi. Aivan kuten viinan ja tupakankin kohdalla, mutta nämä ovat ensisijaisesti valtion verotuksellisia ongelmia.

"Ilmeisesti olet samaa mieltä siitä, että jokaisen oma valintahan se on, mihin tapaan ja aineeseen jää koukkuun/totuttautuu."

Kyseessä on ensisijaisesti moraalinen kiistakapula kuten Suurosellekin kirjoitin. Sitä vain yritetään naamioida erilaisilla muilla argumenteilla ja tässä nämä laillistajatkin menevät mistiin, koska pitäisi keskittyä siihen, että kyseessä on lähes puhtaasti moraalinen asia. Kannabis ei ole vaarallista toksisesti, terve aikuinen ei siitä sekoa ja kohtuukäytöstä on hyvin vähän todistetta haitoista. Toiset taas näkevät ja aistivat aineen hajun oksettavana ja kaiken sen käyttöön ja sen ympärillä pyörivään kulttuuriin liittyvän moraalittomana ja henkisesti laiskana. Sitä voi siis täysin perustellusti verrata esim. anaaliseksiin tai muihin vastaaviin asioihin, joita toiset eivät hyväksy ja pitävät oksettavina niiden harrastamista ja harrastajia. Mikäli ei kuitenkaan noissakaan mennä pakkomielteen puolelle niin kyse on suhteellisen harmittomista paheista, jotka liittyvät yksilön moraaliin, mutta johon yhteiskunnan ei pidä puuttua.

Pitäisikö tehdä siis laki, joka kieltää anaaliseksin? Varmasti terveyshaittoja on "liikakäytöstä" ja mitä järkeä on tuoda markkinoille uusi seksin muoto kun tavallisestakin seksistä tulee kaikenlaisia tauteja ja tuossa tarttuu vielä helpommin. Eikä siinä ole mitään järkeä, koska siitä ei voi lisääntyä enkä itse harrasta sitä, joten sitä tarvita mihinkään. Jos anaaliseksiä harrastettaisiin laillisesti niin laiton anaaliseksi ei loppuisi mihinkään vaan esim. alaikäiset kuitenkin tekisivät niin. Se on kuitenkin minusta ällöttävää eikä siinä ole mitään järkeä ja epäilen sodomiittien moraalia, joten minusta on syytä perustaa miljardi euroa vuodessa vievä poliisivirasto suojelemaan meitä tältä vitsaukselta. Ensikertalaiset voivat minusta kyllä selvitä jos menevät vapaaehtoisesti hoitoon. Sen verta ihminen olen kuitenkin.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #20

Minun näkökulmani on yhteiskunnan näkökulma. Miksi yhteiskunnan kannattaisi vapauttaa taas yksi haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia aiheuttava päihde?

Pysytään siis yhteiskunnallisen argumentoinnin tasolla - perustele näkemyksesi sillä jos pystyt. Moraalitasolla yksi näkemys ei ole toista parempi (niin kauan kuin teko ei vaikuta muihin), kuten sanotkin.

Miten suhtaudutte, jos oraali- tai anaalikannabis sallittaisiin mutta polttamista ei? Se kun vaikuttaa muihinkin näiden tahtomatta.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #26

Niitä yhteiskunnallisia argumentteja kun taas ei oikeasti ole olemassa vaan kuten juuri perustelin kyse on ensisijaisesti moraalisesta asiasta, mutta Yhteiskuntamme on todellisuudessa hyväksynyt kannabiksen jo aikoja sitten ja kannabiksesta on tullut integroitu osa länsimaista kulttuuria.

Kannabiksen yhteiskunnalliset laajamittaiset vaikutukset liittyvät juuri sitä vastustamaan rakennettuun koneistoon. Muuten sen yhteiskunnalliset vaikutukset rajoittuvat vähäiseen määrään yksilöitä, jotka ovat pakkomielteisellä käytöllä tai piilevien mielisairauksien pilanneet elämänsä kannabiksella. Yksilön tragediasta huolimatta nämä eivät ole mittava ongelma edes maissa, joissa kannabista käytetään huomattavasti enemmän kuin täällä. Eivät ainakaan verrattuna niihin kuluihin ja tragedioihin mitä nykyjärjestelmä tuottaa ja nuo tulevat kuitenkin vielä lisäksi.

Kannabiksen käyttö tulisi tietysti tapahtua siihen erikseen osoitetussa paikassa, jonne ei vahingossa joutuisi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #41

Juurihan tässä kirjoituksessa olen käsitellyt yhteiskunnallisia argumentteja: terveyttä, rikollisuutta, taloutta.

Ei yhteiskunta mitään ole vielä hyväksynyt, vaikka sinun kaveripiirisi olisikin. Yhteiskunta on hyväksynyt siinä vaiheessa kun se ei ole rangaistavaa.

Tarkoitatko "kannabisluolia"?

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #51

"Ei yhteiskunta mitään ole vielä hyväksynyt, vaikka sinun kaveripiirisi olisikin. Yhteiskunta on hyväksynyt siinä vaiheessa kun se ei ole rangaistavaa."

Minun kaveripiirissäni on mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tietysti varmaan Helsingissä ollaan yleisesti myönteisempiä kannabikselle kuin jossain muualla, mutta lähinnä viittasin lausumallani siihen, että nuorien ihmisten keskuudessa myönteisyys on noussut viime vuosina erittäin voimakkaasti. Toinen asia mihin viittasin on se, että todellisuudessa kannabis on monin paikoin Suomessakin lähes "laillista" jo nyt. Omalla asuinalueellani näen jatkuvasti tilanteita kun ulkoilutan koiria, että nuoret seisovat ringissä ja poliisiauto ajaa vain ohi. Jopa poliisikin on siis joutunut nostamaan kädet pystyyn pelkän käytön osalta. Miksi tätä teatteria siis pitää jatkaa ihmisten moraalisen oikeudentunnon kohottamiseksi?

Nyt 2010-luvulla meillä on Suomesssa ensimmäisen kerran oikeasti käyty asiallista keskustelua asiasta. Vielä 90-luvulla argumentit kulkivat "mikset sitten laillista murhia" rataa ja muistan esim. kun joku insinööri kertoi A-studiossa kannabisharrastuksestaan niin poliisi jostain peilikuvasta näki osoitteen ja miehen työpaikka vietiin ja hänet leimattiin rikolliseksi ja narkkariksi.

Itse olen "kypsynyt" laillistamisen kannalle ehkä viimeisen kahden vuoden aikana. Ennen ajattelin, että kannabis on syytä pitää laittomana pelotevaikutuksen takia nuorille, mutta kun törmäsin faktaan, ettei lainsäädäntö todellisuudessa auta tässä asiassa niin oli pakko myöntyä realiteetteihin.

Sinunkin argumenttisi kuten "sinun kaveripiirissäsi" kertovat, että yhteiskunnalliset vaikutukset ovat todellisuudessa olkiukkoja inhollesi kannabista kohtaan, koska pidät sitä moraalittomana. Osittain teen näin itsekin enkä pidä kannabiksen käyttöä tai päihtymisen ihannointia osoituksena mistään suorasta selkärangasta, mutta realiteetit ovat realiteetteja. Kyseessä on kuitenkin ei toksinen terveelle aikuiselle suhteellisen turvallinen päihde. Tietenkin aivokemian muuttaminen on aina jollain tavalla riski. Alkoholiin verrattavia haittoja se ei tule koskaan aiheuttamaan riippumatta laillisuusstatuksesta. Miksi siis tuhlata veroeuroja turhaan taisteluun kun se on hävitty jo muutenkin? Käyttäjiä on yksinkertaisesti liikaa (oliko nyt joka 8 suomalainen on käyttänyt?), jotta rajoittava politiikka oikeasti toimisi. Rajoittava politiikka toimii vain niin kauan kun käyttäjiä on niin vähän, että hetkellisillä lainsäädännön iskuilla saatavuuteen voidaan oikeasti tehdä jotain eroa.

Pitkä vastaus taas, mutta vaikka keskustelussa on edistetty niin vasta sitten kun myönnetään, että ensisijassa kyseessä on moraalinen ongelma niin voidaan oikeasti päästä eteenpäin. Aineen toksisuus tai vaarallisuus eivät vain tässä tapauksessa oikeasti ole argumentteja. Kaupasta voi jokainen ostaa pullon Johnsonin putkimiestä jolla pääsee huikalla hengestään. Varmaan on joku niinkin tehnyt, mutta emme silti tee siitä laitonta ja perusta miljardin poliisivirastoa asiaa valvomaan. Kannabis on vain kasvi, joka tarjoaa käyttäjälleen suhteellisen turvallisen humalan. Siinä varmasti on riskinsä, mutta se ei ole peruste pitää yllä valtavaa yhteiskunnallista koneistoa, jossa vasta sitä moraalittomuutta ilmeneekin.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #59

- Miksi kuvittelet poliisin puuttuvan ringissä seisoskeluun? Vaikea on arvioida kaukaa autosta käsin, mitä kukin on käärinyt sätkäänsä, tupakkaa vai kannabista.
- Mitä tarkoitat sillä, ettei lainsäädäntö auta tässä asiassa?
- Tulkitset aika paljon yhdestä kommentistani. "Sinun kaveripiirissäsi" tarkoitti, että sinä kuten ihmiset yleensäkin katsot yhteiskunnallisia asioita aika suppeasta perspektiivistä: yleensä se, mitä kuvittelemme yleiseksi, ei välttämättä ole yleistä kuin tietyssä alueellisessa tai ikäryhmäviitekehyksessä. Siinä kaikki, mitä voit lukea kommenttini rivien välistä.
- Miksi inho olisi automaattisesti moraalista?
- Sitä paitsi vaikka henkilökohtainen asenteeni olisi mikä, se ei anna sinulle tekosyytä ohittaa argumenttejani.
- Korostan ja toistan, että kysymys ei ole minulle moraalinen perinteisessä mielessä vaan yhteiskunnallinen: olen pohtinut hyötyjä ja haittoja.

Sinänsä vertailu kodin putkimieheen, liiman tai sytkärikaasun imppaamiseen, metsän sieniin jne. on hyvin valaiseva: meillä todella on paljon laillisia aineita, joilla saa halutessaan päänsä sekaisin, muttei niitä silti ole järkeä kieltää. Kannabis voisi kuulua tähän samaan ryhmään.

Yhteiskunnan kannalta on kuitenkin kyse muutoksen suunnasta: aivan kuten roskaruoan tekeminen vihanneksia halvemmaksi ohjaisi ihmisten käytöstä tielle, josta aiheutuisi terveysongelmien ja siten yhteiskunnan "turhien" menojen lisääntymistä, myös kannabiksen laillistaminen johtaisi samaan suuntaan, koska se satavarmasti lisäisi sekä nykyisten käyttäjien käyttöä että käyttäjien määrää.

Yhteiskunnan tehtävä ulkoisena järkenä on suojella ohjata yksilöä pitkällä tähtäimellä järkeviin ja terveellisiin valintoihin.

Käyttäjän fadjukof kuva
Erkki Fadjukoff

Nyt kun viinaa saa Alkosta, niin kuinka usein olet kuullut jonkun hommaavan pimeän pullon? Vaikka viina onkin Alkossa todella kallista. Minä en ole törmännyt lestinheittoon enää vuosikymmeniin.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #23

Erkki, oletko kuullut risteilyistä? Katsopa joskus satamassa, kuinka paljon halpaa viinaa maahan tuodaan.

Käyttäjän fadjukof kuva
Erkki Fadjukoff Vastaus kommenttiin #27

Onko se laitonta? Etkö viitannut siihen, että laiton huumekauppa jatkuisi, vaikka sitä olisi laillisestikin saatavilla?

OK, tarkoittanet sitä, että kaikki se laivoilta roudattu viina ei mene laillisesti omaan käyttöön, vaan myös myyntiin. Voi olla, mutta silti en tunne yhtään ihmistä (ja juu, mulla on aika paljonkin alkoholia käyttäviä kavereita), jotka noita viron viinoja välittäjiltä ostaisi. Lieneekö sitten yleisempää siellä etelässä.

Analogiasi ei toimi tässä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #34

Analogiani ydin on, että ihmiset haluavat päihteensä halvalla. He maksavat jopa risteilystä, että saavat tuoda halpaa viinaa. Ei kukaan maksaisi ekstraa siitä, että kannabis olisi laillista hamppualkon kamaa - kyllä sen pitäisi olla halvempaa kuin muiden myyjien tavara. Miten tähän päästään Suomen kalliilla työvoimalla ja kylmillä talvilla, jotka vaativat hirveästi lämmittämistä?

Käyttäjän fadjukof kuva
Erkki Fadjukoff Vastaus kommenttiin #39

Nuo tuotantokustannukset ovat niin häviävän pieni osa kannabiksen myyntihinnasta, että niillä ei käytännössä ole merkitystä. Kuten joku jo aiemmin totesikin, ei rikollisia kiinnosta bisnes, jossa katteet ovat pienet. Ammattimainen laiton viinanvälitys on käytännössä hävinnyt, kun viinaa on laillisestikin saatavilla. Virosta sitä toki kärrätään Suomen älyttömän suuren veron vuoksi. Itse en ole sitäkään harrastanut.

Sanoit jossakin kommentissasi, että jos olet baanalla ja haluaisit lisää juotavaa, niin nurkalta saatu pullo saattaisi houkutella. Ai? Minä olen baanalla todella paljon, enkä ole vielä kertaakan sellaista etsinyt, enkä kenenkään muun ole nähnyt/kuullut tekevan niin. Siinä vaiheessa lähdetään jonnekin jatkoille, jos ei vielä nukuta.

Rehellisyyttä kuvitteellisten mörköjen sijaan, pyydän.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #45

Täh? Ei kyse ollut käsittääkseni etsimisestä vaan tarjolla olemisesta.

Käyttäjän fadjukof kuva
Erkki Fadjukoff Vastaus kommenttiin #52

"Täh? Ei kyse ollut käsittääkseni etsimisestä vaan tarjolla olemisesta."

No miksi ihmeessä sitä pimeää pulloa ei sitten ole tuolla nurkilla tarjolla baarien sulkemisaikaan? Ainakaan minulle ei ole kukaan tullut tarjoamaan ja olen siellä notkunut varmasti satoja kertoja viimeisten vuosien aikana.

Viinan suhteen on kuitenkin sama tilanne kuin kannabiksen. Laitonta viinaa (salakuljetettua, pirtusta lantrattua tms) pystyisi periaatteessa myymään paljon alkon tavaraa halvemmalla, mutta koska kiinnijäämisen riski on kuitenkin olemassa, ei sitä olla valmiita tekemään ennen kuin kate on huima.

Ostajakaan ei ole kovin valmis ottamaan riskiä, että saa sokeuttavaa evästä.

Ihan sama tilanne olisi, jos laatuvalvottua kannabista olisi saatavilla laillisin keinoin. Veikkaan, että suurin osa olisi valmis maksamaan hieman enemmän, jos pystyisi ostamaan aineensa laillisesti luotettavalta taholta. Tietäisi varmemmin, mitä rahallaan saa.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #39

"Ei kukaan maksaisi..."

Mistä sinä sen edes tiedät? Kuinka monelta olet kysynyt? Oletko edes tuhannelta?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #66

Oula, oliko tuo retorinen kysymys? Anna esimerkki edes yhdestä asiasta, jossa ihmiset mielellään maksavat enemmän kuin vähemmän samasta tuotteesta!

Jos käyttö ja hallussapito on laillista, on hyvin pieni mahdollisuus jäädä kiinni rikoksesta sen puolen minuutin aikana kun raha ja kama vaihtavat omistajaa. Jos poliisi ei satu katsomaan vierestä, pelko on olematon. Miksi siis vaivautua maksamaan enemmän vain siksi, että hankkisi saman kaman lailliselta myyjältä?

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna Vastaus kommenttiin #69

http://www.hs.fi/ulkomaat/a1388975618452

Tuossa heti yksi hyvä esimerkki, ettei se isokaan hinnanousu mitään haittaa. Nykyinen asetelma pakottaa toimimaan väärin, koska ei ole muuta vaihtoehtoa.

Piku Koo Vastaus kommenttiin #69

Luonnonmukaisesti tai jopa biodynaamisesti viljelty tietenkin on se asia, josta ihmiset ovat valmiit maksamaan enemmän. Vuoden aikana luomun myynti on kasvanut 20%, näin muistan juuri lukeneeni jostaikin.

Suomalaisen yhteiskunnan kannattaisi todellakin uskoa siihen "puhtauteen" ja "aitouteen", sanoihin joita mainoksissa viljellään, ja alkaa toteuttaa ihan käytännössä asiaa laajemmin ja ylväin rintamin. Se voisi toimiakin, tai olisi ainakin hyvä yritys tässä irtisanomisten ja pätkäläisten yhteiskunnassa.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Kannabis lasten käsissä on noin kymmenen kertaa turmiollisempaa kuin tupakka, pahimmillaan kannabis voi lakkauttaa lapsen henkisen kehityksen kokonaan.

Jaakko Häkkinen

Tähänkin suuntaan kaipailisin todisteita... "Kymmenen kertaa" jotain kuulostaa aika isolta.

Samuli Mikkola

En ole osallisena kampanjanssa, joten en ole varma, mutta epäilisin, ettei heidän tarkoituksenaan ole myydä kannabista lapsille.

Jaakko Häkkinen

Niin, mikä olisi ikäraja? Tupakassakin se on 18. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Miten tämä sopii kuvaan? Aikuisia ei rangaistaisi, ainoastaan nuoria, vai?

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #28

Kuten nykyisissäkin laillistetuissa huumeissa, rangaistaisiin myyjää joka myy alaikäiselle.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #28

Minä sanoisin, että näyttöön perustuva oikea ikäraja olisi 25 vuotta. Aivot saattavat kehittyä joillain niinkin vanhaksi ja kannabiksen haitallisuudesta kehittyville aivoille on näyttöä olemasssa. Luultavasti käytännössä tuo olisi liian korkea eikä ratkaisisi laittomia markkinoita, joten 21-23 vuotta riittäisi kompromissina. Missään tapauksessa ei alle 20 vuotta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #46

Hyvä, väh. 20 vuotta kuulostaa riittävän varovaiselta ikärajalta.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

"Mikä perustelu se muka on, että laillistamalla huumekauppa se saataisiin pois rikollisilta?"

Käytätkö alkoholijuomia? (Älä ota tätä henkilökohtaisesti, yritän vain havainnollistaa.) Jos kyllä, ostatko juomasi kaupasta/alkosta vai kadunmieheltä - jos vaikka kadunmieheltä saisit halvemmalla? (Ja jollet käytä itse, voit yrittää kuvitella asiaa jonkun tuttavasi näkökulmasta - oletan että useimpien ihmisten tuttavapiiriin ainakin kuuluu alkoholijuomien käyttjiä.)

"Ensinnäkään rikollisten huumekauppa ei loppuisi, vaan rikolliset voisivat myydä entistäkin vapaammin huumeita, kun toiminta olisi laillista."

Miten niin? Eiköhän touhu luvanvaraista olisi jatkossakin, ja luvattomana yhtä kiellettyä kuin nytkin.

"Toiseksi, pitäisikö valtion rikkoa rikollisten monopoli myös maksetuissa pahoinpitelyissä ja palkkamurhissa? Etenkin palkkamurhissa liikkuvat isot rahat, joista valtio ei nyt pääse lainkaan osalliseksi."

Ei. Pahoinpitelyistä ja murhista aiheutuu haittaa ulkopuolisille, nimittäin pahoinpitelyjen ja murhien uhreille. Otaksun varovasti että tiesitkin tämän, enkä niin muodoin näe kysymyksessäsi oikein järkeä, mutta vastasin nyt kun yritän olla kiltti.

"Sen sijaan joidenkuiden mielestä rajoituksia yksilönvapauteen ei tarvita silloin, kun teot ja seuraukset kohdistuvat pelkästään henkilöön itseensä."

Juurikin näin.

Huomautan, että vaikka kannabiksen käyttö sallittaisiin, sitä ei silti tehtäisi pakolliseksi. Toisin sanoen esimerkiksi sinullakin olisi jatkossakin oikeus olla käyttämättä kannabista. Miksi tämä oikeus ei sinulle riitä? Miksi sinä haluat sanella muillekin ihmisille, mitä he saavat tai eivät saa tehdä?

"Yksilönvapauteen kuuluu oikeus olla hengittämättä sellaista ainetta, jota ei halua hengittää."

Luonnollisesti.

"Kannabiksen laillistamisen kannattajat eivät yleensä ole miettineet asiaa laaja-alaisesti; useimmat haluavat laillistaa kyseisen päihteen/huumeen siksi, koska he itse haluavat käyttää sitä ilman pelkoa juridisista seurauksista. Jotkut naamioivat pyrkimyksen liberaaliksi yksilönvapauksien lisäämiseksi."

Tämä on argumentaatiovirhe. Vaikka väite pitäisi paikkansa, se ei ole mikään perustelu itse asian puolesta eikä vastaan. Väitteen totuusarvo on riippumaton siitä, kuka sen esittää, ja jopa siitä, miksi joku sen esittää.

"On turha itkeä siitä, jos joutuu rikosoikeudellisiin seurauksiin, kun on ensin tehnyt tietoisen valinnan rikkoa lakia."

Tämä johtaa kehäperusteluun. Asia pidetään laittomana, koska se on laiton. Korean demokraattisen kansantasavallan kansalainenkin tekee itse sen valinnan, että arvostelee maansa johtajaa tai yrittää paeta maasta. "On turha itkeä, jos tämän takia joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen" jne. jne.

Jaakko Häkkinen

Oulalle:

Jos olisin "baanalla" ja haluaisin lisää, ja joku nurkalla tarjoaisi halvalla avaamatonta pulloa "mummon jäämistöstä", niin eiköhän se siinä tilassa vaihtaisi omistajaa. Ja varmaan useimmilla muillakin kävisi näin.

Mikä estäisi niitä rikollisia hakemasta lupia lailliseen liiketoimintaan? Vai kannatatko valtion monopolia tässä asiassa?

Murhavertauksen pointti tulee tässä: sinä siis vedät rajan siihen, ettei toisille saa aiheutua haittaa. Näin ollen vastustat polttamisen laillistamista, eikö? Sehän haittaa muita kuin käyttäjää. Vain oraalinen, anaalinen ja suonensisäinen käyttö ei haittaa ulkopuolisia.

Ei tässä ole kyse minun halustani sanella, vaan yhteiskunnan näkökulmasta - eikö se käynyt kirjoituksestani selvästi ilmi? Miten perustelet yhteiskunnan näkökulmasta sen, että laillistetaan taas uusi haittoja aiheuttava päihde. Sehän olisi menemistä ihan eri suuntaan kuin nyt, kun terveellisiä ruoka-aineitakin pyritään suosimaan verotuksen avulla.

Ei lyhytnäköisiä ihmisiä pidä rohkaista itsetuhon tielle lyhytnäköisen nautinnon varjolla.

Ei se ole argumentaatiovirhe, koska kyseessä ei ole argumentti vaan tilanteen taustoittaminen. Argumentit löytyvät ihan muista kohdista.

Lakia saa aina yrittää muuttaa. Mutta jos toimii lakia vastaan, kantaa vastuun teostaan. Vai oletko sinä niitä anarsisteja, joiden mielestä laeista ei tarvitse välittää, jos on "oikealla" asialla?

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

"Jos olisin 'baanalla' ja haluaisin lisää, ja joku nurkalla tarjoaisi halvalla avaamatonta pulloa 'mummon jäämistöstä', niin eiköhän se siinä tilassa vaihtaisi omistajaa."

Selvä, pisteet sitten ainakin rehellisyydestä jos tämän myönnät.

"Mikä estäisi niitä rikollisia hakemasta lupia lailliseen liiketoimintaan? Vai kannatatko valtion monopolia tässä asiassa?"

Ei mikään. Jos hakisivat ja saisivat luvan niin sittenhän he eivät olisi enää rikollisia. Eli siis rikollisuus vähenisi, mikäs sen hauskempaa?

"Murhavertauksen pointti tulee tässä: sinä siis vedät rajan siihen, ettei toisille saa aiheutua haittaa. Näin ollen vastustat polttamisen laillistamista, eikö? Sehän haittaa muita kuin käyttäjää."

Ei välttämättä. Mutta on totta että se voi haitata, ja sellaisessa tilanteessa olen valmis kieltämään, aivan kuten tupakankin.

"Vain oraalinen, anaalinen ja suonensisäinen käyttö ei haittaa ulkopuolisia."

Vaan kun tämäkin on nykylain mukaan kielletty.

"Miten perustelet yhteiskunnan näkökulmasta sen, että laillistetaan taas uusi haittoja aiheuttava päihde."

Rikollisuus vähenee ja verotuotto kasvaa.

"Ei se ole argumentaatiovirhe, koska kyseessä ei ole argumentti vaan tilanteen taustoittaminen."

Ok!

"Lakia saa aina yrittää muuttaa. Mutta jos toimii lakia vastaan, kantaa vastuun teostaan. Vai oletko sinä niitä anarsisteja, joiden mielestä laeista ei tarvitse välittää, jos on 'oikealla' asialla?"

Ei, itse pyrin muuttamaan lakeja. Pidän vain erittäin kyseenalaisena perustelua "asia on paha, koska se on kielletty", jollaiseksi tuon tulkitsin.

Otan joka tapauksessa itselleni oikeuden arvostella ankarasti esimerkiksi Irania homojen hirttämisestä, siitäkin huolimatta että homojen hirttäminen tapahtuu Iranin lain mukaisesti.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #42

Ei se muuta rikollisuutta vähentäisi, vaikka myynti laillistettaisiin. Eikä tekisi myyvistä rikollisista lainkuuliaisia - hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa!

Ja jos ostaja olisi köyhä, hän rahoittaisi laillisen kamankin oston omaisuusrikoksilla kuten tähänkin asti. Ruohonjuuritason rikollisuuskaan ei siis vähentyisi.

Verotulot ovat kaksipiippuinen miekka: mitä isompi verotus, sitä enemmän ihmiset ostaisivat rikollisilta halpaa kamaa, josta ei makseta veroa. Pitäisi laskea, saisiko valtio käytännössä mitenkään merkittäviä tuloja koko touhusta.

Arvostella saa aina, ja esittää kehitysehdotuksia. Lain rikkominen on sitten asia erikseen, ja siihen tietoisesti sortuva kantakoon vastuunsa älköönkä syytelkö yhteiskuntaa tai muita. Jos omat tarpeet eivät ole laillisia, on viime kädessä oma valinta toteuttaako niitä. Tämä koskee huumeita siinä missä pedofiliaakin.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #55

"hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa!"

Asiahan on mennyt esimerkiksi Hollannissa täysin päinvastoin. "Kahvilan" omistajan on oltava kunnollisempaakin kunnollisempi, koska luvat lähtevät todella helposti eikä niitä saa ikinä takaisin. Kokemus osoittaa, että laillisen kannabiksen kanssa käy suunnilleen samoin kuin laillisen viinankin eli laittomat markkinat käytännössä loppuvat. Miksi intät tuota keksimääsi hassua teoriaa, vaikka sille ei ole olemassa yhtään ainutta todistetta missään? Olisiko kuitenkin se moraalinen ongelma?

"hän rahoittaisi laillisen kamankin oston omaisuusrikoksilla kuten tähänkin asti."

Kukaan ei rahoita kannabiksen käyttöä omaisuusrikoksilla. Kyllä silloin puhutaan jostain paljon kovemmista aineista. Väitäkö nyt siis aivan tosissasi, että kannabiksen käyttöä rahoitetaan omaisuusrikoksilla ja samalla aloitusviestissäsi syytät muita siitä, että he "eivät ole miettineet laaja-alaisesti"?

" Lain rikkominen on sitten asia erikseen, ja siihen tietoisesti sortuva kantakoon vastuunsa älköönkä syytelkö yhteiskuntaa tai muita."

Mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan. Vai johtuuko se halla-aholaisuudestasi, että et kestä mitään tällaisia poikkeavia erityisryhmiä kuten pilven veikot?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #63

- Myyjien kunnollinen valvonta olisi tietysti ehdoton vaatimus.

- Intän siksi, etten ole nähnyt perusteluja sille, MISTÄ valtio saisi kannabista niin edullisesti, ettei ulkomainen "laittomien myyjien" tavara olisi sitä halvempaa. Kuten sanottu, rikolliset eivät maksa veroa, tullia tai mitään muutakaan, mikä nostaisi tuotteen hintaa.
Kerro sinä siis, MISTÄ valtio saisi niin edullisesti kannabista, että se voisi myydä sitä halvalla JA silti saada riittävästi verotuloja koko touhun menojen kattamiseen?

- Ai sinä tunnet Suomen kaikki pössyttelijät ja tiedät, ettei kukaan rahoita käyttöään omaisuusrikoksilla? Aika paksu väite, jota et voi todistaa. :-) Jos joku elää minimituloilla JA haluaa silti peruselämisen ja ruoan lisäksi jotain extraa, niin ei siinä jää paljon muita keinoja rahoittaa viihdekäyttöharrastuksia. Ja huumeidenkäyttäjien sosioekonominen asema on heikko (Rikollisuustilanne 2012); tämä tosin perustuu vain ongelmakäyttäjien tilastointiin.

- Hahhah, minä en ole halla-aholainen. Eikä leimaamiseni anna sinulle tekosyytä ohittaa perustelujani. Yritä pysyä asiallisessa keskustelussa, jooko? Hassua, miten te yksilönvapauttajat ja suvaitsevaiset olette niin kärkkäitä leimaamaan ja tuomitsemaan eri mieltä olevia - et ole ensimmäinen tässä kommenttiketjussa... :-)

- Oikeuttomuus ja kohtuuttomuus voi vallan hyvin olla laki. Ei ole mitään absoluuttista mittaria arvioida oikeudenmukaisuutta: yhdelle sitä on hammurabilaisuus, toiselle halla-aholaisuus, eiku toisen posken kääntäminen. Oikeudenmukaisuus on kulttuurisidonnainen juttu.

- Lakeihin pitää joko sopeutua tai niitä voi yrittää muuttaa. Niiden rikkominen on rikollista, täysin riippumatta siitä, kuinka vääriä ne sinusta ovat. Sinun näkemyksesi ei kuitenkaan koskaan voi olla universaali totuus, vaikka miten kuvittelisit olevasi Pyhällä Oikealla Asialla.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #70

- Eli myönnät keksineesi päästäsi, että myyjät olisivat rikollisia?

- Kannabiksen tuotanto on ongelmista pienin eikä sitä edes pidä jättää valtiolle vaan laillistetuille kasvattajille. Laiton ulkomailta tuotu kannabis olisi sitä paitsi todella vanhaa ja heikkolaatuista verrattuna lähellä tuotettuun tuoreeseen tavaraan. Laillinen tuotanto pystyy yleensä aina volyymilla, laadulla ja hinnalla voittamaan epämääräisen laittoman tavaran. Ei kukaan osta etiketitöntä pimeää viinipulloakaan, jossa on kuulemma "ihan hyvää" juomaa vaan ostaa laillisesta kaupasta juuri sitä lajiketta mistä pitää.

Tämä asia on nyt sinulle selitetty kiihkottomasti usealta kantilta ja sitä voi pitää toteennäytettynä.

- Pelkän kannabiksen käytön vuoksi ei kenenkään ole pakko tehdä rikoksia. Jos niitä tehdään johtuu se yleensä rikollisesta elämäntavasta tai kovista huumeista, joiden lisäksi tietysti jotkut käyttävät myös kannabista. Kannabista käytetään kaikissa yhteiskuntaluokissa, mutta laittomuuden vuoksi tilastoihin päätyy vain ongelma- ja sekakäyttö.

- Itse aloitit leimaamisen esittämällä perättömiä vihjailuja ystävistäni. Muutenkin olisi vihdoin kiva kuulla sinulta jokin älyllisesti rehellinen argumentti mutun ja omien ennakkoluulojesi sijaan. Blogisi esittelyssä puhut kreationisteista, mutta nyt käyttäydyt itse aivan heidän laillaan. Kokemasi inho kannabiksen savua kohtaan ilmeisesti estää sinua ajattelemasta asiaa puolueettomasti.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #77

- Olen sanonut, että nykyisillä myyjillä kannabiksen myynti on tuskin ainoa lainvastainen teko. Oletko eri mieltä?
- Etiketitön pullo on ihan eri tasolla epäilyttävä, kun taas kukan tunnistaa kyllä ostaja oikeaksi näöstä ja hajusta. Vertauksesi ontuu.
- Mitä voi pitää toteennäytettynä? Että laillinen kannabis olisi halvempaa? Mites se verotus ja muut viranomaistoiminnan kulut? Ei sitä ole kukaan vielä perustellut, miten Suomessa pelkästään kannabiksen kasvattaminen olisi yhtä halpaa kuin muualla, ja vain sattumalta kaikki muu kalliimpaa. Osaatko sinä perustella?
- Tilastoihin epäilemättä "narahtavat" vain ongelmakäyttäjät. Pitää siis myöntää, että kannabiksellakin on ongelmakäyttäjiä! Ei se ole mikään "terveyshuume".
- En ole esittänyt perätöntä vihjailua ystävistäsi. Selitin jo aiemmassa viestissäni mitä tarkoitin: sinä olet sokea sille, mitä et näe, eli perspektiivisi on oman kaveri- ja asuinpiirisi vanki. Siksi näkemykset pitää perustaa valtakunnalliseen tasoon ja tilastoihin, ei oman kaveripiirin mutu-tuntumaan.
- Sinä tässä luet kaiken kirjoittamani katkerien linssien läpi - miksi? En ole vielä kertaakaan täällä hyökännyt kannabiksen käyttäjiä vastaan, vaan minä olen pysynyt asiatasolla. Kykenetkö sinä keskustelemaan asiasta objektiivisesti, tekemättä virheellisiä ylitulkintoja sanomisistani?

Vihje: lue ne rivit, älä kuvittele näkeväsi rivien väliin! Tulkitset kovin mustavalkoisesti sanomiseni, jotka eivät ole mustavalkoisia.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #79

- Olet väittänyt myyjien olevan rikollisia, vaikka kannabis olisi laillista.

- Ei sellaista ihmistä varmasti olekaan, joka kykenee määrittämään kadulla näytetystä epämääräisestä nyssäkästä mitä lajiketta se on ja ettei siihen ole lisätty jatkeita painon lisäämiseksi, mikäli tavaraa on edes mahdollista tutkia kadulla etukäteen. Viinivertaukseni oli siis täydellinen. Keksit epäpäteviä vastalauseita pönkittääksesi moraalista närkästystäsi ja intät niitä ilman mitään substanssia.

- Suomessa on Suomen hintataso. Sillä mitä kannabis maksaa muualla ei ole juurikaan merkitystä. Halpaahan se on Suomessakin jos käyttäjä saa parillakympillä ainetta useaksi illaksi.

- En perusta näkemyksiäni omiin kokrmuksiini vaan lukrmaani faktatietoon.

- Minä en ole mistään katkera. En vain voi käsittää miksi verhoat omat ennakkoluulosi johonkin heppoisten näennäisargumenttien kaapuun. Minulta voit ottaa mallia objektiivisesta keskustelusta.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #84

Samuli, olet lukenut huolimattomasti. Minä kirjoitin taannoin:
"Ei se muuta rikollisuutta vähentäisi, vaikka myynti laillistettaisiin. Eikä tekisi myyvistä rikollisista lainkuuliaisia - hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa!"

Ymmärrätkö nyt, keistä minä puhuin ja mitä minä heistä sanoin?

Niin, Suomessa on Suomen hintataso. Et siis osaa perustella, miten valtiollinen, verotettu kannabis saataisiin samaan aikaan halvaksi JA verotuloja tuottavaksi? Niin arvelinkin.

Faktatiedosta voidaan puhua siinä vaiheessa kun annat viitteitä ja linkkejä tilastoihin ja tutkimuksiin.

Lakkaa oman närkästyksesi johdosta kuvittelemasta minulle moraalista närkästystä, kun olen keskustellut koko ajan asiallisesti ja yhteiskunnan kannalta asiaa tarkastellen.

Lakkaa myös inttämästä että olet perustellut jotain, mitä et ole perustellut. Perustelematon jankutus voi johtaa bannaamiseen.

Samuli Mikkola Vastaus kommenttiin #87

"hehän myisivät laittomia huumeita edelleen siinä sivussa!"

Pelkkää mutua ja ennakkoluuloa. Yritä nyt edes perustella näitä pelkojasi, ettei mene trollaamiseksi. Tietenkään eivät myisi, eivät myy Hollannissakaan. Piste. Asia osoitettu.

Mikäli taas tarkoitat yleisesti rikollisia ihmisiä, he ovat rikollisia riippumatta siitä käyttävätkö kannabista vaiko eivät. Laillisia lupia ei täas rikollisille myönnettäisi ainakaan ennen kuin on ollut esim. normaalin viisi vuotta kaidalla tiellä.

"linkkejä"

Linkkikeskustelu on viimeinen mihin kannattaa ennakkoluulojen varassa keskustelevan kanssa lähteä. Sen sijaan pysyn yleisesti tiedetyissä faktoissa, joiden todenperäisyys on helppo tarkistaa. Sinulta olemme kuulleet toistaiseksi pelkkää mutua emmekä ole kuulleet miten laittomuus vähentää haittoja, mikä on todistustaakka oikein päin.

Keskustelu alkaa tosiaan hieman tympimään kun tuntuu, että keksit minkä tahansa älyllisen kuperkeikan välttyäksesi vastaamasta sinulle esitettyihin faktoihin. Linkkien vaatiminen yleisessä tiedossa oleviin ei kovin spesifisiin asioihin on taas yksi kreationisti taktiikka lisää.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #55

"Ei se muuta rikollisuutta vähentäisi, vaikka myynti laillistettaisiin."

Vaikka olisit täysin oikeassa tässä, niin silloinkin se vähentäisi rikollisuutta myynnin osalta, joten se vähentäisi rikollisuutta.

"Ja jos ostaja olisi köyhä, hän rahoittaisi laillisen kamankin oston omaisuusrikoksilla kuten tähänkin asti."

Periaatteessa mahdollista. Samoin on periaatteessa mahdollista että ihan minkä tahansa asia alkaen maidosta ja näkkileivästä joku rahoittaa omaisuusrikoksilla. Katson tämän olevan marginaalista jollei toisin osoiteta.

"Verotulot ovat kaksipiippuinen miekka: mitä isompi verotus, sitä enemmän ihmiset ostaisivat rikollisilta halpaa kamaa, josta ei makseta veroa."

Rikollisuus ei tee siitä halpaa. Rikollinen ottaa riskin vapauden menetyksestä ja sen riskin kompensaationa hän haluaa suuremman katteen kuin tavallinen kauppias, verotkin huomioiden. Väliportaat huomioiden näitä ehtii kertyä moneen kertaan matkalla tuottajalta käyttäjälle. Itse päinvastoin oletan, että laillinen tuote on halvempaa.

Sitten on tietysti kotikasvattajat - no, heidän tavarastaan ei verotuloja saa mutta rikollisuuden väheneminen pätee heihinkin.

"Lain rikkominen on sitten asia erikseen, ja siihen tietoisesti sortuva kantakoon vastuunsa älköönkä syytelkö yhteiskuntaa tai muita."

Onko sinusta kuolemanrangaistus homoseksuaalisista teoista oikein? Jos se rangaistus siis perustuu lakiin?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #68

- Maito ja näkkileipä kuuluvat peruselämiseen. Jos ihminen ei osta päihteitä, hänen vähät rahansa menevät elämiseen. Jos hän ostaa päihteitä, ne vähät rahat eivät riitä. Syy vaarastamiseen on siis se ylimääräinen, ei-tarpeellinen meno eli päihteet, ei se peruseläminen eli maito ja näkkileipä.
- Laillinen tuote voisi olla halvempaa, mutta silloin siitä ei saisi juurikaan verotuloja. Vrt. bensan hinta: hirveä vero, kallis hinta. Haluaisin kuulla sen reseptin, jolla valtion kannabis saataisiin pidettyä halpana JA samalla siitä saataisiin veroja riittävästi edes koko touhun kulujen kattamiseen.
- Jos minä asuisin maassa, jossa vaikka heteroseksuaalinen teko olisi kuolemalla rangaistava, niin minä joko muuttaisin muualle, olisin tekemättä sellaisia tekoja tai ottaisin riskin jäädä kiinni. Oma valintahan se kuitenkin viime kädessä on, mitä tekee, ei kukaan muu pakota ketään toimimaan - täysin riippumatta siitä, kuinka järjetön ja epäoikeudenmukainen laki on kyseessä.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #71

Otetaanko hankintojen rahoittamisesta läheisempi esimerkki: alkoholijuomat. Niitä voidaan rahoittaa omaisuusrikoksilla. Se ei silti ole syy kieltää alkoholijuomia, mutta se on toki syy kieltää omaisuusrikokset. Ja kas, nehän onkin kielletty.

"Haluaisin kuulla sen reseptin, jolla valtion kannabis saataisiin pidettyä halpana JA samalla siitä saataisiin veroja riittävästi edes koko touhun kulujen kattamiseen."

Se on halpaa. Se johtuu biologiasta. Se kasvaa minimaalisella vaivalla saatavaan tuotteeseen nähden. Kallista siitä tekee laittomuus.

Miksi laittomuus nostaa hintaa, vaikka siinä ei tarvitse maksaa veroja?

- Välittäjien on ymmärrettävä, että osa tuotteesta menetetään poliisille. Tämä menetys huomioidaan osana tuotteen hintaa.
- Välittäjien on ymmärrettävä riski, että he itse voivat joutua vankilaan. Tämän kompensaationa he haluavat rahaa.
- Poliisin lisäksi toimialaan liittyy muitakin riskejä johtuen sen rikollisesta luonteesta. Rahaa kuluu ihan käytännön turvajärjestelyihin. Niitäkään ei voi ostaa Securitasilta markkinahintaan.
- Kuljettaminen on hankalaa. Ajoneuvoja on muunneltava, kuljettajia on etsittävä, tai jotain muuta laillista kuljetustoimintaa on harjoitettava siinä sivussa. Kaikki tämä maksaa, eivätkä kuljettajat toimi normaaleilla markkinahinnoilla.
- Rahan käsittely maksaa. Kaikki maksut liikkuvat käteisenä. Miten vaikeaa on jo laillisen liikepankin laillisen asiakkaan tallettaa käteistä omalle tililleen? Ne operaatiot, joilla huumeraha saadaan näyttämään lailliselta, ylittävät moninkertaisesti perinteisten pankkien palvelumaksut.

Luonnollisesti säästöä tulee sitäkin kautta kun poliisi laitetaan tekemään hyödyllisiä töitä sen sijaan, että kyttäisi puutarha-alan harrastelijoita.

"Jos minä asuisin maassa, jossa vaikka heteroseksuaalinen teko olisi kuolemalla rangaistava, niin minä joko muuttaisin muualle, olisin tekemättä sellaisia tekoja tai ottaisin riskin jäädä kiinni."

Et vastannut kysymykseen. Kysymys oli, onko sellainen kuolemanrangaistus oikein vai ei. Vastaus on "kyllä" tai "ei".

Jos sinulle "oikein" ja "lain mukaan" ovat synonyymejä niin voit toki sanoa senkin, sekin auttaa minua ymmärtämään.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #73

Ihan hyvin perustelit, mikä tekee laittomasta kamasta kallista; siksi varmaan kotikasvatuskin on yleistynyt. Mutta edelleen haluaisin kuulla, mikä tekisi valtion myymästä kannabiksesta halpaa... Kasvatuslaitoksia ja -välineitä tarvitaan siinäkin, samoin välikäsiä, turvajärjestelyjä, logistiikkaa, ja siihen päälle vielä vero, joka pahimmillaan moninkertaistaa hinnan (vrt. bensiini).

Ja jos valtio heittäytyisi oikein itsekkääksi, kotikasvatus pysyisi kiellettynä ja laillista olisi vain valtiolta ostaminen. :-) Toivottavasti siihen ei kuitenkaan mennä.

Ymmärrät varmaan, ettei ole mitään keinoa absoluuttisesti arvioida, onko jokin oikein vai ei - jokainen arvovalinta on kulttuurisidonnainen. Meidän oikeuskäsityksemme mukaan kuolemanrangaistus homoseksuaalisuudesta on väärin, iranilaisten oikeuskäsityksen mukaan se on oikein. On täysin epäolennaista, mitä mieltä minä yksilönä olen asiasta, mutta toki se minusta on väärin, koska olen kasvanut länsimaiseen oikeuskäsitykseen.

Mutta kuten sanottu, on jokaisen oma valinta, toteuttaako sellaista käytöstä, josta voi pudota pää harteilta. Minä en toteuttaisi, mutta joku muu toteuttaisi ja ottaisi riskin kuolla typerästä syystä.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #75

"Mutta edelleen haluaisin kuulla, mikä tekisi valtion myymästä kannabiksesta halpaa... Kasvatuslaitoksia ja -välineitä tarvitaan siinäkin, samoin välikäsiä, turvajärjestelyjä, logistiikkaa --"

Se, että se alunperinkin on halpaa, vaikka kaikki tässä mainitut asiat huomioitaisiin. Kun toiminta on laillista, kaikki tässä luetellut asiat voidaan ostaa tavallisilta yrityksiltä tavallisiin markkinahintoihin. Mitä turvajärjestelyihin tulee, homma voidaan vakuuttaa ja rikoksen uhri voi turvautua myös poliisiin. Rikollinen tietenkään ei voi vaan joutuu järjestämään turvaverkkonsakin lain ulkopuolella.

"-- ja siihen päälle vielä vero, joka pahimmillaan moninkertaistaa hinnan (vrt. bensiini)."

On totta että liian korkealla verolla tämäkin voitaisiin tyriä, kuten alkoholin kanssa osin tapahtuukin. Laskisin alkoholiveroakin rajusti, siten että Viron tuonti lakkaisi houkuttelemasta.

Matemaattisen optimoinnin tehtävä on löytää sopiva veroaste, sen verran iso että rahaa jonkin verran kertyy (kompensoimaan niitä haittoja joiden olemassaolon ilmeisesti molemmat ymmärrämme), mutta ei liikaa jotta hinta ei muodostuisi liian suureksi.

"Ja jos valtio heittäytyisi oikein itsekkääksi, kotikasvatus pysyisi kiellettynä ja laillista olisi vain valtiolta ostaminen. :-) Toivottavasti siihen ei kuitenkaan mennä."

Toivottavasti niin.

"Ymmärrät varmaan, ettei ole mitään keinoa absoluuttisesti arvioida, onko jokin oikein vai ei - jokainen arvovalinta on kulttuurisidonnainen. On täysin epäolennaista, mitä mieltä minä yksilönä olen asiasta, mutta toki se minusta on väärin, koska olen kasvanut länsimaiseen oikeuskäsitykseen."

Okei. No, minun oikeuskäsitykseni mukaan nykyinen kieltolaki on väärin. Ylipäänsä on väärin rangaista mistään sellaisesta teosta, joka ei ole aiheuttanut haittaa ulkopuoliselle.

"Mutta kuten sanottu, on jokaisen oma valinta, toteuttaako sellaista käytöstä, josta voi pudota pää harteilta. Minä en toteuttaisi, mutta joku muu toteuttaisi ja ottaisi riskin kuolla typerästä syystä."

En minäkään, mutta pidän tätä keskustelunhaaraa epäolennaisena puhuttaessa siitä, pitäisikö jonkin olla laillista vai ei.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #89

"On totta että liian korkealla verolla tämäkin voitaisiin tyriä, kuten alkoholin kanssa osin tapahtuukin. Laskisin alkoholiveroakin rajusti, siten että Viron tuonti lakkaisi houkuttelemasta."

Tämä on hankala juttu. Viinakuolemat ovat aina lisääntyneet kun viinaveroa on laskettu. Ihmiset nyt vain ovat pääsääntöisesti tyhmiä, lyhytnäköisiä ja halujensa ohjattavissa. Tässä on kaksi vastakkaista tendenssiä:

1. Hinnan pitäisi olla riittävän halpa, että valtio yleensä saisi jotain eikä kaikkea haettaisi ulkomailta tai pimeiltä/laittomilta markkinoilta.
2. Hinnan pitäisi olla riittävän kallis, että terveys- ja muiden haittojen hoitaminen katettaisiin.

Loistavaa ratkaisua ei liene keksittykään, niin kauan kuin maailmanlaajuinen hintakartelli ei toteudu. :-)

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Blogistille tiedoksi: mustan ja valkoisen välissä on harmaasävyjä, jopa värejä.

Ei kai kukaan kannata kannabiksen totaalivapautusta, vaan yhteiskunnan kontrollia rikollisten sijaan.

Jaakko Häkkinen

En näe syyllistyneeni mustavalkoisuuteen. Esitä Mark toki oma "osittaismallisi", niin arvioidaan sen hyviä ja huonoja puolia.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

JH: "rikollisten huumekauppa ei loppuisi, vaan rikolliset voisivat myydä entistäkin vapaammin huumeita, kun toiminta olisi laillista"

Ei loppuisi kokonaan, mutta nimenomaan he e i v ä t voisi myydä huumeitaan entistä vapaammin, kun kauppa olisi yhteiskunnan valvonnassa. Siis rikollisten toiminta e i ole laillista.

Esittämäsi täyskielto vastaan täysvapaus on nimenomaan mustavalkoista ajattelua.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #81

En ole esittänyt tuollaista, vaan kyseessä on sinun oma mustavalkoinen tulkintasi sanomisistani, jotka eivät olleet mustavalkoisia.

Minä nimenomaan en oleta valtiolle monopolia kannabiskaupassa, vaan oletan, että monet, jotka nykyään myyvät kannabista laittomasti, hakisivat myyntilupaa. Mutta voisivat siinä sivussa myydä laittomiakin huumeita.

Millä resursseilla varmistettaisiin, ettei "tiskin alta" löydy koskaan mitään kiellettyä, tai ettei sama tyyppi myy eri paikassa pimeästi laittomia huumeita? Ei millään.

Tätä tarkoitin kun kirjoitin, että vain pieni osa huumekaupasta muuttuisi lailliseksi, muu rikollisuus ei siitä automaattisesti vähenisi.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #83

Millä resursseilla se varmistetaan nykyään, että S-Marketista (jossa on lupa myydä esim. keskiolutta) ei myydä laittomia huumeita tiskin alta?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #86

Ymmärrät varmaan itsekin, että on hieman erisuuruinen todennäköisyys sille, että laittomaan huumekauppaan tottunut huumekauppias myy laittomia huumeita yhden laillisen ohessa, kuin sille, että S-marketin kauppias myy laittomia huumeita. :-)

Mutta ihan hauska yritys, kieltämättä.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula Vastaus kommenttiin #88

Itse nimenomaan oletan, että myyntiluvan saa aiemmin S-Market kuin joku vanha huumekauppias. Näin ihan siksi, että S-Marketilla on toimitilat ja valvontamekanismit valmiina. Ja tietty myyntilupa pitäisi sitoa paitsi määrättyyn myyjään (oikeustoimikelpoinen taho) myös määrättyyn sijantiin. Vertaa olueen ja tupakkaan: vaikka niiden myynti ei olekaan laitonta, ei niitä silti saa myydä missä tahansa, vaan vain määrätyissä tiloissa.

Ja niin, sikäli kuin joku keskustelua seuraava ei sitä ole jo minusta oivaltanut, niin tietysti purkaisin myös Alkon monopoliaseman.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #92

Eli sinäkö et antaisi yksilöille oikeutta myydä kannabista, ainoastaan hyvämaineisille yrityksille? Tajuat kai, että silloin pimeää katukauppaa ei saada pois: kun tarve pilvelle iskee keskellä yötä puotien ollessa kiinni, sitä haetaan tutulta myyjältä, laittomasti.

Käyttäjän mikaisomaa kuva
Mika Isomaa

Joku käyttää kannabista ja se on rikos. Kuka on uhri ja miten hänelle voisi korvata? Ilmeisesti on myös olemassa rikoshyöty - tuoko kannabis käyttäjälleen epäreilua etua alkoholia käyttäviin nähden? Nimim. isäpuoleni oli alkoholisti ja hirttäytyi 2004. Rauha Eikalle.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

"Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluu myös kansanterveysmenojen kasvu. Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää madaltaa kynnystä yhä uusien terveydelle haitallisten aineiden käyttöön. Ja laillistaminen jos mikä olisi kynnyksen madaltamista - seuraukset olisivat vielä paljon dramaattisemmat kuin alkoholiveron alentaminen konsanaan."

Kynnys aloittamiseen on tälläkin hetkellä suhteellisen matala. Laillistaminen voi täysi-ikäisten kohdalla jossain määrin käytön aloittamista kyllä laskea, tätä ei ainakaan voi kiistää. Se, minkälainen kansanterveysmenojen kasvu moisesta syntyy, jätät perustelematta. Uskallan siis väittää päinvastaista, perustellen.

Tällä hetkellä avun hakemista vältetään rikosoikeudellisista syistä joten varhainen puuttuminen ongelmalliseen käyttöön on vähäistä. Kuitenkin monissa muissakin tapauksissa meillä on kiistatonta tutkimustietoa siitä, että varhainen puuttuminen ja ongelman hoitaminen säästää kuluja.

Mikäli todella olet huolissasi kansanterveysmenojen kasvusta, sinun tulisi kannattaa dekriminalisointia. Kun jo valmiiksi 44% 25-34 vuotiaista miehistä käyttää / on käyttänyt kannabista, on selvää, että tässä ryhmässä on kaikkein herkimmässä asemassa olevia, ammatistaan huolehtivia kansalaisia, joille rikosrekisterimerkintä voi tarkoittaa mittavia henkilökohtaisia taloudellisia menetyksiä. Tämä ryhmä on myös osa sitä joukkoa, joka vähiten käy lääkärissä tarkistamassa terveydentilaansa. Yksi syy muidenkin terveysongelmien selvittämättä jättämiseen on pelko jäädä kiinni kannabiksen käytöstä. Mitä pidempään jatkuu itsensä hoitamatta jättäminen, sitä suuremmat kustannukset siitä myöhemmin aiheutuu.

Minä olen äärimmäisen huolissani nykyisestä kansallisesta terveydentilastamme, niin psyykkisten kuin fyysisten sairauksien kohdalla. Tällä hetkellä laillinen päihteemme alkoholi aiheuttaa pitkäaikaisessa ja runsaassa käytössä mielettömän paljon terveysongelmia ja sen on todettu myös itsessään aiheuttavan masennusta. Masennus onkin yksi suurimpia riesoja nyky-yhteiskunnassamme, joten pelkästään alkoholista poissiirtyminen voi tätä jossain määrin helpottaa. Kaiken kukkuraksi kannabiksen on tutkittu jopa auttavan masennukseen. Siihen hoidettaessa kuitenkin tulisi varmasti olla lääkärin ohjeistus, enkä ainakaan lähtisi itse suosittelemaan ketään kokeilemaan omahoitoja.

Odotan sinun perustelevan väitteesi nyt niin hyvin, että voit kumota kaiken edellä toteamani. Suorastaan toivon sitä.

Jaakko Häkkinen

- Puuttuminen toimii vain, jos henkilö itse haluaa lopettaa käyttämisen. Ainoa keino pakottaa joku lopettamaan on vankila (eikä sekään kovin varma keino ole), joten nykysysteemi toimisi sinun logiikallasi paremmin, kun huumeet ovat laittomia.
- Mikä on tilastotietosi lähde? Rikosraportti 2012: "Vuoden 2010 kyselyssä
17 prosenttia [aikuisikäisistä] vastaajista ilmoitti joskus elämänsä aikana tekemistään huumekokeiluista."
- Ei kannabiksen käyttö liity lääkärissä käymiseen mitenkään, tuo on olkinukke. Ei lääkäri tee automaattisesti mitään huumetestejä vaan määrää hoitoa tai lääkettä siihen vaivaan, johon apua haetaan.
- Kannabis voi myös aiheuttaa masennusta; sen eri vaikuttavat aineet vaikuttavat eri suuntiin.
- Ei alkoholin nauttija automaattisesti siirry käyttämään kannabista, joten kannabiksen laillistamista ei voi perustella alkoholinkäytön vähentämisellä.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

"Yhteiskunta on yksilön ulkoistettu järki.

- Yksilö on itsekäs, yhteiskunta ajattelee kokonaisuuden etua.

- Yksilö on lyhytnäköinen, yhteiskunta ajattelee pitkällä tähtäimellä.

- Yksilö on viettilähtöinen, yhteiskunta on järkilähtöinen."

Mitä jos laajentaisimme tätä näkemystä vastaamaan enemmän todellisuutta ja laittaisimme yksilön ja yhteiskunnan väliin "finanssimaailman".

Kannabiskeskustelusta ja yleensäkin huumekeskusteluista unohtuu aina se joka tätä maailmaa oikeasti pyörittää eli raha.

Maailmassa toimii miljardiluokan lääketeollisuus joka syytää markkinoille uusia mielenterveyslääkkeitä uusiin käyttöaiheisiin. Lääkejätit ovat maksaneet satojenmiljoonien ja jopa miljardin edestä korvauksia ja sanktioita mm. Yhdysvalloissa. Iso osa suomalaisista on ainakin psykologisessa lääkekoukussa masennuslääkkeisiin. Lääkeyhtiöiden rahoittamissa koulutuksissa olleilla lääkäreillä on huoli ettei mielenterveyttä lääkitä tarpeeksi tehokkaasti. Ja kun puhutaan itse huumausaineista niin kyllä päihdekäyttöön soveltuvia lääkkeitä haetaan todella paljon (yksityislääkäreiden) resepteillä apteekista. Nämä PKV-lääkkeet aiheuttavat ison osan huumausaineisiin liittyvistä ongelmista.

Huumeidenvastainen sota Väli-Amerikassa on vaatinut lukemattomia miljardeja rahaa loppumattomaan sotaan. Inhimillinen kärsimys on ollut sanoinkuvaamatonta. Käyttäjät, vangit, näiden omaiset ja erilaisten rikosten uhrit ovat kantaneet enimmän osan seurauksista. Huumeparoneilla on panssaroidut luksusautot joten kyllä tuotteissa katetta piisaa. Vielä huumeparoneita enemmän ovat tienanneet turvallisuus-, vankila-, ase- ja valvontaelektroniikkayritysten osakkeenomistajat. Kyse huumesodassa on näiden kahden finassimaailman edustajan yhteisestä edusta. Huumeparoni haluaa huumeidenkäyttäjän rahat. Turvallisuussektori haluaa valtiolta rahaa näidän käyttäjien jahtaamiseksi. Yksilö ja valtio ovat vain rahoittajia näille kahdelle päätoimialalle.

Jos palataan itse kannabiksen laillistamiseen niin kyllä yksilön ja yhteiskunnan päämääriä suurempaa osaa näyttelee tämän finanssimaailman päämäärät. Lääketeollisuus haluaa oman osuutensa maailman laillisista "päihdemarkkinoista". Tällä tarkoitan laillisesti hankittuja lääkkeitä jotka päätyvät päihdekäyttöön.
Samoin kovan luokan huumebisnes haluaa oman osuutensa laittomista markkinoista. Kannabis on halpaa tuottaa suurissa erissä. Heille on eduksi että kysyntä on tällä hetkellä valtavaa. Käsittääkseni liki neljäsosa nuorista aikuisista on kokeillut ja muutama prosentti heistä on säännöllisiä käyttäjiä.

Kannabiksen käyttö on yleistynyt valtavasti ja tulee yleistymään jatkuvasti. Tilanne rupeaa olemaan yhteiskunnan ja käyttäjien kannalta epäoikeudenmukainen ja taloudellisesti kallis. Yhteiskunta käyttää poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja suuria määriä saadakseen tuomittua muutamalla kasvattajalle ja käyttäjälle päiväsakkoja. Tälle pienelle osalle kiinnijääneistä voi muodostua ongelmia (esim. koulu- tai työpaikan menetys) huumausainerikosmerkinnän takia. Realistiset tosiasiat pitäisi hyväksyä ja luoda järkevä toimintamalli ja lainsäädäntö kannabiksen käytön sallimiseksi.

Ja niille jotka kannattavat täyskieltoa ja kunnon tuomioita käytöstäkin niin mitä olisitte mieltä jos laitettaisiin vaikka heti 25 % nuorista vankilaan kuukaudeksi ja evättäisiin kaikilta opiskelupaikat. Kestäisikö yhteiskunta tälläisen rakennemuutoksen. Ei kestäisi. Mutta tyytykää nyt mielenne rauhoittamiseksi että muutama "hörhö" jää aina silloin tällöin kiinni ja Uuden-Suomen blogeissa ja kannabisuutisten kommenteissa voi tätä asiaa kauhistella.

Jaakko Häkkinen

Jani, sinulla on hyviä pointteja.

Sanoisin yksilön vastuusta sen verran, että on ihan oma valinta alkaa käyttää laitonta päihdettä. Siinä ottaa riskin kiinnijäämisestä ja sitä seuraavasta sosiaalisesta stigmasta, mukaan lukien työpaikan menetys. Kaikkien kannattaa päissään(!) miettiä, kannattaako seurata niitä hetkellisiä haluja vai tehdä päätökset järkevästi pitkällä tähtäimellä. Ei auta itku kun vetelät ovat jo housuissa...

Ymmärrät varmaan, että on yhteiskunnan kannalta kestämätön lähtökohta vedota siihen, että jokin yleistyy. Pitäisikö pedofilia laillistaa, kun se näyttää olevan oletettua yleisempää? Ikävä stigmahan siitä Jammu-sedälle jäi vain siksi, että yhteiskunnan mielestä pedofilia on rikollista.

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

"Ymmärrät varmaan, että on yhteiskunnan kannalta kestämätön lähtökohta vedota siihen, että jokin yleistyy. Pitäisikö pedofilia laillistaa, kun se näyttää olevan oletettua yleisempää? Ikävä stigmahan siitä Jammu-sedälle jäi vain siksi, että yhteiskunnan mielestä pedofilia on rikollista."

Ymmärrät varmaan että mitä enemmän käyttäjiä on, sitä isommat on kieltolaista johtuvat ongelmat ja kustannukset?
Alkoholin kanssa kävi niin, että kieltolain aikana käyttö/käyttäjien määrä nousi siihen pisteeseen, että kieltolaista "joudittiin" luopumaan.
Miksi kannabis eroais tässä suhteessa alkoholista?

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Pedofilia on laillista. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole. Oletan varovasti että tarkoitit jälkimmäistä.

Jälleen samantapainen vastaus kuin aiemminkin: ei pitäisi laillistaa, koska siitä on todistettua haittaa muulle henkilölle kuin tekijälle itselleen, siis sille hyväksikäytön kohteelle.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Eikös pedofilia ole aika kaukaa haettu ääriesimerkki toisen henkilöön kohdistuvasta hyväksikäytöstä. Jos puhutaan itse lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista niin ei niitä tietenkään pidä laillistaa. Seksuaalirikoslainsäädännössähän on kyse jokaisen itsemääräämisoikeudesta olla tekemättä niitä seksuaalisia tekoja joita ei halua tai joihin hänen ikänsä tai sukulaissuhteensa puolesta ei katsota olevan soveltuva.

Kannabiksen laillistamisessa on taas kyse yksilön oikeudesta käyttää haluamaansa päihdettä ja pitää tämän aineen käyttö yhteiskunnan lainsäädännön alaisuudessa ja valvonnassa sopivaksi katsotulla tavalla. Nykyinen täyskielto on yksi tapa joka osoittautuu hiljalleen toimimattomaksi ja jonka purkamisesta on levinnyt laaja kansalaiskeskustelua. Aikojen ja mielipiteiden muuttuessa myös lainsäädöntö uudistuu vastaamaan paremmin nykyajan tarpeita ja arvomaailmaa. Yhtänä rinnastusesimerkkinä aihealueesi niin pitäisikö lainsäädäntöä palauttaa vanhan tyyliseksi ja tehdä avioliitossa raiskaaminen jälleen dekriminalisoiduksi. Tuskin kovinkaan moni politiikko ottaisi tänäpäivänä vaaliteemakseen: Homot vankilaan, puolisot raiskataan.

Jos saivarrallleen laillisella ja laittomalla niin on olemassa useita laillisia ja helposti saatavia päihteitä. Pitää tietää mikä ero on huumausaineella, lääkeaineella ja "laillisilla" päihteillä. Huumausaineet ja huumausainerikokset koskevat huumausaineluettelossa olevia aineita. Lääkeaineet ovat lääkeaineluottelossa olevia aineita joita huumausaineiksi luoketeltuja lääkeaineita lukuunottamatta saa käyttää mutta esim. myyminen on lääkeainerikos. Sitten on nämä lailliset päihteet joita saa käyttää ja tuoda joissain tapauksissa vielä maahankin laillisesti. Nämä ovat usein ns. designhuumeita jotka eivät ole vielä huumausaine- tai lääkeaineluettelossa. Ja jos haluaa vaarantaa terveytensä todella pahasti käyttämällä laillisesti saatavia päihteitä niin eikun kanisterin kanssa bensa-jakajalle.

Se että jokin päihde on helposti saatavissa ja halpaa niin ei välttämättä aiheuta käytön siirtymistä siihen suuressa mitassa. Vai kuinka monta kymmentä imppaajaa tunnet. Tosin totuuden nimissä jos kannabis vapautettaisiin niin sen käyttäjämäärät kyllä kasvaisivat mutta kuinka paljon ongelmakäyttäjien määrä ja terveysongelmat lisääntyisivät on arvoitus. Itse olen sitä mieltä että suurin osa siitä joukosta joka saisi huomattavia terveyshaittoja kannabiksen käytöstä on jo valmiiksi sitä joukkoa joka saa alkoholista ja muista päihteistä suuria terveyshaittoja. Olettaisin että päihteidenkäytön kokonaishaitat kansallisella tasolla eivät kovin suuresti muuttuisi.

Kannabiskeskustelu on hyvin paljon mielikuvien ja äärimielipiteiden värittämää. Kaikilla on mielipide mutta hyvin harvalla keskustelijalla on asiasta kokonaisvaltaista käsitystä. Hyvä-paha asettelu ei toimi näin laajassa asiassa johon liittyy terveysvaikutukset, oikeuslaitoksen toiminta, ihmisen syrjäytyminen ja rikollisuus. Rikollisuuden muutoksesta esitetään puolin ja toisin arvioita. Kuinka moni keskustelijoista toimii mukana tälläisessa rikollisuudessa, poliisissa tai oikeuslaitoksessa ja ymmärtää asioiden todelliset seuraukset. Tuskin monikaan.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #103

Oula, Jani ja Ari:
Pystyttekö te lainkaan ymmärtämään, mikä on kirjoitukseni näkökulma?
Osaatteko perustella, miksi yhteiskunnan tulisi rohkaista ihmisiä haitalliseen ja epäterveelliseen käytökseen laillistamalla (dekriminalisoimalla) uusia päihteitä?

Imppaaminen ja sienet ovat potentiaalisesti vaarallisia jopa kertakäytettynä, siksi niitä ei käytetä paljon, vaikka ne ovat "laillisia".
Kannabiksen maine "vaarattomana", mitä tekin ruokitte, taas aiheuttaa sen, että jos se laillistetaan, käyttö räjähtää käsiin. Se näkyy sitten pitkän aikavälin haittojen suurena lisääntymisenä.

Miksi yhteiskunnan kannattaisi lisätä epäterveellisten päihteiden kokonaiskäyttöä? Siihen haluaisin vastauksen.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta Vastaus kommenttiin #107

Mielestäni en ole väittänyt tai ruokkinut mielikuvaa että kannabis on vaaraton päihde, se ei ole. Liikaa käytettynä ja psykoosiherkille henkilöille se on terveydelle haitallista. En kiistä tätä tosiasiaa.

Jos kannabis laillistetaan niin sen käyttö räjähtää käsiin. Räjähtääkö? Eikö se ole jo räjähtynyt jos ajatellaan että tietyistä ikäluokista pitkälti yli 25 % on kokeillut ja on pikkukuntia jossa paljastuu useiden kymmenien tai yli sadan hengen kannabisrinkejä. Eli voidaan todeta että sen käyttö on yleistynyt huimasti.

Miksi yhteiskunnan kannattaisi lisätä päihteiden kokonaiskäyttöä. Ei kannatakaan. Käyttö lisääntyy siitä huolimatta että kannabis on laitonta. Dekriminalisoinnilla vaan pystytään hallitsemaan sen käytön yleistymisen aiheuttamia lieveilmiöitä paljon halvemmin ja tehokkaammin kuin pitämällä se laittomana. Luuletko sinä tosiaan että muutamalla päiväsakolla käyttörikoksesta on mitään todellista ehkäisevää vaikutusta käyttömääriin. Tuskinpa. Jos kannabis laillistetaan niin silloin valtio pystyy lainsäädännöllä vaikuttamaan mm. seuraaviin asioihin.
- virallisessa myynnissä olevan aineen laatu ja kehittäminen turvallisemmaksi (taataan tasalaatuinen THC-pitoisuus sopivalla tasolla eli käyttäjien on helpompi arvioida käytettävää annostusta ja psykedeelistä vaikutusta)
- estää vaarallisten (ja laillisten) "muuntohuumekorvikkeiden" yleistymisen ja näiden haittavaikutuksia
- oikeuslaitoksen ja poliisin työmäärät pienevät kannabisjuttujen osalta ja näiden työpanos voidaan keskittää vakavampiin ja tärkeämpiin asioihin
- tietyt rikollistyypit menettävät yhden tärkeimmistä tulonlähteistänsä
- estetään nuorten ja muiden pilven polttajien ajautuminen rikollismaailmaan kanssa tekemisiin (kummastakohan normaalituloinen viikonloppupolttelija ostaisi mielummin pilvensä, diileristä vai alkosta).
- velanperintä ja vasikanmuilutustyyppinen rikollisuus vähenisi
- pilvenpoltosta aiheutava sosiaalinen syrjäytyminen ja leimautuminen etenkin nuorten keskuudessa vähenisi
- kannabisongelmaiset voisivat hakea apua helpommin ja pienemmin seuraamuksen terveydenhuollosta
- pilvenpoltto voitaisiin ottaa esiin terveydenhuollosta tai työterveydessä kuten tupakointi tai alkoholinkäyttö ilman ongelmia polttelijalle
- käyttörikoksista ja pienimuotoisesta kasvatuksesta annettavat sakot ja tuomiot eivät toimi toivotulla tavalla. Ehkäisevä vaikutus on minimaalinen mutta aiheuttaa pahimmillaan lisää ongelmia ja syrjäytymistä
- kannabis on muutaman vuoden päästä iso bisnes ja nuoret syrjäytyvät jatkuvasti. Uhkakuvana on että katujengiytyminen ja jengiytyminen yleistyy ja kannabiksesta tulee heidän päätulonlähteensä johtuen suuresta kysynnästä mm. nuorten keskuudessa. Pahin skenaario on että alkavat reviirisodat että kuka myy ja missä?

Yhteiskunnan ei kannata lisätä päihteiden kokonaiskäyttöä mutta se lisääntyy kaikesta huolimatta. Se että meillä on kohta 10-30% kansasta kannabisrikollisia jotka elättävät isoa rikollisjoukkoa (kuten kieltolain aikaan trokareita) ei ole yhteiskunnan etu. Huumesota on ajat sitten hävitty. Se että mennään kohti amerikkalaismallista oikeustuomiokäytäntöä tai Meksikolaistyylistä huumemaailmaa ei ole kenenkään muun kuin pienen bisneseliitin etu.

Mikä sitten olisi toimiva keino siihen ettei nykytilanne pahenisi. Kieltolaki ei toimi kuten huomaat vai miksi n. 25 % ammattikouluikäisistä nuorista on kokeillut kannabista. Huumepoliisinpäällikkö liitetään miljoonien eurojen bisneksiin. Kuten huomaat niin nykytilanne ei toimi. Ja tuskin tuomioiden koventaminenkaan auttaa. Se lisää vaan tuotteen hintaa ja lisää huumekauppiaita tulee esiin. Lisäksi tuomioiden koventaminen lisää taas väkivaltaa vasikoita ja viranomaisia vastaan. Ottamalla ala "hallintaan" kuten aikoinaan alkoholin osalta kieltolain loputtua saadaan kokonaishaitat ja -kulut kaikkein pienimmäksi.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Ajatuksesi viisaasta yhteiskunnasta yksilön alhaisten viettien yläpuolella on oksettavaa totalitarismia. Meillä Suomessa yhteiskunta on kansalaisen palvelija, jolle annostellaan valtaa vain sen kykyjen mukaan eli varsin vähän. Silloinkin varmistetaan, että yhteiskunta on aina täydessä vastuussa siitä, miten se kohtelee isäntäänsä yksilöä.

Kannabis ei ole kohtuukäytössä vaarallista eikä juurikaan edes haitallista, sen tiedän kokemuksesta. Sen voisi yhtä hyvin sallia, mutta ongelmana ovat sinunlaistesi tietämättömien asenteet.

Jaakko Häkkinen

Jouni, tulkitset mustavalkoisesti. Totalitarismia, hah! :-D
Yhteiskunnan tulee ohjata yksilöä viisaisiin ja järkeviin valintoihin, ettei hän hetken huumassa tee itselleen ja muille vahingollisia valintoja. Se oli pointtini.

Tämän ideaalin yhteiskunnan vastakohtia ovat diktatuuri ja "äärianarkismi"; kumpaa sinä siis kannatat?

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Kannattaisi kohtuuharmittomat päihteet pitää yhteiskunnan "viisaassa" kontrollissa, kuin että sitten porukka alkaa näpertää omatoimisesti jotain kivaa päätäsekoittavaa, kuten tämän linkin blogissa

http://vivianlaukka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15836...

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna

Vertaamalla kannabista ja alkoholia väittäen jälkimmäistä terveellisemmäksi sen 'verisuonia puhdistavan' vaikutuksen vuoksi on jotain täysin käsittämättömän älytöntä. Olisin sen ehkä saattanut jotenkin vielä ymmärtää jos kannabiksen hyöyjä olisi tuotu vastaavasti esille, mutta harvoinhan näissä keskusteluissa on helppo löytää riittävää objektiivisuutta. Onnistuit jotenkin hienosti kaunistelemaan alkoholin aseman yhteiskunnassamme kannabiksen kustannuksella, mutta totuushan on toinen.

Dekriminalisointi ei ole laillistamista, vaan rangaistavuuden poistamista. Se, että yksilönvapauden nojalla ajetaan jotain asiaa eteenpäin ei ole yhtään mielestäni väärin. Yhteiskunta koostuu yksilöistä. Korostaisin myös sitä, ettei nykyinen kieltolaki ole onnistunut tehtävässään. Pitäisikö siis etsiä jotain muita ratkaisumalleja?

Jaakko Häkkinen

Mika hyvä, et voi kiistää sitä tulosta, että alkoholin nauttiminen kohtuudella näyttää pidentävän elinikää. Kannabiksesta ei ole samanlaisia tuloksia. Kuten huomasit, verisuonten puhdistuminen oli vain pohdintaa siitä, mistä tällainen tulos voisi johtua.

Mitä eroa sitten on dekriminalisoinnilla ja laillistamisella?

Nykyinen kieltolaki on sikäli onnistunut, että kannabiksen käyttö ei ole yleisempää, jolloin siitä ei ole yhteiskunnalle niin paljon haittoja.

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna

En sitä kiistänytkään, etteikö alkoholilla olisi sellaisia vaikutuksia. Eittämättä perin hieno asia, mikäli joku saa vuosia lisää elämäänsä sopivalla alkoholin säännöstelyllä. Se suotakoon kaikille. Toisaalta alkoholia ei ikipäivänä määrrättäisi lääkkeeksi (luultavasti ihan syystä), kun taas kannabista määrätään ilman pelkoa perinteisten kipulääkkeiden haittavaikutuksista. Eikö silloin sen voida ajatella pidentävän elinikää myös? Esimerkiksi tämä tapaus on aika pysäyttävä: http://edition.cnn.com/2013/08/07/health/charlotte....

Dekriminalisointi sallii ainoastaan käytön ja mahdollisesti kasvattamisen omaan käyttöön, mutta varsinaisia kannabismyymälöitä ei saa perustaa eikä käyttöä tai myyntiä veroteta. Coloradon ja Uruguayn malli on laillistamista eikä pelkkää dekriminalisointia. Mielestäni melko selkeä ero.

Mitä tarkoitat 'yleisempää'? Yleisempää kuin koska? Se, että kannabis dekriminalisoitaisiin ei tee naapurin mummostasi kannabiksen ongelmakäyttäjää. Ei kaikki ole alkoholistejakaan vaikka alkoholi onkin laillista. Selitätkö vielä tarkemmin, että millä tavoin kieltolaki on edes sikäli onnistunut jos käyttäjämäärät lisääntyvät jatkuvasti. Kyllä, varmasti tulisi lakimuutosten myötä piikkejä tilastoihin, sitä en epäile hetkeäkään. Silti itseäni toistaen, ei kaikista tule niitä alkoholisteja.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #111

OK, ero on selkeä. Mutta teidän "laillistajien" pitäisi kertoa, kuka kulloinkin kannattaa mitä, dekriminalisoimista vai laillistamista, ja minkä ja mille tasolle asti ja valtionmonopolia vai yksityisyrittäjyyttä jne. Minä en ole telepaatti.

En ole sanonut muuta kuin että kannabiksen käyttö yleistyy, jos se dekriminalisoidaan - tämänhän juuri itsekin tunnustit. Käyttö yleistyy = haitat yleistyvät.

Miksi yhteiskunnan pitäisi rohkaista ihmisiä epäterveellisiin elintapoihin? Sehän tietää vain lisää terveydenhoitokuluja.

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna Vastaus kommenttiin #115

Luultavasti pitäisi kertoa, mutta muuttaisiko se silti teidän vastustajien kantaa asiaan ollaanko sitä laillistamassa vai dekriminalisoimassa? Kansalaisaloitteessa ajetaan dekriminalisaatiota, joten puolustajien voidaan ajatella seisovan joka tapauksessa sen takana. Itse olisin täyslaillistamisen kannalla, koska silloin voitaisiin hyödyntää hampun koko taloudellinen potentiaali.

Yhteiskunnan ei pidä rohkaista epäterveellisin tapoihin, sehän on selvä. Yritin kuitenkin sanoa sitä, että kannabiksen käyttö yleistyy kaikesta huolimatta tälläkin hetkellä. Vauhti on ehkä on eri kuin tilanteessa jossa se olisi dekriminalisoitu, mutta tavoittaa kuitenkin suhteellisen suuren määrän potentiaalisia asiakkaita.

Otetaan esimerkiksi myös tällainen tilanne: Suomalainen EU:n jäsen on matkustanut EU:n jäsenmaa Hollantiin ja harrastanut siellä paikallista kulttuuria eli vieraillut coffee shopeissa. Suomeen saavuttuaan poliisi tekee ratsiassa huumetestin joka näyttää positiviista kannabikselle, vaikka varsinaisesta käyttökerrasta on jo monta päivää aikaa. Tässä vaiheessa on erittäin suuri mahdollisuus, että tavallinen tallaaja joutuu järjettömän suuriin ongelmiin (työpaikan menetys esimerkiksi) vaikkei ole tehnyt minkäänlaista rikosta. Periaatteessa tässä pitäisi noudattaa kaksoisrangaistavuutta, mutta mitään takeita sen noudattamisesta ei ole.

Toinen tosimaailman esimerkki on vaikkapa sellainen, että nuori on huomannut kannabiksen olevan hänelle ongelma ja haluaa hakeutua hoitoon. Haluaako hän ottaa riskin siitä, että ajokortin, koulutuspaikan tai työpaikan saanti saattaa olla mahdototona mahdollisen huumausainetuomion vuoksi? Syrjäytymisen riski kasvaa ja yhteiskunnalle koituu kustannuksia.

Minä ainakin pystyn näkemään sen, miten dekriminalisointi selkeyttäisi asioita monessa kohtaa. Jopa pelkästään sillä voitaisiin säästää selvää rahaa, kun satunnaisen Hollannin matkaajan kuulustelut, oikeudenkäynnit, valitukset yms. voitaisiin unohtaa kokonaan puhumattakaan menetetyistä verotuloista kun kyseisen henkilö työpaikka lähtee alta. Toisaalta taas jos kannabis on koitunut käyttäjälle ongelmaksi hänet ohjattaisiin hoitoon aivan kuten alkoholistikin työpaikalla.

Nämä ovat ihan todellisia skenaarioita. Kun kannabis jatkaa koko ajan yleistymistään, ei paluuta enää vanhaan 'kannabiksettomaan Suomeen' ole. Tällöin yhteiskunnan on mukauduttava sopivassa suhteessa hyötyihin ja haittoihin. Tällä hetkellä siitä ei ole kuin pelkkää haittaa sekä yhteiskunnalle että yksilöille.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #117

Kiitos, eli sinustakaan yhteiskunnan näkökulmasta dekriminalisointi ei kannata. Silti lopussa taas kirjoitat: "Tällä hetkellä siitä ei ole kuin pelkkää haittaa sekä yhteiskunnalle että yksilöille."

Toistan: jos kokonaiskäyttö kasvaa, kokonaishaitat kasvavat. Miksi suljet silmäsi tältä? Ei dekriminalisointi poista ongelmia, se vain muuttaa niitä.

Esimerkkisi vaikuttavat turhan kärjistetyiltä...
- Jos tyyppi on juuri tullut Hollannista, miksi poliisit uskoisivat, että hän olisi käyttänyt kannabista Suomessa? Ellei sitten kotietsinnässä löydy, jolloin rikos Suomessa onkin jo totta.
- Miksi nuori joutuisi ongelmiin hakeutuessaan hoitoon, ellei hän enää käytä? Millä perusteella häntä voitaisiin syyttää mistään ilmaan konkreettista näyttöä?

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna Vastaus kommenttiin #120

En suinkaan sanonut, etteikö se kannattaisi. Enkö sanonutkin, että dekriminalisointi selkeyttäisi asioita ja säästäisi kustannuksia? Miten siis päättelit, ettei se mielestäni kannatta? Laillistaminen olisi mielestäni vieläkin parempi vaihtoehto.

En myöskään sulje silmiäni haittojen kasvulta. Sehän olisi perin typerää, koska haitat kasvavat tälläkin hetkellä käytön lisääntymisen myötä. Nykyinen järjestelmä ei vain mahdollista, että niihin voitaisiin puuttua riittävästi.

Esimerkit oli tarkoituksella kärjistettyjä, jotta pointti tulisi esille. Voin toki avata hieman mitä ajattelin kerran kyseenalaistit.

- Poliisi voi koska tahansa puhalluttaa sinut liikenteessä ja samassa yhteydessä tehdä huumetestin. Ei siihen tarvitse sen kummempia syitä. Kärjistetty esimerkki, myönnän, mutta kohdalle jos sattuu niin siitä koituva harmi on täysin kohtuutonta.
- Miten käänsit asian niin, ettei esimerkin nuori enää käyttäisi kannabista? Enhän minä niin sanonut alkuunkaan, vaan sitä, että haluaa hakeutua hoitoon kun kannabis on muodostunut ongelmaksi, muttei uskalla hakea apua. Ei kai tuossa ollut mitään epäselvää?

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #125

Kirjoitit:
"Yhteiskunnan ei pidä rohkaista epäterveellisin tapoihin, sehän on selvä."
Minusta se merkitsee, ettei kannabista ole syytä dekriminalisoida/laillistaa.

Logiikassasi on nyt jokin aukko... Haluat lisätä kannabiksen käyttöä ja siten sen haittoja, JOTTA saataisiin haittoja vähennettyä. Kuulostaa hölmöläisten peitonpidennysoperaatiolta, jossa jalkopäähän ommellaan kaistale pääpuolesta. :-)

- Alkoholi on laillista, mutta silti kännissä ajaminen on rikos! Ei pidä ajaa autoa pilvipäissään, se on nimittäin rikollista silloinkin, vaikka muu käyttö dekriminalisoitaisiin.
- Haluaa apua ongelmakäyttöön, kunhan ei tarvitse lopettaa käyttöä? Huhhuh. :-) Toimisi varmaan yhtä hyvin kuin AA-kerhojen "tintataan vain kerran viikossa" -illat!

Käyttäjän MikaPenna kuva
Mika Penna Vastaus kommenttiin #128

Varmaan parempi lopettaa tässä kohtaa julkinen nolaaminen, jos ei ole edes pienintäkään tahtoa yrittää ymmärtää lukemaansa. Jatkan mielelläni vänkäämistä vaikka sähköpostitse, joka on muotoa etunimi.sukunimi@gmail.com.

Toimituksen poiminnat