Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Ääriliikkeet sivuun pakkoruotsikeskustelusta

Viime vuosina olemme siirtyneet toisen sukupolven pakkoruotsikeskusteluun. Ensimmäisen sukupolven keskustelu oli sitä perinteistä poteroista huutelua ja vastapuolen mustamaalaamista ja demonisoimista, kun taas toisen sukupolven keskustelussa esitetään rakentavia kompromissiehdotuksia. Asian etenemiseksi tulisikin rakentaa keskusteluyhteyttä maltillisten tahojen välille, ja ääriliikkeet tulisi jättää sivuun keskustelusta.

 

Ääriliike 1: Suomen ruotsalainen kansanpuolue

 Pakkoruotsimyönteistä ääripäätä edustaa FSP/RKP, jonka johto on tunnettu siitä, ettei kompromisseja edes ajatella, vaan nykyisestä pakkoruotsista pidetään kiinni hautaan saakka. Puolueohjelmassaan RKP esittää mm. seuraavanlaisia vaatimuksia (valitsin äärimmäisimmät):

 

1. "Ruotsinkielinen palvelu tulee aina taata riippumatta yksilön kotikunnan kieliolosuhteista."

 RKP siis vaatii tiukennuksia nykyiseen kielilakiin, jonka mukaan ruotsinkielisillä on oikeus saada kotiseutualueellaan (kunnat joissa ruotsin on virallinen kieli) kaikkia viranomaispalveluja ruotsiksi ja koko maassa oikeus saada valtiollisen viranomaisen palveluja ruotsiksi. RKP:n mielestä ruotsinkieliset palvelut pitäisi taata täysimääräisinä koko maassa, ei pelkästään ruotsinkielisten kotiseutualueella. RKP vaatii siis paljon enemmän kuin esimerkiksi Euroopan neuvosto kansallisia vähemmistöjä koskevassa puiteyleissopimuksessaan edellyttää (artikla 10 : 2).

 

2. "Hallinnon pitää rekrytoida henkilöstöä, jolla on molempien kansalliskielten osaamista."

 Tämä on hieman tulkinnanvaraisesti muotoiltu, mutta suhteutettuna RKP:n johdon julkisiin kommentteihin he näyttävät tarkoittavan, että jokaisen yksittäisen hallintoviranomaisen pitäisi osata sekä suomea että ruotsia. Lait (esim. terveydenhuoltolain 6 §) kuitenkin mahdollistavat kielikohtaiset palvelijat, eli osa viranomaisista voitaisiin palkata palvelemaan suomenkielisiä ja osa ruotsinkielisiä – tällöin keneltäkään ei tarvitsisi edellyttää kahden kielen taitoa.

 

3. "Julkisesti yhtä lailla kuin yksityisestikin tuotetut kansalaisille suunnatut palvelut pitää taata ruotsiksi ja suomeksi."

 Tässäkin RKP vaatii tiukennuksia nykytilanteeseen: sen lisäksi, että ruotsinkieliset palvelut taataan kielilaissa ensisijaisesti ruotsinkielisten kotiseutualueella, ne taataan vain koskien valtiollisia ja kunnallisia viranomaisia. Yksityisten asiakaspalvelijoiden (myyjät, kampaajat, leipurit, autonkorjaajat) ei suinkaan ole pakko tarjota palveluja ruotsiksi, mutta näköjään RKP haluaa pakottaa heidätkin siihen.

 

Ääriliike 2: Suomalaisuuden liitto

 Pakkoruotsivastaista ääripäätä edustaa Suomalaisuuden liitto, jonka johto on tunnettu siitä, ettei kompromisseja edes ajatella, vaan tavoitteena on Suomen täydellinen virallinen yksikielistäminen.

Ohjelmassaan Suomalaisuuden liitto esittää mm. seuraavanlaisia vaatimuksia (valitsin äärimmäisimmät):

 

1. "Valtiovallan tulee välittömästi käynnistää neuvottelut naapurimaiden kanssa kieliolojen keskinäisestä vastavuoroisesta järjestämisestä vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen sopimuksen mukaisesti."

 Suomalaisuuden liitto haluaa sitoa Suomen ruotsinkielisten kohtelun siihen, miten Ruotsi kohtelee suomenkielisiä. Jokainen valtio muotoilee kuitenkin itse omat päätöksensä ja lakinsa, ja jokainen voi valittaa eteenpäin EU:n tasolle, mikäli kokee naapurimaan rikkovan vähemmistöjä vastaan. On myös tärkeää ymmärtää, etteivät tilanteet Suomessa ja Ruotsissa ole samanlaiset: Suomessa ruotsinkieliset (lähes 300 000) ovat ikivanha alueellinen kieliryhmä, kun taas Ruotsissa suomenkieliset ovat käytännössä nykyajan työperäisiä maahanmuuttajia – ainoastaan Norrbottenin meänkieliset (30 000–70 000) ovat vanha alueellinen kieliryhmä.

 

2. "Suomen ainoaksi viralliseksi kieleksi määrätään siirtymäajan jälkeen suomi." 

  Virallisella kielellä tarkoitetaan kielilaissa kieltä, jolla kunnassa on tarjottava viranomaispalveluja, joten oletan tässäkin tarkoitettavan sitä eikä kansalliskielen statusta. Suomalaisuuden liitto vaatii siis, että esimerkiksi Närpiössä, Larsmossa ja Korsnäsissä, missä suomenkielisiä on vain muutama prosentti asukkaista, ainoana virallisena kielenä olisi suomi! Tämä on täydellisen järjetön ja epäoikeudenmukainen vaatimus ja rikkoo pahasti Euroopan neuvoston edellä viitattua puiteyleissopimusta vastaan.

 MUOX: Jos joku löytää Suomalaisuuden liiton ohjelmajulistuksista yksitulkintaisen kohdan, josta selviää tarkoitettavan, että suomi olisi ainoa valtakunnallisesti virallinen kieli ja ruotsi voisi olla alueellisesti virallinen, tämä kohta ei olekaan sitten niin äärimmäinen. 

 

Tuomio

 Meillä on siis kaksi vastakkaista ääriliikettä, joista RKP haluaa pakottaa suomenkieliset vielä nykyistäkin laajemman pakkoruotsin alle, kun taas Suomalaisuuden liitto haluaa kostaa ruotsinkielisille pakkoruotsin viemällä heiltä kaikki(?) oikeudet äidinkielisiin palveluihin.

 Kehotan kaikkia suomalaisia äidinkieleen ja identiteettiin katsomatta irtautumaan näiden ääriliikkeiden toiminnasta ja kannattamisesta. Nykyinen tilanne on epäoikeudenmukainen, mutta sitä ei korjata pyrkimällä vieläkin epäoikeudenmukaisempaan tilanteeseen – olipa suunta kumpi tahansa. Poteroista huuteluista ja viholliskuvan rakentelusta on aika siirtyä rakentavien ehdotusten tekemiseen: toisen sukupolven pakkoruotsikeskusteluun. Mitä useampi lähtee mukaan tähän ja hylkää ääriliikkeet, sitä nopeammin pääsemme eroon epäoikeudenmukaisesta valtakunnallisesta pakkoruotsista ja löydämme mallin, jossa oikeudenmukaisesti turvataan maamme suurimpien kieliryhmien palvelut.

 On erikoista ja kaksinaismoralistista, että vain Suomalaisuuden liittoa kohdellaan kiihkokansallismielisenä ääriliikkeenä, vaikka RKP on aivan yhtä jyrkkä kiihkokansallismielinen ääriliike. Tässä tekopyhyydessä näkyy taas äärisuvaitsevaiston kosketus: kohdellaan aivan eri kriteereillä niitä, jotka ajattelevat "oikein". Esimerkiksi perussuomalaiset on kielipoliittisilta tavoitteiltaan hyvinkin maltillinen puolue RKP:hen verrattuna.

 

Toisen sukupolven pakkoruotsikeskustelu jatkuu

 Ruotsinkielisten kannattaisi kääntyä esimerkiksi Finlandssvensk samlingin puoleen, jolta on kuultu kielipoliittisia kompromissiehdotuksiaSuomenkielisten oikeuksia ajaa maltillisesti Vapaa kielivalinta ry, jonka piirissä ei pyritä sortamaan ruotsinkielisiä vaan tavoitellaan suomalaisille vapautta valita itse, mitä kieliä he haluavat opiskella.

 Niin kauan kuin hallituspuolueiden puheenjohtajien nykyinen linja jatkuu, eivät hallituspuolueiden kansanedustajat saa äänestää pakkoruotsia vastaan, vaikka kuinka vahvasti he olisivat olleet sitä mieltä vaalikoneessa. Niinpä ainoa varma tapa antaa ääni pakkoruotsia vastaan on äänestää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaisia.

 Koska kielikeskustelu käy kuumana nyt ja taatusti myös sen jälkeen, kun eduskunta ensi keväänä hylkää aiheesta laaditun kansalaisaloitteen, saattaa monelle pakkoruotsin poistaminen nousta seuraavissa eduskuntavaaleissa tärkeimmäksi yksittäiseksi kriteeriksi. Tästä syystä perussuomalaiset tulevat luultavasti saamaan jälleen kunnon jytkyn vuonna 2015 - tosin suosio on väliaikainen, ja kannatus tullee laskemaan takaisin "normaalitasolle" vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, mikäli valtakunnallinen pakkoruotsi on siihen mennessä saatu poistettua.

 

P.S. Taustaksi:

Mitä kansanedustajan tulee tietää pakkoruotsista:

 http://www.elisanet.fi/alkupera/Pakkoruotsi.pdf

Vad talar vi om, när vi talar om tvångssvenska / What are we talking about, when we talk about obligatory Swedish:

 http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/149656-vad-talar-vi-om-nar-vi-talar-om-tvangssvenska

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (100 kommenttia)

Tapio Vehmaskoski

Ok, paitsi yksi selkeä poikkeama julkisuuden käyttäytymismalleissa.

Suomalaisuuden liittoa käsitellään demoonisesti ääriliikkeenä, kun taas RKP:tä käsitellään vain hyväntahtoisesti puolueena, jota suomenkieliset entiset ja nykyiset johto- ja eliittihahmot suojelevat.

Yhteisymmärrys ilman riidanhaastajia Lipposia, Haglundeja, Henrikssoneja, Biauedetteja ja Saseja löytyy alta aikayksikön.

Tavallisten suomen- ja ruotsinkielisten tulisi istua samaan pöytään keskustelemaan ilman tätä itseään tärkeänä pitävää tumpelojoukkoa ja katso erimielisyyksiä ei ole!

Jaakko Häkkinen

Tapio Vehmaskoski:
"Ok, paitsi yksi selkeä poikkeama julkisuuden käyttäytymismalleissa.
Suomalaisuuden liittoa käsitellään demoonisesti ääriliikkeenä, kun taas RKP:tä käsitellään vain hyväntahtoisesti puolueena, jota suomenkieliset entiset ja nykyiset johto- ja eliittihahmot suojelevat."

Totta, on erikoista ettei RKP:ta pidetä ääriliikkeenä, vaikka se on tavoitteiltaan paljon jyrkempi kuin esimerkiksi perussuomalaiset. Jos Suomalaisuuden liitto on kiihkokansallismielinen ääriliike, niin on myös RKP.

(Kiitos Tapio, lisäsin tästä aiheesta tekstiä kirjoitukseeni.)

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Häkkinenkin monien tavoin pitää ruotsinkielisiä asianosaisina suomenkielisten kieliopinnoissa. Se on hyvin erikoista.

Tavaksi on tullut,että ruotsinkieliset vaivatta määrittelevät suomenkielisten kieliopiskeluvelvoitteet. Lähde: Mm. Hufvudstadsbladet.

Häkkinenkin listaa suomenkielisten kieliopintojen asianosaisiksi ruotsinkielisiä järjestöjä parikin kappaletta. Minusta he eivät ole asian osaisia ollenkaan.

Erikoisen näköalan keskusteluun antaa myös se,että Suomalaisuuden liitto ei edustaisi asianosaisia,suomenkielisiä, ja siksi se pitäisi sulkea keskustelun ulkopuolelle.

Missä vaiheessa lakeja on alettu Suomessa tulkita niin,että vähemmistön oikeudet ovat enemmistön velvollisuuksia?

Mikään perustuslain kohta ei sellaista voi velvoittaa koska perustuslaissa säädetään oikeuksista eikä suinkaan velvollisuuksista.

Juha Korhonen

Ei tuossa ollut kuin yksi ääriliike. Rkp. Vähemmistökieltä puhuvien alle 5%:n osuus maan kansalaisista ei missään muussa Euroopan maassa riitä virallisen kielen asemaan. Suomalaisuuden liitto vain ajaa Suomeen muun Euroopan kanssa yhtenäistä linjaa kielikysymyksessä.

Lisäksi: Suomalaisuuden Liitto ei ehdota mitään sen kummempaa politiikkaa kuin se, mitä Ruotsissa harjoitetaan tälläkin hetkellä. Kun kerran otamme oppia Ruotsista useimmissa asioissa, miksi emme sitten tässä?

No joo, kyllä Närpeksen ja muutaman muun kylän asukkaille voi olla hankalaa opetella yhtäkkiä suomea. Kuten isoisälleni ja isälleni aikanaan, kun se sukuhaara vaihtoi (käytännön syistä) ruotsista suomenkieleen. Pari sukupolvea se pahimmillaankin kestää (sillä puolen sukua ei periydy kielten oppimisen kykyjä). Uskoisin jopa, että kaikkiin kunnan virkoihin näissä kunnissa riittää vielä vuosikausia kaksikielisiä työntekijöitä, paitsi...

...jos hallitus saa läpi suunnitelmansa muutamasta jättikunnasta, jäävät kaikki suomalaiset ruotsia puhuvat kielivähemmistöön asuinkunnissaan. Hmm. Silloin ei ruotsikielisiä palveluja ole mitenkään helppo järjestellä, kuten pienissä kunnissa, jollaisia suomen ruotsinkieliset kunnat ovat. Siksi varmaan Rkp:n tiukennettu vaatimusluettelo on kehitelty.

Jaakko Häkkinen

Juha Korhonen:
"Ei tuossa ollut kuin yksi ääriliike. Rkp. - - Lisäksi: Suomalaisuuden Liitto ei ehdota mitään sen kummempaa politiikkaa kuin se, mitä Ruotsissa harjoitetaan tälläkin hetkellä. Kun kerran otamme oppia Ruotsista useimmissa asioissa, miksi emme sitten tässä?"

Olet väärässä. Ruotsissa on suomen kielen hallintoalue, jossa saa palveluja suomeksi - jopa pääkaupunki Tukholma kuuluu siihen:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kielen_hallint...

Suomalaisuuden liitto puolestaan haluaa, ettei Suomessa saisi mitään palveluja ruotsiksi. Tämä on
1. vastoin Euroopan neuvoston kansallisia vähemmistöjä käsittelevää puiteyleissopimusta
2. huonompi asema kuin suomenkielisillä Ruotsissa
3. todella epäoikeudenmukaista, kun meillä on kuntia joissa 90 % asukkaista on ruotsinkielisiä

Tuo pykälä jo yksin tekee Suomalaisuuden liitosta kiihkokansallismielisen ääriliikkeen. Avaa silmäsi!

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Ei Ruotsissa edes suomenkielisellä hallintoalueella velvoiteta kuntien palveluksissa olevien osaavan suomea.

Esim. suomenkielisiä kouluja ei ole olemassa siinä merkityksessä kuin se Suomessa ymmärretään. Kouluissa joissa opetuskieli ei ole ruotsi tai englanti ei opetuskieli saa ylittää 50 % opetustunneista.

Käytännössä se tarkoittaa sitä,että ala-asteilla saa opettaa suomeksi,mutta ei enää yläasteella kaikkia oppiaineita.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Sitten ei olisi keskustelua pakkoruotsista. Ei se oikeasti kiinnosta ääri-ihmisiä lukuunottamatta kuin muutamaa laiskaa nykykoululaista ja muutamia niistä, jotka eivät aikuisenakaan päässeet aiheen yli.

Kyllä minuakin koulussa vitutti ruotsin opiskelu, mutta on sillä opilla ollut paljon enemmän käyttöä kuin useimmilla muilla elämässä oppimillani asioilla.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Tuossa on se ainoa hyvä puoli että myönnät että kyse ei ole ainoastaan "laiskoista koululaisista". Muutoinhan syyllistyt taas epä-älyllisiin yleistyksiin, ja tämä on jo sinänsä yksi syy vastustaa pakkoruotsia; jos tuolla tavalla voi argumentoida yhteiskunnallisesta kysymyksestä jossa 60% kansasta ja yli puolet akateemisesti koulutetuista on kanssani samaa mieltä, niin tavassa millä pönkität kantaasi on jotain pahasti vialla.

Itse olisin voinut jättää ruotsin lukematta ihan simppelisti, ei olisi tuntunut yhtään missään, jos unohdetaan virkamiesruotsin suorituspakko. Sekin on täysin poliittinen tekele.

Miten pitkälle mielestäsi tuollaisella tavalla voi asioista argumentoida?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Minulle koko kysymys pakkoruotsista on täysin yhdentekevä. Kerroinpa vain, että lapsuuden kuvitelmasta huolimatta ruotsin kielestä on ollut ja on edelleen kosolti henkilökohtaista hyötyä. Olen työskennellyt kolmen eri ruotsalaisomisteisen konsernin hommissa, joissa puolet dokumenteista oli ruotsiksi. Tällä hetkellä olen kahdessa kaksikielisessä luottamustoimessa, jossa ihmiset puhuvat ja kirjoittavat paremmin osaamaansa kieltä. Ihan kiva, että edes ymmärtää toisia, vaikken edelleenkään pysty sujuvaan ilmaisuun ruotsiksi. Englannilla onneksi pärjää.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen Vastaus kommenttiin #14

Jos pakkoruotsi olisi sinulle yhdentekevä asia, niin ethän sinä sitten argumentoisi asiasta siten kuin teet, vaan sallisit järkevän keskustelun asiasta. Ikävä kyllä harrastat vain pakkoruotsin kannattajalle tyypillisiä heittoja -- on mielenkiintoista huomata että se ruotsin puolustaminen opettaa juuri tietynlaiset taktiikat kannattajilleen. Tämä on muuten yksi syy siihen miksi alunperin harrastuin tähän aiheeseen...

Mitä noihin ruotsinkielisiin konserneihin sun muihin tulee, niin tavallaan me vain pönkitämme moista asetelmaa vapaaehtoisesti painottamalla omia kieliopintojamme ruotsin suuntaan. Toki en minäkään sitä mieltä ole, etteikö ruotsista voisi olla konkreettistakin hyötyä siinä mielessä kuin kielistä nyt yleensä on. Ruotsi ei siis ole "hyödytön" kieli, mutta meillä Suomessa ammutaan tässä asiassa ihan suhteettoman suurella pyssyllä ihan vain siksi, että meillä on asiassa tietyt "periaatteet". Pohjoismaiset suuryrityskuviot toimivat kuitenkin käytännössä englanniksi, ja onneksi nämäkin firmat alkavat olla tosiasiallisesti oikeasti kansainvälisiä, eivätkä "pohjoismaisia" (mikä kuuluu ymmärtää "ruotsalaisia").

Kaksikieliset luottamustoimet voivat olla sitä todellista kaksikielisyyttä mikä voi olla ihan hyväkin asia. Itse vaan olen useammassakin luottamustoimessa joissa kaksikielisyys toisaalta ei ole läsnä, ja yhdessä niistä kieli on englanti kun toimitaan koko Euroopan tasolla, joten sinun anekdoottisi on suurinpiirtein yhtä hyvä kuin omani. Epäilen vain että minun kaltaisiani ihmisiä on paljon enemmän.

Englannilla pärjää hyvin pitkälle, joo. Tämä on oma kokemukseni vaikka se ei "totta" saa ollakaan näissä keskusteluissa ymmärrettävistä syistä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #21

Pyrin tuomaan keskusteluun harmaan sävyt. Minun puolestani pakkoruotsin voi poistaa. En puolusta sitä, mutten ole sitä kaatamassakaan. Naapurimaiden kielten opetuksen riittävästä määrästä on hyvä pitää jollain tavalla huolta. Kylmän sodan ajoilta juontava venäjän kielen saama lapsipuolen asema potkii Suomea juuri nyt pahasti kintuille.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen Vastaus kommenttiin #23

Hyvä niin ja itse asiassa tavallaan jaan käsityksesi, mutta silti väittäisin että et kyllä suostu näkemään harmailta sävyiltäsi sitä ihan todellista argumentaatiota jolla pakkoruotsin puolustus kaatuu...

Pentti Järvi

Jag tvivlar på Börjes utlåtande om att svenskan skulle ha betytt mycket i hans liv eller mera än något annat han har lärt sig i skolan.

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Jos kielipolitiikka on vähäpätöinen politiikan osa-alue niin voimmekin hyvällä syyllä käyttää sitä perusteluna kun Rkp pudotetaan pois seuraavasta hallituksesta. (ironiavaroitus)

Käyttäjän Yhteiskuntajutustelija kuva
Janne Koski

Ari "Paska" Peltonen ravisteli kielipoliittista tilannetta pakinassaan seitsemän vuotta sitten ja kaikessa humoristisuudessaankin sisälsi täyttä asiaa. Eikä Peltonen ole mikään rasisti tai äärioikeistolainen, hän tuo esille että vapaa kielivalinta on se mitä pitäisi olla.

http://www.city.fi/ilmiot/pakkaruatsi/2109

Toissavuonna Peltonen hiillosti Stefan Wallinia oikein urakalla:

http://www.city.fi/yhteiskunta/miksi+pakkoruotsia+...

YouTubessa on yhdeksään osaan pilkottu radio-ohjelma, jossa Peltonen hiillostaa Maria Björnberg-Enckelliä. Tässä heijastuu RKP:n fanaattisuus kielikysymyksissä ja vapaan kielivalinnan vastustajien vanhat kliseiset argumentit toistuvat ties kuinka monta kertaa.

http://www.youtube.com/watch?v=hHCADDQS-Ns

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

"Niinpä ainoa varma tapa antaa ääni pakkoruotsia vastaan on äänestää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaisia."

PS voi joutua kuitenkin muuttamaan kantaansa hallitusneuvotteluissa.

Jaakko Häkkinen

Börje Uimonen:
"Sitten ei olisi keskustelua pakkoruotsista. Ei se oikeasti kiinnosta ääri-ihmisiä lukuunottamatta kuin muutamaa laiskaa nykykoululaista ja muutamia niistä, jotka eivät aikuisenakaan päässeet aiheen yli."

Höpö höpö, se kiinnostaa jokaista yhteiskunnallisten vääryyksien korjaamisesta kiinnostunutta.
Kiva jos sinulla on ollut jotain käyttöä ruotsille, mutta liittyykö se jotenkin pakkoruotsikeskusteluun?

Pertti Väänänen:
"PS voi joutua kuitenkin muuttamaan kantaansa hallitusneuvotteluissa."

En usko. Vaalit luultavasti voittavat ne puolueet, jotka ovat vähiten pakkoruotsimyönteisiä eli nykyinen oppositio. Näin ollen he pääsevät muodostamaan hallituspohjaa ja saavat asettaa kynnyskysymykset. Kyllä hallitukseen on tulijoita vaikka pakkoruotsin alasajo kirjattaisiinkin hallitusohjelmaan – vain RKP olisi varma kieltäytyjä. Kokoomuslaiset ja demarit luultavasti vaikka syrjäyttävät puheenjohtajansa päästäkseen hallitukseen. :-)

Janne Koski, kiitos linkeistä! Peltosella on järkeviä ja kärkeviä kysymyksiä, ja hyvin hänen haastattelustaan kävi ilmi Wallinin näkemysten perusteettomuus.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Pakkoruotsi on minule täysin yhdentekevä aihe siitä huolimatta, että yhteiskunnallisten ongelmien korjaaminen kiinnostaa. Jos jotain pitäisi erityisesti kannattaa, niin kunnan olisi itse hyvä päättää yhdestä pakollisesta kielestä englannin opiskelun lisäksi. Silloin paikallinen tarve ratkaisee ja kunta voi suunnitella pitkäjänteisesti koulujen tarjoaman kieliohjelman. Vaikka tuo oma ehdotukseni kuulostaa minusta järkevältä, niin en todellakaan aio tehdä mitään asian suhteen.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Häkkinen rustailee:

"Niinpä ainoa varma tapa antaa ääni pakkoruotsia vastaan on äänestää vuoden 2015 eduskuntavaaleissa perussuomalaisia."

Suomessa äänioikeusikäraja on 18 vuotta. Siinä vaiheessa kansalainen on käynyt peruskoulun ja toisen asteen opinnot, ja täten ruotsin kielen opiskeluvelvoitteensa paljolti jo suorittanut. Poislukien mahdollisesti yhdestä kahteen hassua vanhaa opintoviikkoa korkea-asteella.

Mikäli äänioikeuden saanut kansalainen kokee ruotsin kielen opiskelua koskevat säädökset epäoikeudenmukaisiksi, hänen on siis äänestettävä puoluetta, joka...

-- on europarlamentaarikkonsa johtaman työryhmän toimesta ehdottanut yliopisto-opiskelun maksullisuutta.

-- on kolmenkymmenen kansanedustajansa suulla ehdottanut nuorisotyöttömyyden ratkaisemista pakkotyövelvoitteella.

-- on helsinkiläisen ääniharavansa ja puolueen erään pääideologin kautta vaatinut kuntien verontasausjärjestelmän lopettamista ja sitä kautta käytännössä pääkaupunkiseudun ulkopuolisen kuntasektorin talouden romuttamista.

-- on puheenjohtajansa kautta pyrkinyt tasa-arvoisen avioliittolain vastustamiseen ryhmäkurin keinoin.

-- on tullut tunnetuksi kansanedustajiensa ja valtuutettujensa avoimen rasistisista ja muukalaisvihamielisistä lausunnoista, jotka ovat tavan takaa johtaneet heidät leivättömän pöydän ääreen.

Sanoisin, että jos äänestäjä on vaaliuurnalla valmis nielemään kaiken tämän painolastin ihan vain siksi että pääsee eroon yhden kielen opiskeluvelvoitteesta, _joka ei enää edes häntä koske_, niin hänen pitää olla kyllä melkoinen ääri-ihminen ja yhden asian kiihkoilija.

Toisin kuin Häkkinen, niin minä en oikein usko että Suomen kansa on näin yksisilmäistä.

Käyttäjän seppokalevi kuva
Seppo Turunen

Hyvä ja "jalat maassa" kommentti Jaloselta. Olen jokseenkin varma, että äänestäjien keskuudessa ruotsinkieleen liittyvä pakottomuus ei yllä top 10 listalle kuin murto-osalla. Kyllä työ, jatko-opiskelut, turvallisuus, perheasiat, oman seutukunnan selviäminen, selviäminen omista veloista, verotus jne jne menevät ainakin omassa ja lähipiirissä taatusti kielikysymyksen edelle. Mutta toki "Häkkisiä ja Tossavaisiakin" tarvitaan - pysyy itse paremmin kartalla tärkeitten asioiden suhteen

Jonas Hellgren

Jos olisi varmaa, että persuja äänestämällä pääsisi eroon pakkoruotsita, niin minä äänestäisin persuja Vaclav Nedomanskyn sijaan.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Toisaalta Suomessa vaikuttaa puolue, jolle kielikysymys on omalta kannaltaan katsottuna se ainoa todellinen kynnyskysymys, ja sillä on uskollinen äänestäjäkunta.

Et silti kutsu heitä ilmeisesti kiihkoilijoiksi, vaikka olet valmis siis siihen, että heille tärkeä kysymys määritellään siis käytännössä siten, että siihen ei toisaalta saa suhtautua kriittisesti yhtä voimakkaasti kuin RKP itse suhtautuu. Tässä voi vielä havaita sen, että meillä propagoidaan ja ns. "tuetaan" sitä pakkoruotsia itse asiassa aika voimalla, joten kyllä se asia tuntuu olevan *joillekin* tosi tärkeä, vaikka sinusta se ei ole.

Tuleeko tässä -- tai sitten jossain vastaavassa asiassa -- mielestäsi joskus rajat vastaan, ja milloin? Vai pitääkö tässä olla erityisen välinpitämätön?

Aika tekopyhä kanta. En tykkää tuollaisesta mielivallasta jossa ei saa harrastaa edes järkipuhetta sellaista retoriikkaa vastaan jossa omalta katsantokannaltani ei ole mitään järkeä ja jonka ideana on vain pönkittää sitä, että jonkin asian on "oltava koska sen on oltava".

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Suomessa äänioikeusikäraja on 18 vuotta. Siinä vaiheessa kansalainen on käynyt peruskoulun ja toisen asteen opinnot, ja täten ruotsin kielen opiskeluvelvoitteensa paljolti jo suorittanut. Poislukien mahdollisesti yhdestä kahteen hassua vanhaa opintoviikkoa korkea-asteella.""

Tämä on juuri sitä itsekästä minä, minä politiikkaa, joka näkee asiat vain omalta kantiltaan - itsekkäästi.

Jos ajateltaisiin koko Suomen hyvää, niin eipä kukaan järkevä ihminen voisi puolustaa toisen marginaalikielen pakko-opiskelua koko kansalle vain 5% vähemmistön tähden? EU on täällä ja globalisaatio jatkaa laajenemistaan, mutta nämä vanhaan linnoittautuneet kielisoturit vain jaksavat edelleen puolustaa pakkoruotsiaan.

Esimerkiksi Helsingissä asuu vuonna 2020 jo 650 000 asukasta, ennustaa tilastokeskus.
Vuoden alussa oli helsinkiläisiä 604 000, joista vajaa 36 000 oli ruotsinkielisiä ja se on pienentynyt tuhansilla väestön vanhenemisen takia. Tässä myöskin yksi syy siihen, että vain harvoin enää kuulee ruotsia Helsingissä enemmän kuin muita vieraita kieliä.

Käyttäjän saimaansisustus kuva
Hannu Koho

Jussi, olet oikeassa siinä että monelle pakkoruotsin vastustajalle PS:n äänestäminen on pienen tai suurten kynnyksen takana.
Kuitenkin: harva kansalainen on äänestämänsä puolueen kanssa samaa mieltä kaikesta. Tämä siis pätee kaikkiin puolueisiin.

Pakkoruotsi on demokratiassamme niin uskomaton ilmiö, että se vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, enemmän kuin aiemmin.

Ei tarvite olla kiihkoilija: riittää kun on kiinnostunut demokratiamme tilasta.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

"Demokratiamme tila" on alisteinen yhden kielen opiskeluvelvoitteelle?

Sorry, tuo on kyllä aika klassinen määritelmä yhden asian kiihkoilulle.

Käyttäjän saimaansisustus kuva
Hannu Koho

"Sorry, tuo on kyllä aika klassinen määritelmä yhden asian kiihkoilulle."

Suomalaisella demokratialla on vielä sellainen piirre, että kaikki periaatteessa normaaliin kansalaisyhteiskuntaan liittyvä kansalaisaktivismi voidaan nimetä 'kiihkoiluksi'. Pitäähän se osaltaan ihmisiä sopivan passiivisina...
Myönnän - olen ollut tässä aiheessa aktiivinen, ja vaikuttaa se silloin myös äänestyskäyttäytymiseen. Aktiivisia keskustelijoita - kiihkoilijoita(?) - on tullut kummasti vuosien varrella lisää. Mistä johtunee?

Suomalaiset ovat käytännössä vielä enemmän alamaisia kuin kansalaisia, mutta internet ja esim. uusi kansalaisaloitelaki vie meitäkin enemmän länsieuroopalaiseen suuntaan.

Et voi kiistää, että demokratia ei toteudu kielikoulutuspolitiikassa, eli poliittisessa kulttuurissamme on jotain laajemminkin pielessä. Alamaiseksi itsensä mieltäville se ei ehkä ole niin oleellista?

Jaakko Häkkinen

Jussi Jalonen:
"Sanoisin, että jos äänestäjä on vaaliuurnalla valmis nielemään kaiken tämän painolastin ihan vain siksi että pääsee eroon yhden kielen opiskeluvelvoitteesta, _joka ei enää edes häntä koske_, niin hänen pitää olla kyllä melkoinen ääri-ihminen ja yhden asian kiihkoilija.

Toisin kuin Häkkinen, niin minä en oikein usko että Suomen kansa on näin yksisilmäistä."

Kuten sanoin, jos ihmiselle pakkoruotsista vapautuminen on tärkein kysymys, ei vaihtoehtoja ole. Kirjoitin myös, että näistä ihmisistä moni äänestää sitten taas muita puolueita, kunhan pakkoruotsista on päästy.

Ehkä sinä olet löytänyt puolueen, jonka jokaisen jäsenen jokaisesta mielipiteestä olet samaa mieltä? Esim. tästä Pekka Haaviston persulaisesta mielipiteestä: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kansanedus...

Kuten varmaan ymmärrät, todellisuudessa jokainen äänestäjä joutuu äänestämään puoluetta, jonka kaikkien jäsenten kaikista mielipiteistä EI OLE SAMAA MIELTÄ. Sikäli on ihan turha maalailla kauhukuvia. Jos pitää pakkoruotsia yhteiskunnan suurimpana epäkohtana, äänestää persuja. Jos pitää jotain muuta suurimpana epäkohtana, äänestää jotain muuta puoluetta.

Mikä oikeus sinulla, Jussi Jalonen, on nimittää yksisilmäiseksi ja kiihkoilijaksi ihmistä, jolle pakkoruotsi on tärkeä oikeudenmukaisuuskysymys? Sanotko yhtä lailla itsellesi tärkeintä yhteiskunnallista asiaa yksisilmäisyyden osoitukseksi ja kiihkoiluksi?

Ja melkoista itsekkyyttä osoittaa kommenttisi, ettei saisi olla kiinnostunut lasten ja nuorten kohtelun oikeudenmukaisuudesta! Että vain omaan itseen kohdistuvat epäkohdat olisivat riittävä syy tehdä äänestyspäätös? Hah, naurettavan itsekeskeistä! :-D

Tällä hetkellä ei yhteiskunnassamme ole montakaan yhtä räikeää pysyvää ja yhtä monia koskettavaa oikeusmurhaa kuin valtakunnallinen pakkoruotsi. Nimeä toki niin monta kuin keksit!

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kannattaa muistaa, ettei sinne vaaliuurnalle mene yhtään sellaista äänestäjää joka voisi enää vaikuttaa omaan kielten "pakko-opiskeluunsa". Kouluaika oli ja meni.

Uurnilla kannattaa varmaan äänestää niiden asioiden puolesta, joilla on itselleen tulevaisuudessa merkitystä. Persut ehkä tuijottavat vain peruutuspeiliin, mutta meillä muilla suomalaisilla on elämä vielä edessä.

Jaakko Häkkinen

Börje Uimonen:
"Kannattaa muistaa, ettei sinne vaaliuurnalle mene yhtään sellaista äänestäjää joka voisi enää vaikuttaa omaan kielten "pakko-opiskeluunsa". Kouluaika oli ja meni."

Siinä toinen ääri-itsekäs! Sinäkö et äänestäessäsi koskaan ajattele lastesi tai muiden lasten parasta? "Muut saavat kärsiä, koska minäkin jouduin kärsimään!", näinkö ajattelevat Jussi ja Börje...?

Harva äänestysikään tuleva on vielä yliopistossa - kyllä siihen omaankin pakolliseen virkamiesruotsiin voi siis hyvinkin ehtiä vaikuttaa.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kolme lastanikin on jo pakkoruotsinsa suorittanut ilman pysyviä henkisiä vammoja tai yhteiskunnallista syrjäytymistä. Ei se niin valtaviä kärsimyksiä aiheuta, että viitsisin tehdä asialle jotain. Paljon vakavampia uhkia lasteni ja vielä syntymättömien lastenlasteni elämälle on, kuten IPCC tänään meille tulee kertomaan. Kannattaa keskittyä oleelliseen.

Toivoit keskustelua, joissa ei ole ääriainekset mukana, mutta et sitten haluakaan sitä. Miksi?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Börje,

Tuskin itsekään menet vaaliuurnille äänestämään ainoastaan mahdollisen raihanaisen vanhuutesi vaipparahoja ja vaipanvaihtojen vuorokautista lukumäärää ajatellen.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Eli toisin sanoen mistään alle 18-vuotiaiden asioista ei voi äänestää? Eikä myöskään niistä asioista, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia aikuisilla kansalaisilla on toistensa suhteen? Eikä siitä, että millaista kielellistä "todellisuutta" poliittisesti toteutetaan?

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Uurnilla kannattaa varmaan äänestää niiden asioiden puolesta, joilla on itselleen tulevaisuudessa merkitystä.""

Menehän vähän itseesi Börje ja mieti tuotakin kannanottoasi. Peruutuspeiliin tuijottajat ovat juuri näitä itsekkäitä jälkeenjääneitä, joilla eteenpäin meno on kokonaan unohtunut?

Tulevaisuudessa monipuolisesti kielitaitoinen, eurooppalainen suomalainen on se ihanne mihin pitäisi pyrkiä. Nyt meillä on juututtu pakkoruotsiin koko kansan voimin, joka ei ole kovinkaan järkevää kielipolitiikka.. Johan Ahvenanmaakin heitti toisen minikielen syrjään:)

Käyttäjän jormah56 kuva
Jorma Härkönen

Suomessa on kaksi asiaa, joista puhutaan ja kohkataan paljon enemmän kuin asioiden oikea painoarvo on. Nämä ovat ns. pakkoruotsi ja maahanmuutto. Kumpikaan ei oikeasti ole mikään erityinen ongelma maltillisen enemmistön silmin.

Asioihin liittyvä kiihko on kuitenkin hyvin samanhenkistä ja mikä mielenkiintoista, kiihkoilijat ovat usein samoja. Kyseessä on suhtautumistavan muutos vähemmistöihin yleensä. Kun tähän liitetään sallitunkin törkypuheen yleistyminen mistä hyvänsä vähemmistöstä puhuttaessa, keitos on valmis. Ei tarvinne erikseen mainita, mitä puoluetta meidän on "kiittäminen" tästä ilmapiirin kiristymisestä ja suoranaisen tyhmyyden massiivisesta esiinnoususta Suomessa.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Toisaalta minä en ole koskaan kuullut esimerkiksi sinulta mitään kunnollista argumenttia tähän asiaan liittyen; kunhan vain aina esität tämän teesin että koko pakkoruotsiasia, siten kuin se on siellä pakkoruotsin kannattajien puolella muotoiltu, pitää hyväksyä sellaisenaan, sisälsi se miten tarkoitushakuista ja todellisuudenvastaista ideointia tahansa.

Tietysti se alkaa olla jo hyvin tuttu ilmiö että pakkoruotsin kannattajat pönkittävät toisiaan ja oikeassa olemisen tunnettaan automaattisella toisten haukkumisella tyhmiksi, vaikka he eivät selvästi edes vaivaudu tutustumaan siihen mitä sanotaan. Tuo on vähän tuommoinen mystinen systeemi joka oikeuttaa itsensä.

Tämä on juuri se demokraattinen ja yhteiskunnallinen ongelma joka takia en pidä pakkoruotsista yhtään; se kannustaa täydellisen epä-älyllisiin kannaottoihin asiassa, jossa toisaalta toiselle osapuolelle sallitaan jonkinlainen elämän ja kuoleman kysymys siitä, että juuri tässä jutussa ihmisten nyt vain pitää olla sopivan kaltaisia. Jos eivät ole niin tehdään sitten vaikka väkisin, eikä siitä saa välittää.

Mikään muu asia ei poliittisessa keskustelussa toimi tällä tavalla -- jos toimisi, niin vastustaisin kyllä toki sitäkin, eli ei tässä pelkästään ruotsista ruotsin takia ole kyse.

Käyttäjän jormah56 kuva
Jorma Härkönen

Esitin yleisen havainnon. En minä ole mikään ruotsin kouluopetuksen puolustaja numero/nummer 1, mutta ei se minulle ole myöskään ollenkaan mikään ongelma, josta pitäisi yhteiskunnassa erityisesti keskustella saati vaahdota.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Suomessa on kaksi asiaa, joista puhutaan ja kohkataan paljon enemmän kuin asioiden oikea painoarvo on. Nämä ovat ns. pakkoruotsi..."

Kah, kun ette jo hellitä ja anna suomalaisille mahdollisuutta vapaasti valita vieraat kielet joita he itse katsovat tarvitsevansa? Kiihkoilette vain aina vasta-karvaan ja käytätte muutenkin kovin sivistymätöntä kieltä arvioidessanne meitä pakkoruotsin vastustajia.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Kosken kuulu minkäänlaiseen ääriliikkeeseen voin sanoa sanaseni pakkoruotsista; Ihan sama, EVVK.

pekka piippo

Kuitenkin kirjoitit asiasta vaikka olisit voinut vaikka leipoa tai pestä pyykkiä!

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

En syö pullaa enkä leipää. Pyykinpesukone hyrrää itsekseen.

Juhani Piironen

Suosittelin, koska käsittelet RKP:tä ääriliikkeenä.

RKP on todellakin monessa mielessä fasisteihin rinnastettavissa oleva ääriliike.

On siellä hyvääkin, mutta sitten on nuo fasistiset osat.

Ongelma on että kaikkein fanaattisimmat valikoituvat sieltäkin oikeusministereiksi. (huomatkaa nyt sensuroijat että en sanonut fanaattisimmat mitkä, joten tuo fanaattisuuden määritelmä syntyy lukijan päässä. Tietysti ajatuspoliisit kuten apulaispoliittinen syyttäjä ei tuollaisia ymmärrä Tyhmä, mikä tyhmä).

Jaakko Häkkinen

Jorma Härkönen:
"Asioihin liittyvä kiihko on kuitenkin hyvin samanhenkistä ja mikä mielenkiintoista, kiihkoilijat ovat usein samoja. Kyseessä on suhtautumistavan muutos vähemmistöihin yleensä."

Tuossa on nyt kyllä vähän vainoharhaa mukana... Eihän näissä kummassakaan kysymyksessä ole ensisijaisesti edes kyse vähemmistöistä vaan enemmistön vaatimasta tasavertaisesta kohtelusta.

Jorma Härkönen:
"Ei tarvinne erikseen mainita, mitä puoluetta meidän on "kiittäminen" tästä ilmapiirin kiristymisestä ja suoranaisen tyhmyyden massiivisesta esiinnoususta Suomessa."

Suurinta tyhmyyttä on nähty pakkoruotsin kannattajien argumenteissa! Ei niitä voi lukea tai kuunnella tuntematta valtavaa myötähäpeää - mieti nyt Lipposenkin "perusteluja". Sinä vain olet niin syvällä poterossasi, että näet ampuma-aukostasi vain yhteen suuntaan – et siis osaa olla objektiivinen.

Käyttäjän jormah56 kuva
Jorma Härkönen

Mitä kumman vainoharhaa, minähän itse kuulun enemmistöön enkä koe vainoa. En myöskään koe enemmistön edustajana, ettenkö koko ajan ja kaikissa asioissa saisi tasavertaista kohtelua. Vähemmistöt eivät sitä aina saa ja siksi puolustankin eri vähemmistöjä teiltä kiihkoilijoilta.

Koko pakkoruotsiksi nimetty asia ei ole minusta tuon kaiken meuhkaamisen väärti, ihan oikeasti. Yksi pakollinen oppiaine muiden pakollisten oppiaineiden joukossa, SFW?

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Vähemmistöt eivät sitä aina saa ja siksi puolustankin eri vähemmistöjä teiltä kiihkoilijoilta." - Näin herra Härkönen.

Minäkin puolustan vähemmistöjen tasa-arvoa ja oikeutta saada opetusta omalla kielellään, mutta sitä en ymmärrä, miksi minun lastenlasteni pitäisi opiskella pakolla ruotsia nykymaailmassa, jossa vieraiden kielten monipuolinen osaaminen on tärkeää koko Suomelle ja Suomen viennille.

Ruotsia toki voi huvikseen lukea, mutta bisneskielenä maidemme välillä se on jo taakse jäänyttää elämmää. Aikaa kun isä lampun osti ja Suomi oli suomettunut...

Jaakko Häkkinen

Seppo Turunen:
"Hyvä ja "jalat maassa" kommentti Jaloselta. Olen jokseenkin varma, että äänestäjien keskuudessa ruotsinkieleen liittyvä pakottomuus ei yllä top 10 listalle kuin murto-osalla. Kyllä työ, jatko-opiskelut, turvallisuus, perheasiat, oman seutukunnan selviäminen, selviäminen omista veloista, verotus jne jne menevät ainakin omassa ja lähipiirissä taatusti kielikysymyksen edelle."

- Kuinka monella miljoonalla nämä ovat rempallaan?
- Kuinka moni asia näistä on jo nyt hyvin ja äänestäjä vain haluaa pitää ne ennallaan?

Siitä voit miettiä, paljonko ne painavat vaakakupissa, kun toisessa kupissa on miljoonia suomalaisia koskettava räikeä oikeusmurha.

Börje Uimonen:
"Toivoit keskustelua, joissa ei ole ääriainekset mukana, mutta et sitten haluakaan sitä. Miksi?"

Tietysti haluan. Ei ole äärimmäistä pitää tärkeänä räikeää oikeusmurhaa, joka koskettaa miljoonia suomalaisia. Pakkoruotsitapaukselle oikeustajun loukkauksena vetää vertoja vain rahan syytäminen Kreikalle ja muille retuperämaille. Ja lääkekin näihin on sattumoisin sama: perussuomalaisten äänestäminen! :-D

Jaakko Häkkinen

Reija Härkönen:
"Oikeastaan persut ovat juuri se ääriliike ruotsin kieleen liittyvissä asioissa. Pakollisen kouluruotsin poistaminen on heille vain yksi askel ruotsinkielisten aseman hankaloittamisessa. Monet vähemmistövastaiset persut ovat jäseniä Suomalaisuuden liitossa."

Älä sotke persuja ja Suomalaisuuden liittoa, kun ne kerran ovat eri toimijoita erilaisilla ohjelmilla. Linkitin jo kirjoitukseen persujen ohjelman, jonka kielipoliittinen kanta oli selvästi lievempi.

Reija Härkönen:
"Eihän tässä mistään kieliopintojen vaihtoehdoista ole kysymys. Persut haluavat pistää vähemmistöt kyykkyyn."

Et voi yleistää persuja yksittäisten henkilöiden perusteella – sen sijaan voit yleistää puolueohjelmien perusteella. Muutenkin luet noita kuin piru Raamattua, syvältä poterostasi, josta näkyy vain yhteen suuntaan ja muille suunnille olet sokea.

Jaakko Häkkinen

Reija Härkönen:
"Jos asiaa perataan ihan juurisyihin, ei ruotsin kielen opiskelulla ole tässä mitään tekemistä. Kysymys on kateudesta, jota pyritään ylläpitämään mitä erikoisimmilla kertomuksilla ruotsinkielisten erioikeuksista ja salaliitoista."

Huh huh mitä vainoharhaa! :-D Kannattaako oikeasti kirjoittaa ihan kaikkea mitä sylki näppäimistölle kuljettaa?
Pakollinen ruotsin opiskelu on tässä se pääkohde - tietäisit sen, jos olisit seurannut keskustelua ja argumentointia etkä vain istunut sokkona syvällä poterossasi.

Reija Härkönen:
"Kun sitten oltaisiin huomattu, että käytännössä valinnanmahdollisuus olisi olematon, monen ajatukset muuttuisivat."

Väärin: ihmiset pitävät tärkeinä vain kourallista kieliä, ja ne sattuvat olemaan ne yleisimmin tarjotut. Sen kertoo EU:n kielibarometri:
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/149098-pakko...

Reija Härkönen:
"Jos lisäksi kiinnitettäisiin kansan huomiota enemmän siihen, millaisesta halveeraamisesta ja ruotsinkielisten panettelemisesta tässä keskustelussa jatkuvasti on kysymys, vielä useammat vaihtaisivat mielipidettään."

Et voi olla tosissasi?! :-D
1. Tässä keskustelussa ei panetella eikä halveerata ruotsinkielisiä, sekoitat meidät Suoli24-keskusteluun.
2. Eivät kaikki ihmiset ole niin lapsellisia kuin sinä/oletat.
En voi uskoa, että pidät puolestaloukkaantumista painavampana perusteena mielipiteelle kuin argumentteja! Siis huh huh... Tulit ehkä paljastaneeksi nyt enemmän itsestäsi kuin halusit - asiakeskustelijan naamiosi särkyi juuri.

Reija Härkönen:
"Toisen kansalliskielemme säilyminen tasavertaisena kielenä on ihan olennainen asia Suomea ja suomalaisuutta."

1. Älä pakkosyötä omaa identiteettiäsi muille - suurimmalle osalle suomalaisista ruotsi on pelkästään yksi vieras kieli muiden joukossa.
2. Toinen kansalliskielemme saa säilyä kansalliskielenä - miten se liittyy pakkoruotsin poistamiseen?
3. Lue tämä, että ymmärtäisit mistä keskustellaan ja mistä ei keskustella: http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/148729-mita-...

Reija Härkönen:
"Molempien kieliryhmien tulee edes vähän ymmärtää toistensa kieliä."

Aijaa, miksi jokaikisen? Ja miksei käy esimerkiksi tasavertainen englanniksi kommunikoiminen – se kun ei ole kummankaan äidinkieli.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Ihan vain Jaakollekin sellainen havainto ... että mitä pidempään hakkaat päätäsi seinään, sitä ärhäkämmiksi muuttuvat sinunkin puheenvuorosi. - Minä olen jo saavuttanut sen vaiheen jossa en suostu tinkimään lainkaan.

Jaakko Häkkinen

Pertti Pakkosalm... eiku Heikki Hyötyniemi:
"Ihan vain Jaakollekin sellainen havainto ... että mitä pidempään hakkaat päätäsi seinään, sitä ärhäkämmiksi muuttuvat sinunkin puheenvuorosi. - Minä olen jo saavuttanut sen vaiheen jossa en suostu tinkimään lainkaan."

Ei pään seinään hakkaamisen kesto tee minusta ärhäkämpää vaan kanssakeskustelijoiden sokeus, ahdasmielisyys ja kaksinaismoralismi. Avaramielisten, objektiivisten ja harmaasävyjä erottavien kanssa kärsivällisyyteni ei joudu koetukselle edes vuosikymmenten mittakaavassa. :-)

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #47

Avaramielisten, objektiivisten ja harmaasävyjä erottavien kanssa ei joudukaan hakkaamaan päätään seinään.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Reija; "Kysymys on kateudesta, jota pyritään ylläpitämään mitä erikoisimmilla kertomuksilla ruotsinkielisten erioikeuksista ja salaliitoista""

Heh, minä kyllä pahasti epäilen tuota kateuspykälää, mutta etuoikeuksia toki ruotsinkielisillä on, mutta suon ne heille mielelläni, jos pääsemme eroon pakkoruotsista.

On tietysti sääli niitä suomenkielisiä opiskelijoita kohtaan, jotka pyrkivät korkeakouluihin ja ruotsínkieliset menevät pienemmällä pistemäärällä ohi... Se on väärin ja se onkin kaikkialla muualla Euroopassa jo aikaa sitten kiellettyä, mutta meillähän näitä erivapauksia mieluusti vähemistölle jaetaan.

En ole siitä omasta puolestani kateellinen, koska omat pentuni pääsivät korkeakouluun ekalla yrittämällä ilman pistetasoituksia. :)
Salaliitoista en muuta tiedä kuin tiskinalta rahanjakoa politiikoille ja puolueille, mutta se on kai ihan sallittua. Luulen ainakin?

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

RKP on ääriliike, se on totta.

Mutta Suomalaisuuden liiton leimaaminen ääriliikkeeksi on kyllä huonosti perusteltu väite.

Olet aivan selvästi mennyt pakkoruotsittajien lankaan!
Siellähän ihan vakavissaan väitetään, että Suomalaisuuden liitto "haluaa ajaa ruotsin kielen Suomesta ja tuhota suomenruotsalaiset".

Kannattaisi nyt vaikka haastatella Sampo Terhoa;
Mitä tavoitteita Suomalaisuuden liitolla on ?

Sen jälkeen kannattaa pohtia sitä, miten meillä on ollut viimeiset 40 vuotta ääriliike jokaisessa hallituksessa linjaamassa Suomen kielipolitiikkaa vanhojen puolueiden myötävaikutuksella.

Pidätkö, Jaska, minua ääri-ihmisenä ?
Minä tavoittelen vain oikeudenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta!

Suomen kielilaki ei ole oikeudenmukainen eikä tarkoituksenmukainen!

Siitä kai nyt sentään olet samaa mieltä ?

Käyttäjän jormah56 kuva
Jorma Härkönen

Suomalaisuuden Liitto on menettänyt kaikki uskottavuuden rippeensäkin sen jälkeen kun se tuli ääripersujen miehittämäksi.

Suomalaisuuden liitto ei vähimmässäkään määrin edusta minun suomalaisuuttani eikä useimman muun. Aatteellisena järjestönä se on merkityksetön, koska yhden poliittisen puolueen kiihkoainekset ovat omineet koko järjestön.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Missä kohtaa oikeudenmukaisuuden tavoittelusta tulee kiihkoilua ?
Onko Suomen kielipolitiikka tällä hetkellä oikeudenmukaista ?

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #62

No tulipahan varmistettua millainen on Härkösen oikeustaju.
Buurienkin mielestä apartheid oli oikeudenmukaista.
Natsien mielestä... ääh, olkoon.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #62

No, sitten meillä on täysin erilainen käsitys oikeudenmukaisuudesta.

Käyttäjän Jan-ErikAndelin kuva
Jan-Erik Andelin

Sampo Terho Suomalaisuuden liiton uutena puheenjohtajana on minulle ihan miellyttävä vastapuoli. Minusta olisi ollut hienoa, jos SL olisi vuosien saatossa ajanut suomenkielisten vähemmistöjen asiaa Svenskfinlandissa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa ja valvonut ja tukenut niiden oikeuksia. On siellä korjattavaa, ja suomenkieliset palvelut ovat joskus tutkitusti vajavaisia mm. päivähoito- tai vanhusalalla jopa manner-Suomessa. Nyt tuo aika on haaskattu muiden oikeuksien nälvimiseen.

Kun on ollut 80 vuotta aikaa tehdä asioita, mikään ei olisi estänyt SL:ää keräämään jotakin rahaa esimerkiksi Suomalaisuuden Liiton Kulttuurirahastoksi, joka olisi tähän mennessä voinut toimia vastavuoroisesti ruotsinkielisten säätiöiden kanssa, perustanut teattereita tai yliopistoja Ruotsiin, koulun Ahvenanmaalle ja lukuisia pieniä suomenmielisiä kulttuuriprojekteja omalle diasporalleen ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi Vastaus kommenttiin #63

Mutta helpompi on kaapata säätiöiden valmiiksi keräämä raha, verotusmuutoksilla ... hähähä.

Käyttäjän Jan-ErikAndelin kuva
Jan-Erik Andelin Vastaus kommenttiin #66

No, hyvä jos koet, että ne hyödyttävät suomalaisuutta silläkin tavalla.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #63

Sampo Terho on tehnyt paljon hyvää liiton maineen pelastamiseksi Heikki Talan jäljiltä. Vielä on silti valtavasti tehtävää että liitto näyttäytyisi jälleen tervehenkisenä ja sen toiminta palaisi järkeväksi. Nythän kyse ei ole juuri kuin lippuneuvonnasta ja ärhäkästä kielivähemmistön oikeuksien kyräilystä ja joillakin on tullut erikoinen käsitys jostain "suomenmielisyydestä". Ikään kuin ei jo Suomessa oltaisi.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Ydinkysymys: OIKEUDENMUKAISUUS JA TARKOITUKSENMUKAISUUS

Kenen mielestä Suomen nykyinen kielipolitiikka on oikeudenmukaista ja tarkoituksenmukaista ?

Toinen kysymys:

Kuka hyötyy nykyisestä epäoikeudenmukaisesta ja
epätarkoituksenmukaisesta kielipolitiikasta ?

Kuka häviää muutoksessa ?

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Mielelläni väistyn sivuun ja annan teille "maltillisille"
tilaisuuden ratkaista tämä ongelma!

Mutta soittakaa sitten, kun RKP ja demarien sekä kokoomuksen ruotsinkieliset ovat torpanneet kompromissiehdotuksenne ;-)
JÄLLEEN KERRAN!

Bon voyage!

Jaakko Häkkinen

Jarmo Ryyti:
"Häkkinenkin listaa suomenkielisten kieliopintojen asianosaisiksi ruotsinkielisiä järjestöjä parikin kappaletta. Minusta he eivät ole asian osaisia ollenkaan."

Kielipolitiikassa ruotsinkieliset ovat asianosaisia sekä pakkosuomensa vuoksi että ruotsinkielisten palvelujensa vuoksi, vaikka viimeinen ei liitykään niin kiinteästi pakkoruotsiin kuin moni on olettanut.

Jarmo Ryyti:
"Erikoisen näköalan keskusteluun antaa myös se,että Suomalaisuuden liitto ei edustaisi asianosaisia,suomenkielisiä, ja siksi se pitäisi sulkea keskustelun ulkopuolelle."

Olisi kannattanut lukea se kirjoitus jota kommentoi.

Jorma Härkönen:
"Esitin yleisen havainnon. En minä ole mikään ruotsin kouluopetuksen puolustaja numero/nummer 1, mutta ei se minulle ole myöskään ollenkaan mikään ongelma, josta pitäisi yhteiskunnassa erityisesti keskustella saati vaahdota."

Monien muiden mielestä yhteiskunnallisista epäkohdista pitää keskustella – sitä kutsutaan politiikaksi. Se että sinä tulet kyseenalaistamaan poliittista keskustelua, josta et ole edes eri mieltä, lienee tulkittava lähinnä trollaukseksi? :-)

Jaakko Häkkinen

Sini Lappalainen:
"Lieri silmillä on perinteistä gansteriarsenaalia siis gansterin tapa hallita tilanteita."

Kaiken voi tulkita hallitsemiseksi, jos tuollaisten linssien läpi katsoo maailmaa. Minun kuvani perusteella tunnistaisit minut kadulla paljon helpommin kuin monen hatuttoman mutta pienen ja epäselvän kuvan henkilöt. Vai täyttä alastonkuvaako odotat? :-)

Jorma Härkönen:
"Mitä kumman vainoharhaa, minähän itse kuulun enemmistöön enkä koe vainoa. En myöskään koe enemmistön edustajana, ettenkö koko ajan ja kaikissa asioissa saisi tasavertaista kohtelua. Vähemmistöt eivät sitä aina saa ja siksi puolustankin eri vähemmistöjä teiltä kiihkoilijoilta."

On vainoharhaista nähdä suhtautumisen vähemmistöihin jotenkin muuttuneen, kun esittämiesi aiheiden keskiössä on enemmistön tasavertaisen kohtelun puute ja siitä nostettu äläkkä. Jos minä satun saamaan viimeisen paikan jäähalliin, koska olen jonossa ruotsinkielisen edellä, ei se ole vähemmistön syrjintää eikä asenteiden kovenemista. Sinä vain katsot maailmaa mustavalkoisten linssien lävitse.

Jonas Hellgren:
"Avaramielisten, objektiivisten ja harmaasävyjä erottavien kanssa ei joudukaan hakkaamaan päätään seinään."

Aivan! :-)

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Tietysti jos tuo ei ihan tavallisen mallinen hattusi on sinulla aina päällä ja jonkinlainen tavaramerkki. Kuitenkin on niin että rehdit ja reilut katsovat kameraan eivätkä konstaile.

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"Kannattaisi nyt vaikka haastatella Sampo Terhoa; Mitä tavoitteita Suomalaisuuden liitolla on ?"

Terho on mennyt Suomalaisuuden liittoon, ei päinvastoin. Liitto ja sen asenne on paljon Terhon johtajuutta vanhempi. Jos voit linkata minulle paperin, jossa yksitulkintaisesti kerrotaan etteivät he tarkoita haluta virallisesti yksikielistä Suomea vaikka niin vahingossa joka käänteessä sanovat, niin asia on tietysti aivan toinen.

JV Lehtonen:
"Pidätkö, Jaska, minua ääri-ihmisenä ? Minä tavoittelen vain oikeudenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta! Siitä kai nyt sentään olet samaa mieltä ?"

Välillä intoudut äärimmäisesti, joten sinua on vaikea luokitella. :-) Pidän nykytilannetta epäoikeudenmukaisena, mutta emme saa siihen korjausta niin kauan kun osapuolet nököttävät poteroissaan - siksi ääriliikkeet pitää sivuuttaa. Vai miten kuvittelet tapahtuvan edistystä, jos kumpikaan osapuoli ei jousta? Silloin ainoaksi keinoksi jää odottaa, että persut saavat 51 % kannatuksen - se taas ei ole kovin uskottavaa.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Yksikielinen Suomi on kovin moniselitteinen käsite.

En tosin itsekään tiedä, mikä on Liiton täsmällinen kanta yksikieliseen Suomeen, koska Terho ei sitä suoraan sano.

Omasta mielestäni yhden pääkielen Suomi ei ole mikään extreme tavoite, vaan aivan relevantti ongelmanratkaisumalli.

Yhden pääkielen malli on voimassa esim. Ruotsissa, Britanniassa, Alankomaissa, Itävallassa, Italiassa ja Slovakiassa.

Mainituissa maissa on myös historiallisia kielivähemmistöjä, joiden kielelliset oikeudet on toteutettu alueellisten kieliratkaisujen perusteella. Usein unohtuu esim. Wales, missä on pakkokymri.
Mutta Lontoossa ei ole pakkokymriä!

Suomessa ongelma on se, että meillä on järjenvastainen kielialueajattelu:
Jo yhden prosentin ruotsinkielisyyspitoisuus tekee alueesta "kaksikielisen".

Ne alueet, missä ruotsia puhuvia on yli puolet väestöstä,
ovat todella harvinaisia.

Ne ovat kuitenkin ainoat alueet, missä suomenkielisen väestön ruotsin pakko-opetus olisi jotenkin perusteltavissa kompromissina tai hyvityksenä, jos suomen kieli halutaan säätää kaikille suomalaisille perustaidoksi koko Suomen alueella (pääkielimalli).

Mielestäni suomen kielen säätäminen jokaisen suomalaisen perustaidoksi on verrannollinen englannin kielen pakko-opiskeluun Britanniassa, hollannin opiskeluun Alankomaissa ja saksan opiskeluun Itävallassa.

Britanniassa ei ole pakkokymriä, Hollannissa ei ole pakkofriisiä eikä Itävallassa pakkounkaria tai pakkosloveniaa.

Kuitenkin alueellisen kielen puhujien oikeudet on turvattu.

Lisäksi Euroopan Unioni turvaa kaikkien virallisten kielten oikeudet esim. oikeusasioissa tulkkipalvelujen avulla.

Itse en koe edustavani mitään äärimielipidettä,
vaan yleiseurooppalaista ratkaisumallia.

RKP kieltämättä edustaa äärimmäisyyttä, jollaista ei ole missään muualla koko maailmassa (Etelä-Afrikka apartheidin loppuun asti olisi relevantti vertailukohta)

RKP:lle ei ole vastaparia "äärimmäisyysasteikolla".

Mutta kuten sanottu, jos koetaan, että minun eurooppalainen oikeuskäsitykseni on äärimmäisyysajattelua ja
mielipiteeni haittaavat kielvapauden asiaa,
voin kyllä pysytellä sivussakin..

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"En tosin itsekään tiedä, mikä on Liiton täsmällinen kanta yksikieliseen Suomeen, koska Terho ei sitä suoraan sano."

Sepä se. Jäsenistön kusetusta sellainen ympäripyöreä poliitikkokieli. Tuskin tässä voi heikkoa suomen taitoakaan syyttää? :-)

JV Lehtonen:
"Omasta mielestäni yhden pääkielen Suomi ei ole mikään extreme tavoite, vaan aivan relevantti ongelmanratkaisumalli."

Jos määritellään vanhojen alueellisten vähemmistöjemme palvelut ja turvataan ne. Irrallisesti "yhden pääkielen Suomi" ei kerro mitään vähemmistökielisistä palveluista, joten siihen ei voi ottaa kantaa.

JV Lehtonen:
"Usein unohtuu esim. Wales, missä on pakkokymri. Mutta Lontoossa ei ole pakkokymriä!"

Aivan! Valtakunnallista pakkoruotsia vastaisi aika hyvin se, jos kymri olisi pakollinen koko Isossa-Britanniassa: http://www.elisanet.fi/alkupera/Kielipoliittinen.pdf

Toisaalta pakkokymri Walesin alueella on hyvä vastine pakkoruotsille Svenskfinlandissa.

JV Lehtonen:
"Mutta kuten sanottu, jos koetaan, että minun eurooppalainen oikeuskäsitykseni on äärimmäisyysajattelua ja mielipiteeni haittaavat kielvapauden asiaa, voin kyllä pysytellä sivussakin.."

Et sinä ole ääriliikehtijä: sinähän todistetusti kykenet hyväksymään kompromisseja ääripäiden väliltä, kuten tässäkin viestissäsi. :-)

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"RKP kieltämättä edustaa äärimmäisyyttä, jollaista ei ole missään muualla koko maailmassa (Etelä-Afrikka apartheidin loppuun asti olisi relevantti vertailukohta)"

Tässä olen aivan samaa mieltä Juhan kanssa ja ihmettelenkin miten RKP on saanutkin markkinoitua aatettaan kaikille muille puolueille jo yli 40 vuotta? Niin, paitsi persuille, josta heille hattuani nostan toisenkin kerran.

Käyttäjän ViiviPartanen kuva
Viivi Partanen Vastaus kommenttiin #84

Ihmettelet miten RKP on saanut markkinoida aatettaan.

"Alueellisesti valtaeliitti keskittyy Etelä-Suomeen tai oikeastaan Uudenmaan lääniin, jossa asuu kaksi kolmasosaa eliiteistä. Ruotsinkielisestä perheestä eliittejä on suurin osa suhteessa koko väestönosuuteen. Ruotsinkielisten vanhempien sekä heidän koulutus on muuta väestöä korkeampi. Tämä näkyy jokseenkin myös eliitinpuoluekannassa siten, että suurin yliedustus väestöön nähden on kokoomuksella ja RKP:llä."

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu06902.pdf

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #97

Kiitos Viivi linkistä. Mielenkiintoinen tutkielma.

Meillä kokoonsa nähden ruotsinkielisten yliedustus kaikissa pörssiyhtiöissä, valtion virastoiden ja opetusviraston ym.päättävien elimien hallituksissa on aina ollut silmiinpistävän runsasta. Opetushallituksessa oikein erityisesti ja kaikki suomenkieliset politiikotkin ovat näitä tunnettuja innokkaita pakkoruotsittajia, joiden tilalle pitäisi saada vähän enemmän myöskin vastapainoa koko kansan eduksi.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Veljeni Jaakko. En oikein pidä blogisi otsikosta. Haluat viskata ääriliikkeet sivuun pakkoruotsikeskustelusta, mutta kuka vai sinäkö yksin määrittelet käsitteen ääriliike? Mistä olet saanut taivaallisen erehtymättömän Salomonin määrittelyviisauden? Se joka ei erehtynyt koskaan, oli muinainen Delfoin oraakkeli.

Antaa kaikkien kukkien kukkia, sanoi aikoinaan Mao Tse Tung. Joku kyllä huomautti siihen ilkeästi perään, että mutta piti koko ajan samalla huolta, että kaikki kukat kasvoivat täsmälleen tasapitkinä ja samanlaisina.

Ei tasapitkä steriili Maon maailma ole pakkoruotsikeskustelussakaan hyvä.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Mutta voishan tässä nyt kokeilla näiden maltillisten voimien kykyä ratkaista ongelma..
Jäädään me "rähisevät radikaalit" sivuun ja katsotaan,
saako pojat mitään aikaan!

Annetaan nyt maltillisille voimille mahdollisuus!

Paljonko he tarvitsevat aikaa ? Riittääkö vuosi ?
Enempää eivät saa!

Jaakko Häkkinen

Hyvät kuulijat, siinä oli DJ Rähisevä Radikaali livenä Pasilan studiosta!
Vuosi ei riitä, koska asiaa päästään käsittelemään kunnolla vasta seuraavassa eduskunnassa, kunhan persut tai ehkä keskusta on suurin puolue, tai jos demarit kippaavat Urpilaisen vallasta. Mutta eiköhän vuoteen 2019 mennessä ole asia selvä! Mutta jos ei ole, niin ei se tilanne siitä radikaalilla rähinällä siltikään parane...

Vastakkainasettelun aika on ohi - optimistille se tarkoittaa että on kädenpaiskaamisen aika, pessimistille se tarkoittaa että on nyrkinpaiskaamisen aika. :-)

Jaakko Häkkinen

Olavi Salokangas:
"Veljeni Jaakko. En oikein pidä blogisi otsikosta. Haluat viskata ääriliikkeet sivuun pakkoruotsikeskustelusta, mutta kuka vai sinäkö yksin määrittelet käsitteen ääriliike?"

Veli Olof, tässä tapauksessa määrittely on helppoa ja objektiivista: ääriliike on taho, joka pyrkii äärimmäiseen päämäärään. RKP pyrkii vielä nykyistäkin äärimmäisempään eli kattavampaan pakkoruotsiin, ja Suomalaisuuden liitto pyrkii (ilmeisesti) toiseen ääripäähän eli virallisesti yksikieliseen Suomeen. Ääripäiden väliin jääviä ratkaisuja kannattavat ovat sitten niitä maltillisia.
Helppoa kun sen osaa! :-)

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Veljemme Jaakko on erittäin hyvä kirjoittaja, joka tuo maltillisesti ja varovasti esiin kantaansa, ettei vain antaisi liian kiihkoisaa kuvaa näille super kiihkoisille pakkoruotsittajille. Heillehän ei mikään järkipuhe tehoa, joten Jaakko yrittää toista tietä saada ymmärrystä aikaan.

Pakkoruotsin tarpeellisuus asetettiin taas tänään kyseenalaiseksi, kun ruotsin kielen puuttuminen Suomen suurimman ja keskeisimmän lentokentän sivulla on vakava puute sanoo KIELIASIAINNEUVOS Corinna Tammenmaa oikeusministeriöstä!!

Helsinki- Vantaan kielivaihtoehtona ei ollut ruotsia! (HS-tänään)

Valittavat kielet olivat suomi, englanti, venäjä, japani ja kiina. Perustelut ruotsin puuttumiselle nettisivuilla oli se, että suurin osa asiakkaista ja matkustajista käyttää suomea tai englantia.

Fiksuja tuolla lentokentällä, kun käyttävät niitä kieliä joita tarvitaan, mutta tietysti siihen nyt tulee muutos kun kielipoliisi pääsee kiinni näin kammottavaan epäkohtaan.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Kaija hyvä. Minä nyt en vain jostain syystä ymmärrä tuollaista ylimaltillisuutta ja ylikiihkottomuutta, joka sekin pitää toteuttaa nyt vääryyttä harjoittavien ja puoltavien pakkoruotsittajien ehdoilla hiipien hyssytellen ja varovasti, etteivät nämä vain pahoita hurskasta mieltään tai suutu. Vääryys huutaa taivaaseen, mutta pitäisikö sen poistotilanteessa kerätä vielä tyylipisteitä?

Minusta sellainen vaikuttaa vähintään perin kummalliselta, ellei peräti hyvin epärehelliseltä jopa pakkoruotsittajiakin kohtaan.

Jos superkiihkoisiin pakkoruotsittajiin ei, kuten sanot, mikään järkipuhe tehoa, niin tuoko eli ilmeisesti imartelu ja teeskentelykö muka auttaisi?

Joskus 1970-luvun vaihteessa SAK:n puheenjohtajana oli Pekka Oivio. Eräitten työehtosopimusneuvottelujen aikaan syntyi kiperä tilanne, josta Oivio lausahti näin: "Kun puhe ei auta ja lyödä ei saa, niin silloin pannaan p-se penkkiin."

Ajautuukohan tilanne pakkoruotsituksenkin kanssa koululaitoksessammekin vielä siihen pisteeseen, että p-seet
aletaan pistää penkkiin? Ylioppilaskirjoituksistahan pakollinen ruotsin kirjoittaminen poistui 2005. Sitä edelsi 40 000 lukiolaisen mielenosoitus.

Jaakko Häkkinen

Olavi Salokangas:
"Minä nyt en vain jostain syystä ymmärrä tuollaista ylimaltillisuutta ja ylikiihkottomuutta, joka sekin pitää toteuttaa nyt vääryyttä harjoittavien ja puoltavien pakkoruotsittajien ehdoilla hiipien hyssytellen ja varovasti, etteivät nämä vain pahoita hurskasta mieltään tai suutu."

Eihän tässä siitä ole kyse. Ääriliikkeet eivät taivu kompromisseihin, joten niiden avulla emme pääse eroon pakkoruotsista, elleivät persut saa 51 % äänistä, ja sitä taas ei tule tapahtumaan. Niinpä ainoa realistinen keino päästä pakkoruotsista on etsiä sellainen maltillinen kompromissiratkaisu, jonka eduskunta nielee jopa ilman persuenemmistöä. Yksinkertaista matematiikkaa.

Ei tässä ole imartelua eikä teeskentelyä, koska oikeudenmukaisuuden nimissä pakkoruotsi ruotsinkielisillä alueilla olisi aivan yhtä perusteltu kuin pakkosuomi suomenkielisillä alueilla. Siinä olisi jo sellainen kompromissiratkaisu, joka voisi mennä läpi - Sveitsin malli:
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/136346-suome...

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen Vastaus kommenttiin #89

Mutta kun koko Suomi on ruotsinkielinen alue nykyisen tulkinnan mukaan!

"Suomi on kaksikielinen maa" eli koko Suomen valtion alue on ruotsinkielinen.

Kuuntele itse:

https://www.youtube.com/watch?v=SHxBClTFq5g&list=U...

Mutta ei täältä kalastajamökistä tän enempää!

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #95

Kiitos linkistä Juha! Kuuntelin sitä posket punottaen melkein puolisen tuntia, mutta enempää ei voi kerralla kuunnella tätä politiikkojen ja toimittajien ylistystä pakkoruotsin välttämättömyydestä. Hyvin on RKP saanut asian tärkeyden esille, vaikka puolustellut ovat kuinka lapsellisia.

Ylen toimittajienkin suusta kuulee kukkasia, jotka saavat verenpaineen nousemaan. Tässä muutamia eniten toistettuja viisauksia, joita täällä US:ssa myös viljellään varsin usein.

"-Jos ajatellaan vaan tehokkaasti ja järkevästi, niin lopetetaan myös vain viiden miljoonan suomi ja siirrytään mandariini-kiinaan."" (Taitaisi EU:ssa pärjätä kiinalla kovinkin hyvin? :)
--Ilman ruotsia Suomen kansalainen ei ole kovinkaan suomalainen."
--Haluttomuus opetella ruotsia osoittaa historiantajuttomuutta."
--Mikä estää lukemasta myös ruotsia ja kaikkia muitakin kieliä.."
--Eivät koululaiset halua lukea tuossa iässä yleensä yhtään mitään."
--Onhan meillä pakkomatematiikka ja pakkoliikuntakin."

Näillä eväillä järkevää keskustelua ei saada koskaan aikaan kielipolitiikamme uudistamiseksi. Politiikot, median ohella toistelevat vain samoja mantroja vuosikymmenestä toiseen. Kyllä pakkoruotsin muuttaminen vapaaehtoiseksi aineeksi on kokonaan meidän fiksun nuorisomme varassa, joka aikanaan pääsee päättämään asioista myöskin koko Suomen parhaaksi.

Hännisen yritys löytää joku yhteinen, molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, lienee vain kaunis utopia? Jos pakkoruotsin puolustajilla on näin vahvasti laput silmillään, niin ei voi kuin nostaa kädet pystyyn tai vaihtaa koko kansanedustajakaartti edistyksellisimpiin nuoriin politiikkoihin?

Heillä ei vielä ole ajatukset juuttuneet vain yhteen vanhaan malliin, joka sekin sattui vahingossa syntymään peruskoulun myötä politiikkojen lehmänkaupoilla.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas Vastaus kommenttiin #89

Okei. Hyväksyn Sveitsin mallin koko Suomeen ja toivotan sen tervetulleeksi meillekin. Siellä jokainen koululainen lukee äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä; pakollisena kaikille on englanti, mutta toisen voi valita itse.

Käytännössä valinta tapahtuu kahden maailmankielen eli ranskan ja saksan välillä. Siten Sveitsissä sveitsiläisten kielipalettiin kuuluu kolmen maailmankielen opiskelu, Suomessa vain yhden.

Mutta asiasta toiseen. Olen ymmärtävini tekstistäsi, että luokittelet Suomen perussuomalaiset ääriliikkeeksi, jolta ei näytä olevan odotettavissa mitään hyvää suomalaiselle isänmaalle, ei sen enempää pakkoruotsin poistossa kuin ilmeisesti muissakaan asioissa.

Jotenkin tuntuu siltä, että sinusta "perussuomalainen ei täytä ihmisen tunnusmerkkejä". Voisitko hieman täsmentää ajatustesi juoksua? Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaiset saivat 560 075 ääntä. Sitä ennen perussuomalaiset oli pienpuolue. Peruusuomalaiset ainoina voiittivat noissa jytkyvaaaleissa ja kaikki muut eduskuntapuolueet hävisivät.

Perussuomalaisten äänestäjät olivat siis entisiä älykkäitä. lahjakkaita, loistavia ja hyviä kepulaisia, kokoomuslaisia, demareita, vihreitä, vasemmistoliittolaisia, kristillisiä ja jopa rkpeeläisiä. Nyt kohtaamme dilemman. Miten nuo entiset älykkäät, lahjakkaat, loistavat ja hyvät muuttuvatkin nyt yhtäkkiä ääriliikkeeläisiksi mitään mistään ymmärtämättömiksi pökelöiksi junteiksi, jotka eivät ole kelvollisia edes maalle kielivapautta turvaamaan? Sinulla on varmaan asiaan selitys.

Etkö sinäkään ole vieläkään anatanut perussuomalaisille heidän jytkyvoittoaan anteeksi? On selvä, että heille kateellisia tässä maassa kyllä riittää.

Väärin sammutettu sanoi Rauman palokunta Porin palokunnan sammutuksesta.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Okei.... toivotan sen tervetulleeksi meillekin. Siellä jokainen koululainen lukee äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä; pakollisena kaikille on englanti, mutta toisen voi valita itse.""

Tätä ehdotusta minä olen kannattanut aina ja moni muukin tässä vuosien aikana kun ollaan pakkoruotsista kirjoiteltu.

Tämä sama malli toteutuu meidän kaikissa naapurimaissakin, mutta Ruotsissa on vain parhaiten ajateltu myöskin niitä oppilaita, joille yhdenkin kielen opiskelu kunnolla vaatii vapautusta muissa vieraissa kielissä. Siellähän voi keskittyä vain tuohon pakolliseen englantiin koko kouluelämänsä ajan. Tätä erikoispykälää toivoisin myöskin meille, jotta edes yksi maailmankieli olisi kaikille hallussa.

Nyt kuulen taas kuminaa pakkoruotsittajien leiristä... suomenkieliset ovat vain niin laiskoja, etteivät halua oppia yleensä yhtään mitään:)

Just, mutta jos ei pysty näkemään eroja ihmisen luontaisista aivokapasiteettien eroista jo tavallisessakin elämässä, niin voipi olla ihan hiljaa kun kielipolitiikasta puhutaan.
Juu, ei raumalaiset mittää ossaa oikke puhhuu... pojjaatkin o pal tyhmempii:)

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"En todellakaan ymmärrä, miten pohjoismainen yhden pääkielen
malli voi edustaa Suomen, pohjoismaan, kielipoliittisena vaihtoehtona _ääriajattelua_!!"

"Yksi pääkieli" voi käytännössä tarkoittaa mitä tahansa. Se pitää määritellä. Malli sellaisena, kuin se tulkittuu Suomalaisuuden liiton papereissa, vaikuttaa ääriratkaisulta.

Jaakko Häkkinen

Olavi Salokangas:
"Okei. Hyväksyn Sveitsin mallin koko Suomeen ja toivotan sen tervetulleeksi meillekin. Siellä jokainen koululainen lukee äidinkielensä lisäksi kahta vierasta kieltä; pakollisena kaikille on englanti, mutta toisen voi valita itse."

Ei Sveitsissä asia mene noin. Pakollista on lukea yhden toisen kielialueen virallista kieltä, toisin sanoen on neljä kotimaista kieltä, joista yhtä vierasta pitää lukea.

Olavi Salokangas:
"Mutta asiasta toiseen. Olen ymmärtävini tekstistäsi, että luokittelet Suomen perussuomalaiset ääriliikkeeksi, jolta ei näytä olevan odotettavissa mitään hyvää suomalaiselle isänmaalle, ei sen enempää pakkoruotsin poistossa kuin ilmeisesti muissakaan asioissa."

Puhutko minun tekstistäni? Luetun ymmärtämisesi on todella heikkoa, luepa pari kertaa uudelleen ajatuksella: minähän nimenomaan kirjoitan, että vain perussuomalaisia äänestämällä voidaan päästä eroon pakkoruotsista!

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Sveitsi ja Suomi eivät ole asiassa yksi yhteen toistensa vastineita, koska Sveitsin klelet jo sinänsä (ehkä retoromania poislukien) ovat Euroopan ja maailman isoja hyötykieliä. Meidän on Suomessa hoidettava itse oma klelipolitiikkamme, joka on nykyisellään ihanasti rempallaan olevaa pakkoruotsitusta ja käytännössä yksin RKP:n haltuun luovutettua valtapolitiikkaa eikä mitään kielipolitiikkaa. Lisäksi ihmettelen, miksi muut puolueemme tämän vuodesta vuoteen sallivat?

Onko heidät siihen pakottava motiivi a) ulkopuolinen uhkailu b) samoista sylttytehtaista ohjastettu lahjonta c) vai samasta lähteestä tuleva kiristys?

Vihreiden Osmo Soininvaara oli muista vihreistä iloisesti poiketen sitä mieltä, että nouseva nuori sukupolvi inhoaa pakkoruotsia niin paljon, että se tulee lakkauttamaan sen varmasti.

Jos olen tulkinnut perussuomalaisia koskevia tekstejäsi väärin, niin olen valmis tarkistamaan kantani. Ei siinä isä häviä, jos poika häviää.

Jaakko Häkkinen

JV Lehtonen:
"Mutta kun koko Suomi on ruotsinkielinen alue nykyisen tulkinnan mukaan!
"Suomi on kaksikielinen maa" eli koko Suomen valtion alue on ruotsinkielinen."

Ei koko Suomi ole ruotsinkielinen alue. Kielilaissa määritellään ruotsinkielisten alueeksi kunnat, joissa ruotsi on virallinen kieli. Sama kriteeri koskee saamea. Sen lisäksi valtiollisessa viranomaisessa on oikeus saada ruotsinkielistä palvelua koko maassa, ja taas sama koskee saameakin.
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147017-mita-...

Olavi Salokangas:
"Sveitsi ja Suomi eivät ole asiassa yksi yhteen toistensa vastineita, koska Sveitsin klelet jo sinänsä (ehkä retoromania poislukien) ovat Euroopan ja maailman isoja hyötykieliä."

maailman isoihin kieliin kuuluvat Sveitsin kielistä saksa ja ranska, molemmilla yli 100 miljoonaa puhujaa. Italia on eurooppalaisittain ja vain paikallisesti iso kieli ja retoromaani on paljon suomea pienempi kieli - jopa suomenruotsia pienempi!

Sveitsissä on sama logiikka kuin Suomessa: toista kotimaista pitää osata (yksi pakollinen toinen kotimainen), ne kaikki ovat kansalliskieliä mutta kukin on virallinen (viranomaispalveluja on saatava sillä) vain omalla kotiseudullaan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Confederation#L...

Sveitsin malli toimisi sellaisenaan hyvin Suomessakin. Yhteistä on nyt jo kansalliskielen asema (jos saamekin lisättäisiin, vastaavuus olisi täydellinen). Muiden kuin kansalliskielten puhujien ei tarvitse osata kahta vaan vain yksi kansalliskieli - Suomessa pitäisi siirtyä samaan. Valtionhallinnon pitää kommunikoida kansalliskielillä kuten Suomessakin.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas

Suomeen ei tarvitse onkia tai kalastella esimerkkiä tai oppia kieltenopetukseen ja kielipolitiikkaan mistään Urdja-Kukja Kalmukistanista tai edes Sveitsistä. Meidän pulmamme ratkeavat yksinkertaisesti sillä, että tässä maassa toteutetaan vapaa kielivalinta eikä lähdetä vempuloimaan, kikkailemaan ja vesittämään vapaata kielivalintaa millään puolittaisilla osaratkaisuilla.

Koko maa on sitä paitsi minusta "ruotsinkielinen alue", jos kerta valtiovallan on tarjottava ruotsinkieltä Hangosta Petsamoon vai sanotaanko nykyään Inariin, vaikkei ruotsinkielen tarve ole suinkaan koko maassa edes sama, kuten pölvästimpikin kansalainen hyvin tietää? Niitä palveluja on tarjottava vain siellä, missä niitä todella tarvitaan ja siellä missä niitä varsin vähän tai ei lähes ollenkaan tarvita, ne pystytään hoitamaan erityisjärjestelyillä.

Ei mistään maailmasta löydy Suomen vertaista valtakuntaa, jossa ruotsia opetetaan pakolla noin karkeahkosti kuvattuna suhteessa 95-5.

Ruotsinkielisiä on Manner-Suomessa nyt likipitäen 260 000 eli noin 5 % eli sen verran, että tuo koko remmi mahtuisi loistavasti Espooseen. Tilastojen arvion mukaan heitä on 2050 enää 2,5 %. Noutaja tulee, noutaja tulee.

Tiedämme vallan hyvin, että suurin osa ruotsinkielisistämme osaa aivan loistavasti suomea, kuten pitääkin. Mikä sellainen maa on, jossa ei osata maan pääkieltä, tässä tapauksessa suomea, sivistyskieltä?

Ne varat, joilla pakkoruotsi nyt kustannetaan riittävät loistavasti ruotsinkielisillemme lisättyyn suomen kielen opetukseen, opetukseen, jonka avulla he tulevat selviämään elämästään tässä maassa entistä loistavammin.
Sitä paitsi on paljon järkevämpää tukea vaivaisen viiden prosentin (5 %) suomen kielen lisäopetusta kuin sitä, että 95 %:n enemmistö pakotetaan ns. pers edellä puuhun tahkoamaan pakkoruotsia, jota suurin osa pakotetuista ei koskaan edes voi missään hyödyntää kuin korkeintaan tavaamalla pastillilaatikon kyljestä sanat "öppnas här", koska suomalainen ja etenkin ahvenanmaalainen ei kuulemma ilman sitä suurta sivistystä osaa avata pastillilaatikkoaan.

Ruotsinkielisille on ehdottomasti myös lisättävä jo esikouluasteella suomen kielen kielikylpyjä samasta syystä kaikilla kahdellakymmenellä (20) kaksikielisellä paikkakunnallamme kahdestatoista (12) täysin ruotsinkielisestä paikkakunnasta puhumattakaan.

Eli summa summarum. Minun kielipolitiikkani suomalaiselle isänmaalle on seuraava selvä ja yksinkertainen:

1) Vapaa kielivalinta toteutetaan koulujärjestelmäämme kaikilla asteilla: peruskoulut, lukiot, ammattikoulut, ammattikorkeakoulut ja yliopistot heti ja välittömästi.

2) Toteutetaan tehokas ja perusteellinen valtakuntamme pääkielen suomen sivistyskielen teho-ja lisäopetus niitten ruotsinkielistemme parissa, joilla mahdollisesti pieniäkin ongelmia Suomessa selvitymisessä on. Lisäksi suunnataan tehokkkaat ja perusteelliset ja jatkuvat suomen kielen kielikylvyt ruotsinkielisille lapsille jo viimeistään päiväkoti-iässä.

3) Ja kolmanneksi RKP ja poliittisia lehmäkauppoja omiin henkilökohtaisiin etuihinsa ja puolueidensa etuihin sorvanneet, suhmuroineet ja Suomen kansan enemmistöä pakkoruotsilla nöyryyttäneet, halveksineet ja alistaneet ruotsinkieliset ja ruotsinmieliset, pyytävät nöyryytetyltä Suomen kansan enemmistöltä rumaa ja härskiä temppuaan heti julkisesti ja kaikissa mahdollisissa tiedoitusvälineissä syvästi pahoitellen anteeksi.

Miten on "lievästi enemmän tai vähemmän vihertävä" Jaakko Häkkinen, kelpaisiko kieliohjelmani sinullekin?

Jaakko Häkkinen

Olavi Salokangas:
"Meidän pulmamme ratkeavat yksinkertaisesti sillä, että tässä maassa toteutetaan vapaa kielivalinta eikä lähdetä vempuloimaan, kikkailemaan ja vesittämään vapaata kielivalintaa millään puolittaisilla osaratkaisuilla."

Eli kannatat ääriajattelua? Sinun vapaa kielivalintasi voi merkitä eri asiaa kuin muiden vapaa kielivalinta, joten sinun pitää määritellä mitä tarkoitat. Tarkoitatko siis absoluuttisen vapaata kielivalintaa, koska et hyväksy osaratkaisuja? Sehän merkitsisi, ettei maahanmuuttajillakaan olisi pakkosuomea - ei kuulosta järkevältä mallilta.

Tästä syystä pakkokieliä tarvitaan, ja järkevin ja oikeudenmukaisin perusta niille on alueellinen enemmistökieli. Loogisesti tästä seuraa, että suurimmassa osassa Suomea suomi olisi pakkokieli, mutta viidessätoista kunnassa ruotsi olisi pakkokieli.

Olavi Salokangas:
"Koko maa on sitä paitsi minusta "ruotsinkielinen alue", jos kerta valtiovallan on tarjottava ruotsinkieltä Hangosta Petsamoon vai sanotaanko nykyään Inariin, vaikkei ruotsinkielen tarve ole suinkaan koko maassa edes sama, kuten pölvästimpikin kansalainen hyvin tietää? Niitä palveluja on tarjottava vain siellä, missä niitä todella tarvitaan ja siellä missä niitä varsin vähän tai ei lähes ollenkaan tarvita, ne pystytään hoitamaan erityisjärjestelyillä."

Näinhän laki juuri määrää. Lain silmissä koko maa ei suinkaan ole ruotsinkielistä aluetta, vaan ainoastaan kunnat, joissa ruotsi on virallinen kieli. Ruotsinkielisillä ja saamenkielisillä on oikeus omakielisiin palveluihin kaikkialla maassa vain koskien valtiollisia viranomaisia.

Olavi Salokangas:
"Mikä sellainen maa on, jossa ei osata maan pääkieltä, tässä tapauksessa suomea, sivistyskieltä?"

Mikä maa oli Suomi osana venäjää, kun kaikki suomalaiset eivät osanneet Venäjää? Eihän maan tasolla ole tässä mitään merkitystä vaan ainoastaan käytännön elämän eli kunnan tasolla.

Olavi Salokangas:
"Miten on "lievästi enemmän tai vähemmän vihertävä" Jaakko Häkkinen, kelpaisiko kieliohjelmani sinullekin?"

Ei tuolla perusteella kelpaisi.

Käyttäjän OlaviSalokangas kuva
Olavi Salokangas Vastaus kommenttiin #108

Onko sinusta ääriajattelua se, jos oppilaat saavat itse vapaasti valita osallistuvatko vaikkapa ruotsin opiskeluun tai ei? On ennusteltu, että parikymmentä prosenttia koululaisista saattaisi näin tehdä joka tapauksessa, eli lukea vapautettua vapaasti ja motivoituneesti valittua ruotsiaan silmät ristissä ja toivon mukaan tehdä siinä myös hyvää tulosta ja tulla onnelliseksi, mutta ne toisetkin isoja Euroopan ja maailman hyötykieliä motivoituneesti ja maan taloudellisien resurssien rajoissa valinneet saisivat myös lukea vapaasti valitsemiaan kieliä ja tulla hekin onnellisiksi. Ja katso, koko Suomi tulisi onnelliseksi, eikä kukaan enää sinä ilmoisna ikänä käyttäisi ihan alkuperäisestä peruskoululaista johtuvaa termiä-pakkoruotsi.

Eli minun vapaa kielivalintani on täsmälleen sama vapaa kielivalinta, josta 62 181 allekirjoitusta saavuttanut ruotsia koskeva kansalaisaloite on saavuttanut ja jos se on mielestäsi ääriajattelua, niin se on sinun oikeutettu mielipiteesi. Toivon selitykseni kohtuullisesti ja tyydyttävästi sammuttavan polttavan tiedonjanosi.

Heitit kehiin maahanmuuttajat esiinkaivamanasi mammutinluuna ja sivutuotteena. Itse nyt vapauttaisin kumminkin kansamme enemmistön pakon kahleista ensin ja keskittyisin kanasamme enemmistön ongelmiin aluksi. Täytyyhän länsimaisessa demokratiassa väestön enmmistöllä olla sentään oikeus päättää edes omista asioistaan kielivalinnat mukaanlukien. Miksei maahanmuuttajien tarvitsisi opetella suomea, maamme pääkieltä? Itse en niin hölmöä absolutismia tai absoluuttista kielivapautta ja Suomen mannaa ja hunajaa vuotavaksi kieltenparatiisiksi muuttumista olisi osannut kenenkään edes osaavan mainita kauneimmissa unissaankaan, mutta sekin näämmä on mahdollista. En tietenkään tarkoita sitä, etteikö maahanmuuttajien pitäisi ensi töikseen opiskella suomen kieltä.

Nyt on sattunut tapauksia, että viranomaistemme puheille on päätynyt vihaisia maahanmuuttajia, jotka ovat olleet kiukuissaan siitä, että heille on uskoteltu pelkällä ruotsin kielellä tässä maassa selviävän ja karvainen totuus onkin ollut toisenlainen.

Minusta on koko ajan muistettava ja tajuttava, että kielivapaus ja pakkoruotsin poistoesitys ei koske tippaakaan valtakunnan ruotsinkielisiä enkä alkuunkaan ymmärrä muutamien ruotsinkielisten tai vielä vähemmän ruotsinmielisten melskaamista asialla. Vääryys ja sorto koskee nyt yksin suomenkielisiä ja vain suomenkielisiä.
Ruotsinkielisiltä tai -mielisiltä ei nyt olla viemääsä ainuttakaan etuoikeutta, etua tai mitään vastaavaa heidän saavuttamaansa ohituskaistaa pois, siksi heidän melskaamisensa on turhaa.

Jättäisimmekö molemmat sovussa mainintasi Suomesta Venäjän suuriruhtinaskuntana eli ei silloin vielä edes itsenäisenä valtiona kielioloineen täysin kommentoimatta? Voisimmeko aluksi rajoittua vaikka vain kerätyn kansalaisaloitteen verrattomiin teemoihin, että saisimme edes jotain tämän maan kansalaisten enemmistön kannalta järkevää kuntoon?

Muuten olen sitä mieltä, että pakkoruotsi on Suomesta poistettava.

Jaakko Häkkinen

Olavi:
"Onko sinusta ääriajattelua se, jos oppilaat saavat itse vapaasti valita osallistuvatko vaikkapa ruotsin opiskeluun tai ei?"

Äärimmäistä on ajatella, ettei koko maassa olisi yhtään pakkokieltä.

Olavi:
"Eli minun vapaa kielivalintani on täsmälleen sama vapaa kielivalinta, josta 62 181 allekirjoitusta saavuttanut ruotsia koskeva kansalaisaloite on saavuttanut ja jos se on mielestäsi ääriajattelua, niin se on sinun oikeutettu mielipiteesi."

Ei ole takeita siitä, onko sinun kielivalintasi sama kuin aloitteen, koska aloite on niin ympäripyöreä, että se mahdollistaa hyvin erilaisia malleja.
http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/134473-ruots...

Olavi:
"Miksei maahanmuuttajien tarvitsisi opetella suomea, maamme pääkieltä? Itse en niin hölmöä absolutismia tai absoluuttista kielivapautta ja Suomen mannaa ja hunajaa vuotavaksi kieltenparatiisiksi muuttumista olisi osannut kenenkään edes osaavan mainita kauneimmissa unissaankaan, mutta sekin näämmä on mahdollista. En tietenkään tarkoita sitä, etteikö maahanmuuttajien pitäisi ensi töikseen opiskella suomen kieltä."

Sitähän vapaa kielivalinta merkitsisi äärimmilleen vietynä. Tämä vain osoitti sen, ettei käsite ole lainkaan yksiselitteinen vaan kattaa kirjavan joukon eriasteisia vaihtoehtoja.

Olavi:
"Minusta on koko ajan muistettava ja tajuttava, että kielivapaus ja pakkoruotsin poistoesitys ei koske tippaakaan valtakunnan ruotsinkielisiä enkä alkuunkaan ymmärrä muutamien ruotsinkielisten tai vielä vähemmän ruotsinmielisten melskaamista asialla. "

Se koske ruotsinkielisiä, joilla on pakkosuomi. Perustuslain mukaan kansalliskieliä tulee kohdella symmetrisesti, eli pakkoruotsin poisto merkitsee pakkosuomen poistoa ruotsinkielisiltä.

Olavi:
"Vääryys ja sorto koskee nyt yksin suomenkielisiä ja vain suomenkielisiä."

Väärin, kyllä ruotsinkielisiä sorretaan yhtä lailla, kun heidät pakotetaan opettelemaan toista kotimaista, vaikka reilu kolmasosa heistä ei sitä edes tarvitsisi. Suomenkielisiä uhreja toki on paljon, paljon enemmän.

Olavi:
"Jättäisimmekö molemmat sovussa mainintasi Suomesta Venäjän suuriruhtinaskuntana eli ei silloin vielä edes itsenäisenä valtiona kielioloineen täysin kommentoimatta?"

Se on hyvä esimerkki siitä, miten absurdia on ajatella kieliasiaa valtion tasolla. Käytännön elämä tapahtuu kunnan tasolla, ja se on ainoa mielekäs taso kielipolitiikan lähtökohdaksi.

Cenita Sajaniemi

"Ei ole takeita siitä, onko sinun kielivalintasi sama kuin aloitteen, koska aloite on niin ympäripyöreä, että se mahdollistaa hyvin erilaisia malleja."

Allekirjoittaneet haluavat POIS PAKKORUOTSIN ja muita kieliä tilalle.
Ei tästä kannata jauhaa ja keksiä otsikoita.

Vasabladet kirjoitti jo kaksi kevättä sitten että yksikielisiä ruotsinkielisiä oli silloin vielä Suomessa 4000 kpl. Tuskin surut jättävät vanhuksensa oman onnen nojaan, eli kaikki jotka ovat saaneet käydä koulua voivat auttaa vanhuksiansa: poliisissa, tuomioistuimessa ja lääkärissä/sairaalassa.

Suomea, siis asukkaita yhdistää Suomen kieli, eli suomenkieli.

Jaakko Häkkinen

Cenita, pakkoruotsiin liittyy myös pakkosuomi, koska perustuslain mukaan kansalliskieliä tulee kohdella symmetrisesti. Pakkoruotsi-aloite mahdollistaa monta tulkintaa, koska siinä ei kerrota mitä tarkalleen halutaan. Se on vain epäselvä kannanotto nykytilanteen muuttamiseksi.

Suomen asukkaita yhdistää yhtä lailla ruotsin kieli (kielet pienellä ja erikseen), kiitos pakkoruotsijärjestelmän. Lisäksi suurinta osaa Suomen asukkaista yhdistää vielä englannin kieli.

Cenita Sajaniemi

Koska kieli on valinta, niin tämän päivän Suomessa esim. su-ru perheet voivat vastaisuudessa valita perheelle yhteiseksi kieleksi suomen. Tällöin on myös takuu siitä, että lapset saavat hyvän koulutuksen.

Mielestäni pakkoruotsikuliussit tulee jo kaataa.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

"pakkoruotsiin liittyy myös pakkosuomi, koska perustuslain mukaan kansalliskieliä tulee kohdella symmetrisesti"

Missä kohdassa niin sanotaan ?
Näin perustuslakia toki tulkitaan, mutta jos tarkkoja ollaan,
ei perustuslaissa mitään symmetriavaatimusta ole toisen kotimaisen kieliopintojen suhteen.

Jos olisi symmetriavaatimus, Suomessa ei olisi lainkaan yksikielisiä kuntia, vaan kaikki olisivat kaksikielisiä ja suomenkieliset ja ruotsinkieliset opiskelisivat toista kotimaista täsmälleen yhtä paljon!

Näinhän ei ole nyt, joten symmetriavaatimus on väärä tulkinta.
Se on toki yleinen tulkinta, mutta se on väärä tulkinta,
tuo sinunkin symmetriatulkintasi.

Luetaan joskus yhdessä sitä perustuslakia, niin huomaat asian.
Nyt ei ole aikaa, mutta pistä "korvan taakse"..

Jaakko Häkkinen

Juha Vilhelmille ja Reijalle:

Perustuslaki:
"Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan."

Samanlaiset perusteet = symmetria, kuten Reijakin sanoi. Mutta te tulkitsette näiden ilmaisujen sisällön väärin.

Ei symmetria nimittäin tarkoita, että kielten tilanne koko maan tasolla pitäisi olla sama, vaan että kriteerien esim. kaksikielisille kunnille on oltava samat ruotsin ja suomen kielen kohdalla. Eli ruotsinkielisen enemmistön alueella ruotsin kielellä pitää olla samat oikeudet kuin suomenkielisen enemmistön alueella suomen kielellä on.

Sitä on symmetria eli samanlaiset perusteet. Kyse on perusteiden samanlaisuudesta, ei maanlaajuisesta tasapäisyydestä kuten Reija väärin tulkitsee.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Nyt on pakko tähän väliin kommentoida, että symmetria on jo lähtökohtaisesti väärä lähestymistapa Suomen kielipolitiikassa.

Symmetrian määritelmä

Symmetria merkitsee tasasuhtaisuutta, kokonaisuuden eri osien välistä yhden­mukaisuutta. [1] Laajemmassa merkityksessä symmetria voi tarkoittaa sopu­suhtaista ja kaunista suhdetta ja tasapainoa. [2][3] Täsmällisemmässä matemaattisessa merkityksessä symmetrialla tarkoitetaan jonkin kokonaisuuden eri osien yhtäläisyyttä, joka voidaan osoittaa jossakin muodollisessa järjestelmässä kuten geometriassa tai fysiikassa.

Symmetria voi toimia vain siellä, missä jo lähtökohtaisesti on 50-50 tilanne eli Österbottenissa.

Yksittäinen Närpiö tai Luoto ei tätä isoa kuvaa muuta.
Suomessa ei ole yhtään Tampereen tai Lahden kokoista ruotsinkielistä kaupunkia.
Eli siltäkin osin puuttuu symmetria!

Perustuslaissa ei ole kielten symmetria lähtökohtana,
vaan kielten rinnakkaisuus.

Perustuslain "symmetriavaatimuksen" voidaan katsoa koskevan rinnakkaisia kieliä puhuvien oikeuksien symmetriaa,
mutta ei kielten aseman symmetriaa sinne ole kirjoitettu!

Tällainen oikeuksien symmetria oli mahdollinen ennen toista maailmansotaa ja sitä autettiin vielä estämällä karjalaisten
muutto ruotsinkieliselle Pohjanmaalle.

Ennen Suomessa oli eräänälainen Svensk-Finland yhteisö, joka huolehti itse itsestään-
kaikki palvelut hoituivat kieliryhmän sisällä eikä suomea välttämättä tarvinnut osata.

Mutta nyt tilanne on aivan eri:
Suomessa on osattava suomea, muu on teeskentelyä!

Pienellä rannikkokaistaleella tosin saattaa tulla toimeen
osaamatta suomen kieltä!

Eli jos suomalaisilta poistetaan pakkoruotsi, ei ruotsinkielisiltä automaattisesti pidä poistaa pakkosuomea:

Perustelu: Suurimmassa osassa Suomea sekä
suomen- että ruotsinkielisen kansalaisen
yhteiskunnallisiin tarpeisiin kuuluu maan pääkielen osaaminen - de facto!

Perustuslaista ei siis voi johtaa kielten symmetriavaatimusta,
vaan kielten puhujien oikeuksien symmetria.

Kielenpuhujien oikeudet turvaa parhaiten samaa äidinkieltä puhuva!

Pääkielimalli voidaan toteuttaa ilman perustuslain muutosta, kunhan perustuslakia aletaan tulkita terveellä järjellä!
Siellä puhutaan oikeuksista, ei velvollisuuksista.

Jokaisen ruotsinkielisellä tulee olla oikeus osata maan pääkieltä,
suomen kieltä,
koska sitä edellyttää "yhteiskunnallisista tarpeista
huolehtiminen samoin perustein"

Jos ruotsinkielinen haluaa vartavasten luopua tästä oikeudesta tulevassa yhden pääkielen Suomessa,
se oikeus hänelle annettakoon- siis hakemus suomen kielen opinnoista vapauttamiseksi ilman sen kummempia perusteluja!

Jos on vakaumus, ettei tarvitse suomea Suomessa, suomen opiskelusta tulee voida vapauttaa- ja kantaa sitten seuraukset sen mukaisesti!

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Aika on ajanut ohi oudon suomalaisen kaksikielisyyden ja tulevaisuudesssa kaikki suomenruotsalaiset osaavat myös suomen kielen."

Tämä tulee olemaan aikanaan ainoa järkevä tulevaisuudenkuva myöskin Suomessa, mutta nyt meillä vanhat asenteet ja uusien edistyksellisten aatteiden näkeminen estävät liian monen näkemästä, että aika on jo ajanut ohi kahden marginaalikielen pönkittämisen vuodesta toiseen...

"Säilyttäväthän suomalaiset Ruotsissakin äidinkielensä ilman sitä että ruotsalaiset pakotetaan oppimaan suomen kieltä."

Jokainen voi säilyttää oman identiteettinsä ja äidinkielensä ilman, että se velvoitetaan pakolla yli 90 prosentin enemmistölle. Toki edelleen voimme arvostaa ja kunnioittaa kaikkien omia valintoja, mutta pakkojen aika tulee olemaan ohi myöskin Suomessa, ihan niin kuin Ahvenanmaallakin tehtiin ilman suurta draamaa...

Jaakko Häkkinen

JV,luepa kohta sosiaalisesta symmetriasta:
"Symmetriset vuoro­vaikutukset lähettävät viestin "olemme kaikki samaa", kun taas asymmetriset vuoro­vaikutukset lähettävät viestin "Minä olen erikoinen, parempi kuin sinä." Tasa­vertaiset ihmis­suhteet perustuvat symmetriaan, valta­suhteet asymmetriaan."

Ei siis todellakaan tarvitse olla tasan 50-50-suhteiset väestöryhmät - eihän silloin tosimaailmassa vallitsisi milloinkaan symmetria!
http://fi.wikipedia.org/wiki/Symmetria

"Perustelu: Suurimmassa osassa Suomea sekä suomen- että ruotsinkielisen kansalaisen yhteiskunnallisiin tarpeisiin kuuluu maan pääkielen osaaminen - de facto!"

Ei se ole de facto ennen kuin todistat sen! Mitkä tutkimukset tuollaista tukevat? Sitä paitsi jo lähtökohta on väärä: "Suurimmassa osassa Suomea" - suurin osa Suomeahan on suomenkielistä, et voi jyrätä ruotsinkielistä aluetta pelkän pinta-alan perusteella.

"Jokaisen ruotsinkielisellä tulee olla oikeus osata maan pääkieltä, suomen kieltä, koska sitä edellyttää "yhteiskunnallisista tarpeista
huolehtiminen samoin perustein" "

Millä perusteella?

Toimituksen poiminnat