Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Etninen tilastointi tutkijan näkökulmasta

Perussuomalaisten Olli Immonen ehdotti äskettäin etnisten ryhmien tilastointia Suomeen. Keskustelupuheenvuoroissa on odotuksenmukaisesti vedetty esiin Hitler-kortti, koska Immonen on myös kansallismielisen Suomen sisun -yhdistyksen puheenjohtaja.

 Ehdotuksen vastustajilta on kuitenkin jäänyt huomaamatta, että Immonen puhuu tilastoinnista, ei henkilörekisteristä. Henkilötietolaki nimittäin kieltää arkaluontoisten (mukaan lukien etninen tai uskonnollinen identiteetti) tietojen keräämisen. Meillähän kerätään jo tilastoa esimerkiksi uskonnollisista ryhmistä, mutta missään ei silti tietääkseni ole henkilötietorekisteriä, jossa yksilöiden kohdalla mainittaisiin, mihin uskonnolliseen ryhmään hän kuuluu.

 Tarkastellaanpa siis Immosen ehdotusta sellaisena tilastointina kuin hän siitä puhui – ei henkilötietorekisterinä, jollaiseksi se on väärintulkittu. Minkäänlaisia edes virtuaalisia hihamerkkejä ei kukaan ole etnisten ryhmien jäsenille ehdottanut!

 

Tutkijan näkökulma

 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa tilastoidaan jo eräitä etnistä taustaa kuvaavia muuttujia kuten äidinkieli ja syntymämaa. Näistä ei kuitenkaan voi suoraan päätellä henkilön etnisyyttä, joka on viime kädessä identiteettikysymys. En itse ole sosiologi tai kulttuuriantropologi, mutta toimin väljästi määritellen etnohistorian kentällä: Suomen alueen etnisten ryhmien menneisyys ja historiallinen vuorovaikutus liittyvät käsittelemiini aiheisiin. Historiallisen kielitieteen osa- ja apualojen kuten lainasanatutkimuksen ja paikannimistöntutkimuksen perusteella meillä on jonkinlainen kuva siitä, mitä kieliryhmiä (~ etnisiä ryhmiä) maassamme on aiemmin elänyt.

 Eteläisen Suomen saamelaisten ja rannikon varhaisten germaanien sulautuminen suomenkielisiin sekä suomen- ja ruotsinkielisen alueen vuorotteleva laajeneminen ja supistuminen ovat tärkeitä etnohistoriallisia aiheita. Niihin toisivat lisävalaistusta nykyajan etnisten identiteettien muutokset etnisten ryhmien kohdatessa. Mielenkiintoista olisi saada tilastotietoa esimerkiksi siitä, (1) miten seka-avioliitot etnisten ryhmien välillä vaikuttavat perheen lasten etniseen identiteettiin; (2) kuinka usein etninen identiteetti kulkee yhdessä äidinkielen, uskonnon tai jonkin muun konkreettisemman tekijän kanssa ja minkä kanssa useimmin; (3) vetääkö lasten identiteetti näiden varttuessa (tai puolison identiteetti) mukaansa vanhempien identiteetin, silloin kun lasten identiteetti lähestyy valtaväestön identiteettiä; (4) miten kansalaisuusidentiteetti ja etninen identiteetti vaikuttavat toisiinsa ja tiedostetaanko näiden ero; (5) kuinka monta sukupolvea etninen identiteetti säilyy valtaväestön paineessa ja vaihtuuko se nopeammin vai hitaammin kuin äidinkieli; jne.

 Tärkeää olisi nimenomaan seurantatilastointi, eli pitäisi saada tietoa myös henkilön ja perheen aiemmista vastauksista, jotta voitaisiin seurata etnisen identiteetin muutoksia. Syntymämaa ja äidinkieli kun eivät elämän aikana muutu, joten näiden tekijöiden kartoittaminen ei anna riittävää tietoa identiteetistä. Lisäksi saman kansalaisuuden/maan ja äidinkielen alle voi kuulua erilaisia etnisiä ryhmiä. Olisi myös erittäin mielenkiintoista saada selville, mitkä seikat erottavat perheitä tai ryhmiä, jotka sulautuvat nopeasti valtaväestöön, ja perheitä tai ryhmiä, jotka säilyttävät etnisen identiteettinsä useiden sukupolvien ajan.

 Seurantatilastointi voitaisiin varmaan käytännössä hyvin toteuttaa anonyymisti, esimerkiksi niin että lomakkeessa kysyttäisiin myös aiemmasta identiteetistä, tai ainakin tulokset tarjottaisiin tutkijain käyttöön nimettöminä – henkilötietorekisteriä ei edelleenkään koottaisi.

 Immosen ehdottama asteikko, jossa on sellaisia kategorioita kuin "afrikkalainen", on kuitenkin aivan liian epätarkka tutkimuskäyttöön. Hyödyllisintä olisi saada tietää sekä henkilön kansalaisuusidentiteetti että etninen identiteetti: joku Suomeen muuttanut voi olla alkuaan ruandalainen hutu, toinen ruandalainen tutsi, vaikka molemmilla ryhmillä on sama äidinkieli.

 

Tilastokeskus  

1. "Suomessa ei tilastoida etniseen ryhmään kuulumista, mutta väestötilastossa on eräitä etnistä taustaa kuvaavia muuttujia kuten äidinkieli ja syntymämaa."

 Kuten edellä esitin, nämä muuttujat eivät riitä identiteettitutkimuksen tarpeisiin.

2. "Etnisyyden tutkijat luonnehtivat etnisyyttä etnisen ryhmän ja etnisen identiteetin avulla. Etnistä ryhmää luonnehtivat yhteinen alkuperä ja kulttuuri, etninen ryhmäidentiteetti ja ryhmäinteraktio sekä muista etnisistä ryhmistä poikkeava elämäntapa. Yksinkertaisesti ilmaisten samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla."

 Immosta on syytetty rasistiksi, kun hän sanoi kuten tilastokeskuksen tutkija, että samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla. Lienee syytä lisätä tarkentava kohta "joissain asioissa" – on varmasti kärjistys antaa ymmärtää, että he ajattelisivat kaikista asioista samalla tavalla.

 3. "Etnisyyttä koskevien tietojen kerääminen ja julkaiseminen on Suomessa sallittua. Etnisyystilastoja ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, koska nykyisin väestötilastointi perustuu rekisteriaineistoihin."

 Tilastointi ei siis riko henkilötietolakia. Miksei rekisteriaineistoista ole mahdollista johtaa nimettömiä tilastoja?

 

Identiteettitutkimuksen kannalta nykyisin tilastoitavat tiedot äidinkieli ja syntymämaa ovat riittämättömiä. Siksi kannatan Immosen ehdotusta etnisen tilastoinnin aloittamiseksi esim. väestönlaskennan yhteydessä – kunhan varmistetaan, ettei kerätä minkäänlaista henkilörekisteriä, jossa yksilöidyn, tunnistettavan henkilön kohdalla olisi tietoja hänen identiteetistään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Hyvänen aika!

Ettäkö Absurdistanista sittenkin
vielä löytyy täyspäisyyttä!

Nostan omaa hattuani.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Jaakko Häkkinen

Kiitoksia! Olipa nopea kommentti, ottaen huomioon kellonajankin... :-)

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™

Kävin varsin lukasemmassa tuon Immosen
kirjoituksen ja kommendeeraukset.
Suurin osa kommendeeraajistahan kirjoitti
itsensä ulos koko asiasta oitis parilla ekalla
lauseella.

Miten osaakin inimiset jossain toisella
foorumilla keskustella ihan normaalisti,
mutta sitten Immosella todistavat oman
piikaisen sielunsa tolan kirjoittamalla
sen koko kinkerpiirin töllisteltäväksi.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #14

Ed. Immonen olisi voinut kirjoittaa itsensä sisään aiheeseen kertomalla, miksi hän moista rekisteröintiä haluaa. "Olisihan se kivaa tietää" ei ole erityisen vakuuttava argumentti.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #16

Juuri näin. Ehdotettu jaottelu oli myös erikoinen sekasotku äidinkielen, maanosan ja etnisen ryhmän välillä. Tästä jaottelusta ei voi sinänsä päätellä, mitä tietoja hän olisi halunnut tilastoida. Ainakin "afrikkalaisen" tai "aasialaisen" tilastoiminen on yhtä tyhjän kanssa. En suoraan sanottuna usko, että hän tai avustajansa oli miettinyt asiaa kovinkaan huolella.

Minä en usko mihinkään kauhuskenaarioihin, mutta pidän mahdollisena että Immonen olisi vain halunnut monitoroida, minkä etnisen ryhmän osuus kasvaa. Immonen on erittäin kiinnostunut näistä asioista, mutta mikäli hän ei pysty perustelemaan, miksi hän haluaa tällaiset tilastot, hän on jo epäonnistunut hankkeessaan.

Käyttäjän harmaasusi kuva
Harmaasusi ™ Vastaus kommenttiin #17

# Salminen
# Nyqvist

Olkoon Immonen vaikka adam bärfi,
sama se sille, mutta mikä se tuossa
hallitukselle osoitetussa kirjalsessa
kysymyksessä on niin vaikea ymmärtää?

a) Immonen perustelee UNECE:n mukaan:
"Nämä tiedot ovat tärkeitä kulttuurisen
monimuotoisuuden ja etnisten ryhmien
yhteiskunnallisen aseman ymmärtämiseksi..."

b) Sitten Immonen selventää erikseen
sangen monisanaisen kirjavasti tuota
yllä olevaa suositusparagraafia.

Vastaajan - hallituksen tehtävänä on
ottaa selvää mistä asiassa on kyse,
mikä on substanssi.
Ja vastata.

c) Lopuksi Immonen kysyy:
"Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin?"

Minä ainakin tunnen kovinkin monta paljon
huonommallakin ulosannilla näytille tulevaa
esiintyjää - läpi koko puoluekirjon.

Mieleeni ei tulisi koskaan heti alkuunsa
arvottaa heidän kirjoitus/puhetaitoaan,
vaan aivan ensimmäiseksi - aiheesta
riippuen, yritän selvittää mikä on em.
kirjoituksen tai puheen ns. clou.

Vasta sitten on ivan ja pilkan aika,
jos se kerran on tehtävä.

Lisäksi vielä paremmille kirjoittajille kivi ░,
jolla kivittää huonompiaan.


█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
H a r m a a s u s i ™ 2 0 1 3

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Tutkijathan voivat aivan hyvin tehdä nimettömiä kyselyjä sopivan taustan omaavien henkilöiden osalta. Silloin kysymykset voi asettaa täsmälleen niin tarkalle tasolle kuin tutkimus edellyttää.

Immonen rasistikavereineen haluaisi saada aikaan juuri henkilörekisterin, jonka perusteella voisi osoittaa sormella mitkä etniset ryhmät työllistyvät huonosti, menestyvät koulussa heikosti ja ennen kaikkea minkä tyyppisiin rikoksiin syyllistyvät suomen-suomalaista kantaväestöä useammin. Immosen ilmeinen tarkoitus on tilastojen rasistinen hyödyntäminen. Ei hän sitä tilastoa mihinkään muuhun tarvitse.

Ihan yhtä vilpittömässä mielessä esitetty idea kuin olisi liivijengiläiseltä ehdotus poistaa kokonaan lupakäytäntö automaattiaseiden hankinnasta metsästyksen helpottamiseksi.

Jaakko Häkkinen

Börje, olisi tärkeää saada kattavaa aineistoa. Pienet otannat eivät anna kokonaiskuvaa.

Missä Immonen sanoo haluavansa henkilörekisterin? Taisit lukea väärin, hän puhuu tilastoista.

Meillähän on nyt jo tietoa syntymämaan mukaan työllisyydestä ja rikollisuudesta. Eihän etninen tilastointi toisi mitään lisää siihen, etenkään kun rikollisuuden ja työllisyyden ei tarvitsisi kuulua mitenkään etniseen tilastointiin.

Kerropa, miten siis etnistä tilastoa edes voisi "hyödyntää rasistisesti"?

Olisi mielenkiintoista tietää, millä tahdilla kansalaisuuden saamisia tapahtuu eri ryhmissä, mistä erot voisivat johtua ja miten identiteetti muuttuu tämän johdosta. On vaikea nähdä, miten tätä voisi käyttää kaasukammioinnin välineenä...

Sinä sorrut nyt tuomitsemaan viestintuojan, etkä lainkaan keskity itse viestin sisältöön. Tiedostatko ennakkoluuloisuutesi? Se on tökeröä "ryhmismiä". :-)

Heli Hämäläinen

Transsukupuolisista kerätään tietoa väestörekisteriin yksittäisiä luovutuksia silmällä pitäen:

40 §

Sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset

Väestötietojärjestelmään talletettu transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto sekä tieto hänellä välittömästi ennen sukupuolen vahvistamista olleesta entisestä henkilötunnuksesta ja mahdollisesta entisestä etunimestä voidaan luovuttaa vain:

1) sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn kyseisen henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamiseen; sekä

2) muulle yksilöidyssä asiassa tietoja pyytävälle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka välttämättä tarvitsee tiedot kyseisen henkilön yksilöintiä taikka hänen henkilö- ja perheoikeudellisen asemansa tai toimintakelpoisuutensa selvittämistä varten.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Sellainen tilaistointi voisi olla hyvä jossa kansalaiset saavat it se päättää identiteettinsä. Minä esim. pidän itseäni ensi sijassa savolaisena.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Kvantitatiiviset aineistot ja menetelmät eivät välttämättä ole järin hedelmällisiä identiteettitutkimukseen. Vastausvaihtoehtojen asettaja pääsee tuolloin etukäteen määrittämään tuloksia. Identiteettikategorioiden taustalla oleva tarina ja merkitys jää puuttumaan ja tulkitsijalle tietämättömäksi. Joskus parhaiten integroitumista kuvaisi vastausvaihtoehto ”Mitä vittuu se sulle kuuluu”, mutta sellaista ei todennäköisesti kyselylomakkeeseen aseteta eikä näin tulkittaisi.

Monissa maissa maahanmuuttajataustaisille on tärkeätä itse hakea omaa olemista ja erilaisuutta kuvaavia käsitteitä. Integroitumista ilmentävät ja edistävät määreet ovat usein alun perin haukkumasanoja, jotka asianomaiset ottavat haltuun, ja tähän liittyy usein tiettyä huumoriakin.

Esimerkiksi Saksassa turkkilaistaustaisten keskuudessa hyvä itsemääritelmä on „Deutschländerin” tai „Deutschländer” erotuksena kantasaksalaisesta, „Deutscher” tai „Urdeutscher”. Alun perin tämä oli turkin kielellä haukkumasana, jolla Turkin turkkilaiset nimittelivät Saksasta palaavia turkkilaisia paluumuuttajia, ja se on sitä paitsi myös makkaralaatu. Berliiniläinen lakinainen Seyran Ateş kirjoittaa, että hänelle sopii tästä huolimatta - tai tämän takia - hyvin olla „Deutschländerin”. Se ilmentää sentään jonkinlaista kuulumista.

Immosen tekstiä on sinänsä tulkittu taas pahantahtoisesti väärin irrottamalla asiayhteydestään lause ”Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla”. Kappaleessa oli kyse kansainvälisessä väestölaskentasuosituksesta. Ei persu ja kansanedustaja voisi väittää, että kaikki etniset suomalaiset ajattelevat ja varsinkaan käyttäytyvät samalla tavalla, kun on joka hetki ilmeistä, ettei näin ole.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

'Immosen tekstiä on sinänsä tulkittu taas pahantahtoisesti väärin irrottamalla asiayhteydestään lause ”Samaan etniseen ryhmään kuuluvat ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät samalla tavalla”. Kappaleessa oli kyse kansainvälisessä väestölaskentasuosituksesta. Ei persu ja kansanedustaja voisi väittää, että kaikki etniset suomalaiset ajattelevat ja varsinkaan käyttäytyvät samalla tavalla, kun on joka hetki ilmeistä, ettei näin ole.'

"Laskuharjoitusten malliratkaisuissa olevat virheet eivät oikeuta esittämään näitä samoja virheitä tentissä oikeina ratkaisuina." Huono peruste on aina huono peruste, vetoaa se sitten mihin auktoriteettiin tahansa.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Lähestyt asiaa. Kattavakin tilastollinen aineisto on käytännössä arvoton ilman alla oleva mikrodataa. Vaikka se mikrodata olisikin anonyymiä, sen on oltava kuitenkin niin tarkkaa, että yhdistämällä se esimerkiksi henkilörekisteriin, siitä saadaan nykyisin 'data mining' menetelmin käytännössä lähes 100% tarkka rekisteri. Joten kyllä, kyse on rekisteristä.

Asia onnistui jo 1940-luvulla, miksi ei sitten nyt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_American_int...

Lainaus ylläolevasta:
"The United States Census Bureau assisted the internment efforts by providing confidential neighborhood information on Japanese Americans. The Bureau's role was denied for decades, but was finally proven in 2007."

Käyttäjän kolhi kuva
Jaakko Kölhi

"missään ei silti tietääkseni ole henkilötietorekisteriä, jossa yksilöiden kohdalla mainittaisiin, mihin uskonnolliseen ryhmään hän kuuluu."

Valtio ainakin tietää mihin uskonnolliseen ryhmään minä kuulun, ruksi on valmiiksi oikeassa kohdassa veroilmoituksissa ym lomakkeissa. Jos etnisyyttä aletaan tilastoida, pitää olla tarkkana, ettei synnytetä rekisterejä, joista voidaan poimia kaikki tietyn ryhmän edustajat yhteystietoineen. Vaikka tieto olisi kuinka turvassa ja monen lukon takana, aina voi tilanteet muuttua niin, että se leviää vääriin käsiin.

Ari Lotvonen

Kyllä, tuo tilastointi (Immonen) tarkoittaa anonymous tilastointia.

Olen kaksi kertaa laskettu EA:n census:een. Siinä kysytään rotua (race) - molemmilla kerroilla olen laittanut raksin ruutuun "white". Mutta se lomake on anonymous. Sitten on erikseen lomakkeet joissa annetaan henkilötiedot, mutta niissä ei kysytä rotua.

Osoittaa suomalaisten suvakkien vajaaälyisyyttä kiihkossa vastustaa (natsi yms.) Immosenkin esittämää anonymous tilastointia.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Yhdistyneissä Kuningaskunnissa:

"Under section 8 of the Census Act 1920, whoever refuses or neglects to comply with the census, makes a false declaration, makes, signs, or delivers a false document, or causes the same, or refuses to answer, or gives false answers, shall be liable on summary conviction and face a maximum fine of £1,000."

Kuinka täysin anonyymin vastauksen perusteella voidaan määrätä rangaistus yksilölle? Tuon 'refuses or neglects' osuuden ymmärrän, jos kysely tehdään ovelta ovelle. Mutta siitä eteenpäin kaikki vaihtoehdot edellyttävät, että yksilötiedot ovat löydettävissä ja tarkistettavissa.

Ari Lotvonen

Kysely tehdään ovelta ovelle. Kuukauden parin ajan kiertävät talosta taloon (shack:sta shack:iin). Ja tulevat uudestaan, jos ketään ei ole kotona. 100% tarkuuteen ei ole tarkoituskaan päästä (se on mahdottomuus), kunhan sinne 95% paikkeille.

Henkilörekisterin hoitaa Home Office, jossa jokainen käy rekisteröitymässä ilman cencusta milloin vaan lapsi syntyy tms. Home Office antaa id:n, henkilökortin, syntymätodistuksen, passin jne.

(Vuoden 1920 lakia ei kukaan noudata/kunnioita edes Englannissa)

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu Vastaus kommenttiin #13

"In 2001 only 38 people were reported to have been prosecuted for refusing to complete a questionnaire. In 2011 those who refused to complete the census questionnaire or included false information could face a fine of up to £1,000. A team of compliance staff were recruited to follow up by visiting those householders who refused to complete a questionniare or where their questionnaire was not returned or completed correctly."

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Enkö vain ymmärrä, vai onko blogisti eri mieltä itsensä kanssa? Ensin on tämä: "pitäisi saada tietoa myös henkilön ja perheen aiemmista vastauksista, jotta voitaisiin seurata etnisen identiteetin muutoksia" ja hieman myöhemmin: "Seurantatilastointi voitaisiin varmaan käytännössä hyvin toteuttaa anonyymisti". Jos vastaukset ovat anonyymeja, kuinka ne yhdistetään aikaisempiin vastauksiin?

Yhdeksi ratkaisuksi blogisti ehdottaa aikaisempien identiteettien kysymistä, mutta tämä voisi johtaa naurettavuuksiin. "Juu, viime torstaina oli hieman suomenruotsalainen olo."

Lisäksi blogisti mainitsee lomakkeen. Mitä lomaketta tässä tarkoitetaan? Kyseessä ei ole mikään jo käytössä oleva lomake, tai ainakaan minä en tähän ikään mennessä ole saanut eteeni minkäänlaista kyselylomaketta väestötietojärjestelmästä, joten oletan, että sellaista ei ole olemassa.

Miksi etnisen identiteetin mahdollisen muuttumisen seuraaminen on tärkeää? Eivätkö aiheesta kiinnostuneet tutkijat voi selvittää asiaa omin päin, ilman että valtiovaltaa ja väestötietojärjestelmää sotketaan asiaan?

Jaakko Häkkinen

"Enkö vain ymmärrä, vai onko blogisti eri mieltä itsensä kanssa? Ensin on tämä: "pitäisi saada tietoa myös henkilön ja perheen aiemmista vastauksista, jotta voitaisiin seurata etnisen identiteetin muutoksia" ja hieman myöhemmin: "Seurantatilastointi voitaisiin varmaan käytännössä hyvin toteuttaa anonyymisti". Jos vastaukset ovat anonyymeja, kuinka ne yhdistetään aikaisempiin vastauksiin?"
-- Ajattelin sitä, että vastaajilta kysyttäisiin suoraan, mitä he viimeksi vastasivat. Tämähän onnistuu anonyymisti. Jos kyseessä on väestönlaskenta-tyyppinen kattava kartoitus, vastaajat ovat samat joka kerta, elleivät muuta maasta.

Ei se mihinkään naurettavuuksiin mene. En usko, että etninen identiteetti vaihtelee edes vuositasolla, useimmilla tuskin koko elämän aikana.

Ja lomake on tietysti mukana kaikenlaisissa kysymyksissä; on vain päätettävä, mitä kysytään ja kuka kirjaa tiedot ylös.

Kellä tutkijalla on resursseja selvittää satojentuhansien tai miljoonien ihmisten identiteetti? Ns. kvalitatiivinen selvitys voidaan toki tehdä, jossa seurataan esim. yhtä tai muutamaa perhettä vuosikymmenten ajan, mutta se ei anna läheskään riittävää tietoa.

Tilastot ovat erinomaisia tutkimuskäyttöön. Tässä on vain voitettavaa, kellään ei ole mitään hävittävää. Vai osaatko perustella, miten tällaista anonyymiä tilastoa voitaisiin käyttää kaasukammioittamiseen?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Tällä tavalla pientäkin otosta käytetään kaasukammioittamiseen: http://leskinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156230-ko...

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #21

Kuten aiemmissa kommenteissa sanoin, etninen tilastointi ei anna mitään uutta niihin tietoihin työllisyydestä tai rikollisuudesta, joita jo on saatavilla. Ei myöskään mitään sellaista kuin raiskaajan tuntomerkit uutisoinnissa.

Eli mikä on pointtisi, Sini?

Oletatko muuten, että Seppo olisi rasisti, joka EI julkaisisi tuntomerkkejä valkoihoisesta raiskaajasta?

Jaakko Häkkinen

"Valtio ainakin tietää mihin uskonnolliseen ryhmään minä kuulun, ruksi on valmiiksi oikeassa kohdassa veroilmoituksissa ym lomakkeissa. Jos etnisyyttä aletaan tilastoida, pitää olla tarkkana, ettei synnytetä rekisterejä, joista voidaan poimia kaikki tietyn ryhmän edustajat yhteystietoineen. Vaikka tieto olisi kuinka turvassa ja monen lukon takana, aina voi tilanteet muuttua niin, että se leviää vääriin käsiin."
-- Juuri tämä on tärkeää: henkilötietorekisterit ja nimettömät tilastot on pidettävä erillään. Tilastomainen tieto tulee olla kaikkien ulottuvilla, kun taas henkilötietorekisteri vain välttämättömien viranomaisten käytössä.

Toimituksen poiminnat