Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Magma vääristelee mielipidemittauksensa tuloksia

Ruotsinkielinen ajatuspaja Magma julkaisi juuri tuoreen mielipidemittauksen kansalaisten asenteista ruotsin kieltä kohtaan. Muutama lause Magman omassa uutisoinnissa kuitenkin herättää kummastusta.

 

1. "Under de fem senaste åren har motståndet mot den obligatoriska svenskundervisningen inte ökat, utan minskat med en procentenhet."

["Viiden viime vuoden aikana pakollisen ruotsinopetuksen vastustus ei kasvanut vaan väheni yhdellä prosenttiyksiköllä."]

 Tämä on totta, muttei koko totuus: samaan aikaan kun pakkoruotsia vastustavien määrä väheni 48 % → 47 %, pakkoruotsia kannattavien määrä väheni paljon enemmän: 50 % → 45 %. Tämä johtuu siitä, että epätietoisten osuus lisääntyi 2 % → 8 %. Koska epätietoisten määrä kasvoi pääasiassa (5/6 = 83,3 %) pakkoruotsin kannattajien kustannuksella, on pahimmanlaatuista vääristelyä uskotella, että vain pakkoruotsin vastustus olisi vähentynyt. Kokonaistilanteena nimittäin on, että vuonna 2008 pakkoruotsin kannattajat vielä voittivat 50 % vs. 48 %, kun taas vuonna 2013 pakkoruotsin kannattajat häviävät 45 % vs. 47 %.

 Tulosten uutisoinnin pitäisi antaa totuudenmukainen kuva tuloksista, ja totuus on, että pakkoruotsin kannatus on vähentynyt selvästi enemmän kuin pakkoruotsin vastustus – tämä seikka ei käy Magman uutisoinnista lainkaan ilmi.  

 Muistutettakoon lisäksi, että äskettäisen YLEn teettämän mielipidemittauksen mukaan jo lähes 2/3 suomalaisista (63 %) haluaa ruotsin vapaavalintaiseksi aineeksi. On omituista, että ruotsinkielisten teettämissä kyselyissä pakkoruotsia vastustaa harvempi kuin muissa kyselyissä...

 

2. "Forsgård menar att resultatet i undersökningen delvis avspeglar Sannfinländarnas framgångar under de senaste åren. 'Vi vet att det är huvudsakligen män med en relativt anspråkslös utbildning som röstar på Sannfinländarna. Samma demografiska mekanism tycks återspeglas i synen på svenskan.' "

["Forsgård tarkoittaa, että selvityksen tulos osittain heijastaa perussuomalaisten menestystä viime vuosina. 'Tiedämme, että perussuomalaisia äänestävät pääasiassa miehet joilla on suhteellisen vaatimaton koulutus. Sama väestörakenteellinen mekanismi näkyy suhteessa ruotsiin.' "] 

 Perussuomalaisten kannattajilla on toki keskimäärin matala koulutustaso, ja heissä varmasti on myös eniten pakkoruotsin vastustajia – yksinkertaisesti siksi, että useimpien muiden puolueiden johto ei salli ainakaan tällä hallituskaudella kansanedustajiltaan pakkoruotsin vastustamista. Tästä ei kuitenkaan voi vetää sellaista päätelmää, että pakkoruotsia vastustaisivat juuri matalasti koulutetut: nimittäin jo Folktingetin 90-luvun selvityksessä Vårt land, vårt språk kävi ilmi, että eniten pakkoruotsia vastustivat nimenomaan korkeakoulutetut! Sivulta 58:

 "Peräti 92 % korkeakoulututkinnon suorittaneista pitäisi ruotsin kielen ja kulttuurin häviämistä Suomesta vahinkona, kun vain 62 % perus- tai keskikoulun suorittaneista sanoo pitävänsä sitä vahinkona. - - Kun taas tehtiin 'pakkoruotsia' koskeva kysymys, korkeakoulututkinnon suorittaneet suhtautuivat kaikkein kielteisimmin pakolliseen ruotsin kieleen suomenkielisissä kouluissa. Kysymykseen 'Mielestäni ruotsin kielen opiskelun tulisi olla jatkossakin pakollista Suomen peruskouluissa', vain 38 % korkeakoulututkinnon suorittaneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, kun taas vastaava luku perus- ja keskikoulun suorittaneiden piirissä oli 56 %. Koko väestöstä ruotsin opettamista peruskouluissa täysin tai jokseenkin kannattavia oli 52 %."

 Mikäli tässä uudessa Magman teettämässä selvityksessä ei edes kartoitettu vastaajien koulutustasokohtaisia osuuksia, ei sellaisia pidä silloin tuloksista lähteä epäsuorasti tulkitsemaankaan. Mikäli taas koulutustaso kartoitettiin, tulokset olisi ollut tärkeää esitellä itse selvityksessä. Selvityksessä kysyttiin vastaajien ruotsin kielen taitoa, mutta siitä ei voi vetää päätelmiä koulutustasosta – sukulaisuussuhteet, asuinkunnan kielisuhteet sekä yksilöllinen kiinnostus vaikuttavat suuresti ruotsin kielen taitotasoon.

 Toinen ongelmakohta liittyy siihen, että itse tutkimuksessa ja Magman uutisoinnissa puhutaan vain yleisesti suhtautumisesta ruotsin kieleen. Kuitenkin jo 90-luvulla kansa osasi erottaa toisistaan suhtautumisen ruotsin kieleen ja suhtautumisen pakkoruotsiin, kuten edellä oleva lainaus osoittaa. Miksei 2010-luvun Magma vieläkään osaa pitää näitä kahta asiaa erillään?

 Pelkäävätkö magmalaiset kenties kokevansa imagotappion, jos aiempi tulos toistuisi ja korkeakoulutetut vastustaisivatkin eniten pakkoruotsia? Haluavatko he ylläpitää kuvitelmaa, että pakkoruotsia vastustaisivat ainoastaan matalasti koulutetut metsäläiset, kun taas sivistyneistö ja älymystö kannattaisivat pakkoruotsia?

 Niputtamalla yhteen ruotsin kielen kannatus ja ruotsin kielen pakon kannatus saataisiin edellä lainatusta Folktingetin kyselystäkin propagandan käyttöön kovasti erinäköinen tulos: korkeakoulutetuista kannattaisi "ruotsia" keskimäärin 65 % (38 % + 92 % : 2), kun taas matalammin koulutetuista vain keskimäärin 59 % (62 % + 56 % : 2) kannattaisi "ruotsia".

 Magmalaiset kompastuvat omaan propagandaansa: puhumalla pakkoruotsin sijasta kouluruotsista he sokaisevat itsensä näkemästä, että ruotsin kielen opetuksen vastustaminen ja ruotsin kielen opetuksen pakollisuuden vastustaminen ovat kaksi täysin eri asiaa. Ei ole kellekään kunniaksi syyttää ihmisiä sellaisesta, mihin he eivät ole syyllisiä – ruotsinkielisten tulisikin lopettaa suomenkielisten enemmistön valheellinen syyttäminen kouluruotsin vastustamisesta, kun vastustuksen kohteena on pelkästään pakkoruotsi.

 

3. Mainittakoon lopuksi Magman selvityksen merkittävin tulos: pakkoruotsin kannatus on viiden vuoden aikana romahtanut eniten nuorimpien ikäluokkien kohdalla.

 15–24-vuotiaat: –17 (59 % → 42 %)

 25–34-vuotiaat: –16 (53 % → 37 %)

 35–49-vuotiaat: –8 (48 % → 40 %)

 50–79-vuotiaat: +4 (46 % → 50 %)

Paavo Lipponen on saanut aivopestyä pakkoruotsin kannalle vain ikätovereitaan, kun taas nuorimmat ikäluokat ovat viidessä vuodessa muuttuneet pakkoruotsimyönteisimmistä jopa pakkoruotsikielteisimmiksi (nuoret aikuiset).

 Vääristelynä voidaan pitää sitäkin, ettei tätä tulosta katsottu mainitsemisen arvoiseksi Magman omassa uutisoinnissa: siinä selvästi jätettiin mainitsematta kaikki tulokset, jotka olisivat saaneet lukijat ymmärtämään, että pakkoruotsin kannatus on koko ajan laskenut ja tulee yhä laskemaan tulevaisuudessa.

 

Tällaisena Magman uutisointi sen itse teettämästä selvityksestä on silkkaa vääristelevää propagandaa: uutisoinnissa yritetään antaa ymmärtää tulosten olevan sellaisia kuin Magma olisi halunnut niiden olevan, samalla kun siinä pimitetään kaikki pakkoruotsin aseman heikkouden paljastavat tulokset. Ikään kuin ihmiset saataisiin pakkoruotsin kannattajiksi sillä, että valheellisesti väitetään kaikkien muidenkin kannattavan pakkoruotsia.

 Kuinka tyhminä ja helposti johdateltavina magmalaiset suomalaisia oikein pitävät?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (73 kommenttia)

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

"Kuinka tyhminä ja helposti johdateltavina magmalaiset suomalaisia oikein pitävät?"

Mikäli tarkoitat suomenkielisiä suomalaisia niin juuri sellaisina mölökkeinä kuin olemme. Tyhmät mitkä tyhmät ja sillä hyvä.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... Tyhmät mitkä tyhmät ja sillä hyvä"

Totta, mutta kapinoita eivät ennenkään tehneet fiksuimmat vaan vihaisimmat.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Magma saattaa hyvinkin imagokikkailla taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen pohjalta, mutta niin tekee kyllä blogistikin.

Blogisti väittää, ettei epävarmuutta näy uutisoinnissa. No, pelkkkä klikkaus uutiseen ja siellä mainitaan jo heti otsikossa, ja kaiken kaikkiaan peräti kolme kertaa että epävarmojen osuus on kasvanut. Miksi jätit osan toteamuksesta pois? Oletatko ettei kukaan avaa linkkiä?

"Under de fem senaste åren har motståndet mot den obligatoriska svenskundervisningen inte ökat, utan minskat med en procentenhet. Däremot har osäkerheten spridit sig."

Tämä on tärkeä huomio:

"Allt fler upplever det svårt att ta ställning till de påståenden som ingår i undersökningen."

Häkkinen epäili ettei koulutustasoa ole oikeasti otettu huomioon, mutta uutisesta käy ilmi, että:

"Mätningen gjordes bland 1038 personer tillhörande folkmajoriteten, jämnt fördelade med hänsyn till ålder, kön, yrken och bosättningsort."

Perussuomalaisten nousun liittäminen kielikeskustelun aktivoitumiseen ei ole tuulesta temmattu liitos, joskin siihen liittyy paljon muutakin.

Ja mikä juttu oli jättää mainitsematta blogissasi, että Taloustutkimus sen tutkimuksen teki, eikä Magma? Mielikuvien rakentelua, kuten se taannnoinen pohjanoteerauksesi Herr Svensson-Herra DeBoer-kuvaelma.

Olet mielestäni tehnyt kärpäsestä härkäsen, mutta se on tietenkin yhtä inhimillistä kuin jos Magma olisi huolissaan ruotsin imagosta. HBL uutisoi aiheesta otsikolla, että asenteet ovat kylmentyneet.

Arja-Leena Hilska

Häkkinen puhui "Magman teettämästä tutkimuksesta". Petra älä vääristele.

Pakkoa kohtaan asenteet ovat koventuneet, se on varmaankin totta ja aiheellista.

Mutta se on täysin eri asia kuin asenne ruotsin kieltä tai ruotsinkielisiä kohtaan

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Juuri näin, ne ovat kaksi eri asiaa. Toisaalta kaikki sellainen selittely, että kukaan ei vihaan ruotsinkielisiä tai ruotsia vaan pakkoruotsia on pelkkä subjektiivinen mielipide, ja moneen otteeseen osoittautunut vain juuri subjektiiviseksi mielipiteeksi kun halutaan tehdä hajurakoa koventuneisiin asenteisiin juuri ruotsia ja ruotsinkielisiä kohtaan. En nyt kuitenkaan puhunut siitä, vaan Hilska itse otti sen esille.

Näitä kahta asiaa on kuitenkin vaikea pitää erillään, koska pintaa raaputtamalla käy aina ilmi, että tuo jälkimmäinen on kuitenkin voimakas rasite ja painolasti pakkoruotsikysymykselle. Jokainen järkevä vapaan kielivalinnan ajaja ottaa sen myös vakavissaan huomioon.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #6

Voi myös vastustaa apartheid-politiikkaa ajavaa Ruotsalaista Kansanpuoluetta ja ruotsinkielisten etuoikeuksia, vaikka ei olisi mitään suomenruotsalaisia ihmisiä tai ruotsin kieltä vastaan.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #6

Mistähän ne koventuneet asenteet sitten johtuvat ?
Kannattaa pohtia sitä syyllistämisen sijasta.

Millä asenteet saataisiin lieventymään ?

Auttaisikohan oikeudenmukaisuus ?

Ei ne asenteet itsestään kovene "kovenemisen riemusta",
kyllä ilmiölle syyt löytyvät:

kokemus epäoikeudenmukaisuudesta!

Miten poistetaan epäoikeudenmukaisuus ja saavutetaan oikeudenmukaisuus ?
Poistamalla pakkoruotsi! Palasimme siis lähtöruutuun!

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #6

"Näitä kahta asiaa on kuitenkin vaikea pitää erillään, koska pintaa raaputtamalla käy aina ilmi, että tuo jälkimmäinen on kuitenkin voimakas rasite ja painolasti pakkoruotsikysymykselle. Jokainen järkevä vapaan kielivalinnan ajaja ottaa sen myös vakavissaan huomioon."

Aivan yhtä voimakas rasite pakkoruotsin kannattajille ovat netissä riehuvat ja suomalaisia vähättelevät freudenthalilaiset rotukiihkoilijat eli rasistit. Jokainen järkevä rajoitetun kielivalinnan ajaja ottaa sen myös vakavissaan huomioon.

Vai onko sittenkään järkevää ottaa huomioon mitä anonyymit trollit Suoli24:ssä päästelevät näppäimistöltään? Mitä tekemistä sillä oikeasti on vakavan keskustelun kanssa?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #20

"Aivan yhtä voimakas rasite pakkoruotsin kannattajille ovat netissä riehuvat ja suomalaisia vähättelevät freudenthalilaiset rotukiihkoilijat eli rasistit"

Raaps raaps. Kuka se täällä selitteli suut ja silmät täyteen, että hassunhauska kuvaelmasi Herra Svenssonista = Herra DeBoerista ei ole millään lailla tarkoitettu osoittelevaksi vaan antaa "etäisyyttä" aiheeseen.

Freudenhtal on oikeasti niin väsynyt läppä, että ihmettelen että sorrut siihenkin. Suomessa ei ole mitään freudenthalisteja, ilmiö keksittiin vasta presidentinvaalien ja Soinin sutkautuksen jälkeen. Joitain ruotsinkielisiä kielirasisteja on, mutta kyse on hyvin marginaalisesta ilmiöstä. Freudenthal edustaa joillekin ruotsinkielisille, jotka sattuvat hänet tietämään, jotain ihan muuta kuin rasisimia. Aika yllättävää, että operoit noin heikolta tietopohjalta, vaikka kulututat niin paljon aikaa aiheen parissa. Huomauttaisin myös, että Suomessa elää Freudenthal-nimisiä suomalaisia, joista tuskin on kivaa tällainen anakronismeillä pelleily.

Olisi hyvä kenties kohentaa tasoa, sillä edelleenkin kohdeyleisösi on kielikiihkoilijat ja ne, jotka kuvittelevat olevansa ruotsinkielisten palvelijoita tai afrikkalaisia tai jonkun suuren salaliiton uhreja.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #21

Petra hyvä, muistutan ja kehotan virkistämään muistiasi täällä http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152817-siirt..., että sinä tahallasi ja tietoisesti uhriuduit ja pahoitit mielesi ymmärtäen täysin väärin buurivertaukseni: siinä oli kyse pakkokielestä, kuten moneen kertaan esitin. Millä oikeudella sinä saat päättää, mikä oli MINUN vertaukseni ydin? Aika narsistista.

Freudenthal nousee jatkuvasti esiin "lähteenä" kun "nettisvekot" haukkuvat "nettifennoja" alempirotuisiksi Suoli24:ssä. Suosittelen tutustumaan "keskusteluun" siellä, paitsi jos olet herkkä yksilö. Mieluiten yöllä, jolloin moderaattorit eivät ole paikalla.

Miksi sinä vähättelet yhden osapuolen fanaatikkoja mutta korostat toisen osapuolen fanaatikkoja? Olet täysin puolueellinen toimiessasi niin.

Oletko yhtä lailla huolestunut kaikkien Hitler- ja Mussolini-nimisten ihmisten elämänlaadusta, kun näitä nimiä viljellään taajaan poliittisessa keskustelussa? Etpä taida olla. :-) Kaksoisstandardisi paljastui tässäkin.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #24

Jaha, hetki sitten sanoit ettei Suomi24-palstaa voi ottaa tosissaan, mutta nyt se onkin kuranttia kamaa jota myönnät lukevasi yöaikaan.

En ole vähätellyt yhtään mitään saatika pahoittanut mieleni, se on mielikuvituksessasi, kuten näköjään moni muukin asia. Kuitenkin Herra Svensson- Herra DeBoer- mielikuvan rakentelun viesti on selvä ja mielestäni täysin hyödytön ajamasi asian kannalta ja ruokkii väärää yleisöä. Eipä historioitsija Jalonenkaan nähnyt asiaa yhtään sen eri tavalla kuin minäkään.

Freudenthal ei ollut kansanmurhaaja kuten Hitler ja Mussolini vaan ajalleen tyypillinen tiedemies ja samanlainen rasisti kuin Tahko Pihkala, tämänhän varmaan tiesitkin, mutta joukossa tyhmyys tietysti tiivistyy.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #33

Väärin: en pidä Suomi24-palstaa lainkaan asiallisena - tarkoitus oli nimenomaan osoittaa sinulle, että siellä sitä lokaa lentää toisestakin suunnasta. Etenkin öisin. Miksi tahallasi ymmärrät väärin kaikki pointtini? Nautitko siitä, vai onko kyseessä kielimuuri?

Se, että toinen mustavalkoinen mielensäpahoittaja tekee saman virhetulkinnan kuin sinä, ei tee virhetulkinnastasi yhtään vähemmän virheellistä. Jokainen kirjoitukseni ja kommenttini lukenut ymmärtää, että nolasitte vain itsenne loukkaantumalla omasta olkinukestanne.

Ai kansanmurhaajien sukulaisistako ei tarvitse olla huolissaan, hekö saavat kärsiä? Mielenkiintoinen asenne.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #37

"Miksi tahallasi ymmärrät väärin kaikki pointtini? Nautitko siitä, vai onko kyseessä kielimuuri?"

Jaakko, voidaksesi kehittyä kielikeskustelijana ja viedä asiaasi ETEENPÄIN on sinun myös osattava ottaa kritiikkiä vastaan sen sijaan että kuuntelet kielifanaatikkojen mantroja. Tässäkin blogissa pari keskustelijaa on vakuuttuneita siitä, että ruotsinkielisillä lapsilla on täysin erilainen historianopetus, jossa opetetaan lapsia uskomaan että he ovat maan alkuasukkaat ja suomenkieliset ovat tuotettu heille palvelijoiksi. Sehän on tietenkin silkkaa roskaa, ja vahingollista levitettäväksi. Tähänkään kuten mihinkään muuhunkaan roskaan et juuri puutu, vaikka aluperin pidit yllä sangen laadukasta blogia. Nykyään siitä ei ole paljonkaan jäljellä. Et ole itse yhtään huolestunut siitä, että aidosti vapaan kielivalinnan puolestapuhujat eivät juuri enää kommenttiosioitasi kuluta vaan tilalla märehtivät keskenään hysteriaa lietsovat fanaatikot, jotka uskovat mitä mielikuvituksellisimpiin salaliittoihin, teemoihin ja stereotypioihin.

Sen sijaan olet huolissasi siitä, mitä minä sanon.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #38

1. Osaan kyllä ottaa kritiikkiä vastaan. Kritiikin pitää vain perustua riittävään ymmärrykseen - ei minua kiinnosta olkinukkien kritisointi vaan sen kritisointi, mitä TODELLA olen sanonut. Minä olen kritisoinut ohiampuvaa kritiikkiä, joka kohdistuu sinun omiin virhetulkintoihisi eikä minun sanomisiini. Ymmärrätkö vihdoin?

2. Jokainen kommentoija saa sanoa täällä mitä haluaa, omalla nimellään. Minä olen bannannut toistaiseksi vain muutaman jankuttajan. En täytä turhaan kommenttiosiota vastaamalla kaikkiin kiitoksiin, haukkuihin tai kommentteihin, en asiallisiin enkä vähemmän asiallisiin.

3. Kansalaisista kaksi kolmasosaa kokee pakkoruotsin epäkohtana, joten menitpä minne tahansa, vastustusta riittää. Niin myös Uudessa Suomessa, ja niin myös minun blogissani. Osa vastustuksesta on asiallista, osa yliampuvaa - järkiperusteita kuitenkin näkee enemmän vastustajien puolella kuin kannattajien puolella, kuten olet varmaan huomannut. Minun blogini tasoon ei luonnollisestikaan voi vaikuttaa se, mitä muut kommentoijat sanovat, se pitäisi sinunkin ymmärtää.

4. Nettikeskusteluissa kyllä näkee jopa väitteitä, että ruotsalaiset olisivat olleet täällä ensin, ja vakavasti otettavat historioitsijatkin yrittävät hämärtää ruotsalaisten myöhäisyyden ja valloituksen, kuten hyvin jo tiedät: http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/151562-ruots...

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #39

No, Jaskalle ainakin luulisi tulleen selväksi, että olipa pakkoruotsin vastustaminen miten analyyttistä, kohteliasta ja korrektia,viesti ei mene perille, vaan viestintuoja joutuu tulilinjalle!

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen Vastaus kommenttiin #21

"Suomessa ei ole mitään freudenthalisteja, ilmiö keksittiin vasta presidentinvaalien ja Soinin sutkautuksen jälkeen"

Tutustupa ihan nyt oikeasti kielipoliittiseen keskusteluun ihan vähintäänkin 90-luvulta lähtien jolloin minä sen aloitin. Tämä ei missään nimessä ole mikään Soinin jytkystä lähtenyt ilmiö.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen Vastaus kommenttiin #6

Silti jos olet kielteinen pakkoruotsia kohtaan, olet myös siinä mielessä "vihamielinen" sitä kohtaan että et hyväksy sen sellaista statusta että se pitäisi hyväksyä käytännössä äidinkielen tasolla yhdenvertaisena. Tämä on se perusjuttu johon tämä keskustelu aina palaa. Tavallaan mikään ei riitä siihen että et vihaisi ruotsia tai ruotsinkielisiä, ellet anna totaalisesti periksi. Eli tämä koko kansalliskieli-ideologia on harvinaisen totalitaristinen juttu.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #71

Tässä Eerolla on harvinaisen hyvä pointti. Mustavalkoisesti poterostaan tähystelevät tahot eivät suostu ymmärtämään, ettei tarkoitus ole kaikilla kielivapauden kannattajilla kajota ruotsin kielen asemaan. Eikä asiaan monellakaan liity mitään ruotsivihaa - ainoastaan pakkoruotsivihaa. Laasasella oli hyvä kirjoitus siitä, miten vihapuhetta ei pidä sekoittaa vihaiseen puheeseen.
http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1536...

On hyvin mustavalkoista hahmottaa kenttä vain ääripäiden taistelukentäksi. Suurin osa ihmisistä sijoittuu kuitenkin selvien ääripäiden välimaastoon. Valheellisten viholliskuvien rakentelusta pitäisi pyrkiä jo hiljalleen toisen ("kielisodanjälkeisen") sukupolven asialliseen kielipoliittiseen keskusteluun.

Jaakko Häkkinen

Petra,
ei se auta että siellä yleisesti sanotaan epävarmojen osuuden kasvavan. Magman oma uutisointi on selvästi vääristelevää, jos vertaat vaikka Hesarin tai YLEn uutisointiin aiheesta, joissa EI salattu että vastustajia on enemmän.

Mistä lähtien ammatti on kertonut luotettavasti koulutustason? Siitä voi korkeintaan epäsuorasti ja epäluotettavasti päätellä jotain.

Minä puhuin Magman TEETTÄMÄSTÄ tutkimuksesta; jokainen tietää, etteivät tahot itse tee kyselytutkimuksia vaan Taloustutkimus ja monet muut vastaavat tahot. Se, mikä näistä tahoista tutkimuksen teki, on toissijaista. Ei YLEn tutkimuksen kohdallakaan ollut olennaista kertoa, mitä firmaa he käyttivät.

En ymmärrä, mikä pakkomielle sinulla Petra on tulla väittämään vastaan ilman mitään todellisia perusteluja. Miksi puolustelet pakkoruotsin kannattajien vääristelyä? Kenelle olet lojaali - et totuudelle ainakaan.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Tilanne on huono. 2/3 kansasta on edelleen kaikesta huolimatta väärää mieltä ja sivistymättöminä ja kouluttamattomina vastustavat pakkoruotsia. Koska lehdistön tai radio/tv-kanavien puolueellisuutta ei voi enää enempää kasvattaa (100% on jo pakkoruotsin kannalla), heidän on vain tyydyttävä lisäämään äänenvoimakkuutta ja toivottava parasta.
Sinänsä mielenkiintoista seurata tätä Daavidin ja Goljatin taistelua. Toinen lähtee sotaan miljardibudjetilla, mutta kallis aseistus näyttääkin olevan pelkkiä valoraketteja, paukkupatruunoita ja pari tuhnua suutaria. Uskon siis jatkossakin rahattoman miehen voittoon.

Jonas Hellgren

Tähän on jo keksitty ratkaisu pääministerin kuutosen matikalla.
Jos 70% kansasta vastustaa pakkoruotsia niin nostetaan kansan määrää 100%sta 150%iin. Siksi niitä maahanmuuttajia tarvitaan niin paljon.

Taisto Merilä

Pääministerimme onkin hieno mannekiini niin matematiikan kuin ruotsinkielenkin opetukselle.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Onneksi on Ruotsin media, jonka kautta saamme seurata Suomen kielipolitiikan uutisointia - suomeksi!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programi...

Jonas Hellgren

Magman periaatteet ovat suoraan Göbbelsin oppikirjasta. Ei suoraan valehdella, mutta osatotuutta kun nuijitaan tarpeeksi kauan niin aina siihen joku uskoo. Silloin kuin valehdellaan niin valheen on oltava niin suuri ettei kukaan osaa epäillä sitä valheeksi.

Ei sitä etteivätkö toisetkin käyttäisi samoja periaatteita.

Cenita Sajaniemi

Magmalaisten työmoraali ja koko "ajatuspajan" olemassaolo on kysenalaistettava muutenkin. Ketä kiinnostaa pajalaisten kirjoitukset muunnellusta totuudesta, joita julkaisevat myös sisarlehdissään Ruotsissa, kuten Svenska Dagbladet ja Expressen.
Tulee mielee aika; kirjeitä p..täni.

Surukoulujen alaluokilla lauletaan ja leikitään mielikuvitusleikkejä. Nyt hyvät Magman herrat, leikki on loppu. Yhä harvempi kannattaa pakkoruotsia. Ja jos joku vielä kannattaa, silloin on kysyttävä miksi ja millä heitä kiristetään siihen.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Meille tämä Magman touhu on tuttua, mutta väitän, että 95 % suomalaisista ei edes tiedä, että tuollainen tutkimus on tehty.
Ainakaan sitä ei ole uutisoitu laajasti!

Siksi onkin luettava muitakin kielipoliittisia uutisia.

Kuten tämä, joka todistaa ruotsin pakko-opetuksen olevan järjetöntä kansakunnan resurssien tuhlausta:

"Tuoreen selvityksen mukaan lähes kaksi kolmesta ylioppilaskokelaasta ei pääse lukion tavoitteena olevan hyvän osaamisen tasolle. Kehityssuunta herättää huolta siitä, miten ruotsinkieliset palvelut Suomessa jatkossa hoidetaan."

"Opiskelijoiden motivaatiota lisättävä

Juurakko-Paavolan mukaan lukioissa olisi panostettava opetusmenetelmien kehittämiseen sekä opiskelijoiden motivaation lisäämiseen. Ruotsin kielen taitojen rapautuminen on haaste paitsi työmarkkinoille myös korkeakouluille ja yliopistoille, joissa joudutaan yhtä aikaa niukkenevien resurssien kanssa paikkamaan lukion jättämiä aukkoja."

Kummallista kyllä, tämäkään suomenkielinen uutinen ei ylittänyt uutiskynnystä Suomessa,
vaan siitä kertoi Ruotsin radion suomenkielinen toimitus!

Vai onko kyseessä liian kuuma peruna Suomen asenteelliselle medialle ?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programi...

Miten voisimme paremmin motivoida lapsiamme
ruotsinkielisten palvelujen turvaajiksi ?

PS. Analyyttiselle Häkkiselle linkkejä mainistemaani tutkimukseen.

http://www.kieliverkosto.fi/news/ylioppilastutkinn...

http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/d...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Lehtonen kirjoitti: "Miten voisimme paremmin motivoida lapsiamme
ruotsinkielisten palvelujen turvaajiksi ?"

Suomessa on n. 5% ruotsinkielisiksi ilmoittautunutta eli < 300000. Heistä kuulemma 95 % osaa suomea eli jäljelle jää n. 15000 jotka eivät osaa suomea. Kuinka monta ruotsinkielen taitoista suomalaista tarvitaan heitä palvelemaan? (ottaen huomioon n.s. gamlakarlebyfrågan)

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Ihan vakavissaan on valtio-omisteisen radiokanavan toimesta esitetty tällainen perustelu:

Koska on mahdollista, että buuri sairastuu vanhemmiten dementiaan ja alkaa puhua ainoastaan afrikaansia, pitää jokaisen kafferin opiskella afrikaansia tällaisen tilanteen varalle, jotta he olisivat sitten valmiina palvelemassa. Palvelijaksi ei riitä yksi, tai sata ihmistä, vaan jokaisen pitää olla valmiina.

Siihen en ota kantaa, missä maassa tällainen perustelu esitettiin. Joka tapauksessa se on häpeäksi paitsi perustelijalle itselleen, myös vapaalle tiedonvälitykselle. Ei siksi, ettei tuota saisi esittää vaan siksi, ettei kukaan uskalla asiaa kyseenalaistaa.

Täällä koko "vallan vahtikoira"-käsite on tulkittu täysin väärin. Suomessa vahtikoirat ovat vallan omistamia vartijoita, jotka aidatun linnan pihalla turvaavat vallanpitäjiä ja räksyttävät kansalle. Se ei suinkaan ole idean alkuperäinen tarkoitus.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Linjama kirjoitti: "Koska on mahdollista, että buuri sairastuu vanhemmiten dementiaan ja alkaa puhua ainoastaan afrikaansia..."

Aha, nyt tajuan miksi Helsingin kaupungin vanhusten kotihoito ei suostu hyväksymään 95 v. anoppiani suomenkieliseksi vaan lukuisista pyynnöistä huolimatta lähettää kaikki paperit ruotsiksi. Sillä saattaahan olla, että anopin vintti pimenee niin, että hän unohtaa suomenkielen johon vaihtoi jo pitkälti yli 1/2 vuosisataa sitten.

Cenita Sajaniemi

Myntti kirjoitti Vasabladetissa keväällä 2011, että yksikielisiä ruotsia puhuvia oli silloin jäljellä enää 4000 kpl. Se tarkoittanee sitä, että yksikielisiä ruotsia puhuvia tässä maassa ei kohta ole ainuttakaan, koska sotien jälkeen myös ruotsia puhuvat suomalaiset, niin maalla kuin kaupungeissa, joutuivat kouluun.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Kukaan ei edes kyseenalaista ajatusta että meidän pitää palvella ruotsinkielisiä :o)

Cenita Sajaniemi

Nå, Hah Hah! Taasko pistit päivän parhaan!
Vaikkakin ruotsinkielellä kouluissa opetetaan historiantunneilla??? että suomea puhuvat suomalaiset olemme tulleet tälle alueelle heidän jälkeensä/peräänsä ja ainoana tarkoituksena palvella ruotsia puhuvia suomalaisia, ei se pidä kaikilta osilta paikkaansa;)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän tuomosalovaara kuva
Tuomo Salovaara

"Kukaan ei edes kyseenalaista ajatusta että meidän pitää palvella ruotsinkielisiä :o)"

Ilmoittaudun kyseenalaistajaksi. Ruotsinkielisten palveluiden tulee pääsääntöisesti perustua ruotsinkielisten omaan panokseen ja näitä palveluita tulee tarjota vain niillä alueilla, joilla ruotsinkielisten osuus väestöstä on merkittävä, esim. yli 20%. Suomenkielisten ruotsin taito ei edes riitä vaativien palveluiden tarjoamiseen. (vrt. Kokkola/Oulu). Muualla Suomessa palvelut tarjotaan pääsääntöisesti kaikille yhdenvertaisesti suomeksi.

Kun edellä kuvattu muutos tehdään, luovutaan tietysti pakollisuudesta suomenkielisten ruotsin opetuksessa.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #36

Mutta mikään poliittinen voima ei Suomessa kiistä sitä..siinä ongelma!
Hallitukset toisensa jälkeen tilaavat selvityksiä, joissa ruotsin osaamisesta ja ruotsinkielisten palveluiden turvaamisesta ollaan huolissaan, kun JOKAIKINEN (kundi hikinen)
suomenkielinen ei enää lue ruotsia!

http://www.youtube.com/watch?v=UX8eaCoVq04

Jonas Hellgren

Juu, mullakin on hyväksytty virkamiesruotsin tutkinto.
Vois vaikka päästä Petralle rengiksi, tai taikavarvun kanssa lähteitä etsimään.

Käyttäjän tuomosalovaara kuva
Tuomo Salovaara

"Suomessa on n. 5% ruotsinkielisiksi ilmoittautunutta eli < 300000. Heistä kuulemma 95% osaa suomea eli jäljelle jää n. 15000 jotka eivät osaa suomea."

Tuolla matematiikalla kaikki ummikot asuvat Ahvenanmaalla. Tuskin ne edes päästäisi sinne palvelemaan.

Käyttäjän JotuKarjalainen kuva
Jotu Karjalainen

Magman pläjäys on sitä aitoa puhdasta propagandaa, mikä koostuu vääristelystä, ohittamisesta, väistelystä ja lopuksi uhriutumisesta.

Tälläinen tutkimuksen esittely Magmalta tosiaan antaa suomenruotsalaisesta vähemmistöstämme ylimielisen kuvan. Kuvan porukasta joka pitää suomenkielisiä hiukan yksinkertaisina ja alempiarvoisina.

Cenita Sajaniemi

"Kuvan porukasta joka pitää suomenkielisiä hiukan yksinkertaisina ja alempiarvoisina."

Mielestäni päin vastoin. Näyttää sille, että he eivät oikein ole kartalla. Miten muuten voi selittää heidän sekavat ulostulonsa.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Cenita, jätit perustelematta huuruiset väitteesi ruotsinkielisten historianopetuksesta. Miksi? Onko tapanasi valehdella mitä sylki suuhun tuo, mutta et kanna vastuuta sanomisistasi? Mitä lähdettä käytit?

Cenita Sajaniemi Vastaus kommenttiin #28

Olen pahoillani. Kävin katsomassa lähdettä, mutta näyttää sille, että osa Myntin kirjoituksista on poistettu.
Voit ottaa yhteyttä Vasabladet´iin. Varmasti haluavat auttaa sinua siellä mielellään.
HBL:ssä on keskusteltu asiassa laajasti, mutta myös ne keskustelut on poistettu, varmaan koska monet näistä keskusteluista olivat tasoltaan alamittaisia ja suomalaisia loukkaavia.
Niin, ja taidatkin ihan itse tietää mitä suomi24rkp:ssä on kirjoitettu. . . Ai niin, mutta myös siellä poistetaan - ainakin asialliset kirjoitukset.

Nyt pitäisi varmaan tutustua Herman Lindqvistin kirjaan, ennen kuin se vedetään takaisin.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #29

En nyt puhu mistään juoru- ja roskapalstoista, jotka eivät minua kiinnosta, älä vain pyydä että minun pitäisi mennä lukemaan Suomi24-palstaa. Vaan ihmettelen, että pidät niin todennäköisenä sitä, että ruotsinkielisille lapsille opetettaisiin jotain omituista historiaa, jonka mukaan ruotsinkieliset olisivat Suomen ensimmäisiä asukkaita ja suomenkieliset oleva heidän palvelijoitaan, että koet sen mainitsemisen ja herjailun arvoiseksi.

Titityy! Ei minulla muuta.

Käyttäjän JotuKarjalainen kuva
Jotu Karjalainen

http://www.iltalehti.fi/perhe/2013100717573820_pr....

Suurimmat ongelmat ruotsinkielentaidossa näyttävät yllättäen löytyvän ruotsinkielisten lasten keskuudessa.

Sen verta ovat olleet huolissaan suomalaisten ruotsintaidosta ettei ole huomattu omienkin lasten äidinkielen rapautuvan.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Eli monien ns. ruotsinkielisten peruskoulun oppilaiden opetuskieli onkin väärä?
Tilanne muistuttaa hiemna 1800-luvun tilannetta, jolloin oppikouluun lähtevät suomenkieliset pojar pänttäsivät ulkoa ruotsinkielisen katekismuksen päästäkseen ruotsinkieliseen oppikouluun ja näin elämässä eteen päin.

Toisaalta voi olla niin, että ruotsinkielisissä kouluissa opetetaan suomea aivan liikaa. Olisi hyvä, että voitaisiin perustaa kouluja, joissa ei opetettaisi suomea ollenkaan.

Heikki Tala

RUOTSIN KIELEN ASEMA HEIKENTYNYT SUOMESSA – Magman uusi tutkimus

Suomenruotsalaiset ovat teettäneet kolme mielipidetutkimusta suomenmaalaisten suhtautumisesta ruotsin kieleen, suomenruotsalaisuuteen ja pohjoismaisuuteen. Vuonna 1996 tutkimuksen teetti Folktinget, ja vuosien 2008 sekä 2013 teettäjä on suomenruotsalainen ajatuspaja Magma.
Magman 12.11.2013 julkistaman tutkimuksen raportoija on professori Åsa Bengtsson. Vuoden 2013 otos on 1038 suomenmaalaista (finländare). Suomeksi uutisissa mainitaan tutkitut suomenkielisiksi, mikä lienee siis väärä tieto ja joukkoon on tullut tuntematon määrä ruotsinkielisiä.

- Yhä harvempi 17–79-vuotias suomenmaalainen pitää ruotsin kieltä tärkeänä osana suomenmaalaista yhteiskuntaa (1996: 70 %, 2008: 74 %, 2013 enää 63 %).
- Yhä harvempi suomenmaalainen pitää ruotsin kielen ja kulttuurin kuolemaa menetyksenä (1996: ei kysytty, 2008: 72 %, 2013 67 %).
- Yhä harvempi suomenmaalainen pitää tärkeänä pohjoismaista identiteettiä (1996: 91 %, 2008: 93 %, 2013: 90 %).
- Yhä harvempi suomenmaalainen pitää tärkeänä, että johtavat poliitikot osaavat ruotsia (1996: ei kysytty, 2008: 85 %, 2013: 78 %).
- Yhä harvempi suomenmaalainen uskoo ruotsin kielestä olevan taloudellista hyötyä (1996: 75 %, 2008: 68 %, 2013: 58 %).
- Yhä harvempi suomenmaalainen kannattaa pakkoruotsia (1996: 52 %, 2008: 50 %, 2013: 45 %). Erityisen voimakasta pakkoruotsin vastustus on aktiivisimmassa työiässä olevilla 25–34-vuotiailla (1996: 52 %, 2008: 47 %, 2013: 63 %).
- Suomenmaalaisten itse arvioima ruotsin taito on välttävällä tasolla arvosanalla 6,1 asteikolla 4-10. Lähes 20 vuoden pakkoruotsin opinnoilla ruotsin taito ei ole käytännössä laisinkaan kohentunut.

Professori Bengtssonin johtopäätös on, että vain juhlapuheissa ruotsin kieleen suhtaudutaan vahvan myönteisesti. Aika kuitenkin on nakertanut sitä. Itä- ja Pohjois-Suomessa pakkoruotsin vastustus on voimakkainta. Naisilla, vanhoilla ja korkeasti koulutetuilla on myönteisempi asenne ruotsiin. Tärkeimmäksi kuitenkin osoittautui ruotsin taito – ruotsia pitää käyttää, jotta se tuntuisi merkitykselliseltä. Vai olisivatko kielteiset kokemukset leimanneet suhtautumista? kysyy hän.

Lähde: http://www.magma.fi/images/stories/magma_bengtsson...

Heli Hämäläinen

Nyt keksimään joukolla uusia perusteluja pakkoruotsille.

1. Lääkärisi voi osata vain ruotsia, on tärkeää osata kommunikoida lääkärin kanssa ruotsiksi

2. Ruotsin kieli auttaa oppimaan muita kieliä. Puhu ulkomailla ruotsia ja yllätä ihmiset iloisesti.

3. Ruotsin kieli auttaa oppimaan muita kieliä. Tukholman Åhlensin jouluntoivotukset ovat mm. kiinaksi ja venäjäksi. Jos osaat ruotsia, tiedät mitä hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta on venäjäksi ja kiinaksi.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

4) Voi kiittää Luojaa kun menee Kongoon ja saa laittaa lapsensa ruotsinkieliseen päiväkotiin:

http://www.youtube.com/watch?v=tJad_j6THY4

En tiedä miten sitten toimitaan jos ei mene Kongoon tai jos menee jonnekin muualle. Luotan siihen, että porttiteoriaa soveltamalla silloinkin selvitään varsin hyvin.

Cenita Sajaniemi

"Puhu ulkomailla ruotsia ja yllätä ihmiset iloisesti"

Kiitos!

Olen useasti lainannut lausettasi ... "jos kiinalaisilla olisi pakkoruotsi" ...

Yksi parhaimmista!

Kiitos naurusta!

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Jaakko, kunpa ottaisit yhtä intohimoisesti kantaa siihen, kun esimerkiksi Juha Vilhelm Lehtonen tai Heikki Tala käyttävät tutkimustuloksia paljon kuvaamaasi luovemmin tai jopa ovat suoraan valehdelleet (esim. ruotsinkieliset pääsevät helpommin lukemaan lääketieteitä tai mihin kieliin yritykset panostavat tulevaisuudessa nykyistä enemmän - voit kysyä minulta, minkä takia he käyttävät tätä tilastoa väärin, mutta ihmetykseni on silloin suuri, kun et ole sitä itse huomannut). Silloin ehkä olisit jälleen tasapuolinen.

Nyt olet valitettavasti muuttunut aika paljon yhden asian henkilöksi ja siten melko tylsäksi. Se on sääli, sillä olen yleisesti pitänyt kirjoituksistasi (viimeinen rinnastuksesi oli kylläkin ylilyövä).

Yksi esimerkki: Olet itse ottanut esille tutkimuksen, jonka mukaan ruotsalaiset/tanskalaiset eivät yleisesti ymmärrä tanskaa/ruotsia. Mitä olet tällä yrittänyt todistaa? Kukaan ei tietääkseni ole koskaan väittänyt, että ruotsin kielen taidolla automaattisesti ymmärtäisi tanskaa tai norjaa. Senhän pitäisi olla täysin selvää kaikille - paitsi ehkä pahimmille "ruotsinkieliset ovat pahoja apartheid-herroja"-väittäjille. Hyvä esimerkki heistä on "matikkanero" Jonas Hellgren. Etkö ole koskaan huomannut, että väitteen takana ovat useimmiten juuri tällaiset hörhöt.

Ruotsin kielen taidosta on paljon hyötyä, jos haluaa ymmärtää myös tanskaa ja norjaa, mutta kuten kaikkien kielten osalla, ei mikään tule ilmaiseksi. Verrattuna kuitenkin suomen ja viron väliseen eroon, jonka sinä tunnet mitä luultavimmin erittäin hyvin, erot skandinavisten kielten välillä ovat hyvin pienet. Ajattele, jos tehtäisiin tutkimus suomalaisten viron kielen ymmärryksestä... Hyvä jos prosentti lähentelisi viittä.

Ja kuten hyvin tiedät, en tällä yritä mitenkään puolustaa toisen kotimaisen kielen pakollisuutta.

Voisin muuten kysyä sinulta yhtä asiaa: eikö sinua yhtään häiritse se, miten esimerkiksi vapaan kielivalinnan sivuilla vapaasti herjataan ruotsinkielisiä ja pidetään ruotsinkielisiä tyhminä? Jollet ole sitä huomannut, yritä avata silmäsi.

Jaakko Häkkinen

Johan, kuulostat todella paljon Petralta: sama ihmettely kun en ole oikomassa kaikkia ylilyöntejä; sama loukkaantuminen Etelä-Afrikka-vertauksesta (joka koski KIELIPAKKOA); sama yhden asian tylsimykseksi nimittely jne. Älkää siis ihmetelkö, jos joku otaksuu mielipiteidenne tulevan samalta tehtaalta. :-)

Huomaa, että minun silmissäni sinä ja Petra olette vähintään yhtä monomaanisia, koska olen nähnyt teidän kommentoivan eniten juuri kielipolitiikkaa. Osaisitko siis omalta kohdaltasi perustella, mitä pahaa tai tylsää on sinun yhteen asiaan keskittymisessäsi?

Lääketieteellisen sisäänpääsystä näet mustaa valkoisella täällä: ruotsinkielisten rima näyttää todella olevan alempana.
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelij...

Pakkoruotsittajilta olemme nähneet kommentteja, että ruotsi olisi avain pohjoismaiseen yhteistyöhön, koska kaikki skandinaavisten kielten puhujat ymmärtäisivät sitä muka automaattisesti oman kielensä pohjalta - ja ruotsintaitoiset vastaavasti muita kieliä. Tämä harhaluulo oli siksi tärkeää osoittaa perusteettomaksi.

Vapaa kielivalinta -foorumin ylläpitäjien tehtävänä on puuttua herjaavaan kielenkäyttöön, minä en ole siitä vastuussa; ethän sinäkään ole vastuussa siitä, että "aate/heimotoverisi" herjaavat suomenkielisiä Suomi24-keskusteluissa.

Yrittäkääpä te Petran kanssa avata toinenkin silmänne - nyt katsotte maailmaa yksisilmäisen puolueellisesti, soveltaen eri kriteerejä eri osapuoliin. Minä en ole vastuussa ääriainesten mielipiteistä sen enempää kuin tekään olette vastuussa ääriainesten mielipiteistä.

P.S. Oletko muuten keskustellut Petran kanssa? Kirjoitatte niin samasta muotista, että oikein hämmästyttää.

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Jaakko, jos mainitsen yhden kirjoituksistasi suluissa, nostat sen pääasiaksi? Sanoinhan vain, että minun mielestäni se oli ylilyövä. Verrataan taas sinun kirjoituksiin, kun kritisoit "suviksia" rasistivertausten käytöstä. Miksi et silloin ymmärtänyt rinnastuksen voimaa?

Lääketieteellisen osalta voin vain kertoa sinulle yhden asian: ruotsiksi voi lääketieteitä lukea vain yhdessä paikassa Suomessa, suomeksi useassa. Nyt minusta tuntuu siltä, ettet ole oikeastaan tutustunut asiaan. Pistänpä sinulle lainauksena kommenttini erääseen Talan blogiin:

"Hyvä Heikki, valheita ei kannata levittää:
”Suomenkielisten sortoa ovat esimerkiksi yliopistojen ja korkeakoulujen kiintiöt, jossa ruotsinkieliseen koulutukseen pääsee 10 pistettä heikommin tuloksin.”

Ensinnäkin tiedät aivan hyvin, että tavallisista yliopistoista ainoastaan Helsingin yliopistossa on myös ruotsinkielisiä linjoja. Mitään kiintiöitä ei enää ole, vaan toisistaan erillisiä linjoja. Kysyisinkin sinulta, miksi annat ymmärtää, että myös muissa yliopistoissa/korkeakouluissa olisi erillisiä hakuja ruotsinkielisille?

Alle olen muuten kopioinut Helsingin yliopiston lääketieteellisen pääsykokeen tiedot vuodelta 2012. Lyhyesti: suomenkieliseen lääketieteen koulutusohjelmaan pääsi 10 prosenttia kokeisiin osallistuneista ja 11 prosenttia ruotsinkieliseen eli oli hieman vaikeampaa päästä suomenkieliseen. Hammaslääketieteen koulutusohjelman osalta prosentit olivat 26 ja 11 eli suomenkieliseen oli paljon helpompi päästä. Sen lisäksi pitää vielä huomioida, että lääketiedettä voi opiskella suomeksi myös muualla, ruotsiksi ei. Näin ollen on itse asiassa vaikeampaa päästä opiskelemaan lääketieteitä ruotsiksi kuin suomeksi.

Hakeneet – Kokeisiin osallistuneet – Aloituspaikat – Hyväksyttyjen osuus kaikista hakijoista – Hyväksyttyjen osuus kokeisiin osallistuneista
Hammaslääketieteen koulutusohjelma (suomenkielinen linja) 295 179 50 16 % 26 %
Lääketieteen koulutusohjelma (suomenkielinen linja) 1287 926 120 7 % 10 %
Medicinska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) 337 273 30 9 % 11 %
Odontologiska utbildningsprogrammet (svenska studielinjen) 61 46 8 8 % 11 %"

Itse asiassa erikielisillä linjoilla saattaa olla eri kokeetkin Helsingin yliopistossa. En tiedä tilannetta lääkiksen osalta, mutta ainakin oikiksella on eri kokeet.

"Pakkoruotsittajilta olemme nähneet kommentteja, että ruotsi olisi avain pohjoismaiseen yhteistyöhön, koska kaikki skandinaavisten kielten puhujat ymmärtäisivät sitä muka automaattisesti oman kielensä pohjalta "

Tässä tapauksessa toivoisin suoria viitteitä. Itse asiassa minun mielestäni tätä väitettä käyttävät aivan muut, sillä silloin he voivat todeta: "eihän näin ole". Ja sinä olet valitettavasti niellyt heidän syöttinsä täysin. Sanon vielä kerran: kuten jokaisen pitäisi tietää, ei ruotsin kielen taidolla ymmärrä automaattisesti tanskaa ja norjaa. Se vaatii jonkin verran työtä.

En minä sinulta vastuuta vapaasta kielivalinnasta vaatinut. Yhtä vähän kuin kysyisin, otatko vastuun Jonas Hellgrenin idioottimaisuuksista blogeissasi. Kysyin yksinkertaisesti, häiritseekö sinua, että siellä suoraan sanotaan ruotsinkielisiä tyhmiksi? Ja et kai vertaa vapaan kielivalinnan sivuja mainitsemiisi roskasivuihin? Omalta osaltani voin suoraan sanoa, että kaikki idioottimaisuudet ruotsinkielisten puolelta häiritsevät minua.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #45

- En nostanut mitään pääasiaksi, vaan käsittelin kaikkia sanomisiasi.
- En ole antanut ymmärtää, että myös muissa yliopistoissa/korkeakouluissa olisi erillisiä hakuja ruotsinkielisille; kysehän oli siitä, että ruotsinkielisille sisäänpääsy on helpompaa. Tätä tuskin sinäkään kiistät?

"Sen lisäksi pitää vielä huomioida, että lääketiedettä voi opiskella suomeksi myös muualla, ruotsiksi ei. Näin ollen on itse asiassa vaikeampaa päästä opiskelemaan lääketieteitä ruotsiksi kuin suomeksi."

Ruotsissa lienee enemmän yliopistoja, joten ruotsiksi on näin ollen helpompi päästä opiskelemaan kuin suomeksi. Oikeasti: eihän tarjonnalla absoluuttisesti ole merkitystä vaan suhteessa kieliryhmän kokoon eli hakijamääriin.

Katsopa tätä antamaani linkkiä: siellä ruotsinkielisen on helpompi päästä sisään myös hammaslääketieteessä.
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/opiskelij...

Folktinget kirjoittaa: "8. Suomi on osa Pohjolaa, ruotsilla pärjää myös muissa Pohjoismaissa."
http://folktinget.fi/fi/toimintamme/miksiko_ruotsia_/

Kyse ei siis ole olkinukesta vaan ihan oikeasta "perustelusta" pakkoruotsille.

"Kysyin yksinkertaisesti, häiritseekö sinua, että siellä suoraan sanotaan ruotsinkielisiä tyhmiksi?"
-- Ei häiritse. Minua harvoin häiritsevät mitkään ihmisten sanomiset. Toki silti toivon, että useampi pystyisi asiallisene keskusteluun. Kontekstin perusteella tyhmäksi nimittely on peilaamista, koska pakkoruotsittajilta on kuultu sellaisia heittoja, että pakkoruotsia vastustavat ne joilla ei ole kapasiteettia oppia ruotsia.

Lisäksi tyhmäksi mainitseminen silloin, kun henkilö heittäytyy tyhmäksi, on totuus. Jos ei halua tulla nähdyksi tyhmänä, ei pidä heittäytyä tyhmäksi, aivan kuten jos ei halua tulla nähdyksi paksukalloisena jankuttajana, ei pidä heittäytyä paksukalloiseksi jankuttajaksi. :-)

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #51

Eli viimeinen kappaleesi koskee juuri sinua?-) Muistan hyvin, miten hyökkäsit hyvin vihaisesti yhden kommentoijan kimppuun, kun ainoa ero välillänne oli erään käsitteen määritelmä. Etkä mitenkään voinut hyväksyä toisen määritelmää...

Helpointa päästä opiskelemaan on muistaakseni ollut Itä-Suomen yliopistoon. Et kai kiistä tätä? Kaikki on suhteellista, mutta on valheellista verrata vain Helsingin yliopiston sisäänpääsyä ja vetää siitä kaikkia yliopistoja ja opintolinjoja koskevat johtopäätökset. Et kai juuri tee sitä?

Tässä olet aivan oikeassa: "Oikeasti: eihän tarjonnalla absoluuttisesti ole merkitystä vaan suhteessa kieliryhmän kokoon eli hakijamääriin." Määräthän ilmenevät juuri lainauksestani. Lisäksi korjaisin yhden asian: "suhteessa lukiokieleen". Kai tiedät, että ruotsinkielistä lukiota käy 6,8 prosenttia kaikista lukiolaisista?

Erikoista muuten, että otat mukaan Ruotsin yliopistot. Et kai tarkoita, että ruotsinkielisten pitäisi lähteä naapuriin opiskelemaan? Tässä yhteydessä kuulostat aivan Heikki Talalta. "Mutta kun ruotsinkieliset voivat lähteä Ruotsiin opiskelemaan!". Totta, mutta niin voivat suomenkielisetkin.

Ja koska "Ruotsilla pärjää" on sama kuin "ruotsia osaava ymmärtää automaattisesti tanskaa ja norjaa"? Jälleen vaikuttaa siltä, että vedät mutkat suoriksi.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #55

"Eli viimeinen kappaleesi koskee juuri sinua?-) Muistan hyvin, miten hyökkäsit hyvin vihaisesti yhden kommentoijan kimppuun, kun ainoa ero välillänne oli erään käsitteen määritelmä. Etkä mitenkään voinut hyväksyä toisen määritelmää..."
-- Taidat muistaa valikoivasti. Laittanet linkin kyseiseen keskusteluun, niin voimme arvioida, olenko minä vaiko se toinen sortunut paksukalloiseen jankutukseen?

"Helpointa päästä opiskelemaan on muistaakseni ollut Itä-Suomen yliopistoon. Et kai kiistä tätä? Kaikki on suhteellista, mutta on valheellista verrata vain Helsingin yliopiston sisäänpääsyä ja vetää siitä kaikkia yliopistoja ja opintolinjoja koskevat johtopäätökset. Et kai juuri tee sitä?"
-- Olet oikeassa, pitäisi katsoa erikielisten opintolinjojen sisäänpääsyjen valtakunnallinen keskiarvo. Tietääkseni sellaisia lukuja ei vain ole missään tarjolla. Mutta onko Helsinki ruotsinkielisistäkin linjoista vaikeapääsyisin? Ja silti helpompi kuin suomenkielisille.

"Lisäksi korjaisin yhden asian: "suhteessa lukiokieleen". Kai tiedät, että ruotsinkielistä lukiota käy 6,8 prosenttia kaikista lukiolaisista?"
-- Olennainen tarkennus.

"Erikoista muuten, että otat mukaan Ruotsin yliopistot. Et kai tarkoita, että ruotsinkielisten pitäisi lähteä naapuriin opiskelemaan?"
-- Otin esiin sen vain osoittaakseni, että sinun väitteesi absoluuttisista numeroista meni yhtä ohi maalin, kuten jo tunnustitkin.

"Ja koska "Ruotsilla pärjää" on sama kuin "ruotsia osaava ymmärtää automaattisesti tanskaa ja norjaa"? Jälleen vaikuttaa siltä, että vedät mutkat suoriksi."
-- On täysin selvää, että Folktinget tarkoittaa juuri automaattista ymmärtämistä. Etkö muka ole koskaan kuullut "skandinaaviska"-ideologiasta, jossa kaikki skandinaavisten kielten puhujat puhuvat omia äidinkieliään ja ymmärtävät muka samalla toisiaan?
http://www.kysy.fi/kysymys/millainen-kieli-skandin...

Tuo on nyt osoittautunut kuvitelmaksi vailla todellisuuspohjaa. Skandinaavisten kielten puhujatkaan eivät ymmärrä sujuvasti toistensa kieltä opettelematta kieliä.

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #64

Voinhan minä muistaakin eikä olisi ensimmäinen kerta. En nyt tähän hätään löydä kohtaa blogeistasi - sinulla on niin monta! Palaan joskus asiaan, kunhan löydän oikean keskustelun.

Kiitän omalta osaltani tästä keskustelusta. Minun on nyt valitettavasti tehtävä muitakin asioita. Sellaista se elämä vaan on. Lopetan toteamalla, että olet aivan oikeassa tässä asiassa: "Skandinaavisten kielten puhujatkaan eivät ymmärrä sujuvasti toistensa kieltä opettelematta kieliä."

Norjalaiset itse asiassa kyllä ymmärtävät yllättävän hyvin muita skandikieliä. Kyllähän minun asiasta pitäisi jotain tietääkin, kun olen osittain mukana pohjoismaisissa piireissä.

PS. Kuten sanoin lääketieteitä ei voi lukea ruotsiksi missään muualla kuin Helsingissä ja yleisesti sinnehän on vaikeinta päästä sisään sekä ruotsiksi että suomeksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #55

Lindholm kirjoitti: "Erikoista muuten, että otat mukaan Ruotsin yliopistot. Et kai tarkoita, että ruotsinkielisten pitäisi lähteä naapuriin opiskelemaan? "

Itse asiassa toisinpäin ruotsalaisia yliopistoja ja muita opiskelumahdollisuuksia on käytetty perusteluna. Eli kun pakko-opettelee ruotsinkieltä, voi mennä Ruotsiin opiskelemaan. Miksi sama perustelu mahdollisuuksista ei pädekään ruotsinkielisiin? Edes vaikka he oikeasti jo käyttävät mahdollisuuksiaan?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

"P.S. Oletko muuten keskustellut Petran kanssa? Kirjoitatte niin samasta muotista, että oikein hämmästyttää."

En ole koskaan keskustellut Johan Lindholmin kanssa vaan olemme täysin itsenäisiä ajattelijoita. Kyse on siitä, että kohtaat todellisuutta ja ihmisiä jotka tietävät tästä aihepiiristä jotain toisin kuin monet vakikeskustelukumppanisi, jotka rakentavat ensin asenteita ja mielikuvia ja lähtevät sitten soitellen sotaan.

Kaikki ihmiset eivät istu yhden asian ringeissä pyörittelemässä samoja pakkoruotsiteemoja, argumentteja ja vaihtamassa argumenttikikkoja kuten tässä taannoin kävit hakemassa back upia vapaan kielivalinnan sivustolta, jossa näitä sinun blogikeskustelujasi seurataan tarkasti. Siellä ihmisille näytti olevan harrastus analysoida kaikkea mitä asiasta keskustellaan, jopa aivan hämärän rajamaille asti, mitä sittemmin selitit että se on yhtä normaalia kuin vaikkapa television katselu. Jaakko, ei se ole.

Et tietenkään ole vastuussa mistään äärikeskustelusta, mutta olet ottanut linjan, jolla puhutellaan enenevässä määrin tätä äärikeskustelun kohdeyleisöä. Olet alkanut käyttää populistisia metodeja ja muuta hyvin yllättävää kesken hienosti alkaneen blogistinuran. Sallit kaikenlaista humpuukia ja valehtelua blogissasi ja olet alkanut adaptoida samaa ajattelumallia omiin kirjoituksiisi, mm. jotain "me" ja "he"- vastakkainasetteluja ja sitä, kuinka naurettavaa on mikäkin seikka.

Jos minä ajaisin vapaata kielivalintaa noin hanakasti kuin sinä, lopettaisin percu edellä puuhun- metodin välittömästi ja palaisin asialinjalle. Ja hei, ne blogit mitkä olet joskus kirjoittanut oman tieteenalasi tiimoilta, ovat hyviä.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #49

"Siellä ihmisille näytti olevan harrastus analysoida kaikkea mitä asiasta keskustellaan, jopa aivan hämärän rajamaille asti, mitä sittemmin selitit että se on yhtä normaalia kuin vaikkapa television katselu. Jaakko, ei se ole."
-- Petra, on se, ja jopa normaalimpaa. Televisio ei enää hallitse vapaa-ajankäyttöä niin kuin ennen nettiaikaa. Jokaisella on vähintään yksi kiinnostuksen kohde - sinulla ja minulla tämä kiinnostuksen kohde on sama. On täysin normaalia keskustella aiheesta ja analysoida keskustelua ja esitettyjä argumentteja; epänormaaliahan olisi, jos ei keskustelisi eikä analysoisi vaan pitäytyisi vain omissa ennalta lukituissa näkemyksissään.

Kerropa siis vielä kerran, miksi sinä olisit epänormaali vain siksi, että käyt kommentoimassa kaikkia pakkoruotsiaiheisia keskusteluja?

"Et tietenkään ole vastuussa mistään äärikeskustelusta, mutta olet ottanut linjan, jolla puhutellaan enenevässä määrin tätä äärikeskustelun kohdeyleisöä. Olet alkanut käyttää populistisia metodeja ja muuta hyvin yllättävää kesken hienosti alkaneen blogistinuran."
-- Tuo on jo hieman vainoharhaista. Minä käytän kaikkia mahdollisia esimerkkejä ja ilmauksia, jotka voivat herättää ihmiset ajattelemaan. Tässä ei ole mitään uutta, yllättävää eikä väärää. Tunnut loukkaantuneen siitä, että pakkoruotsi rinnastetaan "Pahan Puolen" asioihin. Tuleeko sinulle uutena tietona, että pakkoruotsi ON epäoikeudenmukainen järjestelmä ja siksi Pahan Puolella siinä missä kaikki muutkin epäoikeudenmukaiset ja syrjivät asiat?

"Sallit kaikenlaista humpuukia ja valehtelua blogissasi ja olet alkanut adaptoida samaa ajattelumallia omiin kirjoituksiisi, mm. jotain "me" ja "he"- vastakkainasetteluja ja sitä, kuinka naurettavaa on mikäkin seikka."
-- Aion jatkossakin sallia kaiken (paitsi turhan jankuttamisen) blogini kommenteissa - niin yhden ääripään kuin toisenkin. Jopa sinut! :-)

Vastakkainasettelua ei luonnollisestikaan voi välttää, koska iso joukko "meitä" haluaa vapaan kielivalinnan, kun taas osa haluaa edelleen rajoittaa ja kahlita ihmisten valinnanvapautta. Olisiko sinusta muka rehellistä, jos en kertoisi millä kannalla olen? Minun kantani perustuu pelkästään perusteluihin, ja uusien perustelujen ilmetessä olen valmis muuttamaan mieltäni. Ja odotan samaa muiltakin, vaikka 80 % ihmisistä ei ehkä siihen pystykään (kummallakaan puolella).

Naurettavia perusteluja aion jatkossakin sanoa naurettaviksi, eikä siinä ole mitään väärää. Sinulla on ilmeisesti jokin erikoinen kasvojensäilytys-ideaali, jonka mukaan ei saisi sanoa ääneen, että pakkoruotsia perustellaan surkeilla ja naurettavilla muka-perusteluilla?

Kanna vastuu omista sanoistasi, ja anna muidenkin kantaa vastuu sanoistaan: jos joku sanoo jotain typerää ja naurettavaa, sen huomaamiseen ei tule reagoida hymistelyllä ("Olihan se nolo perustelu muttei sitä saa sanoa ääneen"). Asiat pitää ottaa sellaisina kuin ne ovat, ilman tekopyhää kasvojenpelastamisen mentaliteettiä.

Sinä annat nyt ymmärtää, ettei kukaan saisi sanoa ääneen, ettei keisarilla ole vaatteita. Valitettavasti ei ole mitään järkeä odottaa toista neljääkymmentä vuotta, että todellisuuspakoinen keisari itse huomaisi asian.

Ei ole noloa sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita - noloa on teeskennellä että hänellä olisi vaatteet.
(Populistinen vertauksen avaaminen: keisarin vaatteet = pakkoruotsin perustelut.)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #54

Kuten odottaa saattaa, kompastut jälleen pakkoruotsin perusteluihin. Sitähän en ole koskaan kieltänyt etteikö saisi kumota huonoja perusteluita. En ole pääasiallisesti kieliblogisti vaan kuten voit katsoa, olen vapaavuoron kirjoittaja ja kirjoittanut muutaman kielikeskustelun kummallisuuksia ja ajankohtaista poliittista liikehdintää kritisoivan kirjoituksen. Ja osallistun kieliblogeihin silloin kun niissä on epäkohtia ja puuttumisen aiheita.

Se tietysti ihmetyttää, miksi kielikeskustelua ei saa kritisoida.

Jaakko Häkkinen Vastaus kommenttiin #58

En todellakaan ole kompastunut pakkoruotsin perusteluihin - kerroin vain, ettei niitä ole ja että sen saa sanoa ääneen. Jos olet pahastunut jostain muusta kuin siitä, että sen sanoo ääneen, niin kerro toki mistä olet pahastunut.

Kielikeskustelua saa kritisoida, mutta sinähän hyökkäät kirjoittajien henkilöä vastaan! Olen ennenkin tuonut esiin tuon käytöksesi paradoksin, että päivystät valmiina hyökkäämään jokaisen kielivapauden ajajan kimppuun syyttäen tätä pakkomielteiseksi yhteen asiaan keskittyjäksi.
1. Sinä itse teet juuri sitä mistä muita syytät, mikä on tekopyhää.
2. Miksi sinä leimaat ja vähättelet ihmisiä, joille kielivapaus on tärkeä?
3. Ei tuollainen toiminta edes ole keskustelemista, joten luovu siitä ja keskity sisällöstä keskustelemiseen.

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

PS. Eikö ole ihmeellistä, että vapaan kielivalinnan sivuilla minua on jo lainattu luovasti. Sen lisäksi minua ei ole olemassa - olen vain nimimerkki. Sinä kai pääset Helsingin yliopiston Weboodiin? Käy vaikka katsomassa latvian jatkokurssin tai liettuan praktikumin osallistujia. Sieltä minä esimerkiksi löydyn, mutta onhan paljon helpompaa vain kieltää olemassaoloni sen sijaan, että todellakin vastaisi argumentteihini.

Ylipäätään mainitsemani sivut ovat eräänlainen "klubben för inbördes beundran". Niitäkin tietenkin tarvitaan, mutta mitä hyötyä on keskustelusta, jossa lähinnä ihmetellään muiden tyhmyyttä?

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Mitä se Lehtonen taas on "valehdellut" ?

On todella hienoa, että Häkkinen keskittyy yksipuoliseen kuivaan pohdintaan,
koska Suomessa kielipolitiikan pohdinta on ollut (suomen)ruotsalaisten monopoli, diktaatti, sanelupolitiikkaa viimeiset 800 vuotta.

Jospa me suomenkieliset saisimme nyt vihdoinkin oikeuden päättää kieli-identiteetistämme tässä maassa, ilman ruotsinkielisten määräilyä ja hääräilyä (Magma, folktinget, rkp jne jne)

Onko liikaa pyydetty ?

Käyttäjän tuomosalovaara kuva
Tuomo Salovaara

Kielipolitiikasta päätetään lopulta ihan normaalissa demokraattisessa järjestyksessä enemmistön kannan mukaan.

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Sinulla Juha on kaksi erikoisuutta:

1. Ensinnäkin käytät tutkimustuloksia luovasti. Otetaanpa esimerkkinä juuri tuo mainitsemani tutkimus kielistä, joihin yritykset panostavat enemmän tulevaisuudessa. Sinä olet käyttänyt sitä sen osoittamiseksi, ettei ruotsista ole mitään hyötyä tällä hetkellä. Kyllä sinunkin pitäisi ymmärtää, ettei tuloksia voi käyttää siten. Jollet, annan esimerkin: Jos suomi olisi ollut mukana tutkimuksessa, sen osuus olisi ollut lähellä nollaa, sillä useimmille yrityksille suomi on jo tärkeässä asemassa.

2. Sinä aina valitat identiteetin tuputtamisesta. Kuitenkin olet itse sitä änkemässä kaikille: Suomi suomenkieliseksi, suomi ainoaksi viralliseksi kieleksi! Jollei tässä ole kyse identiteetin muokkaamisesta - oikea suomalainen on suomenkielinen - niin kerro minulle, mistä.

Et kuulu valehtelijoiden kerhoon - Tala kuuluu (esim. lääketieteen opiskelu, pohjoismaisen julkaisun oletettu suomenruotsalainen salaliitto, kun suomalaisten osallistujien joukossa ei ollut yhtäkään). Ja toivon mukaan et halua olla missään tekemisissä Jonas Hellgrenin tapaisten hörhöjen kanssa.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #50

Ruotsin "hyöty" tällä hetkellä perustuu ensisijaisesti kaksikielisyysjärjestelmän ylläpitoon. Tuo järjestelmä on
liian raskas, suomenruotsalaisuuden suojelemiseen riittää
kevyempikin järjestelmä.

Minähän suojelen suomenruotsalaisuutta osana suomenmaalaista kulttuurien moninaisuutta, mutta en hyväksy suomenruotsalaisuuden pyrkimystä kielipoliittiseen hegemoniaan - eli haluan poistaa suomenruotsalaisten yksinoikeuden Suomen kielipolitiikan määrittelemiseen.

Olen todennut, että jos suomenruotsalainen kokee, että suomen kieli ei kuulu hänen identiteettiinsä, hänet pitää vapauttaa suomen kielen pakollisista opinnoista- omalla vastuullaan tietysti.

Suomessa voi toteuttaa täysin suometonta ruotsalaisuutta
jo nyt Ahvenanmaalla ja vapaan kielivalinnan oloissa myös
Närpiössä, Kruununpyyssä ja muutamalla muulla
ruotsinkielisenemmistöisellä paikkakunnalla.

Ruotsiton suomalaisuus ei ole mahdollinen muualla
kuin ulkomailla, esim Virossa!

Suomessa ei sallita ruotsitonta suomalaisuutta, mutta suometon ruotsalaisuus toteutuu Suomen valtiokokonaisuuden sisällä!

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm Vastaus kommenttiin #56

Ja kuitenkin ruotsi on yritysten mielestä toiseksi tärkein kieli... Miten se sopii yhteen väitteitesi kanssa? Myönnettäköön, että englanti on pitkällä edessä ja venäjän merkitys on lisääntymässä.

Myönnä nyt pois: haluat suomenkielisen Suomen, jossa on yksi ja ainoa pääkieli. Kysynkin jälleen: miten se ei ole identiteetin muokkaamista? Eli miten eroat kritisoimistasi tahoista?

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #62

Kyllä, yksi pääkieli olisi järkevin ratkaisu, pohjoismainen malli.

Suomenruotsalaiseen identiteettiin tuntuu kuuluvan jonkinlainen
pomotus-komponentti.Miksi minä sellaisen hyväksyisin, siis minua
halveksivan identiteettikomponentin ?

Kuten sanoin, sille suomenruotsalaiselle, joka kokee, että suomen kieli ei kuulu hänen identiteettiinsä, tulee antaa vapautus suomen kielen opinnoista! Silloinhan hän ei ole missään tekemisissä suomen kielen kanssa, jos hän sen kokee identiteettiänsä vaarantavaksi.

Siinähän on suvaitsevaisuutta momin verroin enemmän kuin nykyisillä pakkoruotsittajilla, jotka aseella uhaten pakottavat jokaikisen suomalaisen pakkoruotsin tunnille!

Jaakko Häkkinen

Johan, näköjään Vapaa kielivalinta -foorumilla ei ole sanottu ruotsinkielisiä tyhmiksi:
http://vapaakielivalinta.fi/forum/viewtopic.php?f=...

Olisiko sinulla jotain linkkiä väitteesi tueksi, vai pyydätkö anteeksi virheellistä tuomiota? :-)

Ja se, että sinuun viitataan nimimerkkinä, ei suomeksi tarkoita sitä, että joku epäilisi henkilöllisyyttäsi. Se on vain yksi synonyymi sanalle "keskustelija" tai "henkilö".

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Kuinka usein siellä on otettu esille esim. Pisa-tulokset? Ja sittenhän päätelmä on se, että ruotsinkielisiä suositaan, vaikka he ovat lahjattomampia (eli tyhmempiä)... Eli en pyydä anteeksi. Erikoista tässä on myös se, että lahjattomat ruotsinkieliset kuitenkin onnistuvat paremmin ylioppilaskirjoituksissa (eli nelisen vuotta tutkimusajankohdan jälkeen), vaikka lahjattomista ruotsinkielisistä suurempi osa jatkaa lukioon (6,2 prosenttia peruskoululaisista, 6,8 lukiolaisista). Uskoisi, että tilanteen pitäisi olla päinvastainen? No, sehän perustuu kylläkin vain englannin kielen kokeeseen - muuten suuria eroja ei ole.

Kiintoisaa muuten nähdä, miten tulokset ovat muuttuneet edellisestä tutkimuksesta - jonkinlainen romahdus on kai luvassa. Eilenhän taisi olla blogi asiasta.

Sinulla on mielestäni erikoinen tulkinta "nimimerkin" käytöstä. Etkö ole huomannut täällä, että sillä tavalla väitetään, ettei jonkin henkilön mielipiteistä tarvitse välittää: hänhän on vain nimimerkki - ei uskalla seisoa sanojensa takana.

Jaakko Häkkinen

Petra:
"Minäkin huomasin siellä vieraillessani, että minua kutsuttiin alustalla "Tutuksi nimimerkiksi". Tituleeraaja oli joku nimimerkki. Ei sinun tarvitse puolustella mitä ilmeisimmin typerää käytäntöä."
-- Itse olen käsittänyt niin, että nimen TURHAA toistoa vältellään käyttämällä sanoja kuten "keskustelija" tai "nimimerkki", koska ihmiset ja ilmeisesti tekin koette sen enemmän hyökkäyksenä, jos nimi mainitaan? Jättämällä nimi pois ilmaistaan että keskitytään sisältöön eikä hyökätä henkilöä vastaan.

On omituista, että leimaat kohteliaan ja asiallisen käytännön typeräksi. Olet taas kerran oman sokean virhetulkintasi uhri.

Johan, koko foorumilla mainitaan PISA vain 34 kertaa, ja niistä iso osa on samojen viestien lainauksia:
http://vapaakielivalinta.fi/forum/search.php?keywo...

Löydätkö tuolta kohtaa, jossa joku sanoisi ruotsinkielisiä tyhmäksi alempien PISA-tulosten perusteella?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Minäkin huomasin siellä vieraillessani, että minua kutsuttiin alustalla "Tutuksi nimimerkiksi". Tituleeraaja oli joku nimimerkki. Ei sinun tarvitse puolustella mitä ilmeisimmin typerää käytäntöä.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Minä olen syyttänyt tyhmyydestä ensisijaisesti suomenkielisiä poliitikkoja, joilla ei ole kokonaiskuvaa Suomen järjettömän kielipolitiikan ongelmallisuudesta, sen aiheuttamista lieveilmiöistä, resurssien haaskauksesta ja inhimillisistä kärsimyksistä- jotka kaikki vaikuttavat kestävyysvajeen kasvuun aiheuttaen hyvinvointitappioita!

Meillä asianharrastajilla on paras tietämys koko kuviosta.

Kuvion luoneet eivät ole tyhmiä, vaan suorastaan pirullisen nerokkaita.
Sen hyväksyneet ovat kieltämättä hieman yksinkertaisia..IMHO

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Täytyy myöntää etten ole tutustunut sen kummemmin juuri nyt tähän koko asiaan, mutta juuri tämä "korkeakoulutetut ymmärtävät ruotsin merkityksen"-argumentti tulee tätä nykyä juuri siitä että he "ymmärtävät" että pakkovirkamiesruotsi pitää suorittaa. Vielä kymmenisen vuotta sittenhän tilanne oli se että sekä akateemiset että yhteiskunnallisesti valveutuneet ihmiset vastustivat pakkoruotsia.

Tässä nyt on taas -- toki -- kyse siitä että ihmiset pistetään ymmärtämään oma parhaansa siten kuin poliittisesti on tarkoituksenmukaista.

Toimituksen poiminnat