Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto Kommentoin poliittisia aiheita puolueettomasti, liukuvan äänestäjän paikalta arvioiden.

Vad talar vi om, när vi talar om tvångssvenska?

  • Swedish speakers in Finland (percentage and absolute number)
    Swedish speakers in Finland (percentage and absolute number)
  • Swedish and Russian speakers in Finland
    Swedish and Russian speakers in Finland

 

I det här skrivning ska jag presentera ett problem kallade tvångssvenska. I Finland har vi sådant system, att alla finskspråkiga måste lära sig svenska, och alla svenskspråkiga måste lära sig finska. Detta system ses som orättvis, eftersom endast 5,4 % av finländare talar svenska som modersmål. Inget annat språk, eller något annat ämne är obligatoriskt i alla skeden från grundskolan till universitetet. Därför är det legitim att använda ordet obligatorisk svenska.

 Det är viktigt att förstå, att motsätta den obligatoriska svenska betyder inte hat mot svenska eller svenska talare, men tyvärr många svenska talare tar det som ett personligt angrepp. Inte heller betyder det att man vill försämra svensk-talande tjänster, eller att man vill upphöra med svenska språkets ställning som ett nationellt språk.

 Vi måste skilja här tre separata och oberoende nivåer:

1. Pedagogiskt: svenska är obligatorisk för alla finsktalande.

2. Kulturell: svenska är ett nationellt språk och därmed staten stöder kultur och utbildning av de svenska talarna.

3. Officiell: svenska talare har rätt till tjänster av offentliga myndigheter i deras modersmål.

 För min egen del vill jag bara ändra den första punkten. Jag har inget emot om svenska är ett nationellt språk, och jag vill inte att försämras tjänster av offentliga myndigheter på svenska. Jag hoppas att de som vill behålla en landsomfattande obligatoriskt svenskt kunde äntligen förstå denna skillnad och sluta attackera sina egna halmdocka och sluta anklaga mig och andra förespråkare för fritt språkval för något som vi inte är skyldiga till.

 

Vad är tvåspråkighet?

 En strikt definition är att en person är tvåspråkig när han talar två språk lika bra - han har två modersmål. I en bred definition tvåspråkighet är en flytande kunskaper i två språk, varav endast en är ett modersmål och en annan är ett främmande språk.

 Finland som ett land är officiellt trespråkig i den meningen att finska, svenska och samiska talare har rätt till tjänster av offentliga myndigheter i sitt modersmål i hela Finland (Se: språklag och samiska språklagen). I teorin dessa rättigheter gäller tre olika samiska språk (nordsamiska = davvisámi, Enare samiska = anarâškielâ, skoltsamiska = sää'mǩiõll), så i teorin finns det totalt fem olika språk i Finland, vilket kan ses som officiellt: deras talare har rätten att erhålla en del (statlig nivå) av tjänster av offentliga myndigheter på sitt modersmål. I den officiella bemärkelse (punkt 2 ovan) Finland är i teorin femspråkig.

 Men av dessa fem officiella språk, finska och svenska är mer än officiella språk: de är nationella språk. Även de samiska talarna har liknande rättigheter än svenska talare om tjänster av offentliga myndigheter, svensktalande få särskilt stöd från staten för att upprätthålla sitt språk, kultur och utbildning. I kulturell mening (punkt 3 ovan) Finland är tvåspråkigt.

 Det är viktigt att förstå att lagen definierar tvåspråkighet av staten, inte av medborgarna. Det är absurt att vissa människor (som justitieminister Anna-Maja Henriksson) tolka lagen på det sätt som varje medborgare i Finland skulle kunna göras tvåspråkiga (finska-svenska) i syfte att trygga tjänsterna för de svenska talarna!

 Det är mest orättvist att tvinga 90% av medborgarna att bli den tjänst reserv för 5% av medborgarna. Vi kan vara ganska säker på, att om ett sådant system fanns i Sydafrika (13,3% talar Afrikaans, 8,2% talar engelska), skulle regeringen i Finland vara bland de första att nedvärdera det. Hur är det möjligt att en sådan förtryckande situation plötsligt accepteras här i Finland, när konsekvenserna är riktade mot den finskspråkiga majoriteten? Inte undra på att vissa människor antar bakom denna dubbelmoral en rasistisk attityd hos de ledande medlemmarna av SFP / RKP (Svenska folkpartiet), ärvd från Axel Olof Freudenthal själv.

 - Nationell tvåspråkighet i Finland inte kräver varje medborgare i Finland att bli tvåspråkiga - det bara kräver att Finland säkrar språk, kultur och utbildning för finska och svenska talare.

- De tjänster som offentliga myndigheter för svenska talare behöver inte varje medborgare i Finland att bli tvåspråkiga - de bara kräver att de offentliga myndigheterna i viss mån är garanterade att tala både finska och svenska.

 

Obligatorisk svenska har misslyckats

 Obligatorisk svenska var ursprungligen ett svar på behovet av svensk-talande tjänster, men det har helt misslyckats:

- Det är mycket ineffektivt, eftersom miljontals finsktalande tvingas att lära sig svenska, även om endast en mycket liten del av dem någonsin kommer att fungera som en offentlig myndighet, som språklagen oro.

- Det är mycket ineffektivt, för efter fyra decennier av obligatorisk svenska, de tjänster i svenska är fortfarande på en låg nivå.

 Därför är det dags att hitta en bättre lösning för tjänsten problem. Den mest effektiva lösningen skulle vara att undervisa direkt de offentliga myndigheterna som språklagen bekymmer. Inget mer säkerheter offer (finsktalande som aldrig kommer att bli offentliga myndigheter), inga mer omotiverade språkstuderande, och inte mer orättvist, förtryckande systemet för att tvinga majoriteten att tjäna minoritet.

 Vi behöver inte ändra författningen: svensk kan fortfarande vara det andra inhemska språket. Vi behöver inte ändra språklagen: tjänster i svenska kan fortfarande behövas och erbjudas. Allt vi behöver göra är att överge illa misslyckats obligatorisk svenska och ge elever och studerande i Finland friheten att välja vilket som främmande språk de vill lära sig.

 

Argument tänkt att stödja obligatorisk svenska

 Nu, när vi vet vad vi diskuterar på, kan vi prata om vanliga argument antas stödja obligatorisk svenska.

 Hittills har alla argument för rikstäckande obligatorisk svenska varit ogiltiga (de egentligen inte stöder något) och / eller irrelevant (de stöder andra obligatoriska språk lika bra som svenska). Sådana falska argument inkluderar följande ofta presenterade som:

1. Vi har en historiskt viktig relation med Sverige.

 Ja det gör vi, men hur går detta motiverar ett rikstäckande obligatorisk svenska? Dessutom har delar av Östra och Norra Finland varit mycket längre en del av Ryssland än en del av Sverige. På vilken grund skulle Västra Finland enbart vara viktigare att definiera de historiska relationerna mellan modern Finland än vad Östra och Norra Finland, som har historiskt viktiga förbindelser med Ryssland? Om argumentet ses att stödja obligatorisk svenska, bör det också ses att stödja obligatorisk ryska.

2. Det svenska språket är nyckeln till de nordiska länderna.

 Först av allt, varför de nordiska länderna skulle vara mer viktigt område för Finland än andra grannländer? Det är förståeligt att svenska talare känner samhörighet med de nordiska länderna, men varför de finsktalande bör anta denna identitet av svensktalande? Finsktalande känner samhörighet ofta med Karelen och Estland för exakt samma anledning, nämligen på grund av språklig samhörighet. Det andra, är det ryska språket nyckeln till Ryssland, vilket är större än de nordiska länderna med både storlek och befolkning. Om argumentet ses att stödja obligatorisk svenska, bör det också ses att stödja obligatorisk ryska.

3. Svenska språket är porten till andra germanska språk / svenska språket underlättar inlärningen av engelska och tyska.

 Precis så mycket engelska och tyska är portarna till andra germanska språk, och dessutom är de mer utbredda språk än svenska. Om det här argumentet ses att stödja obligatorisk svenska, bör det också ses att stödja obligatoriska engelska och tyska.

4. Vi har obligatoriska matematik också.

 Svenska språket motsvarar inte matematik eller historia, men främmande språk som en ämnesgrupp motsvarar matematik eller historia. Så länge det finns obligatoriska undervisningen, skolans alla ämnen är obligatoriska, matematik samt främmande språk. Emellertid har det inte lagts fram några hållbara argument för varför svenska av alla främmande språk bör vara obligatorisk i hela landet. Om det här argumentet ses att stödja obligatorisk svenska, bör det också ses att stödja något annat obligatoriskt språk.

5. Svenska språket är en viktig del av den finländska identiteten.

 Man ska inte förväxla den statliga identiteten och den individuella identiteten. Finland har två nationalspråk, men väldigt få medborgare är tvåspråkiga på individnivå (två lika starka "första" språk). Svensk hör inte på något sätt i identiteten av de finsktalande - det är bara ett främmande språk bland andra. Det är oetiskt att sprida och pressa medborgarna att anta svenska språket eller något annat främmande språk som en del av deras identitet. Om det här argumentet ses att stödja obligatorisk svenska, bör det också ses att stödja obligatoriskt samiska.

 Jag hoppas att sådana tomma argument inte skulle längre användas i diskussionen. Ministrar och riksdagsledamöter bör bekanta sig med ämnet i den utsträckning som de skulle förstå vilka argument är ogiltiga och / eller irrelevant. Mer om detta i mitt skrivande på finska.

 

Nationella språket eller areal minoritetsspråk?

 Det svenska språkets ställning har vissa konsekvenser för frågan om obligatorisk svenska, eftersom status kan definiera den geografiska omfattningen av offentliga tjänster, och att återigen definierar absolut maximal utdelning för obligatorisk språkinlärning. Det vore varken rimligt eller motiverat att göra svenskt obligatoriskt i de områden där det inte är ett officiellt språk (när "officiell" innebär en skyldighet att erbjuda tjänster av offentliga myndigheter på svenska). Det finns flera möjligheter för officiell status i svenska:

1. Tjänster av alla offentliga myndigheter i hela Finland

2. Tjänster av statlig nivå offentliga myndigheter i hela Finland och tjänster från andra  offentliga myndigheter i de kommuner där svenska är ett officiellt språk (nuvarande)

3. Tjänster av alla offentliga myndigheter i de kommuner där svenska är ett officiellt språk

 Om vi ändrar officiell status i svenska, krävs det en ändring i språklagen. Ändå kan den status som det andra inhemska språket ses separat från officiell status, som presenterade förut, och ett kan upprätthållas även om en annan ändras.

 

Vägbeskrivning för att minska omfattningen av obligatorisk svenska

 Många tror att det bara finns två alternativ: antingen svenska är obligatoriskt i hela Finland från grundskolan till universitetet, eller är det inte. I verkligheten finns det mycket fler alternativ för att minska obligatorisk svenska.

1) Areal reduktion: även om rikstäckande obligatorisk svenskt närmar sig sitt slut, skulle det  vara lika rättvist att ha obligatorisk svenska i de områden där svenska är ett officiellt språk, som det är att ha obligatorisk finska i de områden där finska är ett officiellt språk. Tvåspråkiga kommuner skulle kunna ha två obligatoriska språk.

2) Pedagogiska reduktion: obligatorisk svenska kunde först tas bort från vissa utbildningsnivåer  och senare från alla nivåer. Under övergångsperioden svenska kunde först bli frivillig i grundskolan.

3) Ökning av valfrihet: första svenska kan bli alternativ med några andra språk, senare skulle  det bli helt frivillig.

4) Ökning av gränsen för tvåspråkighet: antar att det officiella språket skulle vara obligatoriskt  som argumenterat i 1 (men inte nödvändigtvis), skulle antalet av tvåspråkiga kommuner och därmed antalet av människor som utsätts för det obligatoriska språket vara lägre, om gränsvärdet för tvåspråkighet höjdes från nuvarande 6-8% till 20%.

5) Rationalisering av språkundervisning: Det mest effektiva sättet att trygga tjänsterna för de  svenska talarna är att lära direkt de myndigheter som nämns i språklagen.

 

Slutsats

 Obligatorisk svenska har misslyckats med att säkra tjänster av offentliga myndigheter i svenska - det har bara begränsat språkval av finländarna. Inga fördelar, bara nackdelar. Dessutom är systemet mycket orättvist och förtryckande, eftersom 90% av människor tvingas bli tjänsten reserv för 5%. Dessutom så har vi inte sett några giltiga och relevanta argument till stöd av rikstäckande obligatorisk svenska.

 Eran av obligatorisk svenska har kommit till ett slut: för närvarande två tredjedelar av medborgarna vill bli av obligatorisk svenska. Det är viktigt att förstå, att göra svenskt frivilligt med andra främmande språk betyder inte att ingen skulle längre lära sig svenska, att svenska inte skulle vara längre det andra inhemska språket, och att tjänsterna i svenska skulle komma till ett slut.

 Det skulle vara mycket mer effektivt att undervisa svenska direkt till de myndigheter, som uttrycks i språklagen. Inget mer säkerheter offer (finsktalande med obligatorisk svenska, som aldrig kommer att bli offentliga myndigheter), inga mer omotiverade språkstuderande, och inte mer orättvist, förtryckande systemet för att tvinga majoriteten att tjäna minoritet.

 

Bilder:

http://www.elisanet.fi/alkupera/Swedishspeakers

http://www.elisanet.fi/alkupera/KielisuhteetENG

------------

 

What are we talking about, when we talk about obligatory Swedish?

 

In Finland we have such a system, that all Finnish speakers have to learn Swedish and all Swedish speakers have to learn Finnish. This system is seen as unjust, because only 5,4 % of people in Finland speak Swedish as their native language. No other language, nor any other subject is obligatory in all the stages from elementary school to university. Therefore it is justified to use the word obligatory Swedish.

 It is important to understand, that opposing the obligatory Swedish does not mean hatred towards Swedish language or Swedish speakers, but unfortunately many Swedish speakers still take it as a personal attack. Neither does it mean that one wants to deteriorate Swedish-speaking services, nor that one wants to cease the status of Swedish as a national language.

 We must distinguish here three separate and independent levels:

1. Educational: Swedish is obligatory for all Finnish speakers.

2. Cultural: Swedish is a national language and therefore the state supports the culture and education of the Swedish speakers.

3. Official: Swedish speakers have right for the services of public authorities in their native language.

 For my own part, I want to change only the first point. I don't mind if Swedish is a national language, and I don't want to deteriorate the services of public authorities in Swedish. I hope that those who want to maintain the state-wide obligatory Swedish could at last understand this difference and stop attacking their own straw men, accusing me and other advocates of free language choice for something which we are not guilty to.

 

What is bilingualism?

 A strict definition is, that a person is bilingual when he speaks two languages equally well – he has two native languages. In a wide definition bilingualism is a fluent skill in two languages, of which only one is a native language and another is a foreign language.

 Finland as a country is officially trilingual in the sense that Finnish, Swedish and Saami speakers have right to services of public authorities in their native language in the whole of Finland (See: Language law and Saami language law). In theory these rights concern three different Saami languages (Northern Saami = davvisámi, Inari Saami = anarâškielâ, Skolt Saami = sää'mǩiõll), so in theory there are altogether five different languages in Finland, which can be seen as official: their speakers have right to receive a (state-level) part of services of public authorities in their native language. In the official sense (point 2 above) Finland is in theory quintilingual.

 However, of these five official languages, Finnish and Swedish are more than official languages: they are national languages. Although the Saami speakers have similar rights than Swedish speakers concerning the services of public authorities, Swedish speakers get special support from the state for maintaining their language, culture and education. In the cultural sense (point 3 above) Finland is bilingual.

 It is important to understand that the law defines the bilingualism of the state, not of citizens. It is absurd that some people (like the Minister of Justice, Anna-Maja Henriksson) interpret the law in the way that every citizen of Finland could be made bilingual (Finnish-Swedish) in order to secure the services for the Swedish speakers!

 It is most unjust to force 90 % of citizens to become the service reserve for 5 % of citizens. We can be quite certain, that if such a system was present in South Africa (13.3 % speak Afrikaans, 8.2 % speak English), the government of Finland would be among the first to deprecate it. How is it possible, that such an oppressive situation is suddenly accepted here in Finland, when the consequences are directed at the Finnish-speaking majority? No wonder that some people assume behind this double standard a racist attitude among the leading members of SFP/RKP (The Swedish People's Party), inherited from Axel Olof Freudenthal himself.

– National bilingualism of Finland does not require every citizen of Finland to become bilingual – it only requires that Finland secures the language, culture and education for Finnish and Swedish speakers.

– The services of public authorities for Swedish speakers do not require every citizen of Finland to become bilingual – they only require that the public authorities for some extent are guaranteed to speak both Finnish and Swedish.

 

Obligatory Swedish has failed

 Obligatory Swedish was originally a response to the need for Swedish-speaking services, but it has totally failed:

– It is very inefficient, because millions of Finnish speakers are forced to learn Swedish, although only a very minor fraction of them ever will work as a public authority, whom the Language law concerns.

– It is very inefficient, because after four decades of obligatory Swedish, the services in Swedish are still on a low level.

 Therefore it is time to find a better solution for the service problem. The most efficient solution would be to teach directly those public authorities whom the language law concerns. No more collateral victims (Finnish speakers who will never become public authorities), no more unmotivated language learners, and no more unjust, oppressing system for forcing the majority to serve the minority.

 We don't need to change the constitution: Swedish may still be the other national language. We don't need to change the language law: services in Swedish may still be required and offered. All we need to do is to abandon the badly failed obligatory Swedish and give the pupils and students of Finland the freedom to choose which ever foreign languages they wish to learn.

 

Arguments thought to support obligatory Swedish

 Now, when we know what we are discussing at, we can talk about common arguments assumed to support obligatory Swedish.

 So far all the arguments presented for the state-wide obligatory Swedish are invalid (they don't actually support anything) and/or irrelevant (they support other obligatory languages just as well as Swedish). Such false arguments include the following very often presented ones:

1. We have a historically important relationship with Sweden.

 Yes we do, but how does this justify a state-wide obligatory Swedish? In addition, parts of eastern and northern Finland have been much longer part of Russia than part of Sweden. On what basis would Western Finland alone be more important in defining the historical relations of modern Finland than would Eastern and Northern Finland, which have historically important relationship with Russia? If this argument is seen to support obligatory Swedish, it should also be seen to support obligatory Russian.

2. The Swedish language is the key to the Nordic countries.

 First of all, why the Nordic countries would be more important area for Finland than other neighbouring countries? It is understandable that Swedish speakers feel togetherness with the Nordic countries, but why the Finnish speakers should adopt this identity of the Swedish speakers? Finnish speakers feel togetherness often with Karelia and Estonia for exactly the same reason, namely because of linguistic affinity. Secondly, the Russian language is the key to Russia, which is greater than the Nordic countries by both size and population. If this argument is seen to support obligatory Swedish, it should also be seen to support obligatory Russian.

3. Swedish language is the gateway to other Germanic languages ​​/ Swedish language facilitates the learning of English and German.

 Just as much English and German are gateways to other Germanic languages​​, and in addition, they are more widely used languages ​​than Swedish. If this argument is seen to support obligatory Swedish, it should also be seen to support obligatory English and German.

4. We have obligatory mathematics, too.

 Swedish language does not correspond math or history, but foreign languages as a subject group corresponds math or history. As long as there is compulsory education, all school subjects are compulsory, math as well as foreign languages. However, there have not been presented any sustainable arguments as to why Swedish of all foreign languages should be obligatory throughout the country. If this argument is seen to support obligatory Swedish, it should also be seen to support any other obligatory language.

5. Swedish language is an important part of the Finnish national identity.

 One should not confuse the state identity and the individual identity. Finland has two national languages, but very few citizens are bilingual at the individual level (two equally strong "first" languages). Swedish does not belong in any way in the identity of the Finnish speakers – it is just one foreign language among others. It is unethical to propagate and pressure citizens to adopt Swedish language or any other foreign language as part of their identity. If this argument is seen to support obligatory Swedish, it should also be seen to support obligatory Saami.

 I hope that such empty arguments would not be anymore used in the discussion. Ministers and members of the parliament should familiarize themselves with the subject to the extent that they would understand which arguments are invalid and/or irrelevant. More about this in my writing in Finnish

 

National language or areal minority language?

 The status of Swedish has some consequences to the question about obligatory Swedish, because the status can define the geographic extent of public services, and that again defines the absolute maximal distribution for obligatory language learning. It would be neither reasonable nor justified to make Swedish obligatory in the areas where it is not an official language (when "official" means the obligation to offer services of public authorities in Swedish). There are several possibilities for the official status of Swedish:

1. Services of all public authorities in the whole of Finland

2. Services of state-level public authorities in the whole of Finland and services of other public authorities in the municipalities where Swedish is an official language (the present state)

3. Services of all public authorities in the municipalities where Swedish is an official language

 If we change the official status of Swedish, it requires a change in the Language law. Still, the status as the other national language can be seen separate from the official status, as presented afore, and one can be maintained even though another is changed.

 

Directions to decrease the extent of obligatory Swedish

 Many people think that there are only two alternatives: either Swedish is obligatory in the whole of Finland from elementary school to university, or it is not. In reality there are much more options to reduce obligatory Swedish.

1) Areal reduction: even though the state-wide obligatory Swedish is coming to an end, it would be just as fair to have obligatory Swedish in the areas where Swedish is an official language, as it is to have obligatory Finnish in the areas where Finnish is an official language. Bilingual municipalities could have two obligatory languages.

2) Educational reduction: obligatory Swedish could be first removed from certain levels of education and later from all levels. During the transitional period Swedish could first become optional in the elementary school.

3) Increase of optionality: first Swedish could become alternative with some other languages; later it would become totally optional.

4) Increase of the limit for bilingualism: supposing that the official language would be obligatory like argued in 1 (but not necessarily), the number of bilingual municipalities and thus the number of people exposed to the obligatory language would be lower, if the limit for bilingualism was raised from the present 6–8 % to 20 %.

5) Rationalizing the language teaching: The most efficient way to secure the services for the Swedish speakers is to teach directly those public authorities mentioned in the Language law.

  

Conclusion

 Obligatory Swedish has failed to secure the services of public authorities in Swedish – it has only restricted the language selection of Finns. No benefits, only disadvantages. In addition the system is very unjust and oppressive, as 90 % of people are forced to become the service reserve for 5 %. Furthermore, so far we haven't seen any valid and relevant arguments supporting the state-wide obligatory Swedish.

 The era of obligatory Swedish has come to an end: at the moment two-thirds of citizens want to get rid of obligatory Swedish. It is important to understand, that making Swedish optional with other foreign languages does not mean that nobody would anymore learn Swedish; that Swedish would not be anymore the other national language; and that the services in Swedish would come to an end.

 It would be much more effective to teach Swedish directly to those public authorities, which are expressed in the Language law. No more collateral victims (Finnish speakers with obligatory Swedish, who will never become public authorities), no more unmotivated language learners, and no more unjust, oppressing system for forcing the majority to serve the minority.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (31 kommenttia)

Jaakko Häkkinen

Ni kan också korrigera min svenska översättning...

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Pakkoruotsi on (pitäisi olla) yksinomaan suomenkielisten asia.

Jaakko Häkkinen

Heikki Hyötyniemi:
"Pakkoruotsi on (pitäisi olla) yksinomaan suomenkielisten asia."

Kieli- ja koulutuspoliittiset ratkaisut koskevat koko Suomea. Hallitus ja RKP olisi hyvä saada ylös poteroistaan ja tajuamaan, että on enemmän vaihtoehtoja kuin vain ne kaksi ääripäätä.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Pakkoruotsi rantautuessaan 1970-luvulla Suomeen oli jo valmiiksi kohtuuton ääripää, jonka oikeudenmukaisuutta ja järkevyyttä on nykymaailmassa vaikea ymmärtää miltään kantilta.

Vapaaehtoinen ruotsi, koulut ja kaikki muut mahdolliset palvelut ruotsinkielisille ummikoille olisivat tietysti itsestäänselvyys kaikialla Suomessa. Se olisi nähdäkseni ainoa tie pysyvään kielirauhaan?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #4

Olihan ennen peruskouluakin oppikouluissa pakkoruotsia ja suomea.

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #9

"Olihan ennen peruskouluakin oppikouluissa pakkoruotsia ja suomea."

Mutta ei kansa- eikä ammattikoulussa.

Käyttäjän POOL kuva
Olli Porra Vastaus kommenttiin #11

Nyt ruotsi on pakollinen läpi koko koulutusketjun, peruskouluista korkeakouluihin, mutta ennen 70-lukua vain oppikouluissa. Lisäksi Suomessa ruotsin kieli on ainoa kouluissa kaikille pakollinen kieli ja ainoa virallinen kieli koko maassa. Suomessa valtion laitoksia, vankiloita lukuun ottamatta, on vain kaksikielisiä ja ruotsinkielisiä. Uskomatonta mutta totta!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #16

Aikoinaan kun hain vankilaan töihin, vaadittiin ruotsin kielen koen suorittamista.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #11
Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #9

Näinhän oli, mutta pakkoruotsi ei koskenut silloin koko kansaa, eikä kaikkia koulutusasteita korkeakouluihin asti. Kyllä se oli merkittävä ero nykyiseen.
Nykyinen koululaki on täysin poikkeuksellinen harvinaisuus ja käytäntö muihin maailman maihin verraten.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #13

Näin, mutta vastustin silloinkin pakkoruotsia oppikouluissa, varsinkin sen täydellisen tehottomuuden takia, kun monet 8 vuotta ainetta opiskelleet eivät pätkäkään ymmärtäneet tai osanneet käyttää ruotsia.
Kun peruskoulu tuli, se merkitsi ,että oppivelvollisuuteen sisällytettiin entisen keskikoulun oppimäärät ja siihen kuului myös "toisen kotimaisen" opiskelu.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Pitäisi vihdoin päättää, ketä varten opiskelija opiskelee. Omasta mielestäni hänen pitäisi opiskella itseään ja omaa tulevaisuuttaan varten.
Jos joku haluaa tämän oikeuden ihmisiltä riistää, hänen olisi ainakin esitettävä hyvät perustelut. Tällä hetkellä tuntuu olevan itsestään selvää, etteivät suomenkieliset ole asianosaisia omissa opinnoissaan, vaan asianosaisia ovat jossain toisella puolella Suomea asuvan vähemmistön edustajat, joita varten on jokaisen varmuuden vuoksi kouluttauduttava.
Jostain kumman syystä kaikkia muita palveluita tuotetaan vain siellä missä niitä tarvitaan, vain sen verran kuin niitä tarvitaan ja siten, että niiden tuottamisesta koituu mahdollisimman vähän haittaa muille.

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Tyttäreni kauppaopiston ruotsinkirja maksoi 55 euroa! Huh huh!

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Onko muiden kielten oppikirjat halvempia? Luulisi että nykyisin selvittäisiin kieltenopetuksessa ilman kirjojakin.

Tapio Vehmaskoski

Jaa...a, kyllä sitä vaan puhuisi helposti ruotsia, jos joutuisi päivittäin käyttämään. Oli se kuitenkin perusteellista opetusta 60-luvulla. jonkinlaista vapaaehtoista pakkoa kielen puhumiseen tarvitsee oli kieli mikä tahansa. Aina kieli kääntyi ruotsinkielistemme kanssa suomenkielelle.

Ruotsin ummikot alkoivat puhumaan englantia.

Luulenpa, että vapaaehtoisuus kouluissa kääntyy ruotsinkielen voitoksi.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"Luulenpa, että vapaaehtoisuus kouluissa kääntyy ruotsinkielen voitoksi."

Juuri näin ja onkin aika erikoista etteivät päättäjät sitä tajua? Nyt vastavetona heillä on vain lisätä ja aikaistaa pakkoruotsia vuosittain. Mikähän idea siinäkin on takana?

Pakolla ei ole koskaan saatu mitään hyvää aikaiseksi jos se ei perustu oikeudenmukaisuuteen ja todelliseen tarpeeseen, jonka kaikki voivat hyväksyä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Totta kai vapaehtoisuus varsinkin kieliopinnoissa on motivaation kannalta ensiarvoista. Jos opiskelu tuntuu pakkopullalta, juuri mitään ei opi.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Jaakko Häkkinen 18.9.2013 08:04 : "Ni kan också korrigera min svenska översättning...

Useita kielivirheitä esiintyy jutussasi, mutta haluan ainakin korjata seuraavaa:

"2. Kulturell: svenska är ett nationellt språk och därmed staten stöder kultur och utbildning av de svenska högtalarna."

" högtalare, högtalarna" on substantiivi joka tarkoitta kovaäänistä esim. radion tai PC:n sähköistä kovaäänistä!

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kovaääninen

Jo ihminen puhuu kovalla äänellä, ruotsinkielinen sana on "högljudd"!

Jaakko Häkkinen

Kiitos Stefan! Google kääntäjä kivenkovaan väitti, että puhuja on högtalare. :-) Ajattelin, että kai se on sitten "korkeapuhuja" samoin kuin on "korkeakulttuuri". Mutta tuo virhe johtuu varmaan englannin käyttämisestä ankkurikielenä; siellähän "speaker" on sekä puhuja että kovaääninen.

Ajattelin aluksi, uskaltaako kukaan kommentoida täällä suomeksi, kun juttu on vain ruotsiksi ja englanniksi...

Susanna Kinnunen

Jag tänkte först att ingen ska kommentera därför att du skrev på svenska även om du skrev väl, och jag hade lite svår tid med läsandet -- och sen ser jag samma på engelska! Tack, men det var för sent! Okej, det menar att tvångsvenskan har fungerat till visst nivå med mej. Sex år i skolan i mellersta Finland och nu kan jag läsa på svenska dessa orsaker varför var det SÅ meningslöst projekt.

Om jag hade lärt mej franska, det skulle vara kult. Eller ryska. Men nu har jag dålig, oanvändbar svenska som 90 % av finländare.

Käyttäjän JulesLehtonen kuva
JV Lehtonen

Voi sinua hupsua poikaa!
Stackars lilla dumma pojke!

Valtio tietää nämä asiat paremmin kuin joku harrastelijateoreetikko!

Kehotan tutustumaan viisaiden ihmisten laatimaan kansalliskieliselvitykseen, jossa selvästi todetaan, että jokaisen
suomalaisen on opiskeltava ruotsia, jotta ruotsinkieliset saavat palvelunsa perustuslain mukaisesti! PISTE!

Haluaako blogisti rikkoa perustuslakia ehdoin tahdoin ja vaarantaa kansamme eheyden ?

http://www.oph.fi/publikationer/2011/nationalspr%C...

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kansalliskielisel...

"Kansalliskielten osaaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana heikentynyt kaikilla kouluasteilla.

Kehitys on erityisen huolestuttavaa toisena kotimaisena kielenä opiskellussa ruotsin kielessä.

Kehitys on johtamassa perustuslain rikkomiseen."

Ruotsin kielen osaamista tulee parantaa, jotta perustuslaissa säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa omaa kieltään turvataan ja jotta suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista voidaan huolehtia samanlaisten perusteiden mukaisesti myös käytännössä.

Det är inte möjligt att direkt ur grundlagen härleda hurdan undervisningen i nationalspråken borde vara, och grundlagen innehåller inte heller något entydigt ”gränsvärde” för språkkunskaper.

Bestämmelserna om de språkliga rättigheterna ska emellertid beaktas då skol- och övriga bildningsförhållanden ordnas. Staten och kommunerna ska trygga de språkliga rättigheterna genom aktiva åtgärder.

Kunskaperna i nationalspråken har under de senaste tio åren blivit sämre på alla skolstadier.

Särskilt oroväckande är utvecklingen i svenska som andra inhemska språk.

Utvecklingen håller på att leda till lagbrott.

Kunskaperna i svenska bör förbättras så att grundlagens rätt för var och en att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk tryggas och så att landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov kan tillgodoses enligt lika grunder.

Ei siis kannata kirjoitella lainrikkomiseen yllyttävää
huuhaata aiheesta,
josta valtiomme valiot, maamme parhaimmisto,
ovat jo päätöksen tehneet!

Lue lisää
http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kansalliskielisel...

-satiirivaroitus-

Jaakko Häkkinen

Joo, hallituksessa vallitsee mielenkiintoinen ja omituinen kaksoisstandardi: apartheid on paha jos jokin epäilyttävä maa harjoittaa sitä, mutta hyvä jos Suomi harjoittaa sitä enemmistön kustannuksella.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Kansalliskieliselvityksestä pieni osa: .... Toimenpiteinä osaamisen parantamiseksi selvityksessä esitetään muun muassa, että toisen kotimaisen kielen opetus aloitettaisiin aiemmin ja opetustarjontaa lisättäisiin perusopetuksessa. Lisäksi opetuksen järjestäjä velvoitettaisiin aloittamaan kielenopetus, jos vähintään kymmenen oppilasta saman opetuksen järjestäjän kouluissa on valinnut kielen. Selvitykseen sisältyy myös lukiota, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja sekä aikuiskoulutusta koskevia toimenpide-ehdotuksia sekä ehdotuksia, joilla vaikutetaan toisen kotimaisen kielen opiskelua koskeviin asenteisiin.""

Hei ystävät armaat! Huomasitteko, että tässä ei vielä mainittu lastentarhasta tai esikouluista mitään? No, ehkä sekin on vielä tulossa kunhan ootellaan...

Joten olisikohan paras jo suosiolla pudottaa suomenkieliset lastentarhat kokonaan pois kartalta ja vain ruotsinkieliset tarhat jätetään joka kuntaan, notkoon ja niemeen..? Näinhän meillä toimitaan jo Ahvenanmaallakin ja kaikki ovat kai tilanteeseen ihan tyytyväisiä...

Jaakko Häkkinen

No, ainakaan tuossa lainauksessa ei puhuttu pakosta vaan tarjonnasta... Mutta varmaankin pakkoa siinä silti tarkoitetaan, koska se nyt on nykyhallituksemme ja sen edeltäjien ohjelmaan sisäänrakennettu piirre.

Saapa nähdä, millaisen pienen myönnytyksen Katainen tekee pakkoruotsiasiassa saadakseen seuraavallakin kerralla pääministerin salkun... Vai voiko hän olla RKP:n sanelemalle hallitusohjelmalle niin lojaali että kaatuu puolueineen sen mukana? Siinä tapauksessa seuraava pääministeri löytynee pakkoruotsia vastustavasta isosta puolueesta - tällä hetkellä sellainen ovat vain persut, mutta muillakin on vielä hieman aikaa vaihtaa puoluejohtonsa vastaamaan kentän ja äänestäjien kantaa!

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

"... voiko hän olla RKP:n sanelemalle hallitusohjelmalle niin lojaali"

Kataisen tilanne on paha. RKP:n hallinnoimat "kulttuurisäätiöt" ovat (ilmeisesti) pelastaneet Kokoomuksen konkurssilta, pieniä sitoumuksia vastaan ...

MUOKS: ... ja jotenkin on jäänyt sellainen mielikuva, että myös sosdemoista RKP:llä on samanlainen niskalenkki.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

"..Vai voiko hän olla RKP:n sanelemalle hallitusohjelmalle niin lojaali että kaatuu puolueineen sen mukana?""

Kiintoisa kysymys ja myöskin varsinainen Kataiselle päänsärkyä tuottava vaikea valinta? Otanko, vai otammeko vastaan muhkean vaaliavustuksen RKP:ltä ja pysymme edelleen pakkoruotsiasiassa mukana, vai onko se liian suuri riski?

Isotkaan rahaa vaativat vaalimainokset ja runsaat makkara-tarjoilut toreilla eivät mitään auta, jos kansa kääntää selkänsä liian puolueelliselle ja yhtä ryhmää epäoikeudenmukaisesti tukevalle puolueelle. Kyllä kansan enemmistönkin äänen pitäisi edes vähän kuulua, kun hallituksen ohjelmia rakennetaan. Olen ymmärtänyt sen kuuluvan jotenkin demokratiaan?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

... Pitäisi nostaa keskusteluun se, millaista onkaan luonteeltaan suomalainen LAHJONTA.

Jaakko Häkkinen

Susanna Kinnunen:
"Jag tänkte först att ingen ska kommentera därför att du skrev på svenska även om du skrev väl,"

Täytyy tunnustaa, että vaivan säästämiseksi kirjoitin englanniksi ja konekäänsin ruotsiksi; onneksi sen verran ruotsi muistui mieleen, että pystyin korjaamaan pahimmat konevirheet. Se esim. säännönmukaisesti jättää av-sanan pois.

Susanna Kinnunen:
"och jag hade lite svår tid med läsandet -- och sen ser jag samma på engelska! Tack, men det var för sent!"

Håhhåh... Itse aina ensin vilkaisen läpi miten pitkä ja jäsennelty juttu on, ja ajattelin että muutkin tekisivät niin.

Käyttäjän ChristerSuominen kuva
Christer Suominen

Höppistä lullaa!
Ruotsin kieli kuuluu Suomeen ihan siinä missä suomenkin kieli. Se on jo maamme perustuslainkin mukaan maamme toinen virallinen kieli.
Suomessa on muuten kolmen saamenkielen lisäksi vähemmistökieliksi jo nyt määritelty myös venäjän, jiddisin, saksana ja romanin kielet, toisin kuin uskot.
Ruotsin kielen pakollinen kouluopetus on osoittautunut oivalliseksi, jo ihan tilastojenkin mukaan. Suuri osa maamme kansalaisista osaa ainakin kahta itselleen vierasta kieltä. Ruotsin kieli on oivallisesti avannut ovet maamme suomenkielisille germaaniseen maailmaan. Itsekin olet näitä tilastoja julkaissut.
Totta kai ruotsin kielen taito kuuluu maassamme kaikille, myös suomenkielisille. Suomea ei voi ymmärtää, mikäli ei osaa ruotsia. Jo pelkästään se tosiasia, että suomenkielisiten sanojen alkuperästä on yli 75 % ruotsalasita alkuperää on tästä oiva osoitus, maamme kulttuurisesta ja yhteiskunnalisesta pohjoismaisesta perinnöstä nyt puhumattakaan. Pakollinen ruotsi? Tottakai!
Sillä siisti.

Jaakko Häkkinen

Christer Suominen:
"Suomessa on muuten kolmen saamenkielen lisäksi vähemmistökieliksi jo nyt määritelty myös venäjän, jiddisin, saksana ja romanin kielet, toisin kuin uskot."

Ei suinkaan toisin kuin uskon, koska tuo on yleisesti tiedossa. Minä en kuitenkaan ole käsitellyt Suomen vähemmistökieliä vaan palvelujen osalta koko maassa virallisiksi määriteltyjä kieliä.

Christer Suominen:
"Ruotsin kielen pakollinen kouluopetus on osoittautunut oivalliseksi, jo ihan tilastojenkin mukaan. "

Ei vaan tehottomaksi:
- ruotsia osaa sitä opetelleista paljon harvempi kuin muita vieraita kieliä
- ruotsinkieliset palvelut eivät ole parantuneet pakkoruotsin myötä

Näin siis tilastojen mukaan; ks. aiempia kirjoituksiani.

Christer Suominen:
"Ruotsin kieli on oivallisesti avannut ovet maamme suomenkielisille germaaniseen maailmaan. Itsekin olet näitä tilastoja julkaissut."

Tuo argumentti kumotaan mm. tässä blogikirjoituksessa.

Christer Suominen:
"Totta kai ruotsin kielen taito kuuluu maassamme kaikille, myös suomenkielisille. Suomea ei voi ymmärtää, mikäli ei osaa ruotsia. Jo pelkästään se tosiasia, että suomenkielisiten sanojen alkuperästä on yli 75 % ruotsalasita alkuperää on tästä oiva osoitus, maamme kulttuurisesta ja yhteiskunnalisesta pohjoismaisesta perinnöstä nyt puhumattakaan. Pakollinen ruotsi? Tottakai!"

Väärin meni kaikki tuossa. Mutta hyvä trollausyritys! Ole hyvä ja lue blogiteksti ennen kommentoimista, niin säästät paljon turhaa vaivaa.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Heh.. ei kyllä Suomea voi oikeasti ymmärtää, jos ei osaa suomea, mutta että pitäisi vielä ruotsiakin? Ethän nyt vedä liikaa kotiinpäin?

Toimituksen poiminnat